Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 567 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.786

Rīgā 2005.gada 25.oktobrī (prot. Nr.61 5.§)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts pārvaldes iestādes un personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk - reģistrs) iekļauto ziņu aktualizēšanai, kā arī kārtību, kādā personas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - pārvalde) iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

2. Saeimas Kanceleja sniedz ziņas par uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā un personas atzīšanu par Latvijas pilsoni ar likumu.

3. Tiesa sniedz ziņas par:

3.1. personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī personas atzīšanu par rīcībspējīgu un aizgādnības izbeigšanu;

3.2. aizgādnības nodibināšanu personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ un šādas aizgādnības izbeigšanu;

3.3. laulības šķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu;

3.4. fakta konstatēšanu, ka persona atrodas bezvēsts prombūtnē;

3.5. ieraksta anulēšanu par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

3.6. adopciju un adopcijas atcelšanu;

3.7. aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

3.8. paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.9. maternitātes noteikšanu, maternitātes fakta konstatēšanu un maternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.10. bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu un atcelšanu vai atlaišanu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

4. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sniedz ziņas par atkārtoti izsniegtu laulības apliecību, dzimšanas apliecību vai miršanas apliecību.

5. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161)

6. Pārvalde sniedz ziņas par:

6.1. personas koda maiņu;

6.2. personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, tā statusa maiņu un anulēšanu;

6.3. uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, reģistrēšanu un anulēšanu;

6.4. personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā;

6.5. Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu;

6.6. personas izraidīšanu no Latvijas Republikas;

6.7. atzīšanu par Latvijas pilsoni;

6.8. iegūtu Latvijas pilsonību;

6.9. uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā;

6.10. atteikšanos no Latvijas pilsonības;

6.11. Latvijas pilsonības atņemšanu;

6.12. Latvijas pilsonības atjaunošanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161)

7. Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa sniedz ziņas par:

7.1. laulības reģistrāciju;

7.2. miršanas reģistrāciju;

7.3. tautības ieraksta maiņu;

7.4. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

7.4.1. personas, tās vecāku un laulātā vārda (vārdu) un uzvārda maiņu;

7.4.2. personas vecāku un laulātā tautības ieraksta maiņu;

7.4.3. personas vecāku un laulātā valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņu;

7.4.4. personas, tās vecāku un laulātā dzimuma maiņu;

7.4.5. paternitātes atzīšanu;

7.4.6. leģitimāciju un atradeņa vecākiem, ja tie kļuvuši zināmi;

7.4.7. fiktīvā ieraksta par bērna tēvu svītrošanu;

7.4.8. izmaiņām ziņās par dzimšanu un dzimšanas reģistrāciju;

7.4.9. izmaiņām ziņās par laulību un laulības reģistrāciju, izņemot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas;

7.4.10. izmaiņām ziņās par miršanu un miršanas reģistrāciju;

7.4.11. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību;

7.5. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu;

7.6. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu.

8. Bāriņtiesas sniedz ziņas par:

8.1. aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

8.2. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

8.3. aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

8.4. aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

9. Pašvaldība vai pašvaldības iestāde, kura reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, sniedz šādas ziņas:

9.1. dzīvesvietas deklarēšana;

9.2. dzīvesvietas reģistrēšana pēc pašvaldības iniciatīvas;

9.3. ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšana.

10. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs sniedz šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktā minētās ziņas, ja civilstāvokļa akts reģistrēts Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

11. Latvijas pilsonis sniedz ziņas par savas valstiskās piederības maiņu, bet Latvijas nepilsonis - par kādas citas valsts (izņemot Latviju) pilsonības iegūšanu.

12. Persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, sniedz šādas ziņas:

12.1. izmaiņas reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kuras ir viņa aizbildnībā, aizgādnībā vai aprūpē, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijās, kā arī ziņas par reģistrā neiekļauto laulāto, bērniem, tēvu un māti;

12.2. izceļošana no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

12.3. uzturēšanās ārpus Latvijas, ja tā ir ilgāka par sešiem mēnešiem.

