Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Autoceļu lietošanas nodevas likums

1.pants. Autoceļu lietošanas nodevas mērķis

Autoceļu lietošanas nodevas (turpmāk — nodeva) mērķis ir valsts galveno un reģionālo autoceļu uzturēšanas un attīstības, kā arī videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

2. pants. Nodevas objekts

(1) Nodevu maksā par šā likuma 1. pielikumā noteikto valsts galveno un reģionālo autoceļu posmu lietošanu (izņemot to šķērsošanu krustojumos un lietošanu apdzīvotās vietās, kuru robežas apzīmētas ar šā likuma 1.1 pielikumā noteiktajām ceļa zīmēm) ar šādiem kravas transportlīdzekļiem vai to sastāviem (turpmāk arī — transportlīdzeklis):

1) ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem;

2) ar kravas transportlīdzekļu sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3500 kilogramiem.

(2) Nodevu maksā kā par kravas transportlīdzekļu sastāvu, ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus. Ja velkošā transportlīdzekļa pilna masa ir lielāka par 3000 kilogramiem un mazāka vai vienāda ar 3500 kilogramiem, nodevu maksā tikai par velkošo transportlīdzekli.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017. Grozījumi attiecībā uz pienākumu maksāt nodevu arī par transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem, piemērojami no 01.01.2018. Sk. pārejas noteikumu 1. punktu)

3.pants. Nodevas maksātāji

Nodevu maksā mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai pārvadātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

4.pants. Nodevas likmes

(1) Nodevu maksā atkarībā no transportlīdzekļa motora izmešu līmeņa un no transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva asu skaita par laiku, kurā paredzēts lietot autoceļus saskaņā ar šā likuma 2.pielikumā noteiktajām likmēm. Transportlīdzekļa motora izmešu līmeni apliecina transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati. Ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni un tāda Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, kura dati reģistrā nav norādīti, apliecina transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegts apliecinājums par transportlīdzekļa motora izmešu atbilstību noteiktam līmenim.

(2) Nodevas dienas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 24 stundas no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma laika.

(3) Nodevas nedēļas likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus septiņas nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(4) Nodevas mēneša likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus 30 nepārtrauktas diennaktis, ieskaitot nodevas maksātāja norādīto autoceļu lietošanas sākuma datumu.

(5) Nodevas gada likmes samaksa dod tiesības lietot valsts galvenos un reģionālos autoceļus vienu nepārtrauktu gadu no nodevas maksātāja norādītā autoceļu lietošanas sākuma datuma.

(6) Ja nav zināms transportlīdzekļa motora izmešu līmenis vai nav transportlīdzekļa izgatavotāja vai izgatavotāja pārstāvja izsniegta apliecinājuma transportlīdzekļa motora izmešu atbilstībai noteiktam līmenim, nodevu maksā atbilstoši “EURO 0” līmenim noteiktajām likmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013., 19.06.2014. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

5.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", Valsts ieņēmumu dienests un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi".

(2) Nodevas administrēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas piemērošanu. Nodevas iekasēšana ietver visas darbības, kas saistītas ar nodevas maksājuma pieņemšanu no nodevas maksātāja un ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē, izmantojot valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturēto elektronisko pakalpojumu sistēmu. Par nodevas iekasēšanas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu visā valsts teritorijā ir atbildīga valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija".

(3) Nodevas iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(06.11.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2014. un 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

5.1 pants. Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācija, uzraudzība un izslēgšana no reģistra

Nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra, nosaka Ministru kabinets.

(16.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.2014.)

