Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumus Nr. 171 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.237

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 32.§)
Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu tirdzniecību ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis).

II. Importu un eksportu administrējošās institūcijas

2. Lauku atbalsta dienests:

2.1. administrē importa un eksporta licenču un eksporta kompensācijas sertifikātu izsniegšanu;

2.2. pieņem, reģistrē, atbrīvo vai ietur nodrošinājumu, kas noteikts Komisijas 2012.gada 28.marta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 282/2012, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (turpmāk – nodrošinājums);

2.3. aprēķina un izmaksā eksporta kompensācijas un pārbauda to izmaksas pamatojumu;

2.4. piemēro un ietur soda un procentu maksājumus saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī ietur pārmaksātās eksporta kompensācijas;

2.5. saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par tarifu kvotām, importa un eksporta licencēm, eksporta kompensāciju sertifikātiem, eksporta kompensācijām, nodrošinājumiem un citiem ar minēto mehānismu administrēšanu saistītiem jautājumiem informē Eiropas Komisiju;

2.6. apstiprina un kontrolē starptautiskās uzraudzības un kontroles aģentūras, kas izsniedz eksportētājam apstiprinājumu par importa darījumiem ar trešajām valstīm;

2.7. reģistrē pārstrādāto lauksaimniecības produktu receptes, pārbauda šajās receptēs un eksporta kompensācijas iesnieguma pielikumā norādīto produktu sastāvdaļu atbilstību ražošanas tehnoloģiskajam procesam un eksporta kompensācijas piešķiršanas nosacījumiem;

2.8. apstiprina importētāju un piešķir tam importēšanas tiesības, izsniedzot atļauju importa tarifu kvotas izmantošanai;

2.9. veic sējai neparedzēto kaņepju sēklu importētāju atzīšanu un produkta izmantošanas nosacījumu izpildes dokumentāro kontroli.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.881)

3. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāde (turpmāk - muitas iestāde):

3.1. nodrošina muitas režīma piemērošanu tirdzniecībā ar trešajām valstīm attiecībā uz lauksaimniecības un pārstrādātajiem lauksaimniecības produktiem, uz kuriem attiecas kopējās lauksaimniecības politikas pasākumi;

3.2. veic kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ietvaros piemēro­jamo fizisko kontroli;

3.3. pieņem, reģistrē, atbrīvo vai ietur muitas nodokļa nodrošinājumu vai tā daļu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja garantēto nosacījumu neizpildes gadījumā ieturētais muitas nodokļa nodrošinājums vai tā daļa tiek paturēta kā muitas nodoklis vai ja muitas nodokļa nodrošinājuma apmērs tiek aprēķināts kā kopējā muitas tarifā noteiktā muitas nodokļa un produkta importam tarifu kvotas ietvaros piemērotā muitas nodokļa starpība;

3.4. ir kompetentā iestāde, kurā importētājs importēšanas brīdī iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš apņemas informēt Lauksaimniecības datu centru par tādu tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu turēšanu saimniecībā, kuru importam piemēroti muitas nodokļa atvieglojumi, ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šādu nosacījumu;

3.5. sniedz informāciju Lauku atbalsta dienestam par eksporta kompensāciju un licenču sistēmas īstenošanu;

3.6. sagatavo un sniedz informāciju Eiropas Komisijai par veiktajām fiziskajām kontrolēm un aizstājējkontrolēm saskaņā ar Komisijas 2008.gada 17.decembra Regulu (EK) Nr. 1276/2008 par pārraudzību, eksporta laikā fiziski pārbaudot tos lauksaimniecības produktus, par kuriem pienākas kompensācijas vai citas summas.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884; MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.881)

4. Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Komisijas 2003.gada 30.decembra Regulas Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu, 3. un 4.pantu.

5. Pārtikas un veterinārais dienests:

5.1. importa un eksporta produktu fiziskās kontroles laikā pēc muitas iestādes pieprasījuma ņem produktu paraugus un nodod tos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam produktu laboratorisko analīžu veikšanai. Pēc testēšanas pārskata saņemšanas parauga testēšanas rezultātus nosūta muitas iestādei;

5.2. izsniedz un apstiprina šādus atbilstības un speciālos sertifikātus lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensāciju, vai sertifikātus, kurus izsniedz produktu eksportam saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem:

5.2.1. sertifikātu gaļai, kas iegūta no pieaugušiem vīriešu kārtas liellopiem;

5.2.2. sertifikātu atkaulotai gaļai, kas iegūta no pieaugušiem vīriešu kārtas liellopiem;

5.2.3. analīzes atbilstības sertifikātu vīnam;

5.2.4. sertifikātu siera eksportam uz Amerikas Savienotajām Valstīm;

5.3. uzrauga un pārbauda produktu sagatavošanu šo noteikumu 5.2.1. un 5.2.2.apakš­punktā minēto atbilstības sertifikātu izsniegšanai un apstiprināšanai;

