Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.191

Rīgā 2006.gada 7.martā (prot. Nr.13 25.§)
Granta projektu konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka granta projektu konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" (turpmāk - konkurss) norisi un projektu sagatavošanas kārtību.

2. Konkursa norisē ir šādi posmi:

2.1. konkursa izsludināšana;

2.2. informācijas sniegšana par konkursu;

2.3. projektu sagatavošana;

2.4. iesniegumu noformēšana un iesniegšana;

2.5. iesniegumu izvērtēšana;

2.6. lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana;

2.7. granta līguma slēgšana.

3. Grants ir maksājums granta saņēmējam, lai īstenotu projektu, kas nav saistīts ar komerciāliem mērķiem un kas nodrošina attīstības sadarbības politikas īstenošanu.

4. Iesniedzējs ir persona, kura piesakās dalībai konkursā. Iesniedzējs var būt persona, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" (turpmāk - grantu noteikumi) 3.punktu ir tiesības būt par granta saņēmēju.

5. Lai piedalītos konkursā un saņemtu grantu, iesniedzējs atbilstoši konkursa noteikumiem sagatavo projektu, kuru īstenojot paredzēts sasniegt konkursā izvirzītos mērķus.

6. Konkursā tiek izvirzītas trīs prioritātes. Katrai prioritātei ir noteikti attiecīgi mērķi.

7. Iesniedzējs sagatavo projektu vienai konkursa prioritātei. Par projekta mērķi iesniedzējs izvēlas vismaz vienu no attiecīgās konkursa prioritātes mērķiem.

8. Konkursā noteiktas šādas prioritātes:

8.1. Gruzijas Republikas vai Moldovas Republikas valsts pārvaldes, pašvaldību, aizsardzības reformu vai Eiropas un trans­atlantiskās integrācijas procesa attīstības veicināšana;

8.2. Gruzijas Republikas vai Moldovas Republikas demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;

8.3. Gruzijas Republikas vai Moldovas Republikas izglītības, kultūras, sociālās attīstības, veselības vai vides aizsardzības attīstības veicināšana.

9. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķi ir:

9.1. valsts pārvaldes attīstības veicināšana;

9.2. pašvaldību attīstības veicināšana;

9.3. aizsardzības reformu attīstības veicināšana;

9.4. Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesa attīstības veicināšana.

10. Šo noteikumu 8.2.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķis ir demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana.

11. Šo noteikumu 8.3.apakšpunktā noteiktās prioritātes mērķi ir:

11.1. izglītības attīstības veicināšana;

11.2. kultūras attīstības veicināšana;

11.3. sociālās attīstības veicināšana;

11.4. veselības attīstības veicināšana;

11.5. vides aizsardzības attīstības veicināšana.

12. Grants tiek piešķirts iesniedzējam, kurš ir atzīts par konkursa uzvarētāju un ar kuru ir noslēgts granta līgums.

13. Noslēdzot granta līgumu, iesniedzējs apņemas īstenot sagatavoto projektu un izmantot piešķirto granta finansējumu.

14. Projekta īstenošanas vieta ir Moldovas Republika, Gruzijas Republika vai Latvijas Republika.

15. Projektā var paredzēt arī vairākas projekta īstenošanas vietas (valstis).

II. Konkursa izsludināšana

16. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk - ministrija) izsludina konkursu grantu noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā.

17. Ministrija publicē konkursa nolikumu ministrijas mājas lapā internetā (www.mfa.gov.lv).

III. Informācijas sniegšana par konkursu

18. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu informāciju par konkursu.

19. Ja ministrija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku pieprasījumu ar jautājumiem par konkursu, tā piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai, kas iesniedza pieprasījumu.

20. Lai atbildes būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē ministrijas mājas lapā internetā, nenorādot jautātāju.

21. Paziņojumā par konkursa izsludināšanu ministrija norāda vietu un laiku, kad tiks rīkota ieinteresēto personu sanāksme. Sanāksmē ministrija sniedz atbildes uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par konkursu.

IV. Projektu sagatavošana

22. Sagatavojot projektu, iesniedzējs ņem vērā konkursa prioritātes un mērķus, maksimālo un minimālo projekta budžetu un projekta īstenošanas termiņu un vietu.

23. Kopējais konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 90000 latu.

24. Viena projekta finansēšanai paredzētais publiskais finansējums nedrīkst būt mazāks par 5000 latu.

25. Viena projekta finansēšanai paredzētais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 30000 latu.

26. Projekta budžets ir jāsastāda latos, un tajā jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai.

27. Administratīvās izmaksas (izmaksas projekta administrēšanas vajadzībām), kas tiek paredzētas projekta budžetā, nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējā projekta budžeta.

28. Iesniedzējs, kas ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, ņem vērā, ka projekta finansēšanai paredzētie līdzekļi ir iekļauti ministrijas budžetā kārtējo izdevumu - pakalpojumu - segšanai. Iesniedzējs, sagatavojot projekta budžetu, neparedz maksājumus projekta īstenošanā vai administrēšanā iesaistīto personu atalgojumam un pamatlīdzekļu vai preču iegādei.

29. Projekta īstenošanas termiņš:

29.1. projekta īstenošanas sākums - 2006.gada jūnijs;

29.2. projekta īstenošanas beigas - 2006.gada decembris.

30. Iesniedzējs var paredzēt vēlāku projekta īstenošanas sākuma termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 29.1.apakšpunktā, taču nedrīkst paredzēt vēlāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 29.2.apakšpunktā.

31. Iesniedzējs var paredzēt ātrāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 29.2.apakšpunktā.

32. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanu šo noteikumu 29.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, ministrija, slēdzot granta līgumu ar konkursa uzvarētāju, attiecīgi pagarina projekta īstenošanas beigu termiņu.

V. Līdzfinansējums

33. Iesniedzējs var iesniegt projektu, kura budžets pārsniedz šo noteikumu 25.punktā noteikto maksimālo projekta budžeta likmi:

33.1. ja iesniedzējs apņemas segt daļu no projekta budžetā paredzētās summas no saviem finanšu līdzekļiem, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 25.punktā noteikto summu;

33.2. ja iesniedzēja izraudzītais sadarbības partneris saņēmējvalstī apņemas segt daļu no projekta budžetā paredzētās summas, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 25.punktā noteikto summu;

33.3. ja iesniedzējs piesaista projektā citus līdzfinansētājus, kas apņemas segt daļu no projekta budžetā paredzētās summas, bet ministrija nodrošina atlikušo projekta budžetā nepieciešamo finansējumu, kas nepārsniedz šo noteikumu 25.punktā noteikto summu;

33.4. šo noteikumu 37.punktā noteiktajā gadījumā.

