Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumus Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.567

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 19.§)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Saeimas Kanceleja, valsts pārvaldes iestādes, tiesas un personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauto ziņu aktualizēšanai, kā arī kārtību, kādā personas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.

2. Saeimas Kanceleja sniedz ziņas par:

2.1. uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

2.2. personas atzīšanu par Latvijas pilsoni ar likumu.

3. Tiesa sniedz ziņas par:

3.1. personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī par personas atzīšanu par rīcībspējīgu un aizgādnības izbeigšanu;

3.2. aizgādnības nodibināšanu personai tās izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ un šādas aizgādnības izbeigšanu;

3.3. laulības šķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu;

3.4. ieraksta anulēšanu par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

3.5. adopciju un adopcijas atcelšanu;

3.6. aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

3.7. paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.8. maternitātes noteikšanu, maternitātes fakta konstatēšanu un maternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.9. bāriņtiesas lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu un atcelšanu vai atlaišanu;

3.10. ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu, ar kuru konstatētas šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētās ziņas.

4. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sniedz ziņas par atkārtoti izsniegtu laulības apliecību, dzimšanas apliecību vai miršanas apliecību.

5. Pārvalde sniedz ziņas par:

5.1. personas koda maiņu;

5.2. personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu un tā statusa maiņu;

5.3. uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības un pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, reģistrēšanu un anulēšanu;

5.4. personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā;

5.5. valstiskās piederības iegūšanu, maiņu un zaudēšanu;

5.6. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības izgatavošanu un anulēšanu;

5.7. pārvaldē reģistrēto dzīvesvietas deklarāciju.

6. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz ziņas par:

6.1. laulības reģistrāciju;

6.2. miršanas reģistrāciju;

6.3. tautības ieraksta maiņu;

6.4. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

6.4.1. personas, tās vecāku vai laulātā vārda (vārdu) un uzvārda maiņu;

6.4.2. personas vecāku vai laulātā tautības ieraksta maiņu;

6.4.3. personas vecāku vai laulātā valstiskās piederības un tās veida maiņu;

6.4.4. personas, tās vecāku vai laulātā dzimuma maiņu;

6.4.5. paternitātes atzīšanu;

6.4.6. atradeņa vecākiem, ja tie kļuvuši zināmi;

6.4.7. fiktīvā ieraksta par bērna tēvu svītrošanu;

6.4.8. izmaiņām ziņās par dzimšanu un dzimšanas reģistrāciju;

6.4.9. izmaiņām ziņās par laulību un laulības reģistrāciju, izņemot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas;

6.4.10. izmaiņām ziņās par miršanu un miršanas reģistrāciju;

6.4.11. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību;

6.5. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu;

6.6. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu.

7. Bāriņtiesa sniedz ziņas par:

7.1. aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

7.2. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

7.3. aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

7.4. aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu.

8. Pašvaldības iestāde, kura reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto un reģistrēto dzīvesvietu, sniedz ziņas par:

8.1. dzīvesvietas deklarēšanu;

8.2. dzīvesvietas reģistrēšanu pēc pašvaldības iniciatīvas;

8.3. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;

8.4. pēc pašvaldības iniciatīvas reģistrētās dzīvesvietas anulēšanu.

9. Pašvaldība sniedz ziņas par:

9.1. politiski represētās personas statusa piešķiršanu;

9.2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.

10. Tieslietu ministrija sniedz ziņas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.

11. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs sniedz šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.4., 6.5. un 6.6.apakšpunktā minētās ziņas, ja civilstāvokļa akts reģistrēts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

12. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusī persona sniedz ziņas par:

12.1. izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā;

12.2. aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

12.3. Latvijas pilsonis un Latvijas nepilsonis – par dzīvesvietas adresi ārvalstī;

12.4. tautību, ja reģistrā norādīts, ka tautība "neizvēlēta" vai "nezināma".

13. Ja laulība noslēgta pie garīdznieka Latvijas Republikā, tad, aktualizējot ziņas par laulības reģistrāciju, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju pie garīdznieka, gan par laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

14. Sniedzot šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 6.1., 6.4., 6.5., 6.6.apakšpunktā un 7.punktā minētās ziņas par personas vecākiem vai laulāto, ja ziņas par viņiem nav iekļautas reģistrā, papildus norāda šādas ziņas, ja tās ir tiesas vai iestādes rīcībā:

14.1. dzimumu;

14.2. dzimšanas datumu;

14.3. tautību;

14.4. valstisko piederību un tās veidu;

14.5. miršanas datumu.

15. Ziņas par personu reģistrā aktualizē, pamatojoties uz ziņu aktualizēšanas veidlapām (turpmāk – veidlapa) (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.pielikums).

16. Ja ziņu sniedzējs ir Saeimas Kanceleja, tiesa, Tieslietu ministrija, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, pašvaldības iestāde vai Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs, veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgās iestādes darbinieks.

