Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.51

Rīgā 2007.gada 9.janvārī (prot. Nr.3 26.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijai (turpmāk - cukura rūpniecības restrukturizācijas atbalsts) saskaņā ar Padomes 2006.gada 20.februāra Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (turpmāk - Padomes regula Nr. 320/2006), un Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā (turpmāk - Komisijas regula Nr. 968/2006).

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.275)

2. Cukura rūpniecības restrukturizācijas atbalstu administrē Lauku atbalsta dienests.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

2.1 Cukura rūpniecības restrukturizācijas atbalstu veido:

2.11. restrukturizācijas atbalsts;

2.12. dažādošanas atbalsts cukurbiešu audzētājiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

3. Cukura ražotājs uz restrukturizācijas atbalstu var pretendēt saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 3.panta 1.punktu.

II. Restrukturizācijas atbalsts cukurbiešu audzētājiem

4. Ja cukura ražotāji ir atteikušies no cukura ražošanas kvotām, cukurbiešu audzētāji saņem restrukturizācijas atbalstu:

4.1. 20 % apmērā no Padomes regulas Nr. 320/2006 3.panta 5.punktā noteiktā atbalsta;

4.2. papildu maksājumu saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 3.panta 8.punktu.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

5. Cukurbiešu audzētāji saņem restrukturizācijas atbalstu, ja:

5.1. valstij saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 968/2006 10.pantu tiek piešķirts restrukturizācijas atbalsts;

5.2. iepriekšējā tirdzniecības gadā pirms tirdzniecības gada, kurā cukura ražotājs pretendē uz restrukturizācijas atbalstu, cukurbiešu audzētājs ar cukura ražotāju ir noslēdzis cukurbiešu piegādes līgumu;

5.3. iepriekšējā tirdzniecības gadā pirms tirdzniecības gada, kurā cukura ražotājs pretendē uz restrukturizācijas atbalstu, cukurbiešu audzētājs ir piegādājis cukurbietes cukura ražotājam vai, ja cukurbietes nav piegādātas, saskaņā ar Cukura nozares līgumu ir sastādīts akts par cukurbiešu sējumiem nodarītajiem zaudējumiem;

5.4. iepriekšējā tirdzniecības gadā pirms tirdzniecības gada, kurā cukura ražotājs pretendē uz restrukturizācijas atbalstu, cukurbiešu audzētājs līdz 15.maijam ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā iesniegumu restrukturizācijas atbalsta saņemšanai cukurbiešu audzētājiem.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.275)

6. Restrukturizācijas atbalstu cukurbiešu audzētājs saņem par šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajā cukurbiešu piegādes līgumā noteikto cukurbiešu apjomu (tonnās) cukura ražotājiem piešķirtās cukura ražošanas kvotas ietvaros, šo daudzumu reizinot ar restrukturizācijas atbalsta likmi cukurbiešu audzētājiem un restrukturizācijas atbalsta papildu maksājumu likmi cukurbiešu audzētājiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

7. Cukurbiešu audzētāju restrukturizācijas atbalsta likmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

20 % x (B x C)
A = —————————————, kur
D

A - restrukturizācijas atbalsta likme eiro par tonnu cukurbiešu;

B - cukura ražotājiem noteiktā cukura ražošanas kvota (tonnās);

C - restrukturizācijas atbalsts par vienu tonnu atteiktās cukura ražošanas kvotas saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 3.panta 5.punktu attiecīgajā gadā;

D - kopējais cukurbiešu daudzums (tonnās), par kuru šo noteikumu 5.4.apakš­punktā noteiktajā kārtībā ir saņemti iesniegumi restrukturizācijas atbalsta saņemšanai cukurbiešu audzētājiem.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.183)

7.1 Restrukturizācijas atbalsta papildu maksājuma likmi cukurbiešu audzētājiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D
P = —————
E

P - restrukturizācijas atbalsta papildu maksājuma likme eiro par tonnu cukurbiešu;

