Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumus Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1071

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 32.§)
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem
Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un
terorisma finansēšanas novēršanas likuma 30.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, un apstiprina ziņojuma veidlapu.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – likums) noteiktie likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) atbilstoši likumam nekavējoties ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk – kontroles dienests) par katru konsultētu, paredzētu (plānotu), pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm, vai par šādu aizdomīgu darījumu.

3. Likuma subjektiem jāziņo par katru darījumu, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajai summai euro vai to ekvivalentam jebkurā citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1095 redakcijā)

4. Ziņojumu par šo noteikumu 2. punktā minētajiem darījumiem iesniedz rakstiski kopā ar pavadvēstuli, kurā norādīti pievienotie dokumenti un elektroniskie datu nesēji (ja tādi ir), vai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu "Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem" (turpmāk – e-pakalpojums) kontroles dienesta uzturētā vietnē www.zinojumi.kd.gov.lv. Likuma subjektiem (izņemot likuma 3. panta ceturtajā daļā minētos likuma subjektus) ir pienākums ziņojumu par šo noteikumu 2. punktā minētajiem darījumiem iesniegt elektroniski.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

5. (Zaudējis spēku ar 01.01.2018.; sk. 9.4 punktu)

5.1 Ja likuma subjekts ziņojumu iesniedz papīra formā, tas aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā noteikto veidlapu. Ja likuma subjekts ziņojumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu kontroles dienesta uzturētā vietnē www.zinojumi.kd.gov.lv, tas aizpilda laukus tiešsaistes formā vai augšupielādē XML (Extensible Markup Language) datni atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajām prasībām. Kontroles dienests sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu uztur savā tīmekļvietnē, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2018., sk. 9.3 punktu)

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2018.; sk. 9.4 punktu)

6.1 Ja, aizpildot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto ziņojuma veidlapu, kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to aizpilda ar zīmi "Z". Ja likuma subjekts ziņojumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu kontroles dienesta uzturētā vietnē www.zinojumi.kd.gov.lv, un kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to atstāj neaizpildītu, ja to pieļauj šo noteikumu 3. pielikumā norādītās prasības.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2018., sk. 9.3 punktu)

7. Iesniedzot kontroles dienestā ziņojumu un pieprasīto papildinformāciju, likuma subjekti nodrošina to iesniegšanu personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību tā, lai ziņojuma un pieprasītās papildinformācijas saturs un iesniegšanas fakts netaptu zināms citām personām.

8. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, ja tas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

8.1. attiecībā uz visiem likuma subjektiem – darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par terora akta izdarīšanu vai līdzdalību tajā un ir iekļauts to personu sarakstā, par kuru likuma subjektus un to uzraudzības un kontroles institūcijas informējis kontroles dienests;

8.2. attiecībā uz kredītiestādēm:

8.2.1. darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 60 000 euro un vairāk (izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu, kredītus, starpbanku norēķinus);

8.2.2. darījums 2 000 euro apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu (vai otrādi) vai pret citām banknotēm ar tādu pašu nominālu;

8.2.3. klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 60 000 euro un vairāk;

8.2.4. klients, kuram nav konta attiecīgajā kredītiestādē, pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk;

8.2.5. klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums, par kuriem kredītiestāde klienta izpētes ietvaros konstatējusi publiski pieejamu negatīva rakstura informāciju, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu vai ar terorismu vai tā finansēšanu;

8.3. attiecībā uz apdrošināšanas komersantiem, privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas starpniekiem – apdrošināšanas prēmijas iemaksu vai iemaksu pensiju plānā veikusi juridiskā persona, personu apvienība vai cita vienība (piemēram, nodibinājumi, ieguldījumu fondi, trasti, saskaņā ar līgumu vai norunu izveidotas fizisko un juridisko personu grupas vai to pārstāvji), kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta beznodokļu vai zemu nodokļu valstī vai teritorijā, kuru par tādu noteicis Ministru kabinets, un prēmijas apmērs ir 40 000 euro un vairāk;

