Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumus Nr. 212 "Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.673

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 12.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
un likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem - ūdens patēriņa skaitītājiem, gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem, aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem, siltumenerģijas skaitītājiem, šķidrumu mērsistēmām (izņemot ūdeni), automātiskajiem svariem, taksometra skaitītājiem, materiālajiem mēriem, dimensionālajiem mērīšanas līdzekļiem un izplūdes gāzu analizatoriem (turpmāk - mērīšanas līdzekļi) -, lai tos ievietotu tirgū un nodotu lietošanā, kā arī to metroloģiskās kontroles un tirgus uzraudzības kārtību.

2. Šo noteikumu izpratnē papildu ierīce ir mērīšanas līdzekļa palīgierīce, kas funkcionē neatkarīgi un savieno mērīšanas līdzekli ar citu ierīci vai mērīšanas līdzekli.

3. Ievietot tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus mērīšanas līdzekļus un to papildu ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim un normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību, ja mērīšanas līdzekļiem un to papildu ierīcēm veikta atbilstības novērtēšana (II nodaļa) un tie marķēti ar CE marķējumu un papildmarķējumu (III nodaļa).

4. Mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, ja tie atbilst piemērojamo standartu un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu prasībām. Minētā informācija pieejama sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" mājas lapā.

5. Ja mērīšanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, nedrīkst ierobežot tā izstādīšanu tirdzniecības izstādēs, skatēs un gadatirgos, ja tas marķēts ar norādi, ka to nedrīkst ievietot tirgū, kā arī nodot lietošanā, kamēr netiek panākta atbilstība šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

6. Būtiskās prasības mērīšanas līdzekļiem noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā, īpašās prasības noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim. Mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu.

7. Mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu veic:

7.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši šādu standartu prasībām:

7.1.1. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši A1 moduļa prasībām;

7.1.2. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši B moduļa prasībām;

7.1.3. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši C1 moduļa prasībām;

7.1.4. LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši D moduļa prasībām;

7.1.5. LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši D1 moduļa prasībām;

7.1.6. LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši E moduļa prasībām;

7.1.7. LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši E moduļa prasībām;

7.1.8. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši F moduļa prasībām;

7.1.9. LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši F1 moduļa prasībām;

7.1.10. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši G moduļa prasībām;

7.1.11. LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši H moduļa prasībām;

7.1.12. LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām", LVS EN 45012:2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām" un LVS EN ISO/IEC17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", lai veiktu atbilstības novērtēšanu atbilstoši H1 moduļa prasībām;

7.2. citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu paziņotās institūcijas, kas ir apdrošinājušas civiltiesisko atbildību un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - paziņotā institūcija).

8. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējamo standartu sarakstu.

9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu un normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim izpildei (turpmāk - piemērojamie standarti). Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tādu Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu un normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim izpildei.

II. Atbilstības novērtēšana

10. Mērīšanas līdzekļa atbilstību būtiskām prasībām pēc ražotāja izvēles novērtē atbilstoši vienam no atbilstības novērtēšanas procedūru moduļiem, kas noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim (2.pielikums).

11. Testēšanas rezultāti apliecina, ka mērīšanas līdzeklis, tā tips vai mērīšanas līdzeklis un tā tips atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, kā arī gāzes, ūdens un siltumenerģijas patēriņa skaitītāju un šķidrumu mērsistēmu (izņemot ūdeni) izturības specifikācijām, ja testēšana ir veikta saskaņā ar piemērojamo standartu un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu prasībām.

12. Mērīšanas līdzekļu atbilstības nodrošināšanai ražotājs var izvēlēties jebkuru tehnisko risinājumu, kas atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām un būtiskajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, vienlaikus jāievēro arī piemērojamo standartu un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu prasības.

13. Mērīšanas līdzekļu un to papildierīču atbilstības novērtēšanu var veikt atsevišķi, ja to paredz normatīvais akts par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

14. Tehniskā dokumentācija ietver informāciju par mērīšanas līdzekļa konstrukciju, izgatavošanu un darbību, lai varētu veikt tā atbilstības novērtēšanu.

15. Tehniskajai dokumentācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai nodrošinātu:

15.1. metroloģiskos raksturlielumus;

15.2. izgatavoto mērīšanas līdzekļu metroloģiskā izpildījuma reproducējamību, ja tie pareizi noregulēti, lietojot šim nolūkam paredzētus līdzekļus;

15.3. mērīšanas līdzekļa darbspēju.

16. Tehniskā dokumentācija ietver visu nepieciešamo informāciju, ciktāl tā attiecas uz mērīšanas līdzekļa, kā arī tā tipa novērtēšanu un identificēšanu:

16.1. mērīšanas līdzekļa vispārēju aprakstu;

16.2. konstrukcijas skices, ražošanas rasējumus, komponentu izvietojuma plānus un shēmas;

16.3. ražošanas procedūras, kas nodrošina atbilstošu produkciju;

16.4. ja nepieciešams, elektronisko iekārtu aprakstus ar rasējumiem, diagrammām, programmatūras informācijas izsekojamības shēmām, kas izskaidro šo iekārtu specifikāciju un darbību;

16.5. aprakstus un skaidrojumus, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa darbības izpratnei;

16.6. pilnībā vai daļēji izmantoto piemērojamo standartu, kā arī Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu;

16.7. izmantotos risinājumus, lai izpildītu būtiskās prasības, un aprakstus, ja piemērojamie standarti nav izmantoti, kā arī Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentus;

16.8. konstrukcijas aprēķinus, pārbaužu rezultātus;

16.9. testēšanas rezultātus, kur tas ir nepieciešams, lai pierādītu, ka mērīšanas līdzeklis un tā tips:

16.9.1. konkrētos ekspluatācijas nosacījumos un vides traucējumos atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim;

16.9.2. atbilst gāzes un ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) specifikācijās noteiktajam izturīgumam;

16.10. Eiropas Kopienas (turpmāk - EK) tipa novērtēšanas sertifikātus vai EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātus attiecībā uz mērīšanas līdzekļiem, kuri satur identiskas daļas konstrukcijā izmantojamām daļām.

17. Atbilstības novērtēšanas dokumentu, šo noteikumu 1.pielikumā vai normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim minēto dokumentu sagatavošana un sarakste tiek veikta tās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts valodā, kurā atrodas paziņotā institūcija, kas veic konkrētā mērīšanas līdzekļa atbilstības novērtēšanu, vai paziņotās institūcijas akceptētajā valodā. Metroloģiskās prasības pareizai mērīšanas līdzekļa lietošanai nodrošina valsts valodā.

18. Tehniskajā dokumentācijā ražotājs norāda zīmogojuma un marķējuma atrašanās vietas.

19. Ja nepieciešams, ražotājs norāda saskarni (interfeisu) un papildierīču savietojamības nosacījumus.

III. CE marķējums un papildmarķējums

20. Mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim apliecina CE marķējums (3.pielikums) un papildmarķējums, ko piestiprina ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, par to uzņemoties atbildību.

21. Papildmarķējums sastāv no taisnstūra rāmī ievietota lielā burta "M" un marķējuma piestiprināšanas gada pēdējiem diviem cipariem. Taisnstūra augstums ir vienāds ar CE atbilstības marķējuma augstumu. Papildmarķējumu piestiprina tūlīt aiz CE atbilstības marķējuma.

22. Paziņotās institūcijas identifikācijas numuru norāda aiz CE marķējuma un papildmarķējuma, ja tas paredzēts atbilstības novērtēšanas procedūrā.

23. CE marķējumam un papildmarķējumam, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuram ir jābūt skaidri saskatāmam, viegli izlasāmam, neizdzēšamam un aizsargātam pret noņemšanu.

24. Ja mērīšanas līdzeklis atbilst citu normatīvo aktu prasībām, kuros paredzēts mērīšanas līdzekli marķēt ar CE marķējumu, tas jānorāda marķējumā.

