Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.262

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 49.§)
Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu (turpmāk – pesticīdu atliekas) un to kontroles kārtību augu un dzīvnieku izcelsmes produktos (turpmāk – produkti).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. analītiskā daļa – reprezentatīvs produkta daudzums, kas ņemts no analītiskā parauga pesticīdu atlieku noteikšanai;

2.2. analītiskais paraugs – produkta daudzums, kas sagatavots analīzei no laboratorijas parauga;

2.3. kopējais paraugs – katrs primārais gaļas, arī putnu gaļas, paraugs vai no partijas ņemto primāro paraugu apvienojums (labi sajaukts) augu izcelsmes produktiem, olām un olu produktiem, pienam un piena produktiem;

2.4. laboratorijas paraugs – paraugs, ko nosūta laboratorijai. Tas ir repre­zentatīvs produkta daudzums, kas ņemts no kopējā parauga;

2.5. paraugs – viena vai vairākas vienības, ko ņem no vienību kopuma, vai produkta daļa, ko ņem no lielāka produkta daudzuma. Paraugs ir reprezentatīvs attiecībā pret partiju un kopējo paraugu;

2.6. parauga lielums – vienību skaits vai produkta daudzums, kas veido paraugu;

2.7. parauga ņemšana – procedūra, ko izmanto, lai ņemtu un sagatavotu paraugu;

2.8. parauga ņēmējs – persona, kuru Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) ir pilnvarojis ņemt paraugus;

2.9. parauga ņemšanas ierīce:

2.9.1. liekšķere, kauss, zonde, nazis vai dakšiņa, ko izmanto, lai paņemtu vienību no berama materiāla vai no liela iepakojuma, tai skaitā mucām, lielām siera un gaļas, arī putnu gaļas, vienībām (kas ir pārāk lielas, lai tās ņemtu par primāro paraugu);

2.9.2. parauga sadalītājs, ko izmanto, lai sagatavotu laboratorijas paraugu no kopējā parauga vai analītisko daļu no analītiskā parauga;

2.10. partija – produkta daudzums, kas nosūtīts vienā laikā un par ko ir zināms, ka šim produktam ir viendabīgas īpašības (piemēram, izcelsme, ražotājs, šķirne, iepakotājs, iepakojuma veids, marķējums, nosūtītājs);

2.11. primārais paraugs – viena vai vairākas vienības, kas ņemtas no vienas vietas partijā;

2.12. vienība – partijas mazākā atsevišķā daļa, ko ņem, lai sagatavotu primāro paraugu vai tā daļu.

3. Pesticīdu atlieku daudzums ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 23.februāra Regulā (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (turpmāk – Regula (EK) Nr. 396/2005).

4. Pesticīdu atlieku daudzumu produktos saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005 kontrolē dienests.

5. Dienests sniedz informāciju Eiropas Komisijai, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, Eiropas Savienības dalībvalstīm un Zemkopības ministrijai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 396/2005 31.panta 1.punktā minētajām prasībām.

6. Visos parauga ņemšanas, sagatavošanas un analizēšanas posmos ievēro piesardzības pasākumus, lai novērstu parauga piesārņošanu un bojāšanos, kas var ietekmēt analītiskos rezultātus.

7. Parauga ņēmējs ir atbildīgs par visām ar parauga sagatavošanu, iepakošanu un nogādi līdz laboratorijai saistītām procedūrām.

II. Primārā parauga un kopējā parauga sagatavošana

8. Ja kravā, kas sastāv no vairākām kravas vienībām, partijas lielums vai robežas ir grūti nosakāmas, katru vagonu, kravas mašīnu, kuģa kravu uzskata par atsevišķu partiju.

9. Krava ir viena partija vai vairāku partiju apkopojums. Partija šķirošanas vai ražošanas procesā var būt sajaukta.

10. Ja krava sastāv no vairākām partijām un ir iespējams noteikt to izcelsmi (piemēram, dažādi audzētāji), paraugu ņem no katras partijas atsevišķi.

