Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr. 746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.682

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 31.§)
Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka starptautiskajos normatīvajos aktos noteikto kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu starp Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju.

2. Lai stiprinātu kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību un nodrošinātu savstarpējās informācijas apmaiņu, šajos noteikumos minētās institūcijas un, ja nepieciešams, arī citas kompetentās institūcijas (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija) izstrādā operatīvās rīcības plānus.

II. Aizsardzības ministrijas funkcijas

3. Aizsardzības ministrijas kompetencē esošās kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkcijas veic Nacionālie bruņotie spēki.

4. Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs (MRCC) (turpmāk - koordinācijas centrs) veic Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu (turpmāk - regula Nr. 725/2004) 6.pantā noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas.

5. Kuģi, kas gatavojas ienākt ostā, sniedz aizsardzības informāciju. Koordinācijas centrs nodrošina minētās informācijas saņemšanu un analīzi nepārtrauktā režīmā (24 stundas diennaktī).

6. Koordinācijas centrs saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 7.panta 3. un 5.daļu var pieprasīt kuģošanas kompānijai 24 stundu laikā sniegt regulas Nr. 725/2004 7.panta 1.daļas "b" apakšpunktā noteikto informāciju.

7. Pēc tam, kad kuģis ir iesniedzis regulas Nr. 725/2004 6.pantā noteikto aizsardzības informāciju, koordinācijas centrs pārbauda, vai attiecīgajam kuģim un tai ostas iekārtai, pie kuras kuģis ir paredzējis piestāt, ir apstiprināts aizsardzības plāns, un, ja tāds ir, - vai kuģa aizsardzības līmenis atbilst attiecīgās ostas iekārtas aizsardzības līmenim. Aizsardzības informāciju kuģis iesniedz, aizpildot aizsardzības informācijas veidlapu koordinācijas centra mājas lapā internetā.

8. Koordinācijas centrs informē kuģi, ostu, ostas daļu vai ostas iekārtu, kas strādā zemākā aizsardzības līmenī, par nepieciešamību pastiprināt aizsardzības pasākumus, kā arī informē Drošības policiju šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu pieņemšanai, ja:

8.1. pēc šo noteikumu 7.punktā minētās pārbaudes koordinācijas centrs konstatē, ka kuģim vai ostas iekārtai nav apstiprināts aizsardzības plāns vai ka kuģa un ostas iekārtas aizsardzības līmeņi nesakrīt;

8.2. no kuģa saņemta informācija, ka kuģim, kas gatavojas pārtauvoties, vai ostas iekārtai, pie kuras kuģis gatavojas pārtauvoties, nav apstiprināts aizsardzības plāns vai ka kuģa un ostas iekārtas aizsardzības līmeņi nesakrīt.

9. Koordinācijas centrs informē kuģi, ostu, ostas daļu vai ostas iekārtu par aizsardzības līmeni, kas noteikts šim kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu, kā arī par to, ka kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai, ar kuru paredzēta saskarsme, nav apstiprināts aizsardzības plāns.

10. Ja koordinācijas centrs pēc regulas Nr. 725/2004 6.pantā noteiktās aizsardzības informācijas analīzes konstatē, ka kuģis neatbilst aizsardzības prasībām vai rodas pamatotas šaubas par tā atbilstību aizsardzības prasībām, koordinācijas centrs saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 2.4.apakšpunktu var piemērot regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 2.5.1. un 2.5.2.apakšpunktā noteiktos kontroles pasākumus, kā arī pieņemt lēmumu par nepieciešamību veikt kuģa inspekciju saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu. Par piemērotajiem kontroles pasākumiem un pieņemto lēmumu par nepieciešamību veikt kuģa inspekciju koordinācijas centrs informē kuģi un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju (turpmāk - Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija).

11. Koordinācijas centrs ir tiesīgs prasīt, lai Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Jūras spēki (turpmāk - Jūras spēki), Valsts robežsardze vai Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 2.5.3.apakšpunktu pārbauda kuģi, kas atrodas Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, ja tas ir izteicis nodomu ienākt Latvijas Republikas ostā.

12. Koordinācijas centrs informē kuģi un Drošības policiju par lēmumu, ko saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu pieņēmusi Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija.

13. Saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 6.noteikuma 6. un 7.punktu koordinācijas centrs ziņo par saņemto trauksmes signālu.

14. Koordinācijas centrs nodrošina regulas Nr. 725/2004 2.pielikuma B daļas 4.13., 4.15., 4.16. (izņemot informācijas iesniegšanu Starptautiskajai jūras organizācijai), 4.22., 4.23. un 4.24.apakšpunkta prasību izpildi. Šajā punktā noteiktās prasības, kas attiecas uz ostas iekārtām, koordinācijas centrs nodrošina arī attiecībā uz ostām kopumā.

15. Koordinācijas centrs veic regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 4.noteikuma 5.punktā noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas.