34. Iesniedzējs var iesniegt projektu, kura budžetā paredzētās summas segs vairāki šo noteikumu 33.punktā noteiktie līdzfinansētāji.

35. Ja projekta budžetā paredzēti šo noteikumu 33.punktā noteiktie līdzfinansējuma gadījumi, iesniedzējs norāda precīzu summu, kāda tiek pieprasīta no ministrijas.

36. Ja projekta budžetā ir paredzēti šo noteikumu 33.1., 33.2. un 33.3.apakšpunktā noteiktie līdzfinansējuma gadījumi, iesniedzējs iesnieguma pielikumā attiecīgi pievieno iesniedzēja, iesniedzēja izraudzītā sadarbības partnera vai iesniedzēja piesais­tītā līdzfinansētāja apstiprinājuma vēstuli, kurā tas apņemas segt daļu no projekta budžetā paredzētās summas (norādot precīzu summu).

37. Ja projekta budžetā no ministrijas tiek pieprasīta summa, kas pārsniedz 30000 latu, bet nepārsniedz 60000 latu, ministrija nosūta projekta piedāvājumu izvērtēšanai citām valstīm, kas sniedz palīdzību attīstības sadarbības jomā un ar kurām ministrija ir vienojusies par līdzfinansējuma piesaisti attīstības sadarbības projektiem (turpmāk - donori). Donoru lēmums par projekta līdzfinansējuma atteikšanu piedāvātajam projektam ir ministrijai saistošs.

VI. Iesniegumu noformēšana un iesniegšana

38. Iesniegums ir dokuments, kurā iesniedzējs detalizēti apraksta sagatavoto projektu. Iesniegumu iesniedz ministrijā, tādējādi piesakoties dalībai konkursā.

39. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ir divi mēneši, skaitot no konkursa izsludināšanas dienas. Iesniegumu iesniegšanas beigu datums tiek noteikts paziņojumā par konkursa izsludināšanu.

40. Iesniegumu ministrijā nogādā personīgi (aizlīmētā aploksnē) vai sūta vēstulē pa pastu. Uz aploksnes, kur ievietots iesniegums, norāda - "Konkursam - projekti Gruzijā un Moldovā".

41. Iesniegumu sagatavo, ievērojot iesnieguma paraugu (1.pielikums).

42. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (norādītajā secībā):

42.1. apliecināta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;

42.2. iesniedzēja deklarācija (2.pielikums);

42.3. projekta loģiskās struktūras analīzes matrica (3.pielikums);

42.4. sadarbības partnera apstiprinājuma vēstule;

42.5. aktivitāšu īstenošanas secības tabula (4.pielikums);

42.6. apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu (5.pielikums);

42.7. projekta budžets (6.pielikums);

42.8. projekta īstenošanā iesaistīto personu darba pienākumu apraksti;

42.9. projekta īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (Curriculum vitae);

42.10. ja nepieciešams, šo noteikumu 36.punktā noteiktos dokumentus.

43. Iesniegumu sagatavo datorrakstā (Microsoft Word formātā) latviešu valodā. Tulkojumiem pievieno arī dokumentus oriģinālvalodā.

44. Iesniegumam izveido satura rādītāju. Iesnieguma lappuses tiek numurētas.

45. Iesnieguma oriģinālu iesniedz caur­auklotu, ar iesniedzēja organizācijas vadītāja apstiprinājumu par iesnieguma kopējo lapu skaitu. Kopā ar iesnieguma oriģinālu iesniedz arī trīs iesnieguma kopijas. Katras kopijas pareizību apstiprina iesniedzēja organizācijas vadītājs.

46. Kopā ar iesniegumu iesniedz arī tā tulkojumu angļu valodā divos eksemplāros. Iesniegumu un tā tulkojumu angļu valodā iesniedz arī elektroniskā veidā (uz CD elektroniskā datu nesēja).

47. Iesniedzējs konkursam var iesniegt ne vairāk par trim iesniegumiem. Katrs iesniegums tiks vērtēts kā atsevišķs iesniegums konkursam.

48. Iesniedzējs var atsaukt savu iesniegumu jebkurā konkursa norises stadijā, izņemot gadījumu, ja ar iesniedzēju jau ir noslēgts granta līgums.

VII. Iesniegumu izvērtēšana

49. Iesniegumu izvērtēšanā ir trīs posmi:

49.1. iesniegumu atvēršana;

49.2. iesniegumu administratīvā un atbilstības izvērtēšana;

49.3. iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšana.

50. Ministrija izveido iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija), kas veic iesniegumu administratīvo un atbilstības izvērtēšanu un iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanu.

51. Ministrija reģistrē iesniegumus to iesniegšanas secībā un līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uzglabā tos neatvērtus.

52. Iesniegumi, kas saņemti pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek vērtēti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesnieguma iesniedzējam.

53. Iesnieguma iesniegšanas termiņš tiek uzskatīts par nokavētu, ja:

53.1. pasta zīmoga datums uz aploksnes, kurā ir ievietots iesniegums, ir vēlāks par iesniegumu iesniegšanas termiņa datumu;

53.2. iesniegums ir atnests pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

54. Pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām komisija atver iesniegumus to iesniegšanas secībā un veic iesniegumu administratīvo un atbilstības izvērtēšanu.

55. Veicot administratīvo un atbilstības izvērtēšanu, tiek vērtēta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 7.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

56. Ja tiek konstatēts, ka iesniegums neatbilst administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijiem vai trūkst nepieciešamās informācijas, vai informācija ir neskaidra, komisija iesaka ministrijai noteikt termiņu, līdz kuram iesniedzējam ir jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāsniedz papildu paskaidrojumi.

57. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās neatbilstības vai nesniedz papildu paskaidrojumus vai arī atkārtoti izskatītais iesniegums neatbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu administratīvo un atbilstības kritēriju prasībām.