5.4. veic dokumentārās un fiziskās pārbaudes, ražošanas metožu tehniskās pārbaudes, ņem produktu paraugus un nodod tos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam produktu laboratorisko analīžu veikšanai saskaņā ar Komisijas 2008.gada 8.maija Regulas (EK) Nr. 412/2008, ar ko atver pārstrādei paredzētas saldētas liellopu gaļas importa tarifu kvotu un paredz tās pārvaldību, 10.panta prasībām, lai nodrošinātu pārstrādei paredzētās importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādi citas kategorijas produktā, kas satur liellopu gaļu;

5.5. pamatojoties uz pārstrādātāja pieprasījumu, izsniedz apliecinājumu par pārstrādei paredzētās importētās saldētās liellopu gaļas pārstrādi citas kategorijas produktā (kas satur liellopu gaļu) noteiktā laikposmā, ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šāda apliecinājuma izsniegšanu;

5.6. veic fizisko pārbaudi par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu reģistrēšanas un apzīmēšanas normatīvo aktu ievērošanu noteiktā saimniecībā konkrētā laikposmā, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra iesniegumu, ja ir pamatotas aizdomas par importa licences nosacījumu pārkāpumiem, un sniedz tam informāciju par saimniecības vai saimniecību pārbaudē konstatēto.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884)

5.1 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts veic produktu laboratoriskās analīzes pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

6. Lauksaimniecības datu centrs:

6.1. pieņem importētāja rakstisku iesniegumu par saimniecību, kurā tiks turēti tarifu kvotu ietvaros importētie tīršķirnes vaislas liellopi vai nobarošanai paredzētie jaunbuļļi, ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šādu nosacījumu;

6.2. pēc importētāja pieprasījuma izsniedz apliecinājumu par importētu tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu turēšanu noteiktā saimniecībā konkrētā laikposmā, ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šāda apliecinājuma vai pierādījuma iesniegšanu muitas nodokļa nodrošinājuma atbrīvošanai.

III. Importa un eksporta licences un eksporta kompensācijas sertifikāti

7. Iesniegumu importa un eksporta licences vai eksporta kompensācijas sertifikāta saņemšanai persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Iesniegumu noformē latviešu valodā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajām valodām, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

8. Ja tiek eksportēti pārstrādāti lauksaimniecības produkti, saskaņā ar Komisijas 2010.gada 29.jūnija Regulu (ES) Nr. 578/2010, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1216/2009 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanu un kritērijiem šādu kompensāciju apjoma noteikšanai dažiem lauksaimniecības produktiem, kurus eksportē tādu preču veidā, kas nav ietvertas Līguma I pielikumā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 578/2010), Lauku atbalsta dienests eksporta kompensācijas summu ieraksta eksporta kompensācijas sertifikātā pēc tam, kad saņemts apstiprināts eksporta kompensācijas iesniegums, kurā norādīts sertifikāta numurs.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

9. Eksporta darījumu apliecinošs papildu pierādījums saskaņā ar Komisijas 2008.gada 23.aprīļa Regulas (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (Kodificēta versija) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 376/2008), 32.panta 2.punkta otrās daļas "a" apakšpunktu ir T5 kontrolkopija.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

IV. Tarifu kvotu administrēšana

10. Lai iegūtu importēšanas tiesības vai importētāja apstiprinājumu importam atbilstoši tarifu kvotām, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu. Ja tas ir noteikts Eiropas Savienības normatīvajos aktos par tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldību, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

10.1. vienotā administratīvā dokumenta kopiju, kas apliecina attiecīgā produkta laišanu brīvā apgrozībā noteiktā laikposmā un tirdzniecības pieredzi ar šo produktu;

10.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegto uzņēmuma darbības atzīšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu), kas apliecina uzņēmuma darbības atbilstību tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas nosacījumiem, kuri pēc pārstrādes paredzēti Eiropas Savienības iekšējam tirgum lietošanai pārtikā vai pārtikas produktu ražošanai;

10.3. iesniedzēja rakstisku apliecinājumu (1.pielikums) par tāda pārstrādes produkta ražošanu, kas satur produktu, kura importēšanas tiesību iegūšanai nepieciešams iesniegt iesniegumu. Apliecinājumā sniegto informāciju pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma pārbauda Pārtikas un veterinārais dienests;

10.4. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884).

10.1 Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Komisijas 2006.gada 31.augusta Regulas (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu, 5.pantu, no Valsts ieņēmumu dienesta saņem pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

11. Persona, kas tarifu kvotas ietvaros importējusi saldētu liellopu gaļu pārstrādei, Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz:

11.1. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms pārstrādes uzsākšanas produkta importam izsniegtās licences kopiju un deklarāciju par saldētas liellopu gaļas pārstrādes veikšanu (2.pielikums). Pārtikas un veterinārais dienests reģistrē deklarāciju un izgatavo divas tās kopijas. Deklarācijas oriģināls paliek Pārtikas un veterinārajā dienestā, vienu kopiju atdod importētājam, bet otru nosūta muitas iestādei;

11.2. informāciju par saldētas liellopu gaļas pārstrādes tehnoloģisko shēmu un ražošanas recepti.

12. Tarifu kvotu ietvaros importēto saldēto liellopu gaļu, kas paredzēta pārstrādei:

12.1. uzglabā atsevišķā noliktavā vai atsevišķi no citiem produktiem;

12.2. pārstrādā liellopu gaļu saturošā produktā darbdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00.

