Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.801

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 7.§)
Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk - apdrošināšana) informācijas sistēmas (turpmāk - informācijas sistēma) darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidus;

1.2. kārtību, kādā apdrošināšanas sabiedrības (turpmāk - apdrošinātāji) nodrošina datu ievadi informācijas sistēmā;

1.3. kārtību, kādā apdrošinātāji, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija), Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nacionālais veselības dienests, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (turpmāk - Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari") izmanto informācijas sistēmas datus un apmainās ar tiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.567; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1276; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.315; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.350)

II. Informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjoms un veidi

2. Informācijas sistēmā izmanto šādus datus:

2.1. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzes datus par:

2.1.1. apdrošinātājiem izsniegtajām apdrošināšanas polišu veidlapām, sabojātajām, nozaudētajām, nozagtajām vai citu iemeslu dēļ apdrošinātāju valdījumā vairs neesošajām apdrošināšanas polišu veidlapām;

2.1.2. noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids, transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs), transportlīdzekļa kods, valstiskā piederība, reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, tā dokumenta veids un numurs (ja tāds ir), kas apliecina transportlīdzekļa īpašnieka īpašumtiesības un uz kuru pamatojoties noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums, spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, apdrošināšanas prēmijas piemaksas vai atlaides klase, apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta);

2.1.3. izbeigtajiem apdrošināšanas līgumiem un izsniegtajiem apdrošināšanas polišu dublikātiem (apdrošināšanas līguma vai izsniegtā apdrošināšanas polises dublikāta sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas iemesls, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas datums, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas vieta);

2.1.4. ceļu satiksmes negadījumiem, kas pieteikti pie apdrošinātājiem vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, pamatojoties uz saskaņoto paziņojumu:

2.1.4.1. ceļu satiksmes negadījuma datums un laiks;

2.1.4.2. ceļu satiksmes negadījuma vieta;

2.1.4.3. dati par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu īpašniekiem un transportlīdzekļu turētājiem (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

2.1.4.4. dati par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem transport­līdzekļiem - transportlīdzekļa marka, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts;

2.1.4.5. dati par apdrošināšanas sabiedrībām, kuras apdrošinājušas ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesisko atbildību, - nosaukums, apdrošināšanas līguma numurs, spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, apdrošināšanas līguma izdevējvalsts;

2.1.4.6. dati par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs, kategorija, izdošanas datums un derīguma termiņš);

2.1.4.7. ceļu satiksmes negadījuma apstākļi;

2.1.5. saņemto apdrošināšanas prēmiju, slēdzot apdrošināšanas līgumu, un atmaksāto apdrošināšanas prēmiju, izbeidzot apdrošināšanas līgumu, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otrajā vai trešajā daļā minētā persona;

2.1.6. apdrošināšanas gadījumiem, kas pieteikti pie apdrošinātājiem vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā:

2.1.6.1. persona, kura iesniegusi pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

2.1.6.2. pieteikuma iesniegšanas datums par apdrošināšanas gadījumu;

2.1.7. apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieņemtajiem lēmumiem par apdrošināšanas atlīdzību:

2.1.7.1. persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

2.1.7.2. lēmuma pieņemšanas datums par apdrošināšanas atlīdzību;

2.1.7.3. izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summa un apdrošināšanas atlīdzības izmaksas datums;

2.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datus par:

2.2.1. transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, identifikācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs, krāsa, marka, modelis, tips, pilna masa, motora jauda, motora tilpums, transportlīdzekļa statuss, reģistrācijas apliecības izdošanas datums, transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums vai transportlīdzekļa izlaiduma gads, pēdējās veiktās tehniskās apskates datums, tās laikā konstatētais transportlīdzekļa nobraukums un tehniskie defekti, nākamās tehniskās apskates datums);

2.2.2. transportlīdzekļa īpašnieku un tiesīgo lietotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese reģistrācijas brīdī Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese reģistrācijas brīdī Ceļu satiksmes drošības direkcijā);