(Grozīts ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.659)

13. Persona sniedz ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

14. Sniedzot šo noteikumu 2.punktā un 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11. un 6.12.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

14.1. ziņas par personu:

14.1.1. personas kodu;

14.1.2. vārdu (vārdus);

14.1.3. uzvārdu;

14.1.4. valstisko piederību un (vai) tās veidu pirms maiņas;

14.1.5. valstisko piederību un (vai) tās veidu pēc maiņas;

14.1.6. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

14.2. valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņas datumu;

14.3. ziņas par dokumentu, kas pamato valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņu:

14.3.1. dokumenta veidu;

14.3.2. numuru;

14.3.3. izdošanas datumu;

14.3.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161)

15. Sniedzot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

15.1. ziņas par personu:

15.1.1. personas kodu;

15.1.2. vārdu (vārdus);

15.1.3. uzvārdu;

15.2. datumu, kad persona atzīta par rīcībnespējīgu vai rīcībspējīgu;

15.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

15.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

15.4.1. civillietas numuru;

15.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

15.4.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

15.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

16. Sniedzot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

16.1. ziņas par personu:

16.1.1. personas kodu;

16.1.2. vārdu (vārdus);

16.1.3. uzvārdu;

16.2. datumu, ar kuru nodibināta vai izbeigta aizgādnība;

16.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

16.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

16.4.1. civillietas numuru;

16.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

16.4.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

16.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

17. Sniedzot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

17.1. ziņas par personu:

17.1.1. personas kodu;

17.1.2. vārdu (vārdus);

17.1.3. uzvārdu pirms laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.1.4. uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.2. ziņas par personas laulāto:

17.2.1. personas kodu;

17.2.2. vārdu (vārdus);

17.2.3. uzvārdu pirms laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.2.4. uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu;

17.3. ziņas par laulības reģistrāciju:

17.3.1. laulības reģistra ieraksta numuru;

17.3.2. laulības reģistra ieraksta datumu;

17.3.3. reģistrācijas valsti un iestādi;

17.4. datumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu;

17.5. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

17.6. ziņas par tiesas nolēmumu:

17.6.1. civillietas numuru;

17.6.2. tiesas nolēmuma datumu;

17.6.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

17.6.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

18. Sniedzot šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

18.1. ziņas par personu:

18.1.1. personas kodu;

18.1.2. vārdu (vārdus);

18.1.3. uzvārdu;

18.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

18.3. datumu, ar kuru persona atzīta par bezvēsts prombūtnē esošu;

18.4. ziņas par tiesas nolēmumu:

18.4.1. civillietas numuru;

18.4.2. tiesas nolēmuma datumu;

18.4.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

18.4.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

19. Sniedzot šo noteikumu 4.punktā un 7.4.11.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

19.1. ziņas par personu:

19.1.1. personas kodu;

19.1.2. vārdu (vārdus);

19.1.3. uzvārdu;

19.2. ziņas par civilstāvokļa akta reģistra ierakstu, uz kuru pamatojoties atkārtoti izsniegta laulības apliecība, dzimšanas apliecība vai miršanas apliecība:

19.2.1. reģistra veidu;

19.2.2. reģistra ieraksta numuru;

19.2.3. reģistra ieraksta datumu;

19.2.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

19.3. ziņas par atkārtoti izsniegto apliecību:

19.3.1. apliecības veidu;

19.3.2. sēriju un numuru;

19.3.3. izsniegšanas datumu;

19.3.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

20. Sniedzot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

20.1. ziņas par personu:

20.1.1. personas kodu;

20.1.2. vārdu (vārdus);

20.1.3. uzvārdu;

20.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

20.3. personas kodu pēc tā maiņas.

21. Sniedzot šo noteikumu 6.2. un 6.6.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

21.1. ziņas par personu:

21.1.1. personas kodu;

21.1.2. vārdu (vārdus);

21.1.3. uzvārdu;

21.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

21.3. ziņas par personu apliecinošo dokumentu:

21.3.1. dokumenta veidu;

21.3.2. sēriju un numuru;

21.3.3. izdošanas datumu;

21.3.4. derīguma termiņu;

21.3.5. izdevējiestādi un izdevējvalsti;

21.4. ziņu izmaiņas datumu;

21.5. ziņas par izraidīšanu no Latvijas Republikas:

21.5.1. izraidīšanas datumu;

21.5.2. datumu, līdz kuram ir spēkā iebraukšanas aizliegums;

21.5.3. valsti, uz kuru izraida;

21.5.4. iestādi, kura izdevusi izbraukšanas rīkojumu.

