Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.748

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot.Nr.65 33.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai

(Noteikumu nosaukums MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
(Grozīta ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.629)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" (turpmāk – pasākuma aktivitāte) īstenošanai.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī atbalsta pieprasīšanu nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

3. Pasākuma aktivitātes mērķis ir ilgtspējīga meža zemes apsaimniekošana, atjaunojot mežsaimniecības ražošanas potenciālu un samazinot ugunsgrēkos un dabas katastrofās mežam nodarītos postījumus.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākuma aktivitātes īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

5. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

5.1. fiziska persona, kas ir meža zemes īpašniece;

5.2. juridiska persona, kuras pamatkapitālā privāta kapitāla daļas ir 50 procentu apmērā vai vairāk un kas ir meža zemes īpašniece;

5.3. pašvaldība, kas ir meža zemes īpašniece, vai pašvaldības kapitālsabiedrība.

6. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā mežaudze iznīcināta ugunsgrēkā vai dabas katastrofā (snieglauze, sniegliece, vējlauze, vējgāze).

7. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu vai elektroniski (noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

7.1. iesniegumu (1.pielikums);

7.2. ar Valsts meža dienestu saskaņotu meža apsaimniekošanas plānu (turpmāk – plāns);

7.3. parakstītu atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.629)

9. Plānu saskaņo vai groza saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai.

10. Mežaudzes atjaunošanai izmanto stādāmo materiālu, kas atbilst normatīvajos aktos par meža reproduktīvo materiālu noteiktajām prasībām.

11. Stādīto koku īpatsvars atjaunotajā mežaudzē ir vismaz 50 procentu.

12. Mežaudzi uzskata par atjaunotu, ja tā atbilst kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, un tā ir kopta. Mežaudzi uzskata par koptu, ja ap katru no atjaunotās mežaudzes kokiem vismaz 50 centimetru rādiusā ir atbrīvota augšanas telpa (lakstaugu un konkurējošo koku augstums nepārsniedz trīs ceturtdaļas atjaunotās mežaudzes koku augstuma). Par savstarpēji konkurējošiem kokiem neuzskata skujkokus, ozolu, osi, vīksnu, gobu, kļavu, dižskābardi un skābardi.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.572 redakcijā)

12.1 Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos vērtējot un apstiprinot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

12.2 Lauku atbalsta dienests līdz šo noteikumu 12.1 punktā minētā finansējuma kritērija izpildei vērtē un apstiprina iesniegtos projektu iesniegumus, nepiemērojot šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu. Lauku atbalsta dienests nodrošina publiski pieejamu informāciju par konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma atlikumu Lauku atbalsta dienesta mājaslapā internetā.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

III. Atbalsta apmērs

13. Atbalsta apmēru mežaudzes atjaunošanai un kopšanai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

14. Maksimālais projektu skaits un atbalsta apmērs vienam pretendentam nav ierobežots.

IV. Veikto darbu pārbaude un atbalsta saņemšana

15. Pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti sagatavo pārskatu par meža atjaunošanu vai pārskatu par jaunaudzes kopšanu un iesniedz to Valsts meža dienestā. Vienlaikus ar pārskatu par meža atjaunošanu pretendents iesniedz meža reproduktīvā materiāla izcelsmi un iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

16. Valsts meža dienests pēc pretendenta pārskata saņemšanas par meža atjaunošanu vai jaunaudzes kopšanu pārbauda atjaunoto vai kopto mežaudzi. Atjaunoto mežaudzi pārbauda ne ātrāk kā 1.jūlijā.

17. Pēc atjaunotās vai koptās mežaudzes pārbaudes Valsts meža dienesta amatpersona pieņem lēmumu par mežaudzes atbilstību atjaunotas vai koptas mežaudzes kritērijiem.

18. Valsts meža dienests pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu paziņo pretendentam saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

19. Ja mežaudze atzīta par atjaunotu vai koptu, Valsts meža dienests iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārbaudes pārskatu, norādot pieņemto lēmumu.

19.1 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā pārbaudes pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests izmaksā atbalstu par veiktajām aktivitātēm.

(MK 13.07.2010. noteikumu Nr.629 redakcijā)

20. Atbalstu par pirmās mežaudzes kopšanu izmaksā vienlaikus ar atbalstu par mežaudzes ierīkošanu.

21. Priekšrocības saņemt atbalstu ir pretendentam, kurš plāno meža atjaunošanu pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši reģionālo attīstību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Ja meža īpašnieks atbalstam piesaka platības vairāku pašvaldību teritorijās, ņem vērā tās pašvaldības teritorijas attīstības indeksu, kurā atrodas lielākā atjaunojamā meža platība.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.748

(Pielikums MK 04.03.2014. noteikumu Nr.124 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.748
Atbalsta apmērs

(Pielikums MK 04.03.2014. noteikumu Nr.124 redakcijā)

Nr.
p.k.

Atjaunojamās mežaudzes sastāvs

Atbalsts ierīkošanai (euro/ha)

Atbalsts kopšanai gadā (euro/ha)

Kopšanas gadu skaits

1.

Skujkoki (priede, egle)

530

170

3

2.

1. grupa – lapu koki (bērzs, baltalksnis, melnalksnis)

530

170

3

3.

2. grupa – lapu koki (ozols, osis, kļava, saldais ķirsis, dižskābardis, liepa)

1300

170

5

4.

Mistraudzes – skujkoki 50–75 % no kopējā koku skaita

900

170

3

5.

1. un 2. grupas lapu koku mistraudzes, kur 2. grupas sugu īpatsvars ir 50–75 %

900

170

5

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 748Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 20.09.2008.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181296
{"selected":{"value":"07.03.2014","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2014","iso_value":"2014\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2014.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2012","iso_value":"2012\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2012.-06.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-24.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2008","iso_value":"2008\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2008.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"