16. Koordinācijas centrs izveido kontaktpunktu vai nodrošina citus līdzekļus, kurus izmantojot koordinācijas centrs ieinteresētajām personām sniedz aktuālu informāciju par vietām, kurām ir ostu vai ostas iekārtu aizsardzības plāni, kā arī kontaktinformāciju par amatpersonām, kuras ir atbildīgas par ostu vai ostas iekārtu aizsardzību.

17. Jūras spēki pēc koordinācijas centra pieprasījuma saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 2.5.3.apakšpunktu pārbauda kuģi, kas atrodas Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos.

18. Nacionālie bruņotie spēki nodrošina Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas inspektoru nokļūšanu uz kuģa, kas atrodas Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, aizsardzības kontroles pasākumu veikšanai, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku tehniskos līdzekļus, kuģošanas līdzekļus vai gaisa kuģus.

19. Nacionālie bruņotie spēki nodrošina regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 3.3.apakšpunktā minēto lēmumu par aizliegumu ienākt ostā vai izraidīšanu no ostas izpildi.

III. Iekšlietu ministrijas funkcijas

20. Iekšlietu ministrijas kompetencē esošās kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkcijas veic Drošības policija un Valsts robežsardze.

21. Drošības policija sadarbībā ar koordinācijas centru un Kuģu un ostu aizsardzības inspekciju nosaka tādas aizsardzības informācijas izvērtēšanas kritērijus, kura sniedzama saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 6.pantu, kā arī sniedz papildu informāciju, kas jāņem vērā konkrēta kuģa aizsardzības izvērtēšanas procesā.

22. Drošības policija nosaka kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai atbilstošu regulas Nr. 725/2004 2.pielikuma A daļas 2.1.9., 2.1.10. un 2.1.11.apakšpunktā norādīto aizsardzības līmeni un pieņemto lēmumu paziņo koordinācijas centram. Drošības policija minēto lēmumu pieņem pēc tam, kad saņemta un izvērtēta informācija no šajos noteikumos minētajām kompetentajām institūcijām, kas veic kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkcijas, vai citām Latvijas Republikas vai ārvalstu institūcijām, fiziskajām vai juridiskajām personām.

23. Drošības policija nodrošina regulas Nr. 725/2004 2.pielikuma A daļas 4.1., 4.2.apakšpunkta un B daļas 4.21.apakšpunkta prasību izpildi. Tādu šajā punktā noteikto prasību izpildi, kas attiecas uz ostas iekārtām, Drošības policija nodrošina arī attiecībā uz ostām kopumā.

24. Valsts robežsardze nodrošina regulas Nr. 725/2004 8.panta prasību izpildi. Lai veiktu kādu no regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 1.3.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, Valsts robežsardze atbilstoši regulas Nr. 725/2004 8.2.apakšpunkta prasībām ziņo Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijai.

25. Valsts robežsardze pēc koordinācijas centra pieprasījuma saskaņā ar regulas 1.pielikuma 9.noteikuma 2.5.3.apakšpunktu pārbauda kuģi, kas atrodas Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos.

IV. Satiksmes ministrijas funkcijas

26. Satiksmes ministrijas kompetencē esošās kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkcijas veic Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija.

27. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija sniedz koordinācijas centram un Drošības policijai tās rīcībā esošo informāciju par kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību, lai koordinācijas centrs varētu nodrošināt informāciju saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu un Drošības policija varētu noteikt aizsardzības līmeni kuģim, ostai, ostas daļai vai ostas iekārtai saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu.

28. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nodrošina regulas Nr. 725/2004 8.panta prasību izpildi.

29. Regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 3.3.apakšpunktā minētos lēmumus var pieņemt tikai Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija, par to informējot koordinācijas centru.

30. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija par lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar regulas Nr. 725/2004 1.pielikuma 9.noteikuma 3.3.apakšpunktu, informē Starptautisko jūras organizāciju un Eiropas Savienības dalībvalstis.

31. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nodrošina regulā Nr. 725/2004 un tās pielikumos dalībvalstij, līgumslēdzējai valdībai un administrācijai noteikto pienākumu izpildi, izņemot pienākumus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas kompetencē.

32. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nodrošina regulā Nr. 725/2004 un tās pielikumos dalībvalstij, līgumslēdzējai valdībai un administrācijai attiecībā uz ostas iekārtām noteikto pienākumu izpildi arī attiecībā uz ostām kopumā, izņemot pienākumus, kas saskaņā ar šiem noteikumiem ir Aizsardzības ministrijas un Iekšlietu ministrijas kompetencē.

V. Noslēguma jautājumi

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumus Nr.722 "Noteikumi par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 131.nr.).

34. Šo noteikumu 17.punktā minētās pārbaudes Jūras spēki veic no 2008.gada 1.janvāra.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīvas 2005/65/EK par ostu aizsardzības pastiprināšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 682Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 31.08.2006.Zaudē spēku: 31.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 30.08.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
142516
31.08.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)