22. Sniedzot šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

22.1. ziņas par personu:

22.1.1. personas kodu;

22.1.2. vārdu (vārdus);

22.1.3. uzvārdu;

22.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

22.3. ziņas par uzturēšanās atļauju:

22.3.1. atļaujas veidu;

22.3.2. statusu;

22.3.3. numuru;

22.3.4. izdošanas datumu;

22.3.5. derīguma termiņu;

22.3.6. reģistrēšanas datumu;

22.3.7. anulēšanas datumu;

22.3.8. izdevējiestādi un izdevējvalsti;

22.3.9. tipu;

22.4. ziņas par nodarbinātību (ja nodarbinātība ir personas uzturēšanās atļaujas saņemšanas iemesls):

22.4.1. darba devēja nosaukumu;

22.4.2. personas specialitāti vai profesiju;

22.5. ziņas par ierašanos Latvijā:

22.5.1. ierašanās datumu;

22.5.2. valsti, no kuras persona ieradusies.

23. Sniedzot šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

23.1. ziņas par personu:

23.1.1. personas kodu;

23.1.2. vārdu (vārdus);

23.1.3. uzvārdu;

23.2. dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā;

23.3. reģistrācijas datumu;

23.4. ziņas par dokumentu, kas apliecina uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu:

23.4.1. dokumenta veidu;

23.4.2. numuru;

23.4.3. izdošanas datumu;

23.4.4. izdevējiestādi un izdevējvalsti.

24. Sniedzot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās ziņas par personu un tās laulāto, norāda:

24.1. ziņas par personu:

24.1.1. personas kodu;

24.1.2. vārdu (vārdus);

24.1.3. uzvārdu pirms laulības reģistrācijas;

24.1.4. uzvārdu pēc laulības reģistrācijas;

24.2. ziņas par laulāto:

24.2.1. personas kodu;

24.2.2. vārdu (vārdus);

24.2.3. uzvārdu pirms laulības reģistrācijas;

24.2.4. uzvārdu pēc laulības reģistrācijas;

24.3. ziņas par laulības reģistrāciju:

24.3.1. reģistra ieraksta numuru;

24.3.2. laulības reģistrācijas datumu;

24.3.3. laulības reģistrācijas valsti un iestādi, baznīcu (draudzi);

24.4. ziņas par laulības apliecību:

24.4.1. sēriju un numuru;

24.4.2. izdošanas datumu;

24.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

25. Ja laulība noslēgta baznīcā (draudzē) Latvijas Republikā, tad, sniedzot šo noteikumu 24.punktā minētās ziņas, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju baznīcā (draudzē), gan par laulības reģistrāciju pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā.

26. Sniedzot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

26.1. ziņas par personu:

26.1.1. personas kodu;

26.1.2. vārdu (vārdus);

26.1.3. uzvārdu;

26.2. valsti, kurā persona mirusi;

26.3. novadu, pilsētu, pagastu, kurā persona mirusi;

26.4. miršanas datumu un laiku;

26.5. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

26.6. ziņas par miršanas reģistrāciju:

26.6.1. ieraksta numuru;

26.6.2. ieraksta datumu;

26.6.3. reģistrācijas valsti un iestādi;

26.7. ziņas par miršanas apliecību:

26.7.1. sēriju un numuru;

26.7.2. datumu;

26.7.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

27. Sniedzot šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

27.1. ziņas par personu:

27.1.1. personas kodu;

27.1.2. vārdu (vārdus);

27.1.3. uzvārdu;

27.1.4. tautību pirms maiņas;

27.1.5. tautību pēc maiņas;

27.2. datumu, kad mainīts tautības ieraksts;

27.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

27.4. ziņas par tautības ieraksta maiņas atļauju:

27.4.1. numuru;

27.4.2. izdošanas datumu;

27.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

28. Sniedzot šo noteikumu 7.4.1.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

28.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

28.1.1. personas kodu;

28.1.2. vārdu (vārdus) pirms maiņas;

28.1.3. uzvārdu pirms maiņas;

28.1.4. vārdu (vārdus) pēc maiņas;

28.1.5. uzvārdu pēc maiņas;

28.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru vārds (vārdi), uzvārds tiek mainīts:

28.2.1. personas kodu;

28.2.2. vārdu (vārdus) pirms maiņas;

28.2.3. uzvārdu pirms maiņas;

28.2.4. vārdu (vārdus) pēc maiņas;

28.2.5. uzvārdu pēc maiņas;

28.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

28.4. vārda, uzvārda maiņas datumu;

28.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

28.5.1. reģistra veidu;

28.5.2. ieraksta numuru;

28.5.3. ieraksta datumu;

28.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

29. Sniedzot šo noteikumu 7.4.2.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

29.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

29.1.1. personas kodu;

29.1.2. vārdu (vārdus);

29.1.3. uzvārdu;

29.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru tautības ieraksts tiek mainīts:

29.2.1. personas kodu;

29.2.2. vārdu (vārdus);

29.2.3. uzvārdu;

29.2.4. tautību pirms maiņas;

29.2.5. tautību pēc maiņas;

29.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

29.4. tautības ieraksta maiņas datumu;

29.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

29.5.1. reģistra veidu;

29.5.2. ieraksta numuru;

29.5.3. ieraksta datumu;

29.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

30. Sniedzot šo noteikumu 7.4.3.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

30.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

30.1.1. personas kodu;

30.1.2. vārdu (vārdus);

30.1.3. uzvārdu;

30.2. ziņas par personas vecākiem vai laulāto, kuru valstiskā piederība un (vai) tās veids tiek mainīts:

30.2.1. personas kodu;

30.2.2. vārdu (vārdus);

30.2.3. uzvārdu;

30.2.4. valstisko piederību un tās veidu pirms maiņas;

30.2.5. valstisko piederību un tās veidu pēc maiņas;

30.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

30.4. valstiskās piederības un (vai) tās veida maiņas datumu;

30.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

30.5.1. reģistra veidu;

30.5.2. ieraksta numuru;

30.5.3. ieraksta datumu;

30.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

31. Sniedzot šo noteikumu 7.4.4.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

31.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

31.1.1. personas kodu;

31.1.2. vārdu (vārdus);

31.1.3. uzvārdu;

31.1.4. dzimumu pirms maiņas;

31.1.5. dzimumu pēc maiņas;

31.2. ziņas par personas laulāto vai vecākiem, kuru dzimums tiek mainīts:

31.2.1. personas kodu;

31.2.2. vārdu (vārdus);

31.2.3. uzvārdu;

31.2.4. dzimumu pirms maiņas;

31.2.5. dzimumu pēc maiņas;

31.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

31.4. dzimuma maiņas datumu;

31.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

31.5.1. reģistra veidu;

31.5.2. ieraksta numuru;

31.5.3. ieraksta datumu;

31.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

32. Sniedzot šo noteikumu 3.5., 3.8., 3.9., 7.4.5., 7.4.6. un 7.4.7.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

32.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

32.1.1. personas kodu;

32.1.2. vārdu (vārdus);

32.1.3. uzvārdu;

32.2. ziņas par personas vecākiem, par kuriem civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

32.2.1. personas kodu;

32.2.2. vārdu (vārdus);

32.2.3. uzvārdu;

32.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

32.4. datumu, kurā atzīta, noteikta vai konstatēta paternitāte vai maternitāte, paternitātes vai maternitātes ieraksts atzīts par spēkā neesošu, kļuvuši zināmi atradeņa vecāki, ar tiesas spriedumu anulēts ieraksts par bērna māti vai tēvu, kā arī svītrots fiktīvais ieraksts par bērna tēvu;

32.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

32.5.1. reģistra veidu;

32.5.2. ieraksta numuru;

32.5.3. ieraksta datumu;

32.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

32.6. šo noteikumu 7.4.5., 7.4.6. un 7.4.7.apakšpunktā minētajos gadījumos - ziņas par jauno dzimšanas apliecību:

32.6.1. sēriju un numuru;

32.6.2. izsniegšanas datumu;

32.6.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi;

32.7. šo noteikumu 3.5., 3.8. un 3.9.apakšpunktā minētajos gadījumos - ziņas par tiesas nolēmumu:

32.7.1. civillietas numuru;

32.7.2. tiesas nolēmuma datumu;

32.7.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

32.7.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti.

