Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 17. novembra noteikumus Nr. 1320 "Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.561

Rīgā 2008.gada 14.jūlijā (prot. Nr.49 7.§)
Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību8.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktās akreditētās inspicēšanas institūcijas (turpmāk – inspicēšanas institūcija) reģistrē bīstamās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā.

2. Lai reģistrētu bīstamo iekārtu, tās valdītājs sagatavo bīstamo iekārtu tehniskajai pārbaudei atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un uzaicina inspicēšanas institūciju veikt attiecīgās pārbaudes. Inspicēšanas institūcijā iesniedz:

2.1. bīstamās iekārtas reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums);

2.2. bīstamās iekārtas atbilstības deklarācijas (deklarācijas tulkojuma latviešu valodā) kopiju (uzrāda oriģinālu). Deklarāciju sastāda bīstamās iekārtas ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai uzstādītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par šādu iekārtu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgū;

2.3. atbilstības sertifikātu kopijas (uzrāda oriģinālus) – bīstamajām iekārtām, kurām atbilstības sertifikāts nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šādu bīstamo iekārtu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgū. Attiecīgās kopijas apstiprina šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētā attiecīgā persona;

2.4. bīstamās iekārtas pasi, kas sastādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

3. Inspicēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

3.1. pārliecinās par iesniegtajā dokumentācijā norādīto datu atbilstību fak­tiskajiem bīstamās iekārtas datiem;

3.2. veic iesniegumā norādītās bīstamās iekārtas tehnisko pārbaudi;

3.3. izsniedz bīstamās iekārtas valdītājam atzinumu par šo noteikumu3.1. un 3.2.apakšpunktā veiktajām pārbaudēm;

3.4. ja iesniegtajā dokumentācijā norādītie dati atbilst faktiskajiem bīstamās iekārtas datiem un bīstamā iekārta atbilst normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām, inspicēšanas institūcija:

3.4.1. ievada bīstamo iekārtu reģistrā nepieciešamos datus par attiecīgo bīstamo iekārtu;

3.4.2. marķē bīstamo iekārtu ar pārbaudes zīmi, kurā norāda attiecīgos datus;

3.4.3. izdara bīstamās iekārtas pasē atzīmes par pārbaudēm, ieraksta bīstamās iekārtas reģistrācijas numuru bīstamo iekārtu reģistrā un izsniedz pasi bīstamās iekārtas valdītājam.

4. Ja inspicēšanas institūcija, veicot šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētās pārbaudes, konstatē, ka iesniegtajā dokumentācijā norādītie dati neatbilst faktiskajiem bīstamās iekārtas datiem vai konstatē, ka bīstamā iekārta neatbilst normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām, inspicēšanas institūcija vienas darbdienas laikā pēc attiecīgo pārbaužu veikšanas izsniedz valdītājam rakstisku reģistrācijas atteikumu, norādot atteikuma iemeslus, kā arī neatbilstības, kas novēršamas attiecībā uz dokumentiem vai iekārtu.

5. Bīstamās iekārtas valdītājs 30 darbdienu laikā pēc atteikuma saņemšanas novērš neatbilstības, sagatavo bīstamo iekārtu atkārtotai pārbaudei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, uzaicina inspicēšanas institūciju veikt atkārtotu pārbaudi un iesniedz inspicēšanas institūcijā šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto iesniegumu atkārtotas pārbaudes veikšanai. Atkārtotās pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija.

6. Lai bīstamo iekārtu svītrotu no bīstamo iekārtu reģistra vai veiktu izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrācijas datos, ja pārtraukta bīstamās iekārtas lietošana, notikusi bīstamās iekārtas valdītāja maiņa vai mainīta bīstamās iekārtas reģistrācijas adrese, bīstamās iekārtas valdītājs iesniedz inspicēšanas institūcijā rakstisku iesniegumu un bīstamās iekārtas pasi.

7. Inspicēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu pārbaudes veic izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrā un izdara attiecīgu ierakstu bīstamās iekārtas pasē.

8. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās atbilstības deklarācijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina bīstamās iekārtas izcelsmi, ražotāju, izgatavošanas gadu, lietošanas uzsākšanas gadu un īpašumtiesības:

8.1. attiecībā uz bīstamajām iekārtām, kuru lietošana Latvijā vai citās Eiropas Savienības valstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs uzsākta pirms šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās;

8.2. attiecībā uz katliekārtām, kurām atbilstības deklarācija nav paredzēta normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem, bet kuru parametri atbilst normatīvajos aktos par katliekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām.

9. Autotransporta līdzekļu iekārtām bīstamo kravu pārvadāšanai, ja tās nav paredzētas 2.klases vielu pārvadāšanai atbilstoši Eiropas nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem (ADR) noteiktajai klasifikācijai, šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās atbilstības deklarācijas vietā iesniedz minētajā nolīgumā noteiktos atbilstības apliecinājumus.

10. Inspicēšanas institūcijām ir pienākums pēc Valsts būvinspekcijas pieprasījuma sniegt informāciju par reģistrētajām bīstamajām iekārtām un to tehnisko stāvokli.

11. Inspicēšanas institūcija nekavējoties informē Valsts būvinspekciju, ja konstatē, ka tiek lietotas bīstamās iekārtas, kuras nav reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā.

