Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.282

Rīgā 2005.gada 30.novembrī (prot. Nr.50(259), 14.p.)
Par Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9.panta otro daļu un Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 12.punktu un otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā metodika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Ar šī lēmuma 1.punktā apstiprinātās metodikas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2002.gada 26.jūlija lēmumu Nr.75 apstiprinātā Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika (Latvijas Vēstnesis 2002, 124.nr.), kas grozīta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004.gada 29.janvāra lēmumu Nr.31 (Latvijas Vēstnesis, 2004, 17.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis
Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.282
2005.gada 30.novembra sēdē (protokola Nr.50 (259), 14.p.)

Izdota saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 12.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Šī metodika nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants, kuram Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ir noteikusi būtisku ietekmi tirgū un pienākumu piemērot šo metodiku, aprēķina galalietotājiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumu) tarifus pakalpojumu sniegšanai tajos tirgos, kuros attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam ir noteikts pienākums piemērot šo metodiku.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)

2. Metodikā ir lietoti šādi termini:

2.1. iekšzemes tālsaruna – telefona saruna starp publisko fiksēto telefona tīklu abonentiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas dažādu Latvijas numerācijas zonu ietvaros, atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam;

2.2. komersants – elektronisko sakaru komersants, kuram Regulators ir noteikusi būtisku ietekmi tirgū un pienākumu piemērot šo metodiku;

2.3. pamata tarifs – elektronisko sakaru pakalpojuma tarifs, ko regulē Regulators;

2.4. tarifu griestu periods – laika periods, kuram nosaka nemainīgus regulēšanas parametrus;

2.5. tarifu griestu vērtība – vērtība, kas nosaka kopējo maksimāli pieļaujamo tarifu groza vērtības pieaugumu vai minimāli nepieciešamo tarifu groza vērtības samazinājumu tarifu regulēšanas gadā;

2.6. tarifu grozs – kādā no elektronisko sakaru pakalpojumu tirgiem sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kopums;

2.7. tarifu regulēšanas gads – 12 mēnešu periods;

2.8. vietējā saruna – telefona saruna starp publisko fiksēto telefona tīklu abonentiem, kuru pieslēguma punktu numuri atrodas vienas Latvijas numerācijas zonas ietvaros, atbilstoši Nacionālajam numerācijas plānam.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)

3. Lai noteiktu pakalpojumu tarifus attiecīgajā tirgū, komersants iesniedz Regulatoram tarifu projektu kopā ar izmaksu pamatojumu. Ja Regulators komersantam ir noteicis regulēšanas parametrus, komersants pakalpojumu tarifus aprēķina šīs metodikas 2.nodaļā noteiktajā kārtībā. Tarifu projekta izmaksu pamatojumu balsta tikai uz pamatotām izmaksām, kas tieši saistītas ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Komersants informāciju par aprēķināto tarifu projektu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 10 dienu laikā pēc tarifu projekta iesniegšanas Regulatoram. Vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu tarifus ar cita publiskā telefonu tīkla abonentiem komersants aprēķina un publicē šīs metodikas 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

(SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

2. Pakalpojumu tarifu aprēķināšana, ja noteikti regulēšanas parametri

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

4. Regulators nosaka komersantam šādus regulēšanas parametrus:

4.1. tarifu griestu perioda ilgumu;

4.2. kārtējā tarifu griestu perioda sākuma datumu;

4.3. tarifu grozu skaitu un saturu;

4.4. efektivitātes izmaiņu koeficientu X katram tarifu grozam;

4.5. atsevišķu pakalpojumu tarifa pieauguma ierobežojumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)

5. Regulators nosaka regulēšanas parametrus, izvērtējot:

5.1. komersanta sniegto informāciju tirgus analīzes veikšanai;

5.2. pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši Elektronisko sakaru izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai, vai citu informāciju par izmaksām;

5.3. komersanta darbības efektivitāti;

5.4. komersanta gada pārskatus;

5.5. tarifus salīdzināmos pakalpojumu tirgos;

5.6. tarifu līdzsvarošanas nepieciešamību;

5.7. pakalpojumu lietotāju intereses;

5.8. konkurences veicināšanu elektronisko sakaru nozarē;

5.9. citu komersanta sniegto informāciju.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)