11. Vienību veido:

11.1. katrs vesels dārzenis vai auglis, vai to dabisks ķekars. Svaigus augļus vai dārzeņus negriež;

11.2. vesela, nesaplēsta ola;

11.3. dzīvnieka ķermeņa vesela daļa vai orgāns, vai tā daļa – lieliem dzīvniekiem, to daļām vai orgāniem. Lai sagatavotu vienības, ķermeņa daļas vai orgānus var sagriezt;

11.4. katrs nesadalīts liemenis vai tā daļa, vai vesels orgāns – maziem dzīvniekiem, to daļām vai orgāniem;

11.5. mazākais atsevišķais iepakojums, ja paraugus ņem no iepakotiem produktiem. Ja mazākais iepakojums ir ļoti mazs, vienību veido vairāki iepakojumi. Ja mazākais iepakojums ir ļoti liels, vienību sagatavo, izmantojot parauga ņemšanas ierīci;

11.6. no berama materiāla un liela iepakojuma ņemta produkta daļa (piemēram, no mucas, no liela siera iepakojuma).

12. Katru primāro paraugu ņem no nejauši izraudzītas vietas partijā. Primāro paraugu ņem tādā daudzumā, lai nodrošinātu nepieciešamo laboratorijas paraugu skaitu no kopējā parauga.

13. Ja no augu izcelsmes produktu, olu un olu produktu vai piena un piena produktu partijas ņem vairāk nekā vienu primāro paraugu, katrs primārais paraugs veido apmēram vienādu daļu no kopējā parauga.

14. Minimālo primāro paraugu skaitu no partijas ņem saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Nejauši izraudzīto primāro paraugu skaitu no gaļas, arī no putnu gaļas, partijas ņem saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Ja ir aizdomas, ka partija satur pārāk lielu daudzumu pesticīdu atlieku, paraugu ņem saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

15. Primāro paraugu apraksts un minimālais laboratorijas paraugu lielums ir noteikts:

15.1. gaļai un gaļas produktiem, arī putnu gaļai un putnu gaļas produktiem, – šo noteikumu 3.pielikumā;

15.2. augu izcelsmes produktiem – šo noteikumu 4.pielikumā;

15.3. olām un olu produktiem, pienam un piena produktiem – šo noteikumu 5.pielikumā.

16. Lai sagatavotu primāro paraugu vai laboratorijas paraugu, vienības negriež vai nelauž (izņemot gadījumus, ja vienību sadalīšana ir paredzēta šo noteikumu 3.pielikumā).

III. Laboratorijas parauga sagatavošana

17. Ja kopējais paraugs ir lielāks, nekā ir nepieciešams laboratorijas paraugam, to sadala, nodrošinot reprezentatīvo daļu.

18. Reprezentatīvās daļas iegūšanai izmanto parauga ņemšanas ierīci, sadalīšanu četrās daļās vai citu piemērotu lieluma samazināšanas paņēmienu.

19. Ņemot laboratorijas paraugu vai vairākus laboratorijas paraugus, vienlaikus ņem paralēlo laboratorijas paraugu.

20. Ņemot laboratorijas paraugu, sastāda parauga ņemšanas protokolu. Protokolā:

20.1. identificē partiju (norāda tās izcelsmi, īpašnieku vai piegādātāju, produkta nosaukumu, produkta daudzumu), ieraksta parauga ņemšanas datumu un vietu, kā arī citu informāciju, kas var būt svarīga;

20.2. norāda parauga ņemšanas metodi vai standartu;

20.3. norāda visas atkāpes no izmantotajām paraugu ņemšanas metodēm vai standartiem.

21. Parauga ņemšanas protokola eksemplārs:

21.1. tiek pievienots katram laboratorijas paraugam (arī paralēlajam paraugam);

21.2. paliek pie parauga ņēmēja;

21.3. tiek izsniegts partijas īpašniekam vai tā pārstāvim.