2.2.3. transportlīdzekļa vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese reģistrācijas brīdī Ceļu satiksmes drošības direkcijā, transportlīdzekļa vadītāja apliecības izdošanas datums, derīguma termiņš, to transportlīdzekļu kategorijas, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt, un datums, kad piešķirtas tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus);

2.3. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas datus par:

2.3.1. transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, identifikācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs, transportlīdzekļa marka, izlaiduma gads, tips, reģistrācijas datums, reģistrācijas apliecības izdošanas datums, transportlīdzekļa statuss, pēdējās veiktās tehniskās apskates datums, nākamās tehniskās apskates datums);

2.3.2. transportlīdzekļa īpašnieku un tiesīgo lietotāju (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese reģistrācijas brīdī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese reģistrācijas brīdī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā);

2.3.3. transportlīdzekļa vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese reģistrācijas brīdī Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā, transportlīdzekļa vadītāja apliecības izdošanas datums, derīguma termiņš, to transportlīdzekļu kategorijas, kurus vadītāja apliecības īpašniekam atļauts vadīt, un datums, kad piešķirtas tiesības vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus);

2.4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra datus par fiziskajām personām (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese), kuras ir:

2.4.1. transportlīdzekļu īpašnieki;

2.4.2. transportlīdzekļu tiesīgie lietotāji;

2.4.3. transportlīdzekļu vadītāji;

2.4.1 datus par pārstāvības tiesību pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrā, ja datu pieprasījumā norādīts tāda transportlīdzekļa īpašnieka personas kods, kurš atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrās daļas 3. punktam pretendē uz apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu, nepilngadīga bērna ar invaliditāti personas kods un pārstāvības veids (vecāks, aizbildnis);

2.5. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra:

2.5.1. Sodu reģistra datus:

2.5.1.1. par personām, kuras, vadot transportlīdzekli, izdarījušas adminis­tratīvus pārkāpumus, par kuriem reģistrē pārkāpumu uzskaites punktus (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa vadītāja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības, administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks);

2.5.1.2. par personām, kuras pēdējo piecu gadu laikā tika notiesātas par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu vai transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, vai tehniski bojātu transportlīdzekļu laišanu ekspluatācijā, vai par pieļaušanu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, vai transporta kustības noteikumu pārkāpšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa vadītāja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums, vieta, laiks, tiesas nolēmuma pasludināšanas un spēkā stāšanās datums, Krimināllikuma pants, daļa, punkts, ar kuru saskaņā persona ir notiesāta);

2.5.2. Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas Meklējamā transporta reģistra datus par meklēšanā esošajiem transportlīdzekļiem (transportlīdzekļa nozagšanas datums un laiks, datums, no kura transportlīdzeklis atrodas meklēšanā, transportlīdzekļa atrašanas datums, transportlīdzekļa meklēšanas izbeigšanas datums);

2.5.3. datus par pārstāvības tiesību pārbaudi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Audžuģimeņu informācijas sistēmā, ja datu pieprasījumā norādīts tāda transportlīdzekļa īpašnieka personas kods, kurš atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrās daļas 3. punktam pretendē uz apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu, nepilngadīga bērna ar invaliditāti personas kods un pārstāvības veids (audžuģimene);

2.6. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas Ceļu policijas reģistra datus par Valsts policijā reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem:

2.6.1. ceļu satiksmes negadījuma veids;

2.6.2. ceļu satiksmes negadījuma datums un laiks;

2.6.3. ceļu satiksmes negadījuma vieta - vietas tips (piemēram, autoceļš, pilsēta, apdzīvota vieta), apdzīvotās vietas kods, ceļa posms, krustojums, teritorija, ceļa numurs, kilometrāža, iela, mājas numurs, objekts;

2.6.4. ceļu satiksmes negadījuma apstākļi - laikapstākļi, apgaismojums, ielas vai ceļa elementi, ceļa segums, brauktuves stāvoklis, ceļa garenkritums;

2.6.5. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām un cietušajām personām - personas statuss (transportlīdzekļa vadītājs, gājējs, pasažieris), dzimums, vecums, personas kods (ja nav personas koda, - dzimšanas datums), ievainojuma smaguma pakāpe. Ja negadījumā iesaistītā persona vai cietusī persona ir attiecīgā transportlīdzekļa vadītājs, - vai personai ir transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vai persona ir bijusi reibumā (tā veids un pakāpe);