6.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

(1) Nodevu nemaksā:

1) par Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu un šo iestāžu padotībā esošo izglītības iestāžu transportlīdzekļiem;

2) par Aizsardzības ministrijas padotībā esošo institūciju un Nacionālo bruņoto spēku transportlīdzekļiem;

3) par pašvaldību policijas iestāžu transportlīdzekļiem;

4) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

5) (izslēgts ar 20.12.2010. likumu);

6) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

7) (izslēgts ar 23.11.2016. likumu);

8) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

9) (izslēgts ar 06.11.2013. likumu);

10) par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

11) no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim — par transportlīdzekļiem, kuru īpašnieks vai turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas iekļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē:

a) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēts viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas par to piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja personas īpašumā vai turējumā reģistrēti vairāki transportlīdzekļi, par pirmo atbrīvojumu no nodevas piemēro, ja nodokļu maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 5000 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo transportlīdzekli atbrīvojumu no nodevas piemēro uz katriem 70 000 euro ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

12) no kārtējā gada 10. jūlija līdz 30. septembrim — kooperatīvā sabiedrība, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens transportlīdzeklis, atbrīvojumu no nodevas piemēro neatkarīgi no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā,

b) ja kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki transportlīdzekļi, atbrīvojumu no nodevas piemēro par vienu transportlīdzekli uz katriem 99 600 euro no kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā sabiedrības gada pārskatā.

(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 11. un 12. punktā noteikto atbrīvojumu piemērošanas kārtību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2010., 06.11.2013., 23.11.2016., 28.07.2017. un 03.04.2019. likumu, kas stājas spēkā 13.04.2019.)

7.pants. Nodevas atmaksāšana

(1) Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Šajā gadījumā tiek atmaksāta daļa no nodevas gada likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas gada maksājums x 1/12 x nodevas gada maksājuma atlikušo pilno kalendāra mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites norakstīšanai. Šajā gadījumā atmaksā daļu no nodevas mēneša likmes summas un to aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzekļu valsts reģistrā izdarīta atzīme par transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites norakstīšanai, līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš;

3) ja dienas, nedēļas, mēneša vai gada nodevas likme par vienu un to pašu periodu un par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta divas vai vairākas reizes vai samaksāta lielāka nodeva, nekā noteikts šajā likumā. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto likmi konkrētajam transportlīdzeklim;

4) ja nodeva ir samaksāta par transportlīdzekli, par kuru nodeva nav jāmaksā. Šajā gadījumā atmaksā:

a) visu samaksāto nodevu, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par visu termiņu, par kuru samaksāta nodeva,

b) daļu no nodevas mēneša likmes summas, ja atbrīvojums no nodevas samaksas bija piemērojams par daļu no termiņa, par kuru samaksāta nodeva, un atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = nodevas mēneša maksājums x 1/30 x atlikušo dienu skaits no datuma, kad transportlīdzeklim sākas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, līdz datumam, kad transportlīdzeklim beidzas termiņš atbrīvojumam no nodevas samaksas, vai līdz datumam, kad beidzas nodevas samaksas termiņš.

(2) (Izslēgta ar 29.06.2009. likumu.)

(3) Ja par vienu un to pašu transportlīdzekli vai transportlīdzekļu sastāvu samaksāta nodevas gada likme un šajā pašā periodā ietvertā mēneša, nedēļas vai dienas likme par šajā transportlīdzekļu sastāvā ietilpstošo mehānisko transportlīdzekli, atmaksā summu, kas atbilst attiecīgajai mēneša, nedēļas vai dienas likmei.

(4) Lēmumu par nodevas atmaksāšanu pieņem Valsts ieņēmumu dienests.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.06.2009., 06.11.2013. un 28.07.2017.  likumu, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

8.pants. Nodevas samaksas kontrole

(1) Nodevas samaksas kontroli veic Valsts policija. Nodevas samaksas kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav datu par transportlīdzekļa motora izmešu līmeni, transportlīdzekļa vadītājam pēc Valsts policijas amatpersonas pieprasījuma ir pienākums pierādīt transportlīdzekļa atbilstību nodevas samaksai izraudzītajam motora izmešu līmenim.

(3) (Izslēgta ar 06.11.2013. likumu)

(4) Nodevas maksāšanas pārkāpumu var fiksēt ar Valsts policijas vai šā likuma 5. panta pirmajā daļā minēto institūciju, kuras administrē nodevu, rīcībā esošiem tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli.

(5) Informāciju, kas saņemta no tehniskajiem līdzekļiem, nodod apstrādei valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija". Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā apstrādā minēto informāciju un nosūta to Valsts policijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par administratīvā soda piemērošanu, bet pēc minētā Valsts policijas lēmuma pieņemšanas to paziņo personai, kura saucama pie administratīvās atbildības, kā arī veic atsevišķas Administratīvās atbildības likumā noteiktās darbības, kas saistītas ar piemēroto naudas sodu izpildi.

