Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.966

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 55.§)
Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 117.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā (turpmāk - gaisa telpa).

2. Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģiem, civilās aviācijas gaisa kuģiem, kurus izmanto Nacionālie bruņotie spēki, un ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģiem, kuri veic lidojumus gaisa telpā.

3. Militārās aviācijas gaisa kuģi lidojumus gaisa telpā veic saskaņā ar Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 un nacionālajiem civilo aviāciju regulējošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk - vispārējā gaisa satiksme) vai atšķirīgi no civilajai aviācijai noteiktajām prasībām (turpmāk - operacionālā gaisa satiksme), ievērojot gaisa telpas elastīgas izmantošanas principu un šo noteikumu IV nodaļā minētos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.363; grozījumi punktā stājas spēkā 04.12.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

3.1 Šo noteikumu 3. punkts neattiecas uz militārās aviācijas gaisa kuģu maršruta lidojumiem.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.363 redakcijā)

3.2 Militārās aviācijas gaisa kuģi maršruta lidojumus veic kā vispārējā gaisa satiksme atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem nekontrolējamā gaisa telpā, ievērojot šādus papildu nosacījumus:

3.2 1. gaisa kuģa lidojuma augstums ir vismaz 610 metru (2000 pēdu) virs pārlidojamās virsmas;

3.2 2. gaisa kuģa lidojumā izmērītais gaisa ātrums nesasniedz skaņas ātrumu;

3.2 3. pilots ir atbildīgs par lidojumu drošumu attiecībā pret pārējo gaisa satiksmi.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.363 redakcijā)

4. Vispārējā gaisa satiksme un operacionālā gaisa satiksme vienlaikus nenotiek vienā un tajā pašā gaisa telpas struktūras elementā, izņemot šādus gadījumus:

4.1. ja ir izveidota īslaicīgi rezervēta zona (TRA) militāriem gaisa telpas lietotājiem;

4.2. ja ir izveidota īslaicīgi norobežota zona (TSA) militāriem gaisa telpas lietotājiem, ja radusies ārkārtas situācija un nepieciešams veikt vispārējās gaisa satiksmes gaisa kuģa lidojumu caur šo zonu;

4.3. lai vizuāli identificētu gaisa telpas izmantošanas kārtības vai valsts robežas pārkāpēju, novirzītu to uz sākotnējo maršrutu vai ārpus Latvijas Republikas teritorijas robežām vai veiktu tā piespiedu nosēdināšanu;

4.4. ja ir pieņemts lēmums par kaujas darbību veikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā;

4.5. lai pārbaudītu gatavību šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minēto lidojumu veikšanai.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.363)

4.1 Militārās aviācijas gaisa kuģi lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā veic ar ieslēgtiem gaisa kuģa uztvērējraidītājiem ar augstuma iestatījumu, (nodrošinot, ka vispārējās gaisa satiksmes vadības vienība var redzēt un atpazīt gaisa kuģi), izņemot šo noteikumu 4.3. un 4.4. apakšpunktā minētos gadījumus.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.363 redakcijā)

4.2 Šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, lai koordinētu savstarpējo rīcību, nodrošina nepārtrauktus tiešos sakarus starp operacionālās un vispārējās gaisa satiksmes vadības vienībām.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā)

4.3 Šo noteikumu 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajos gadījumos starp vispārējās gaisa satiksmes un operacionālās gaisa satiksmes gaisa kuģiem ievēro šādu distanci:

4.31. ne mazāk par 1500 metriem (5000 pēdām) vertikālajā plaknē – visos lidojumu līmeņos;

4.32. ne mazāk par 20 kilometriem (10 jūras jūdzēm) horizontālajā plaknē no gaisa kuģa sānskata;

4.33. ne mazāk par 37 kilometriem (20 jūras jūdzēm) horizontālajā plaknē no gaisa kuģa lidojuma virziena vektora.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā)

5. Prioritāte gaisa telpas izmantošanā attiecībā pret pārējiem gaisa telpas izmantotājiem (izņemot gaisa kuģus avārijas situācijā) ir šādiem operacionālās gaisa satiksmes gaisa kuģu lidojumiem:

5.1. gaisa telpas patrulēšanas lidojumiem, lai vizuāli identificētu gaisa telpas izmantošanas kārtības vai valsts robežas pārkāpēju, novirzītu to uz sākotnējo maršrutu vai ārpus Latvijas Republikas teritorijas robežām vai veiktu tā piespiedu nosēdināšanu;

5.2. lidojumiem sabiedriskās kārtības un drošības interesēs, kurus veic gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanai vai kaujas darbības veikšanai pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai;

5.3. ugunsdzēsības un glābšanas darbu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai, cilvēku un citu objektu meklēšanas un glābšanas darbu veikšanai, kā arī gaisa kuģu lidojumiem, kas iesaistīti starptautiskajās glābšanas operācijās vai minēto darbu atbalstam;