2.6.6. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļiem - transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa veids (ja nav reģistrācijas numura, - transportlīdzekļa veids, marka un modelis);

2.6.7. ziņas par ceļu satiksmes negadījuma sekām - vai ir bojāgājušie, ievainotie;

2.6.8. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

2.6.9. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām uzliktajiem vai piespriestajiem sodiem par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

2.6.10. ziņas par iestādi, kura reģistrēja ceļu satiksmes negadījumu un iestādi, kurā atrodas lietas materiāls par ceļu satiksmes negadījumu;

2.7. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datubāzes datus:

2.7.1. par cietušo personu, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, - apdrošināšanas iemaksu algu apmērs par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms ceļu satiksmes negadījuma, cietušās personas darbnespējas laiks (sākuma un beigu datums), cietušajai personai izmaksātā slimības pabalsta, invaliditātes pensijas,
apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs, kas nepieciešams apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanai par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

2.7.2. par to personu ienākumiem (ienākumu gūšanas veids, apmērs, laikposms), pret kurām apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam ir tiesības celt regresa prasību saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu;

2.8. Nacionālā veselības dienesta datubāzes datus par ārstniecības iestādi, kur ārstējusies cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, par cietušās personas ārstēšanās periodu, cietušās personas ārstēšanai izmanto­tajiem līdzekļiem un to apmēru, kas nepieciešams apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanai par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

2.9. Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" datubāzes datus par to protezēšanas (izņemot endoprotezēšanu) un tehnisko palīglīdzekļu piegādes pakalpojumu izcenojumiem, kurus saņēmusi cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kas nepieciešams apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanai par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību;

2.10. Sociālās integrācijas valsts aģentūras datus, kas nepieciešami apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanai par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību:

2.10.1. par sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kurus saņēmusi cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas periodu un rehabilitācijai izlietotajiem finanšu līdzekļiem;

2.10.2. par tiem pakalpojumiem personas ar invaliditāti īpašumā esošā vai lietošanā esošā kredītiestāžu vai līzinga sabiedrību transportlīdzekļa pielāgošanai atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, kurus saņēmusi cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, par šā pakalpojuma saņemšanas laiku un izlietotajiem finanšu līdzekļiem;

2.11. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēmas "Invaliditātes informatīvā sistēma" datus:

2.11.1. par to, vai transportlīdzekļa īpašnieks atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam personas statusam;

2.11.2. par to, vai transportlīdzekļa īpašnieka – vecāka, aizbildņa vai audžuģimenes – aprūpē esošam nepilngadīgam bērnam ir noteikta invaliditāte, lai varētu konstatēt transportlīdzekļa īpašnieka atbilstību Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14. panta otrās daļas 3. punktam.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 567; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1276; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1276; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr. 315; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 411)

III. Datu apmaiņas un izmantošanas kārtība informācijas sistēmā

3. Šo noteikumu 2.punktā minētās institūcijas nodrošina datu apmaiņu informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā.

4. Apdrošinātāji saņem informācijas sistēmas datus, izmantojot Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu apstrādes sistēmas. Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati apdrošinātājiem pieejami, izmantojot Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu apstrādes sistēmas.

5. Apdrošinātāji:

5.1. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei, Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajai sistēmai līguma noslēgšanas vai izbeigšanas brīdī, izmantojot tikai tiešsaistes režīma pieslēgumu attiecīgajām datu apstrādes sistēmām;

5.2. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus Latvijas Republikā attiecībā uz Latvijas Republikā nereģistrētiem transportlīdzekļiem, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei līguma noslēgšanas vai izbeigšanas brīdī, izmantojot tikai tiešsaistes režīma pieslēgumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu apstrādes sistēmai;

5.3. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus ārpus Latvijas Re­publikas attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izbeigšanas, izmantojot tikai pieslēgumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu apstrādes sistēmai;

5.4. saņemot pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu, nodod Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei šo noteikumu 2.1.4. un 2.1.6.apakš­punktā minētos datus;