58. Iesniedzēji, kuri ir maksātnespējīgi vai likvidēti vai kuriem ir nodokļu parādi, tiek noraidīti, un to iesniegtie iesniegumi netiek vērtēti.

59. Administratīvajiem un atbilstības kritērijiem neatbilstošie iesniegumi tiek noraidīti un tālāk vērtēti netiek.

60. Pēc iesniegumu pārbaudes atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem tiek vērtēta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu atbilstība šo noteikumu 8.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

61. Ja nepieciešams, komisija ar ministrijas starpniecību ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas apliecina projektā norādīto izmaksu pamatojumu.

62. Ja kāds no kritērijiem tiek novērtēts ar vienu punktu, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu prasībām un tiek noraidīts.

63. Ja kopējais punktu skaits, novērtējot tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijus, ir mazāks par 84, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu prasībām un tiek noraidīts.

64. Punktu sadales kārtību katram no administratīvajiem un atbilstības kritērijiem nosaka Attīstības sadarbības padome (turpmāk - padome), kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums".

VIII. Lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana

65. Iesniedzēji, kuru iesniegumi, izvērtējot iesnieguma atbilstību tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem, ir novērtēti ar lielāko punktu skaitu, tiek atzīti par konkursa uzvarētājiem.

66. Katras šo noteikumu 8.punktā noteiktās konkursa prioritātes mērķu sasniegšanai no konkursa ietvaros pieejamā kopējā finansējuma tiek piešķirts 30000 latu.

67. Finansējums projektiem tiek piešķirts iegūto vērtēšanas punktu secībā, kamēr atbalstāmo projektu īstenošanas izmaksu summa nepārsniedz katrai konkursa prioritātei noteikto finansējumu.

68. Ja kādā no prioritātēm iesniegto un atbalstīto projektu īstenošanas kopējā summa ir mazāka par 30000 latu, padome var pieņemt lēmumu piešķirt atlikušo summu citas prioritātes projektu īstenošanai.

69. Ja iesniegums ir attiecināms uz šo noteikumu 37.punktā noteikto gadījumu, projekta iesniegums, ja tas atbilst tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem, tiek nosūtīts donoriem izvērtēšanai.

70. Ja donori atsaka piešķirt līdzfinansējumu iesniegumā piedāvātajam projektam, donoru lēmums par projekta līdzfinansējuma atteikšanu ir saistošs ministrijai un iesniegums tiek noraidīts.

71. Ja donori piekrīt piešķirt līdzfinansējumu iesniegumā piedāvātajam projektam, iesniegums tiek iekļauts šo noteikumu 72.punktā minētajā vērtēšanas ziņojumā.

72. Komisija iesniedz padomei vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj finansiāli atbalstāmo iesniegumu sarakstu.

73. Padome izvērtē komisijas ziņojumu un ar lēmumu apstiprina komisijas vērtējumu vai uzdod komisijai atkārtoti izvērtēt iesniegumus.

74. Padome ar lēmumu apstiprina konkursa uzvarētājus.

75. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu ministrija nosūta visiem iesniedzējiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

76. Paziņojumu septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas mājas lapā internetā.

77. Ministrija izbeidz konkursu, neslēdzot granta līgumu, šādos gadījumos:

77.1. visi iesniegtie iesniegumi ir atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikumā norādītajiem kritērijiem un ir noraidīti;

77.2. ir objektīvs pamatojums, kāpēc ministrija nevar stāties civiltiesiskajās attiecībās (slēgt granta līgumu) ar konkursa uzvarētāju.

IX. Granta līguma slēgšana

78. Pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ministrija slēdz granta līgumu ar konkursa uzvarētāju.

79. Ministrija konkursa uzvarētājam piedāvā slēgt granta līgumu (9.pielikums).

80. Slēdzot granta līgumu, atkāpes no šo noteikumu 9.pielikumā norādītā parauga pieļaujamas tikai tad, ja to mērķis ir precizēt projekta īstenošanas nosacījumus un ja tie nemaina izsludinātā grantu projekta konkursa priekšmetu un projektā ietvertos risinājumus, kas ir bijuši par pamatu konkursa uzvarētāja apstiprināšanai.

81. Ja konkursa uzvarētājs atsakās slēgt granta līgumu, ministrija piedāvā slēgt granta līgumu tam iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu, izvērtējot iesnieguma atbilstību tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Iesnieguma paraugs

Šis ir iesnieguma paraugs granta projektu konkursam "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā".

Rūpīgi izlasiet un precīzi aizpildiet šo iesniegumu. Ja kāds iesnieguma punkts nebūs aizpildīts vai trūks nepieciešamo pievienoto dokumentu (obligāto pielikumu saskaņā ar konkursa nolikuma 42.punktu), jūsu iesniegums var tikt noraidīts.

Iesniegums ir jāsagatavo datorrakstā (Microsoft Word formātā). Iesniegumam ir jāsagatavo satura rādītājs un tā lapaspuses ir jānumurē.

1. Iesnieguma titullapa

1. Saņēmējvalsts(-is)

Gruzijas Republika un/vai Moldovas Republika

2. Projekta numurs

Aizpilda Ārlietu ministrija

3. Projekta nosaukums

Norādiet sagatavotā projekta nosaukumu

4. Projekta mērķis

Saskaņā ar konkursa nolikuma 9., 10. vai 11.punktu

5. Plānotais projekta uzsākšanas datums

Gads, mēnesis

6. Plānotais projekta beigu datums

Gads, mēnesis

7. Projekta budžets (LVL)

8. No Ārlietu ministrijas pieprasītais finansējums (LVL)

9. Līdzfinansējums (LVL)

9.1. iesniedzēja līdzfinansējums

9.2. sadarbības partnera līdzfinansējums

9.3. cits līdzfinansējums (norādiet avotu)

10. Projekta īstenotāja (iesniedzēja) organizācija Latvijā

Norādiet šādus datus par organizāciju:

10.1. pilns juridiskais nosaukums, tā saīsinājums (ja ir)

10.2. juridiskais statuss

10.3. reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pasta adrese

10.4. mājas lapas adrese internetā (ja ir)

Iesnieguma pielikumā pievienojiet apliecinātu savas organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju

11. Projekta vadītājs

Vārds, uzvārds, amats, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese

12. Sadarbības partneris(-i) saņēmējvalstī:

Norādiet šādu informāciju par jūsu sadarbības partneri(-iem) saņēmējvalstī:

12.1. nosaukums

12.2. juridiskais statuss (sadarbības partneris nevar būt tikai fiziska persona. Tam ir jābūt valsts, pašvaldības institūcijai, privātā sektora organizācijai vai arī oficiāli reģistrētai nevalstiskai organizācijai)

12.3. adrese un kontaktinformācija (telefona un faksa numurs, e-pasta adrese)

12.4. mājas lapas adrese internetā (ja ir)

12.5. par projektu atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs un e-pasta adrese

13. Īss projekta apraksts (ne vairāk kā 150 vārdu)

Īsi aprakstiet pašreizējo situāciju projekta mērķa nozarē saņēmējvalstī. Norādiet, kā projekta īstenošana var ietekmēt esošo problēmu turpmāku risināšanu

14. Vieta, datums, laiks, vārds, uzvārds, paraksts

Dokumentu paraksta iesniedzēja organizācijas vadītājs un projekta vadītājs (11.punkts)

2. Kopsavilkums

Sagatavojiet kopsavilkumu (īsu konspektu) par izstrādāto projektu. Kopsavilkumam ir jā­sniedz īss apraksts par galvenajiem projekta elementiem - projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojumu, projekta mērķi, paredzamo ietekmi un tiešos rezultātus, projektā paredzētās aktivitātes, budžetu un apstākļus (riskus), kas var ietekmēt projekta īstenošanu.

3. Pamatojums

Šajā iesnieguma daļā tiek sniegts projekta īstenošanas nepieciešamības pamatojums un lietderīgums. Tiek analizētas problēmas, kuras paredzēts risināt, kā arī izraudzītās stratēģijas.

Sagatavojot šo iesnieguma daļu, ir nepieciešams izanalizēt šādus apstākļus:

3.1. Valsts un nozares politika

Sniedziet īsu pārskatu par makroekonomisko situāciju saņēmējvalstī, ņemot vērā saņēmējvalsts pieņemto attīstības plānu vai valdības politikas deklarāciju. Izklāstiet saņēmējvalsts valdības politiku attiecīgajā nozarē, kurā projekts tiks īstenots. Pārskatā iekļaujiet informāciju, kas nepieciešama, lai saprastu risināmo problēmu būtību (piemēram, potenciālās problēmas, ierobežojumi nozares attīstībai, tiesiskā regulējuma nepietiekamība, pilsoniskās sabiedrības aktivitātes trūkums un tā iemesli, demogrāfiskais un dzimumu vienlīdzības stāvoklis).

3.2. Problēmu analīze

Izanalizējiet problēmas, kuras paredzēts risināt. Sarindojiet problēmas hierarhiskā secībā (no svarīgākās līdz mazāk svarīgai), lai tās būtu vieglāk apzināt un loģiski strukturēt. Izvērtējiet problēmu cēloņus. Pamatojiet cēloņu un seku sakarības. Izvērtējiet ar problēmu saistītos dzimumu līdztiesības un vides aizsardzības aspektus.

Norādiet izmērāmos rādītājus (indikatorus), ar kuriem var raksturot attiecīgo problēmu. Tie ir nepieciešami, lai varētu izvērtēt problēmas risināšanas progresu.

3.3. Mērķa grupu, sadarbības partneru un citu iesaistīto pušu analīze

Izanalizējiet mērķa grupu - galējā labuma guvēju - intereses un vajadzības, lai izprastu risināmās problēmas un izsecinātu, kāda rīcība (pieeja) ir nepieciešama, lai panāktu ilgtspējīgu un efektīvu problēmas risinājumu.

Izanalizējiet saņēmējvalsts sadarbības partnera intereses piedalīties projekta īstenošanā. Atkarībā no projekta specifikas sadarbības partneris var būt arī galējā labuma guvējs.

Izanalizējiet arī to grupu intereses un vajadzības projekta īstenošanā, kuras ietekmē projekta īstenošana vai rezultāti.

3.4. Papildināšana un iegūtā pieredze

Sagatavojiet īsu pārskatu par saistītiem/līdzīgiem nozarē vai reģionā īstenotajiem vai plānotajiem projektiem, kurus uzņēmušies finansēt citi donori (palīdzības sniedzēji attīstības sadarbības jomā) vai pati saņēmējvalsts valdība. Ja projekta piedāvājums ir balstīts uz iepriekš veiktu projektu izpēti, iesniedziet pārskatu par konkrētiem šīs izpētes rezultātiem. Šajā gadījumā ir jānodrošina, lai projekta izstrādē tiek ņemta vērā iepriekšējos projektos gūtā pieredze un piedāvātais projekts nedublē, bet papildina iepriekš īstenotos vai šobrīd īstenojamos projektus attiecīgajā jomā.

4. Projekta loģiskās struktūras analīze

Pēc problēmu analīzes nosaka mērķus, plāno rezultātus un veicamās aktivitātes. Šīs sadaļas struktūrai jāatbilst projekta iekšējai loģikai (jāveic projekta loģiskās struktūras analīze). Sagatavojiet un iesnieguma pielikumā pievienojiet projekta loģiskās struktūras analīzes matricu.

4.1. Projekta mērķis

Šī sadaļa attiecas uz plašāku attīstības mērķi, kura sasniegšanu iecerēts veicināt ar projekta palīdzību. Mērķis definējams saskaņā ar granta konkursa nolikuma 9., 10. vai 11. punktu.

4.2. Projekta paredzamā ietekme

Šajā sadaļā tiek izanalizēta projekta paredzamā ietekme, kurai jāveicina projekta mērķa sasniegšana un jābūt pamatotai ar projekta tiešajiem rezultātiem. Projekta ietekmei ir jāsniedz ilgtspējīgi, atzīstami ieguvumi mērķa grupām - galējā labuma guvējiem. Projekta paredzamā ietekme jāizsaka skaitļos vai terminos, objektīvi pārbaudāmos rādītājos, minot avotus, kas šos rādītājus apstiprina.

4.3. Projekta tiešie rezultāti

Norādiet projekta aktivitāšu galvenos materiālos un nemateriālos ieguvumus, kas tuvina projektā paredzētās projekta ietekmes īstenošanu. Rezultātiem jābūt skaidri saprotamiem, izteiktiem rezultatīvos rādītājos (indikatoros), kurus var objektīvi pārbaudīt. Norādiet avotus un veidus, ar kuru palīdzību varēs objektīvi pārbaudīt rezultatīvo rādītāju īstenošanos.

