Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.411

Rīgā 2009.gada 5.maijā (prot. Nr.29 78.§)
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām
14.panta sesto daļu, 36.1 panta otro daļu, 61.panta pirmo un trešo daļu,
92.pantu, 94.panta pirmo daļu un 96.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības (turpmāk – kapitālsabiedrība) valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību, valdes locekļa atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits), kā arī naudas līdzekļu apmēru, kādu pašvaldības kapitālsabiedrība drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam atlīdzības izmaksai kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam.

2. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa mēneša atlīdzību, kā arī pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzību, kapitālsabiedrības iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. maza;

2.2. vidēja;

2.3. liela;

2.4. īpaši liela.

3. Kapitālsabiedrības lielumu raksturo šādi kritēriji:

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk – vidējais darbinieku skaits);

3.2. bilances kopsumma;

3.3. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk – neto apgrozījums).

4. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitālsabiedrībā nosaka vidējo darbinieku skaitu, izvērtē finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā:

4.1. atbilstoši vidējam darbinieku skaitam:

4.1.1. ja vismaz viens finanšu rādītājs ir vienā grupā ar vidējo darbinieku skaitu;

4.1.2. ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.1.3. ja viens finanšu rādītājs ir zemākā grupā, bet otrs – augstākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu;

4.2. atbilstoši lielākajam finanšu rādītājam, ja abi finanšu rādītāji ir zemākā grupā attiecībā pret vidējo darbinieku skaitu.

5. Kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nosaka vienotu mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemēro koeficientu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

7. Kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka vienotu mēneša atlīdzību par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā – līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.

8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un ir bijusi peļņa vai peļņa nav bijusi, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības (investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa viena mēneša atlīdzības apmēru.

9. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka līdz 20 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

10. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību nosaka līdz 15 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāju, padomes priekšsēdētāja vietnieku un padomes locekli neprēmē.

12. Mēneša atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka pašvaldības dome (līdz 2009.gada 30.jūnijam arī pašvaldības padome) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

13. Mēneša atlīdzību pašvaldības atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldības dome (līdz 2009.gada 30.jūnijam arī pašvaldības padome) saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Atbildīgo darbinieku par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

14. Mēneša atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam kapitālsabiedrība reizi mēnesī ieskaita kapitāla daļu turētāja attiecīgā pārstāvja vai darbinieka norādītajā bankas kontā.

15. Kapitālsabiedrība pēc iepriek­šējas saskaņošanas ar pašvaldības kapitāla daļu turētāju drīkst tam pārskaitīt naudas līdzekļus atlīdzības izmaksai pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = A x D x M, kur

N – pārskaitāmo naudas līdzekļu apmērs;

A – mēneša atlīdzība pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim vai atbildīgajam darbiniekam, kuras apmērs noteikts atbilstoši šo noteikumu 12. un 13.punktam;

D – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M – mēnešu skaits (ne vairāk par 12 mēnešiem), par kuriem tiks izmaksāta atlīdzība no kapitālsabiedrības pārskaitītajiem naudas līdzekļiem.

16. Ja kapitālsabiedrība pārskaita naudas līdzekļus pašvaldības kapitāla daļu turētājam atlīdzības izmaksai kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, minētos līdzekļus uzskaita kā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pašu ieņēmumus.

17. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.maiju.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decem­bra noteikumus Nr.704 “Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 193.nr.; 2008, 201.nr.; 2009, 22.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 5.maija noteikumiem Nr.411
Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaits, valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs atbilstoši valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījumam

Nr.
p.k.

Valsts vai pašvaldību kapitāl­sabiedrību iedalījums

Kritēriji

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Pašvaldības atbildīgā darbinieka mēneša atlīdzības maksimālais apmērs (latos)

Valdes locekļu skaits

finanšu rādītāji

vidējais darbinieku skaits

bilances kopsumma
(milj. latu)

neto apgrozījums
(milj. latu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Maza

ne vairāk kā 3,0

ne vairāk kā 4,0

ne vairāk kā 49

ne vairāk kā 2,2

ne vairāk kā 180

ne vairāk kā 128

ne vairāk kā 3

2.

Vidēja

3,0–15,0

4,0–23,0

50–249

ne vairāk kā 3,6

ne vairāk kā 300

ne vairāk kā 192

ne vairāk kā 4

3.

Liela

15,0–24,0

23,0–40,0

250–499

ne vairāk kā 4,6

ne vairāk kā 420

ne vairāk kā 256

ne vairāk kā 5

4.

Īpaši liela

24,0 un vairāk

40,0 un vairāk

500 un vairāk

ne vairāk kā 5

ne vairāk kā 600

ne vairāk kā 320

ne vairāk kā 7

Finanšu ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 411Pieņemts: 05.05.2009.Stājas spēkā: 14.05.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 13.05.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
191773
14.05.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)