Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas informācija

Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Apstiprināta

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

padomes 26.07.2002. sēdē, protokola Nr.44 (74)

Izdota, pamatojoties uz likuma "Par telekomunikācijām"

VIII nodaļu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu

regulatoriem" IV nodaļu.

 

 

I nodaļa

Lietotie termini

1. Šīs metodikas izpratnē lietotie termini:

1.1. Bāzes tarifs - telekomunikāciju pakalpojuma tarifs, kas noteikts atbilstoši pakalpojuma izmaksām;

1.2. Cenu griestu periods - laika periods, kuram tiek noteikti nemainīgi regulēšanas parametri;

1.3. Cenu griestu vērtība - vērtība, kas nosaka kopējo maksimāli pieļaujamo tarifu groza vērtības pieaugumu vai minimāli nepieciešamo tarifu groza vērtības samazinājumu tarifu regulēšanas gadā;

1.4. Pamata tarifs - telekomunikāciju pakalpojuma tarifs, ko apstiprinājis Regulators; balss telefonijas pakalpojumiem - tarifu grozā ietverta pakalpojuma tarifs;

1.5. Regulators - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

1.6. Regulēšanas parametri - tarifu grozu skaits un saturs, cenu griestu perioda ilgums, efektivitātes izmaiņas koeficients;

1.7. Tarifa atlaide - pamata tarifa samazinājums;

1.8. Tarifu regulēšanas gads - 12 mēnešu periods; pirmā tarifu regulēšanas gada sākuma datums atbilst cenu griestu perioda uzsākšanas datumam;

1.9. Tarifu grozs - regulējamo telekomunikāciju pakalpojumu kopums, ko saņem publiskā tīkla abonenti vai abonentu grupas;

1.10. Tarifu plāns - telekomunikāciju uzņēmuma telekomunikāciju tarifu piedāvājums, kas atšķiras no pamata tarifiem un tiek piemērots pēc abonenta izvēles, telekomunikāciju uzņēmumam un abonentam savstarpēji vienojoties.

 

 

II nodaļa

Vispārīgie noteikumi

2. Metodika attiecas uz uzņēmumiem, kas ar Regulatora lēmumu atzīti par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū, kā arī uzņēmumiem, kas sniedz Universālo telekomunikāciju pakalpojumu.

3. Regulators pieņem atsevišķu lēmumu par metodikas piemērošanu konkrētam uzņēmumam.

4. Pakalpojumi, kuriem Regulators ar savu lēmumu apstiprina telekomunikāciju pakalpojumu pamata tarifus:

4.1. vietējie, iekšzemes un starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi publiskajos telekomunikāciju tīklos;

4.2. publisko taksofonu pakalpojumi;

4.3. nomāto līniju pakalpojumi;

4.4. pēc Regulatora lēmuma - citi pakalpojumi.

5. Tarifi vietējiem, iekšzemes un starptautiskajiem balss telefonijas pakalpojumiem publiskajos telekomunikāciju tīklos tiek aprēķināti saskaņā ar cenu griestu formulu tarifu groziem.

6. Pakalpojumi, kuriem Regulators pieņem lēmumu par katru atsevišķu tarifu:

6.1. publisko taksofonu pakalpojumiem;

6.2. nomāto līniju pakalpojumiem;

6.3. pēc Regulatora lēmuma - citi pakalpojumi.

 

 

III nodaļa

Balss telefonijas pakalpojumu tarifu regulēšana

7. Pirms katra cenu griestu perioda uzsākšanas Regulators ar atsevišķu lēmumu nosaka regulēšanas parametrus katram telekomunikāciju uzņēmumam:

7.1. cenu griestu perioda ilgumu;

7.2. kārtējā cenu griestu perioda uzsākšanas datumu;

7.3. tarifu grozu skaitu un saturu;

7.4. efektivitātes izmaiņu koeficientus X katram tarifu grozam;

7.5. atsevišķu pakalpojumu tarifa pieauguma ierobežojumus.

8. Regulēšanas parametru noteikšanai 30 dienu laikā pēc metodikas 3.punktā minētā lēmuma un turpmāk ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms katra cenu griestu perioda uzsākšanas telekomunikāciju uzņēmumi iesniedz Regulatoram:

8.1. informāciju par balss telefonijas pakalpojumu patēriņu un patēriņa vienības tarifu iepriekšējā kalendārajā ceturksnī. Ja dažādām pakalpojuma lietotāju grupām ir noteikti atšķirīgi tarifi, informācija tiek apkopota pa lietotāju grupām;

8.2. informāciju par telekomunikāciju uzņēmuma darbības izmaksām atbilstoši Regulatora apstiprinātai Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodikai;

8.3. balss telefonijas pakalpojumu bāzes tarifus, kas aprēķināti, balstoties uz 8.2. punktā minēto metodiku;

8.4. telekomunikāciju uzņēmuma Gada pārskatus par iepriekšējiem 3 darbības gadiem.

9. Cenu griestu perioda ilgums ir ne mazāks kā 3 gadi. Pēc Regulatora ieskatiem cenu griestu pirmā perioda ilgumu var noteikt īsāku, bet ne mazāku par 2 gadiem.