13. Pārstrādātājs uztur reģistru, lai nodrošinātu produkta izsekojamību un identificēšanas iespējas produkta pārstrādes laikā un derīguma termiņa laikā.

14. Pārstrādātājs pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma uzrāda ar produkta ražošanu saistītas telpas, produkta pārstrādes tehnoloģisko shēmu un ražošanas recepti.

15. Pārstrādātājs piecu darbdienu laikā pēc tarifu kvotu ietvaros importētas saldētas liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanas iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par pārstrādi (3.pielikums).

16. Pēc šo noteikumu 15.punktā minētā pārskata apstiprināšanas un atbilstošu laboratorisko testēšanas rezultātu saņemšanas Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo apliecinājumu (trijos eksemplāros) par tarifu kvotu ietvaros importētas saldētas liellopu gaļas pārstrādes pabeigšanu (4.pielikums). Vienu apliecinājuma eksemplāru patur Pārtikas un veterinārais dienests, otru iesniedz muitas iestādē, bet trešo izsniedz pārstrādātājam.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētais apliecinājums ir pierādījums, ka importētās saldētās liellopu gaļas apjoms vai tā daļa noteiktā laikposmā ir pārstrādāta attiecīgajā produktā. Pamatojoties uz apliecinājumu, muitas iestāde atbrīvo iesniegto muitas nodokļa nodrošinājumu vai tā daļu.

18. Pārtikas un veterinārais dienests veic uzņēmuma izejvielu un ražošanas procesa uzraudzību tarifu kvotu ietvaros importētas saldētas liellopu gaļas pārstrādes sākumā, pārstrādes laikā un pēc pārstrādes beigām.

19. Šajā nodaļā paredzētās ar dokumentārām un fiziskām pārbaudēm saistītās izmaksas sedz pārstrādātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

20. Importējot tīršķirnes vaislas liellopus vai nobarošanai paredzētus jaunbuļļus (turpmāk - dzīvnieki), importētājs muitas iestādē iesniedz šo noteikumu 5.pielikumā minēto apliecinājumu, ja to paredz Eiropas Savienības normatīvie akti.

21. Mēneša laikā pēc muitas procedūras - izlaišana brīvam apgrozīju­mam - noformēšanas importētājs iesniedz Lauksaimniecības datu centrā iesniegumu par importēto tīršķirnes vaislas liellopu vai nobarošanai paredzēto jaunbuļļu (dzīvnieku) turēšanu saimniecībā (6.pielikums).

22. Muitas iestādē, kurā noformēta muitas procedūra - izlaišana brīvam apgrozījumam -, persona iesniedz apliecinājumu par to dzīvnieku turēšanas nosacījumu izpildi, kuru importam piemēroti muitas nodokļa atvieglojumi vai atbrīvojums (7.pielikums), ja Eiropas Savienības normatīvie akti paredz šāda pierādījuma iesniegšanu.

23. Ja dzīvnieki ir nokauti vai miruši, valsts pilnvarots veterinārārsts dzīvnieku turētājam izsniedz apliecinājumu.

V. Nodrošinājumu administrēšana

(Nodaļa svītrota ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.521)

VI. Eksporta kompensācijas administrēšana

31. Eksporta kompensācijas iesniegums ir vienotais administratīvais dokuments (otrais formulārs vai tā elektroniska versija), ko muitas iestāde iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

32. Eksporta kompensācijas likmes noteikšanai saskaņā ar Komisijas 2009.gada 7.jūlija Regulas (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (pārstrādāta versija) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 612/2009), 6.pantu eksportētājs līdz kārtējā mēneša beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu eksporta kompensācijas saņemšanai par iepriekšējā mēnesī veiktajiem eksporta darījumiem.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

33. Iesniegumā eksporta kompensācijas saņemšanai par iepriekšējā mēnesī veiktajiem eksporta darījumiem eksportētājs norāda eksporta licences, eksporta kompensācijas sertifikāta un eksporta kompensācijas iesnieguma numuru, pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas.

34. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 34.panta 1.punktu muitas iestādes izsniedz eksportētājam atļauju pārtikas piegāžu veikšanai, norādot produkta iekraušanas vietu.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

35. Atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 612/2009 7.panta 1.punktam, 10.panta 1.punkta "a" apakšpunktam, 10.panta 2.punkta "a" apakšpunktam, 10.panta 3.punkta "a" apakšpunktam, 35.panta 2.punktam, 46.panta 3.punktam pierādījums un apliecinājums par produkta izvešanu no Eiropas Savienības muitas teritorijas ir T5 kontrolkopija.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

36. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 31.panta 3.punktu eksporta kompensācijas avansu neizmaksā, ja maksājamā summa nepārsniedz EUR 2000.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.881; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

37. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 25.panta 2.punktu eksporta kompensācijas daļas maksājumu atliek, kamēr samaksāta visa attiecīgā kompensācija, ja maksājamā summa nepārsniedz EUR 2000.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.881; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

38. Atbilstošais nacionālais dokuments saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 38.panta 1.punktu ir vienotais administratīvais dokuments (otrais formulārs vai tā elektroniska versija), piemērojot muitas procedūru – glabāšana muitas noliktavā – Eiropas Savienības statusa precēm.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