D - restrukturizācijas atbalsta papildu maksājums, ko noteikusi Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 968/2006 16.a pantu;

E - kopējais cukurbiešu daudzums (tonnās), par kuru šo noteikumu 5.4.apakš­punktā noteiktajā kārtībā ir saņemti iesniegumi restrukturizācijas atbalsta saņemšanai cukurbiešu audzētājiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

8. Iepriekšējā tirdzniecības gadā pirms tirdzniecības gada, kurā cukura ražotājs pretendē uz restrukturizācijas atbalstu par šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto laikposmu, cukura ražotājs līdz 15.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādu informāciju:

8.1. cukurbiešu audzētāja fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

8.2. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētā cukurbiešu audzētāja un cukura ražotāja noslēgtā cukurbiešu piegādes līguma numurs un datums;

8.3. šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētajā cukurbiešu piegādes līgumā noteiktais cukurbiešu daudzums (tonnās) cukura kvotas ietvaros;

8.4. šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētā cukurbiešu audzētāja reāli piegādātais cukurbiešu daudzums (tonnās) cukura ražošanai noteiktās kvotas ietvaros.

9. Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu 5.punktā minēto maksājumu piešķiršanu un nodrošina to izmaksu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 968/2006 19.panta 2.punktu.

II1. Dažādošanas atbalsts cukurbiešu audzētājiem

(Nodaļa MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

9.1 Cukurbiešu audzētājs saņem dažādošanas atbalstu saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr. 320/2006 7.panta 2.punktu.

9.2 Cukurbiešu audzētājs saņem dažādošanas atbalstu, ja:

9.21. ir noslēgts cukurbiešu piegādes līgums ar cukura ražotāju par cukurbiešu piegādi cukura ražošanai 2006./2007.tirdzniecības gadā;

9.22. ir piegādājis cukurbietes ražotājam 2006./2007.tirdzniecības gadā. Ja cukurbietes nav piegādātas, saskaņā ar Cukura nozares līgumu 2006./2007.tirdzniecības gadam ir sastādīts akts par cukurbiešu sējumiem nodarītajiem zaudējumiem;

9.23. ar 2008.gadu ir pilnīgi izbeidzis cukurbiešu audzēšanu;

9.24. līdz 2008.gada 15.maijam ir iesniedzis Lauku atbalsta dienestā ie­sniegumu dažādošanas atbalsta saņemšanai cukurbiešu audzētājiem (pielikums). Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tas ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. Par iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu.

9.3 Dažādošanas atbalstu cukurbiešu audzētājs saņem par šo noteikumu 9.21.apakšpunktā minētajā cukurbiešu piegādes līgumā noteikto cukurbiešu daudzumu (tonnās) cukura ražotājiem piešķirtās cukura ražošanas kvotas ietvaros. Minēto daudzumu reizina ar dažādošanas atbalsta likmi cukurbiešu audzētājiem.

9.4 Dažādošanas atbalsta likmi cukurbiešu audzētājam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

G x H
F = —————————-
I

F - dažādošanas atbalsta likme eiro par tonnu cukurbiešu;

G - dažādošanas atbalsts par cukura kvotas tonnu saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 7.panta 1.punktu;

H - kopējā valstij atteiktā cukura ražošanas kvota (tonnās);

I - kopējais cukurbiešu daudzums (tonnās), par kuru šo noteikumu 9.24.apakšpunktā noteiktajā termiņā ir saņemti iesniegumi dažādošanas atbalsta saņemšanai cukurbiešu audzētājiem.

9.5 Lauku atbalsta dienests dažādošanas atbalstu cukurbiešu audzētājiem izmaksā atbilstoši Komisijas regulas Nr. 968/2006 17.panta 1.punktam.