8.4. attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm – klients par saņemtajiem pakalpojumiem un darījumos ar finanšu instrumentiem norēķinās, izdarot vienreizēju maksājumu skaidrā naudā, kura summa ir 15 000 euro un vairāk;

8.5. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem:

8.5.1. klients laimē 8000 euro un vairāk;

8.5.2. klients pērk spēles dalības līdzekļus par summu 8000 euro un vairāk;

8.5.3. klients, pērkot spēles dalības līdzekļus, maina valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk;

8.6. attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu par summu, kuras ekvivalents ir 8000 euro un vairāk;

8.7. attiecībā uz naudas pārvedumu un pārskaitījumu pakalpojumu snie­dzēju, kuram ir tiesības sniegt šādus pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), – darījums par summu 40 000 euro un vairāk, veicot pārskaitījumu vai pārvedumu;

8.8. attiecībā uz zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komerc­sabiedrībām (revīzijas apjoma un izlases ietvaros), nodokļu konsultantiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem – klienta no fiziskām personām (tajā skaitā no kapitālsabiedrības īpašnieka) saņemto skaidras naudas aizņēmumu kopsumma pārskata periodā ir 60 000 euro vai vairāk (kapitālsabiedrības īpašniekam – kapitālsabiedrībai sniegto skaidras naudas aizdevumu kopsumma pārsniedz dividendēs izmaksāto summu par 60 000 euro vai vairāk);

8.9. attiecībā uz zvērinātiem notāriem:

8.9.1. klients nodod glabājumā skaidru naudu par summu 15 000 euro un vairāk;

8.9.2. pildot Notariāta likumā noteiktos amata pienākumus, sniegta konsultācija vai veikts apliecinājums darījumam, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām neparasta darījuma pazīmēm un kurš attiecas uz likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajām darbībām;

8.10. attiecībā uz zvērinātiem advokātiem un citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem:

8.10.1. klients nodod vai saņem skaidru naudu par summu 15 000 euro un vairāk, pilnvarojot veikt finanšu starpniecību;

8.10.2. sniegta konsultācija par darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām neparasta darījuma pazīmēm un kurš attiecas uz likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētajām darbībām;

8.11. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību vai tās starpniecību:

8.11.1. klients, iegādājoties nekustamo īpašumu, slēdz līgumu, kas paredz samaksu vienā vai vairākās reizēs skaidrā naudā par summu 20 000 euro un vairāk;

8.11.2. klients, slēdzot sadarbības līgumu par nekustamā īpašuma iegādi, veic skaidras naudas iemaksu komersanta kasē par summu 30 000 euro un vairāk;

8.12. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību vai tās starpniecību, – klients, iegādājoties transportlīdzekli, vienā vai vairākās reizēs norēķinās skaidrā naudā par summu 30 000 euro un vairāk;

8.13. attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar dārgmetālu, dārg­akmeņu un to izstrādājumu tirdzniecību:

8.13.1. klients, pērkot dārgmetālus, dārgakmeņus vai to izstrādājumus, norēķinās skaidrā naudā par summu 15 000 euro un vairāk;

8.13.2. klients pārdod vai piedāvā iegādāties dārgmetālus, dārgakmeņus vai to izstrādājumus par cenu, kas nepārsniedz 50 % no to tirgus vērtības, kura nosakāma pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktā kursa.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1095; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 765; 8.2.5. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2017., sk. 9.2 punktu)

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumus Nr.127 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un ziņošanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 48.nr.).

