Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1068

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 86.§)
Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības (turpmāk – juridiskā palīdzība) veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību.

2. Samaksu par juridisko palīdzību aprēķina par pilnām stundām.

3. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs ir reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 8., 18. un 21.punktā noteiktajam samaksas apmēram pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā.

4. Citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus, kuri noteikti šo noteikumu 28. un 29.punktā, saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un par tiem neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

II. Juridiskās palīdzības veidi

5. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību civillietās:

5.1. konsultāciju ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā;

5.2. procesuāla dokumenta sastādīšanu ārpustiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā;

5.3. pārstāvību tiesā.

6. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību administratīvajās lietās:

6.1. konsultāciju ārpustiesas, tiesvedības un nolēmuma izpildes stadijā;

6.2. procesuāla dokumenta sastādīšanu ārpustiesas, tiesvedības un nolē­muma izpildes stadijā;

6.3. pārstāvību tiesā.

7. Valsts nodrošina šādu juridisko palīdzību kriminālprocesā:

7.1. personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai – ārpustiesas konsultāciju un procesuāla dokumenta sastādīšanu;

7.2. procesuālā dokumenta sastādīšanu pirmstiesas procesa vai tiesvedības stadijā;

7.3. pārstāvību un aizstāvību pirmstiesas procesā vai tiesas sēdē (tai skaitā lietās par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un ar tāda soda izpildi saistītu jautājumu izlemšanā, kurš noteikts ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstā).

III. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību civillietās un administratīvajās lietās

8. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai civillietā un administratīvajā lietā valsts maksā šādā apmērā:

8.1. par sniegtu konsultāciju – 13,50 latu stundā;

8.2. par prasības pieteikuma, pieteikuma, pretprasības, blakus sūdzības vai izlīguma sastādīšanu – 22,50 latu;

8.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 27 latus;

8.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 32 latus;

8.5. par tāda dokumenta sastādīšanu, kas nepieciešams lietas izšķiršanai (viedoklis vai paskaidrojumi (izņemot dokumentu par informācijas pieprasīšanu un šo noteikumu 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minētos dokumentus)), – 18 latu;

8.6. par pārstāvību tiesas sēdē – 20 latu stundā;

8.7. par iepazīšanos ar vienu civillietas vai administratīvās lietas materiālu sējumu tiesā vienas tiesas instances ietvaros – 13,50 latu.

9. Valsts sedz izdevumus par šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto konsultāciju – ne vairāk par piecām stundām vienas lietas ietvaros.

10. Valsts sedz izdevumus ne vairāk kā par piecu šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4. un 8.5.apakšpunktā minēto dokumentu sastādīšanu vienas lietas ietvaros.

11. Valsts sedz izdevumus par pārstāvību tiesā ne vairāk kā par 40 stun­dām vienas lietas ietvaros.

12. Juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus, ja juridiskās palīdzības sniedzējs pēc Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – administrācija) norīkojuma civillietā vai administratīvajā lietā sniedz šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto konsultāciju juridiskās palīdzības saņēmēja dzīvesvietā vai atrašanās vietā (piemēram, ārstniecības iestādē, brīvības atņemšanas iestādē, aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā), ja juridiskās palīdzības saņēmējs nespēj ierasties juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietā.

13. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas pārstāv divas vai vairākas personas vienā civillietā vai administratīvajā lietā, par katras personas pārstāvību tiesas sēdē samaksa aprēķināma 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 8.6.apakšpunktā.

14. Izņēmumi šo noteikumu 9., 10. un 11.punktā minētajos nosacījumos pieļaujami, ja juridiskās palīdzības nesniegšana ierobežo personas garantētās pamattiesības un administrācija ir pieņēmusi lēmumu par juridiskās palīdzības sniegšanu izņēmuma kārtā.

15. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniedzējam civillietās un administratīvajās lietās samaksā par laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, administrācijas norīkojumā norādītajā tikšanās laikā un vietā gaidot juridiskās palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies un nav laikus paziņojis par neierašanos, tomēr ne vairāk kā par vienu stundu 50 % apmērā no šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteiktās samaksas par vienu konsultāciju. Ja juridiskās palīdzības saņēmējs nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis juridiskās palīdzības sniedzējam vai administrācijai par neierašanos, administrācija par vienu stundu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

16. Laikā, ko patērē šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības nodrošināšanai civillietās un administratīvajās lietās, ieskaita laiku, ko juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības sniedzējam paziņo par sēdes atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja tiesas sēde atlikta juridiskās palīdzības saņēmēja dēļ un konstatēts, ka viņš uz to nav ieradies bez attaisnojoša iemesla un nav laikus paziņojis tiesai par neierašanos, administrācija par attiecīgo apmaksāto stundu skaitu samazina Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā juridiskās palīdzības saņēmējam piešķirto juridiskās palīdzības veida apjomu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minēto laiku ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus apliecina tiesnesis, apstiprinot paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi civillietā, administratīvajā lietā vai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai (turpmāk – paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi) (1.pielikums).

IV. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai

18. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai valsts maksā šādā apmērā:

18.1. par sniegtu konsultāciju privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai – 13,50 latu stundā;

18.2. par sūdzības sastādīšanu privātās apsūdzības kriminālprocesa uzsākšanai – 22,50 latu.

19. Valsts maksā ne vairāk kā par divām stundām šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto konsultāciju vienas lietas ietvaros.

20. Valsts maksā ne vairāk kā par viena šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētā procesuālā dokumenta sastādīšanu vienas lietas ietvaros.

V. Samaksas apmērs par sniegto juridisko palīdzību uzsāktā kriminālprocesā

21. Juridiskās palīdzības sniedzējam par juridisko palīdzību vienai personai kriminālprocesā valsts maksā šādā apmērā:

21.1. par rakstiska pieteikuma sastādīšanu cietušajai personai par radītā kaitējuma kompensāciju – 34 latus;

21.2. par Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos paredzētās rakstiskās sūdzības sastādīšanu par kriminālprocesu veicošās amatpersonas rīcību vai nolēmumu un procesuālā piespiedu līdzekļa piemērošanu, grozīšanu vai atcelšanu – 36 latus;

21.3. par apelācijas sūdzības sastādīšanu – 45 latus;

21.4. par kasācijas sūdzības sastādīšanu – 52 latus;

21.5. par pārstāvību (publiskās vai privātās apsūdzības lietā) vai aizstāvību pirms­tiesas procesa stadijā – 20 latu stundā;

21.6. par pārstāvību (publiskās vai privātās apsūdzības lietā) vai aizstāvību tiesas sēdē – 20 latu stundā;

21.7. par juridiskās palīdzības sniegšanu aizdomās turētajam vai apsūdzētajam tiesas sēdē, izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu, – 20 latu stundā;

21.8. par iepazīšanos ar vienu krimināllietas materiālu sējumu tiesā viena kriminālprocesa ietvaros (tai skaitā izlemjot jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu pirmstiesas kriminālprocesā) – 13,50 latu.

22. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 21.5., 21.6. un 21.7.apakšpunktā minētajos gadījumos sniedz juridisku konsultāciju aizdomās turētajam vai apsūdzētajam uzreiz pirms vai pēc procesuālās darbības veikšanas vai tiesas sēdes, samaksas apmēram pieskaita samaksu par sniegto konsultāciju 13,50 latu apmērā.

23. Šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētais samaksas apmērs ietver juridiskās palīdzības sniedzēja konsultāciju procesuālā dokumenta sastādīšanas procesā.

24. Juridiskās palīdzības sniedzējam, kas aizstāv divas vai vairākas personas vienā kriminālprocesā, par katras personas aizstāvību tiesas sēdē samaksu aprēķina 65 % apmērā no summas, kas paredzēta šo noteikumu 21.6.apakšpunktā. Šādā gadījumā samaksas apmēram pieskaita šo noteikumu 22.punktā minēto samaksu par katrai personai sniegto konsultāciju.

25. Ja juridiskās palīdzības sniedzējs kriminālprocesā sniedz šo noteikumu 21.5. vai 21.7.apakšpunktā paredzēto juridisko palīdzību sestdienās, svētdienās, svētku dienās vai darbdienās no pulksten 20.00 līdz pulksten 8.00, samaksu nosaka divkāršā stundas likmes apmērā, ievērojot šo noteikumu nosacījumus. To attiecina arī uz šo noteikumu 22.punktā minēto konsultācijas samaksas apmēru.