(6) Izdevumus, kas rodas valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" un valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" saistībā ar šā panta ceturtajā un piektajā daļā minētā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi, sedz no valsts pamatbudžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammai 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" piešķirtajiem līdzekļiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013., 19.06.2014., 03.04.2019., 23.04.2020. un 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

8.1 pants. Pārrobežu informācijas apmaiņa par nodevas maksāšanas pārkāpumiem

(1) Lai varētu identificēt Eiropas Savienības dalībvalsts transportlīdzekli, kuram konstatēts nodevas maksāšanas pārkāpums, un transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju, kuram piemēro administratīvo sodu, tiek veikta pārrobežu informācijas apmaiņa. Pārrobežu informācijas apmaiņa veicama tikai ar citu valstu kontaktpunktiem.

(2) Valsts kontaktpunkta funkciju datu apmaiņai par transportlīdzekli un tā īpašnieku vai turētāju, kuram konstatēts nodevas maksāšanas pārkāpums, pilda Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ir līdzatbildīgā iestāde transportlīdzekļu reģistrācijas datu apmaiņas tehnisko jautājumu risināšanā.

(3) Valsts policija ir tiesīga ar kontaktpunkta starpniecību pieprasīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrācijas datus par transportlīdzekli un tā īpašnieku vai turētāju, kas nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu par administratīvo sodu.

(4) Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieku vai turētāju par izdarīto nodevas maksāšanas pārkāpumu informē valodā, kas lietota transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentā vai transportlīdzekļa reģistrācijas datos, vai vienā no tās valsts oficiālajām valodām, kurā reģistrēts minētais transportlīdzeklis.

(5) Kārtību, kādā veic informācijas apmaiņu ar citiem Eiropas Savienības dalībvalstu kontaktpunktiem par nodevas maksāšanas pārkāpumiem, kā arī apmaiņai paredzētās informācijas apjomu par transportlīdzekli, tā īpašnieku vai turētāju nosaka Ministru kabinets.

(14.10.2021. likuma redakcijās, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

9. pants. Ierobežojumi autoceļu lietošanas nodevas nesamaksas gadījumā

Ierobežojumus transportlīdzekļu valsts tehniskajai apskatei, reģistrācijas darbībām, kā arī ierobežojumus transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniegšanai, lai kontrolētu par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumu piemēroto naudas soda samaksu, nosaka Ceļu satiksmes likums.

(23.04.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.05.2020. Panta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

9.pants. Īpatnības administratīvo pārkāpumu lietās attiecībā uz pārkāpumiem, kuri fiksēti ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

(Izslēgts no 01.07.2020. ar 23.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 19.05.2020. Sk.Pārejas noteikumu 4. punktu)

10.pants. Nodevas izlietošana

(Izslēgts ar 06.11.2013. likumu, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

11. pants. Administratīvā atbildība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas noteikumu neievērošanu

(1) Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai pārvadātājam no sešdesmit līdz simt naudas soda vienībām.

(2) Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, turētājam vai pārvadātājam no simt līdz divsimt naudas soda vienībām.

(23.04.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.05.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

12. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 11. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(23.04.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.05.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 4. punktu)

Pārejas noteikumi

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

1. Grozījumi par šā likuma 2. panta izteikšanu jaunā redakcijā attiecībā uz pienākumu maksāt nodevu arī par transportlīdzekļiem, kas nav paredzēti kravu autopārvadājumiem, piemērojami no 2018. gada 1. janvāra.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

2. Grozījumi par šā likuma 6. panta pirmās daļas papildināšanu ar 11. punktu un 6. panta papildināšanu ar otro daļu stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

3. Ministru kabinets līdz 2018. gada 30. aprīlim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

4. Šā likuma grozījumi saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu, kas paredz 8. panta ceturtās daļas otrā teikuma izslēgšanu un piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 9. panta izteikšanu jaunā redakcijā un 9.1 panta izslēgšanu, kā arī 11. un 12. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(23.04.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.05.2020.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.11.2013. un 14.10.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija direktīvas 2006/38/EK, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 27.septembra direktīvas 2011/76/ES, ar ko groza direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ);

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta direktīvas (ES) 2019/520 par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādātā redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ).