9.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2018.; sk. 9.4 punktu)

9.2 Šo noteikumu 8.2.5. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

9.3 Šo noteikumu 5.1 un 6.1 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

9.4 Šo noteikumu 5., 6., 9.1 punkts un 2. pielikums ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

10. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1071

KN1071P1_PAGE_2.JPG (116657 bytes)

KN1071P1_PAGE_3.JPG (73373 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1071
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(Pielikums zaudējis spēku no 01.01.2018. ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 765, sk. noteikumu 9.4 punktu)

3. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1071
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(Pielikums MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 765 redakcijā)

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements/i

Obligāts- X

1

2

3

4

5

6

7

Ziņojuma veids

Max2(a)

Ziņojuma veids - vērtība Z

Teksts

<zinojuma_veids>

<informacija>

X

Ziņotāja grupa

Max2(a)

Ziņotāja grupas kods saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<zinotaja_grupa>

<informacija>

X

Ziņotāja gads

Max2(n)

Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari

Skaitlis

<zinotaja_gads>

<informacija>

X

Ziņotāja datums

YYYY-MM-DD

Ziņojuma iesniegšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<zinotaja_datums>

<informacija>

X

Ziņotāja kods

Max4(n)

Regulārā ziņotāja kods. Vienreizējie ziņotāji neaizpilda

Kods

<zinotaja_kods>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>

X

Nosaukums

Max128(x)

Regulārā ziņotāja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Forma

Max60(x)

Regulārā ziņotāja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<jp_forma>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Reģistrācijas numurs

Max32(x)

Regulārā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<jp_reg_nr>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

Valsts

2(a)

Regulārā ziņotāja - juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<reg_valsts>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Ziņotāja SWIFT kods

Max11(x)

Regulārā ziņotāja - juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<swift>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

Vārds

Max64(x)

Regulārā ziņotāja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Uzvārds

Max32(x)

Regulārā ziņotāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Personas kods

Max12(x)

Regulārā ziņotāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

Dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Regulārā ziņotāja - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzims_datums>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

Pases valsts

2(a)

Regulārā ziņotāja -fiziskās personas pases valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<pases_valsts>

<zinotajs> <regularais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Nosaukums

Max128(x)

Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Forma

Max60(x)

Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<jp_forma>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Valsts

2(a)

Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<reg_valsts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

X

Reģistrācijas numurs

Max32(x)

Vienreizējā ziņotāja -juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<jp_reg_nr>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

Ziņotāja SWIFT kods

Max11(x)

Vienreizējā ziņotāja - juridiskās personas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<swift>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <juridiska_persona>

Vārds

Max64(x)

Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Uzvārds

Max32(x)

Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Personas kods

Max12(x)

Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

Dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Vienreizējā ziņotāja - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzims_datums>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

Pases valsts

2(a)

Vienreizējā ziņotāja -fiziskās personas pases valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<pases_valsts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs> <zinotaja_identifikacija> <fiziska_persona>

X

Korespondences adrese

Max128(x)

Vienreizējā ziņotāja korespondences adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<korespondences_adrese>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>

X

Epasts

Max254(x)

Vienreizējā ziņotāja e-pasta adrese atbilstoši struktūrai: lietotāja vārds; zīme @; e-pasta servera domēna vārds

Teksts

<epasts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>

X

Ziņotāja Nr. gadā

Max6(n)

Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā

Skaitlis

<zinotaja_nr_gada>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijuma_zinojuma_reg_dati> <registracijas_numurs>

X

Darījuma iestāde SWIFT

Max11(x)

Darījuma iestādes SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<darijuma_iestade_swift>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <darijuma_iestade>

X

Iestādes reģistrācijas valsts

2(a)

Darījuma iestādes valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<iestade_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <darijuma_iestade> <darijuma_iestade_cita>

X

Iestādes reģistrācijas numurs

Max32(x)

Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<iestade_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <darijuma_iestade> <darijuma_iestade_cita>

X

Darījuma stāvoklis

Max64(x)

Darījuma stāvoklis saskaņā klasifikatoru

Kods

<darijuma_stavoklis>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Darījuma datums

YYYY-MM-DD

Darījuma veikšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<darijuma_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Darījuma beigu datums

YYYY-MM-DD

Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<darijuma_beigu_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

Darījuma veida kods

Max3(x)

Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_veida_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Darījuma neparastuma pazīme

