Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma darbības joma

Šis likums nosaka Krimināllikumā paredzēto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtību un valsts iestāžu kompetenci piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildē.

2.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes pamats

Pamats piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildei ir likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums.

3.pants. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes kārtība

Piespiedu ietekmēšanas līdzekļus izpilda:

1) maksātnespējas procesa administrators — likvidāciju;

2) tiesu izpildītāji — tiesību ierobežošanu, mantas konfiskāciju, naudas piedziņu, kaitējuma atlīdzināšanu.

II nodaļa. Likvidācijas izpilde

4.pants. Sprieduma par likvidāciju nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesa, kas juridiskajai personai piemērojusi likvidāciju, nosūta sprieduma norakstu reģistra iestādei, kas reģistrējusi juridisko personu, attiecīga ieraksta izdarīšanai un tiesai pēc piekritības — maksātnespējas lietas ierosināšanai.

5.pants. Likvidācijas izpildes kārtība

Izpildot likvidāciju, tiek piemērotas likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Civilprocesa likuma normas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

6.pants. Maksātnespējas lietas ierosināšana

(1) Tiesa pēc šā likuma 4.pantā minētā sprieduma saņemšanas ierosina maksātnespējas lietu.

(2) Ja krimināllietas ietvaros ir uzlikts arests mantai, tiesa, kas ierosina maksātnespējas lietu, nelemj jautājumu par kredīt­iestādēs parādnieka kontos esošo naudas līdzekļu, viņam piederošo publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

7.pants. Juridiskās personas pasludināšana par maksātnespējīgu

(1) Likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par likvidācijas piemērošanu juridiskajai personai ir pamats juridiskās personas pasludināšanai par maksātnespējīgu.

(2) Par maksātnespējas iestāšanās dienu atzīstama kriminālprocesa uzsākšanas diena.

8.pants. Aresta noņemšana mantai

Arestu, kas krimināllietas ietvaros uzlikts juridiskās personas mantai, pēc maksātnespējas procesa administratora lūguma atceļ tiesa, kas izskata maksāt­nespējas lietu.

9.pants. Kreditoru sapulces pilnvaru īstenošana

(1) Ja maksātnespējas procesā līdz tiesas izsludinātā kreditoru pieteikšanās termiņa beigām nav pieteicies neviens kreditors, likumā noteiktās kreditoru sapulces pilnvaras īsteno valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk — aģentūra).

(2) Par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos maksātnespējas procesa administrators nekavējoties informē aģentūru. Aģentūra pilnvaro pārstāvi kreditoru sapulces pilnvaru īstenošanai.

10.pants. Maksātnespējas stāvokļa risinājums

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas stāvokļa risinājums ir bankrots.

11.pants. Maksātnespējas procesa izbeigšana

Piemērojot likvidāciju, vienīgais maksātnespējas procesa izbeigšanas pamats ir pabeigta bankrota procedūra. Maksātnespējas procesa izbeigšanai par pamatu nevar būt citi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" norādītie apstākļi.

12.pants. Darbinieku prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas darbinieku prasījumus apmierina darba devēja maksātnespēju reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem vai darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem attiecīgajā maksātnespējas procesā netiek segti to darbinieku prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

13.pants. Kreditoru prasījumu apmierināšana

(1) Piemērojot likvidāciju, likvidējamās juridiskās personas kreditoru prasījumus apmierina maksātnespējas procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) No likvidējamās juridiskās personas līdzekļiem attiecīgajā maksātnespējas procesā netiek segti to kreditoru prasījumi, kuri attiecīgās krimināllietas ietvaros notiesāti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un rīkojušies individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālās institūcijas locekļi, pamatojoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu, darboties tās uzdevumā vai pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai īstenojuši kontroli juridiskās personas ietvaros, vai bijuši juridiskās personas dienestā.

14.pants. Rīcība ar atlikušajiem līdzekļiem

Līdzekļus, kas paliek pāri pēc maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un likvidējamās juridiskās personas parādu segšanas, administrators iemaksā valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

15.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Maksātnespējas procesa administrators par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu krimināllietā, nosūtot tai tiesas lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu un reģistra iestādes lēmumu par juridiskās personas izslēgšanu no reģistra.

III nodaļa. Tiesību ierobežošanas izpilde

16.pants. Sprieduma par tiesību ierobežošanu nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto tiesību ierobežošanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

17.pants. Tiesību ierobežošanas izpildes kārtība

(1) Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 16.pantā minētā izpildu raksta saņemšanas nosūta attiecīgai institūcijai rīkojumu veikt konkrētas darbības izpildu rakstā noteikto ierobežojumu īstenošanai. Attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildes uzsākšanu, kā arī kontrolē, vai tiesas spriedums tiek izpildīts visā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes laikā.

(2) Par tiesas noteiktajā tiesību ierobežošanas izpildes laikā konstatēto tiesas noteikto tiesību ierobežojumu pārkāpumu attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam.

(3) Tiesu izpildītājs pēc šā panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas rīkojas saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu.

(4) Pēc tiesas noteikto ierobežojumu termiņa izbeigšanās attiecīgā institūcija paziņo tiesu izpildītājam par viņa rīkojuma izpildi.

(5) Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

IV nodaļa. Mantas konfiskācijas izpilde

18.pants. Sprieduma par mantas konfiskāciju nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto mantas konfiskāciju un protokola par aresta uzlikšanu mantai kopiju tiesu izpildītājam pēc mantas atrašanās vietas un vienlaikus informē par to reģistra iestādi, kas reģistrējusi juridisko personu, un finanšu institūcijas.

19.pants. Tiesu izpildītāja darbības, izpildot mantas konfiskāciju

Tiesu izpildītājs pēc šā likuma 18.pantā minētā izpildu raksta un protokola kopijas saņemšanas nekavējoties pārbauda protokolā par aresta uzlikšanu mantai norādītās mantas un konfiscējamās mantas esamību, kā arī apķīlā konfiskācijai pakļauto mantu.

20.pants. Konfiscējamā manta

Konfiscējama ir tā manta, kas norādīta tiesas spriedumā un iekļauta protokolā par aresta uzlikšanu mantai kā juridiskajai personai piederošā manta.

21.pants. Konfiscētās mantas nodošana realizēšanai

Izpildot mantas konfiskāciju, tiesu izpildītājs nodod realizēšanai juridiskās personas mantu, kas palikusi pēc sprieduma izpildes izdevumu segšanas un visu to prasījumu apmierināšanas, kuri radušies, pirms juridiskās personas mantai arestu uzlikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vai tiesa.

22.pants. Paziņošana par sprieduma izpildi

Tiesu izpildītājs par sprieduma izpildi nekavējoties paziņo tiesai, kas taisījusi spriedumu.

V nodaļa. Naudas piedziņas un kaitējuma atlīdzināšanas izpilde

23.pants. Sprieduma par naudas piedziņu un kaitējuma atlīdzināšanu nodošana izpildei

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā pirmās instances tiesa nosūta izpildu rakstu par juridiskajai personai piemēroto naudas piedziņu vai kaitējuma atlīdzināšanu tiesu izpildītājam pēc juridiskās personas juridiskās adreses.

24.pants. Naudas piedziņas un kaitējuma atlīdzināšanas izpildes kārtība

Naudas piedziņa vai kaitējuma atlīdzināšana notiek Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 8.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 27.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.06.2006.Stājas spēkā: 11.07.2006.Tēma: Maksātnespēja; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 27.07.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
138342
11.07.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)