Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumus Nr. 62 "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas un gaisa kuģu akrobātisko lidojumu atļaujas izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.273

Rīgā 2007.gada 24.aprīlī (prot. Nr.25 14.§)
Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 40.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtību Latvijas Republikas gaisa telpā.

2. Akrobātiskais lidojums ir lidojums, kura laikā pilots ar iepriekšēju nodomu veic manevrus ar gaisa kuģi neparastā telpiskajā stāvoklī un neparastām ātruma izmaiņām.

3. Akrobātiskos lidojumus drīkst veikt persona, kurai ir:

3.1. Latvijas Republikā izdota vai atzīta citas valsts kompetentās iestādes izdota gaisa kuģa pilota apliecība ar tādu gaisa kuģa klases un (vai) tipa kvalifikācijas atzīmi, kas atbilst gaisa kuģim, ar kuru tiks veikti akrobātiskie lidojumi;

3.2. 1.klases veselības apliecība atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības prasības civilajā aviācijā;

3.3. valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra) izsniegta atļauja akrobātisko lidojumu veikšanai (turpmāk - atļauja).

4. Akrobātiskos lidojumus atbilstoši šo noteikumu 16., 17. un 18.punktam saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk - Latvijas gaisa satiksme), un tos veic īpaši norobežotā gaisa telpas zonā (turpmāk - norobežotā zona).

5. Akrobātiskos lidojumus veic ar gaisa kuģiem, kas ir sertificēti attiecīgo akrobātisko lidojumu veikšanai un atbilstoši konkrētā gaisa kuģa lidojumu ekspluatācijas rokasgrāmatā un Civilās aviācijas aģentūras atļaujā ietvertajām prasībām un nosacījumiem.

6. Akrobātiskos lidojumus veic Latvijas gaisa satiksmei iepriekš pieteiktā laikā atbilstoši norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstam un 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2.pielikumā minētajiem vizuālo lidojumu noteikumiem. Akrobātiskie lidojumi ir atļauti, ja attālums no mākoņiem ir lielāks vai vienāds ar šo noteikumu pielikumā noteikto attālumu.

7. Aizliegts veikt akrobātiskos lidojumus:

7.1. zemāk par pilota kvalifikācijai atbilstošo minimālo pieļaujamo augstumu vai lidojumus, kas neatbilst pilota kvalifikācijai;

7.2. laikposmā no saulrieta līdz saullēktam;

7.3. virs pilsētām un vietām, kur ārpus telpām sapulcējušies cilvēki;

7.4. ārpus akrobātiskajiem lidojumiem noteiktās norobežotās zonas.

8. Lai saņemtu Civilās aviācijas aģentūras atļauju, vismaz piecas darbdienas pirms plānoto akrobātisko lidojumu veikšanas iesniedzējs (norobežotās zonas izmantotājs) iesniegumā par norobežotās zonas izveidi akrobātisko lidojumu veikšanai papildus normatīvajos aktos par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību noteiktajai informācijai norāda vai iesniegumam pievieno:

8.1. norobežotās zonas drošības (bufera) telpas koordinātas, kuras nosaka šādā attālumā:

8.1.1. nekontrolējamā gaisa telpā - 1,5 jūras jūdzes horizontālajā plaknē un 1000 pēdas virs norobežotās zonas augšējās robežas vertikālajā plaknē;

8.1.2. kontrolējamā gaisa telpā - piecas jūras jūdzes horizontālajā plaknē un 1000 pēdas virs norobežotās zonas augšējās robežas vertikālajā plaknē;

8.2. norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstu (ieskaitot plānotos akrobātiskos lidojumus).

9. Ja plānotie akrobātiskie lidojumi nerada draudus civilās aviācijas drošībai vai drošumam, Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas saņemšanas izsniedz atļauju un izveido norobežotu zonu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

10. Pirms uzsākta norobežotās zonas izmantošana, tās ekspluatācijas procedūru aprakstu saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru. Norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstā (instrukcijā) iekļauj šādu informāciju:

10.1. norobežotās zonas aprakstu (ietver vismaz zonas atrašanās vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās koordinātas Pasaules Ģeodēziskajā sistēmā - 1984, zonas robežu vizuālos orientierus un šķēršļus, kā arī koordinātas, augstumu un vizuālos orientierus ielidošanai zonā un izlidošanai no zonas) un izmantošanas kārtību;

10.2. par norobežotās zonas izmantošanu atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

11. Ja norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstā nepieciešami grozījumi, pirms to ieviešanas grozījumus saskaņo ar Civilās aviācijas aģentūru.

12. Norobežotajā zonā vienlaikus drīkst atrasties viens gaisa kuģis, izņemot gadījumus, kad tiek veikti akrobātiskie lidojumi grupā.

13. Norobežotās zonas izmantotājs ir atbildīgs par iesniegumā norādītās informācijas patiesumu un pieprasītās norobežotās zonas atbilstību plānotajiem akrobātiskajiem lidojumiem.