6. Cenu griestu perioda ilgums nav īsāks par diviem gadiem.

7. Tarifu grozi un to saturs:

7.1. Regulators pakalpojumu tarifu regulēšanai izmanto vienu vai vairākus tarifu grozus;

7.2. Regulators tarifu grozos iekļauj pakalpojumus, kurus komersants sniedz tirgū, kurā komersantam noteikta būtiska ietekme un pienākums piemērot šo metodiku.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)

8. Tarifu groza vērtības izmaiņa:

8.1. komersants aprēķina tarifu groza vērtības izmaiņu saskaņā ar šādu formulu:

 

∆TG =

 

∆TG– tarifu groza vērtības izmaiņa, procentos (turpmāk – %);

Tit–1– tarifu groza i-tā pakalpojuma pamata tarifs, kas ir spēkā tieši pirms kārtējā regulēšanas gada sākuma;

Tit – ierosinātais tarifu groza i-tā pakalpojuma pamata tarifs kārtējā tarifu regulēšanas gadā;

II – tarifu groza i-tā pakalpojuma aprēķinātie ieņēmumi iepriekšējā kalendārajā gadā;

IKop – kopējie tarifu grozā ietverto pakalpojumu aprēķinātie ieņēmumi iepriekšējā kalendārajā gadā;

II /IKop – tarifu groza i-tā pakalpojuma aprēķināto ieņēmumu īpatsvars jeb svars iepriekšējā kalendārajā gadā, %;

n – tarifu grozā ietverto pakalpojumu skaits;

8.2. tarifu groza vērtības izmaiņu izsaka procentos, noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata;

8.3. pakalpojuma tarifu izsaka līdz čet­rām zīmēm aiz komata;

8.4. komersants lieto šīs metodikas 8.1.punktā minēto formulu katras tarifa izmaiņas gadījumā, salīdzinot tarifu groza vērtību tieši pirms kārtējā tarifu regulēšanas gada sākuma.

9. Tarifu groza vērtības izmaiņa:

9.1. tarifu groza vērtības izmaiņu kārtējā tarifu regulēšanas gadā ierobežo šim grozam noteiktā tarifu griestu vērtība:

∆TG ≤ PCI – X

∆TG – tarifu groza vērtības izmaiņa, %;

PCI – X – tarifu griestu vērtība, %;

PCI – Centrālās statistikas pārvaldes noteiktā patēriņa cenu izmaiņa iepriekšējā kalendārajā gadā, %;

X – Regulatora noteiktais efektivitātes izmaiņu koeficients jeb vērtība, par kādu tarifu griestu vērtība atšķiras no izmaiņām patēriņu cenu indeksā, %;

9.2. ja tarifu griestu vērtība PCI – X kārtējam tarifu regulēšanas gadam ir nulle vai pozitīva, tarifu groza vērtības izmaiņa ∆TG nevienā tarifu regulēšanas gada brīdī nedrīkst pārsniegt noteikto tarifu griestu vērtību;

9.3. ja tarifu griestu vērtība PCI – X kārtējam tarifu regulēšanas gadam ir negatīva, tarifu groza vērtību nedrīkst palielināt nevienā kārtējā tarifu regulēšanas gada brīdī un līdz tarifu regulēšanas gada beigām tarifu groza vērtība jāsamazina ne mazāk par noteikto tarifu griestu vērtību.

(Grozīts ar SPRK padomes 17.06.2009. lēmumu Nr.188)
3. Vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu tarifu aprēķināšana ar cita publiskā telefonu tīkla abonentiem

(Nodaļa SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

10. Komersants aprēķina tarifus vietējām sarunām un iekšzemes tālsarunām ar citu publisko telefonu tīklu abonentiem, ja komersantam noteikta būtiska ietekme un pienākums ievērot šo metodiku tirgū, kurā komersants šos pakalpojumus sniedz, šādā kārtībā:

10.1. komersants iesniedz Regulatoram tarifu projektu kopā ar izmaksu pamatojumu, lai noteiktu vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu pamata tarifu komersanta publiskajā telefonu tīklā. Komersants informāciju par aprēķināto vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu pamata tarifu komersanta publiskajā telefonu tīklā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 10 dienu laikā pēc tarifu projekta iesniegšanas Regulatoram;