33. Sniedzot šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

33.1. ziņas par personu, kurai apstiprināta vai atcelta adopcija:

33.1.1. personas kodu;

33.1.2. vārdu (vārdus);

33.1.3. uzvārdu;

33.1.4. vārdu (vārdus) pēc adopcijas apstiprināšanas vai atcelšanas;

33.1.5. uzvārdu pēc adopcijas apstiprināšanas vai atcelšanas;

33.2. ziņas par personas vecākiem:

33.2.1. personas kodu;

33.2.2. vārdu (vārdus);

33.2.3. uzvārdu;

33.3. ziņas par adoptētājiem:

33.3.1. personas kodu;

33.3.2. vārdu (vārdus);

33.3.3. uzvārdu;

33.4. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

33.5. datumu, kurā notikusi adopcija vai adopcijas atcelšana;

33.6. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

33.6.1. reģistra veidu;

33.6.2. ieraksta numuru;

33.6.3. ieraksta datumu;

33.6.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

33.7. ziņas par tiesas nolēmumu:

33.7.1. civillietas numuru;

33.7.2. tiesas nolēmuma datumu;

33.7.3. tās tiesas nosaukumu, kurā nolēmums pieņemts;

33.7.4. tiesas nolēmuma izdevējvalsti;

33.8. ziņas par personas koda maiņu.

34. Sniedzot šo noteikumu 7.4.8., 7.4.9. un 7.4.10.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

34.1. ziņas par personu, par kuru civilstāvokļa aktu reģistrā tiek izdarīti labojumi vai papildinājumi:

34.1.1. personas kodu;

34.1.2. vārdu (vārdus);

34.1.3. uzvārdu;

34.2. papildinājumus un labojumus ziņās par personas laulību, dzimšanu, miršanu, kā arī laulības, dzimšanas un miršanas reģistrāciju;

34.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

34.4. papildinājumu un labojumu izdarīšanas datumu;

34.5. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurā tiek izdarīts labojums vai papildinājums:

34.5.1. reģistra veidu;

34.5.2. ieraksta numuru;

34.5.3. ieraksta datumu;

34.5.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

35. Sniedzot šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

35.1. ziņas par personu, kuras civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts tiek anulēts:

35.1.1. personas kodu;

35.1.2. vārdu (vārdus);

35.1.3. uzvārdu;

35.2. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

35.3. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanas datumu;

35.4. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kuru anulē:

35.4.1. reģistra veidu;

35.4.2. reģistra ieraksta numuru;

35.4.3. reģistra ieraksta datumu;

35.4.4. reģistrācijas valsti un iestādi.

36. Ja tiek atjaunots dzimšanas reģistra ieraksts, sniedzot šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

36.1. ziņas par personu:

36.1.1. personas kodu;

36.1.2. vārdu (vārdus);

36.1.3. uzvārdu;

36.1.4. dzimumu;

36.1.5. dzimšanas datumu un laiku;

36.1.6. dzimšanas vietu (valsti, novadu, pilsētu, pagastu);

36.2. ziņas par personas vecākiem:

36.2.1. personas kodu;

36.2.2. vārdu (vārdus);

36.2.3. uzvārdu;

36.3. ziņas par civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kurš tiek atjaunots:

36.3.1. reģistra veidu;

36.3.2. ieraksta numuru;

36.3.3. ieraksta datumu;

36.3.4. reģistrācijas valsti un iestādi;

36.4. ziņas par jauno dzimšanas apliecību:

36.4.1. sēriju un numuru;

36.4.2. izsniegšanas datumu;

36.4.3. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

37. Ja tiek atjaunots laulības reģistra ieraksts, sniedzot šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

37.1. šo noteikumu 24.punktā minētās ziņas;

37.2. datumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu.