17. Ja ziņas sniedz persona, veidlapu aizpilda pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks, kurš ar parakstu apstiprina veidlapā norādīto ziņu atbilstību personas iesniegumam un uzrādītajiem dokumentiem.

18. Ja veidlapu aizpilda elektroniski, ievēro šādus nosacījumus:

18.1. veidlapas rindās, kur paredzēta izvēles iespēja, var drukāt tikai izvēlētos datus;

18.2. ja kāda no veidlapas sadaļām nav aizpildīta, to var nedrukāt;

18.3. pēc veidlapas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta.

19. Ja veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, neaizpildīto veidlapas rindu vai sadaļu var dzēst un veidlapu nedrukā.

20. Iestāde, kurai jāsniedz ziņas, var tās sniegt, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, un veidlapu neaizpildīt, ja ir noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās ar pārvaldi.

21. Pārvalde var sniegt ziņas, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, un veidlapu neaizpildīt.

22. Ja persona ziņas sniedz elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, veidlapu var neaizpildīt.

23. Saeimas Kanceleja, Tieslietu ministrija, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments, pašvaldības iestāde vai Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs aizpilda un nosūta veidlapu pārvaldei triju darbdienu laikā pēc veidlapā iekļaujamo ziņu reģistrēšanas.

24. Tiesa aizpilda un nosūta veidlapu triju darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

25. Ja iestāde vai persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram, nav sniegusi pārvaldei ziņas par personu, lai aktualizētu reģistrā iekļautās ziņas, pārvalde, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem dokumentiem, var ziņas aktualizēt tiešsaistes datu pārraides režīmā.

26. Ja dažādos pārvaldes rīcībā esošajos dokumentos ir atšķirīgas ziņas, juridiski saistošas ir tās iestādes sniegtās ziņas, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram.

27. Šo noteikumu 12.1. un 12.3.apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis sniedz ziņas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņai ir kļuvušas zināmas. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī persona vai tās likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, iesniedzēja autentifikācijai un iesniegumā sniegto ziņu patiesuma apstiprināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu vai kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli.

28. Šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs personīgi iesniedz iesniegumu (25.pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Ja personas paraksts uz iesnieguma ir notariāli apliecināts, persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv.

29. Persona, kura noslēgusi laulību ārvalstī, iesniedz pārvaldē iesniegumu (26.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības noslēgšanu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulībām, ja iesniegumam pievienotajā laulības noslēgšanas apliecinošā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības noslēgšanas.

30. Persona, kurai šķirta laulība vai tā atzīta par neesošu ārvalstī, iesniedz pārvaldē iesniegumu (27.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu, ja iesniegumam pievienotajā tiesas nolēmumā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu.

31. Šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja persona ir izvēlējusies tautību, kas radiniekiem bijusi divu paaudžu robežās, vai personai ir kļuvusi zināma radinieku tautība divu paaudžu robežās, persona iesniedz pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegumu ar lūgumu aktualizēt ziņas par viņas tautību un iesniegumam pievieno ziņas apliecinošu dokumentu.

32. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī persona var iesniegt elektroniski, izmantojot tās kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, kura noslēgusi attiecīgu vienošanos par autentifikācijas pakalpojumu sniegšanu ar tīmekļa vietnes www.latvija.lv pārzini. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī persona var iesniegt elektroniski, izmantojot kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, no 2011.gada 1.janvāra.

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumus Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 172.nr.; 2007, 161.nr.; 2010, 33., 37.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņu izmaiņas par personas rīcībspēju un aizgādnību

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par laulības šķiršanu un atzīšanu par neesošu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņu izmaiņas par personas vecākiem, par paternitātes un maternitātes atzīšanu un fiktīva ieraksta par tēvu svītrošanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par adopciju un adopcijas atcelšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par aizgādību, aizgādnību, aizbildnību un aprūpes tiesībām

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par atkārtoti izsniegtu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas valstiskās piederības iegūšanu, maiņu un zaudēšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas koda maiņu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personu apliecinošu dokumentu un tā statusa maiņu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas vārda/uzvārda maiņu un personas dzimtas uzvārda vēsturisko formu
vai citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas laulību

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas miršanas reģistrāciju

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
14.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas tautības ieraksta maiņu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņu izmaiņas par personas laulāto

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
16.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par izmaiņām personas dzimšanas reģistrācijas ierakstā

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
17.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas dzimuma maiņu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
18.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par dzimšanas reģistra ieraksta reģistrēšanu, atjaunošanu un anulēšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
19.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par miršanas reģistra ieraksta reģistrēšanu, atjaunošanu un anulēšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
20.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par laulības reģistra ieraksta reģistrēšanu, atjaunošanu un anulēšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
21.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas bērnu bez personas koda

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
22.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par dzīvesvietu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
23.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
24.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un apliecības izsniegšanu un anulēšanu

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
25.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Iesniegums par atļauju vai aizliegumu izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc tās nāves

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
26.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
27.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.567
Iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 567Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 30.06.2010.Zaudē spēku: 09.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212407
30.06.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)