Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 31. oktobra noteikumus Nr. 375 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

Rīgā 1999.gada 23.novembrī (prot. Nr. 65, 5.§)

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 37.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi i

1. Šie noteikumi nosaka biļešu iegādes, biļešu nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru iekāpšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas, atrastu lietu nodošanas un uzglabāšanas kārtību pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos, kā arī pārvadātāja rīcību, ja ceļā noticis autobusa tehnisks bojājums un piespiedu apstāšanās.

2. Autoostas valdītājs reģistrē autobusu pienākšanu un atiešanu un nodrošina pasažieri ar informāciju par vietu skaitu, bagāžas nodalījumu esamību attiecīgajā tālsatiksmes, rajona vai pilsētas maršrutā (reisā) norīkotajā autobusā, autobusu kustības sarakstu, braukšanas maksu (tarifu), pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem).

3. Pārvadātājs nodrošina autoostas valdītāju ar informāciju par attiecīgajā maršrutā (reisā) norīkoto autobusu (piemēram, vietu skaits, bagāžas nodalījumu esamība), autobusu kustības sarakstu, braukšanas maksu (tarifu), pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem).

4. Pārvadātājs nodrošina, lai pasažierim autobusā ir pieejama informācija par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību. Tālsatiksmes maršruta autobusā pārvadātājs nodrošina informāciju par autobusa stāvēšanas laiku pieturvietā, autobusa kustības sarakstu un braukšanas maksu (tarifu).

5. Pasažierim, atrodoties autobusā, jāpilda autobusa vadītāja, konduktora vai kontroliera prasības, kas noteiktas šajos noteikumos. Pasažierim ir aizliegts bojāt autobusa inventāru un veikt darbības, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.

6. Pasažieri tiek pārvadāti, nepārsniedzot autobusa izgatavotāja noteikto autobusa ietilpību. Sēdvietas autobusā tiek numurētas.

7. Pārvadājumiem izmanto autobusu, kas ir noformēts ar maršruta zīmi un pārvadātāja nosaukumu. Maršruta zīme ir informatīva, autobusā novietojama zīme, kura satur informāciju par pārvadājumu attiecīgajā maršrutā (piemēram, nosaukums, kods). Pārvadātājs nodrošina, lai maršruta zīme, autobusam tuvojoties, ir labi saskatāma (apgaismojums diennakts tumšajā laikā) un autobusā novietota tā, lai, pasažierim iekāpjot, ir labi redzama.

8. Paaugstināta servisa pārvadājumos izmanto maršruta zīmi ar norādi par paaugstināta servisa pārvadājumu. Institūcija - atļaujas izsniedzēja -, izsniedzot atļauju pārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā (turpmāk - atļauja), var vienlaikus noteikt īpašas prasības pārvadājumu kvalitātei (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem).

9. Ja rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā paredzētās vietas ir aizpildītas, autobusā novieto papildu informācijas zīmi "Vietu nav". Pasažieri, kuri gaida autobusu kustības sarakstā paredzētajā pieturvietā, par to tiek informēti, samazinot autobusa kustības ātrumu, ja šajā pieturvietā neviens no pasažieriem neizkāpj.

10. Lai nodrošinātu pārvadājumus, ja ir neparedzēti liela pasažieru plūsma, pārvadātājs pēc viena kustības saraksta un ar vienu atļauju reisā var norīkot papildu autobusu (autobusus). Šādā gadījumā autobusu papildus noformē ar informācijas zīmi "Papildreiss".

11. Lai nodrošinātu pārvadājumus maršrutos (reisos) tehniski bojātu autobusu vietā, pārvadātājs izmanto rezerves autobusus ar papildu norādi "Rezerves autobuss".

II. Biļešu iegāde un nodošana

12. Lai izmantotu regulāro maršrutu autobusus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu, - bagāžas biļeti. Braukšanai autobusā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var izmantot citu braukšanas dokumentu. .

13. Pasažiera pienākums ir saglabāt iegādāto biļeti līdz brauciena beigām un pēc konduktora, autobusa vadītāja vai kontroliera pieprasījuma uzrādīt to pārbaudei. Ja pasažieris braukšanai autobusā izmanto citu braukšanas dokumentu, viņa pienākums ir uzrādīt pārbaudei konduktoram, autobusa vadītājam vai kontrolierim braukšanas dokumentu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā papildus arī citu tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, skolēna, bāreņa, pensionāra, invalīda apliecība).

14. Pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, uzskatāms par pasažieri bez biļetes un saucams pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc naudas soda samaksas pasažieris, kurš vēlas turpināt braucienu, iegādājas braukšanas biļeti.

