Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 280 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2006.gada 21.martā (prot. Nr.16 18.§)
Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 84.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uz Latvijas Republiku un no tās veic regulārus un neregulārus komerciālus pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus (turpmāk - gaisa pārvadājumi) atbilstoši nacionālajām, starp­tautiskajām un Eiropas Kopienas tiesībām.

2. Šo noteikumu II nodaļa attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonas valstu pārvadātājiem, kas īsteno Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem noteiktās tiesības.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļa attiecas uz Latvijas Republikas un citu valstu pārvadātājiem, uz kuriem neattiecas Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem noteiktās tiesības. Šādi gaisa pārvadājumi notiek saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem.

4. Šajos noteikumos minētās atļaujas regulāriem un neregulāriem gaisa pārvadājumiem izsniedz Satiksmes ministrija.

5. Par pārvadātājiem šo noteikumu III un IV nodaļas izpratnē uzskatāmi komersanti, kas par atlīdzību sniedz regulārus un neregulārus pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu pakalpojumus.

6. Par dokumentu iesniegšanas dienu Satiksmes ministrijā uzskatāma diena, kad attiecīgie dokumenti nonākuši Satiksmes ministrijas rīcībā.

II. Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem noteikto tiesību īstenošana

7. Latvijas Republikas pārvadātājs, kas vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz septiņas darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu paziņojumu.

8. Latvijas Republikas pārvadātājs, kas vēlas uzsākt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz trīs darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu paziņojumu.

9. Eiropas Ekonomikas zonas pārvadātājs, kas vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz septiņas darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu paziņojumu. Paziņojumam pievieno tās komercdarbības licences kopiju, ko atbilstoši Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulai (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā aviācijas iestāde.

10. Eiropas Ekonomikas zonas pārvadātājs, kas vēlas uzsākt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un kādu citu Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti, vismaz trīs darbdienas pirms gaisa pārvadājumu uzsākšanas plānotajā maršrutā iesniedz Satiksmes ministrijā attiecīgu paziņojumu. Paziņojumam pievieno tās komercdarbības licences kopiju, ko atbilstoši Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulai (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā aviācijas iestāde.

11. Gaisa pārvadājumu atļauju pārvadātājam izsniedz pēc šo noteikumu 7., 8., 9. vai 10.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.

III. Regulāri gaisa pārvadājumi

12. Ja Latvijas Republikā reģistrēts pārvadātājs vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno lidojumu sarakstu.

13. Ja iesniegti visi šo noteikumu 12.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Kopienas tiesībām, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

14. Ja citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

14.1. lidojumu sarakstu;

14.2. tās komercdarbības licences kopiju, ko atbilstoši Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulai (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā aviācijas iestāde;

14.3. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

14.4. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt regulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt regulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

15. Ja iesniegti visi šo noteikumu 14.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Kopienas tiesībām, kā arī atļaujas izsniegšana atbilst Latvijas ekonomiskajām interesēm aviācijas nozarē, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz. Izsniedzot regulāro gaisa pārvadājumu atļauju, Satiksmes ministrija var noteikt atļaujas darbības termiņu. Termiņš nosakāms, ņemot vērā esošo vai plānoto regulāro pārvadājumu sistēmu konkrētajā maršrutā, kā arī Latvijas ekonomiskās intereses aviācijas nozarē.

16. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un citu valsti, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā:

16.1. komercdarbības licences kopiju;

16.2. gaisa kuģu ekspluatanta apliecības kopiju;

16.3. lidojumu derīguma apliecības kopiju;

16.4. trokšņa sertifikāta kopiju;

16.5. to dokumentu kopijas, kas apliecina gaisa kuģa atbilstību pie­mērojamām drošuma prasībām un gaisa pārvadātāja spēju pildīt piemērojamās drošības prasības;

16.6. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

16.7. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt regulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt regulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

17. Ja iesniegti visi šo noteikumu 16.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Kopienas tiesībām, kā arī atļaujas izsniegšana atbilst Latvijas ekonomiskajām interesēm aviācijas nozarē, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz. Izsniedzot regulāro gaisa pārvadājumu atļauju, Satiksmes ministrija var noteikt atļaujas darbības termiņu. Termiņš nosakāms, ņemot vērā esošo vai plānoto regulāro pārvadājumu sistēmu konkrētajā maršrutā, kā arī Latvijas ekonomiskās intereses aviācijas nozarē.

18. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, bet ar kuru Latvijas Republika ir noslēgusi gaisa satiksmes līgumu, vēlas uzsākt regulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti, tas vismaz mēnesi pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto lidojumu sarakstu un šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas.

19. Ja iesniegti visi šo noteikumu 18.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Kopienas tiesībām, Satiksmes ministrija 10 darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz regulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

IV. Neregulāri gaisa pārvadājumi

20. Ja Latvijas Republikā reģistrēts pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno lidojuma plānu. Lidojuma plāns šīs nodaļas izpratnē ir noteiktas ziņas par plānoto lidojumu vai tā posmu, kuras iesniedz attiecīgajām gaisa satiksmes organizēšanas iestādēm.

21. Ja Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārva­dātājam nenosūta aizliegumu veikt neregulārus gaisa pārvadājumus, uzskatāms, ka tie atļauti.

22. Ja citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un valsti, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, tas vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz Satiksmes ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

22.1. lidojuma plānu;

22.2. tās komercdarbības licences kopiju, ko atbilstoši Padomes 1992.gada 23.jūlija Regulai (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu izsniegusi attiecīgās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentā iestāde;

22.3. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

22.4. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt neregulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

23. Ja iesniegti visi šo noteikumu 22.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Komisijas tiesībām, Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

24. Ja pārvadātājs, kas reģistrēts valstī, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus starp Latvijas Republiku un citu valsti, tas Satiksmes ministrijā vismaz četras darbdienas pirms plānoto gaisa pārvadājumu uzsākšanas iesniedz šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. un 16.5.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, lidojuma plānu un:

24.1. pārvadātāja reģistrācijas valsts kompetentās iestādes dokumentu, kurā izteikts lūgums atļaut šīs valsts pārvadātājam veikt gaisa pārvadājumus noteiktā maršrutā starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti;

24.2. pārvadātāja reģistrācijas valsts un valsts, uz kuru pārvadātājs vēlas veikt neregulārus gaisa pārvadājumus, starptautiski publiski tiesiski saistošu apliecinājumu, ka attiecīgās valstis garantē Latvijas Republikā reģistrētajiem pārvadātājiem tiesības veikt neregulārus gaisa pārvadājumus līdzvērtīgā maršrutā.

25. Ja iesniegti visi šo noteikumu 24.punktā norādītie dokumenti un nav neatbilstību nacionālajām, starptautiskajām vai Eiropas Kopienas tiesībām, kā arī pēc Satiksmes ministrijas pieprasījuma Latvijas Republikā reģistrētie pārvadātāji rakstiski paziņojuši, ka tie atsakās veikt minētā pārvadātāja plānotos gaisa pārvadājumus attiecīgajā maršrutā lidojuma plānā noteiktajās dienās, Satiksmes ministrija divu darbdienu laikā attiecīgajam pārvadātājam izsniedz neregulāro gaisa pārvadājumu atļauju. Ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi un tie Satiksmes ministrijas noteiktajā termiņā nav novērsti, atļauju neizsniedz.

26. Ja šajā nodaļā minētais pārvadātājs sniedz gaisa taksometra pakalpojumus, attiecīgā paziņojuma iesniegšanas termiņš ir vismaz trīs darbdienas pirms plānoto neregulāro gaisa pārvadājumu uzsākšanas. Šīs nodaļas izpratnē gaisa taksometra pakalpojumi ir neregulāri pasažieru pārvadājumi ar gaisa kuģi, kas paredzēts ne vairāk kā 10 pasažieru pārvadāšanai, un neregulāri komerciāli kravas pārvadājumi ar gaisa kuģi, kura celtspēja nav lielāka par 5700 kilogramiem.

27. Izsniedzot šajā nodaļā minētās neregulāro gaisa pārvadājumu atļaujas, Satiksmes ministrija var noteikt atļaujas darbības termiņu. Termiņš nosakāms, ņemot vērā esošo vai plānoto regulāro pārvadājumu sistēmu konkrētajā maršrutā, kā arī Latvijas ekonomiskās intereses aviācijas nozarē.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 21.03.2006.Stājas spēkā: 01.04.2006.Zaudē spēku: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 31.03.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
131798
01.04.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)