Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 45.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas likuma
17.panta ceturto daļu, 58.panta trešo daļu un 59.panta ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.3.apakšpunktu aiz vārdiem "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra" ar vārdiem "Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija".

2. Izteikt 2.1.2. un 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.2. noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem (apdrošināšanas līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma veids, transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs), transportlīdzekļa kods, valstiskā piederība, reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa identifikācijas numurs, tā dokumenta veids un numurs (ja tāds ir), kas apliecina transportlīdzekļa īpašnieka īpašumtiesības un uz kuru pamatojoties noslēgts apdrošināšanas līgums, apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums, spēkā stāšanās datums un laiks, darbības beigu datums, apdrošināšanas prēmijas piemaksas vai atlaides klase, apdrošināšanas līguma noslēgšanas vieta);

2.1.3. izbeigtajiem apdrošināšanas līgumiem un izsniegtajiem apdrošināšanas polišu dublikātiem (apdrošināšanas līguma vai izsniegtā apdrošināšanas polises dublikāta sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas iemesls, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas datums, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas vieta);".

3. Aizstāt 2.1.5.apakšpunktā vārdu "pārtraucot" ar vārdu "izbeidzot".

4. Papildināt noteikumus ar 2.1.6. un 2.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.6. apdrošināšanas gadījumiem, kas pieteikti pie apdrošinātājiem vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā:

2.1.6.1. persona, kura iesniegusi pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

2.1.6.2. pieteikuma iesniegšanas datums par apdrošināšanas gadījumu;

2.1.7. apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieņemtajiem lēmumiem par apdrošināšanas atlīdzību:

2.1.7.1. persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);

2.1.7.2. lēmuma pieņemšanas datums par apdrošināšanas atlīdzību;

2.1.7.3. izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības summa un apdrošināšanas atlīdzības izmaksas datums;".

5. Izteikt 2.5.1.1. un 2.5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.1.1. par personām, kuras, vadot transportlīdzekli, izdarījušas adminis­tratīvus pārkāpumus, par kuriem reģistrē pārkāpumu uzskaites punktus (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa vadītāja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vai cita normatīvā akta pants, daļa, punkts, kurā ir noteikts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības, administratīvā pārkāpuma izdarīšanas datums, vieta, laiks);

2.5.1.2. par personām, kuras pēdējo piecu gadu laikā tika notiesātas par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu vai transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, vai tehniski bojātu transportlīdzekļu laišanu ekspluatācijā, vai par pieļaušanu vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, vai transporta kustības noteikumu pārkāpšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, transportlīdzekļa vadītāja vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas datums, vieta, laiks, tiesas nolēmuma pasludināšanas un spēkā stāšanās datums, Krimināllikuma pants, daļa, punkts, ar kuru saskaņā persona ir notiesāta);".

6. Aizstāt 2.5.2.apakšpunktā vārdu "reģistra" ar vārdiem "Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas Meklējamā transporta reģistra".

7. Izteikt 2.6.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2.6. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas Ceļu policijas reģistra datus par Valsts policijā reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem:".

8. Papildināt noteikumus ar 2.6.8., 2.6.9. un 2.6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6.8. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

2.6.9. ziņas par ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām uzliktajiem vai piespriestajiem sodiem par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem;

2.6.10. ziņas par iestādi, kura reģistrēja ceļu satiksmes negadījumu un iestādi, kurā atrodas lietas materiāls par ceļu satiksmes negadījumu;".

9. Papildināt noteikumus ar 2.10. un 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. Sociālās integrācijas valsts aģentūras datus, kas nepieciešami apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmuma pieņemšanai par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību:

2.10.1. par sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kurus saņēmusi cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, par rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas periodu un rehabilitācijai izlietotajiem finanšu līdzekļiem;

2.10.2. par tiem pakalpojumiem personas ar invaliditāti īpašumā esošā vai lietošanā esošā kredītiestāžu vai līzinga sabiedrību transportlīdzekļa pielāgošanai atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, kurus saņēmusi cietusī persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par personai nodarītajiem materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, par šā pakalpojuma saņemšanas laiku un izlietotajiem finanšu līdzekļiem;

2.11. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas infor­mācijas sistēmas "Invaliditātes informatīvā sistēma" datus par to, vai transport­lī­dzek­ļa īpašnieks atbilst Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbil­dības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otrajā daļā minētajam personas statusam."