15. Biļete ir derīga braukšanai biļetē norādītajā virzienā līdz noteiktai pieturvietai tikai tā reisa autobusā un tajā datumā, kas norādīts biļetē. Braukšanai pilsētas maršruta autobusā pašvaldība var noteikt citus biļetes derīguma nosacījumus.

16. Braukšanas un bagāžas biļetes pasažieriem pārdod saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem tarifiem.

17. Biļetes pasažieriem pārdod rindas kārtībā neatkarīgi no braukšanas attāluma jebkurā daudzumā, bet nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās autobusa ietilpības normas.

18. Iegādājoties biļeti maršruta galapunkta kasē braukšanai tālsatiksmes maršruta autobusā, pasažierim ir tiesības:

18.1. izvēlēties jebkuru brīvo vietu autobusā;

18.2. norādīt iekāpšanas vietu jebkurā maršrutā paredzētā pieturā (iekāpšanas vieta tiek norādīta braukšanas biļetē un biļešu uzskaites dokumentā, kuru biļešu kases valdītājs pirms autobusa atiešanas nodod autobusa vadītājam vai konduktoram).

19. Autobusa vadītājs vai konduktors atbilstoši šo noteikumu 18.2.apakšpunktam nodrošina pasažieri ar vietu autobusā biļešu uzskaites dokumentā norādītajā pieturvietā.

20. Pārdodot stāvvietas biļeti tālsatiksmes maršruta autobusā, pārdevējs informē pasažieri par to un izsniedz biļeti ar norādi par stāvvietu.

21. Biļetes pasažierim pārdod:

21.1. braukšanai pilsētas maršrutos - tirdzniecības vietās, kuras noteikusi attiecīgā pašvaldība, vai autobusā;

21.2. braukšanai rajona un tālsatiksmes maršrutos - biļešu kasēs vai autobusā autoostas teritorijā, ja biļešu kase pārtraukusi biļešu pārdošanu, vai autobusā, ja kustības sarakstā paredzētajā pieturvietā nav biļešu kases.

22. Biļetes autobusā pārdod autobusa vadītājs vai konduktors.

23. Biļešu kasē biļetes pārtrauc pārdot:

23.1. maršruta galapunktā - ne agrāk kā 10 minūtes pirms autobusa atiešanas;

23.2. maršruta starppunktā - ar brīdi, kad autobusa vadītājs (konduktors) saņem biļešu uzskaites dokumentus.

24. Biļeti braukšanai rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā var iegādāties biļešu kasē iepriekšpārdošanā. Biļešu iepriekšpārdošanu uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms autobusa atiešanas un pārtrauc iepriekšējā dienā pirms autobusa atiešanas. Autoostas valdītājs nodrošina, lai pie kases būtu informācija par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību.

25. Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā, viņš var to nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ:

25.1. pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, ja biļeti nodod kasē vismaz divas stundas pirms autobusa atiešanas;

25.2. naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas, ja līdz autobusa atiešanai atlicis mazāk par divām stundām.

26. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena tālsatiksmes maršrutā, nodot biļeti kasē 30 minūšu laikā pēc kustības sarakstā paredzētās autobusa atiešanas un saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja tāda ir bijusi), ja:

26.1. autobuss atiet desmit (vai vairāk) minūtes vēlāk, nekā paredzēts autobusu kustības sarakstā;

26.2. pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

26.3. pasažierim netiek sagādāta iespēja ieņemt biļetē norādīto vai līdzvērtīgu autobusa vadītāja (konduktora) ierādītu vietu;

26.4. autobusu ar augstāku pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem), par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar autobusu, kuram ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

27. Pasažieris, kurš ir nokavējis rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusu, - stundas laikā pēc autobusa atiešanas, bet pasažieris, kurš ir nokavējis rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), - trīs dienu laikā ir tiesīgs nodot neizmantoto biļeti kasē un saņemt citu biļeti. Lai saņemtu citu biļeti, pasažierim papildus jāsamaksā naudas summa 25 % apmērā no biļetes cenas. Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto biļeti var nodot biļešu kasē un saņemt naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas.

28. Ja slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums) autobuss ir nokavēts vairāk kā par vienu stundu, tas jāapstiprina ar ārstniecības iestādes izziņu vai attiecīgās institūcijas izsniegtu notikumu apliecinošu dokumentu.

29. Rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos pasažierim, pārtraucot braucienu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), ir tiesības saņemt atpakaļ braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

30. Šo noteikumu 25., 26. un 27.punktā minētajos gadījumos biļeti nodod vietā, kur tā ir iegādāta. Par biļetes nodošanu un noteiktas summas atmaksāšanu tiek sastādīts akts (1.pielikums).