25. Ja mērīšanas līdzeklis sastāv no ierīcēm, kas nav papildu ierīces, un darbojas kopā ar tām, marķējums jāpiestiprina pie mērīšanas līdzekļa galvenās ierīces.

26. Ja mērīšanas līdzeklis ir par mazu vai pārāk jutīgs, lai tam piestiprinātu CE marķējumu un papildmarķējumu, marķējumu norāda uz iepakojuma, ja tāds ir, vai šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim paredzētajos pavaddokumentos.

27. Mērīšanas līdzeklim var piestiprināt citu marķējumu, ja tas netraucē CE marķējuma un papildmarķējuma redzamību un salasāmību.

28. Uz mērīšanas līdzekļiem nedrīkst izvietot marķējumu, kuru var sajaukt ar CE marķējumu vai papildmarķējumu.

IV. Tirgus uzraudzība

29. Šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim paredzēto valsts metroloģiskās kontroles kārtību un tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

30. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic šo noteikumu 31.punktā minētos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mērīšanas līdzekļi, kuri ir pakļauti reglamentētai metroloģiskai kontrolei, bet kuri neatbilst šo noteikumu un normatīvo aktu par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim prasībām, netiek ievietoti tirgū vai nodoti lietošanā.

31. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka visi vai daļa no noteikta tipa mērīšanas līdzekļiem, kas marķēti ar CE marķējumu un papildmarķējumu, pareizi uzstādīti un izmantoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem, neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, tas sastāda administratīvo aktu un veic atbilstošus pasākumus, lai izņemtu tos no tirgus, aizliegtu vai ierobežotu to turpmāko ievietošanu tirgū un lietošanu, kā arī informē Ekonomikas ministriju par veiktajiem pasākumiem.

32. Ja informācija par konkrētu neatbilstību tiek saņemta sistemātiski, Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju par Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajiem pasākumiem, norādot lēmuma pamatotību.

33. Ja Eiropas Komisija apstiprina šo noteikumu 30.punktā minētā lēmuma pamatotību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs soda personu, kas piestiprinājusi marķējumu, un informē par to Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās pārstāvniecības par veiktajiem pasākumiem.

34. Ja Eiropas Komisija konstatē, ka lēmums, kas pieņemts atbilstoši šo noteikumu 30.punktam, un pasākumi, ko veicis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, nav pamatoti, tā informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Valsts metroloģisko inspekciju un ražotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi.

35. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka CE marķējums un papildmarķējums ir piestiprināts nepareizi, ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums:

35.1. nodrošināt mērīšanas līdzekļa atbilstību tām prasībām, atbilstoši kurām piestiprināts CE marķējums un papildmarķējums;

35.2. novērst Patērētāju tiesību aizsardzības centra konstatētos pārkāpumus.

36. Ja pārkāpums netiek novērsts, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic šo noteikumu 31.punktā minētos pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu konkrētā mērīšanas līdzekļa ievietošanu tirgū vai nodrošinātu tā izņemšanu no tirgus, vai aizliegtu vai ierobežotu tā turpmāko lietošanu, norādot lēmuma pamatotību un informējot par to ražotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi.

37. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot tirgus uzraudzību, sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības institūcijām.

38. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības institūcijām apmainās ar šādu informāciju:

38.1. informāciju par pārbaudīto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim;

38.2. informāciju par paziņoto institūciju izdotajiem EK tipa novērtēšanas, EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātiem un to pielikumiem, kā arī to papildinājumiem, grozījumiem un iepriekš izdoto sertifikātu anulējumiem;

38.3. informāciju par paziņoto institūciju izdotajiem kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem, atteikumiem vai anulējumiem;

38.4. informāciju par paziņoto institūciju sagatavotajiem novērtēšanas pārskatiem, ja to pieprasījušas citas institūcijas.

39. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nodrošina, ka paziņotajām institūcijām ir pieejama visa nepieciešamā informācija, kas attiecas uz sertifikātiem un kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem.

V. Noslēguma jautājumi

40. Mērīšanas līdzekļus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un mērīšanas līdzekļus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.673
Būtiskās prasības

1. Šajā pielikumā noteiktas būtiskās prasības mērīšanas līdzeklim. Ja mērīšanas līdzeklim īpašas prasības noteiktas citos normatīvajos aktos par metroloģiskām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, tās jāievēro kopā ar šajā pielikumā noteiktajām būtiskajām prasībām.

2. Mērīšanas līdzekļiem nodrošina atbilstošu metroloģiskās drošības līmeni, lai iesaistītās puses varētu uzticēties mērījumu rezultātiem, un tos konstruē un ražo atbilstoši augstām kvalitātes prasībām, ņemot vērā mērījumu tehnoloģiju un datu drošumu.

3. Izvēloties būtisko prasību risinājumus, ņem vērā mērīšanas līdzekļa paredzēto izmantošanas veidu un tā iespējamo nepareizo izmantošanu.

4. Šī pielikuma izpratnē:

4.1. mērāmais lielums ir konkrēts lielums, kas ir mērījumu objekts;

4.2. ietekmējošais lielums ir lielums, kas netiek mērīts, bet kurš var ietekmēt mērījuma rezultātus;

4.3. noteiktie ekspluatācijas nosacījumi ir mērīšanas līdzekļa lietošanas nosacījumi, kurus ievērojot mērāmā lieluma un ietekmējošo lielumu vērtības ir noteiktajās robežās;

4.4. traucējums ir ietekmējošs lielums, kura vērtības iekļaujas noteiktajās robežās, bet neiekļaujas mērīšanas līdzekļa noteiktajos ekspluatācijas nosacījumos. Ietekmējošo lielumu uzskata par traucējumu, ja tas nav norādīts noteiktajos ekspluatācijas nosacījumos;

4.5. kritiskā robežnovirze ir vērtība, ar kuru mērījumu rezultāta izmaiņas tiek uzskatītas par nevēlamām;

4.6. tiešā tirdzniecība ir tirdzniecības darījums, ja:

4.6.1. pamatojoties uz mērījuma rezultātu, tiek noteikta cena;

4.6.2. vismaz viena no darījumā iesaistītajām personām saistībā ar šo mērījumu ir patērētājs vai kāda cita persona, kam nepieciešams līdzvērtīgs aizsardzības līmenis;

4.6.3. visas darījumā iesaistītās personas tajā laikā un vietā atzīst mērījuma rezultātus;

4.7. klimatiskā vide ir apstākļi, kuros var lietot mērīšanas līdzekļus;

4.8. komunālais pakalpojums ir pakalpojums, kas attiecas uz elektroenerģijas, gāzes, siltuma vai ūdens piegādi.

5. Pieļaujamās kļūdas:

5.1. ievērojot noteiktos ekspluatācijas nosacījumus, ja nav traucējumu, mērījuma kļūda nedrīkst pārsniegt maksimālās pieļaujamās kļūdas (MPK) vērtību, kas noteikta normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim. Ja maksimālā pieļaujamā kļūda normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikta citādi, tā tiek izteikta kā abpusēja novirze no patiesās mērījumu vērtības;

5.2. ievērojot noteiktos ekspluatācijas nosacījumus un traucējumus, mērīšanas līdzeklim jāatbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim. Ja mērīšanas līdzeklis paredzēts lietošanai pastāvīgā un nemainīgā noteiktas intensitātes elektromagnētiskajā laukā, mērījumu rezultāti, kas iegūti, veicot testu modulētās amplitūdas elektromagnētiskajā laukā, nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo kļūdu;

5.3. ražotājs norāda klimatisko, mehānisko un elektromagnētisko vidi, kurā ir paredzēts lietot mērīšanas līdzekli, kā arī energoapgādes avota jaudu un citus ietekmējošos lielumus, kas varētu ietekmēt mērījumu precizitāti, kas noteikta normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

6. Klimatiskā vide - ražotājs norāda augšējās un apakšējās temperatūras robežvērtības atbilstoši šī pielikuma 1.tabulā noteiktajam, ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, norāda, vai mērīšanas līdzeklis ir konstruēts darbam vidē ar kondensācijas mitrumu vai bez tā, norāda mērīšanas līdzekļa paredzēto darbības vietu (telpās vai ārpus tām).

