Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 538 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.6

Rīgā 2008.gada 2.janvārī (prot. Nr.1 9.§)
Gaļas liellopu pārraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka specializēto gaļas šķirņu liellopu un citu gaļas ražošanai audzējamo liellopu pārraudzības (turpmāk - pārraudzība) kārtību.

2. (Svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802.)

3. Veicot zīdītājgovju, nobarojamo liellopu un atražošanai izmantojamo liellopu pārraudzību, ganāmpulka īpašnieks nodrošina individuālo ražības rādītāju uzskaiti un aprēķinu.

4. Pārraudzību veic visiem viena ganāmpulka vienā novietnē esošajiem liellopiem.

5. Pārraudzības metodes ir šādas:

5.1. A metode - pārraudzību veic pārraugs;

5.2. B metode - pārraudzību veic ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802)

6. Pirms pārraudzības uzsākšanas:

6.1. ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, ganāmpulka īpašnieks Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar pārraugu par pārraudzības darba veikšanu;

6.2. ganāmpulka īpašnieks iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) iesniegumu par pārraudzības darba uzsākšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

6.2.1. ganāmpulka numurs;

6.2.2. novietnes numurs;

6.2.3. pārraudzības metode;

6.2.4. pārraudzības veicēja sertifikāta vai apliecības numurs;

6.2.5. iesnieguma datums.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802)

7. Pārraudzības gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

II. Pārraudzības datu iegūšanas kārtība

8. Ar liellopu pārraudzību saistītu informāciju (turpmāk - dati) iegūst, pārraudzības ganāmpulkā veicot katra liellopa individuālo kontroli.

9. Lai reģistrētu šo noteikumu 10.punktā minētos datus ciltsdarba un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk - datubāze), datu centrs šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajam ganāmpulka īpašniekam nosūta kontroles lapu. Lapā norāda šādu informāciju:

9.1. ganāmpulka īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums);

9.2. ganāmpulka numurs;

9.3. novietnes numurs un adrese;

9.4. iepriekšējās kontroles (ja tāda veikta) datums;

9.5. nākamās kontroles pieļaujamais periods;

9.6. pārraudzības darba veicēja sertifikāta vai apliecības numurs;

9.7. liellopa identitātes numurs, vārds un fizioloģiskais stāvoklis.

10. Pārraudzības ganāmpulkā nosaka:

10.1. (svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802);

10.2. teļa dzīvmasu uzreiz pēc atšķiršanas no mātes - ne agrāk kā 90 dienu vecumā un ne vēlāk kā 250 dienu vecumā (Hailandes un Galovejas liellopu šķirnēm - ne agrāk kā 90 dienu vecumā un ne vēlāk kā 300 dienu vecumā), kā arī norāda svēršanas datumu (datubāzē veic dzīvmasas korekciju uz 200 dienu vecumu);

10.3. atražošanai izmantojamā jaunlopa dzīvmasu gada vecumā, bet ne vēlāk kā 18 mēnešu vecumā (datubāzē veic dzīvmasas korekciju uz 365 dienu vecumu), kā arī norāda svēršanas datumu;

10.4. nobarojamā liellopa dzīvmasu tā realizācijas laikā, bet ne vēlāk kā 36 mēnešu vecumā (datubāzē veic dzīvmasas korekciju uz 365 dienu vecumu), kā arī norāda svēršanas datumu (dzīvmasas noteikšanas intervāls no atšķiršanas līdz realizācijai nedrīkst būt mazāks par 60 dienām);

10.5. zīdītājgovij:

10.5.1. dzīvmasu pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes, kā arī norāda svēršanas datumu;

10.5.2. temperamentu pēc pirmās atnešanās reizes ("L" - līdzsvarots, "T"- tramīgs, "A" - agresīvs);

10.6. vaislas bullim:

10.6.1. dzīvmasu vismaz reizi gadā no viena līdz triju gadu vecumam, kā arī norāda svēršanas datumu;

10.6.2. temperamentu, sākot ar izmantošanu vaislai ("L" - līdzsvarots, "T"- tramīgs, "A" - agresīvs).

11. Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saim­niecībās un saimniecībās, kuru liellopus ieraksta Valsts ciltsgrāmatā:

11.1. nosaka liellopa atbilstību šķirnes īpašībām un tipam, sākot ar viena gada vecumu;

11.2. veic eksterjera lineāro vērtēšanu:

11.2.1. zīdītājgovīm pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes;

11.2.2. vaislas buļļiem reizi gadā, sākot ar izmantošanu vaislai līdz triju gadu vecumam.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802)

12. Datu centra izsniegtajās kontroles lapās aizpilda šo noteikumu 10.punktā minētos pārraudzības datus. Kontroles lapas aizpilda un iesūta datu centrā ne retāk kā reizi četros mēnešos saskaņā ar kontroles lapā noteikto termiņu.