III. Vietu rezervēšana un pasažieru iekāpšana

31. Pasažieris ir tiesīgs rezervēt vietu tālsatiksmes vai rajona maršruta autobusā. Vietu rezervē maršruta galapunkta autoostā (kasē) personīgi vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms autobusa atiešanas, bet ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms autobusa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms autobusa atiešanas.

32. Autoostas (kases) valdītājs nodrošina pasažieri ar informāciju par pakalpojumu (vietu rezervēšana, biļešu izpirkšana) sniegšanas kārtību, kā arī maksas apmēriem.

33. I un II grupas invalīdiem katra tālsatiksmes maršruta reisa autobusā pārvadātājs nodrošina:

33.1. divas sēdvietas - ja autobusā ir vairāk par 16 sēdvietām; ;

33.2. vienu sēdvietu - ja autobusā ir mazāk par 16 sēdvietām.

34. Tālsatiksmes maršrutu autobusos invalīdiem paredzētās vietas tiek apzīmētas ar attiecīgu simboliku. Invalīda pavadonim pārvadātājs nodrošina vietu invalīda sēdvietas tuvumā.

35. Tālsatiksmes maršrutu autobusa galapunktos sēdvietas autobusā tiek ieņemtas atbilstoši biļetē norādītajiem vietu numuriem. Rajona vai pilsētas maršrutu autobusā un caurbraucošā tālsatiksmes maršrutu autobusā pasažieris ieņem jebkuru brīvo sēdvietu.

36. Tālsatiksmes vai rajona maršrutu galapunktā autobusa vadītājs vai konduktors aicina pasažierus iekāpt autobusā šādā secībā:

36.1. invalīdi, kuri ir rezervējuši vietas;

36.2. pasažieri, kuri ir iegādājušies biļetes autoostu kasēs;

36.3. pasažieri, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm;

36.4. pasažieri bez iepriekš iegādātām biļetēm.

37. Maršruta pieturvietās, kur nav vai nedarbojas biļešu kases, pasažieri iekāpj rindas kārtībā.

38. Pilsētas vai rajona maršrutu autobusos (kuros ir 16 un vairāk sēdvietas) invalīdiem un pasažieriem ar pirmsskolas vecuma bērniem ir paredzētas sešas attiecīgi apzīmētas sēdvietas.

IV. Bērnu pārvadāšana

39. Bērnam līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus, ir tiesības braukt, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Pirmsskolas vecuma bērns autobusā var braukt tikai citas personas pavadībā. .

40. Pilsētas un rajona maršrutu autobusos bērnam, kurš ir vecāks par septiņiem gadiem, mācību gada laikā, izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus, vai ārpus mācību gada laika, braucot par pilnu maksu, ir tiesības autobusā aizņemt atsevišķu sēdvietu.

41. Tālsatiksmes maršrutu autobusos bērnam no septiņu līdz desmit gadu vecumam (ieskaitot), arī izmantojot braukšanas maksas atvieglojumus, ir tiesības autobusā aizņemt atsevišķu sēdvietu.

V. Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

42. Pasažieris autobusā var pārvadāt bagāžu. Bagāžu nedrīkst novietot pasažierim paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem. Bagāžu, kuras izmēri pārsniedz šo noteikumu 44.punktā noteiktos izmērus, pārvadā autobusa bagāžas nodalījumā. Ja autobusā nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt autobusa salonā.

43. Bez maksas pārvadā bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot tai paredzētā vietā, kā arī tās izmērs nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm. Ja viens no bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, kruķi) un autobusa tehniskās iespējas to pieļauj, šādu bagāžu var pārvadāt bez maksas.

44. Par maksu pārvadā bagāžu, kuras izmēri pārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet nepārsniedz 100 x 60 x 40 cm, izņemot bērnu ragaviņas, saliekamos bērnu ratiņus vai saliekamos invalīdu ratiņus.

45. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm, par bagāžas pārvadāšanu maksā pēc vispārīgajiem noteikumiem.

46. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un kvīti vai žetonu (ja bagāžu novieto autobusa bagāžas nodalījumā).

47. Par bagāžu, kas tiek pārvadāta bez pasažiera saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 36.pantu, maksā kā par vienu bagāžas vienību.

48. Pasažieris nodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un tās saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura tiek pārvadāta kopā ar pasažieri autobusa salonā, atbild pasažieris. Par bagāžas nodalījumā nodotās bagāžas saglabāšanu atbild pārvadātājs.

49. Pilsētas maršruta autobusā pašvaldība var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

50. Autobusā aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citam pasažierim, viņa bagāžai vai autobusa salonam, vai bagāžas nodalījumam.

