Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 16. novembra noteikumus Nr. 1057 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.754

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 34.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. (Svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās iepriekšējā gada sākumā. Pilsētās ar lauku teritoriju pasākumu īsteno tikai lauku teritorijā. Pasākuma īstenošanas vieta nav Babītes novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ķekavas novada, Salaspils novada, Garkalnes novada, Ropažu novada, Mālpils novada, Siguldas novada, Inčukalna novada, Carnikavas novada, Ādažu novada, Saulkrastu novada, Baldones novada, Stopiņu novada, Sējas novada un Krimuldas novada Krimuldas pagasta teritorijas.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

6. Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

6.1. esošo tūristu mītņu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija;

6.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

6.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija (neietverot pirts vai saunas būvniecību vai rekonstrukciju, vai vienkāršotu rekonstrukciju);

6.4. tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana;

6.5. vides aizsardzības investīcijas tūristu mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

6.1 Pasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz kredītu fonda aizdevuma saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.729 redakcijā)

7. Šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

7.1. peldvietu izveide;

7.2. aktīvo atpūtas taku izveide vai pilnveidošana;

7.3. dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana;

7.4. atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu, veloceliņu izveide vai pilnveidošana;

7.5. ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana;

7.6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

7.7. inventārs tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai;

7.8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā;

7.9. nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra glabāšanai, kas nepieciešams tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai.

8. Atbalsta pretendents ir:

8.1. zemnieku saimniecība;

8.2. fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību;

8.3. komersants.

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

9.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;

9.2. kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, kuru izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;

9.3. attīsta un paplašina saimniecisko darbību, izpildot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. jaunu darbavietu radīšana;

9.3.2. esošo darbavietu saglabāšana;

9.4. projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajām prasībām;

9.5. lai īstenotu šo noteikumu 6.1.apakš­punktā minēto aktivitāti, uz atbalstu var pretendēt tikai tādi atbalsta pretendenti, kuru tūristu mītnēs nav vairāk par 20 gultasvietām.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

III. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

(Nodaļas nosaukums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (juridiska persona – atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziska persona – atbilstoši projekta īstenošanas adresei) iesniedz:

10.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros, tajā skaitā darbības plānu (arī elektroniski) (2.pielikums);

10.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

10.2. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu (ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts), kuru iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Izziņu neiesniedz par šo noteikumu 6.1 punktā minēto aizdevumu;

10.3. dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus;

10.4. gada pārskatu (pilns komplekts) par pēdējo noslēgto gadu (kopiju, uzrādot oriģinālu) saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai gada ienākumu deklarāciju “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” par pēdējo noslēgto gadu (kopiju, uzrādot oriģinālu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju;

10.5. Reģionālās vides pārvaldes apliecinājumu, ka projektā iekļautās darbības ir atļautas un netiks nodarīts kaitējums videi, ja šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes darbības tiek īstenotas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamajā teritorijā Natura 2000;

10.6. bukletu vai izdruku, kas minēta šo noteikumu 9.2.apakšpunktā;

10.7. par nekustamo īpašumu, kurā projekta ietvaros paredzēta būvniecība, rekonstrukcija, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana:

10.7.1. ja nekustamais īpašums ir atbalsta pretendenta īpašumā – zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

10.7.2. ja nekustamo īpašumu atbalsta pretendents nomā – ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (kopiju, uzrādot oriģinālu), zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

10.8. būvmateriālu iegādei – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.9. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts:

10.9.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.9.2. būvatļauju (kopiju, uzrādot oriģinālu);

10.10. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta – plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

10.11. vienkāršotai rekonstrukcijai:

10.11.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentāciju (kopiju, uzrādot oriģinālu);

10.11.2. būvmateriālu iegādei – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

10.12. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

10.13. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālās atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un minimālā atbalsta uzskaites veidlapas paraugu;

10.14. rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai – tehniskās inventarizācijas lietu (kopiju, uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.729)

11. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 70 280 latu, pievieno vienkāršotu darbības plānu, kas:

11.1. sastāv no informācijas par pakalpojumu apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

11.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Atbalsta pretendentam gadā pēc projekta īstenošanas, salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu, vismaz par trim procentiem palielinās ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai vismaz par trim procentiem samazinās izdevumi. Projekta iesniegumam pievienotā naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi.

12. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 70 280 latu, pievieno standartizētu darbības plānu, kas:

12.1. sastāv no informācijas par pakalpojumu apjoma, izmaksām, pamatlīdzekļiem, kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas (izņemot ražošanas apjomu un izmaksu tabulas), kā arī no naudas plūsmas pārskata pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt pozitīvam;

12.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendents atbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

12.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;

12.2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

12.2.3. tīrā peļņa + nolietojums x 50 % ≥ 0;

12.3. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, kas atbilst šo noteikumu 12.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam no šo noteikumu 12.2.1. vai 12.2.3.apakš­punktā minētajiem rādītājiem, kā arī palielina vismaz vienu no šo noteikumu 12.2.1. vai 12.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem par 0,05 salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

13. Būvniecībai un rekonstrukcijai paredzētos dokumentus un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

13.1 Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.1 pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (kods 313) (2.2 pielikums).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

13.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (kods 313) (2.2 pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

IV. Atbalsta veids un apmērs

14. Atbalsta intensitāti nosaka atbilstoši tās teritorijas attīstības indeksu grupai (2.3 pielikums), kurā īsteno aktivitāti.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

15. Atbalsta intensitāte pirmajai un otrajai pašvaldību grupai ir 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, trešajai un ceturtajai pašvaldību grupai – 40 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas un piektajai pašvaldību grupai – 50 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

16. Šo noteikumu 6.2. un 6.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei atbalsta intensitāte aprīkojuma iegādei visās pašvaldībās ir 30 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

17. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 379, 28.12.2006, 5.–10.lp.) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006) noteiktajām prasībām.

17.1 Šo noteikumu 17.punktā minētā de minimis atbalsta kopsumma netiek pārsniegta, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 6.1 punktā minēto aizdevumu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.729 redakcijā)

18. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 375 000 ekvivalents latos.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

19. Atbalsta saņēmējs, kurš plānošanas periodā ir mainījis savu juridisko statusu no fiziskas personas uz juridisko personu vai reorganizējis uzņēmumu, vai nodibinājis jaunu uzņēmumu (atbalsta pretendentam pieder vairāk nekā 50 % kapitāla daļu jaunajā uzņēmumā):

19.1. var pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu ietvaros par atlikušo attiecināmo izmaksu summu;

19.2. nevar pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 10.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu ietvaros, ja plānošanas periodā ir saņēmis maksimālo attiecināmo izmaksu summu.

20. Pirms atbalsta piešķiršanas Lauku atbalsta dienests pārbauda, vai piešķirtais atbalsts nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko atbalsta pretendents saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados līdz līmenim, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru.

21. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

21.1 Sākot projektu iesniegumu vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests izvērtē projektu iesniegumu atbilstību pamata kvalitatīvajiem kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.punkta, 9.2.apakš­punkta, 11. un 12.punkta prasībām, un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai vērtēšanas turpināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

22. Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem (3.pieli­kums). Ja projektu atlases kritērijiem punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir at­balsta pretendentam, kurš darbojas pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

23. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

23.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

23.1.1. rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pama­tojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem (turpmāk – maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas) (4.pielikums);

23.1.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.1.3. vispārīgās izmaksas, kas attiecas uz arhitektu, inženieru un konsultantu honorāriem, juridiskiem pakalpojumiem, tehniski ekonomiskiem pamatojumiem, patentu un licenču saņemšanas izmaksām, kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, bet nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.1.1. un 23.1.2.apakšpunktā minētajām izmaksām;

23.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

23.2.1. būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.2.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.2.3. aprīkojuma iegādes izmaksas;

23.2.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāru, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 23.2.3.apakš­punktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 23.2.3.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.2.1., 23.2.2. un 23.2.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

23.3. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

23.3.1. būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.3.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.3.3. vispārīgās izmaksas, kas attiecas uz arhitektu, inženieru un konsultantu honorāriem, juridiskiem pakalpojumiem, tehniski ekonomiskiem pamatojumiem, patentu un licenču saņemšanas izmaksām, kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, bet nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.3.1. un 23.3.2.apakšpunktā minētajām izmaksām;

23.4. šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

23.4.1. būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.4.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.4.3. iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 6.4.apakš­punktā minētās aktivitātes īstenošanu;

23.4.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāru, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 23.4.3.apakš­punktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 23.4.3.apakš­punktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.4.1., 23.4.2. un 23.4.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

23.5. šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

23.5.1. būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.5.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

23.5.3. vispārīgās izmaksas, kas attiecas uz arhitektu, inženieru un konsultantu honorāriem, juridiskiem pakalpojumiem, tehniski ekonomiskiem pamatojumiem, patentu un licenču saņemšanas izmaksām, kuras tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, bet nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 23.5.1. un 23.5.2.apakšpunktā minētajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

24. Maksimālajās būvju tipu attiecināmajās izmaksās iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu izmaksas.

25. Attiecināmās izmaksas ir tieši ar tūrisma pakalpojumiem nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

25.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība, esošo telpu rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija;

25.2. apsardzes un caurlaides telpu izbūve;

25.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sis­tēmas;

25.4. personāla telpas izbūve;

25.5. teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfaltēšana vai cita klājuma ieklāšana, žoga izbūve, zāliena un ārējā apgaismojuma ierīkošana).