Max10(x)

Darījuma neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_neparastuma_pazime>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <pazime>

X

Darījuma aizdomīguma pazīme

Max3(x)

Darījuma aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_aizdomiguma_pazime

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <pazime>

X

Ziņots VID

Max(2)

Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam: kodi ja/ne

Teksts

<zinots_vid>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Darījuma valūta

Max3(a)

Darījuma valūtas kods atbilstoši ISO 4217 standartam

Kods

<darijuma_valuta>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Darījuma summa

Max16(d)

Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00

Skaitlis

<darijuma_summa>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

X

Sūtītāja SWIFT kods

Max11(x)

Sūtītāja SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<sutitajs_swift_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_banka>

Sūtītāja konts

Max21(x)

Sūtītāja konts IBAN formātā

Kods

<sutitajs_konts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_banka>

Sūtītāja konts atvērts

YYYY-MM-DD

Sūtītāja konta atvēršanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_konts_atverts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_banka>

Sūtītāja konts slēgts

YYYY-MM-DD

Sūtītāja konta slēgšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_konts_slegts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_banka>

Sūtītāja juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Sūtītāja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<sutitajs_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Sūtītāja juridiskās personas forma

Max60(x)

Sūtītāja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<sutitajs_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Sūtītāja juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Sūtītāja - juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Sūtītāja juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Sūtītāja - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<sutitajs_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

Sūtītāja juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - juridiskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Sūtītāja juridiskās personas adrese

Max128(x)

Sūtītāja - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Sūtītāja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - juridiskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija> <sutitajs_jp_citas_adreses> <sutitajs_jp_sec_adr>

X

Sūtītāja juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Sūtītāja - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija> <sutitajs_jp_citas_adreses> <sutitajs_jp_sec_adr>

Sūtītāja juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Sūtītāja - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <jp_identifikacija>

Sūtītāja fiziskās personas vārds

Max64(x)

Sūtītāja- fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Sūtītāja fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Sūtītāja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Sūtītāja fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Sūtītāja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija> <sutitajs_fp_dzim_dati>

X

Sūtītāja fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Sūtītāja - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija> <sutitajs_fp_dzim_dati>

X

Sūtītāja fiziskās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Sūtītāja - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

Sūtītāja fiziskās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Sūtītāja - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Sūtītāja fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Sūtītāja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sutitajs_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

Sūtītāja fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Sūtītāja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Sūtītāja fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - fiziskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

Sūtītāja fiziskās personas adrese

Max128(x)

Sūtītāja - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

Sūtītāja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - fiziskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija> <sutitajs_fp_citas_adreses> <sutitajs_fp_sec_adr>

X

Sūtītāja fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Sūtītāja - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija> <sutitajs_fp_citas_adreses> <sutitajs_fp_sec_adr>

Sūtītāja fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Sūtītāja - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitajs_klients> <sutitajs_klients_identifikacija> <fp_identifikacija>

Sūtītāja pilnvarotās personas vārds

Max64(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_pp_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

X

Sūtītāja pilnvarotās personas uzvārds

Max32(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_pp_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

X

Sūtītāja pilnvarotās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_pp_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona> <sutitajs_pp_fp_dzim_dati>

X

Sūtītāja pilnvarotās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Sūtītāja - pilnvarotās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_pp_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona> <sutitajs_pp_fp_dzim_dati>

X

Sūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_pp_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Sūtītāja - pilnvarotās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_pp_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sutitajs_pp_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas dokumenta valsts

2(a)

Sūtītāja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_pp_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - pilnvarotās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_pp_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas adrese

Max128(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_pp_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Sūtītāja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Sūtītāja - pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sutitajs_pp_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona> <sutitajs_pp_fp_citas_adreses> <sutitajs_pp_fp_sec_adr>

Sūtītāja pilnvarotās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_pp_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona> <sutitajs_pp_fp_citas_adreses> <sutitajs_pp_fp_sec_adr>

