Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.735

Rīgā 2005.gada 27.septembrī (prot. Nr.54 8.§)
Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 14.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes klasēs un pirmsskolas izglītības iestādes grupās, kā arī speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs.

2. Ja valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par šajos noteikumos noteikto minimālo izglītojamo skaitu, veido apvienotās klases. Apvienoto klasi veido, ievērojot šādus nosacījumus:

2.1. izglītojamo skaits apvienotajā klasē atbilst šajos noteikumos noteiktajam minimālajam un maksimālajam skolēnu skaitam klasē;

2.2. apvieno ne vairāk kā divas klases ar nepietiekamu izglītojamo skaitu.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

3. Ja objektīvu apstākļu dēļ (higiēnas prasību ievērošana, starpvalstu līgumu ievērošana, maksimālā noteiktā skolēnu skaita pārsniegšana, apvienojot klases, neparedzēts skolēnu skaita samazinājums vai palielinājums pirms mācību gada sākuma vai mācību gada sākumā) pašvaldības dibinātā izglītības iestāde šos noteikumus nevar ievērot, izglītības iestāde rakstiski informē pašvaldības izglītības pārvaldi par nepieciešamību palielināt vai samazināt izglītojamo skaitu klasē (grupā). Attiecīgā pašvaldības izglītības pārvalde pirms katra jauna mācību gada sākuma objektīvi izvērtē apstākļus, sagatavo atzinumu un līdz 1.oktobrim iesniedz to saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Atzinumam pievieno rakstisku pamatojumu par izglītojamo skaita palielināšanas vai samazināšanas nepieciešamību. Izglītības un zinātnes ministrija lēmumu pieņem 15 dienu laikā.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505)

II. Izglītojamo skaits grupā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

4.1. vecumā no viena gada līdz diviem gadiem:

4.1.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-14;

4.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-14;

4.2. vecumā no diviem līdz trim gadiem:

4.2.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-16;

4.2.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-16;

4.3. vecumā no trim līdz pieciem gadiem:

4.3.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-24;

4.3.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24;

4.4. vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem:

4.4.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 12-26;

4.4.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505.)

6. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

6.1. bērni ar redzes traucējumiem — 8-15;

6.2. bērni ar dzirdes traucējumiem — 8-12;

6.3. bērni ar valodas attīstības traucējumiem:

6.3.1. vecumā līdz trim gadiem — 8-12;

6.3.2. vecumā no trim līdz septiņiem gadiem — 8-15;

6.4. bērni ar somatiskām saslimšanām:

6.4.1. vecumā līdz trim gadiem — 8-12;

6.4.2. vecumā no trim līdz septiņiem gadiem — 8-15;

6.5. bērni ar psihoneiroloģiskām saslimšanām — 8-12;

6.6. bērni ar fiziskās attīstības traucējumiem — 8-15;

6.7. bērni ar vieglu garīgo atpalicību — 6-8;

6.8. bērni ar vidēji smagu un smagu garīgo atpalicību — 4-6;

6.9. bērni ar psihiskās attīstības aizturi — 8-12.

6.1 Pēc izglītības iestādes dibinātāja iniciatīvas speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai var veidot grupu ar dažāda vecuma bērniem, kurā pieļaujamais izglītojamo skaits ir 6-10.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

6.2 Ja grupā, kurā apgūst šo noteikumu 6.punktā minētās izglītības programmas, ir bērns ar smagiem attīstības traucējumiem (piemēram, neredzīgs, nedzirdīgs, ar smagiem kustību traucējumiem), maksimālo noteikto bērnu skaitu attiecīgajā grupā samazina par diviem bērniem.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

7. Šo noteikumu 4.punktā minētās izglītības programmas apguvei vienā grupā var integrēt ne vairāk kā trīs bērnus ar attīstības traucējumiem.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

8. Pēc izglītības iestādes dibinātāja iniciatīvas programmas īstenošanai var veidot grupu, kurā ir dažāda vecuma bērni:

8.1. vecumā līdz trim gadiem:

8.1.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-14;

8.1.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-14;

8.2. vecumā līdz pieciem gadiem:

8.2.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-18;

8.2.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-18;

8.3. vecumā līdz septiņiem gadiem:

8.3.1. pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 10-24;

8.3.2. pārējās apdzīvotās vietās - 8-24.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

III. Izglītojamo skaits klasē vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei

9. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē pie­ļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

9.1. vispārējās izglītības iestādē (izņemot vakara (maiņas) skolu):

9.1.1. republikas pilsētās - 15-30;

9.1.2. rajonu pilsētās un pilsētās ar lauku teritoriju - 12-30;

9.1.3. pārējās apdzīvotās vietās - 8-30;

9.2. vakara (maiņu) skolās - 8-30.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

10. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē pie­ļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

10.1. republikas pilsētās un rajonu centros — 22-30;

10.2. pārējās apdzīvotās vietās — 12-30;

10.3. vakarskolās ar neklātienes apmācību — 15-30.

11. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei var veidot:

11.1. divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 30;

11.2. trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 61;

11.3. četras paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 91;

11.4. piecas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 121;

11.5. sešas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir vismaz 151.

11.1 Veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits klasē nedrīkst būt mazāks par minimālo noteikto.

(MK 24.07.2007. noteikumu Nr.505 redakcijā)

12. Vispārējās izglītības iestādē vienā klasē pieļaujams integrēt šādu skaitu izglītojamo ar speciālām vajadzībām:

12.1. ar redzes traucējumiem — ne vairāk par trim;

12.2. ar dzirdes traucējumiem — ne vairāk par trim;

12.3. ar fiziskās attīstības traucējumiem — ne vairāk par trim;

12.4. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām — ne vairāk par četriem;

12.5. ar somatiskām saslimšanām — ne vairāk par sešiem;

12.6. ar valodas traucējumiem — ne vairāk par četriem;

12.7. ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām — ne vairāk par sešiem;

12.8. ar garīgās attīstības traucējumiem (AB līmenis) — ne vairāk par četriem.

13. Pieļaujamais izglītojamo skaits vienā klasē, kurā integrēts kaut viens izglītojamais ar speciālām vajadzībām, ir ne vairāk par 20 izglītojamajiem.

IV. Izglītojamo skaits speciālās izglītības iestādes klasē un vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē

14. Speciālās izglītības iestādes vienā klasē (grupā) un vispārējās iz­glītības iestādes speciālās izglītības klasē pieļaujams šāds izglītojamo skaits:

14.1. ar somatiskām saslimšanām — 12-20;

14.2. ar skoliozi, ar psihiskās attīstības aizturi un domāšanas grūtībām — 10-16;

14.3. ar psihoneiroloģiskām saslimšanām — 7-14;

14.4. ar valodas traucējumiem — 8-14;

14.5. neredzīgiem un vājredzīgiem, nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem — 7-10;

14.6. ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem — 6-12;

14.7. ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem — 4-6.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505)

V. Izglītojamo skaits klasē sociālās un pedagoģiskās korekcijas programmu apguvei

15. Pamatizglītības sociālās un (vai) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir 8-15.

16. Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izlīdzinošās izglī­tības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir šāds:

16.1. republikas pilsētās un rajonu centros — 14-25;

16.2. pārējās apdzīvotās vietās — 8-25.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505)

17. Sociālās korekcijas izglītības iestādē, kā arī ieslodzījuma vietās vienā klasē pieļaujamais iz­glītojamo skaits ir 6-10.

(Grozīts ar MK 24.07.2007. noteikumiem Nr.505)

VI. Noslēguma jautājumi

18. Klašu atvēršana un klašu dalīšana paralēlklasēs tiek finansēta no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu valsts un pašvaldību vispārējās izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 735Pieņemts: 27.09.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 04.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
118006
{"selected":{"value":"28.07.2007","content":"<font class='s-1'>28.07.2007.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.07.2007","iso_value":"2007\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2007.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-27.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.07.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)