39. Eksporta kompensāciju gadījumā eksportētājam nav jāiesniedz galamērķa valsts pierādījuma dokuments (izņemot transporta dokumentu), ja eksporta deklarācija ļauj saņemt kompensāciju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 24.panta 1.punkta "a" apakšpunktu.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

40. Eksportētājs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma papildus iesniegtajiem dokumentiem par eksporta kompensācijas izmaksu pievieno to apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

41. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 48.panta 10.punktu un 49.panta 3.punktu soda maksājumu par eksporta kompensāciju saņemšanas nosacījumu pārkāpumiem, kā arī pārmaksāto summu, nepienācīgi atbrīvota nodrošinājuma un procentu atlīdzināšanas pieprasījumu nepiemēro, ja šāda maksājuma apjoms par eksporta deklarāciju nepārsniedz EUR 100.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.881; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

42. Ja pārmaksātā eksporta kompensācijas summa, ieskaitot aprēķināto soda naudu un procentu maksājumu, nav atmaksāta noteiktā termiņā un ja nepienācīgi atbrīvots nodrošinājums nav atmaksāts Lauku atbalsta dienestam, to atskaita no turpmākajiem maksājumiem attiecīgajam eksportētājam.

43. Ja Komisijas Regulā Nr. 612/2009 noteikto soda maksājumu un pārmaksāto summu atgūšanai paredzēts piemērot procentu maksājumus, likme ir 0,1 procents dienā.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

44. Aprēķinot procentu maksājumus saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 49.panta 1.punktu, pieņem, ka maksājuma diena ir divdesmitā diena pēc naudas līdzekļu atmaksas pieprasījuma datuma.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

45. Lai saņemtu atļauju muitas procedūrai – ievešana pārstrādei – lauksaimniecības produktiem, kas minēti Padomes 2009.gada 30.novembra Regulas (EK) Nr. 1216/2009, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, 12.pantā, persona iesniedz muitas iestādē Lauku atbalsta dienesta izsniegtu sertifikātu pārstrādes veikšanai atbilstoši Komisijas 2001.gada 19.jūlija Regulai (EK) Nr. 1488/2001, kas nosaka noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 3448/93 par dažu Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma I pielikumā uzskaitīto pamatproduktu zināma daudzuma pakļaušanu procedūrai – ievešana pārstrādei – bez iepriekšējas ekonomisko nosacījumu izpētes.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

46. Eksportētājs visu ar eksportu un eksporta kompensāciju saistīto dokumentāciju uzglabā piecus gadus no eksporta kompensācijas saņemšanas dienas.

VII. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas īpašo eksporta kompensāciju administrēšana

47. Lai saņemtu sertifikātu, persona iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas sertifikācijai (8.pielikums). Persona aizpilda iesnieguma I un II daļu.

48. Lai varētu identificēt šo noteikumu 47.punktā minētā iesnieguma II daļā norādīto liemeņa ceturtdaļu, kas iegūta no pieaugušiem vīriešu kārtas liellopiem, to uzrāda kopā ar atbilstošo priekšējo vai pakaļējo liellopa liemeņa ceturtdaļu, no kuras tā iegūta.

49. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļa iegūstama no dzīvniekiem, kas nokauti kautuvē un sadalīti Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā sadales uzņēmumā, kuram ir tiesības izplatīt produkciju Eiropas Savienības tirgū. Kautuve ir aprīkota ar iekārtu dzīvu dzīvnieku svēršanai, un tajā tiek veikta liellopu liemeņu klasifikācijas uzraudzība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

50. Ja tiek izpildītas šo noteikumu un Komisijas 2007.gada 20.aprīļa Regulas (EK) Nr. 433/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai par liellopu gaļu (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 433/2007), prasības, Pārtikas un veterinārais dienests sertificē liellopu gaļu, kas iegūta no pieaugušiem vīriešu kārtas liellopiem, un uzspiež spiedogu "M" uz liemeņa priekšējās ceturtdaļas ārējās pleca daļas un uz pakaļējās ceturtdaļas ārējās gūžu daļas.

51. Spiedoga "M" paraugs, izmēri un izmantojamās krāsvielas (lietošanas nosacījumi) norādīti šo noteikumu 9.pielikumā.

52. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu iekrauj, pārvadā un izkrauj, kā arī uzglabā Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā.

53. Transportlīdzekļa kravai un pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas uzglabāšanas vietai Pārtikas un veterinārais dienests uzliek identifikācijas plombu vai uzlīmi, lai nepieļautu produkta aizstāšanu ar citu produktu tā pārvadāšanas vai uzglabāšanas laikā.

54. Pārtikas un veterinārā dienesta uzlikto identifikācijas plombu vai uzlīmi maina vai noņem tikai Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona.

55. Pārtikas un veterinārā dienesta uzlikto plombu var noņemt muitas iestādes pilnvarota amatpersona, ja pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļa nodota muitas iestādes uzraudzībā.