10. Izteikt 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem transportlīdzekļiem, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei, Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajai sistēmai līguma noslēgšanas vai izbeigšanas brīdī, izmantojot tikai tiešsaistes režīma pieslēgumu attiecīgajām datu apstrādes sistēmām;

5.2. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus Latvijas Republikā attiecībā uz Latvijas Republikā nereģistrētiem transportlīdzekļiem, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei līguma noslēgšanas vai izbeigšanas brīdī, izmantojot tikai tiešsaistes režīma pieslēgumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu apstrādes sistēmai;

5.3. slēdzot vai izbeidzot apdrošināšanas līgumus ārpus Latvijas Re­publikas attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas nav reģistrēti Latvijas Republikā, datus par tiem nodod Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei 45 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izbeigšanas, izmantojot tikai pieslēgumu Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja datu apstrādes sistēmai;".

11. Papildināt noteikumus ar 5.4. un 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. saņemot pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu, nodod Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei šo noteikumu 2.1.4. un 2.1.6.apakš­punktā minētos datus;

5.5. pieņemot lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību, nodod Transport­līdzekļu apdrošinātāju biroja datubāzei šo noteikumu 2.1.7.apakšpunktā minētos datus."

12. Aizstāt 6.punktā vārdu un skaitli "un 2.5.1." ar skaitļiem un vārdu "2.5.1. un 2.11.".

13. Aizstāt 7.punkta ievaddaļā vārdu "anulējot" ar vārdu "izbeidzot".

14. Aizstāt 7.1.1.apakšpunktā vārdus "apdrošināšanas polises" ar vārdiem "apdrošināšanas līguma".

15. Izteikt 7.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas - apdrošināšanas līguma vai izsniegtā apdrošināšanas polises dublikāta sērija un numurs, līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas iemesls, līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas datums, apdrošināšanas līguma izbeigšanas vai apdrošināšanas polises dublikāta izsniegšanas vieta, atmaksātā apdrošināšanas prēmija, ja transportlīdzekļa īpašnieks ir Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otrajā vai trešajā daļā minētā persona;".

16. Aizstāt 7.2.1.apakšpunktā vārdu "polises" ar vārdu "līguma".

17. Izteikt 7.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas - līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas datums, iemesls un izbeigšanas vieta;".

18. Aizstāt 7.3.1.apakšpunktā vārdu "polises" ar vārdu "līguma".

19. Izteikt 7.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3.2. pēc apdrošināšanas līguma izbeigšanas - līguma sērija un numurs, apdrošināšanas līguma izbeigšanas datums, iemesls un izbeigšanas vieta."

20. Papildināt 9.punktu aiz skaitļa "2.1.5." ar vārdu un skaitli "un 2.11.".

21. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Sociālās integrācijas valsts aģentūra un Tehnisko palīglīdzekļu centrs, īstenojot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, saņem šo noteikumu 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9. un 2.6.10.apakšpunktā minētos datus."

22. Papildināt noteikumus ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Līdz 2009.gada 1.jūlijam šie noteikumi attiecas arī uz kārtību, kādā Sociālo pakalpojumu pārvalde izmanto informācijas sistēmas datus un apmainās ar tiem.

19. Līdz 2009.gada 1.jūlijam Sociālo pakalpojumu pārvalde, īstenojot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, saņem šo noteikumu 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.6.7., 2.6.8., 2.6.9. un 2.6.10.apakšpunktā minētos datus."

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Veselības ministra pienākumu izpildītāja - iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 28.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 28.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193850
28.06.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)