9.6 Ja cukurbiešu audzētājs, pretendējot uz dažādošanas atbalstu cukur­biešu audzētājiem, sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis dažādošanas atbalsta maksājumu piešķiršanas nosacījumus, cukurbiešu audzētājs nesaņem konkrēto maksājumu par konkrēto vienību attiecīgajā gadā, kā arī atmaksā Lauku atbalsta dienestam piešķirto atbalstu, ja tāds ir izmaksāts pirms pārkāpuma konstatēšanas.

III. Cukura ražotāju restrukturizācijas atbalsta iesnieguma pieņemšana un izvērtēšana

10. Lai saņemtu restrukturizācijas atbalstu, cukura ražotājs Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu restrukturizācijas atbalsta saņemšanai (turpmāk - iesniegums) saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 4.pantu.

11. Lauku atbalsta dienests reģistrē iesniegumu, norādot tā iesniegšanas datumu un laiku.

12. Iesniegumus, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 968/2006 8.panta 2.punktā noteiktajām prasībām, Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Zemkopības ministrijā, Labklājības ministrijā un Vides ministrijā.

13. Iesniegumus attiecīgajās jomās izvērtē šādas institūcijas:

13.1. Zemkopības ministrija - restrukturizācijas plāna darbību un pasākumu atbilstību;

13.2. Vides ministrija - vides plāna darbību un pasākumu atbilstību;

13.3. Labklājības ministrija - sociālā plāna darbību un pasākumu atbilstību.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētās institūcijas iesniegumus izvērtē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 968/2006 9.panta 2.punktam un šādiem kritērijiem:

14.1. vai aprakstītie pasākumi un darbības atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

14.2. vai aprakstītie pasākumi un darbības atbilst cukura nozares restrukturizācijas mērķim;

14.3. vai paredzētās aktivitātes ir skaidri definētas un samērīgas ar plānu īstenošanas izmaksām;

14.4. vai paredzētās aktivitātes ir samērīgas ar plānoto pasākumu izpildes laika grafiku;

14.5. vai aprakstītie pasākumi un darbības ietver objektīvi pārbaudāmus rādītājus;

14.6. vai finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālajiem izdevumiem;

14.7. vai ir apliecināts, ka, sagatavojot sociālo plānu, cukura ražotājs konsultējies ar cukurfabrikas arodbiedrību vai ar darbinieku pārstāvjiem.

14.1 Šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētajā sociālajā plānā iekļauta­jām uzņēmuma restrukturizācijas izmaksām cukura ražotāju darbiniekiem ir kompensācijas raksturs, ja tās atbilst šādam apmēram:

14.1 1. 50 % no summas, ko veido darbinieka 2006.gada decembra mēneša pamatalgas reizinājums ar gadu skaitu, kuri nostrādāti cukura ražotāja uzņēmumā;

14.1 2. 100 % no summas, ko veido darbinieka 2006.gada decembra mēneša pamatalgas un piemaksu reizinājums ar 12 - viena kalendāra gada mēnešu skaitu;

14.1 3. 20 % no summas, ko veido līdz 2006.gada 31.decembrim 55 gadu vecumu sasnieguša darbinieka 2006.gada decembra mēneša pamatalgas reizinājums ar pilnu mēnešu skaitu, kas no darba attiecību pārtraukšanas dienas atlikuši līdz pensijas vecuma sasniegšanai;

14.1 4. 100 % no summas, ko veido, no mēnešu skaita, kāds darbiniekam, kuram darba attiecību pārtraukšanas dienā ir atlikuši mazāk nekā pieci gadi līdz pensijas vecuma sasniegšanai, atņemot 12 mēnešus un iegūto summu reizinot ar 120.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.183 redakcijā)

15. Ja iesniegums neatbilst šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām, attiecīgi Zemkopības ministrija, Labklājības ministrija vai Vides ministrija rakstiski pieprasa cukura ražotājam papildu informāciju iesnieguma precizēšanai. Ražotājs pieprasīto papildu informāciju ne vēlāk kā Padomes regulas Nr. 320/2006 4.panta 1.punktā noteiktajā termiņā iesniedz rakstiski attiecīgi Zemkopības ministrijā, Labklājības ministrijā vai Vides ministrijā un Lauku atbalsta dienestā.