1.tabula

Temperatūras robeždiapazons

Augšējā temperatūras robeža

+ 30 °C

+ 40 °C

+ 55 °C

+ 70 °C

Apakšējā temperatūras robeža

+ 5 °C

- 10 °C

- 25 °C

- 40 °C

7. Mehānisko vidi iedala šādās klasēs atkarībā no iespējamo ietekmējošo lielumu (vibrācijas un mehānisko triecienu) intensitātes:

7.1. M1 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar zemas intensitātes vibrācijas un trieciena iedarbību;

7.2. M2 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar ievērojamu vai augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību;

7.3. M3 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar augsta un ļoti augsta līmeņa vibrācijas un trieciena iedarbību.

8. Elektromagnētisko vidi iedala šādās klasēs atkarībā no ietekmējošā lieluma (sprieguma pārtraukumiem, īslaicīgas sprieguma pazemināšanās sprieguma pārejas elektroapgādes līnijās vai signālu pārraides līnijās, elektrostatiskās izlādes, radiofrekvenču elektromagnētiskajiem laukiem, pārraidāmo radiofrekvenču elektromagnētiskā lauka pārejas elektroapgādes līnijās vai signālu pārraides līnijās, kā arī elektroapgādes līniju vai signālu pārraides līniju pārspriegojuma), ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi:

8.1. E1 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar elektromagnētiskiem traucējumiem, kas ir sastopami dzīvojamās, komerciālās un vieglās rūpniecības ēkās;

8.2. E2 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kurus lieto vietās ar elektromagnētiskiem traucējumiem, kas ir sastopami rūpniecības ēkās, kas nav vieglās rūpniecības ēkas;

8.3. E3 klasi piemēro mērīšanas līdzekļiem, kuriem par energoapgādes avotu izmanto transportlīdzekļa akumulatoru. Tiem jāatbilst E2 klases prasībām un šādām papildu prasībām:

8.3.1. sprieguma pazemināšanās, ko rada iekšdedzes dzinēja startera ķēde;

8.3.2. īslaicīga slodzes zuduma radītie pārejas procesi, ja izlādējies akumulators atslēdzas, bet dzinējs turpina darboties.

9. Ja nepieciešams, ņem vērā arī šādus ietekmējošos lielumus:

9.1. sprieguma svārstības;

9.2. galveno frekvenču svārstības;

9.3. tīkla frekvences magnētiskos laukus;

9.4. jebkurus citus lielumus, kuri varētu ietekmēt mērīšanas līdzekļa precizitāti.

10. Testējot mērīšanas līdzekļus:

10.1. pārbauda katru būtisko ietekmējošo lielumu, kas noteikts šī pielikuma 5.1. un 5.2.apakšpunktā. Ja normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, būtiskās prasības piemēro, novērtējot atsevišķi katru ietekmējošo lielumu un novērtējot tā ietekmes sekas, kamēr pārējie ietekmes faktori paliek nemainīgi to references vērtībās;

10.2. metroloģiskos testus veic ietekmējošā lieluma iedarbības laikā vai pēc tā, ja nosacījumi atbilst normālam mērīšanas līdzekļu darba režīmam, kad parasti iedarbojas ietekmējošais lielums;

10.3. atkarībā no klimatiskās vides, kādā paredzēts ekspluatēt mērīšanas līdzekli, veic mitruma un siltuma ciklisko testu nemainīgā temperatūrā (notiek kondensācija) vai mitrumā, cikliski mainoties temperatūrai (kondensācija nenotiek). Testēšanu mitrumā, cikliski mainoties temperatūrai, veic tad, ja kondensācijai ir būtiska nozīme vai tvaika iekļūšanu veicina aspirācija. Apstākļos, kad nenotiek mitruma kondensācija, stāvoklis ir atbilstošs.

11. Reproducējamība - mērīšanas rezultātu sakritība, vienu un to pašu mērlielumu lietojot dažādās vietās vai dažādiem lietotājiem, ja visi pārējie nosacījumi ir nemainīgi. Atšķirība starp mērīšanas rezultātiem ir maza, salīdzinot ar maksimālo pieļaujamo kļūdu.

12. Atkārtojamība - secīgi veiktu viena un tā paša mērāmā lieluma mērīšanas rezultātu sakritība, ja mērīšanas nosacījumi ir nemainīgi. Atšķirība starp mērīšanas rezultātiem ir maza, salīdzinot ar maksimālo pieļaujamo kļūdu.

13. Jutība un jutības slieksnis - mērīšanas līdzeklim jābūt pietiekami jutīgam un jūtības slieksnim jābūt pietiekami zemam paredzētajam mērījumu uzdevumam.

14. Izturīgums - mērīšanas līdzeklim jābūt konstruētam tā, lai tas nodrošinātu metroloģisko raksturlielumu atbilstošu stabilitāti ražotāja noteiktā laikposmā, ievērojot tā atbilstošu uzstādīšanu, uzturēšanu un lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju tam paredzētajos vides nosacījumos.

15. Drošums - mērīšanas līdzeklim jābūt konstruētam tā, lai tas iespēju robežās samazinātu defekta iedarbību, kas varētu izraisīt neprecīzu mērīšanas rezultātu, ja vien šāda defekta klātbūtne nav acīmredzama.

16. Piemērotība:

16.1. mērīšanas līdzeklim nedrīkst būt īpašības, kas veicinātu tā negodīgu izmantošanu, un pēc iespējas jāsamazina tā nejaušas nepareizas izmantošanas iespējas;

16.2. mērīšanas līdzeklim jābūt piemērotam tam paredzētai lietošanai, ņemot vērā faktiskos darba nosacījumus, nav pieļaujams izvirzīt lietotājam nepamatotas prasības, lai iegūtu pareizus mērīšanas rezultātus;

16.3. mērīšanas līdzekļu kļūdas, kuri tiek lietoti komunālo pakalpojumu uzskaitei, nedrīkst pārmērīgi novirzīties uz vienu vai otru pusi, ja plūsma vai strāva ir ārpus noteiktajām mērdiapazona robežām;

16.4. ja mērīšanas līdzeklis konstruēts tādiem mērījumiem, kuros mērāmā lieluma vērtības laika gaitā paliek nemainīgas, mērīšanas līdzeklim jābūt nejutīgam pret nelielām mērāmā lieluma vērtības fluktuācijām vai attiecīgi uz tām jāreaģē;

16.5. mērīšanas līdzeklim jābūt izturīgam, un tā konstrukcijas materiāliem jābūt piemērotiem lietošanas apstākļiem;

16.6. mērīšanas līdzeklim jābūt konstruētam tā, lai ļautu pārbaudīt mērījumu norisi pēc tam, kad tas ievietots tirgū un nodots lietošanā. Ja nepieciešams, lai nodrošinātu pārbaudi, mērīšanas līdzekli aprīko ar speciālām iekārtām vai programmnodrošinājumu. Testēšanas procedūrai jābūt aprakstītai lietotāja rokasgrāmatā;

16.7. ja mērīšanas līdzeklis ir aprīkots ar programmnodrošinājumu, kas bez mērīšanas izpilda vēl citas funkcijas, programmnodrošinājuma kritiskajiem metroloģiskajiem raksturlielumiem jābūt identificējamiem un nav pieļaujama tā atkarība no saistītiem programmnodrošinājumiem.

