Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumus Nr. 946 "Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.642

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 39.§)
Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām.

2. Zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām (turpmāk - privatizācijas vērtība) nosaka, ņemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 8.panta otrajā daļā minētos nosacījumus, kā arī šajos noteikumos noteikto zemesgabala vērtēšanas kārtību.

3. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 8.panta otrajā daļā minēto zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai (turpmāk - lietošanas mērķis) pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu.

4. Valsts zemes dienests atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 8.panta otrajā daļā noteiktajiem nosacījumiem privatizācijas vērtību nosaka, ņemot vērā zemes vērtību zonējuma zonu zemes bāzes vērtību, kas koriģēta ar cenu indeksu, ko nosaka šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā.

II. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

5. Privatizāciju veicošā institūcija iesniedz privatizējamo zemesgabalu sarakstu pašvaldībā. Sarakstā norāda:

5.1. zemesgabala (zemes vienības) adresi;

5.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

5.3. zemesgabala kopplatību;

5.4. kadastrā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošo platību.

6. Pašvaldība izvērtē, vai zemesgabalam noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (turpmāk - spēkā esošais lietošanas mērķis) atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajam atļautajam zemes izmantošanas veidam.

7. Ja ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu un zemesgabala spēkā esošais lietošanas mērķis:

7.1. sakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanas veidu, par lietošanas mērķi nosaka spēkā esošo lietošanas mērķi;

7.2. nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanas veidu, par lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanas veidu.

8. Ja nav stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, lietošanas mērķi nosaka pašvaldība atbilstoši zemesgabala faktiskajai izmantošanai.

9. Ja par lietošanas mērķi nosaka spēkā esošo lietošanas mērķi, pašvaldība 10 darbdienu laikā sagatavo un nosūta privatizāciju veicošajai institūcijai izziņu par attiecīgo lietošanas mērķu atbilstību.

10. Ja par lietošanas mērķi nenosaka spēkā esošo lietošanas mērķi, pašvaldība mēneša laikā nosaka lietošanas mērķi un nosūta privatizāciju veicošajai institūcijai izziņu par noteikto lietošanas mērķi.

11. Lietošanas mērķa kodu un nosaukumu nosaka atbilstoši klasifikā­cijai, kas ietverta normatīvajā aktā, kurš regulē nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

12. Lietošanas mērķi izmanto tikai privatizācijas vērtības noteikšanai.

III. Cenu indeksa noteikšana

13. Cenu indeksu nosaka, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē uzkrāto informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem.

14. Cenu indekss norāda nekustamā īpašuma tirgus cenu izmaiņas noteiktā teritorijā un periodā.

15. Cenu indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P01 - cenu indekss;

 pi1 - vidējā cena (darījuma summa) pārskata periodā i-tajā darījumu objektu grupā;

 pi0 - vidējā cena (darījuma summa) bāzes periodā i-tajā darījumu objektu grupā;

 qi0 - darījumu skaits bāzes periodā i-tajā darījumu objektu grupā;

i - darījumu objektu grupa, kur ir darījumi gan bāzes, gan pārskata periodā.

16. Pārskata un bāzes periods ir pēdējie seši mēneši.

17. Pārskata perioda beigu datums ir vienāds ar cenu indeksa noteikšanas datumu.

18. Bāzes perioda beigu datums ir tā gada 1.jūlijs, kas ir pirms spēkā esošā zemes vērtību zonējuma apstiprināšanas gada.