56. Ja liemeņus vai pusliemeņus sadala priekšējās un pakaļējās ceturtdaļās, izsniegto sertifikātu par liellopu gaļu, kas iegūta no pieaugušiem vīriešu kārtas liellopiem, nomaina ar jaunu attiecīgu sertifikātu atsevišķi par liemeņa priekšējām un pakaļējām ceturtdaļām.

57. Ja, pretendējot uz īpašajām eksporta kompensācijām, paredzēts atkaulot pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu, to deklarē šo noteikumu 47.punktā minētā iesnieguma III daļā, ja tiks atkaulotas liemeņa priekšējās ceturtdaļas, vai IV daļā, ja tiks atkaulotas pakaļējās ceturtdaļas.

58. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu atkaulo atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajai sadalīšanas specifikācijai, kas norādīta šo noteikumu 47.punktā minētā iesnieguma III daļas 7.punktā par liemeņa priekšējām ceturtdaļām vai IV daļas 9.punktā - par liemeņa pakaļējām ceturtdaļām.

59. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņa ceturtdaļas pirms atkaulošanas nosver. Kaušanas kārtas numuru, svaru un liemeņu klasifikācijas atbilstības klasi norāda pārskatā par sadalītām un atkaulotām pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņu priekšējām ceturtdaļām (10.pielikuma II daļa) vai par liemeņu pakaļējām ceturtdaļām (11.pielikuma II daļa).

60. Informāciju par atkaulotām un sadalītām pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņu priekšējām ceturtdaļām un par iegūtiem izcirtņiem norāda šo noteikumu 10.pielikumā minētā pārskata III daļā.

61. Informāciju par atkaulotām un sadalītām pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņu pakaļējām ceturtdaļām un par iegūtiem izcirtņiem norāda šo noteikumu 11.pielikumā minētā pārskata III daļā.

62. Lai saņemtu Komisijas 2007.gada 21.novembra Regulas (EK) Nr. 1359/2007, ar ko paredz nosacījumus īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanai noteiktiem atkaulotas liellopu gaļas izcirtņiem (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1359/2007), I vai II pielikumā minēto sertifikātu, Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniedz šo noteikumu 10. un 11.pielikumā minēto pārskatu.

63. Ja daļa atkaulotas pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas paredzēta tiešam eksportam un daļa - novietošanai muitas noliktavā, tad pēc eksportētāja pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests izsniedz atsevišķu atkaulotas gaļas sertifikātu uz katru daļu saskaņā ar šo noteikumu 62.punktu.

64. Gaļas sadales uzņēmums katru atkaulotas pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas izcirtni iesaiņo atsevišķi caurspīdīgā materiālā, kas atbilst iepakojumu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un marķē ar uzlīmi, norādot izcirtņa aprakstu, tīrsvaru, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto kautuves atzīšanas numuru, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto gaļas sadales uzņēmuma atzīšanas numuru, spiedoga "M" marķējumu un partijas numuru.

65. Atsevišķi iesaiņotus atkaulotas pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas izcirtņus iepako maisos, kastēs vai citā iepakojuma materiālā. Uz sekundārā iepakojuma marķējuma gaļas sadales uzņēmums norāda izcirtņa aprakstu, tīrsvaru, atsevišķi iesaiņoto izcirtņu skaitu, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto kautuves atzīšanas numuru, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto gaļas sadales uzņēmuma atzīšanas numuru, spiedoga "M" marķējumu un partijas numuru.

66. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas sekundāro iepakojumu marķē ar Pārtikas un veterinārā dienesta uzlīmēm iepakojuma atvēršanas vietās.

67. Saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1359/2007 Pārtikas un veterinārais dienests uz katra pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas sekundārā iepakojuma norāda sertifikāta numuru.

68. Saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 433/2007 un Komisijas Regulu Nr. 1359/2007 pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas sagatavošanā un eksportā iesaistītā persona uztur reģistru, lai nodrošinātu liellopu gaļas identificēšanu, apliecinot tās ieguvi no pieaugušu vīriešu kārtas liellopiem.

69. Novietojot pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu muitas noliktavā, eksportētājs uzrāda apstiprinātu Komisijas Regulā Nr. 433/2007 norādīto atbilstības sertifikātu.

70. Lai saņemtu Komisijas 2006.gada 24.novembra Regulas (EK) Nr. 1741/2006, ar ko nosaka īpašu eksporta kompensāciju piešķiršanas noteikumus par atkaulotu pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļu, kas pirms eksportēšanas ir nodota ievešanai muitas noliktavā (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1741/2006), 3.panta 1.punktā norādīto atļauju, persona iesniedz muitas iestādē Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumos Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 2454/93), 67.pielikumā noteikto iesniegumu par atļauju izmantot muitas noliktavu.

71. Šo noteikumu 70.punktā minētā iesnieguma 25.ailē persona apliecina, ka tā apņemas pildīt Komisijas Regulas Nr. 1741/2006 3.panta 2.punktā minētos nosacījumus, un norāda kārtību, kādā izmantojama datubāze.

72. Pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas produktus novieto muitas noliktavā atdzesētā veidā.

73. Komisijas Regulas Nr. 1741/2006 4.panta 1.punktā minētā deklarācija par novietošanu muitas noliktavā ir vienotais administratīvais dokuments (CO A), kas saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 2454/93 38.pielikumu noformēts muitas procedūrai - glabāšana muitas noliktavā.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884)

74. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1741/2006 4.panta 1.punktu šo noteikumu 73.punktā minētā vienotā administratīvā dokumenta 44.ailē persona norāda, ka eksports tiek veikts saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1741/2006, un atbilstošo atkaulotas gaļas sertifikāta vai sertifikātu numuru, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto kautuves atzīšanas numuru, Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirto gaļas sadales uzņēmuma atzīšanas numuru un partijas numuru.

75. Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1741/2006 8.panta 1.punktu produkta sasaldēšanu, marķējuma vai sekundārā iepakojuma nomaiņu veic tikai ar muitas iestādes atļauju, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šo noteikumu 65. un 74.punktā minētā identifikācijas informācija un atkaulotās gaļas sertifikāta numurs, kā arī iemesli, kuru dēļ veicamas attiecīgās darbības.

76. Ja veikta pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas iepakojuma vai marķējuma nomaiņa saskaņā ar šo noteikumu 75.punktu, attiecīgo iepakojumu marķē ar muitas iestādes pārbaudes marķējuma uzlīmēm iepakojuma atvēršanas vietā.

VIII. Konservētas liellopu un teļa gaļas produktu eksporta kompensācijas administrēšana

77. Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 23.novembra Regulas (EK) Nr. 1731/2006 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem eksporta kompensāciju piemērošanai konkrētiem konservētas liellopu un teļa gaļas produktiem (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1731/2006) 3.panta 1.punktu persona iesniedz muitas iestādē deklarāciju trijos eksemplāros par nodomu nodot gaļu muitas kontrolē (12.pielikums) atsevišķi par katru gaļas pārstrādes uzņēmumu, kur tiks veikta liellopu vai teļa gaļas pārstrāde.

78. Pēc liellopu vai teļa gaļas konservēto produktu ražošanas pabeigšanas persona iesniedz muitas iestādē deklarāciju trijos eksemplāros par muitas kontrolē nodotās liellopu vai teļa gaļas izlietošanu konservētu produktu ražošanā eksportam ar kompensāciju saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1731/2006 (13.pielikums).

79. Muitas iestāde pēc informācijas pārbaudes, kas norādīta šo noteikumu 78.punktā minētajā deklarācijā, apstiprina šo noteikumu 31.punktā minēto eksporta kompensācijas iesniegumu.

IX. Vīna sektora īpašie nosacījumi eksporta kompensācijas administrēšanā

(Nodaļa svītrota ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884)

X. Pārstrādāto lauksaimniecības produktu eksporta kompensācijas administrēšanas kārtība

82. Eksporta kompensācijas aprēķināšanai persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par Komisijas Regulas Nr. 578/2010 1.panta 1.punktā minēto produktu (turpmāk – pārstrādātie lauksaimniecības produkti) ražošanā izmantotajām sastāvdaļām, iesniedzot vienu no šādiem dokumentiem:

82.1. pārstrādātā lauksaimniecības produkta recepti (turpmāk – recepte);

82.2. pielikumu par pārstrādātā lauksaimniecības produkta ražošanā izmantotajām sastāvdaļām saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 578/2010 45.panta 1.punktu (turpmāk – eksporta kompensācijas iesnieguma pielikums), to pievienojot eksporta kompensācijas iesniegumam.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

83. Lauku atbalsta dienests pēc informācijas pārbaudes, kas norādīta receptes reģistrācijas iesniegumā, piešķir receptes kodu un informē par to eksportētāju. Eksportētājs receptes kodu norāda eksporta kompensācijas iesniegumā.

84. Pārbaudot recepti un eksporta kompensācijas iesnieguma pielikumu, Lauku atbalsta dienests pieprasa personai iesniegt dokumentus un informāciju par pārstrādāto lauksaimniecības produktu. Persona nodrošina Lauku atbalsta dienestam pieejamību ražošanas telpām, lai varētu pārliecināties par iesniegto dokumentu un informācijas pareizību.

85. Produkta receptes kods ir derīgs 12 mēnešus no produkta receptes reģistrēšanas dienas. Lauku atbalsta dienests pēc eksportētāja iesnieguma saņemšanas pagarina tā derīguma termiņu līdz 12 mēnešiem.

86. Lauku atbalsta dienests anulē receptes kodu, ja:

86.1. Lauku atbalsta dienestā noteiktajā laikā nav iesniegts iesniegums par produkta receptes koda derīguma termiņa pagarināšanu;

86.2. ziņas par pārstrādātā lauksaimniecības produkta sastāvu receptes reģistrēšanas iesniegumā neatbilst ražošanas tehnoloģiskajam procesam.

87. Receptes koda īpašnieks var atļaut izmantot receptes kodu attiecīgā produkta eksportētājam, pamatojoties uz pilnvaru.

88. Šo noteikumu 87.punktā minēto pilnvaru eksportētājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā pirms pirmā eksporta darījuma vai pirmā eksporta darījuma laikā pievieno to eksporta kompensācijas iesniegumam.