38. Ja tiek atjaunots miršanas reģistra ieraksts, sniedzot šo noteikumu 7.6.apakšpunktā minētās ziņas, norāda šo noteikumu 26.punktā minētās ziņas.

39. Sniedzot šo noteikumu 3.7. un 8.1.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

39.1. ziņas par personu, kuras vecākiem atņemtas vai atjaunotas aizgādības vai aprūpes tiesības:

39.1.1. personas kodu;

39.1.2. vārdu (vārdus);

39.1.3. uzvārdu;

39.2. ziņas par vecākiem, kuriem atņemtas vai atjaunotas aizgādības vai aprūpes tiesības:

39.2.1. vārdu (vārdus);

39.2.2. uzvārdu;

39.2.3. personas kodu;

39.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

39.4. aizgādības vai aprūpes tiesību atņemšanas vai atjaunošanas datumu;

39.5. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties atņemtas vai atjaunotas aizgādības vai aprūpes tiesības:

39.5.1. dokumenta veidu;

39.5.2. numuru;

39.5.3. izdošanas datumu;

39.5.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

40. Sniedzot šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

40.1. ziņas par personu, kurai tiek nodibināta vai izbeigta aizbildnība, iecelts, atcelts vai atlaists aizbildnis:

40.1.1. personas kodu;

40.1.2. vārdu (vārdus);

40.1.3. uzvārdu;

40.2. ziņas par iecelto, atcelto vai atlaisto aizbildni:

40.2.1. personas kodu;

40.2.2. vārdu (vārdus);

40.2.3. uzvārdu;

40.3. datumu, ar kuru nodibināta vai izbeigta aizbildnība;

40.4. datumu, ar kuru iecelts, atcelts vai atlaists aizbildnis;

40.5. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties nodibināta vai izbeigta aizbildnība:

40.5.1. dokumenta veidu;

40.5.2. numuru;

40.5.3. izdošanas datumu;

40.5.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi;

40.6. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties iecelts, atcelts vai atlaists aizbildnis:

40.6.1. dokumenta veidu;

40.6.2. numuru;

40.6.3. izdošanas datumu;

40.6.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

41. Sniedzot šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētās ziņas, norāda:

41.1. ziņas par personu, kurai tiek iecelts, atcelts vai atlaists aizgādnis:

41.1.1. personas kodu;

41.1.2. vārdu (vārdus);

41.1.3. uzvārdu;

41.2. ziņas par aizgādni:

41.2.1. vārdu (vārdus);

41.2.2. uzvārdu;

41.2.3. personas kodu;

41.3. datumu, ar kuru iecelts, atcelts vai atlaists aizgādnis;

41.4. ziņas par dokumentu, uz kuru pamatojoties iecelts, atcelts vai atlaists aizgādnis:

41.4.1. dokumenta veidu;

41.4.2. numuru;

41.4.3. izdošanas datumu;

41.4.4. izdevējvalsti un izdevējiestādi.

42. Sniedzot šo noteikumu 9.punktā minētās ziņas, norāda:

42.1. ziņas par personu, kura deklarējusi dzīvesvietu, kuras dzīvesvieta tiek reģistrēta, par kuras deklarēto dzīvesvietu ziņas tiek anulētas vai kuras dzīvesvietas adreses rekvizīti ir mainīti:

42.1.1. personas kodu;

42.1.2. vārdu (vārdus);

42.1.3. uzvārdu;

42.2. ziņas par personas dzīvesvietu:

42.2.1. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201);

42.2.2. novadu;

42.2.3. pilsētu;

42.2.4. lauku teritoriju;

42.2.5. pilsētas rajonu vai priekšpilsētu;

42.2.6. pagastu;

42.2.7. ciemu;

42.2.8. ielu (vai bulvāri, aleju, prospektu, laukumu);

42.2.9. ēkas nosaukumu vai numuru;

42.2.10. viensētu;

42.2.11. korpusa numuru;