12. Ja inspicēšanas institūcija atteikusi reģistrēt bīstamo iekārtu, bīstamās iekārtas valdītājs 30 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas var iesniegt rakstiski sūdzību Valsts būvinspekcijā. Mēneša laikā pēc bīstamās iekārtas valdītāja sūdzības saņemšanas Valsts būvinspekcija pārbauda sūdzībā minētos faktus un Valsts būvinspekcijas amatpersona pieņem lēmumu par bīstamās iekārtas reģistrāciju vai sniedz rakstisku atteikumu bīstamās iekārtas valdītājam, norādot atteikuma iemeslus.

13. Valsts būvinspekcijas amatpersonu lēmumus, kas saistīti ar atteikumu reģistrēt bīstamās iekārtas, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts būvinspekcijas vadītājam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Valsts būvinspekcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Lai kontrolētu un uzraudzītu bīstamās iekārtas, līdz 2008.gada 30.decembrim inspicēšanas institūcijas ne retāk kā reizi mēnesī informē Valsts būvinspekciju par reģistrētajām bīstamajām iekārtām, nosūtot nepieciešamo informāciju (2.pielikums) papīra formā un elektroniski atbilstoši Valsts būvinspekcijas noteiktajam programmnodrošinājumam.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumus Nr.344 “Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 88.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.561
Bīstamās iekārtas reģistrācijas iesniegums

01.JPG (52675 bytes)

02.JPG (34539 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.561
Bīstamo iekārtu reģistrā norādāmie dati par bīstamo iekārtu

1. Bīstamās iekārtas reģistrācijas numurs.

2. Bīstamās iekārtas veids:

2.1. celšanas iekārtas:

2.1.1. lifts:

2.1.1.1. trošu lifts;

2.1.1.2. hidrauliskais lifts;

2.1.2. kravas celtnis:

2.1.2.1. tilta celtņi;

2.1.2.2. buka celtņi;

2.1.2.3. izlices celtņi;

2.1.2.4. torņa celtņi;

2.1.2.5. portālceltņi;

2.1.2.6. vanšu celtņi;

2.1.2.7. celtņi ekskavatori;

2.1.2.8. elektriskie kravas ratiņi;

2.1.3. pacēlāji cilvēku celšanai:

2.1.3.1. pacēlāji ar izlici;

2.1.3.2. vertikālie pacēlāji;

2.1.3.3. uz autošasijas uzstādītie pacēlāji;

2.1.4. trošu ceļi:

2.1.4.1. trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem vai ar pusvagoniem, vai krēsliem;

2.1.4.2. slēpotāju pacēlāji;

2.1.4.3. citi trošu ceļi;

2.1.5. eskalatori un konveijeri, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai;

2.2. katliekārtas;

2.3. spiedieniekārtu kompleksi:

2.3.1. spiedieniekārtu kompleksi I grupas vielām;

2.3.2. spiedieniekārtu kompleksi II grupas vielām;

2.3.3. karsējami spiedieniekārtu kompleksi;

2.4. maģistrālie cauruļvadi;

2.5. ķīmisko vielu ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas iekārtas un to kompleksi:

2.5.1. degvielas uzpildes stacijas;

2.5.2. ķīmisko vielu uzglabāšanas rezervuāri:

2.5.2.1. rezervuāri viegli uzliesmojošu, sprādzienbīstamu un ļoti viegli uzliesmojošu vielu uzglabāšanai;

2.5.2.2. rezervuāri degošu vielu uzglabāšanai;

2.5.2.3. rezervuāri toksisku, ļoti toksisku un kaitīgu vielu uzglabāšanai;

2.6. metalurģijas tehnoloģiskās iekārtas:

2.6.1. tērauda kausēšanas tehnoloģiskās iekārtas;

2.6.2. tērauda velmēšanas tehnoloģiskās iekārtas;

2.7. autotransporta līdzekļu iekārtas bīstamo kravu pārvadāšanai pa autoceļiem:

2.7.1. cisternas 2.klases bīstamo kravu pārvadāšanai;

2.7.2. cisternas pārējo klašu bīstamo kravu pārvadāšanai;

2.8. publisko atrakciju iekārtas.

3. Bīstamās iekārtas valdītājs:

3.1. nosaukums vai vārds un uzvārds;

3.2. reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

3.3. bīstamās iekārtas atbildīgā speciālista vārds, uzvārds, personas kods.

4. Bīstamās iekārtas adrese:

4.1. reģistrācijas adrese;

4.2. pirmreizējās tehniskās pārbaudes vietas adrese.

5. Bīstamās iekārtas pārbaude:

5.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude;

5.2. kārtējā tehniskā pārbaude;

5.3. atkārtotā tehniskā pārbaude;

5.4. ārkārtas tehniskā pārbaude.

6. Bīstamajai iekārtai veiktās pārbaudes veids (piemēram, daļējā, pilnā, hidrauliskā pārbaude, iekšējā apskate) saskaņā ar bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības normatīvajiem aktiem.

7. Bīstamās iekārtas pārbaudes datums, nākamās pārbaudes datums un pārbaudes veids, kāds iekārtai nepieciešams saskaņā ar šā pielikuma 6.punktu.

8. Inspicēšanas institūcija, kas veic bīstamās iekārtas pārbaudi:

8.1. nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

8.2. amatpersonas vārds un uzvārds, kura parakstījusi pārbaudes atzinumu.

9. Bīstamās iekārtas ražotāja nosaukums un adrese.

10. Bīstamās iekārtas ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs un iekārtas izgatavošanas gads.

11. Datums, kad bīstamā iekārta reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā.

12. Datums, kad veiktas izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrā.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 561Pieņemts: 14.07.2008.Stājas spēkā: 25.07.2008.Zaudē spēku: 25.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 24.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
178742
25.07.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)