26. Laikā, ko patērē juridiskās palīdzības nodrošināšanai kriminālprocesā saskaņā ar šo noteikumu 21.5., 21.6. un 21.7.apakšpunktu, ieskaitāms arī:

26.1. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, ja ir bijis norādīts cits laiks un tas nav ievērots no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ;

26.2. laiks, kuru juridiskās palīdzības sniedzējs, kas ieradies norādītajā laikā un vietā, patērē, gaidot procesuālās darbības vai tiesas sēdes sākumu, līdz brīdim, kad juridiskās palīdzības saņēmējam paziņo par tās atlikšanu no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

27. Šo noteikumu 26.punktā minēto laiku un darbības ieskaita juridiskās palīdzības nodrošināšanai patērētajā laikā, un minētos apstākļus vai darbību veikšanu apliecina procesa virzītājs, apstiprinot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā (turpmāk – paziņojums) (2.pielikums).

VI. Citi ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītie izdevumi un to apmērs

28. Ja šo noteikumu 8.1., 8.6., 8.7., 18.1., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.8.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas, viņam no valsts budžeta līdzekļiem sedz ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) šādā apmērā:

28.1. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto personisko transportlīdzekli, ceļa (transporta) izdevumus sedz atbilstoši attālumam starp prakses vietu un juridiskās palīdzības sniegšanas vietu, kas norādīts šo noteikumu 40. vai 41.punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā degvielas cenu un transportlīdzekļa degvielas patēriņu;

28.2. ja juridiskās palīdzības sniedzējs izmanto sabiedrisko transportlīdzekli (vilciens vai autobuss), sedz ceļa (transporta) izdevumus;

28.3. viesnīcas (naktsmītnes) izdevumus sedz, nepārsniedzot valsts pārvaldes iestāžu un publisko aģentūru darbiniekiem noteikto komandējuma izdevumu apmēru par naktsmītni.

29. Ja šo noteikumu 8.1., 8.6., 8.7., 18.1., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.8.apakšpunktā minētā juridiskā palīdzība sniegta ārpus juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas, viņam no valsts budžeta līdzekļiem papildus šo noteikumu 28.punktā minētajiem izdevumiem samaksā par laiku, kas patērēts ceļā uz juridiskās palīdzības sniegšanas vietu un atgriežoties no tās, atbilstoši informācijai par attālumu, ko juridiskās palīdzības sniedzējs norādījis šo noteikumu 40. vai 41.punktā noteiktajā kārtībā, šādā apmērā:

29.1. no 50 līdz 100 kilometriem – 3 latus;

29.2. no 101 līdz 150 kilometriem – 4 latus;

29.3. no 151 līdz 200 kilometriem – 5 latus;

29.4. no 201 līdz 300 kilometriem – 8 latus;

29.5. no 301 līdz 400 kilometriem – 11 latu;

29.6. no 401 līdz 500 kilometriem – 14 latu;

29.7. vairāk par 500 kilometriem – 17 latu.

30. Šo noteikumu 28. un 29.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad juridiskā palīdzība sniegta republikas pilsētas administratīvajā teritorijā.

31. Pārrobežu strīdos valsts sedz izdevumus par tulka pakalpojumiem un dokumentu tulkojumiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar personas ierašanos uz tiesas sēdēm (ja tas ir nepieciešams), atbilstoši pakalpojumu sniedzēju noteiktajiem izcenojumiem.

VII. Kārtība, kādā veicama samaksa par juridiskās palīdzības sniegšanu un izmaksājami ar to saistītie atlīdzināmie izdevumi

32. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 8.punktā, 18.1. un 18.2.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums).

33. Paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz apstiprināšanai attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītajam tiesnesim uzreiz pēc dotā uzdevuma izpildes – šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanas.

34. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā paziņojumu (2.pielikums), ko apstiprinājis attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītais procesa virzītājs vai par dokumentu saņemšanu adresāta iestādē atbildīgā persona. Šādos gadījumos paziņojumu apstiprina uzreiz pēc juridiskās palīdzības sniedzēja iesniedzamā procesuālā dokumenta saņemšanas, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

35. Ja šo noteikumu 21.1., 21.2., 21.3. un 21.4.apakšpunktā minēto procesuālo dokumentu juridiskās palīdzības sniedzējs ir sagatavojis juridiskās palīdzības saņēmēja vārdā un to izsniedzis juridiskās palīdzības saņēmējam, un no juridiskās palīdzības sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ tas nav iesniegts procesa virzītajam vai adresāta iestādē un nav nosūtīts pa pastu, juridiskās palīdzības sniedzējs samaksas saņemšanai par attiecīgās juridiskās palīdzības sniegšanu iesniedz administrācijā paziņojumu (2.pielikums), pievienojot tam attiecīgi sagatavotā procesuālā dokumenta kopiju.

36. Lai saņemtu samaksu par šo noteikumu 21.5., 21.6., 21.7. un 21.8.apakšpunktā minētās juridiskās palīdzības sniegšanu, juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā attiecīgās lietas izskatīšanā iesaistītā procesa virzītāja apstiprināto paziņojumu (2.pielikums). Šādos gadījumos paziņojumu apstiprina uzreiz pēc uzdevuma izpildes, pievienojot lietas materiāliem apliecinātu paziņojuma kopiju.

37. Šo noteikumu 32.punktā minēto paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) juridiskās palīdzības sniedzējs iesniedz administrācijā ne vēlāk kā piecu dienu laikā no administrācijas dotā uzdevuma pilnīgas vai daļējas izpildes vai – šajos noteikumos noteiktajā gadījumā – no dienas, kad apstiprināts paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi.

38. Juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 34. un 36.punktā minēto paziņojumu (2.pielikums) iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no paziņojuma apstiprināšanas dienas.

39. Paziņojumu (2.pielikums) un tam pievienotā procesuālā dokumenta kopiju juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 35.punktā minētajā gadījumā iesniedz administrācijā divu mēnešu laikā no attiecīgā procesuālā dokumenta sastādīšanas dienas.

40. Lai tiktu segti šo noteikumu 28.1., 28.2.apakšpunktā un 29.punktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem attālumiem starp apdzīvotajām vietām Latvijā.

41. Ja juridiskās palīdzības sniegšanas vieta (attiecīgā apdzīvotā vieta) nav noteikta šo noteikumu 3.pielikumā, juridiskās palīdzības sniedzējs šo noteikumu 28.1. un 28.2.apakšpunktā un 29.punktā minēto izdevumu segšanai paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) norāda kopējo nobraukumu kilometros – faktisko attālumu no juridiskās palīdzības sniedzēja prakses vietas līdz juridiskās palīdzības sniegšanas vietai un atpakaļ atbilstoši transportlīdzeklī ierīkotajai nobraukto kilometru kontrolierīcei (mērierīcei).

42. Lai tiktu segti šo noteikumu 28.2. un 28.3.apakšpunktā minētie izdevumi, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumam par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumam (2.pielikums) pievieno dokumentu oriģinālus, kas apliecina ceļa (transporta) izdevumus un izdevumus par viesnīcu (naktsmītni).

43. Divu mēnešu laikā pēc tam, kad noteiktajā termiņā administrācijā saņemts pareizi aizpildīts paziņojums par administrācijas norīkojuma izpildi vai paziņojums, administrācija pārskaita samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam viņa norādītajā kredītiestādes kontā.

44. Ja administrācija konstatē, ka jautājuma izlemšanai par šo noteikumu 8., 18. un 21.punktā minēto samaksu par juridisko palīdzību nepieciešamas attiecīgi sagatavotu dokumentu kopijas vai cita informācija par uzdevuma izpildi, tā septiņu darbdienu laikā informē juridiskās palīdzības sniedzēju.

45. Juridiskās palīdzības sniedzējs pēc administrācijas pieprasījuma saņemšanas septiņu darbdienu laikā iesniedz administrācijā šo noteikumu 8., 18. un 21.punktā minēto sagatavoto dokumentu kopijas vai sniedz citu nepieciešamo informāciju par uzdevuma izpildi.

46. Samaksa, kas veicama saskaņā ar šo noteikumu 43.punktā minēto paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums), tiek apturēta līdz visu šo noteikumu 44.punktā minēto dokumentu kopiju vai informācijas saņemšanai.