42.2.12. dzīvokļa numuru;

42.2.13. pasta indeksu;

42.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

42.4. datumu, kad persona deklarējusi dzīvesvietu, kad tā ir reģistrēta dzīvesvietā vai kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulētas;

42.5. ja persona norādījusi ziņas par papildu dzīvesvietu Latvijā:

42.5.1. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201);

42.5.2. novadu;

42.5.3. pilsētu;

42.5.4. lauku teritoriju;

42.5.5. pilsētas rajonu vai priekšpilsētu;

42.5.6. pagastu;

42.5.7. ciemu;

42.5.8. ielu (vai bulvāri, aleju, prospektu, laukumu);

42.5.9. ēkas nosaukumu vai numuru;

42.5.10. viensētu;

42.5.11. korpusa numuru;

42.5.12. dzīvokļa numuru;

42.5.13. pasta indeksu;

42.6. ja persona norādījusi ziņas par papildu dzīvesvietu ārzemēs:

42.6.1. valsts nosaukumu;

42.6.2. adresi.

43. Sniedzot šo noteikumu 10.punktā minētās ziņas, norāda šo noteikumu 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37. un 38.punktā minētās ziņas.

44. Sniedzot šo noteikumu 3.3., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 7.1., 7.4., 7.5. un 7.6.apakšpunktā un 8.punktā minētās ziņas par personas vecākiem vai laulāto, ja ziņas par viņiem nav iekļautas reģistrā, papildus norāda šādas ziņas:

44.1. dzimumu;

44.2. dzimšanas datumu;

44.3. tautību;

44.4. valstisko piederību un tās veidu;

44.5. miršanas datumu.

45. Valsts zemes dienests sniedz ziņas par izveidoto, likvidēto un pārdēvēto pilsētu, novadu, novada pilsētu, novada pagastu, pilsētu lauku teritoriju, ciemu un ielu nosaukumiem.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.201 redakcijā)

46. Sniedzot šo noteikumu 45.punktā minētās ziņas, norāda:

46.1. ziņas par dokumentu, kas nosaka attiecīgās administratīvās teritorijas nosaukuma izveidošanu, likvidēšanu vai pārdēvēšanu:

46.1.1. veidu;

46.1.2. numuru;

46.1.3. izdošanas datumu;

46.1.4. izdevējiestādi;

46.2. ziņas par izveidoto, likvidēto vai pārdēvēto administratīvo teritoriju un tās nosaukumu:

46.2.1. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201);

46.2.2. novadu;

46.2.3. pilsētu;

46.2.4. novada pilsētu;

46.2.5. lauku teritoriju;

46.2.6. (svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201);

46.2.7. novada pagastu;

46.2.8. ciemu;

46.2.9. ielu (vai bulvāri, aleju, prospektu, laukumu);

46.3. ziņu aktualizēšanas iemeslu;

46.4. ziņu aktualizēšanas datumu.

47. Ziņas par personu reģistrā aktualizē, pamatojoties uz iesniegtajām ziņu aktualizēšanas veidlapām (turpmāk - veidlapas) (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. un 28.pielikums).

48. Ja ziņu sniedzējs ir Saeimas Kanceleja, tiesa, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, bāriņtiesa, pašvaldības iestāde, kas reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs un Valsts zemes dienests, veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgās iestādes darbinieks.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

49. Ja ziņu sniedzējs ir fiziska persona, veidlapu aizpilda pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks saskaņā ar personas iesniegumu un (vai) uzrādītajiem dokumentiem.

50. Šo noteikumu 49.punktā minētais darbinieks apstiprina ar parakstu veidlapā norādīto ziņu atbilstību personas iesniegumam un (vai) uzrādītajiem dokumentiem.

51. Pārvalde var sniegt ziņas, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, un veidlapu neaizpildīt.

52. Ziņu sniedzējs var sniegt ziņas, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, un neaizpildīt veidlapu, ja par to ir noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās ar pārvaldi.

53. Saeimas Kanceleja, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs un Valsts zemes dienests aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldei.