10. Tarifu grozi un to saturs.

10.1. Balss telefonijas pakalpojumu tarifu regulēšanai tiek izmantoti viens vai vairāki tarifu grozi.

10.2. Pakalpojumi, kas var tikt iekļauti tarifu grozos:

10.2.1. telefona līnijas ierīkošana/ telefona pieslēgšana tīklam;

10.2.2. telefona līnijas abonēšana;

10.2.3. sarunas ierīkošana;

10.2.4. sarunas viena operatora tīklā;

10.2.5. sarunas ar cita tīkla abonentiem;

10.2.6. starptautiskās sarunas;

10.2.7. pēc Regulatora lēmuma - citi pakalpojumi.

10.3. Balss telefonijas pakalpojumu, kas nav iekļauti tarifu grozos, tarifi attiecīgajā cenu griestu periodā netiek regulēti. Izņēmums ir starptautisko sarunu tarifi.

10.4. Tarifu grozā tiek iekļautas starptautiskās sarunas ar 10 valstīm ar lielāko patēriņa īpatsvaru.

10.5. Starptautisko sarunu pamata tarifs uz valstīm, kas nav iekļautas tarifu grozā, nevienā cenu griestu perioda brīdī nedrīkst pārsniegt pamata tarifu, kas šīm sarunām bija spēkā tieši pirms cenu griestu pirmā perioda uzsākšanas.

10.6. Telekomunikāciju uzņēmums, saskaņojot ar Regulatoru, drīkst pārveidot tarifu grozā esošo pakalpojumu vairākos citos pakalpojumos. Šajā gadījumā nevienas sastāvdaļas tarifs nevienā regulēšanas gada brīdī nedrīkst pārsniegt grozā esošā attiecīgā pakalpojuma pamata tarifu.

11. Pakalpojuma īpatsvars tarifu grozā.

11.1. Telekomunikāciju uzņēmums katru gadu līdz 1.martam iesniedz Regulatoram datus par tarifu grozā ietverto pakalpojumu patēriņu un pakalpojumu īpatsvaru tarifu grozā iepriekšējā kalendārajā gadā.

11.2. Pakalpojuma īpatsvara noteikšana.

11.2.1. Pakalpojuma ieņēmumus aprēķina, attiecīgā pakalpojuma patēriņu iepriekšējā kalendārajā gadā reizinot ar pamata tarifu, kas ir spēkā attiecīgajā regulēšanas gada brīdī.

11.2.2. Aprēķina attiecīgā pakalpojuma ieņēmumu īpatsvaru kopējos tarifu grozā ietverto pakalpojumu aprēķinātajos ieņēmumos iepriekšējā kalendārajā gadā.

12. Faktiskās tarifa groza vērtības izmaiņa.

12.1. Tarifu groza vērtības izmaiņa tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

F1 COPY.GIF (6255 bytes)

PIK COPY.GIF (55752 bytes)

X - efektivitātes izmaiņu koeficients jeb vērtība, par kādu faktiskā tarifu groza izmaiņa atšķiras no izmaiņām patēriņu cenu indeksā, %.

14.2. Ja cenu griestu vērtība PCI - X kārtējam tarifu regulēšanas gadam ir nulle vai pozitīva, faktiskā tarifu groza vērtības izmaiņa ¼TG nevienā regulēšanas gada brīdī nedrīkst pārsniegt noteikto cenu griestu vērtību.

14.3. Ja cenu griestu vērtība PCI - X kārtējam regulēšanas gadam ir negatīva, tarifu groza vērtību nedrīkst palielināt nevienā kārtējā regulēšanas gada brīdī un līdz regulēšanas gada beigām tarifu groza vērtība jāsamazina ne mazāk par noteikto cenu griestu vērtību.

14.4. Patēriņa cenu izmaiņas tiek noteiktas, izmantojot LR Centrālās statistikas pārvaldes publicētos datus.

 

 

IV nodaļa

Pakalpojumu tarifu apstiprināšana

15. Likumā noteiktajā kārtībā telekomunikāciju uzņēmums iesniedz Regulatoram izskatīšanai tarifu projektu.

16. Tarifu projekta saturs.

16.1. pakalpojumu tarifu priekšlikums;

16.2. attiecīgo pakalpojumu izmaksu aprēķins;

16.3. faktiskās tarifu groza vērtības izmaiņas aprēķins saskaņā ar šīs metodikas 12.punktu (tikai balss telefonijas pakalpojumiem).

17. Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Telekomunikāciju pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku, ko apstiprinājis Regulators.

18. Tiek pieļautas tikai tādas tarifa izmaiņas, kas tuvina pakalpojuma tarifu tā izmaksām, kas aprēķinātas atbilstoši 17.punktā minētajai metodikai.

19. Regulators likumā noteiktajā kārtībā izvērtē tarifu projektu un apstiprina vai noraida ierosinātās tarifu izmaiņas.

 

 

V nodaļa

Atlaides un tarifu plāni

20. Telekomunikāciju uzņēmumiem ir tiesības noteikt telekomunikāciju pakalpojumu tarifu atlaides un ieviest telekomunikāciju pakalpojumu tarifu plānus.

21. Atlaižu un tarifu plānu piemērošanai jānotiek pēc skaidri noteiktiem principiem, nediskriminējoši attiecībā pret atsevišķiem klientiem vai to grupām.

22. Par telekomunikāciju tarifu atlaidēm un tarifu plāniem telekomunikāciju uzņēmums paziņo Regulatoram vismaz 5 dienas pirms to ieviešanas.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Telekomunikāciju pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 75Pieņemts: 26.07.2002.Stājas spēkā: 26.07.2002.Zaudē spēku: 09.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 03.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
65968
26.07.2002
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)