Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.18

Rīgā 2008. gada 25. janvārī (prot. Nr.5 3.p.)
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 8. panta devīto daļu, 75.1 panta ceturto daļu un 77. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata un Maksājumu bilances pārskata sagatavošanai, un nosaka pārskatu saturu, formu, sagatavošanas kārtību un iesniegšanas termiņu.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kā arī dalībvalstīs licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm un dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras ir tiesīgas sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli, un kuras ir sākušas darbību Latvijā saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 77. pantu.

4. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība sagatavo šādus pārskatus:

4.1. “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības bilances pārskatu” (1. pielikums);

4.2. “Atsevišķu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības bilances pārskata pozīciju izvērsumu” (2. pielikums);

4.3. “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinu” (3. pielikums);

4.4. "Pārskatu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem" (4. pielikums);

4.5. “Pārskatu par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas prasību izpildi” (5. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 11.11.2011. noteikumiem Nr.244)

5. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas sniedz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 5. panta otrajā un trešajā daļā minētos pakalpojumus, papildus 4.1.–4.5. punktā minētajiem pārskatiem sagatavo:

5.1. pārskatus atbilstoši Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 165 “Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi” prasībām;

5.2. (svītrots ar FKTK 11.11.2011. noteikumiem Nr.244);

5.3. pārskatus atbilstoši Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 “Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi” prasībām, ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrība ir konsolidācijas grupas, finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas atbildīgā iestāde.

6. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība veic pašu kapitāla aprēķinu atbilstoši Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 60 “Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi III sadaļas prasībām.

7. Noteikumu 5. punktā minētās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības veic kapitāla prasību aprēķinu saskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumiem Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" un konsolidētajai uzraudzībai nepieciešamās informācijas sagatavošanu atbilstoši Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" prasībām.

(FKTK 11.11.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

8. Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle sagatavo šo noteikumu 4.1., 4.3. un 4.4. punktā minētos pārskatus.

9. Dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli, sagatavo šo noteikumu 4.4. punktā minēto pārskatu.

10. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

10.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība;

10.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 “Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi”;

10.3. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”;

10.4. starptautiskajām institūcijām, kas nav reģistrētas kā vienas valsts rezidenti (Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka u.c.), norāda nosacītu valsts kodu “66”.

12. Dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle un dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli, sagatavojot pārskatus, ievēro attiecīgās dalībvalsts normatīvo aktu prasības, kuras ir saistošas, sagatavojot gada pārskatu.

II. Pārskatu sagatavošana

13. “Pārskatā par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības minimālā sākotnējā kapitāla un pašu kapitāla papildu summas prasību izpildi” (5. pielikums) pastāvīgo izmaksu kopsummu nosaka, pamatojoties uz pēdējo revidēto sabiedrības gada pārskatu. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kuras komercdarbība sākta pārskata gadā, pastāvīgo izmaksu kopsummu nosaka, pamatojoties uz šā gada plānoto budžetu, kas iesniegts Komisijā. Ja iepriekšējā gada peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots par mazāk nekā 12 mēnešiem, tad proporcionāli tiek aprēķināts gada izdevumu apmērs. Ja ieguldījumu pārvaldes sabiedrības komercdarbībā kopš iepriekšējā gada notikušas būtiskas izmaiņas, tā var ar Komisijas atļauju mainīt aprēķināto pastāvīgo izmaksu kopsummu atbilstoši komercdarbības izmaiņām.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.141)

14. Dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli, "Pārskatā par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem" (4. pielikums) sniedz informāciju par tās pārvaldīšanā esošajiem:

14.1. ieguldījumu fondiem, kuri reģistrēti Latvijā;

14.2. privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem;

14.3. individuālā pārvaldīšanā esošajiem Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem.

(FKTK 11.11.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

III. Pārskatu iesniegšana

15. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība sagatavo:

15.1. 4.1.–4.5. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam;

15.2. 5.1. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam;

15.3. (svītrots ar FKTK 11.11.2011. noteikumiem Nr.244);

15.4. 5.3. punktā minētos pārskatus par stāvokli 2. un 4. ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai attiecīgi līdz pārskata gada 1. augustam un pārskata gadam sekojošā gada 1. februārim.

16. Dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā, neatverot filiāli, pārskatus Komisijai iesniedz, sākot no ceturkšņa, kad tiek veikts pirmais darījums ar Latvijas rezidentiem.

17. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.141 redakcijā)

18. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājums

19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 17.12.2004. noteikumi Nr. 298 “Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumi”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Svītrota ar FKTK 11.11.2011. noteikumiem Nr.244)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.18

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

01.JPG (75819 bytes)

02.JPG (106884 bytes)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.18

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

03.JPG (165305 bytes)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.18

(Pielikums FKTK 11.11.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.18

(Pielikums FKTK 11.11.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
25.01.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr.18

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

06.JPG (114010 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 25.01.2008.Stājas spēkā: 02.02.2008.Zaudē spēku: 31.03.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 18, 01.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
170193
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2011","iso_value":"2011\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2010","iso_value":"2010\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-30.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2008","iso_value":"2008\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2008.-27.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)