22. Laboratorijas paraugu ievieto tīrā, inertā iepakojumā (konteinerā), kas nodrošina aizsardzību pret piesārņojumu, bojājumiem un iztecēšanu. Iepakojumu aizzīmogo, marķē un pievieno parauga ņemšanas protokolu.

23. Laboratorijas paraugu un paralēlo laboratorijas paraugu nogādā laboratorijā pēc iespējas ātrāk, ievērojot produkta uzglabāšanas nosacījumus. Ja pastāv iespēja, ka paraugs varētu sabojāties, pirms to nogādā laboratorijā, gaļas (arī putnu gaļas) paraugu pirms nosūtīšanas sasaldē.

IV. Analītiskā parauga sagatavošana

24. Laboratorijā katram paraugam piešķir laboratorijas identifikācijas numuru. Parauga saņemšanas datumu, parauga lielumu un laboratorijas identifikācijas numuru ieraksta parauga ņemšanas protokolā.

25. Analītisko paraugu no laboratorijas parauga atdala pēc iespējas ātrāk. Ja pesticīdu atlieku daudzumu aprēķina produktam, ietverot daļas, kuras neanalizē, tai skaitā kauleņaugļu kauliņus, norāda atdalīto daļu svaru.

26. Analītisko paraugu sasmalcina un labi samaisa, lai varētu paņemt reprezentatīvās analītiskās daļas. Analītiskās daļas lielumu nosaka atbilstoši analīzes metodei un samaisīšanas efektivitātei.

27. Sasmalcināšanas un samaisīšanas metodes neietekmē analītiskajā paraugā esošās pesticīdu atliekas. Lai līdz minimumam samazinātu ietekmi uz pesticīdu atlieku daudzuma izmaiņām, analītisko paraugu apstrādā piemērotos apstākļos.

28. Ja produkta apstrāde var ietekmēt pesticīdu atliekas un alternatīvas procedūras nav pieejamas, analītisko daļu veido veselas vienības vai segmenti, kas ņemti no veselām vienībām.

29. Ja analītiskā daļa sastāv no vairākām veselām vienībām vai segmentiem un to nevar uzskatīt par reprezentatīvu attiecībā pret analītisko paraugu, analizē pietiekami daudz paralēlo daļu, lai iegūtu ticamu rezultātu.

30. Ja analītiskā daļa pirms analizēšanas tiek uzglabāta, glabāšanas metode un laiks nedrīkst ietekmēt nosakāmo pesticīdu atlieku daudzumu.

V. Analīžu rezultātu novērtēšana

31. Analītiskos rezultātus iegūst no viena vai vairākiem laboratorijas paraugiem. Rezultātus apstiprina ar kvalitātes kontroli apliecinošiem datiem.

32. Ja pesticīdu atliekas pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo daudzumu, nosaka to identitāti un apstiprina koncentrāciju, izdarot atkārtotu analīzi vienai vai vairākām analizējamām daļām. Analizējamās daļas ņem no sākotnējā laboratorijas parauga vai no sākotnējiem laboratorijas paraugiem.

33. Pesticīdu atlieku daudzumu attiecina uz kopējo paraugu, kas reprezentē partiju.

34. Ja kopējā parauga rezultāts pārsniedz pesticīdu atlieku daudzumu, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 396/2005, dienests pieņem lēmumu par partijas neatbilstību noteiktajām normām, ņemot vērā:

34.1. rezultātus, kas iegūti no viena vai, ja nepieciešams, no vairākiem laboratorijas paraugiem;

34.2. analīzes ticamību un precizitāti, ko norāda kvalitātes kontroli apliecinoši dati.

35. Partija atbilst noteiktajām normām, ja analītiskais rezultāts nepārsniedz pesticīdu atlieku daudzumu, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 396/2005.

36. Ja partija neatbilst noteiktajām normām, paralēlo laboratorijas paraugu uzglabā laboratorijā divas nedēļas pēc testēšanas pārskata apstiprināšanas.