19. Darījumus iedala 10 darījumu objektu grupās, ņemot vērā darījuma objekta sastāvu un objektu raksturojošos lielumus:

19.1. darījumi ar zemi, ja zemes platība ir 3000 m2 vai mazāka;

19.2. darījumi ar zemi, ja zemes platība ir lielāka par 3000 m2 un mazāka par 30000 m2 vai vienāda;

19.3. darījumi ar zemi, ja zemes platība ir lielāka par 30000 m2;

19.4. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir 3000 m2 vai mazāka un kopējā visu būvju platība ir 500 m2 vai mazāka;

19.5. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir 3000 m2 vai mazāka un kopējā visu būvju platība ir lielāka par 500 m2;

19.6. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir lielāka par 3000 m2 un mazāka par 30000 m2 vai vienāda un kopējā visu būvju platība ir 500 m2 vai mazāka;

19.7. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir lielāka par 3000 m2 un mazāka par 30000 m2 vai vienāda un kopējā visu būvju platība ir lielāka par 500 m2;

19.8. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir lielāka par 30000 m2 un kopējā visu būvju platība ir 500 m2 vai mazāka;

19.9. darījumi ar zemes un būvju īpašumiem, ja zemes platība ir lielāka par 30000 m2 un kopējā visu būvju platība ir lielāka par 500 m2;

19.10. darījumi ar dzīvokļu īpašumiem un citām telpām.

20. Cenu indeksa aprēķinā izmanto darījumu objektu grupas, kurās katrā periodā ir vismaz trīs darījumi.

21. Cenu indeksu nosaka pašvaldības teritoriālajai vienībai, kuras teritorijā atrodas zemesgabals, ņemot vērā visus šajā pašvaldības teritoriālajā vienībā notikušos darījumus attiecīgajos periodos.

22. Ja attiecīgajā pašvaldības teritoriālajā vienībā ir mazāk par trijām darījumu objektu grupām, no kurām aprēķina cenu indeksu, to nosaka, ņemot vērā darījumus, kas notikuši:

22.1. visās viena administratīvā rajona lauku teritorijās, izņemot pašvaldības teritoriālās vienības, kas robežojas ar Baltijas jūru vai Rīgas jūras līci (turpmāk - Baltijas jūra), ja vērtējamais zemesgabals atrodas attiecīgā administratīvā rajona lauku teritorijā, kura nerobežojas ar Baltijas jūru;

22.2. visās viena administratīvā rajona lauku teritorijās, kuras robežojas ar Baltijas jūru, ja vērtējamais zemesgabals atrodas attiecīgā administratīvā rajona lauku teritorijā, kura robežojas ar Baltijas jūru;

22.3. visās viena administratīvā rajona pilsētu teritorijās (izņemot republikas nozīmes pilsētas), ja vērtējamais zemesgabals atrodas attiecīgā administratīvā rajona pilsētu teritorijā (izņemot republikas pilsētas).

23. Ja šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minētajās teritorijās ir mazāk par trijām notikušo darījumu objektu grupām, no kurām aprēķina cenu indeksu, to nosaka, ņemot vērā darījumus, kas notikuši visās attiecīgā administratīvā rajona (kurā atrodas vērtējamā zemes vienība) blakus esošo administratīvo rajonu lauku teritorijās, kuras nerobežojas ar Baltijas jūru.

24. Ja šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētajās teritorijās ir mazāk par trijām notikušo darījumu objektu grupām, no kurām aprēķina cenu indeksu, to nosaka, ņemot vērā darījumus, kas notikuši visās attiecīgā administratīvā rajona (kurā atrodas vērtējamais zemesgabals) blakus esošo administratīvo rajonu lauku teritorijās, kuras robežojas ar Baltijas jūru.

25. Ja šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētajās teritorijās ir mazāk par trijām darījumu objekta grupām, no kurām aprēķina cenu indeksu, to nosaka, ņemot vērā darījumus, kas notikuši visās attiecīgā administratīvā rajona (kurā atrodas vērtējamais zemesgabals) blakus esošo administratīvo rajonu pilsētu teritorijās (izņemot republikas nozīmes pilsētas).

26. Cenu indeksu nosaka ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

IV. Privatizācijas vērtības noteikšana

27. Privatizāciju veicošā institūcija iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu par zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanu (pielikums). Iesniegumā norāda:

27.1. zemesgabala adresi;

27.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

27.3. zemesgabala kopplatību;

27.4. lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības;

27.5. datumu, uz kuru nosakāma vērtība (uz 2007.gada 31.augustu, uz 2007.gada 1.novembri vai uz zemesgabala vērtēšanas datumu).