14. Pilots, kurš nav norobežotās zonas izmantotājs, akrobātiskos lidojumus norobežotajā zonā drīkst veikt, ja lidojumus iepriekš ir saskaņojis ar norobežotās zonas izmantotāju, ir iepazinies ar norobežotās zonas ekspluatācijas procedūru aprakstu un uzrādījis vai iesniedzis norobežotās zonas izmantotājam:

14.1. gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu vai gaisa kuģa standarta apliecību par derīgumu lidojumiem;

14.2. šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus;

14.3. informāciju par akrobātiskajiem lidojumiem nepieciešamo degvielas daudzumu, kas izteikts stundās un minūtēs;

14.4. plānoto lidojuma uzsākšanas laiku un ilgumu.

15. Norobežotās zonas izmantotājs radiosakarus ar gaisa kuģa pilotu, kas veic akrobātisko lidojumu, nodrošina atsevišķā frekvencē.

16. Pirms plānotā lidojuma ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas pulksten 17.00 norobežotās zonas izmantotājs informē Latvijas gaisa satiksmi par akrobātisko lidojumu uzsākšanas laiku un ilgumu.

17. Ja Latvijas gaisa satiksme saskaņojusi šo noteikumu 16.punktā minēto lidojumu, norobežotās zonas izmantotājs ne vēlāk kā stundu pirms akrobātiskā lidojuma uzsākšanas informē Latvijas gaisa satiksmi par akrobātiskā lidojuma veikšanu, paziņojot norobežotās zonas numuru, plānotā akrobātiskā lidojuma uzsākšanas laiku, beigu laiku un izmantojamā gaisa kuģa tipu.

18. Akrobātisko lidojumu var uzsākt pēc tam, kad Latvijas gaisa satiksme paziņojusi norobežotās zonas izmantotājam par norobežotās zonas aktivizēšanu. Norobežotās zonas izmantotājs informē gaisa kuģa pilotu par norobežotās zonas aktivizēšanu un dod atļauju viņam izmantot norobežoto zonu.

19. Latvijas gaisa satiksmei ir tiesības pieprasīt akrobātisko lidojumu pārtraukšanu norobežotajā zonā, ja tas apdraud gaisa kuģu lidojumu drošību. Norobežotās zonas izmantotājs nekavējoties izpilda Latvijas gaisa satiksmes pieprasījumu.

20. Beidzoties akrobātiskajiem lidojumiem norobežotajā zonā, norobežotās zonas izmantotājs par to informē Latvijas gaisa satiksmi. Latvijas gaisa satiksme norobežoto zonu deaktivizē, lai gaisa telpas izmantotāji to varētu izmantot bez ierobežojumiem, kas bija spēkā aktivizētā norobežotajā zonā.

21. Norobežotās zonas izmantotājs ir pilnībā atbildīgs par gaisa kuģu akrobātisko lidojumu izpildi arī tad, ja viņš savus pienākumus attiecībā uz šiem lidojumiem rakstiski deleģējis citai personai.

22. Pasažieris akrobātiskā lidojuma laikā drīkst atrasties gaisa kuģī, ja pasažieris uzskata, ka viņa veselības stāvoklis ir atbilstošs lidojuma veikšanai, pasažieris apzinās lidojuma iespējamās sekas un ietekmi uz veselību un pirms lidojuma to ir rakstiski apliecinājis norobežotās zonas izmantotājam. Pilotam ir aiz­liegts pārvadāt pasažieri, ja pasažiera veselības stāvoklis, ņemot vērā objek­tīvus kritērijus, ir acīmredzami neatbilstošs attiecīgajam lidojumam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.273
Minimālie attālumi no mākoņiem akrobātiskā lidojuma laikā

Nr. p.k.

Gaisa kuģu iedalījums

Akrobātisko lidojumu veids

Minimālais attālums no mākoņiem vertikālajā plaknē

Minimālais attālums no mākoņiem horizontālajā plaknē

1.

Helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem

Lidojumi bez augstuma izmaiņām

Solo lidojumi

500 pēdas (150 metri)

1 jūras jūdze

Lidojumi grupā

500 pēdas (150 metri)

1,5 jūras jūdzes

Lidojumi ar augstuma izmaiņām

Solo lidojumi

500 pēdas (150 metri)

1,5 jūras jūdzes

Lidojumi grupā

800 pēdas (250 metri)

3 jūras jūdzes

2.

Gaisa kuģi, kas nav helikopteri un vertikālās pacelšanās un nosēšanās gaisa kuģi, un lidmašīnas, kuru grīstē krišanas ātrums ir mazāks par 50 mezgliem

Lidojumi bez augstuma izmaiņām

Solo lidojumi

500 pēdas (150 metri)

1,5 jūras jūdzes

Lidojumi grupā

800 pēdas (250 metri)

3 jūras jūdzes

Lidojumi ar augstuma izmaiņām

Solo lidojumi

1000 pēdas (300 metri)

3 jūras jūdzes

Virzuļdzinēju lidmašīnu lidojumi grupā

1000 pēdas (300 metri)

3 jūras jūdzes

Reaktīvo lidmašīnu lidojumi grupā

1500 pēdas (450 metri)

4 jūras jūdzes

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 24.04.2007.Stājas spēkā: 27.04.2007.Zaudē spēku: 30.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 26.04.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
156395
27.04.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)