Sūtītāja pilnvarotās personas piezīmes

Max32(x)

Sūtītāja - pilnvarotās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_pp_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja SWIFT kods

Max11(x)

Saņēmēja SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<sanemejs_swift_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_banka>

Saņēmēja konts

Max21(x)

Saņēmēja konts IBAN formātā

Kods

<sanemejs_konts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_banka>

Saņēmēja konts atvērts

YYYY-MM-DD

Saņēmēja konta atvēršanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_konts_atverts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_banka>

Saņēmēja konts slēgts

YYYY-MM-DD

Saņēmēja konta slēgšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_konts_slegts

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_banka>

Saņēmēja juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Saņēmēja - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<sanemejs_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Saņēmēja juridiskās personas forma

Max60(x)

Saņēmēja - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<sanemejs_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Saņēmēja - juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Saņēmēja - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<sanemejs_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Saņēmēja juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - juridiskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Saņēmēja juridiskās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Saņēmēja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - juridiskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija> <sanemejs_jp_citas_adreses> <sanemejs_jp_sec_adr>

Saņēmēja juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija> <sanemejs_jp_citas_adreses> <sanemejs_jp_sec_adr>

Saņēmēja juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <jp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas vārds

Max64(x)

Saņēmēja - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Saņēmēja fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Saņēmēja - fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Saņēmēja fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Saņēmēja - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija> <sanemejs_fp_dzim_dati>

X

Saņēmēja fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Saņēmēja - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija> <sanemejs_fp_dzim_dati>

X

Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Saņēmēja - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Saņēmēja - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Saņēmēja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sanemejs_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Saņēmēja - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - fiziskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - fiziskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija> <sanemejs_fp_citas_adreses> <sanemejs_fp_sec_adr>

Saņēmēja fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija> <sanemejs_fp_citas_adreses> <sanemejs_fp_sec_adr>

Saņēmēja fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemejs> <sanemejs_identifikacija> <fp_identifikacija>

Saņēmēja pilnvarotās personas vārds

Max64(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_pp_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas uzvārds

Max32(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_pp_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_pp_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona> <sanemejs_pp_fp_dzim_dati>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Saņēmēja - pilnvarotās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_pp_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona> <sanemejs_pp_fp_dzim_dati>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_pp_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Saņēmēja - pilnvarotās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_pp_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sanemejs_pp_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta valsts

2(a)

Saņēmēja - pilnvarotās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_pp_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - pilnvarotās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_pp_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

X

Saņēmēja pilnvarotās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_pp_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja - pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<sanemejs_pp_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona> <sanemejs_pp_fp_citas_adreses> <sanemejs_pp_fp_sec_adr>

Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_pp_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona> <sanemejs_pp_fp_citas_adreses> <sanemejs_pp_fp_sec_adr>

Saņēmēja pilnvarotās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja - pilnvarotās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_pp_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <sanemeja_pilnvarota_persona>

Loma darījumā

Max2(a)

Cita dalībnieka loma darījumā saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<cits_dalibas_loma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks>

X

Cita dalībnieka juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<cits_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka juridiskās personas forma

Max60(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<cits_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Cita dalībnieka - juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<cits_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka - juridiskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka juridiskās personas adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka - juridiskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija> <cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>

Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija> <cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>

Cita dalībnieka juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Cita dalībnieka - juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<cits_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas vārds

Max64(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<cits_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Cita dalībnieka- fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<cits_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

X

Cita dalībnieka fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<cits_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija> <cits_fp_dzim_dati>

X

Cita dalībnieka fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Cita dalībnieka - fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<cits_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija> <cits_fp_dzim_dati>

X

Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<cits_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Cita dalībnieka - fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<cits_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Cita dalībnieka - fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka - fiziskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka - fiziskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<cits_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija> <cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>

Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija> <cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>

