Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumus Nr. 1258 "Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 76.§)
Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu
Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 2.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par personas apliecību un pasu izsniegšanu un nodevas maksāšanas kārtību.

2. Valsts nodevu par personas apliecības vai pases izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

3. No valsts nodevas par personas apliecības vai pases izsniegšanu ir atbrīvota persona, kura ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē šo statusu apliecinošu dokumentu.

4. Valsts nodevas samaksu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā (ar pārskaitījumu) vai skaidrā naudā, iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kam ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus. Pirms personas apliecības vai pases saņemšanas persona maksājumu apliecinošu dokumentu (kvīti) iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šo noteikumu 3.punktā minētā persona maksājumu apliecinošu dokumentu (kvīti) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē neiesniedz.

II. Valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu

(Nodaļa stājas spēkā 01.06.2009.; sk. 21. punktu)

5. Valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu ir trīs lati.

6. Valsts nodeva par personas apliecības izsniegšanu vecuma pensionā­ram, pirmās vai otrās grupas invalīdam, bērnam invalīdam, personai līdz 15 gadu vecumam un personai, kura iesniegusi dokumentus personas apliecības saņemšanai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ir viens lats.

7. Valsts nodeva par personas apliecības atkārtotu izsniegšanu, ja personas apliecība nozaudēta vai bojāta, ir seši lati.

8. Valsts nodeva par personas apliecības atkārtotu izsniegšanu, ja perso­nas apliecība nozaudēta vai bojāta, šo noteikumu 6.punktā minētajām personām ir divi lati.

III. Valsts nodeva par pases izsniegšanu

9. Valsts nodevas likme par pases pirmreizēju izsniegšanu vai par pases atkārtotu izsniegšanu, ja iepriekšējai pasei beidzies derīguma termiņš, pase nav derīga ceļošanai, personai mainījies personvārds vai mainījies personas tiesiskais statuss, ir 15 latu, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

9.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 25 lati;

9.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 35 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341)

10. Valsts nodeva vecuma pensionāram, pirmās vai otrās grupas invalīdam un personai līdz 20 gadu vecumam par pases pirmreizēju izsniegšanu vai par pases atkārtotu izsniegšanu, ja iepriekšējai pasei beidzies derīguma termiņš, pase nav derīga ceļošanai, personai mainījies personvārds vai mainījies personas tiesiskais statuss, ir pieci lati, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

10.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 15 latu;

10.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 25 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341)

11. Valsts nodevas likme par pases atkārtotu izsniegšanu, izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos pases izsniegšanas iemeslus, ir 20 latu, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

11.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 30 latu;

11.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 40 latu.

12. Valsts nodevas likme vecuma pensionāram, pirmās vai otrās grupas invalīdam un personai līdz 20 gadu vecumam par pases atkārtotu izsniegšanu, izņemot šo noteikumu 10.punktā minētos pases izsniegšanas iemeslus, ir 10 latu, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

12.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 20 latu;

12.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 30 latu.

13. Valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu personai, kura mainījusi uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, ir 15 latu, bet pensionāram, pirmās vai otrās grupas invalīdam un personai līdz 20 gadu vecumam, kas mainījusi uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu ir pieci lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341)

14. Valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu personai, kura Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina pases paātrinātas izsniegšanas nepieciešamību, ir noteikta attiecīgi šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. un 20.punkta ievaddaļā, ja:

14.1. personai nepieciešama ārstēšanās ārvalstī;

14.2. personai nepieciešams izbraukt no valsts tuvinieka slimības vai nāves gadījumā;

14.3. persona līdz 18 gadu vecumam vai izglītības iestādes audzēknis dodas organizētā braucienā uz ārvalstīm.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumus Nr.73 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 25., 137.nr.; 2004, 67.nr.; 2005, 207.nr.).

16. Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases izsniegšanu ir pieci lati, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

16.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 15 latu;

16.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 30 latu.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341; MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

16.1 Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu personai, kura mainījusi uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniegusi 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, ir pieci lati.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.341 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

17. Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases izsniegšanu vecuma pensionāram, pirmās vai otrās grupas invalīdam, bērnam invalīdam, bērnam līdz 15 gadu vecumam un personai, kura iesniegusi dokumentus pases saņemšanai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, ir viens lats, bet par pases paātrinātu izsniegšanu minētajai personai ir šādas valsts nodevas likmes:

17.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 11 latu;

17.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 26 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341; MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

17.1 Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases paātrinātu izsniegšanu vecuma pensionāram un pirmās vai otrās grupas invalīdam, kas mainījis uzvārdu pēc laulības noslēgšanas un dokumentus pases izsniegšanai sakarā ar uzvārda maiņu iesniedzis 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas, ir viens lats.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.341 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

18. Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases atkārtotu izsniegšanu, ja pase nozaudēta vai bojāta, ir 10 latu, bet par pases paātrinātu izsniegšanu ir šādas valsts nodevas likmes:

18.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 20 latu;

18.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 35 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341; MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

19. Līdz 2007.gada 19.novembrim valsts nodevas likme par pases atkārtotu izsniegšanu, ja pase nozaudēta vai bojāta, šo noteikumu 17.punktā minētajām personām ir divi lati, bet par pases paātrinātu izsniegšanu minētajām personām ir šādas valsts nodevas likmes:

19.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 12 latu;

19.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 27 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341; MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

20. No 2007.gada 20.novembra līdz 2009.gada 31.maijam valsts nodevas likme par pases izsniegšanu personai līdz 15 gadu vecumam, personai, kura iesniegusi dokumentus pases saņemšanai 30 dienu laikā pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, un bērnam invalīdam ir divi lati, bet par pases paātrinātu izsniegšanu minētajai personai ir šādas valsts nodevas likmes:

20.1. ja pasi izsniedz četru darbdienu laikā, - 12 latu;

20.2. ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā, - 27 lati.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341; MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.776)

21. Šo noteikumu II nodaļa stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūniju.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.341)

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1059Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 30.12.2006.Zaudē spēku: 07.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 29.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
150749
{"selected":{"value":"01.06.2009","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2009","iso_value":"2009\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2007","iso_value":"2007\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2007.-31.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2007","iso_value":"2007\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2007.-16.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2006","iso_value":"2006\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2006.-31.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)