5.4. lidojumiem valsts militārās aizsardzības interesēs un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas kolektīvās aizsardzības un krīzes vadības operāciju ietvaros;

5.5. pretterorisma pasākumu atbalsta lidojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts institūciju rīcību lidmašīnas, kuģa vai objekta sagrābšanas gadījumā;

5.6. novērošanas lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuriem pievienojusies Latvijas Republika;

5.7. lidojumiem, kurus veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Valsts robežsardze veic robežuzraudzības uzdevumus jūrā, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku gaisa kuģus neatliekamas nepieciešamības gadījumā;

5.8. šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7.apakšpunktā minēto lidojumu gatavības pārbaudei.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā)

5.1 Ja vienlaikus gaisa telpas izmantošanai pieteikti lidojumi ar diviem vai vairāk šo noteikumu 5.punktā minētajiem operacionālās gaisa satiksmes gaisa kuģiem, Nacionālie bruņotie spēki pieņem lēmumu par prioritātes piešķiršanu šo gaisa kuģu lidojumiem un nekavējoties par to paziņo vispārējās gaisa satiksmes vadības vienībai.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā)

5.2 Nacionālie bruņotie spēki un valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" noslēdz starpresoru vienošanos par nepārtrauktu ar radiolokācijas sensoru iegūtās informācijas apmaiņu, ievērojot klasificētās informācijas aizsardzības pasākumus, un lidojumu plānā esošo datu apmaiņu.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.488 redakcijā)

II. Gaisa telpas izmantošanas koordinācija militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumu laikā

6. Gaisa telpas izmantošanu koordinē saskaņā ar gaisa telpas elastīgas izmantošanas principiem visu gaisa telpas izmantotāju interesēs. Izmantojot gaisa telpu operacionālajai gaisa satiksmei, tiek ievērota visu gaisa telpas izmantotāju drošība.

7. Gaisa telpas elastīgu izmantošanu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka gaisa telpas pārvaldības kārtību, kā arī gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.508 redakcijā)

III. Operacionālās gaisa satiksmes kārtība

8. Operacionālā gaisa satiksme notiek vizuālos vai instrumentālos meteoroloģiskos apstākļos.

9. Operacionālā gaisa satiksme nav civilās gaisa satiksmes vadības un plūsmas vadības subjekts.

10. Operacionālo gaisa satiksmi vada speciāli militārās aviācijas lidojumu vadībai apmācīts un pilnvarots gaisa satiksmes vadības personāls.

IV. Operacionālās gaisa satiksmes ierobežojumi

11. Militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumu ātruma ierobežojumi:

11.1. militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumus zemāk par 95.lidojumu līmeni veic ar ātrumu, kas nepārsniedz Maha skaitli 0,9 vai 575 mezglus;

11.2. militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumus augstāk par 95.lidojumu līmeni līdz 300.lidojumu līmenim veic ar ātrumu, kas nepārsniedz Maha skaitli 0,95;

11.3. virsskaņas lidojumus veic ne zemāk par 300.lidojumu līmeni;

11.4. veicot šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.4.apakšpunktā minētos lidojumus, militārās aviācijas gaisa kuģi uz virsskaņas ātrumu pāriet augstumā, kas pārsniedz 3000 metru (10000 pēdu), un gaisa kuģis atrodas lidojuma augstuma uzņemšanas režīmā.

12. Militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumu augstuma ierobežojumi lidojumiem vizuālos meteoroloģiskos apstākļos:

12.1. lidojumus maršrutā veic:

12.1.1. lidmašīnas - ne zemāk par 150 metriem (500 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai šķēršļiem, kas tuvāki par 600 metriem no lidojuma maršruta;

12.1.2. helikopteri - ne zemāk par 30 metriem (100 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai šķēršļiem, kas tuvāki par 150 metriem no lidojuma maršruta;

12.2. (svītrots ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1107).

13. Militārās aviācijas lidmašīnas lidojumu laikā uzpilda degvielu speciāli šim nolūkam izveidotās zonās un maršrutos ne zemāk par 1500 metriem (5000 pēdām), helikopteri - ne zemāk par 150 metriem (500 pēdām).

13.1 Militārās aviācijas gaisa kuģi militāro mācību lidojumu laikā kaujas munīciju pielieto speciāli šim nolūkam izveidotās gaisa zonās Nacionālo bruņoto spēku mācību norises laikā virs poligoniem.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

14. Militārās aviācijas gaisa kuģi lidojumus vizuālos meteoroloģiskos apstākļos veic:

14.1. virs apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 10000, ne zemāk par 300 metriem (1000 pēdām) virs augstākā šķēršļa;

14.2. virs apdzīvotām vietām, kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 10000, ne zemāk par 150 metriem (500 pēdām) virs augstākā šķēršļa.

15. Militārās aviācijas gaisa kuģi lidojumus instrumentālos meteoroloģiskos apstākļos veic ne zemāk par 300 metriem (1000 pēdām) virs augstākā šķēršļa astoņu kilometru (4,3 jūras jūdžu) rādiusā no aprēķinātās gaisa kuģa atrašanās vietas.