89. Receptes koda īpašnieks šo noteikumu 87.punktā minētās pilnvaras derīguma termiņa laikā nekavējoties informē attiecīgo eksportētāju par reģistrētās produkta receptes izmaiņām vai par reģistrētās produkta receptes koda derīguma termiņa beigām.

90. Persona, reģistrējot pārstrādātā lauksaimniecības produkta recepti vai iesniedzot Lauku atbalsta dienestā eksporta kompensācijas iesnieguma pielikumu, atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 578/2010 47.panta nosacījumiem pievieno akreditētas laboratorijas izsniegtu pārstrādātā lauksaimniecības produkta sastāva ķīmisko analīžu pārskatu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

91. Persona, kura ir reģistrējusi produkta recepti, nodrošina reģistra uzturēšanu, lai jebkurā pārstrādātā lauksaimniecības produkta ieguves posmā būtu iespējams identificēt ražošanā izmantotos pamatproduktus, produktus, kas iegūti no to pārstrādes vai no produktiem, kas pielīdzināmi kādam no minētajiem divu produktu veidiem, to piegādātājus, izcelsmi, apjomus un krājumus.

92. Pārstrādāto lauksaimniecības produktu eksporta kompensāciju saņēmēji atbilstoši Padomes 2008.gada 26.maija Regulai (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm (Kodificēta versija) nodrošina tirdzniecības dokumentu, ieskaitot informācijas par produktu izcelsmi un ražošanas tehnoloģisko procesu, saglabāšanu piecus gadus pēc eksporta kompensācijas saņemšanas.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

93. Lai saņemtu atļauju neiesniegt Komisijas Regulas Nr. 612/2009 17.pantā noteiktos galamērķa valsts pierādījuma dokumentus, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, ar kuru apliecina eksportējamo pārstrādāto lauksaimniecības produktu atbilstību Komisijas Regulas Nr. 578/2010 50.panta 2.punkta "a" apakšpunktam un kurā par attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu norāda:

93.1. Kombinētās nomenklatūras kodu un nosaukumu;

93.2. mazumtirdzniecības iepakojuma tīrsvaru vai tilpumu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

94. Ja persona iesniegumu iesniegusi atbilstoši šo noteikumu 93.punktā minētajām prasībām, Lauku atbalsta dienests izsniedz atļauju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 578/2010 50.panta 3.punktu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

95. Lai saņemtu atļauju neiesniegt galamērķa valsts pierādījuma dokumentus, kas noteikti Komisijas Regulas Nr. 612/2009 17.pantā, un transporta dokumentus, persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, ar kuru apliecina eksportējamo pārstrādāto lauksaimniecības produktu atbilstību Komisijas Regulas Nr. 578/2010 50.panta 2.punkta "b" apakšpunktam un kurā par attiecīgo pārstrādāto lauksaimniecības produktu norāda:

95.1. Kombinētās nomenklatūras kodu;

95.2. eksporta galamērķa valsti un saņēmēju, kam atļauja izsniedzama.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

96. Papildus šo noteikumu 95.punktā minētajai informācijai persona iesniedz eks­porta kompensācijas iesnieguma kopijas attiecībā uz konkrēto Kombinētās nomenklatūras kodu, galamērķa valsti un saņēmēju.

97. Ja persona iesniegusi iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 95.punktā minētajām prasībām, Lauku atbalsta dienests izsniedz atļauju saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 578/2010 50.panta 3. un 4.punktu.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

XI. Starptautiskās uzraudzības un kontroles aģentūras apstiprināšana un kontrole

98. Lauku atbalsta dienests apstiprina Starptautisko uzraudzības un kontroles aģentūru un veic tās uzraudzību saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 612/2009 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.panta prasībām.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

99. Starptautiskā uzraudzības un kontroles aģentūra pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma nekavējoties sniedz attiecīgo informāciju vai nodrošina pieejamību informācijai un dokumentiem, kas saistīti ar tās apstiprinājuma apliecinājumā norādītajām funkcijām vai Komisijas Regulas Nr. 612/2009 17.panta 1.punkta "b" apakšpunktā un 2.punkta "c" apakšpunktā noteikto sertifikātu izsniegšanu.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

XII. Kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importa kārtība

100. Kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importa licences saņemšanai atbilstoši Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula") (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1234/2007), 130.pantam un 157.panta 2.punktam persona iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (14.pielikums).

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

101. Izdotās licences derīguma termiņš ir trīs mēneši, skaitot no kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importa licences iesnieguma iesniegšanas dienas.

102. Licencē norādīto importa apjomu uzskata par izpildītu arī tādā gadījumā, ja kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju importētais daudzums ir izpildīts pielaides robežās, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 376/2008 7.panta 4. un 5.punktā.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

103. Importētājs muitas iestāžu apstiprinātu licenci iesniedz Lauku atbalsta dienestā divu mēnešu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām.