17. Aizsardzība pret bojājumiem:

17.1. mērīšanas līdzekļa metroloģiskie raksturlielumi nedrīkst pārmērīgi ietekmēt citas iekārtas pievienošanu vai kādu citu ierīci, kas atrodas noteiktā attālumā no mērīšanas līdzekļa un ir savienota ar to;

17.2. aparatūras sastāvdaļai, kas var būtiski ietekmēt mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturlielumus, jābūt projektētai tā, lai tā būtu droša un jebkura iejaukšanās tiktu identificēta;

17.3. programmatūru, kas būtiski ietekmē metroloģiskos raksturlielumus, attiecīgi marķē, un tai jābūt aizsargātai;

17.4. programmnodrošinājuma identifikācijai jābūt nodrošinātai ar paša mērīšanas līdzekļa palīdzību;

17.5. pierādījumiem par iejaukšanos jābūt pieejamiem pietiekami ilgu laikposmu;

17.6. mērījumu datiem, programmnodrošinājuma būtiskiem metroloģiskiem raksturlielumiem un metroloģiskā nozīmīguma raksturlielumiem, kas tiek uzglabāti vai nosūtīti, jābūt atbilstoši aizsargātiem pret nejaušu vai apzinātu bojāšanu;

17.7. ja mērīšanas līdzekļi paredzēti komunālajiem pakalpojumiem, to rādījumiem jāuzrāda kopējais piegādātais daudzums vai jāuzrāda rādījumi, no kuriem iespējams izskaitļot kopējo piegādes daudzumu, un rādījumi, kas pilnībā vai daļēji kalpo par pamatu samaksai. Rādījumus nedrīkst pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanas laikā.

18. Mērīšanas līdzeklim pievienojamā informācija:

18.1. uz mērīšanas līdzekļa jābūt šādai informācijai:

18.1.1. ražotāja zīmei vai nosaukumam;

18.1.2. informācijai par tā precizitāti;

18.1.3. ja nepieciešams, arī informācijai par lietošanas nosacījumiem, mērījumu spējām, mērdiapazonu, identifikācijas marķējumu, EK tipa novērtēšanu vai EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikāta numuru un informācijai par to, vai papildu ierīces, kas nodrošina metroloģiskos rezultātus, atbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim;

18.2. dimensionāliem mērīšanas līdzekļiem, kas ir pārāk mazi vai ar lielu jutību, atļauts nozīmīgu informāciju piestiprināt iepakojumam, ja tāds ir, un pavaddokumentācijai;

18.3. mērīšanas līdzekļiem pievieno informāciju par to ekspluatāciju (izņemot mērīšanas līdzekļus, kuru ekspluatācija ir vienkārša un nepārprotama). Informācijai jābūt viegli saprotamai un jāietver:

18.3.1. noteiktie ekspluatācijas nosacījumi;

18.3.2. mehāniskās un elektromagnētiskās vides klases;

18.3.3. augšējās un apakšējās temperatūras robežas, kā arī kondensācijas iespējamība vai darbības vide (ārā vai telpās);

18.3.4. uzstādīšanas, uzturēšanas un remonta instrukcijas, kā arī pieļaujamā regulēšana;

18.3.5. instrukcijas pareizai lietošanai un jebkuriem īpašiem lietošanas nosacījumiem;

18.3.6. nosacījumi saderībai ar interfeisiem, papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem;

18.4. ja vienā un tai pašā vietā vai komunālo pakalpojumu mērījumiem tiek izmantoti vairāki vienādi mērīšanas līdzekļi, katram no tiem nav nepieciešams pievienot atsevišķu lietošanas instrukciju;

18.5. ja šajos noteikumos un normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim nav noteikts citādi, skalas iedaļas vērtībai jābūt 1 “ 10n, 2 “ 10n vai 5 “ 10n, kur n ir vesels skaitlis vai nulle. Mērvienībai vai tās simbolam jābūt norādītam tuvu skaitliskajai vērtībai;

18.6. materiālajiem mēriem jānorāda nominālvērtība vai skala kopā ar izmantoto mērvienību;

18.7. izmantotajām mērvienībām un to simboliem jāatbilst normatīvo aktu prasībām par mērvienībām un to simboliem;

18.8. visiem marķējumiem un uzrakstiem jābūt skaidriem, neizdzēšamiem, viennozīmīgiem un nenomaināmiem.

19. Mērījumu rezultātu rādījumi:

19.1. rezultātu rādījumus nolasa no displeja vai izdrukas;

19.2. jebkura rezultāta rādījumiem jābūt skaidriem un viennozīmīgiem, papildinātiem ar tādām nepieciešamajām atzīmēm un uzrakstiem, lai informētu lietotāju par rezultāta nozīmi. Normālos lietošanas apstākļos jānodrošina uzrādītā rezultāta viegla nolasīšana. Papildu nolasījumi var tikt parādīti, ja tos nevar sajaukt ar metroloģiski kontrolētiem rādījumiem;

19.3. ja rezultātu rādījumi pieejami izdrukas veidā, izdrukai vai ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem;

19.4. mērīšanas līdzeklim lietošanai tirdzniecības vietās jābūt konstruētam tā, lai pēc tā uzstādīšanas rezultātu rādījumi būtu pieejami abām darījumā iesaistītajām pusēm. Tiešajā tirdzniecībā ir būtiski, lai uz visām kvītīm, ko patērētājs saņem no palīgierīcēm, kas neatbilst šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim, būtu attiecīgas norādes par iegūtās informācijas ierobežojumiem;

19.5. neatkarīgi no tā, vai mērīšanas līdzeklis komunālo pakalpojumu mērījumiem apgādāts ar tāldarbības nolasījuma ierīci vai ne, tam jābūt aprīkotam ar metroloģiski kontrolētu indikācijas ierīci, kas pieejama patērētājam bez papildu līdzekļu izmantošanas. Mērīšanas līdzekļu rādījums uz indikācijas ierīces ir mērīšanas rezultāts, kas kalpo par pamatu maksas noteikšanai.

20. Datu tālāka apstrāde tirdzniecības darījuma noslēgšanai:

20.1. ja mērīšanas līdzekli nelieto komunālo pakalpojumu uzskaitei un to parasti paredzēts lietot, klāt neesot vienai no darījuma pusēm, un mērījumu nav iespējams atkārtot, mērīšanas rezultātu jāuzglabā ilgstoši kopā ar informāciju par konkrēto darījumu;

20.2. ilgstoši uzglabājamiem pierādījumiem par mērīšanas rezultātiem un informācijai par konkrēto darījumu jābūt pieejamai pēc pieprasījuma no mērījuma pabeigšanas brīža.

21. Mērīšanas līdzekļa konstrukcijai jānodrošina iespēja veikt tā atbilstības novērtēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.673
Atbilstības novērtēšanas procedūru moduļi

(Pielikums MK 02.05.2007. noteikumu Nr.290 redakcijā)

I. A modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli

1. A modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda šajos noteikumos un normatīvajos aktos par prasībām konkrētiem mērīšanas līdzekļiem (turpmāk - attiecīgie normatīvie akti) noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

2. Ražotājs pilda šādas saistības:

2.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

2.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

2.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

2.4. katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām, piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu;

2.5. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

3. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 2.2. un 2.5.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

II. A1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas ir pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli un papildināta ar produkta testēšanu, ko veic paziņotā institūcija

4. A1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

5. Ražotājs pilda šādas saistības:

5.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

5.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 5.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

5.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām;

5.4. katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām, piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru;

5.5. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

6. Ražotājs izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

6.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic produktu pārbaudes vai piedalās produktu pārbaudēs, lai verificētu produkta iekšējo pārbaužu kvalitāti;

6.2. pirms produkta ievietošanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

6.3. ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

6.4. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus.

7. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 5.2. un 5.5.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

III. B modulis. Tipa novērtēšana

8. B modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, kas ir daļa no atbilstības novērtēšanas procedūras, ar kuru saskaņā paziņotā institūcija pārbauda mērīšanas līdzekļa tehnisko projektu un deklarē, ka tehniskais projekts atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

9. Tipa pārbaudi veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

9.1. nokomplektēta plānotā mērīšanas līdzekļa parauga pārbaude;

9.2. plānotā mērīšanas līdzekļa vienas vai vairāku kritisko sastāvdaļu pārbaude, kā arī citu mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstības novērtēšana tehniskajam projektam, izmantojot šī pielikuma 10.punktā minēto tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus;

9.3. mērīšanas līdzekļa tehniskā projekta novērtēšana, izmantojot šī pielikuma 10.punktā minēto tehnisko dokumentāciju, kā arī papildu pierādījumus (bez mērīšanas līdzekļa parauga pārbaudes). Lēmumu par piemērotāko metodi un tam nepieciešamajiem paraugiem pieņem paziņotā institūcija.

10. Ražotājs pilda šādas saistības:

10.1. izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā pieteikumu tipa pārbaudei. Pieteikumā ietver:

10.1.1. ražotāja nosaukumu un adresi, bet, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis, papildus ietver pilnvarotā pārstāvja nosaukumu un adresi;

10.1.2. rakstisku deklarāciju par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts citā paziņotajā institūcijā;

10.1.3. tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

10.2. iesniedz paziņotās institūcijas pieprasītos plānotā mērīšanas līdzekļa vai tā sastāvdaļu paraugus;

10.3. iesniedz papildu pierādījumus par mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstību tehniskajam projektam, ja pārbaudei nav pieprasīti mērīšanas līdzekļa paraugi, kā arī norāda atsauces uz dokumentiem saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu (īpaši, ja tie nav pilnībā izmantoti) un, ja nepieciešams, iesniedz ražotāja laboratorijas vai tās vārdā un uzdevumā citas laboratorijas veiktās testēšanas rezultātus;

10.4. informē paziņoto institūciju, kurā glabājas ar EK tipa novērtēšanas sertifikātu saistītā tehniskā dokumentācija, par visām mērīšanas līdzekļa modifikācijām, kas var ietekmēt tā atbilstību būtiskajām un īpašajām prasībām, kā arī par sertifikāta derīgumu. Šādām modifikācijām nepieciešama ārpuskārtas apstiprināšana. Attiecīgo apstiprinājumu EK tipa novērtēšanas sertifikātam pievieno kā papildinājumu. Ražotājs glabā EK tipa novērtēšanas sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopijas kopā ar tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas.

11. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

11.1. saskaņā ar šī pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto metodi:

11.1.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju;

11.1.2. verificē paraugus, kas ir izgatavoti saskaņā ar dokumentāciju, un identificē elementus, kuri ir projektēti saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.3. identificē elementus, kuri nav projektēti saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.4. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās pārbaudēs, lai novērtētu, vai ražotājs ir izmantojis risinājumus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem;

11.1.5. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs, lai novērtētu, vai ražotāja izmantotais risinājums, ja netiek piemēroti šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētie dokumenti, atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.1.6. vienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur veikt pārbaudes un testēšanu;

11.2. saskaņā ar šī pielikuma 9.2.apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju un papildu pierādījumus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstību tehniskajam projektam;

11.3. saskaņā ar šī pielikuma 9.3.apakšpunktā minēto metodi pārbauda tehnisko dokumentāciju, lai pārliecinātos, ka ražotājam ir atbilstoši līdzekļi sistemātiskas ražošanas nodrošināšanai;

11.4. sastāda novērtēšanas pārskatu. Pārskatā norāda šī pielikuma 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā minētās darbības un iegūto rezultātu. Paziņotā institūcija drīkst publicēt pārskata saturu (daļēji vai pilnā apjomā), ja tam piekritis ražotājs;

11.5. ja tehniskais projekts atbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz EK tipa novērtēšanas sertifikātu. Sertifikātā norāda ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukumu un adresi, pārbaudes rezultātus, sertifikāta derīguma nosacījumus un mērīšanas līdzekļa identificēšanai nepieciešamos datus. Sertifikātam var pievienot vienu vai vairākus pielikumus. Sertifikāts un pielikumi ietver visu nepieciešamo informāciju, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam:

11.5.1. mērīšanas līdzekļa tipa metroloģiskos raksturlielumus;

11.5.2. pasākumus mērīšanas līdzekļa integritātes nodrošināšanai (piemēram, aizzīmogošana, programmnodrošinājuma identifikācija);

11.5.3. informāciju par citiem elementiem, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļa identifikācijai un vizuālās atbilstības pārbaudei;

11.5.4. jebkuru konkrētu informāciju, kas nepieciešama, lai verificētu izgatavoto mērīšanas līdzekļu raksturlielumus;

11.5.5. informāciju, lai nodrošinātu saderību ar papildu ierīcēm vai citiem mērīšanas līdzekļiem, ja tādi ir;

11.6. sastāda novērtēšanas pārskatu un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju pārskatam;

11.7. nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par:

11.7.1. izsniegtajiem EK tipa novērtēšanas sertifikātiem un to pielikumiem;

11.7.2. izsniegto EK tipa novērtēšanas sertifikātu papildinājumiem un labojumiem;

11.7.3. anulētajiem EK tipa novērtēšanas sertifikātiem;

11.8. uztur tehnisko reģistru, arī ražotāja iesniegto dokumentāciju līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.

12. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 10.punktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs nav dibināts Eiropas Kopienas valstī un tam nav pārstāvniecības Eiropas Kopienas dalībvalstī, par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu un pieejas nodrošināšanu dokumentācijai ir atbildīga ražotāja norīkota persona.

VI. C modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli

13. C modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošina un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

14. Ražotājs pilda šādas saistības:

14.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

14.2. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā minētajam tipam un šo noteikumu prasībām;

14.3. katram mērīšanas līdzekļu tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

15. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 14.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas dalībvalstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

V. C1 modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar iekšējo produkcijas kontroli un papildināta ar paziņotās institūcijas produkta testēšanu

16. C1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības, nodrošina un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā minētajam tipam un šo noteikumu prasībām.

17. Ražotājs pilda šādas saistības:

17.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

17.2. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

17.3. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

18. Paziņotās institūcijas saistības:

18.1. ņemot vērā mērīšanas līdzekļu tehnoloģisko sarežģītību un produkcijas apjomu, nosaka periodisko pārbaužu biežumu un veic produktu pārbaudes vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs, lai verificētu produkta iekšējo pārbaužu kvalitāti;

18.2. pirms produkta ievietošanas tirgū pārbauda un testē arī galaprodukta attiecīgā daudzuma paraugus saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

18.3. ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

18.4. ja saskaņā ar testēšanas rezultātiem produkts neatbilst šo noteikumu prasībām, veic attiecīgus pasākumus.

19. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 17.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas valstī, minētās saistības uzņemas persona, kura ievieto mērīšanas līdzekli tirgū.

VI. D modulis. Deklarācija par atbilstību tipam, kas pamatota ar ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu

20. D modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs:

20.1. izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, nodrošina un deklarē, ka konkrētais mērīšanas līdzeklis atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

20.2. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību.

21. Ražotājs pilda šādas saistības:

21.1. izvēlas vienu no paziņotajām institūcijām un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

21.1.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

21.1.2. dokumentāciju par apstiprināto mērīšanas līdzekļa tipu, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopiju;

21.1.3. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopsavilkumu;

21.2. visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, kurus ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Dokumentācijas sastādīšanā īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

21.2.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

21.2.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, lietotie sistemātiskie procesi un darbības;

21.2.3. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

21.2.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

21.2.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

21.3. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

21.4. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

21.5. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju visām ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

21.5.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

21.5.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

21.6. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

21.7. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

21.8. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

21.8.1. šī pielikuma 21.1.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

21.8.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

21.8.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 21.4., 22.2., 22.4. un 22.5.apakšpunktu.

22. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

22.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 21.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā ir pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj pārbaudes (inspicēšanas) vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

22.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 21.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu par novērtēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus;

22.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

22.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

22.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas, veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

22.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties Patērētāju tiesību aizsardzības centru informē par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

23. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 21.4., 21.7., 21.8. un 22.1.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

VII. D1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu

24. D1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst prasībām.

25. Ražotājs pilda šādas saistības:

25.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai nodrošinātu iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

25.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minētajai tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

25.3. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

25.4. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

25.4.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

25.4.2. šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

25.4.3. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

25.5. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

25.5.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

25.5.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes;

25.5.3. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms un pēc ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

25.5.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

25.5.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

25.6. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

25.7. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

25.8. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

25.8.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

25.8.2. šī pielikuma 25.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

25.8.3. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

25.9. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

25.10. sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

25.11. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

25.11.1. šī pielikuma 25.4.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

25.11.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

25.11.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 25.7., 26.2., 26.4. un 26.5.apakšpunktu.

26. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

26.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 25.5.apakšpunktā minētajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

26.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 25.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

26.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

26.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

26.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

26.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

27. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 25.2., 25.4., 25.7., 25.10., 25.11. un 26.2.apakšpunktā noteiktās saistības.

VIII. E modulis. Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu, veicot pārbaudes un testēšanu

28. E modulis - atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās saistības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām.

29. Ražotājs pilda šādas saistības:

29.1. ievieš, uztur un uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai;

29.2. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

29.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

29.2.2. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

29.2.3. apstiprinātā mērīšanas līdzekļa tipa dokumentāciju, kā arī EK tipa novērtēšanas sertifikāta kopiju;

29.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

29.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

29.3.2. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

29.3.3. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

29.3.4. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

29.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

29.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

29.6. nodrošina paziņotajai institūcijai inspekcijas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

29.6.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

29.6.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

29.7. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

29.8. katram mērīšanas līdzekļa tipam sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

29.9. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

29.9.1. šī pielikuma 29.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

29.9.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

29.9.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 29.5., 30.2., 30.4. un 30.5.apakšpunktu.

30. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

30.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 29.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā ir pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

30.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 29.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

30.3. veic regulāru kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

30.4. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

30.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

30.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

31. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 29.2., 29.5., 29.8., 29.9. un 30.2.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

IX. E1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar galaprodukta kvalitātes nodrošināšanu pārbaudēs un testēšanā

32. E1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

33. Ražotājs uzņemas šādas saistības:

33.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

33.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

33.3. ievieš un uztur apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

33.4. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

33.4.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

33.4.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

33.4.3. šī pielikuma 33.1.apakšpunktā minēto tehnisko dokumentāciju;

33.5. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

33.5.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

33.5.2. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes;

33.5.3. pārbaudes un testēšana, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

33.5.4. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

33.5.5. produktu kvalitātes monitoringa līdzekļi un efektīva kvalitātes sistēmas pārvaldība;

33.6. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

33.7. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā;

33.8. nodrošina paziņotajai institūcijai inspekcijas veikšanai pieeju ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

33.8.1. informāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

33.8.2. šī pielikuma 33.1.apakšpunktā noteikto tehnisko dokumentāciju;

33.8.3. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

33.9. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī attiecīgās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

33.10. sastāda atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

33.11. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

33.11.1. šī pielikuma 33.4.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

33.11.2. informācijai par izmaiņām kvalitātes sistēmā;

33.11.3. paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem saskaņā ar šī pielikuma 33.4., 33.7., 33.5. un 34.2.apakšpunktu.

34. Paziņotā institūcija uzņemas šādas saistības:

34.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 33.4.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupai papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze konkrētajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

34.2. izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 33.5.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai ir nepieciešama atkārtota novērtēšana. Paziņotā institūcija savu lēmumu paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus;

34.3. veic kvalitātes sistēmas uzraudzību, lai pārliecinātos, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

34.4. periodiski veic auditus, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

34.5. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam pārskatu par inspicēšanas rezultātiem, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

34.6. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

35. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 33.2., 33.4., 33.7., 33.10., 33.11. un 34.2.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

X. F modulis. Tipa atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju

36. F modulis - atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas šī pielikuma 38.1.apakšpunktā minētie nosacījumi, atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

37. Ražotājs pilda šādas saistības:

37.1. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību apstiprinātajam tipam, kas aprakstīts EK tipa novērtēšanas sertifikātā, un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

37.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

37.3. veic visus ar metroloģisko raksturlielumu statistiskās atbilstības verifikāciju saistītos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu katras izgatavotās partijas vienveidību, un uzrāda verifikācijai vienveidīgu mērīšanas līdzekļu partiju;

37.4. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst apstiprinātajam tipam un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

37.5. sastāda mērīšanas līdzekļu tipa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

37.6. pēc vienošanās ar paziņoto institūciju un tās pilnvarojuma saņemšanas var piestiprināt mērīšanas līdzeklim paziņotās institūcijas identifikācijas numuru jau ražošanas procesā.

38. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

38.1. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs un testēšanā, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Metroloģiskos raksturlielumus pārbauda un testē pēc ražotāja izvēles, pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli saskaņā ar šī pielikuma 37.1. un 38.2.apakšpunktu vai izvēloties no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 37.3. un 38.3.apakšpunktu;

38.2. verificē katra mērīšanas līdzekļa metroloģisko raksturlielumu atbilstību:

38.2.1. katru mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktam vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja atbilstoši dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

38.2.2. katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina identifikācijas numuru vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

38.3. pārbauda un testē mērīšanas līdzekļus, izmantojot statistisko procedūru, - izvēlas no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 38.4.apakšpunktu, lai noteiktu, vai partija ir akceptējama vai noraidāma. Katru izvēlēto mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

38.4. veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

38.4.1. kvalitātes līmeni, kas atbilst 95 procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

38.4.2. kvalitātes robežlīmeni, kas atbilst piecu procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti;

38.5. ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

38.6. ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

39. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 37.1. un 37.3.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XI. F1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar produkta verifikāciju

40. F1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzeklis atbilst minētajām prasībām.

41. Ražotājs pilda šādas saistības:

41.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

41.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

41.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

41.4. ražotājs veic visus ar metroloģisko raksturlielumu statistisko atbilstības verifikāciju saistītos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu katras izgatavotās partijas vienveidību, un uzrāda verifikācijai vienveidīgu mērīšanas līdzekļu partiju;

41.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

41.6. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

41.7. sastāda mērīšanas līdzekļa atbilstības deklarāciju, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

41.8. pēc vienošanās ar paziņoto institūciju un tās pilnvarojuma saņemšanas var piestiprināt mērīšanas līdzeklim paziņotās institūcijas identifikācijas numuru jau ražošanas procesā.

42. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

42.1. veic atbilstošas pārbaudes un testēšanu vai piedalās ražotāja veiktajās pārbaudēs un testēšanā, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Metroloģiskos raksturlielumus pārbauda un testē, pēc ražotāja izvēles pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli saskaņā ar šī pielikuma 41.3. un 42.2.apakšpunktu vai izvēloties no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 41.4. un 42.3.apakšpunktu;

42.2. verificē metroloģisko raksturlielumu atbilstību, pārbaudot un testējot katru mērīšanas līdzekli:

42.2.1. katru mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

42.2.2. izsniedz atbilstības sertifikātu par veiktajām pārbaudēm un testēšanu un piestiprina identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

42.3. pārbauda un testē mērīšanas līdzekļus, izmantojot statistisko procedūru, - izvēlas no katras partijas paraugus pēc nejaušības principa saskaņā ar šī pielikuma 42.4.apakšpunktu, lai noteiktu, vai partija ir akceptējama vai noraidāma. Katru izvēlēto mērīšanas līdzekli pārbauda un testē atsevišķi saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu vai veic ekvivalentus testus, lai novērtētu mērīšanas līdzekļu metroloģisko raksturlielumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

42.4. veicot statistisko verifikāciju, nodrošina:

42.4.1. kvalitātes līmeni, kas atbilst 95 procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā viens procents;

42.4.2. kvalitātes līmeni, kas atbilst piecu procentu atbilsmes varbūtībai, neatbilstošu mērīšanas līdzekļu ir mazāk nekā septiņi procenti;

42.5. ja partija ir akceptēta, šīs partijas mērīšanas līdzekļus uzskata par apstiprinātiem, izņemot tos mērīšanas līdzekļus, kuri neatbilda testēšanas kritērijiem. Paziņotā institūcija izsniedz atbilstības sertifikātu un piestiprina savu identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju;

42.6. ja partija tiek noraidīta, paziņotā institūcija veic attiecīgus pasākumus, lai novērstu šīs partijas ievietošanu tirgū. Ja līdzīgi gadījumi atkārtojas vairākkārt, paziņotā institūcija atceļ statistisko verifikāciju un veic atbilstošus pasākumus.

43. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 41.3. un 41.4.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XII. G modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar vienas vienības verifikāciju

44. G modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi, uz kuriem attiecas šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētie nosacījumi, atbilst šo noteikumu prasībām.

45. Ražotājs pilda šādas saistības:

45.1. izstrādā tehnisko dokumentāciju atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktam tādā apjomā, lai varētu novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

45.2. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju tehniskajai dokumentācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas;

45.3. veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izgatavoto mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

45.4. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju atbilstības sertifikātiem 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa sertifikācijas;

45.5. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

45.6. sastāda mērīšanas līdzekļa atbilstības deklarāciju, nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju.

46. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

46.1. veic pārbaudes un testēšanu saskaņā ar šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktu, lai novērtētu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

46.2. ja attiecīgie dokumenti nav pieejami, paziņotā institūcija pieņem lēmumu par veicamajiem testiem;

46.3. izsniedz atbilstības sertifikātu par veiktajām pārbaudēm un testēšanu un piestiprina identifikācijas numuru katram apstiprinātajam mērīšanas līdzeklim vai pilnvaro to izdarīt citu institūciju.

47. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 45.1.apakšpunktā un 46.punktā noteiktās ražotāja saistības.

XIII. H modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar pilnu kvalitātes nodrošināšanu

48. H modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

49. Ražotājs pilda šādas saistības:

49.1. ievieš un uztur uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu projektēšanai, ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī nodrošina tās uzraudzību;

49.2. izvēlas paziņoto institūciju, iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

49.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

49.2.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

49.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus kvalitātes sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, ko ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

49.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriska struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

49.3.2. tehniskā projekta specifikācijas (arī piemērojamie standarti) un šo noteikumu būtisko prasību izpildei izmantotie paņēmieni, ja šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētos dokumentus nevar izmantot pilnībā;

49.3.3. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesi un sistemātiski pasākumi mērīšanas līdzekļa projektēšanā;

49.3.4. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, sistemātiskie procesi un darbības;

49.3.5. pārbaudes un testēšana, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

49.3.6. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

49.3.7. monitoringa līdzekļi, kas nepieciešami projekta un produktu kvalitātes sasniegšanai un efektīvai kvalitātes sistēmas pārvaldībai;

49.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

49.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā (paziņotā institūcija izvērtē ražotāja paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 49.3.apakšpunktā minētajām prasībām vai arī nepieciešama atkārtota novērtēšana. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus. Paziņotā institūcija par savu lēmumu informē ražotāju;

49.6. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju visām ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām un sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

49.6.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

49.6.2. kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

49.7. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

49.8. sastāda katra mērīšanas līdzekļa tipa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācija identificē attiecīgo mērīšanas līdzekli. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

49.9. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

49.9.1. šī pielikuma 49.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

49.9.2. informācijai par šī pielikuma 49.5.apakšpunktā minētajām izmaiņām;

49.9.3. šī pielikuma 49.5., 50.2. un 50.3.apakšpunktā minētajiem paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem.

50. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

50.1. novērtē kvalitātes sistēmu, lai noteiktu, vai tā atbilst šī pielikuma 49.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā iekļauj izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

50.2. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

50.3. var veikt negaidītas ražotāja inspicēšanas - veikt produkta testēšanu vai piedalīties ražotāja veiktajā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam inspicēšanas pārskatu, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

50.4. veicot uzraudzību, pārliecinās, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas;

50.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumiem vai atteikumiem apstiprināt kvalitātes sistēmu, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

51. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 49.2., 49.5., 49.8. un 49.9.apakšpunktā noteiktās ražotāja saistības.

XIV. H1 modulis. Atbilstības deklarācija, kas pamatota ar pilnu kvalitātes nodrošināšanu un papildināta ar konstrukcijas novērtēšanu

52. H1 modulis - atbilstības novērtēšanas procedūra, ar kuru saskaņā ražotājs izpilda attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un deklarē, ka konkrētie mērīšanas līdzekļi atbilst šo noteikumu prasībām.

53. Ražotājs pilda šādas saistības:

53.1. pārvalda un uzrauga apstiprinātu kvalitātes sistēmu ražošanai, galaprodukta pārbaudēm un konkrēto mērīšanas līdzekļu testēšanai, kā arī pārbauda tehnisko projektu saskaņā ar šī pielikuma 53.6., 53.7. un 53.8.apakšpunktu un 54.punktu;

53.2. izvēlas paziņoto institūciju un iesniedz tajā pieteikumu kvalitātes sistēmas novērtēšanai. Pieteikumā ietver:

53.2.1. informāciju par plānotā mērīšanas līdzekļa kategoriju;

53.2.2. dokumentāciju, kas attiecas uz kvalitātes sistēmu;

53.3. kvalitātes sistēma nodrošina mērīšanas līdzekļu atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Visus sistēmas elementus, prasības un nosacījumus, kurus ir piemērojis ražotājs, sistemātiski dokumentē, izstrādājot politiku, procedūras un instrukcijas. Kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina atbilstošu kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un protokolu interpretāciju. Sastādot dokumentāciju, īpašu uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

53.3.1. kvalitātes mērķi, organizatoriskā struktūra, pārvaldības atbildība un pilnvaras attiecībā uz produkta kvalitāti;

53.3.2. tehniskā projekta specifikācijas (arī piemērojamie standarti) un izmantotie paņēmieni šo noteikumu būtisko prasību izpildei, ja šo noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punktā minētos dokumentus nevar izmantot pilnībā;

53.3.3. projekta kontroles un verifikācijas metodes, procesi un sistemātiski pasākumi mērīšanas līdzekļa projektēšanai;

53.3.4. ražošanas process, kvalitātes pārvaldība un kvalitātes nodrošināšanas metodes, sistemātiskie procesi un darbības;

53.3.5. pārbaudes un testēšanas, kas jāveic pirms ražošanas procesa, ražošanas procesa laikā un pēc tā, kā arī pārbaužu biežums;

53.3.6. kvalitātes protokoli, piemēram, pārbaužu protokoli, testēšanas un kalibrēšanas dati, personāla kvalifikācijas apliecinājumi;

53.3.7. monitoringa līdzekļi, kas nepieciešami projekta un produkta kvalitātes sasniegšanai un efektīvai kvalitātes sistēmas pārvaldībai;

53.4. uzņemas saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, un uztur to adekvātu un efektīvu;

53.5. informē paziņoto institūciju, kas apstiprināja kvalitātes sistēmu, par jebkurām paredzamajām izmaiņām kvalitātes sistēmā. Paziņotā institūcija izvērtē paredzētās modifikācijas un pieņem lēmumu, vai izmainītā kvalitātes sistēma atbilst šī pielikuma 53.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām vai arī nepieciešama atkārtota novērtēšana. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un novērtēšanas rezultātus. Paziņotā institūcija par lēmumu informē ražotāju;

53.6. ražotājs iesniedz pieteikumu paziņotajai institūcijai konstrukcijas pārbaudei. Pieteikums dod iespēju izprast mērīšanas līdzekļu konstrukciju, ražošanu un darbību, kā arī dod iespēju veikt novērtēšanu atbilstībai šo noteikumu prasībām. Pieteikumā ietver šādas ziņas:

53.6.1. ražotāja nosaukums un adrese, bet, ja pieteikumu iesniedz ražotāja pilnvarots pārstāvis, arī tā nosaukums un adrese;

53.6.2. rakstiska deklarācija par to, ka šāds pieteikums nav iesniegts vēl citai paziņotajai institūcijai;

53.6.3. tehniskā dokumentācija atbilstoši šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punktā minētajām prasībām tādā apjomā, kas nodrošina iespēju novērtēt mērīšanas līdzekļa atbilstību attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, arī prasībām mērīšanas līdzekļu projektēšanai, ražošanai un ekspluatācijai;

53.6.4. ražotājs iesniedz papildu pierādījumus mērīšanas līdzekļa sastāvdaļu atbilstībai tehniskam projektam atbilstoši noteikumu 4., 8., 9., 11. un 12.punkta prasībām, īpaši, ja tie nav pilnībā izmantoti un ja nepieciešami ražotāja laboratorijas vai tās vārdā un uzdevumā citas laboratorijas veiktās testēšanas rezultāti;

53.7. informē paziņoto institūciju, kas izsniegusi EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu, par jebkurām būtiskām apstiprinātā projekta modifikācijām. Ja modifikācijas nevar ietekmēt konstrukcijas atbilstību šo noteikumu būtiskajām prasībām, sertifikāta derīguma nosacījumus vai paredzētos mērīšanas līdzekļu lietošanas apstākļus, attiecīgā paziņotā institūcija izsniedz papildu apstiprinājumu. Papildu apstiprinājums ir papildinājums oriģinālajam EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātam;

53.8. ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis glabā EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu kopijas, pielikumus un papildinājumus ar tehnisko dokumentāciju 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Ja ražotājs vai viņa pārstāvis neatrodas Eiropas Kopienas valstī, tehnisko dokumentāciju pēc pieprasījuma uzrāda persona, kuru ir pilnvarojis ražotājs;

53.9. nodrošina paziņotajai institūcijai inspicēšanas veikšanai pieeju projektēšanas, ražošanas, pārbaužu, testēšanas un uzglabāšanas vietām, kā arī sniedz visu nepieciešamo informāciju, īpaši:

53.9.1. kvalitātes sistēmas dokumentāciju;

53.9.2. kvalitātes sistēmas projektēšanas sadaļā paredzētos kvalitātes protokolus, piemēram, analīžu, aprēķinu un testēšanas rezultātus;

53.9.3. kvalitātes sistēmas ražošanas sadaļā paredzētos kvalitātes protokolus, piemēram, pārbaužu pārskatus, testēšanas un kalibrēšanas datus, iesaistītā personāla kvalifikācijas apliecinājumus;

53.10. piestiprina CE marķējumu un papildu metroloģisko marķējumu, kā arī paziņotās institūcijas identifikācijas numuru katram mērīšanas līdzeklim, kas atbilst šo noteikumu prasībām;

53.11. sastāda katra mērīšanas līdzekļa modeļa atbilstības deklarāciju un nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju deklarācijai 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas. Deklarācijā norāda konstrukcijas novērtēšanas sertifikāta numuru. Katram mērīšanas līdzeklim, kuru ievieto tirgū, pievieno deklarācijas kopiju. Ja vienam lietotājam piegādā lielu mērīšanas līdzekļu partiju, attiecīgajai mērīšanas līdzekļu partijai vai sūtījumam pievieno vienu deklarācijas kopiju;

53.12. 10 gadus pēc pēdējā mērīšanas līdzekļa izgatavošanas nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju:

53.12.1. šī pielikuma 53.2.2.apakšpunktā minētajai dokumentācijai;

53.12.2. informācijai par izmaiņām, kas veiktas atbilstoši šī pielikuma 53.5.apakšpunktam;

53.12.3. šī pielikuma 53.5., 54.3. un 54.4.apakšpunktā minētajiem paziņotās institūcijas lēmumiem un pārskatiem.

54. Paziņotā institūcija pilda šādas saistības:

54.1. pārliecinās, vai ražotājs pilda saistības, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes sistēmas, kā arī novērtē kvalitātes sistēmas atbilstību piemērojamiem standartiem. Audita grupas locekļiem papildus kvalifikācijai kvalitātes pārvaldības sistēmu novērtēšanā nepieciešama pieredze attiecīgajā metroloģijas un mērīšanas līdzekļu tehnoloģijas jomā, zināšanas par attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Novērtēšanas procedūrā iekļauj inspicēšanas vizīti ražotāja uzņēmumā. Paziņotā institūcija savu lēmumu par inspicēšanas rezultātiem paziņo ražotājam. Lēmumā ietver izpētes secinājumus un lēmuma pamatojumu;

54.2. pārbauda pieteikumu un, ja konstrukcija atbilst šo noteikumu prasībām, izsniedz ražotājam EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu. Sertifikātā ietver ražotāja nosaukumu un adresi, pārbaudes atzinumu, nosacījumus, kas attiecināmi uz sertifikāta derīgumu, un apstiprinātā mērīšanas līdzekļa identifikācijai nepieciešamos datus. Sertifikāta derīguma termiņš ir 10 gadu pēc tā izdošanas datuma. Derīguma termiņu var atjaunot ik pēc 10 gadiem. Ja paziņotā institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt konstrukcijas novērtēšanas sertifikātu, tā sniedz detalizētu atteikuma pamatojumu. Visas tehniskās dokumentācijas atbilstošās daļas pievieno sertifikātam kā pielikumus. Sertifikāts un tā pielikumi sniedz visu nepieciešamo informāciju atbilstības novērtēšanai un uzraudzībai. Ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts pareizi, dokumentācija dod iespēju novērtēt izgatavotā mērīšanas līdzekļa metroloģisko atbilstību novērtētajai konstrukcijai. Dokumentācijā ietver:

54.2.1. projekta metroloģiskos raksturlielumus;

54.2.2. pasākumus, kas nepieciešami mērīšanas līdzekļu integritātes nodrošināšanai (aizzīmogošana, programmnodrošinājuma identifikācija);

54.2.3. informāciju, kas nepieciešama mērīšanas līdzekļa citu elementu identifikācijai un projekta vizuālās atbilstības pārbaudei;

54.2.4. jebkuru citu konkrētu informāciju, kas nepieciešama mērīšanas līdzekļu raksturlielumu verifikācijai;

54.2.5. visu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu konstrukcijas saderību ar palīgiekārtām, ja tādas ir, vai citiem mērīšanas līdzekļiem;

54.3. veic periodiskus auditus, lai pārliecinātos, vai ražotājs uztur un izmanto kvalitātes sistēmu. Auditu pārskatus iesniedz ražotājam;

54.4. var veikt negaidītas ražotāja inspekcijas - veikt produkta testēšanu, piedalīties ražotāja veiktā testēšanā, verificēt, vai kvalitātes sistēma darbojas pareizi. Paziņotā institūcija iesniedz ražotājam inspicēšanas pārskatu, bet, ja ir veikta testēšana, arī testēšanas pārskatu;

54.5. nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centram pieeju kvalitātes sistēmu apstiprinājumu un atteikumu sarakstam, kā arī nekavējoties informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par EK konstrukcijas novērtēšanas sertifikāta atsaukšanu vai kvalitātes sistēmas apstiprinājuma anulēšanu.

55. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis pilda šī pielikuma 53.2., 53.5., 53.11. un 53.12.apakšpunktā minētās ražotāja saistības.

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.673
CE marķējums

1. CE marķējumu veido lielie burti "CE" šādā formā:

01.JPG (21474 bytes)

2. CE marķējuma vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

3. Ja CE marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 673Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
142379
{"selected":{"value":"06.05.2007","content":"<font class='s-1'>06.05.2007.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.05.2007","iso_value":"2007\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2007.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-05.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.05.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)