37. Ja partijas īpašnieks vai tā pārstāvis vēlas izmantot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk – Regula (EK) Nr. 882/2004), 11.panta 5.punktā paredzētās tiesības uz atkārtotu pārbaudi, laboratorija pēc partijas īpašnieka vai tā pārstāvja pieprasījuma nosūta paralēlo laboratorijas paraugu testēšanai uz partijas īpašnieka vai tā pārstāvja norādīto laboratoriju, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 882/2004 12.panta 2.punktā noteiktajām prasībām.

38. Paralēlā laboratorijas parauga testēšanas izmaksas sedz partijas īpašnieks vai tā pārstāvis.

VI. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem:

39.1. Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumus Nr.476 “Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 119.nr.; 2004, 50.nr.; 2005, 4., 138., 210.nr.; 2006, 82., 140., 207.nr.; 2007, 84., 153., 205.nr.; 2008, 45.nr.);

39.2. Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumus Nr.165 “Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli dzīvnieku izcelsmes produktos” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 49.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 71., 134.nr.; 2007, 4., 133., 205.nr.; 2008, 41.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Komisijas 2002.gada 11.jūlija Direktīvas 2002/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.262
No partijas ņemamo primāro paraugu minimālais skaits

Nr.
p.k.

Produkta veids

No partijas ņemamo primāro paraugu
minimālais skaits

1.

Gaļa, arī putnu gaļa

1

Ja ir aizdomas, ka partija satur pārāk lielu daudzumu pesticīdu atlieku, paraugu ņem saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu

2.

Citi produkti

2.1.

iepakoti vai berami produkti, kurus var uzskatīt par labi samaisītiem vai viendabīgiem

1

partija var būt sajaukta, piemēram, šķirošanas vai ražošanas procesā

2.2.

iepakoti vai berami produkti, kuri var nebūt labi samaisīti vai viendabīgi

augu izcelsmes primārās pārtikas produkti, kas sastāv no lielām vienībām, primāro paraugu minimālais skaits atbilst minimālajam vienību skaitam, kas ir vajadzīgs laboratorijas paraugam un sakrīt ar šo noteikumu 4.pielikumā norādīto minimālo vienību skaitu laboratorijas paraugam

2.2.1.

partijas svars (kg)

2.2.1.1.

< 50

3

2.2.1.2.

50–500

5

2.2.1.3.

> 500

10

2.2.2.

skārda kārbu, kartona kārbu vai citu konteineru skaits partijā

2.2.2.1.

1–25

1

2.2.2.2.

26–100

5

2.2.2.3.

> 100

10

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.262
Nejauši izraudzīto primāro paraugu skaits gaļas, arī putnu gaļas, partijai, lai konstatētu neatbilstošas pesticīdu atliekas

Nr.
p.k.

Neatbilstošu pesticīdu atlieku sastopamības iespēja partijā (%)

Minimālais primāro paraugu skaits (n0), kas nepieciešams, lai konstatētu neatbilstošas pesticīdu atliekas ar šādu varbūtību

90 %

95 %

99 %

1.

90

1

2

2.

80

2

3

3.

70

2

3

4

4.

60

3

4

5

5.

50

4

5

7

6.

40

5

6

9

7.

35

6

7

11

8.

30

7

9

13

9.

25

9

11

17

10.

20

11

14

21

11.

15

15

19

29

12.

10

22

29

44

13.

5

45

59

90

14.

1

231

299

459

15.

0,5

460

598

919

16.

0,1

2301

2995

4603

Piezīmes.

1. Paraugus izvēlas nejauši.

2. Ja primāro paraugu skaits ir lielāks nekā aptuveni 10 % no visām vienībām partijā, ņemtais primāro paraugu skaits var būt mazāks, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

n = n0 , kur
(1 + (n0 – 1)) / N

n – minimālais ņemamo primāro paraugu skaits;

n0 – primāro paraugu skaits saskaņā ar šo pielikumu;

N – to vienību skaits partijā, no kurām var iegūt primāro paraugu.