V. Zemie lidojumi

(Nodaļa MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1107 redakcijā)

16. Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi, kurus veic, ievērojot šādus ierobežojumus:

16.1. lidmašīnas – ne zemāk par 61 metru (200 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem (500 pēdām) no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus;

16.2. helikopteri – ne zemāk par 15 metriem (45 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem (150 pēdām) no lidojuma maršruta;

16.3. visi militārās aviācijas gaisa kuģi – ne augstāk par 610 metriem (2000 pēdām) virs pārlidojamās virsmas.

17. Zemos lidojumus veic:

17.1. noteiktā gaisa telpas struktūras elementā (turpmāk – zemo lidojumu zona), kuru izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;

17.2. diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika;

17.3. ne vairāk kā četri gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks par 30 sekundēm;

17.4. ņemot vērā informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) ievietoto informāciju par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uzturēšanās vietām uz sauszemes un jūrā.

18. Aizliegts veikt zemos lidojumus:

18.1. ārpus zemo lidojumu zonas;

18.2. brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās;

18.3. zemo lidojumu zonā ilgāk par trijām stundām;

18.4. laika apstākļos, kas ir nepiemēroti gaisa kuģu vizuālo lidojumu veikšanai;

18.5. ja militārās aviācijas gaisa kuģis nav nodrošināts ar radiosakariem 123,95 megahercu frekfences uztveršanai un raidīšanai;

18.6. ja militārās aviācijas gaisa kuģis nav aprīkots ar darba kārtībā esošu sekundāras radiolokācijas uztvērēju – raidītāju (IFF transponderi);

18.7. virs Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos esošajiem kuģiem (izņemot militārajās mācībās iesaistītos karakuģus) tuvāk par vienu jūras jūdzi horizontālā virzienā un zemāk par 300 metriem (1000 pēdām) vertikālā virzienā;

18.8. virs Latvijas Republikas teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam;

18.9. virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju;

18.10. virs lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām;

18.11. virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma "Lubāna mitrājs" laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim;

18.12. virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilovatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem.

(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.488)

19. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi zemo lidojumu zonā ir atļauti tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta lidojumu atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

20. Nacionālie bruņotie spēki apkopo pieprasījumus zemo lidojumu veikšanai, koordinē zemo lidojumu zonu izmantošanas pieejamību, pieņem lēmumu par zemo lidojumu zonu izmantošanas atļaujas piešķiršanu un vismaz mēnesi iepriekš Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā internetā publicē informāciju par zemo lidojumu zonām un to darbības laikiem nākamajā mēnesī.

21. Nacionālie bruņotie spēki līdz iepriekšējās darbdienas pulksten 10.00 pēc koordinētā pasaules laika (UTC) iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" zemo lidojumu zonas izmantošanas pieteikumu, norādot šādu informāciju:

21.1. zemo lidojumu zonas nosaukums;

21.2. plānoto zemo lidojumu zonu izmantošanas laiks pēc koordinētā pasaules laika (UTC);

21.3. gaisa kuģa tips, reģistrācijas numurs un gaisa kuģu skaits grupā;

21.4. gaisa kuģu pazīšanas zīme (Callsign) un transpondera kods;

21.5. militārās gaisa satiksmes vadības vienības nosaukums un kontaktinformācija;

21.6. zemo lidojumu zonas lidojumu vertikālās robežas, ja nav nepieciešams izmantot visu zonas augstumu diapazonu.

21.1 Lēmumu par gaisa telpas struktūras elementa izmantošanu zemo lidojumu veikšanai pieņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka gaisa telpas pārvaldības kārtību, kā arī gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.508 redakcijā)

22. (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.508)

23. (Svītrots ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.508)

24. Nacionālie bruņotie spēki par pieņemto lēmumu līdz iepriekšējās darbdienas pulksten 15.00 pēc koordinētā pasaules laika (UTC) informē militārās aviācijas gaisa kuģa kapteini.

25. (Svītrots ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.488)

26. (Svītrots ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.488)

27. Zemos lidojumus uz zemo lidojumu zonu un no tās veic atbilstoši vispārējām gaisa satiksmes prasībām.

28. (Svītrots ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.488)

29. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sagatavo zemo lidojumu kartes, izmantojot topogrāfiskajā kartēšanā iegūto informāciju, kā arī informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) ievietoto aeronavigācijas informāciju.

30. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" bez maksas nosūta pa vienam zemo lidojumu kartes eksemplāram valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra", valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" un Valsts robežsardzei.

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.488)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 966Pieņemts: 21.11.2006.Stājas spēkā: 07.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 06.12.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
149179
{"selected":{"value":"04.12.2014","content":"<font class='s-1'>04.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.12.2014","iso_value":"2014\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-03.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2012","iso_value":"2012\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2012.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-13.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2010","iso_value":"2010\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2010.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.12.2006","iso_value":"2006\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2006.-23.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)