26. Ja projektā paredzētās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents.

27. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu.

28. Atbalstu maksā tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā.

29. Atbalstu par precēm, kas pirktas uz nomaksu, izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

30. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

30.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

30.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

30.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

30.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

30.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

30.6. atlīdzība personālam;

30.7. izmaksas par tehniku ar iekšdedzes dzinējiem;

30.8. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

30.9. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

(Pielikums svītrots ar MK 13.10.2009. noteikumiem Nr.1189)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.729)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (kods 313)

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Tūrisma aktivitāšu dažādošana” (kods 313)

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

2.3 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Atbalsta intensitāte atbilstoši teritorijas attīstības indeksu grupām

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1189 redakcijā)

A.  Atbalsta intensitātes grupu sadalījums novadiem, kuru sastāvā ir pilsētas

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss(intervāls)

Atbalsta intensitāte (%)

1.

V

zemāks par –1,914

50

2.

IV

no –1,914 līdz –1,087

40

3.

III

no –1,086 līdz –0,579

40

4.

II

no –0,578 līdz 0,261

30

5.

I

augstāks par 0,261

30

B.  Atbalsta intensitātes grupu sadalījums novadiem, kuru sastāvā ir tikai pagasti

Nr.p.k.

Grupa

Teritorijas attīstības indekss(intervāls)

Atbalsta intensitāte (%)

1.

V

zemāks par –0,701

50

2.

IV

no –0,701 līdz –0,349

40

3.

III

no –0,348 līdz –0,105

40

4.

II

no –0,104 līdz 0,141

30

5.

I

augstāks par 0,141

30

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.

Atbalsta pretendenta iepriekš saņemtais atbalsta apjoms1

30

Ls 0

30

Ls 1–25 000

26

Ls 25 001–50 000 

22

Ls 50 001–75 000 

18

Ls 75 001–100 000 

14

Ls 100 001–125 000 

10

Ls 125 001–150 000

6

Ls 150 001 un vairāk

0

2.

Akceptēts būvprojekts2

30

atbalsta saņemšanai pieteikts akceptēts būvprojekts

30

apliecinājuma karte

15

pārējie projekti

0

3.

Tūristu mītnes noslodze3 iepriekšējā gadā

Vasaras sezonā
(01.05.–01.10.)

15

vairāk par 40 %

15

no 0 līdz 40 %

0

Visu gadu

15

vairāk par 20 %

15

no 0 līdz 20 %

0

4.

Atbalsta pretendenta darbība nozarē

15

vairāk nekā 3 gadi

15

līdz 3 gadiem

0

5.

Starpība starp maksimāli pieļaujamo atbalstu un projektam pieprasīto atbalstu

par katru pilnu procentu 1 punkts

Piezīmes.

Atbalsts tūrisma nozarē no Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) Vienotā programmdokumenta.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību.

Maksimālais punktu skaits par tūristu mītnes iepriekšējā gada noslodzi ir 15 punkti.

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754
Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanai galvenajiem būvju tipiem

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību
(bez PVN)

Rekonstruk­cijai par kopējo rekonstruē­jamo platību
(bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN)

1.

Tūrisma mītne līdz 20 gultas­vietām

Ls/m2

800

650

2.

Tūrisma mītnes ēdināšanas bloks

Ls/m2

950

850

700

3.

Kempingi un jaunatnes tūrisma mītnes (koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas)

Ls/m2

800

700

650

4.

Palīgbūves vai palīgēkas (tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošanai)

Ls/m2

150

130

120

5.

Laukumu izbūve (tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošanai)

Ls/m2

15

12

12

6.

Vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē (azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa ar videi draudzīgu materiālu)

Ls/m2

20

15

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 754Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 01.10.2008.Zaudē spēku: 27.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 30.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
181741
{"selected":{"value":"14.08.2010","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-26.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-26.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2009","iso_value":"2009\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2009.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2008","iso_value":"2008\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2008.-21.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.08.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)