Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1093

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 85.§)
Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 12.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā (turpmāk – zvērinātu advokātu vecākais) atlīdzības apmēru un tā noteikšanas kārtību;

1.2. atlīdzināmo izdevumu veidus, apmērus un noteikšanas kārtību;

1.3. zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu piešķiršanas kārtību;

1.4. pārskata par atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu izlietojumu saturu un iesniegšanas kārtību.

2. Ja zvērinātu advokātu vecākais ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija) saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu nosakāmajam mēneša atlīdzības apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.735)

II. Atlīdzības apmērs un tā noteikšana, atlīdzināmo izdevumu veidi, apmēri un noteikšana

3. Zvērinātu advokātu vecākā mēneša atlīdzības apmēru nosaka atbilstoši darba apjomam, izmantojot šādu formulu:

MAA = AB x GK, kur

MAA – mēneša atlīdzības apmērs;

AB – atlīdzības bāze;

GK – attiecīgās darba apjoma grupas koeficients saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

4. Atlīdzības bāzi nosaka, ņemot par pamatu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegtajā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (turpmāk – padome) statistikas pārskatā norādīto vidējo Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā saņemto un caurskatīto procesa virzītāju pieprasījumu (turpmāk – procesa virzītāju pieprasījums) skaitu iepriekšējos trijos kalendāra gados, nostrādāto darba dienu skaitu un vienā darba dienā saņemto pieprasījumu (to skaitu noapaļojot) apstrādei patērējamo stundu skaitu, piemērojot darba samaksas stundas likmi. Darba samaksas stundas likmi iegūst, dalot attiecīgajā gadā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī sabiedriskajā sektorā strādājošā iepriekšējo triju gadu mēneša vidējo bruto darba samaksu ar vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 691 redakcijā)

5. Atlīdzības bāze ir 370 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr. 468; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 735; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 691; MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 365)

6. Zvērinātu advokātu vecākajam, kas ir Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktajā kārtībā ievēlēts padomes loceklis vai padomes norīkots zvērināts advokāts, papildus mēneša atlīdzības apmēram, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 3. un 5.punktu, par citu ar valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanas organizēšanu kriminālprocesā saistītu pienākumu pildīšanu pieskaita atlīdzību 100,15 euro.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 468 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 735; MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 691)

7. Zvērinātu advokātu vecākajam atlīdzina šādus izdevumus:

7.1. pasta pakalpojumu, kancelejas preču, mobilā telefona sarunu un datortehnikas apkopes izdevumus (turpmāk – vispārējie izdevumi) par kopējo summu 25,61 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

7.2. telpas nomas maksas izdevumus 34,15 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

7.3. stacionārā telefona sarunu un interneta pieslēguma izdevumus 17,07 euro apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.735 redakcijā)

8. Zvērinātu advokātu vecākajam mēneša kopējo atlīdzināmo izdevumu apmēru nosaka atbilstoši darba apjomam, izmantojot šādu formulu:

MAIA = (VI x GK) + TN + TI, kur

MAIA – mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi;

VI – vispārējie izdevumi;

GK – attiecīgās darba apjoma grupas koeficients saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

TN – telpas nomas maksas izdevumi;

TI – stacionārā telefona sarunu un interneta pieslēguma izdevumi.

9. Zvērinātu advokātu vecākā darba apjomu atbilstoši procesa virzītāju pieprasījumu skaitam kalendāra gadā iedala sešās grupās, piemērojot katrai no tām noteiktu koeficientu no 0,5 līdz 2 saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 365 redakcijā)

10. Administrācija, ņemot vērā katra zvērinātu advokātu vecākā darba apjomu, līdz kārtējā gada 1.novembrim sagatavo aprēķinu par katra zvērinātu advokātu vecākā mēneša atlīdzības apmēru un mēneša kopējo atlīdzināmo izdevumu apmēru nākamajam gadam, ievērojot šo noteikumu 3., 5., 6., 7. un 8.punktu, un par sagatavoto aprēķinu paziņo padomei. Aprēķinā norāda katras tiesu darbības teritorijas nosaukumu, katra zvērinātu advokātu vecākā vārdu, uzvārdu, mēneša atlīdzības un mēneša atlīdzināmo kopējo izdevumu apmēru.

11. Administrācija šo noteikumu 10.punktā minēto zvērinātu advokātu vecākā darba apjomu nosaka, ņemot vērā padomes iesniegto statistikas pārskatu par procesa virzītāju pieprasījumu skaitu iepriekšējā gadā katram zvērinātu advokātu vecākajam.

12. Padome līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz administrācijā:

12.1. statistikas pārskatu par procesa virzītāju pieprasījumu skaitu katram zvērinātu advokātu vecākajam pa mēnešiem iepriekšējā gadā (2.pielikums);

12.2. Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteiktajā kārtībā apstiprināto zvērinātu advokātu vecāko sarakstu. Sarakstā norāda katra zvērinātu advokātu vecākā vārdu, uzvārdu, prakses vietas adresi un informāciju par to, vai viņš ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

(Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.965)

III. Atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu piešķiršana

13. Administrācija katru mēnesi līdz desmitajam datumam pārskaita no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem padomes norādītajā kredītiestādes kontā katram zvērinātu advokātu vecākajam šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā aprēķināto mēneša atlīdzības un mēneša kopējo atlīdzināmo izdevumu summu (turpmāk – finanšu līdzekļi). Ja pārskaitīšanas datums sakrīt ar nedēļas brīvdienu vai svētku dienu, administrācija summu pārskaita nākamajā darbdienā.

14. Padome katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam pārskaita katram zvērinātu advokātu vecākajam viņa norādītajā kredītiestādes kontā šo noteikumu 13.punktā minētajā kārtībā saņemtos finanšu līdzekļus.