51. Autobusā aizliegts pārvadāt dzīvniekus, izņemot suni, kaķi, dekoratīvo putnu, mājputna vai dekoratīvā dzīvnieka mazuļus, kas pārvadājami krātiņā, kastē vai citā dzīvnieka pārvadāšanai atbilstošā veidā. Pārvadājot dzīvnieku, pasažieris - dzīvnieka īpašnieks - rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

52. Suns autobusā pārvadājams, turot to īsā pavadā. Sunim jābūt ar uzpurni un ar žetonu pie kakla siksnas. Suņa saimniekam jābūt līdzi suņa apliecībai. Aizliegts pārvadāt suni uz sēdekļa.

53. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku pārvadāšanu, kuri ir ievietoti krātiņā, kastē vai tiek pārvadāti citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā, maksā kā par vienu bagāžas vienību. Bez maksas pārvadā dzīvnieku, kas ir vājredzīgā pavadonis.

VI. Atrastas lietas

54. Autobusā atrastu lietu nodod autobusa vadītājam, konduktoram vai maršruta galapunkta autoostas amatpersonai. Autobusa vadītājs vai konduktors atrasto lietu nodod autoostas amatpersonai. Autoostā atrastu lietu nodod autoostas amatpersonai.

55. Par katru atrasto lietu autobusa vadītājs, konduktors vai autoostas amatpersona sastāda aktu (2.pielikums).

56. Atrasto lietu autoostā uzglabā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai.

VII. Maršruta autobusa tehniskie bojājumi, piespiedu apstāšanās ceļā

57. Ja autobuss nevar turpināt braucienu tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ, pārdotā biļete ir derīga bez piemaksas citā garām braucošā maršruta autobusā, kas brauc tajā pašā virzienā, vai speciāli norīkotā autobusā pasažieru nogādāšanai maršruta galapunktā. .

58. Ievērojot autobusa ietilpības normas un iespēju nodrošināt pasažieru nokļūšanu un bagāžas nogādāšanu biļetē paredzētajā pieturvietā, autobusa vadītāja pienākums ir uzņemt arī cita pārvadātāja pasažierus, kura autobuss ir sabojājies.

59. Pasažieru pārsēšanos no viena autobusa otrā organizē bojātā autobusa vadītājs vai konduktors. Par pasažieru pārsēšanos tiek sastādīts akts (3.pielikums) divos eksemplāros. Pēc pasažieru pārsēšanās pie katra pārvadātāja paliek viens akta eksemplārs.

60. Saskaņā ar sastādīto pārsēšanās aktu un ievērojot tarifus, kādi ir noteikti pārvadātājam, kurš sniedzis palīdzību, pārvadātājs iesniedz pārvadātājam - nepabeigtā reisa veicējam - rēķinu par pasažieru pārvadāšanu no pārsēšanās vietas līdz brauciena galapunktam.

61. Ja pārvadātājs norīko īpašu autobusu, lai nogādātu maršruta galapunktā cita pārvadātāja pasažierus, kura autobuss ir sabojājies, tiek iesniegts rēķins par sniegtā pakalpojuma izdevumiem.

62. Ja pasažieris neizmanto piedāvāto pārsēšanos, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

63. Ja nav iespējams nogādāt pasažieri brauciena galapunktā un autobusa vadītājs no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija) ir spiests atgriezties maršruta sākumpunktā, pasažierim ir tiesības ar to pašu autobusu atgriezties atpakaļ, un viņam tiek atmaksāta pilna braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksa. Ja pasažieris nevēlas atgriezties atpakaļ maršruta sākumpunktā, pārvadātājs viņam atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

64. Šo noteikumu 62. un 63.punktā minētajos gadījumos autobusa vadītājs vai konduktors naudu par braucienu atmaksā uz vietas. Ja vadītājam vai konduktoram nav nepieciešamās izmaksājamās summas, autobusa vadītājs vai konduktors biļetē norāda summu, kāda jāatmaksā, kā arī naudas saņemšanas vietu un apliecina to ar parakstu.

Ministru prezidents A.Šķēle

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 23. novembra
noteikumiem Nr. 390

Akts Nr. ___ par biļetes nodošanu un braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas atpakaļsaņemšanu

Akta Nr. ___ par biļetes nodošanu un braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas atpakaļsaņemšanu pasaknis

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 23. novembra
noteikumiem Nr. 390

Akts Nr. ___ par atrastu lietu

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

3. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 23. novembra
noteikumiem Nr. 390

Akts par pasažieru pārsēšanos

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 390Pieņemts: 23.11.1999.Stājas spēkā: 26.11.1999.Zaudē spēku: 04.11.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 390/391, 25.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
15873
26.11.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"