47. Ja administrācija paziņojumā par administrācijas norīkojuma izpildi (1.pielikums) vai paziņojumā (2.pielikums) konstatē, ka šie noteikumi piemēroti nepareizi, tā attiecīgo paziņojumu atdod atpakaļ juridiskās palīdzības sniedzējam kļūdu novēršanai, ja nepieciešams, informējot par to attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju. Ja administrācija konstatē aprēķinu kļūdas, tā pārrēķina samaksas apmēru un divu mēnešu laikā pārskaita aprēķināto summu juridiskās palīdzības sniedzēja norādītajā kredītiestādes kontā. Ja nepieciešams, par veikto pārrēķinu informē juridiskās palīdzības sniedzēju un attiecīgajā lietā iesaistīto tiesnesi vai procesa virzītāju.

VIII. Noslēguma jautājumi

48. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.920 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.).

49. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta līdz 2008.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi vai paziņojumu iesniedz administrācijā līdz 2009.gada 1.martam, un administrācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pārskaita juridiskās palīdzības sniedzējam samaksu un citus ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos izdevumus atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.920 “Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem, maksimālo stundu skaitu, samaksas apmēru un kārtību” noteiktajiem valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības veidiem un samaksas apmēram.

50. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi vai paziņojumu noformē atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz tos administrācijā līdz 2010.gada 1.martam. Lai saņemtu samaksu par juridisko palīdzību, kas sniegta no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim, juridiskās palīdzības sniedzējs paziņojumu par administrācijas norīkojuma izpildi vai paziņojumu noformē atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz tos administrācijā līdz 2011.gada 1.martam.

51. Šo noteikumu 8.punktā noteikto samaksu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

51.1. par šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati stundā;

51.2. par šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

51.3. par šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

51.4. par šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

51.5. par šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

51.6. par šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

52. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim šo noteikumu 10.punktā minētais dokumentu daudzums nav lielāks par trijiem dokumentiem vienas lietas ietvaros.

53. Šo noteikumu 8.punktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

53.1. par šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu;

53.2. par šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu stundā;

53.3. par šo noteikumu 8.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati.

54. Šo noteikumu 8.5.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

55. Šo noteikumu 18.1., 18.2., 21.1., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.8.apakšpunktā noteikto samaksu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

55.1. par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati stundā;

55.2. par šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

55.3. par šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu;

55.4. par šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 20 latu;

55.5. par šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 30 latu;

55.6. par šo noteikumu 21.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

55.7. par šo noteikumu 21.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

55.8. par šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 10 latu stundā;

55.9. par šo noteikumu 21.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 5 lati.

56. Šo noteikumu 18.2., 21.1., 21.3., 21.4., 21.5., 21.6., 21.7. un 21.8.apakšpunktā noteikto samaksu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim juridiskās palīdzības sniedzējam sedz šādā apmērā:

56.1. par šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu;

56.2. par šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu;

56.3. par šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 41 lats;

56.4. par šo noteikumu 21.4.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 45 lati;

56.5. par šo noteikumu 21.5.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 13 latu stundā;

56.6. par šo noteikumu 21.6.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu stundā;

56.7. par šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 15 latu stundā;

56.8. par šo noteikumu 21.8.apakšpunktā minēto juridisko palīdzību – 7 lati.

57. Šo noteikumu 21.2.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

58. Šo noteikumu 22.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

59. Šo noteikumu 29.punktā noteikto samaksu juridiskās palīdzības sniedzējam no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim sedz šādā apmērā:

59.1. par šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minēto attālumu – 2 lati;

59.2. par šo noteikumu 29.2.apakšpunktā minēto attālumu – 3 lati;

59.3. par šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minēto attālumu – 4 lati;

59.4. par šo noteikumu 29.4.apakšpunktā minēto attālumu – 6 lati;

59.5. par šo noteikumu 29.5.apakšpunktā minēto attālumu – 9 lati;

59.6. par šo noteikumu 29.6.apakšpunktā minēto attālumu – 12 latu;

59.7. par šo noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto attālumu – 15 latu.

60. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1068
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1068
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1068
Attālumi starp apdzīvotajām vietām Latvijā
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1068Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 30.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
185925
01.01.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)