104. Vienlaikus ar kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju importa licences iesniegumu persona Lauku atbalsta dienestā iesniedz trešās valsts eksportētāja izsniegtu apliecinājumu par produkta atbilstību Padomes 2009.gada 19.janvāra Regulas (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003, 39.panta 1.punktā noteiktajām prasībām. Apliecinājumā norāda:

104.1. produkta nosaukumu un kodu saskaņā ar Kombinēto nomenkla­tūru, par kuru izsniegts apliecinājums;

104.2. eksportētāja nosaukumu un adresi, ko produkta sūtītājs norāda arī vienotajā administratīvajā dokumentā;

104.3. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju šķirni;

104.4. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju izcelsmes valsti;

104.5. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju apjomu (kg), par kuru izsniegts apliecinājums. (To norāda ar cipariem (trīs zīmes aiz komata) un vārdiem.);

104.6. sējai paredzēto kaņepju sēklu vai neapstrādātu kaņepāju tetrahidro­kanabinola saturu procentos;

104.7. eksportētāja parakstu un tā atšifrējumu, zīmogu, kas apstiprina sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884)

105. Lauku atbalsta dienests izsniedz importa licenci kaņepju sēklu sējai vai neapstrādātu kaņepāju importam, ja trešās valsts eksportētāja apliecinājumā norādītā kaņepju šķirne iekļauta Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu kopējā šķirņu katalogā un to ražo valstī, kura ir atzīta par līdzvērtīgu Eiropas Savienības valstij attiecībā uz sējas sēklu pārbaudēm.

106. Importētājs saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 130.pantu un 157.panta 2.punkta trešo daļu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atzīta importētāja statusa iegūšanai to kaņepju sēklu importam, kas nav paredzētas sējai (15.pielikums). Iesniegumā importētājs apliecina, ka apņemas:

106.1. kārtot veikto darījumu uzskaites sistēmu;

106.2. uzglabāt darījumu apliecinošos dokumentus vismaz trīs gadus, nodrošinot produkta un tā apjoma izlietojuma izsekojamību veikto darījumu un darbību laikā.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.884)

107. Lai iegūtu atzīta sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja statusu, personai ir jābūt ar pieredzi graudaugu, eļļas un šķiedraugu sēklu vai pākšaugu tirdzniecībā vai zinātnisko pētījumu veikšanā iepriekšējo 12 mēnešu periodā pirms sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, ko apliecina iesniegumam pievienotas dokumentu kopijas par produkta tirdzniecību vai importētāja saistību ar zinātnisko darbību.

108. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanas iesnieguma saņemšanas paziņo importētājam piešķirto importētāja atzīšanas numuru. To norāda importa licences iesnieguma 24.punktā, un tas ir derīgs nenoteiktu laiku.

109. Importētājs vai persona, kurai realizētas sējai neparedzētas kaņepju sēklas, 12 mēnešu laikā pēc licences izsniegšanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā apliecinājumu par sējai neparedzētu kaņepju sēklu izmantošanu (16.pielikums) saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulas (EK) Nr. 507/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (Kodificēta versija) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 507/2008), 17.panta 2.punkta otro daļu, pievienojot darbību apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

110. Lauku atbalsta dienests anulē sējai neparedzētu kaņepju sēklu importētāja atzīšanas numuru, ja konstatē šo noteikumu vai atbilstošo Eiropas Savienības normatīvo aktu pārkāpumus.

111. Kaņepju sēklu un neapstrādātu kaņepāju importētājam un personai, kas veic Komisijas Regulas Nr. 507/2008 17.panta 2.punkta otrajā daļā minētās darbības ar sējai neparedzētām kaņepju sēklām, importa licenci neizsniedz vienu gadu, ja konstatē šo noteikumu vai atbilstošo Eiropas Savienības un citu Latvijas normatīvo aktu pārkāpumus.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājums

112. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.406 "Lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P1_PAGE_1.JPG (113191 bytes)

KN237P1_PAGE_2.JPG (14874 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P2_PAGE_1.JPG (97823 bytes)

KN237P2_PAGE_3.JPG (12273 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P3_PAGE_1.JPG (45638 bytes)

KN237P3_PAGE_2.JPG (46518 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P4_PAGE_1.JPG (98366 bytes)

KN237P4_PAGE_2.JPG (13143 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.881 redakcijā)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

Iesniegums
pieaugušu vīriešu kārtas liellopu gaļas sertifikācijai saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 433/20071 un atkaulošanai saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1359/20072

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237
KN237P9.JPG (53239 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

Pārskats
par atkaulotām pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņu priekšējām ceturtdaļām saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1359/2007

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

Pārskats
par atkaulotām pieaugušu vīriešu kārtas liellopu liemeņu pakaļējām ceturtdaļām saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1359/2007

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P12_PAGE_1.JPG (42522 bytes)

KN237P12_PAGE_2.JPG (59590 bytes)

KN237P12_PAGE_3.JPG (20833 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P13_PAGE_1.JPG (39297 bytes)

KN237P13_PAGE_2.JPG (50630 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

14.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

KN237P14.JPG (92954 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

15.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

Kaņepju sēklu, kas nav paredzētas sējai, importētāja atzīšanas iesniegums

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

16.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.237

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.884 redakcijā)

Apliecinājums par darbību veikšanu ar kaņepju sēklām, kas nav paredzētas sējai

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 237Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 05.04.2008.Zaudē spēku: 04.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 04.04.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
173402
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-03.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-03.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2013","iso_value":"2013\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2010","iso_value":"2010\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2010.-20.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-23.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-23.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-11.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)