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.162)

28. Privatizācijas vērtības noteikšanā izmanto šādus datus:

28.1. privatizāciju veicošās institūcijas iesniegto informāciju par zemesgabalu:

28.1.1. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

28.1.2. zemesgabala kopplatību kvadrātmetros;

28.1.3. lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības;

28.2. zemes vērtību zonējumā noteiktās zonas zemes bāzes vērtības lietošanas mērķim;

28.3. cenu indeksu;

28.4. kadastrā reģistrēto zemesgabala apgrūtinājumu koeficientu.

29. Privatizācijas vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Vp = (B1 × L1 +... Bn × Ln) × P × K, kur:

Vp - zemesgabala privatizācijas vērtība (Ls);

B1...Bn- zonas zemes bāzes vērtība attiecīgajam lietošanas mērķim (Ls/m2);

P - cenu indekss;

L1...Ln - lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība (m2);

K - zemesgabala apgrūtinājumu koeficients.

30. Nosakot privatizācijas vērtību, aprēķinā netiek izvērtētas pašvaldības administratīvās teritorijas zemes vērtību zonējumā noteiktās lietošanas mērķu standartplatības un standartplatības korekcijas koeficienti.

31. Valsts zemes dienests izsniedz privatizāciju veicošajai institūcijai:

31.1. izziņu par privatizācijas vērtību. Izziņā norāda:

31.1.1. zemesgabala adresi;

31.1.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

31.1.3. zemesgabala kopplatību;

31.1.4. privatizācijas vērtību;

31.2. aprēķina protokolu. Protokolā norāda:

31.2.1. zemesgabala adresi;

31.2.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

31.2.3. zemesgabala kopplatību;

31.2.4. lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības;

31.2.5. zemes vērtību zonu, kā arī zemes vērtību zonas bāzes vērtību (vērtības) attiecīgajam lietošanas mērķim (mērķiem);

31.2.6. cenu indeksu;

31.2.7. zemesgabala apgrūtinājumu koeficientu;

31.2.8. noteikto privatizācijas vērtību.

32. Privatizācijas vērtība tiek noteikta 10darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas Valsts zemes dienestā.

V. Noslēguma jautājumi

33. Ja lietošanas mērķim nav apstiprināta zonas zemes bāzes vērtība, privatizācijas vērtības noteikšanai par zonas zemes bāzes vērtību nosaka:

33.1. Rīgas rajona lauku apvidu pašvaldībās - 0,05 Ls/m2;

33.2. pārējās valsts teritorijas lauku apvidu pašvaldībās - nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 0104 "Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve" zemes bāzes vērtību.

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.162)

33.1 Ja zemesgabalam noteikti vairāki lietošanas mērķi, kuriem zonas zemes bāzes vērtības apstiprinātas dažādos normatīvajos aktos, tad, aprēķinot privatizācijas vērtību, katram lietošanas mērķim piekrītošai zemes platībai piemēro atbilstošu cenu indeksu. Valsts zemes dienests aprēķina protokolā norāda cenu indeksus attiecīgajiem lietošanas mērķiem.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

33.2 Ja iesniegumā par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vērtības no­teikšanu norādīts, ka privatizācijas vērtība nosakāma uz 2007.gada 31.augustu:

33.21. cenu indeksa noteikšanai:

33.21.1. izmanto Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē uzkrāto informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem pēc stāvokļa uz 2007.gada 31.augustu;

33.21.2. bāzes perioda beigu datums ir tā gada 1.jūlijs, kas ir pirms zemes vērtību zonējuma (kurš bija spēkā uz 2007.gada 31.augustu) izstrādes un apstiprināšanas gada;

33.21.3. pārskata perioda beigu datums ir 2007.gada 31.augusts;

