Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.747

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 4.§)
Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 165.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru atlīdzības takses un to noteikšanas kārtību.

2. Ja šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 26., 27. un 37.punktā noteikto dokumentu projektus sastāda persona bez zvērināta notāra un viņa personāla palīdzības, zvērināta notāra atlīdzības takse ir 75 % no šajos noteikumos paredzētās takses.

3. Ja dokuments, ko zvērināts notārs taisa kā notariālo aktu vai apliecinājumu, sastāv no vairāk nekā četrām lapām, zvērināts notārs šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 32., 36., 37., 38. un 39.punktā paredzētajai taksei pieskaita atlīdzību 10 % apmērā par katru nākamo lapu.

4. Ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem svešvalodā rakstīta akta vai taisa apliecinājumu svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā atlīdzības takse, bet, ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem vairākās valodās rakstīta akta, zvērināta notāra atlīdzības takse ir divkāršā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Zvērināti notāri šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra atlīdzībai pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā.

II. Atlīdzības takse par notariālo aktu taisīšanu

6. Notariālā akta taisīšana par darījumu, kura summa ir:

6.1. līdz 1000 latiem, – 11 latu;

6.2. no 1001 lata līdz 5000 latiem, – 11 latu plus 0,9 % no darījuma summas, kas pārsniedz 1000 latu;

6.3. no 5001 lata līdz 20000 latiem, – 50,60 latu plus 0,7 % no darījuma summas, kas pārsniedz 5000 latu;

6.4. no 20001 lata līdz 50000 latiem, – 166,10 latu plus 0,5 % no darījuma summas, kas pārsniedz 20000 latu;

6.5. no 50001 lata līdz 100000 latiem, – 331,10 latu plus 0,3 % no darījuma summas, kas pārsniedz 50000 latu;

6.6. vairāk par 100001 latu, – 496,10 latu plus 0,1 % no darījuma summas, kas pārsniedz 100000 latu.

7. Laulības līguma taisīšana – 19,80 latu.

8. Pilnvaras taisīšana:

8.1. universālpilnvara – 27,50 latu;

8.2. ģenerālpilnvara – 14,30 latu;

8.3. speciālpilnvara – 11 latu;

8.4. pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai – 1 lats;

8.5. pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai – 3 lati.

9. Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgu saistību raksturs (piemēram, lūgums, paziņojums, apliecinājums, atļauja), – 4,40 latu.

10. Notariālā akta taisīšana, ja tam ir pastāvīgu saistību raksturs un tam nav noteikta darījuma summa (piemēram, lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums), – 55 lati.

11. Darījuma noteikumu grozījums – 6,60 latu, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6.punktā noteikto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

12. Testamenta taisīšana – 25,30 latu.

13. Testamenta glabāšana un attiecīga notariāla akta taisīšana – 36,30 latu.

14. Kuģa pieņemšanas un nodošanas akts – 16,50 latu.

III. Atlīdzības takse par apliecinājumu taisīšanu

15. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram ir pastāvīgu saistību raksturs (piemēram, rokasnaudas, ķīlas, cesijas, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma, pirkuma, maiņas, uztura, uzņēmuma, nomas un īres līgums), – 7,70 latu, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 3,30 latu par katras nākamās personas parakstu.

16. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram nav pastāvīgu saistību raksturs, – 1,65 lati.

17. Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem – 13,20 latu, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 3,30 latu par katras nākamās personas parakstu.

18. Apliecinājums, ka persona ir dzīva, – 3,30 latu.

19. Jūras protesta apliecināšana – 6,60 latu.

20. Vekseļu un čeku protesta akts – 50 % no šo noteikumu 6.punktā paredzētās takses.

21. Protestam iesniegtā vekseļa iekasēšana pirms protesta – 0,1 % no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 5,50 latu.

22. Noraksta apliecināšana – 1,10 latu par katru lappusi, noraksta izgatavošana – 0,33 lati par katru lappusi.

23. Notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšana – 2,20 latu par katru aktu grāmatas lappusi, par reģistra izrakstu – 1,43 lati par katru lappusi.

24. Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana – 0,66 lati par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā – 2,20 latu par katru grāmatā ierakstītu lapu.

25. Tulkojuma pareizības apliecināšana – 2,75 lati par katru lappusi.

26. Pilnvarojuma atsaukums – 6,60 latu.

27. Paziņojuma nodošana – 4,40 latu.

28. Paziņojuma apliecības izsniegšana – 1,65 lati par katru paziņojumu un katru atbildi.

29. Apliecība par līdzēju ierašanos vai neierašanos zvērināta notāra prakses vietā – 1,65 lati par katru personu.

30. Seifu un citu glabātavu satura apliecināšana – 16,50 latu stundā.

31. Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana – 16,50 latu stundā.