16. 25 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms Padomes regulas Nr. 320/2006 5.panta 1.punktā noteiktā termiņa Zemkopības ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku atzinumu par iesnieguma atbilstību šo noteikumu 14.punktam.

17. Piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minēto atzinumu saņemšanas Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Vides ministrijas sniegtajiem atzinumiem un Padomes regulas Nr. 320/2006 5.panta 2.punktā noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par iesnieguma atbilstību un informē par to cukura ražotāju.

18. Divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iesnieguma apstiprināšanu Lauku atbalsta dienests nosūta to Eiropas Komisijai.

19. Lauku atbalsta dienests nodrošina šo noteikumu 3.punktā minētā restrukturizācijas atbalsta izmaksu mēneša laikā pēc līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 10.panta 4.punktu.

IV. Iesniegumā paredzēto pasākumu īstenošana, uzraudzība un ziņojuma sagatavošana

20. Pēc Eiropas Komisijas lēmuma paziņošanas par restrukturizācijas fonda finanšu resursu pieejamību un pirms iesniegumā paredzēto pasākumu ieviešanas Lauku atbalsta dienests ar cukura ražotāju noslēdz līgumu par restrukturizācijas atbalsta saņemšanu.

21. Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts darba inspekciju pārbauda iesniegumā paredzēto pasākumu īstenošanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 968/2006 25.pantu.

22. Iesniegumā paredzēto pasākumu īstenošanas laikā cukura ražotājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā Komisijas regulas Nr. 968/2006 23.pantā noteiktos dokumentus.

23. Lauku atbalsta dienests sagatavo un Komisijas regulas Nr. 968/2006 24. un 25.pantā noteiktajā kārtībā sniedz Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai informāciju par iesniegumā paredzēto pasākumu īstenošanu.

IV1. Pagaidu restrukturizācijas maksājums

(Nodaļa MK 13.02.2007. noteikumu Nr.123 redakcijā)

23.1 Cukura ražotājs Padomes regulas Nr. 320/2006 11.panta 2.apakšpunktā paredzēto pagaidu restrukturizācijas maksājumu (turpmāk - pagaidu maksājums) iemaksā Lauku atbalsta dienesta norēķinu kontā Valsts kasē Padomes regulas Nr. 320/2006 11.panta 5.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

23.2 Pagaidu maksājuma summu cukura ražotājs aprēķina par kārtējā tirdzniecības gada cukura ražošanas kvotu, to reizinot ar Padomes regulas Nr. 320/2006 11.panta 2.apakšpunktā noteikto likmi.

23.3 Pagaidu maksājumu Lauku atbalsta dienests iemaksā Eiropas Komisijas izveidotajā pagaidu restrukturizācijas fondā saskaņā ar Padomes regulas Nr. 320/2006 11.panta 3.apakšpunktu.

23.4 Ja pagaidu maksājums netiek iemaksāts Padomes regulas Nr. 320/2006 11.panta 5.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Lauku atbalsta dienests no cukura ražotāja piedzen nokavējuma naudu 0,1 procenta apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Lauku atbalsta dienesta piedzītā nokavējuma nauda ir ieskaitāma Valsts kases norādītajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

V. Noslēguma jautājums

24. Cukura rūpniecības restrukturizācijas pasākumus īsteno līdz 2010.gada 30.septembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.51

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.275 redakcijā)

04.JPG (84240 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 09.01.2007.Stājas spēkā: 19.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 11, 18.01.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
151636
{"selected":{"value":"19.04.2008","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.04.2008","iso_value":"2008\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2007","iso_value":"2007\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2007.-18.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2007","iso_value":"2007\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-22.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.01.2007","iso_value":"2007\/01\/19","content":"<font class='s-1'>19.01.2007.-16.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.04.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)