33.22. privatizācijas vērtības noteikšanai izmanto:

33.22.1. zemesgabala kopplatību kvadrātmetros vērtības noteikšanas datumā;

33.22.2. zonas zemes bāzes vērtību (vērtības), kas attiecīgajam lietošanas mērķim bija spēkā uz 2007.gada 31.augustu;

33.22.3. kadastrā reģistrēto zemesgabala apgrūtinājuma koeficientu vērtības noteikšanas datumā.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

33.3 Ja iesniegumā par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vērtības no­teikšanu norādīts, ka privatizācijas vērtība nosakāma uz 2007.gada 1.novembri:

33.31. cenu indeksa noteikšanai:

33.31.1. izmanto Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma tirgus datu bāzē uzkrāto informāciju par nekustamā īpašuma pirkuma darījumiem pēc stāvokļa uz 2007.gada 1.novembri;

33.31.2. bāzes perioda beigu datums ir tā gada 1.jūlijs, kas ir pirms zemes vērtību zonējuma (kurš bija spēkā uz 2007.gada 1.novembri) izstrādes un apstiprināšanas gada;

33.31.3. pārskata perioda beigu datums ir 2007.gada 1.novembris;

33.32. privatizācijas vērtības noteikšanai izmanto:

33.32.1. zemesgabala kopplatību kvadrātmetros vērtības noteikšanas datumā;

33.32.2. zonas zemes bāzes vērtību (vērtības), kas attiecīgajam lietošanas mērķim bija spēkā uz 2007.gada 1.novembri;

33.32.3. kadastrā reģistrēto zemesgabala apgrūtinājuma koeficientu vērtības noteikšanas datumā.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

34. Valsts zemes dienesta noteiktā privatizācijas vērtība atsavināšanas un privatizācijas vajadzībām derīga līdz zemesgabala cenas noteikšanas dienai, nomas līguma slēgšanas gadījumos - līdz nomas līguma noslēgšanas dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgās privatizācijas vērtības noteikšanas.

35. Valsts zemes dienests veic ar privatizācijas vērtības noteikšanu saistīto materiālu kārtošanu un glabāšanu.

36. Ar privatizācijas vērtības noteikšanu saistītie materiāli ir:

36.1. datu kopa, kas izmantota cenu indeksa noteikšanai;

36.2. cenu indekss;

36.3. izziņa par privatizācijas vērtību;

36.4. privatizācijas vērtības aprēķina protokols;

36.5. privatizāciju veicošās institūcijas iesniegums par privatizācijas vērtības noteikšanu.

37. Ar apbūvēta zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanu saistītos izdevumus sedz privatizāciju veicošā institūcija saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

38. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septītajai daļai, 20.panta pirmajai un devītajai daļai un 26.panta ceturtajai daļai un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 "Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" šajos noteikumos noteiktajā kārtībā noteiktā privatizācijas vērtība ir piemērojama atsavināšanas un nomas vajadzībām. Šādā gadījumā noteikumos noteiktās privatizāciju veicošās institūcijas darbības veic attiecīgās atsavināšanu vai iznomāšanu veicošās institūcijas.

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.162)

39. Ja atsavināmajam zemesgabalam kadastrā reģistrēts tikai viens nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un tas ir no lietošanas mērķu grupas "Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme", atsavināšanu veicošā institūcija lietošanas mērķi privatizācijai norāda atbilstoši kadastrā reģistrētajam, nepieprasot no pašvaldības šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētās izziņas.

(Grozīts ar MK 10.03.2008. noteikumiem Nr.162)

40. Privatizācijas vērtību var apstrīdēt Valsts zemes dienesta darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.642

(Pielikums MK 10.03.2008. noteikumu Nr.162 redakcijā)

Valsts zemes dienestam

06.JPG (57358 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 642Pieņemts: 30.08.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 31.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
115461
{"selected":{"value":"14.03.2008","content":"<font class='s-1'>14.03.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2008","iso_value":"2008\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-13.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)