4.4. Aktivitātes

Projekta tiešo rezultātu sasniegšanai būs nepieciešamas konkrētas aktivitātes (pasākumi). Šajā sadaļā norādiet, kādas aktivitātes projekta ietvaros jāīsteno, lai sasniegtu projekta tiešos rezultātus. Aprakstiet katras aktivitātes būtību un izskaidrojiet, kā projektā paredzētā aktivitāte palīdzēs sasniegt projekta tiešos rezultātus.

5. Pieņēmumi un riski

Šī sadaļa attiecas uz ārējiem faktoriem, kuri projekta vadības ietvaros tieši nav kontrolējami, taču ir svarīgi projekta sekmīgai īstenošanai.

5.1. Ar projekta īstenošanu saistītie pieņēmumi

Pieņēmumi ietver gan pasākumu uzsākšanai nepieciešamos priekšnosacījumus, gan pozitīvus ārējos faktorus, notikumus vai apstākļus, kas ietekmē projekta īstenošanu vai ietekmi. Pieņēmumi var attiekties uz aktivitātēm, tiešajiem rezultātiem un projekta paredzamo ietekmi. Pieņēmumi ir īpaši svarīgi gadījumos, kad aktivitātes ir jāveic citām organizācijām vai valdībai. Pieņēmumi ir detalizēti jāizskaidro, lai projekta īstenošanas gaitā tos varētu kontrolēt. Kad vien iespējams, jānosaka rādītāji, lai periodiski pārbaudītu, vai attiecīgie pieņēmumi patiešām ir īstenojušies.

5.2. Riski un to mazināšanas pasākumi

Jebkurš projekts ir saistīts ar dabas, politisku, sociālu, finansiālu un ekonomisku risku, ko iespēju robežās jācenšas paredzēt. Risku rada tādi negatīvi ārējie faktori, kuru īstenošanās ir diezgan maz ticama un kuri nav būtiski projekta mērķa sasniegšanai, bet kuri tomēr var ietekmēt projekta progresu un panākumus (piemēram, valdības maiņa un līdz ar to nespēja ieviest jaunus likumdošanas aktus).

Detalizēti izanalizējiet visus iespējamos apstākļus, kas var ietekmēt projekta gaitu, un sniedziet risinājumus šādu apstākļu novēršanai. Jo labāk tiks izanalizēts projekta riska faktors, jo labāks būs vērtējuma rezultāts.

Sagatavojiet un iesnieguma pielikumā tabulā norādiet apstākļus (riskus), kas var ietekmēt projekta gaitu.

6. Galvenie projekta īstenošanas komponenti

Šajā nodaļā ir sniedzama konkrēta informācija par projekta īstenošanas iekšējo organizēšanu.

6.1. Motivācija un pieredze

6.1.1. Iesniedzēja motivācija un pieredze

Norādiet, kāpēc jūsu organizācija (kā iesniedzējs) ir nolēmusi piedalīties šajā granta projektu konkursā. Norādiet, kāda varētu būt jūsu nākotnes darbība konkursa mērķu turpmākā attīstīšanā pēc projekta īstenošanas beigām.

Sniedziet informāciju par jūsu organizācijas pieredzi līdzīga satura projektu īstenošanā.

6.1.2. Sadarbības partneris

Sniedziet detalizētu informāciju par jūsu izvēlēto sadarbības partneri(-iem) saņēmējvalstī, tajā iekļaujot:

o sadarbības partnera organizācijas izveides mērķi;

o sadarbības partnera organizācijas iepriekšējā pieredze ar citiem donoriem (palīdzības sniedzējiem attīstības sadarbības jomā) attīstības sadarbības projektos;

o sadarbības partnera iepriekšējās aktivitātes jūsu izvēlētajā granta projektu konkursa mērķa jomā;

o sadarbības partnera reputācija saņēmējvalstī (miniet konkrētus faktus, piemēram, raksti laikrakstos, valsts atzinības saņemšana);

o cita informācija, ko jūs uzskatāt par svarīgu, lai raksturotu sadarbības partneri.

Iesnieguma pielikumā pievienojiet sadarbības partnera apstiprinājuma vēstuli par gatavību piedalīties projektā (vēstule ir jāiesniedz oriģinālvalodā kopā ar tulkojumu latviešu valodā). Vēstulē jānorāda:

o ka sadarbības partneris apstiprina savu dalību projektā un apņemas izpildīt paredzētos darba uzdevumus;

o ka projektā paredzētais galējā labuma guvējs (mērķa grupas) apstiprina savu dalību projektā;

o ka projekta uzraudzītājiem un novērtētājiem tiks atļauts kontrolēt projekta gaitā panākto progresu un ietekmi, un viņiem tiks sniegta visa nepieciešamā palīdzība;

o kāda būs sadarbības partnera turpmākā darbība konkursa mērķu attīstīšanā saņēmējvalstī pēc projekta īstenošanas;

o vai sadarbības partneris ir gatavs daļēji segt izmaksas (finansiālā vai praktiskā ieguldījuma veidā, t.i., veikt paredzētās aktivitātes, nesaņemot par to atlīdzību).

6.1.3. Projektā iesaistīto personu CV

Iesnieguma pielikumā pievienojiet projekta vadītāja, sadarbības partnera(-u) izraudzīto projekta vadītāju un projekta īstenošanā iesaistīto ekspertu dzīves aprakstus (Curriculum vitae).

6.2. Darba plāns

Sagatavojiet reālu un pārbaudāmu darba plānu, ņemot vērā iesaistīto pušu mobilizācijai nepieciešamo laiku, kā arī citus loģistikas nosacījumus.

Sniedziet pamatojumu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas secībai (kā nākamās aktivitātes spēs papildināt jau iepriekš īstenotās).

Sagatavojiet un pievienojiet iesnieguma pielikumā aktivitāšu īstenošanas secības tabulu.

6.3. Projekta īstenošanā iesaistīto pušu loma un pienākumi

Šajā sadaļā jāapraksta projekta īstenošanas grupas sastāvs un visu iesaistīto pušu pienākumi.