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
(06.11.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.12.2013.)

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 11.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 23.decembrī
Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1.pielikums
Valsts galveno un reģionālo autoceļu posmi, par kuru lietošanu maksājama nodeva

(Pielikums 28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)  

Nr.
p.k.

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa maršruta indekss

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa maršruta nosaukums

Valsts galvenā un reģionālā autoceļa posms, par kura lietošanu maksājama nodeva (km)

no

līdz

1.

A1

Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži)

0,0

101,7

2.

A2

Rīga—Sigulda—Igaunijas robeža (Veclaicene)

0,0

195,6

3.

A3

Inčukalns—Valmiera—Igaunijas robeža (Valka)

0,0

123,7

4.

A4

Rīgas apvedceļš (Baltezers—Saulkalne)

0,0

20,5

5.

A5

Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte)

0,0

40,9

6.

A6

Rīga—Daugavpils—Krāslava—Baltkrievijas robeža (Patarnieki)

0,0

306,5

7.

A7

Rīga—Bauska—Lietuvas robeža (Grenctāle)

0,0

85,6

8.

A8

Rīga—Jelgava—Lietuvas robeža (Meitene)

0,0

76,1

9.

A9

Rīga (Skulte)—Liepāja

0,0

199,3

10.

A10

Rīga—Ventspils

0,0

190,1

11.

A11

Liepāja—Lietuvas robeža (Rucava)

0,0

58,9

12.

A12

Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža (Terehova)

0,0

159,2

13.

A13

Krievijas robeža (Grebņeva)—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas robeža (Medumi)

9,9

163,4

14.

A14

Daugavpils apvedceļš (Kalkūni—Tilti)

0,0

15,6

15.

A15

Rēzeknes apvedceļš

0,0

7,1

16.

P5

Ulbroka—Ogre

0,0

19,9

17.

P80

Tīnūži—Koknese

0,0

63,6

Autoceļu lietošanas nodevas likuma
1.1 pielikums

(Pielikums 28.07.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

Ceļa zīmes, kas apzīmē apdzīvoto vietu robežas

Nr.

Attēls

Nosaukums

1.

Apdzīvotas vietas sākums

2.

Apdzīvotas vietas beigas

3.

Apdzīvotas vietas sākums

4.

Apdzīvotas vietas beigas

5.

Pilsētas vai ciema nosaukums

6.

Pilsētas vai ciema nosaukums

Autoceļu lietošanas nodevas likuma
2. pielikums
Autoceļu lietošanas nodevas likmes

(Pielikums 23.11.2016. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.08.2017.)

1. Transportlīdzekļiem ar pilnu masu no 3001 līdz 3500 kg

Nodevas likmes (euro)
dienas likmenedēļas likmemēneša likmegada likme
61428300

2. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenisNodevas likmes (euro)
dienas likmenedēļas likmemēneša likmegada likme
EURO 0, I, II92244535
EURO III82040484
EURO IV un mazāk piesārņojošs82040400

3. Transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 12 001 kg

Transportlīdzekļa motora izmešu līmenisAsu skaits

 

Nodevas likmes (euro)
dienas likmenedēļas likmemēneša likmegada likme
EURO 0

EURO I

EURO II

ne vairāk kā 3 asis123061611
ne mazāk kā 4 asis12511011018
EURO III

 

ne vairāk kā 3 asis92448484
ne mazāk kā 4 asis114080804
EURO IV un mazāk piesārņojošsne vairāk kā 3 asis82143427
ne mazāk kā 4 asis113671711
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoceļu lietošanas nodevas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.12.2008.Stājas spēkā: 01.07.2014.Tēma: Nodokļi un nodevas; Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 23.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 29.01.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
185656
{"selected":{"value":"20.10.2021","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.10.2021","iso_value":"2021\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-19.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2019","iso_value":"2019\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2019.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-12.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2017","iso_value":"2017\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-21.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2014","iso_value":"2014\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-11.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.10.2021
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"