32. Iesnieguma, paziņojuma (deklarācijas) un liecības sniegšanas apliecināšana – 14,30 latu.

IV. Atlīdzības takse par naudas, vērtspapīru, vērtslietu, priekšmetu un dokumentu pieņemšanu glabāšanā

(Nodaļas nosaukums MK 11.01.2011. noteikumu Nr.18 redakcijā)

33. Ja glabājumā nodota nauda, vērts­papīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, – 70 % gadā no šo noteikumu 6.punktā paredzētās takses, bet ne mazāk kā 5,50 latu mēnesī. Ja glabājuma termiņš nav noteikts, atlīdzību ņem par trijiem mēnešiem uz priekšu, un šī atlīdzība nav atmaksājama.

(Grozīts ar MK 11.01.2011. noteikumiem Nr.18)

34. Ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, – 5,50 latu mēnesī par dokumentu vai aploksni.

35. Noguldījuma procenti, kas saņemti par zvērināta notāra kontā kredīt­iestādē iemaksāto glabājuma naudu, pieskaitāmi šo noteikumu 33.punktā noteik­tajai zvērināta notāra atlīdzībai.

V. Atlīdzības takse par mantojuma lietu vešanu

36. Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu – 16,50 latu.

37. Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecinā­šana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā – 11 latu.

38. Apliecība par laulātā mantas daļu – 11,55 lati, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 3500 latu, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no mantas vērtības, kas pārsniedz 3500 latu.

39. Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

39.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem – 22 lati, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8000 latu, papildus noteiktajai taksei – 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8000 latu;

39.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem – 33 lati, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 6000 latu, papildus noteiktajai taksei – 0,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 6000 latu;

39.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem – 41,25 lati, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 2500 latu, papildus noteiktajai taksei – 1,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 2500 latu;

39.4. no ceturtās šķiras mantiniekiem – 41,25 lati, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 750 latu, papildus noteiktajai taksei – 5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 750 latu;

39.5. no pārējiem mantiniekiem – 49,50 latu, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 600 latu, papildus noteiktajai taksei – 7,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 600 latu.

40. 50 % likme no šo noteikumu 36.punktā, 39.1. un 39.2.apakšpunktā paredzētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvāka­jiem augšupējiem radiniekiem.

VI. Atlīdzības takse par mantas dalīšanas projekta sastādīšanu un darbībām ārpus prakses vietas

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana – 13,20 latu, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 4000 latu, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 4000 latu.

42. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas – 3,30 latu par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 14,30 latu par diennakti, pieskaitot to šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra atlīdzībai par katru amata darbību.

VII. Atlīdzības takse par projektu sastādīšanu

43. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram ir pastāvīgu saistību raksturs, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, – 38,50 latu.

44. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram nav pastāvīgu saistību rakstura, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, – 5,50 latu.

VIII. Atlīdzības takse par juridisko palīdzību

45. Tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā (dokumentu iesniegšana un saņemšana no attiecīgas zemesgrāmatu nodaļas) – 3,30 latu par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 14,30 latu par diennakti.

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu pieprasīšana un saņemšana, lai varētu noslēgt un nostiprināt notariāli taisāmos un apliecināmos aktus, – 4,40 latu par katru atļauju, apliecību vai citu dokumentu.

47. Darījuma izpildes pilnīga pārraudzība (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 45. un 46.punktā noteiktās darbības) – 50 % no zvērināta notāra atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu.

48. Amata darbību veikšanai nepieciešamā ieskatīšanās valsts informā­cijas sistēmā, ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir par maksu, – 3 lati par katru personu vai īpašumu.

49. Amata darbību veikšanai nepieciešamā ieskatīšanās valsts informācijas sistēmā, ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir bez maksas, – 1 lats par katru personu vai īpašumu.

50. Zemesgrāmatu likuma 97.pantā paredzēto zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšana (sūdzības sagatavošana un iesniegšana) – 3,30 latu par katru pilnu stundu.

51. Dokumenta iesniegšana un saņemšana no komercreģistra – 3,30 latu par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 14,30 latu par diennakti.

52. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts vai apliecinājums, – 7,70 latu par katru pilnu stundu.

53. Zvērināta notāra tulkojums – 2,20 latu par lappusi.

IX. Atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietu vešanu

(Nodaļa MK 11.01.2011. noteikumu Nr.18 redakcijā)

54. Par laulības šķiršanas lietas vešanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana, laulības šķiršanas apliecības taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) – 50 latu.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 747Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 02.10.2008.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 01.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
181766
{"selected":{"value":"01.02.2011","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2011","iso_value":"2011\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2008","iso_value":"2008\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2008.-31.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)