Sagatavojiet to personu darba pienākumu aprakstus (katrai personai atsevišķi), kas īstenos projektu (projekta vadītājam, sadarbības partnera(-u) izraudzītajam projekta vadītājam un projekta īstenošanā iesaistītajiem ekspertiem). Darba aprakstus pievienojiet iesnieguma pielikumā.

6.4. Budžeta sadalījums

Sagatavojiet un iesnieguma pielikumā pievienojiet detalizētu projekta budžetu (tāmi). Projekta budžetā detalizēti norādiet katras aktivitātes izmaksas, sīki norādot visas izmaksas (piemēram, atlīdzība projektā iesaistītajām personām, materiālu sagatavošana, citi pakalpojumi), kas nepieciešamas attiecīgās aktivitātes īstenošanai.

7. Faktori, kas nosaka projekta kvalitāti un ilgtspēju

Ja šie faktori netiek ievēroti, projektam nav paliekošas ietekmes.

7.1. Galējā labuma guvēju (mērķa grupu) ieguldījums

Cik lielā mērā projektā paredzētie galējā labuma guvēji (mērķa grupas) ir piedalījušies projekta plānošanā un cik lielā mērā apņēmušies pildīt savus pienākumus un atbalstīt projektu pēc tā īstenošanas beigām.

7.2. Sadarbības partnera spēja projekta mērķu turpmākajā attīstīšanā

Novērtējiet sadarbības partnera spēju turpināt projekta mērķa attīstīšanu pēc projekta īstenošanas beigām. Novērtējiet sadarbības partnera iespējas mērķa attīstīšanā, ja donori vairs nesniegs finansiālo atbalstu. Ir svarīgi prognozēt projekta ekonomisko un finansiālo ilgtspēju pēc tā īstenošanas (darbības, uzturēšanas, amortizācijas izmaksas).

7.3. Saņēmējvalsts politiskais atbalsts projektā paredzētajai ietekmei

Cik lielā mērā saņēmējvalsts valdības īstenotā politika un politiskā virzība atbilst projekta paredzamajai ietekmei. Cik lielā mērā tā veicinās projekta mērķa turpmāku attīstīšanu arī pēc tam, kad tā vairs nesaņems donoru atbalstu.

7.4. Atbilstošas tehnoloģijas

Šis jautājums ietver tehniskos/tehnoloģiskos paņēmienus, kas tiek izmantoti projekta aktivitāšu veikšanai, jo tehnoloģiskas pārmaiņas var radīt gan jaunas iespējas, gan arī riskus. Jāņem vērā arī vietējie apstākļi un vajadzības (piemēram, rezerves daļu pieejamība, drošības noteikumi, sieviešu un vīriešu prasme lietot iekārtas un veikt to apkopi).

7.5. Sociālie un kultūras aspekti

Īstenojot projektu, jāņem vērā vietējie sociālie un kultūras apstākļi, normas un attieksme, jo tas ietekmē motivāciju un tādējādi arī projektā iesaistīto cilvēku aktivitāti, atdevi un atbildības izjūtu. Jāveic īpašas aktivitātes, lai nodrošinātu visiem galējā labuma guvējiem (mērķa grupām) pienācīgu pieeju projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem un labumiem gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc tam.

7.6. Dzimumu līdztiesība

Projekta īstenotājiem jāņem vērā sieviešu un vīriešu īpašās vajadzības un intereses, lai nodrošinātu gan vīriešiem, gan sievietēm pastāvīgu un vienlīdzīgu pieeju pakalpojumiem un infrastruktūrai, kā arī ilgākā perspektīvā palīdzētu izskaust dzimumu nevienlīdzību.

7.7. Vides aizsardzība

Paskaidrojiet, cik lielā mērā projekts palīdzēs aizsargāt vai nelabvēlīgi ietekmēs vidi un tādējādi veicinās vai apgrūtinās ilgtermiņa labumu gūšanu. Uzmanība jākoncentrē uz videi labvēlīgu ilgtspējīgu attīstību.

8. Pielikumi

Pārbaudiet, vai iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie (obligātie) pielikumi. Nepieciešamie iesnieguma pielikumi ir noteikti konkursa nolikuma 42.punktā. Ja iesniegumam netiks pievienoti visi nepieciešamie pielikumi, jūsu iesniegums var tikt noraidīts.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Iesniedzēja deklarācija

Es, projekta iesniedzējas organizācijas vadītājs(-a), ar parakstu apliecinu, ka:

1) šajā iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa;

2) organizācija piekrīt grantu projekta konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" nolikumā noteiktajiem konkursa īstenošanas noteikumiem;

3) organizācija piekrīt grantu projekta konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts

Datums un vieta

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Projekta loģiskās struktūras analīzes matrica

Projekta nosaukums

.

Iesniedzējas organizācijas nosaukums

.

.

Mērķis

Intervences loģika

Objektīvi pārbaudāmie rādītāji

Pārbaudes avoti

Pieņēmumi un riski

Kāds ir projekta mērķis, kura sasniegšanu iecerēts veicināt.

Projekta mērķis ir definējams saskaņā ar konkursa nolikuma 9., 10. vai 11.punktu.

Projekta paredzamā ietekme

Kāda ir projekta paredzamā ietekme. Projekta ietekmei ir jāsniedz ilgtspējīgi, atzīstami ieguvumi mērķa grupām un jāveicina projekta mērķa sasniegšana.

Kādi ir projekta paredzamo ietekmi raksturojošie objektīvi pārbaudāmie rādītāji. Tie jāizsaka skaitļos vai terminos.

Kādi ir pieejamie informācijas avoti, vai kādu informāciju ir iespējams iegūt, lai varētu pārbaudīt projekta ietekmi raksturojošos rādītājus. Kādas metodes jāizmanto, lai iegūtu nepieciešamo informāciju.

Norādiet ārējos faktorus, kuri projekta ietvaros nav tieši kontrolējami, bet kuri var būtiski ietekmēt projekta paredzamās ietekmes sasniegšanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem.

Projekta tiešie rezultāti

Projektā paredzēto aktivitāšu galvenie materiālie un nemateriālie ieguvumi, kas tuvina projekta paredzamās ietekmes īstenošanu.

Kādi ir projekta tiešo rezultātu rezultatīvie rādītāji.

Kādi informācijas avoti var tikt izmantoti, lai varētu objektīvi pārbaudīt projekta tiešo rezultātu rezultatīvos rādītājus.

Norādiet ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta tiešo rezultātu sasniegšanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem.