3. Ja ņem vienu primāro paraugu, varbūtība konstatēt neatbilstību ir līdzīga neatbilstošo pesticīdu atlieku sastopamībai.

4. Precīzām vai alternatīvām varbūtībām vai atšķirīgai neatbilstības sastopamībai ņemamo paraugu skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

1 – p= (1 – i)n, kur

p – varbūtība (izsaka kā daļas, nevis kā procentuālo daudzumu);

i – neatbilstošu pesticīdu atlieku sastopamība partijā (izsaka kā daļas, nevis kā procentuālo daudzumu);

n – paraugu skaits.

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.262
Primāro paraugu apraksts un laboratorijas paraugu minimālais lielums gaļai un gaļas produktiem, putnu gaļai un putnu gaļas produktiem

Nr.
p.k.

Preču klasifikācija

Piemēri

Primārais paraugs, kas jāņem

Katra laboratorijas parauga minimālais daudzums

I. Primārie dzīvnieku izcelsmes produkti

1.

Zīdītājdzīvnieku gaļa.

Lai kontrolētu taukos šķīstošo pesticīdu atlieku atbilstību maksimāli pieļaujamajam pesticīdu atlieku daudzumam, paraugus ņem saskaņā ar šā pielikuma 2.punktu

1.1.

lieli zīdītājdzīvnieki – viss liemenis vai tā puse, parasti ≤ 10 kg

liellopi, aitas, cūkas

visa diafragma vai tās daļa, ja nepieciešams, kopā ar kakla muskuli

0,5 kg

1.2.

mazi zīdītājdzīvnieki – viss liemenis

truši

viss liemenis vai pakaļējās ceturtdaļas

0,5 kg pēc ādas novilkšanas un atkaulošanas

1.3.

zīdītājdzīvnieku gaļas daļas – vaļējas, svaigas, atdzesētas, saldētas, iepakotas vai citādā veidā

liemeņa ceturtdaļas, kakla–plecu gabali, muguras–krūšu–jostas gabali, pleca daļas

visa vienība vai visas vienības vai lielas vienības daļa

0,5 kg pēc atkaulošanas

1.4.

zīdītājdzīvnieku gaļas daļas – saldētas, nefasētas

liemeņa ceturtdaļas, kakla–plecu gabali

no konteinera šķērsgriezumā ņemta sasaldēta gaļa vai veselas atsevišķas gaļas daļas

0,5 kg pēc atkaulošanas

2.

Zīdītājdzīvnieku tauki, arī liemeņa tauki.

Tauku paraugus, kas ņemti atbilstoši šā pielikuma 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktam, var izmantot, lai noteiktu tauku vai visa produkta atbilstību attiecīgajam maksimāli pieļaujamajam pesticīdu atlieku daudzumam

2.1.

lieli zīdītājdzīvnieki – veseli liemeņi vai to puse, parasti ≥ 10 kg

liellopi, aitas, cūkas

nieru, vēderdobuma vai zemādas tauki, izgriezti no viena dzīvnieka

0,5 kg

2.2.

mazi zīdītājdzīvnieki kaušanas apstākļos – veseli liemeņi vai to puse < 10 kg

vēderdobuma vai zemādas tauki no viena vai vairākiem dzīvniekiem

0,5 kg

2.3.

zīdītājdzīvnieku gaļas daļas

kājas,
kakla–plecu gabali, muguras–krūšu–jostas gabali

redzamie tauki, kas nogriezti no vienas vienības vai vairākām vienībām

0,5 kg

veselas vienības vai veselu vienību daļas, ja tauki nav nogriežami

2 kg

2.4.

zīdītājdzīvnieku taukaudi – nefasēti

vienības, kas ņemtas ar parauga ņemšanas ierīci vismaz no trim vietām

0,5 kg

3.