12.1 Datu centrs nodrošina ganāmpulka īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai autorizētu pieeju datubāzei datu reģistrēšanai elektroniski.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.802 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2010.; sk. 26.punktu)

13. Šķirnes dzīvnieku audzēšanas saim­niecībās, kā arī saimniecībās, kuru liellopus ieraksta Valsts ciltsgrāmatā, pārraudzības datus iegūst, liellopus sverot ar verificētiem III vai IIII klases svariem. Pārējās saimniecības pārraudzības datu iegūšanai var izmantot arī verificētas mērlentes.

(Grozīts ar MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.518)

14. Gaļas liellopu eksterjera lineāro vērtēšanu veic dzīvnieku vērtēšanas eksperts. Eksperts gaļas liellopu eksterjera lineārās vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto datu centra eksterjera lineārās vērtēšanas programmatūru un 30 dienu laikā eksterjera lineārās vērtēšanas datus elektroniski nosūta datu centram.

15. Lai noteiktu labākos vaislas buļļus ganāmpulku atražošanai, veic pārbaudes buļļu, kā arī vaislas buļļu pēcnācēju kontrolizaudzēšanu. Kontrolizaudzēšanas ilgums katram liellopam ir vismaz 120 dienu.

16. Kontrolizaudzēšanā katram liellopam reģistrē:

16.1. identitātes numuru;

16.2. svēršanas datumu kontrolizaudzēšanas perioda sākumā;

16.3. dzīvmasu kontrolizaudzēšanas perioda sākumā;

16.4. svēršanas datumu kontrolizaudzēšanas perioda beigās;

16.5. dzīvmasu kontrolizaudzēšanas perioda beigās.

17. Izsolēs realizētiem liellopiem reģistrē:

17.1. identitātes numuru;

17.2. svēršanas datumu;

17.3. dzīvmasu;

17.4. juridisko vai fizisko personu, kas liellopu pārdevusi.

18. Pārraudzības datus kontrolizaudzēšanā audzētiem un izsolēs realizētiem liellopiem reģistrē un uzkrāj atbilstošā nozares šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija pārraudzības datus kontrolizaudzēšanā audzētiem un izsolēs realizētiem liellopiem reizi gadā nosūta datu centram.

19. Datu centrs nodrošina pārraudzības datu uzskaiti un apstrādi un:

19.1. aprēķina dzīvmasas vidējo diennakts pieaugumu (gramos):

19.1.1. no dzimšanas līdz atšķiršanai - visiem teļiem;

19.1.2. no atšķiršanas līdz gada vecumam - visiem liellopiem;

19.1.3. no atšķiršanas līdz realizācijai - nobarojamiem liellopiem;

19.2. aprēķina zīdītājgovju auglības rādītājus (teļu ieguve, teļu saglabāšana, pirmās atnešanās vecums, starpatnešanās periods);

19.3. pārraudzības datiem pievieno no šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas saņemtos datus par kontrolizaudzēšanā audzētiem un izsolēs realizētiem liellopiem;

19.4. pārraudzības datiem pievieno no kautuves saņemto informāciju:

19.4.1. kaušanas datumu;

19.4.2. dzīvmasu kaušanas dienā;

19.4.3. kautmasu;

19.4.4. gaļai realizēto liellopu liemeņa novērtējumu pēc muskulatūras attīstības pakāpes atbilstoši Eiropas Kopienas liemeņu klasifikācijas tabulai (EUROP).

III. Pārrauga un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

20. Pārrauga tiesības ir pārbaudīt izmantojamo pārraudzības aprīkojumu.

21. Pārraugam ir pienākums šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošināt ganāmpulkā pārraudzības datu ieguvi un precīzu datu reģistrēšanu kontroles lapās.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.802 redakcijā)

22. Ganāmpulka īpašniekam ir tiesības saņemt pārrauga konsultācijas par jebkuriem ar liellopu pārraudzību saistītiem jautājumiem.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.802 redakcijā)

23. Ganāmpulka īpašnieka pienākumi ir:

23.1. (svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802);

23.2. nodrošināt pārraudzības datu pieejamību pārraugam un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

23.3. nodrošināt pārraudzībai atbilstošus apstākļus;

23.4. pēc pieprasījuma sniegt ar pārraudzības veikšanu saistīto informāciju pārraugam, datu centram un Pārtikas un veterinārajam dienestam;

23.5. atkārtoti iesniegt datu centrā šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto iesniegumu, ja tajā norādītajā informācijā veicamas izmaiņas;

23.6. ja ganāmpulka pārraudzība tiek pārtraukta, mēneša laikā pēc pēdējās kontroles iesniegt datu centrā iesniegumu par pārraudzības pārtraukšanu.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.802)

IV. Noslēguma jautājumi

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.275 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65.nr.).

25. Pārraudzībā atļauts izmantot arī svarus, kuri ganāmpulka pārraudzī­bai lietoti līdz 2008.gada 31.jūlijam. Šos svarus reizi divos gados kalibrē.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.518 redakcijā)

26. Šo noteikumu 12.1 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.802 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1987.gada 18.jūnija Direktīvas 87/328/EEK par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaļas liellopu pārraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 02.01.2008.Stājas spēkā: 05.01.2008.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 04.01.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
168774
{"selected":{"value":"01.07.2010","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2008","iso_value":"2008\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2008.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.01.2008","iso_value":"2008\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-30.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)