Aktivitātes

Kādas ir veicamās aktivitātes un kādā secībā tās ir jāīsteno, lai sasniegtu projekta tiešos rezultātus.

Kādi informācijas avoti liecina par projekta aktivitātēm un īstenošanas gaitu.

Norādiet ārējos faktorus, kuri var būtiski ietekmēt projekta aktivitāšu īstenošanu gan pozitīvi (pieņēmumi), gan negatīvi (riski). Sniedziet informāciju, kādi ir risinājumi noteiktajiem riskiem.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Aktivitāšu īstenošanas secības tabula

Projekta nosaukums

.

.

Iesniedzējas organizācijas nosaukums

.

.

Nr.
p.k.

Aktivitāte

Datums

īstenošana uzsākta

īstenošana pabeigta

1.

2.

3.

4.

5.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu

Projekta nosaukums

.

.

Iesniedzējas organizācijas nosaukums

.

.

Apstāklis (risks), kas var ietekmēt
projekta gaitu

Risinājumi riska novēršanai

.
.
.
.
.

Uzmanību! Detalizēti izanalizējiet visus iespējamos apstākļus, kas var ietekmēt projekta gaitu, un arī risinājumus šādu apstākļu novēršanai. Jo labāk tiks izanalizēts projekta riska faktors, jo labāks būs vērtējuma rezultāts.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Projekta budžets

(projekta nosaukums)

Iesniedzēja nosaukums__________________________________________________________

Nr.

Izmaksu veids

Vienība

Vienību daudzums

Izmaksas latos par vienu vienību

Kopā latos

Projekta īstenošanas izmaksas
(iekļaujot paredzamos nodokļus)

Aktivitāte Nr.1.

.

1.1.

.

1.2.

.

Aktivitāte Nr.2.

.

2.1.

.

2.2.

.
.

Administratīvās izmaksas

.
.
.

Kopējās izmaksas

Latos

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Iesniegumu administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

1.

Iesniegums grantu projektu konkursam ir pilnībā aizpildīts un tam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (saskaņā ar konkursa nolikuma 42.punktu)

  

2.

Iesniegums ir iesniegts vienā caurauklotā oriģināleksemplārā kopā ar trim kopijām

  

3.

Iesniegums ir sagatavots datorrakstā (Microsoft Word formātā)

  

4.

Iesniegumam ir sagatavots satura rādītājs un tā lapaspuses ir numurētas

  

5.

Iesniegums un tā pielikumi ir sagatavoti latviešu valodā. Tulkojumiem ir pievienoti dokumentu oriģināli

  

6.

Ir iesnieguma tulkojums angļu valodā

  

7.

Iesniegums un tā tulkojums angļu valodā ir iesniegts arī elektroniski (uz CD datu nesēja)

  

8.

Projekta budžets ir sastādīts latos, ieskaitot PVN

  

9.

Projekta budžets nepārsniedz konkursa nolikuma 25.punktā noteikto viena projekta finansēšanai paredzētā publiskā finansējuma maksimālo summu

  

10.

Projekta budžets nav mazāks par konkursa nolikuma 24.punktā viena projekta finansēšanai paredzētā publiskā finansējuma minimālo summu

  

11.

Konkursa nolikuma 29.1., 29.2. vai 29.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos pieprasītais finansējums no ministrijas nepārsniedz konkursa nolikuma 25.punktā noteikto viena projekta finansēšanai paredzētā publiskā finansējuma maksimālo summu

  

12.

Konkursa nolikuma 33.punktā noteiktajā gadījumā pieprasāmais finansējums no ministrijas nepārsniedz 60000 latu

  

13.

Projekta budžetā paredzētās administratīvās izmaksas nepārsniedz konkursa nolikuma 27.punktā noteikto maksimālo procentuālo likmi

  

14.

Ja iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība, tas ir ņēmis vērā konkursa nolikuma 28.punktā noteikto

  

15.

Projekta iesniedzējs saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3.punktu var būt granta saņēmējs

  

16.

Projekta aktivitātes ir plānots pabeigt līdz 2006.gada decembrim

  
Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriji

Sadaļa

Maksimālais
punktu skaits

Attiecīgais iesnieguma punkts

1. Pamatojums

20

1.1. Saņēmējvalsts politikas analīze

3

3.1.punkts

1.2. Risināmo problēmu noskaidrošana un analīze

7

3.2.punkts

1.3. Mērķa grupu un sadarbības partnera(-u) saņēmējvalstī interešu un vajadzību analīze

7

3.3.punkts

1.4. Nozarē vai reģionā īstenoto vai plānoto projektu (attīstības sadarbības jomā) analīze

3

3.4.punkts

2. Projekta loģiskā struktūra

40

2.1. Projektā izvirzītā mērķa atbilstība konkursa nolikumā noteiktajiem mērķiem

5

4.1.punkts

2.2. Paredzamās projekta ietekmes analīze un pamatojums

7

4.2.punkts

2.3. Projekta tiešo rezultātu noteikšanas pamatojums. To pārbaudes objektīva iespējamība

10

4.3.punkts

2.4. Projektā paredzēto aktivitāšu nozīmes pamatojums projekta tiešo rezultātu sasniegšanā

10

4.4.punkts

2.5. Pieņēmumu iestāšanās objektīvs pamatojums un rādītāji pieņēmumu īstenošanās pārbaudei

3

5.1.punkts

2.6. Apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu, un risinājumi to novēršanai

5

5.2.punkts

3. Kapacitāte

30

3.1. Iesniedzēja motivācija piedalīties konkursā

5

6.1.1.punkts

3.2. Iesniedzēja pieredze līdzīga satura projektu īstenošanā

5

6.1.1.punkts

3.3. Sadarbības partnera saņēmējvalstī gatavība piedalīties projektā

5

6.1.2.punkts

3.4. Sadarbības partnera saņēmējvalstī pieredze un reputācija

5

6.1.3.punkts

3.5. Projektā iesaistīto personu pieredze un spēja izpildīt projektā paredzētos pienākumus (darba apraksts)

5

6.1.3. un
6.3.punkts

3.6. Pamatojums projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas secībai

5

6.2.punkts

4. Ilgtspēja

15

4.1. Saņēmējvalsts, mērķa grupu (saņēmēju) un sadarbības partnera vēlme un spējas turpināt projekta mērķa attīstīšanu pēc projekta īstenošanas beigām