Zīdītājdzīvnieku subprodukti

3.1.

zīdītājdzīvnieku aknas – svaigas, atdzesētas, saldētas

visas aknas vai aknu daļa

0,4 kg

3.2.

zīdītājdzīvnieku nieres – svaigas, atdzesētas, saldētas

viena vai abas nieres no viena vai diviem dzīvniekiem

0,2 kg

3.3.

zīdītājdzīvnieku sirdis – svaigas, atdzesētas, saldētas

veselas sirdis vai, ja tās ir lielas, tikai kambara daļa

0,4 kg

3.4.

citi zīdītājdzīvnieku subprodukti – svaigi, atdzesēti, saldēti

daļa vai vesela vienība no viena vai vairākiem dzīvniekiem vai šķērsgriezums, kas ņemts no nefasēta saldēta produkta

0,5 kg

4.

Putnu gaļa.

Lai kontrolētu taukos šķīstošu pesticīdu atlieku atbilstību maksimāli pieļaujamajam pesticīdu atlieku daudzumam, paraugus ņem saskaņā ar šā pielikuma 5.punktu

4.1.

lieli putnu liemeņi
> 2 kg

tītari, zosis, gaiļi, kapauni, pīles

ciskas, kājas un pārējā tumšā gaļa

0,5 kg pēc ādas novilkšanas un atkaulošanas

4.2.

vidēji putnu liemeņi (0,5–2 kg)

vistas, pērļu vistiņas, cāļi

ciskas, kājas un pārējā tumšā gaļa vismaz no trijiem putniem

0,5 kg pēc ādas novilkšanas un atkaulošanas

4.3.

nelieli putnu liemeņi
< 0,5 kg

paipalas, baloži

vismaz sešu putnu liemeņi

0,2 kg muskuļu audu

4.4.

putnu daļas – svaigas, atdzesētas, saldētas, iepakotas mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai

kājas, ceturtdaļas, krūtiņas un spārni

iepakotas vienības vai atsevišķas vienības

0,5 kg pēc ādas novilkšanas un atkaulošanas

5.

Mājputnu tauki, arī ķermeņa tauki.

Tauku paraugus, kas ņemti atbilstoši šā pielikuma 5.1. un 5.2.apakšpunktam, var izmantot, lai noteiktu tauku vai visa produkta atbilstību attiecīgajam maksimāli pieļaujamajam pesticīdu atlieku daudzumam

5.1.

putni kaušanas apstākļos – veseli vai liemeņa daļa

cāļi, tītari

vēderdobuma tauku vienības vismaz no trijiem putniem

0,5 kg

5.2.

putnu gaļas daļas

kājas, baltā gaļa

redzamie tauki, kas nogriezti no vienības vai vairākām vienībām

0,5 kg

vesela vienība vai veselas vienības daļas, ja tauki nav nogriežami

2 kg

5.3.

putnu taukaudi, nefasēti

vienības, kas ņemtas ar paraugu ņemšanas ierīci vismaz no trijām vietām

0,5 kg

6.

Putnu subprodukti

6.1.

pārtikā lietojami putnu subprodukti, izņemot zosu un pīļu aknu taukus un līdzīgus augstvērtīgus produktus

vienības vismaz no sešiem putniem vai no konteinera šķērsgriezumā ņemts subprodukts

0,2 kg

6.2.

zosu un pīļu aknu tauki un līdzīgi augstvērtīgi produkti

vienība no viena putna vai no konteinera šķērsgriezumā ņemts produkts

0,05 kg

II. Pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti

7.

Pārējie dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, žāvēta gaļa.

Atvasināti dzīvnieku izcelsmes produkti, pārstrādāti dzīvnieku tauki (arī kausēti un ekstrahēti tauki).

Pārstrādes produkti, kam ir viena sastāvdaļa (ar apņemošo šķidrumu vai bez tā, ar pārtikas piedevām un garšvielām vai bez tām), parasti iepakoti un gatavi patērēšanai pēc kulinārās apstrādes vai bez tās.

