Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1107

Rīgā 2010.gada 7.decembrī (prot. Nr.71 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 117.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.3.apakšpunktā vārdus "Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēki" ar vārdiem "Nacionālie bruņotie spēki".

2. Svītrot 12.2.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Militārās aviācijas gaisa kuģi militāro mācību lidojumu laikā kaujas munīciju pielieto speciāli šim nolūkam izveidotās gaisa zonās Nacionālo bruņoto spēku mācību norises laikā virs poligoniem."

4. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Zemie lidojumi

16. Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi, kurus veic, ievērojot šādus ierobežojumus:

16.1. lidmašīnas - ne zemāk par 61 metru (200 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem (500 pēdām) no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus;

16.2. helikopteri - ne zemāk par 15 metriem (45 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem (150 pēdām) no lidojuma maršruta;

16.3. visi militārās aviācijas gaisa kuģi - ne augstāk par 610 metriem (2000 pēdām) virs pārlidojamās virsmas.

17. Zemos lidojumus veic:

17.1. noteiktā gaisa telpas struktūras elementā (turpmāk - zemo lidojumu zona), kuru izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;

17.2. diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika;

17.3. ne vairāk kā četri gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks par 30 sekundēm;

17.4. ņemot vērā informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) ievietoto informāciju par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uzturēšanās vietām uz sauszemes un jūrā.

18. Aizliegts veikt zemos lidojumus:

18.1. ārpus zemo lidojumu zonas;

18.2. brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās;

18.3. zemo lidojumu zonā ilgāk par trijām stundām laikposmā no pulksten 00.00 līdz pulksten 23.59 pēc vietēja laika;

18.4. ja redzamība ir mazāka par astoņiem kilometriem un attālums no mākoņiem ir mazāks par 150 metriem (500 pēdām);

18.5. ja militārās aviācijas gaisa kuģis nav nodrošināts ar radiosakariem 123,95 megahercu frekfences uztveršanai un raidīšanai;

18.6. ja militārās aviācijas gaisa kuģis nav aprīkots ar darba kārtībā esošu sekundāras radiolokācijas uztvērēju - raidītāju (IFF transponderi);

18.7. virs Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos esošajiem kuģiem (izņemot militārajās mācībās iesaistītos karakuģus) tuvāk par vienu jūras jūdzi horizontālā virzienā un zemāk par 300 metriem (1000 pēdām) vertikālā virzienā;

18.8. virs Latvijas Republikas teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam;

18.9. virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju;

18.10. virs lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām;

18.11. virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma "Lubāna mitrājs" laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim;

18.12. virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilovatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem.

19. Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi zemo lidojumu zonā ir atļauti tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta lidojumu atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

20. Nacionālie bruņotie spēki apkopo pieprasījumus zemo lidojumu veikšanai, koordinē zemo lidojumu zonu izmantošanas pieejamību, pieņem lēmumu par zemo lidojumu zonu izmantošanas atļaujas piešķiršanu un vismaz mēnesi iepriekš Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā internetā publicē informāciju par zemo lidojumu zonām un to darbības laikiem nākamajā mēnesī.

21. Nacionālie bruņotie spēki līdz iepriekšējās darbdienas pulksten 10.00 pēc koordinētā pasaules laika (UTC) iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" zemo lidojumu zonas izmantošanas pieteikumu, norādot šādu informāciju:

21.1. zemo lidojumu zonas nosaukums;

21.2. plānoto zemo lidojumu zonu izmantošanas laiks pēc koordinētā pasaules laika (UTC);

21.3. gaisa kuģa tips, reģistrācijas numurs un gaisa kuģu skaits grupā;

21.4. gaisa kuģu pazīšanas zīme (Callsign) un transpondera kods;

21.5. militārās gaisa satiksmes vadības vienības nosaukums un kontaktinformācija;

21.6. zemo lidojumu zonas lidojumu vertikālās robežas, ja nav nepieciešams izmantot visu zonas augstumu diapazonu.

22. Pēc šo noteikumu 21.punktā minētā pieteikuma saņemšanas valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" izvērtē to, ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā minētās prioritātes un stratēģiskā līmenī noteiktās prioritātes gaisa telpas elastīgai izmantošanai, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

22.1. par atļauju izmantot attiecīgo zonu zemo lidojumu veikšanai saskaņā ar iesniegto pieteikumu, ja uz tās izmantošanu tajā pašā laikā jau iepriekš nav pieteikušies citi gaisa telpas izmantotāji vai tie nav pieteikuši konfliktējošo gaisa telpas elastīgas izmantošanas struktūras elementu izmantošanu;

22.2. par atļauju izmantot attiecīgo zonu zemo lidojumu veikšanai, informējot militārās aviācijas vienību (zemo lidojumu zonas izmantošanas pieteikuma iesniedzēju) par zonas izmantošanas ierobežojumiem, ja uz tās izmantošanu tajā pašā laikā jau iepriekš ir pieteikušies citi gaisa telpas izmantotāji vai tie ir pieteikuši konfliktējošo gaisa telpas elastīgas izmantošanas struktūras elementu izmantošanu. Šādā gadījumā minētos ierobežojumus un piedāvāto alternatīvo laiku saskaņo ar zemo lidojumu zonas izmantošanas pieteikuma iesniedzēju;

22.3. par atteikumu atļaut izmantot attiecīgo zonu zemo lidojumu veikšanai, ja zonas izmantošanas pieteikuma iesniedzējs nevar veikt zemos lidojumus, ievērojot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos ierobežojumos vai piedāvāto alternatīvo laiku.

23. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" par pieņemto lēmumu līdz iepriekšējās darbdienas pulksten 14.00 pēc koordinētā pasaules laika (UTC) informē zemo lidojumu zonas izmantošanas pieteikuma iesniedzēju.

24. Nacionālie bruņotie spēki par pieņemto lēmumu līdz iepriekšējās darbdienas pulksten 15.00 pēc koordinētā pasaules laika (UTC) informē militārās aviācijas gaisa kuģa kapteini.

25. Ne vēlāk kā 30 minūtes pirms zemo lidojumu sākuma militārās aviācijas gaisa kuģa kapteinis iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" lidojuma plānu, kas sastādīts atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 2.pielikumā minētajām prasībām.

26. Militārās aviācijas gaisa kuģa kapteinis pirms ielidošanas zemo lidojumu zonā un izlidošanas no tās paziņo valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" gaisa kuģa pazīšanas zīmi (Callsign), zemo lidojumu zonas apzīmējumu, lidojuma virzienu, gaisa kuģu skaitu grupā, ja lido vairāki gaisa kuģi.

27. Zemos lidojumus uz zemo lidojumu zonu un no tās veic atbilstoši vispārējām gaisa satiksmes prasībām.

28. Zemos lidojumus zemo lidojumu zonā veic operacionālā gaisa satiksmē saskaņā ar zemo lidojumu zonas ekspluatācijas noteikumiem. Beidzot zemo lidojumu zonas izmantošanu pieteiktajā laikposmā, militārās aviācijas gaisa kuģa kapteinis informē par to valsts akciju sabiedrību "Latvijas gaisa satiksme".

29. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sagatavo zemo lidojumu kartes, izmantojot topogrāfiskajā kartēšanā iegūto informāciju, kā arī informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" (AIP) ievietoto aeronavigācijas informāciju.

30. Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" bez maksas nosūta pa vienam zemo lidojumu kartes eksemplāram valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra", valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" un Valsts robežsardzei."

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A.Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1107Pieņemts: 07.12.2010.Stājas spēkā: 24.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 23.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223175
24.12.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)