54. Tiesa, pašvaldības iestāde, kas reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, bāriņtiesas aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldes teritoriālajai nodaļai pēc personas pēdējās reģistrētās dzīvesvietas.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

55. Pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa aizpildītās veidlapas nosūta pārvaldes teritoriālajai nodaļai, kura apkalpo attiecīgo pašvaldību.

56. Aizpildītās veidlapas nosūta triju darbdienu laikā pēc veidlapās ierakstīto ziņu reģistrēšanas (dokumentēšanas) šo noteikumu 48.punktā minētajās iestādēs, ja ziņu sniedzēji ir attiecīgās iestādes, vai pēc tam, kad Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības darbinieks fizisko personu sniegtās ziņas ierakstījis veidlapās.

57. Tiesa nosūta aizpildītās veidlapas triju darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

58. Šo noteikumu 11.punktā un 12.1. un 12.3.apakšpunktā minētajos gadījumos persona sniedz ziņas jebkurā pārvaldes struktūrvienībā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņam ir kļuvušas zināmas.

59. Šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētajā gadījumā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jebkurā pārvaldes struktūrvienībā vai Valsts robežsardzes robežkontroles punktā personīgi iesniedz iesniegumu (29.pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu, valsti, uz kuru persona izceļo, izceļošanas datumu un ziņas par personu apliecinošo dokumentu, ar kuru persona izceļo. Ja iesniegums iesniegts Valsts robežsardzes robežkontroles punktā, robežsargs pārbauda tajā sniegto ziņu atbilstību personu apliecinošajam dokumentam un triju darbdienu laikā nosūta personas iesniegumu pārvaldei.

60. Šo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jebkurā pārvaldes teritoriālajā nodaļā personīgi iesniedz iesniegumu (30.pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts, persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību.

61. Ja iestāde, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram, pārvaldei nav sniegusi ziņas par personu reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanu, pārvalde, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem dokumentiem, var tās aktualizēt tiešsaistes datu pārraides režīmā, papildus norādot ziņu aktualizēšanas datumu reģistrā.

62. Ja dažādos pārvaldes rīcībā esošajos dokumentos ir atšķirīgas ziņas, juridiski saistošas ir tās iestādes sniegtās ziņas, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par jaundzimušu bērnu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas izceļošanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs vai personas izraidīšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par aizgādnību, aizbildnību un aprūpes tiesībām

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personu apliecinoša dokumenta statusa maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par uzturēšanās atļauju

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.161)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas valstiskās piederības maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par dzīvesvietu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par laulības šķiršanu un atzīšanu par neesošu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņu izmaiņas par personas vecākiem, par paternitātes atzīšanu, leģitimāciju un fiktīva ieraksta par tēvu svītrošanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par adopciju un adopcijas atcelšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par atkārtoti izsniegtu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par dzimšanas reģistra ieraksta atjaunošanu vai anulēšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par izmaiņām personas dzimšanas reģistrācijas ierakstā

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
15.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas dzimuma maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas koda maiņu personām ar vienādu kodu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas koda maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
18.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par laulības reģistra ieraksta atjaunošanu un anulēšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas laulību

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņu par personas laulāto izmaiņas

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
21.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas miršanas reģistrāciju

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par miršanas reģistra ieraksta atjaunošanu un anulēšanu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
23.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.201)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par grozījumiem pašvaldību teritoriālajā dalījumā

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņu izmaiņas par personas rīcībspēju un fakta konstatēšanu, ka persona atrodas bezvēsts prombūtnē

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas tautības ieraksta maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas vārda/uzvārda maiņu

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
27.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par ārvalstīs dzīvojošām personām

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
28.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Iedzīvotāju reģistrs
Iekļauto ziņu aktualizēšana

Ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Piezīmes.

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
29.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786
Iesniegums par izceļošanu no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs
Tieslietu ministre S.Āboltiņa
30.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.786
Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves
Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 786Pieņemts: 25.10.2005.Stājas spēkā: 29.10.2005.Zaudē spēku: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 28.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
120091
{"selected":{"value":"06.03.2010","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.03.2010","iso_value":"2010\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-05.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2005","iso_value":"2005\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2005.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.03.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)