Pārstrādes produkti, kam ir vairākas sastāvdaļas, arī produkti, kuros ir gan augu, gan dzīvnieku sastāvdaļas, ja dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļa (sastāvdaļas) ir dominējošā

7.1.

sasmalcināti, vārīti, konservēti, žāvēti, kausēti vai citādi pārstrādāti zīdītājdzīvnieku vai putnu produkti, arī produkti, kuros ir vairākas sastāvdaļas (piemēram, šķiņķis, desas, malta liellopu gaļa, cāļa pastēte)

šķiņķis, desa, malta liellopu gaļa, cāļu pastēte

iepakotas vienības vai no konteinera šķērsgriezumā ņemts produkts, vai vienības (arī sula, ja tāda ir), kas ņemtas ar parauga ņemšanas ierīci

0,5 kg vai 2 kg, ja tauku saturs ir < 5 %

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.262
Primāro paraugu apraksts un laboratorijas paraugu minimālais lielums augu izcelsmes produktiem

Nr.
p.k.

Preču klasifikācija

Piemērs

Primārais paraugs

Katra laboratorijas parauga minimālais lielums

I. Primārie augu izcelsmes produkti

1.

Visi svaigie augļi un svaigie dārzeņi, arī kartupeļi un cukurbietes (izņemot zaļumus)

1.1.

maza izmēra svaigi produkti, vienības lielums < 25 g

ogas,

pupas,

olīvas

vesela vienība vai iepakojums (vienības vai iepakojumi), kas ņemts ar speciālo instrumentu

1 kg

1.2.

vidēja izmēra svaigi produkti, vienības lielums vidēji 25–250 g

āboli, apelsīni

veselas vienības

1 kg (vismaz 10 vienības)

1.3.

liela izmēra svaigi produkti, vienības lielums vidēji > 250 g

kāposti, gurķi, vīnogas (ķekari)

vesela vienība (vienības)

2 kg (vismaz 5 vienības)

2.

pākšaugi

žāvētas pupas, žāvēti zirņi

1 kg

2.1.

graudaugi

rīsi, kvieši

1 kg

2.2.

koku rieksti

izņemot kokosriekstus

1 kg

2.3.

kokosrieksti

5 gab.

2.4.

eļļas augu sēklas

zemesrieksti

0,5 kg

2.5.

sēklas, kas paredzētas dzērienu un saldumu ražošanai

kafijas pupiņas

0,5 kg

3.

zaļumi

svaigi pētersīļi

veselas vienības

0,5 kg

pārējie – svaigi

0,2 kg

3.1.

kaltēti zaļumi – piemēro šā pielikuma II daļā minētos nosacījumus

3.2.

garšvielas

žāvētas

vesela vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,1 kg

II. Pārstrādāti augu izcelsmes produkti

4.

Augu izcelsmes produkti, žāvēti augļi, dārzeņi, zaļumi, apiņi, malti graudaugu produkti.

Augu izcelsmes produkti, tējas, augu tējas, augu eļļas, sulas un citi produkti (piemēram, pārstrādātas olīvas un citrusaugļu sīrupi).

Ražoti augu izcelsmes produkti, kam ir viena sastāvdaļa, iepakoti vai neiepakoti produkti, kam ir viena vai vairākas sastāvdaļas (piemēram, garšvielas) un kas ir gatavi lietošanai tūlīt pēc iepakojuma atvēršanas.

Ražoti augu izcelsmes produkti, kam ir vairākas sastāvdaļas, arī produkti ar dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām, kuros dominējošās ir augu izcelsmes sastāvdaļas, – maize un graudu pārstrādes produkti

4.1.

produkti ar lielu vienības vērtību

iepakojums (iepakojumi) vai vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,1 kg*

4.2.

maza apjoma cieti produkti

apiņi,

tējas,

augu tēja

iepakota vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,2 kg

4.3.

pārējie cietie produkti

maize,

milti, žāvētie augļi

iepakojums (iepakojumi) vai vesela vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 kg

4.4.