10.2. komersants ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas ar attiecīgo publiskā telefona tīkla operatoru vai pēc starpsavienojuma līgumā noteikto tarifu izmaiņas, vai pēc pamata tarifa vietējām sarunām un iekšzemes tālsarunām komersanta publiskajā telefonu tīklā apstiprināšanas Regulatorā:

10.2.1. šādi aprēķina vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu tarifu ar cita publiskā telefonu tīkla abonentiem:

10.2.1.1. komersanta vietējo sarunu tarifs ar cita publiskā telefona tīkla abonentu nedrīkst pārsniegt pakalpojuma maksimālo tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar šādām formulām:

ja tst > 0,5 tpv tad tcv ≤ tpv + (tst – 0,5 tpv);

ja tst ≤ 0,5 tpv tad tcv ≤ tpv,

tcv – vietējās sarunas ar cita publiskā telefona tīkla abonentu tarifs;

tpv - vietējās sarunas pamata tarifs komersanta publiskajā telefona tīklā;

tst – zemākais starpsavienojuma tarifs atbilstoši starpsavienojuma punkta atrašanās vietai, ko saskaņā ar noslēgtajiem starpsavienojuma līgumiem komersants maksā par sarunas minūti ar attiecīgā publiskā telefona tīkla abonentu;

10.2.1.2. komersanta iekšzemes tālsarunu tarifs ar cita publiskā telefona tīkla abonentu nedrīkst pārsniegt pakalpojuma maksimālo tarifu, kas aprēķināts saskaņā ar šādām formulām:

ja tst > 0,5 tpt, tad tct ≤ tpt + (tst – 0,5 tpt);

ja tst ≤ 0,5 tpt, tad tct ≤ tpt ,

tct – iekšzemes tālsarunas ar cita publiskā telefona tīkla abonentu tarifs;

tpt - iekšzemes tālsarunas pamata tarifs komersanta publiskajā telefona tīklā;

tst – zemākais starpsavienojuma tarifs atbilstoši starpsavienojuma punkta atrašanās vietai, ko saskaņā ar noslēgtajiem starpsavienojuma līgumiem komersants maksā par sarunas minūti ar attiecīgā publiskā telefona tīkla abonentu;

10.2.1.3. komersants vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu ar cita publiskā telefona tīkla abonentu tarifu noapaļo līdz čet-rām zīmēm aiz komata.

10.2.2. aprēķināto vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu tarifu ar cita publiskā telefonu tīkla abonentiem publicē savā tīmekļa vietnē ar saiti no pirmās lapas;

10.2.3. savā tīmekļa vietnē uzrāda formulu, pēc kuras tarifs ir aprēķināts un formulas komponenšu esošās vērtības (tpv vai tpt, kurus apstiprinājis Regulators un tst);

10.2.4. nosaka tarifa spēkā stāšanās dienu ne agrāk kā 30. dienā pēc to publiskošanas savā tīmekļa vietnē;

10.2.5. par aprēķināto tarifu rakstiski informē to elektronisko sakaru komersantu, kura publiskā telefonu tīkla abonentiem tarifs ir aprēķināts.

(SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

11. Komersants rakstiski informē Regulatoru par aprēķināto tarifu, pievienojot tarifa aprēķinu, tarifa publiskošanas dienu un vietu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas ar attiecīgo publiskā telefona tīkla operatoru vai pēc starpsavienojuma līgumā noteikto tarifu izmaiņas, vai pēc pamata tarifa vietējām sarunām un iekšzemes tālsarunām komersanta publiskajā telefonu tīklā apstiprināšanas Regulatorā.

(SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

12. Ja Regulators konstatē, ka komersants aprēķinot vietējo sarunu un iekšzemes tālsarunu tarifu ar cita publiskā telefonu tīkla abonentiem, nav ievērojis šīs metodikas prasības, komersants pēc Regulatora pieprasījuma ne vēlāk kā 10 dienu laikā atkārtoti veic 10.2. un 11.punktā minētās darbības.

(SPRK padomes 17.06.2009. lēmuma Nr.188 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 282Pieņemts: 30.11.2005.Stājas spēkā: 30.11.2005.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 08.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
123105
{"selected":{"value":"27.06.2009","content":"<font class='s-1'>27.06.2009.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.06.2009","iso_value":"2009\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2009.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2005","iso_value":"2005\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2005.-26.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2009
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)