5.5. pieņemot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, nodod Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei šo noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.567)

6. Apdrošinātāji no informācijas sistēmas saņem šo noteikumu 2.1. (izņemot 2.1.5.apakšpunktu), 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.1. un 2.11.apakšpunktā minētos datus, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumus, pārbaudītu personu identitāti un izvērtētu citus riska faktorus, kas nepieciešami apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšanai.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.567)

7. Noslēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus, apdrošinātāji nodod šādus datus:

7.1. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei:

7.1.1. par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem - apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids, transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs), transportlīdzekļa kods, valstiskā piederība, reģistrācijas numurs, identifikācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs, apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums, spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, apdrošināšanas prēmijas piemaksas vai atlaides klase, apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta, saņemtā apdrošināšanas prēmija, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otrajā vai trešajā daļā minētā persona;

7.1.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas – apdrošināšanas līguma vai izsniegtā apdrošināšanas polises dublikāta sērija un numurs, līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas iemesls, līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas datums, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas vieta, atmaksātā apdrošināšanas prēmija, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otrajā vai trešajā daļā minētā persona;

7.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram:

7.2.1. par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem - apdrošinātājs, apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, identifikācijas numurs, apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, noslēgšanas datums un vieta;

7.2.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas – līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas datums, iemesls un izbeigšanas vieta;

7.3. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajai sistēmai:

7.3.1. par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem - apdrošinātājs, apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, identifikācijas numurs, apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, noslēgšanas datums un vieta;

7.3.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas – līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas datums, iemesls un izbeigšanas vieta.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.567)

8. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs un apdrošinātāji apdrošināšanas gadījumu administrēšanai saņem no attiecīgajām institūcijām šo noteikumu 2.punktā minētos datus, izņemot šo noteikumu 2.1.5. un 2.5.1.apakšpunktā minētos datus.

9. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs šo noteikumu 2.1.5., 2.4.1, 2.5.3. un 2.11. apakšpunktā minētos datus izmanto, lai īstenotu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta ceturtajā daļā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 567; MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 411)

10. Institūcijas, kuras atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei pārbauda apdrošināšanas līgumu spēkā esību, saņem no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzes šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktā minētos datus.

11. Valsts policija un Ceļu satiksmes drošības direkcija saņem no Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzes šo noteikumu 2.1.4.apakšpunktā minētos datus.

12. Nacionālais veselības dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs un Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", īstenojot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, saņem šo noteikumu 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9. un 2.6.10.apakšpunktā minētos datus.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.567 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1276; MK 18.06.2013. noteikumiem Nr.315; MK 30.06.2015. noteikumiem Nr.350)

13. Datu formātus, izmantojamos datu pārraides tīklus, datu drošības
nosacījumus, tehniskās realizācijas termiņus un finanšu jautājumus, kā arī atbildīgās personas nosaka sadarbības līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 2.punktā minētās institūcijas.

14. Pienākumu sniegt šajos noteikumos noteikto informāciju šo noteikumu 1.3. apakšpunktā minētās institūcijas ietver savstarpējos līgumos.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumus Nr.31 "Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas apmaiņas jomā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 34.nr.).

16. Šo noteikumu 2.5. un 2.7.apakšpunkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūniju.

17. Šo noteikumu 2.6.apakšpunkts stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

18. Līdz 2009.gada 1.jūlijam šie noteikumi attiecas arī uz kārtību, kādā Sociālo pakalpojumu pārvalde izmanto informācijas sistēmas datus un apmainās ar tiem.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.567 redakcijā)

19. Līdz 2009.gada 1.jūlijam Sociālo pakalpojumu pārvalde, īstenojot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, saņem šo noteikumu 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9. un 2.6.10.apakšpunktā minētos datus.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.567 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 801Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.12.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
167186
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2015","iso_value":"2015\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2015.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2013","iso_value":"2013\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2013.-02.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2009","iso_value":"2009\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2009.-20.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2009","iso_value":"2009\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2009.-10.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2007","iso_value":"2007\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2007.-27.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"