Cita dalībnieka fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Cita dalībnieka - fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<cits_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums> <cits_dalibnieks> <cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>

Īsa piezīme

Max16(x)

Īsas piezīmes par darījumu latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<piezime_isas>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

Paskaidrojums

Max500(x)

Teksts latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos

Teksts

<paskaidrojums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <darijumi> <darijums>

Pievienotā faila nosaukums

Max128(x)

Darījuma ziņojumam pievienotā faila nosaukums

Teksts

<pievienotais_fails>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi> <darijuma_zinojums> <pievienotie_faili>

Ziņotāja Nr. gadā

Max6(n)

Ziņotāja nedarījuma ziņojuma numurs gadā

Skaitlis

<zinotaja_nr_gada>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijuma_reg_dati> <registracijas_numurs>

X

Nedarījuma neparastuma pazīme

Max10(x)

Nedarījuma neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<nedarijuma_neparastuma_pazime>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <nedarijuma_pazime>

X

Nedarījuma aizdomīguma pazīme

Max3(x)

Nedarījuma aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<nedarijuma_aizdomiguma_pazime>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <nedarijuma_pazime>

X

Loma

Max2(a)

Nedarījuma Personas loma nedarījumā saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai loma ir "Klients"

Kods

<loma>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona>

X

Bankas SWIFT

Max11(x)

Nedarījuma personas bankas SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<swift>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts

Max21(x)

Nedarījuma personas konts IBAN formātā

Kods

<konts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts atvērts

YYYY-MM-DD

Nedarījuma personas konta atvēršanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<konts_atverts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts slēgts

YYYY-MM-DD

Nedarījuma personas konta slēgšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<konts_slegts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Nedarījuma juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Juridiskās personas forma

Max60(x)

Nedarījuma juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<jp_forma>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Nedarījuma juridiskās personas reģistrācijas valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<jp_reg_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

X

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Nedarījuma juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<jp_reg_nr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Nedarījuma juridiskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<jp_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas adrese

Max128(x)

Nedarījuma juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<jp_adr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Nedarījuma juridiskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija> <jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>

Juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Nedarījuma juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<jp_sec_adrese>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija> <jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>

Juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Nedarījuma juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<jp_piezimes>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Fiziskās personas vārds

Max64(x)

Nedarījuma fiziskās personas vārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Nedarījuma fiziskās personas uzvārds/i latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Nedarījuma fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija> <fp_dzim_dati>

X

Fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Nedarījuma fiziskās personas dzimšanas datums starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formātā: YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzim_datums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija> <fp_dzim_dati>

X

Fiziskās personas ārvalsts ID

Max32(x)

Nedarījuma fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<fp_arv_id>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas ārvalsts ID valsts

2(a)

Nedarījuma fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā ID valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Nedarījuma fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<fp_dok_nr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Nedarījuma fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<fp_dok_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Nedarījuma fiziskās personas adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN
ISO 3166-1:2007

Kods

<fp_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

X

Fiziskās personas adrese

Max128(x)

Nedarījuma fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<fp_adr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Nedarījuma fiziskās personas alternatīvās adreses valsts saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

Kods

<fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija> <fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>

Fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Nedarījuma fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<fp_sec_adrese>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija> <fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>

Fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Nedarījuma fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<fp_piezimes>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums> <persona> <pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Īsā piezīme

Max16(x)

Īsas piezīmes par nedarījumu latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<piezimes_isas>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums>

Paskaidrojums

Max500(x)

Teksts latviešu vai latīņu burtiem neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par nedarījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos

Teksts

<paskaidrojums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <nedarijumi> <nedarijums>

Pievienotais fails

Max128(x)

Nedarījuma ziņojumam pievienotā faila nosaukums

Teksts

<pievienotais_fails>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi> <nedarijuma_zinojums> <pievienotie_faili>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1071Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 29.12.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
185793
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2016","iso_value":"2016\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2010","iso_value":"2010\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-19.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)