šķidrie produkti

augu eļļas un sulas

iepakota vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 l vai 0,5 kg

Piezīme.* Iespējams ņemt mazāku laboratorijas parauga daudzumu, ja paraugu ņemšanas protokolā ir minēts šādas rīcības iemesls.
Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.262
Primāro paraugu apraksts un laboratorijas paraugu minimālais lielums olām un olu produktiem, pienam un piena produktiem

Nr.
p.k.

Preču klasifikācija

Piemēri

Primārais paraugs

Katra laboratorijas parauga minimālais
daudzums

I. Primārie dzīvnieku izcelsmes produkti

1.

Mājputnu olas

1.1.

olas, izņemot paipalu un līdzīgu putnu olas

veselas olas

12 veselas vistu olas, 6 veselas zosu vai pīļu olas

1.2.

paipalu un līdzīgu putnu olas

veselas olas

24 veselas olas

2.

Piens

vesela vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 l

II. Pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti

3.

Sekundārie dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, sekundārie piena produkti, piemēram, vājpiens, iebiezināts piens un piena pulveris.

Atvasinātie dzīvnieku izcelsmes produkti, piena tauki, atvasinātie piena produkti, piemēram, sviests, sviesta eļļas, krējums, krējuma pulveris, kazeīns.

Ražoti (no vienas sastāvdaļas) dzīvnieku izcelsmes produkti, ražoti piena produkti, piemēram, jogurts, sieri.

Ražoti (no vairākām sastāvdaļām) dzīvnieku izcelsmes produkti, ražoti piena produkti (iekļaujot produktus ar augu izcelsmes sastāvdaļām, ja dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas dominē), piemēram, pārstrādāti siera produkti, siera pārstrādes produkti, aromatizēts jogurts, iebiezināts piens ar cukuru

3.1.

piens, piena pulveris, iebiezināts piens un krējums, krējuma saldējums, krēms, jogurts

iepakota vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 l (šķidrs) vai 0,5 kg (ciets)

Nefasētu iebiezinātu pienu un iebiezinātu krējumu pirms parauga ņemšanas rūpīgi samaisa, ņem aptuveni 2–3 l un pirms laboratorijas parauga ņemšanas vēlreiz visu labi samaisa.

Nefasēta piena pulvera paraugu ņem sterili, sausu zondi vadot cauri pulverim vienmērīgā ātrumā.

Nefasētu krējumu pirms parauga ņemšanas rūpīgi samaisa ar lāpstiņu, izvairoties no putošanas, kulšanas un sakulšanas sviestā

3.2.

sviests un sviesta eļļa

sviests, sūkalu sviests, ziežamās sviesta taukus saturošās taukvielas ar zemu tauku saturu, bezūdens sviesta eļļa, bezūdens piena tauki

iepakota vienība (vienības) vai vienība (vienības), kas ņemta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,2 kg vai

0,2 l

3.3.

siers, arī pārstrādātais siers*

3.3.1.

0,3 kg vai lielākas vienības

vesela vienība (vienības) vai vienība (vienības), kas sadalīta ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 kg

3.3.2.

vienība < 0,3 kg

0,3 kg

3.4.

šķidri, saldēti vai žāvēti olu produkti

vienība (vienības), kas ņemta aseptiski ar paraugu ņemšanas ierīci

0,5 kg

Piezīme.* No sieriem ar apaļu pamatu paraugus ņem, izdarot divus radiālus griezumus no centra. No sieriem ar taisnstūra pamatu paraugus ņem, izdarot divus griezumus paralēli malām.

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu un dzīvnieku izcelsmes produktos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 262Pieņemts: 24.03.2009.Stājas spēkā: 01.04.2009.Zaudē spēku: 03.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 31.03.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
189939
01.04.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)