10

7.1., 7.2. un 7.3.punkts

4.2. Atbilstošo tehnoloģiju, sociālo un kultūras, dzimumu līdztiesības un vides aizsardzības aspektu analīze

5

7.4., 7.5., 7.6. un 7.7.punkts

5. Projekta budžets

15

5.1. Vai projekta budžetā ir iekļautas izmaksas visām projektā paredzētajām aktivitātēm

5

6.4.punkts

5.2. Vai projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta īstenošanai ir samērīgas (pamatotas)

10

6.4.punkts

Maksimālais kopējais punktu skaits

120

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.191
Granta līguma paraugs

Granta līgums Nr._________

par projekta

finansēšanu un īstenošanu

(projekta nosaukums)

Rīgā 2006.gada __._______

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk - ministrija) tās valsts sekretāra vietnieka [vārds, uzvārds] personā, kas darbojas uz Ārlietu ministrijas nolikuma pamata, no vienas puses, un [granta saņēmēja organizācijas nosaukums] (turpmāk - granta saņēmējs) tās pilnvarotā pārstāvja [granta saņēmēja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds] personā, kas darbojas uz [tiesību akta nosaukums] pamata, no otras puses, slēdz līgumu un vienojas par šādiem līguma un tā pielikumu noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Attīstības sadarbības padomes 2006.gada [datums] lēmumu Nr. [numurs] ministrija no Latvijas valsts budžeta piešķir finansējumu projekta [projekta nosaukums] (turpmāk - projekts) īstenošanai.

1.2. Granta saņēmējs apņemas īstenot projektu atbilstoši līgumā un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem un prasībām, ar kuriem granta saņēmējs ir iepazinies un kurus apņēmies ievērot.

2. Līguma termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

2.2. Projekta darbības laiks ir no 2006.gada [datums] līdz 2006.gada [datums].

3. Projekta finansējums

3.1. Ministrijas kopējais piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir [summa cipariem un vārdiem] lati saskaņā ar granta saņēmēja sagatavoto projekta budžetu, kas pievienots līgumam (1.pielikums).

4. Projekta aktivitāšu īstenošanas plāns

4.1. Granta saņēmējs īsteno projektu atbilstoši aktivitāšu īstenošanas secības tabulai, kas pievienota līgumam (2.pielikums).

4.2. Ja projekta īstenošanas gaitā granta saņēmējs konstatē, ka nav iespējams iekļauties aktivitāšu īstenošanas secības tabulā noteiktajā grafikā vai arī nav iespējams īstenot kādu no projektā paredzētajām aktivitātēm, granta saņēmējs par to nekavējoties informē ministriju.

5. Ziņojumi par projekta izpildi

5.1. Granta saņēmējs ik pēc diviem mēnešiem iesniedz ministrijā informāciju par projekta norisi (starpziņojums). Starpziņojumā ietver informāciju par aktivitātēm, kuras īstenotas pēdējo divu mēnešu laikā, un turpmākajos divos mēnešos plānotajām aktivitātēm, kā arī par iztērēto finansējumu un tā procentuālo attiecību pret projektam piešķirto kopējo finansējumu. Starpziņojumu iesniedz 15 dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām.

5.2. Pēc visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas (projekta izpildes) granta saņēmējs iesniedz ministrijā gala pārskatu par projekta izpildi. Gala pārskatā norāda visas projektā īstenotās aktivitātes, aktivitāšu izpildes rezultātus, kā arī kopējo izlietoto finansējumu.

5.3. Sniedzot starpziņojumus un gala pārskatu, granta saņēmējs pievieno dokumentus, kas apliecina izlietotā finansējuma summu.

5.4. Starpziņojumi un gala pārskats tiek sagatavoti latviešu valodā un noformēti datorrakstā.

6. Maksājumu kārtība

6.1. Ministrija veic avansa maksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā.

6.2. Ministrija veic starpmaksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma [pušu nolīgtais termiņš].

6.3. Ministrija veic gala maksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma [pušu nolīgtais termiņš].

6.4. Visi maksājumi tiek veikti, pārskaitot finansējumu uz granta saņēmēja norādīto bankas kontu.

7. Grozījumi līgumā un līguma izbeigšana

7.1. Ja mainās apstākļi, kas var ietekmēt projekta īstenošanu, līgumā var izdarīt grozījumus jebkurā projekta īstenošanas stadijā. Ierosināt izdarīt grozījumus līgumā var jebkura līgumslēdzēja puse. Grozījumi nedrīkst ietekmēt projekta mērķi, prioritāros darbības virzienus un samazināt granta projektu konkursa nolikumā noteikto prasību apjomu granta saņēmējam. Grozījumi līgumā tiek veikti ar pušu rakstisku piekrišanu.

7.2. Ja līgumu turpmāk nav iespējams efektīvi vai atbilstoši īstenot, to var izbeigt, granta saņēmējam vismaz divus mēnešus iepriekš iesniedzot ministrijā rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu.

7.3. Ja līgums tiek pārtraukts pirms tā izpildes, bet ministrija objektīvu iemeslu dēļ tam nav piekritusi un granta saņēmējs nav labprātīgi atmaksājis jau saņemto granta summu, ministrijai ir tiesības pieprasīt jau izmaksātās granta summas pilnu vai daļēju atmaksu. Konkrēti apstākļi, kad granta saņēmējs ir tiesīgs atkāpties no projekta īstenošanas, tiek paredzēti individuāli katrā granta projektu konkursa nolikumā, balstoties uz nolikumā izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm.

7.4. Ja uzraudzības procesā tiek konstatēts, ka granta saņēmējs granta finansējumu ir izlietojis neatbilstoši līgumā noteiktajām prasībām, ministrija pieprasa attiecīgo finanšu līdzekļu atmaksu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti).

8.2. Katra no pusēm, kuru līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru pusi.

8.3. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no līguma saistību izpildes.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, puses kopīgi risina jautājumu par līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

9. Domstarpību risināšana

9.1. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

(ministrijas valsts sekretāra vietnieks)

(granta saņēmēja pilnvarotais pārstāvis)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Granta projektu konkursa "Atbalsts projektiem attīstības sadarbības jomā Gruzijā un Moldovā" nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 191Pieņemts: 07.03.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
130913
23.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)