IV. Pārskats par finanšu līdzekļu izlietojumu, tā saturs un iesniegšana

15. Padome katru ceturksni iesniedz administrācijā kopējo pārskatu par katru zvērinātu advokātu vecāko, kas saņēmis finanšu līdzekļus.

16. Padome pārskatu par gada I ceturksni iesniedz līdz 1.maijam, par II ceturksni – līdz 1.augustam, par III ceturksni – līdz 1.novembrim un par IV ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim.

17. Pārskatā padome norāda:

17.1. katra zvērinātu advokātu vecākā vārdu, uzvārdu, personas kodu;

17.2. tiesas darbības teritoriju;

17.3. finanšu līdzekļu izlietojuma mērķi;

17.4. finanšu līdzekļu summas;

17.5. maksājuma uzdevuma numuru un datumu;

17.6. citu informāciju.

18. Padome pārskatu noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

19. Šo noteikumu 15.punktā minēto pārskatu padome var iesniegt papīra formā vai elektroniski. Ja pārskatu iesniedz elektroniski, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un apriti.

V. Noslēguma jautājumi

20. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.468)

21. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.468)

22. (Svītrots ar MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.468)

23. No 2011.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim zvērinātu advokātu vecākajiem saskaņā ar šo noteikumu 3., 5., 7., 8. un 9.punktu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā tiek segta mēneša atlīdzība un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi šādā apmērā:

23.1. Alūksnes rajona tiesas darbības teritorijas, Aizkraukles rajona tiesas darbības teritorijas, Balvu rajona tiesas darbības teritorijas, Dobeles rajona tiesas darbības teritorijas, Gulbenes rajona tiesas darbības teritorijas, Krāslavas rajona tiesas darbības teritorijas, Limbažu rajona tiesas darbības teritorijas, Kuldīgas rajona tiesas darbības teritorijas, Ludzas rajona tiesas darbības teritorijas, Madonas rajona tiesas darbības teritorijas, Preiļu rajona tiesas darbības teritorijas, Talsu rajona tiesas darbības teritorijas, Saldus rajona tiesas darbības teritorijas, Siguldas tiesas darbības teritorijas, Tukuma rajona tiesas darbības teritorijas, Valkas rajona tiesas darbības teritorijas, Jēkabpils rajona tiesas darbības teritorijas, Cēsu rajona tiesas darbības teritorijas, Bauskas rajona tiesas darbības teritorijas, Jūrmalas tiesas darbības teritorijas, Ogres rajona tiesas darbības teritorijas, Ventspils tiesas darbības teritorijas, Daugavpils tiesas darbības teritorijas, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas darbības teritorijas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem – mēneša atlīdzība 77 lati un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi – 54 lati;

23.2. Padomes, Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijas, Rīgas rajona tiesas darbības teritorijas, Rēzeknes tiesas darbības teritorijas un Valmieras rajona tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem – mēneša atlīdzība 96,25 lati un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi – 58,50 latu;

23.3. Liepājas tiesas darbības teritorijas, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem – mēneša atlīdzība 115,50 latu un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi – 63 lati;

23.4. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas darbības teritorijas un Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajiem – mēneša atlīdzība 134,75 lati un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi – 67,50 latu;

23.5. Jelgavas rajona tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam – mēneša atlīdzība 154 lati un mēneša kopējie atlīdzināmie izdevumi – 72 lati.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.468 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.965)

25. Padome līdz 2012.gada 1.maijam iesniedz administrācijā šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto statistikas pārskatu (2.pielikums) par 2011.gadu.

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.965 redakcijā)

26. Ministru kabinets ne retāk kā reizi piecos gados pārskata:

26.1. šo noteikumu 5.punktā minēto atlīdzības bāzi;

26.2. šo noteikumu 6.punktā minētā zvērinātu advokātu vecākā atlīdzību par citu ar valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanas organizēšanu kriminālprocesā saistītu pienākumu pildīšanu;

26.3. šo noteikumu 7.punktā minētos atlīdzināmo izdevumu apmērus, ņemot vērā attiecīgo preču cenu un pakalpojumu maksas vidējo apmēru valstī pārskatīšanas brīdī.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.468 redakcijā)

26.1 Atlīdzību zvērinātu advokātu vecākajam ar 2018. gada 1. jūliju un 2019. gadā nosaka atbilstoši 2017. gada statistikas pārskatam par procesa virzītāju pieprasījumu skaitu katram zvērinātu advokātu vecākajam pa mēnešiem un attiecīgajam darba apjoma grupas koeficientam saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 365 redakcijā)

27. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1093
Tiesu darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā darba apjoma grupas atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā saņemto un caurskatīto procesa virzītāju pieprasījumu skaitam kalendāra gadā un grupu koeficienti

(Pielikums MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 365 redakcijā)

Nr. p. k.GrupaProcesa virzītāju pieprasījumu skaits gadāGrupas koeficients
1.1līdz 5000,5
2.2501–7501
3.3751–10001,25
4.41001–15001,5
5.51501–20001,75
6.62001 un vairāk2
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1093
Statistikas pārskats par tiesas darbības teritoriju zvērinātu advokātu vecāko Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā saņemto un caurskatīto procesa virzītāju pieprasījumu skaitu 20____.gadā

KN1093P2_PAGE_1.JPG (56508 bytes)

KN1093P2_PAGE_2.JPG (16274 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1093

(Pielikums grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.735)

Pārskats par saņemto finansējumu tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecāko atlīdzībām un atlīdzināmajiem izdevumiem 20__.gada _____ceturksnī

KN1093P3_PAGE_1.JPG (45027 bytes)

KN1093P3_PAGE_2.JPG (13673 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1093Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 30.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
185936
{"selected":{"value":"01.07.2018","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)