Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 550 "Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Rīgā 2005.gada 12.jūlijā (prot. Nr.40 3.§)
Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, lai ieceļotu un uzturētos Latvijas Republikā, kā arī atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz trešo valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot, un kārtību, kādā konstatē finanšu līdzekļu esību.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem;

2.2. ārzemniekiem, kuri par ceļošanas dokumentu izmanto diplomātisko vai dienesta (oficiālo) pasi;

2.3. ārzemniekiem, kuri saņēmuši vīzu ar atzīmi “diplomātiskā vīza” vai “dienesta vīza”;

2.4. ārzemniekiem, kuri ir ārvalstu delegāciju locekļi un ierodas Latvijas Republikā oficiālā vizītē vai šķērso tās teritoriju tranzītā;

2.5. ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijas Republikā Imigrācijas likuma 4.panta otrās daļas 2., 3. vai 4.punktā noteiktajā kārtībā;

2.6. ārzemniekiem, kuriem ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

2.7. ārzemniekiem, kuri saņēmuši vienreizēju ilgtermiņa vīzu ar derīguma termiņu līdz 30 dienām, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk ? pārvalde) pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu;

2.8. ārvalstu jūrniekiem, kuri:

2.8.1. ieceļo Latvijas Republikā, lai dotos uz kuģi Latvijas Republikas ostā;

2.8.2. ieceļo Latvijas Republikā, lai šķērsotu Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, ceļojot uz kuģi citā valstī vai atgriežoties mītnes zemē;

2.8.3. uzturas Latvijas Republikā, kamēr kuģis, uz kura jūrnieks strādā, atrodas Latvijas Republikas ostā;

2.8.4. norakstās no kuģa Latvijas Republikas ostā, lai dotos uz kuģi citā Latvijas Republikas ostā;

2.8.5. norakstās no kuģa Latvijas Republikas ostā, lai šķērsotu Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, dodoties uz kuģi citā valstī vai atgriežoties mītnes zemē;

2.9. ārvalstu gaisa kuģa apkalpes locekļiem, kuri uzturas Latvijas Republikas teritorijā gaisa kuģa nolaišanās laikā;

2.10. ārzemniekiem, kuri nodrošina regulāros starptautiskos pasažieru, kravu vai pasta pārvadājumus.

3. Finanšu līdzekļu esību atbilstoši kompetencei konstatē Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, Valsts robežsardze un pārvalde.

4. Dokumenti, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu esību, ir derīgi trīs mēnešus pēc to izsniegšanas.

II. Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama

5. Nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

5.1. ne mazāk par 10latiem katrai uzturēšanās dienai, ja nav nepieciešams maksāt par ārzemnieka paredzamo uzturēšanās vietu;

5.2. ne mazāk par 30latiem katrai uzturēšanās dienai, ja ir nepieciešams maksāt par ārzemnieka paredzamo uzturēšanās vietu.

6. Šo noteikumu 5.punktā noteikto finanšu līdzekļu apmēru Imigrācijas likuma 16.panta ceturtajā daļā minētās amatpersonas humānu apsvērumu dēļ (piemēram, ārzemnieka slimības vai viņa tuvu radinieku slimības vai nāves gadījumā vai ja ārzemnieka ieceļošana un uzturēšanās saistīta ar ģimenes apvienošanu un nav pamata uzskatīt, ka viņš kļūs par slogu sociālās palīdzības sistēmai) var samazināt.

7. Ja uzaicinātājs, iesniedzot pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai, nenorāda, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, ārzemnieks nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru var apliecināt ar:

7.1. ceļojuma čekiem vai skaidru naudu latos vai konvertējamā valūtā;

7.2. bankas izsniegtu apliecinājumu par ārzemnieka bankas konta stāvokli;

7.3. notariāli apliecinātu vai pārvaldes amatpersonas klātbūtnē parakstītu pilngadīga Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai ārzemnieka, kuram ir derīga termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, iesniegumu par ārzemnieka uzturēšanās izdevumu segšanu Latvijas Republikā un dokumentiem, kas apliecina šo izdevumu segšanas iespējas;

7.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas juridiskas personas apliecinājumu par ārzemnieka uzturēšanās izdevumu segšanu Latvijas Republikā un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē vai izziņu, ka juridiskai personai nav tādu nodokļu maksājumu parādu, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests;

7.5. citiem pierādījumiem, kas apliecina, ka ārzemnieka rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi.

8. Finanšu līdzekļus, kā arī biļeti turpceļam un atpakaļceļam vai pietieka­mus finanšu līdzekļus ceļojumam nepieciešamās degvielas iegādei (ja ārzem­nieks ceļo ar personīgo transportlīdzekli) uzrāda attiecīgajām amatpersonām, pieprasot vīzu, vai Valsts robežsardzei pēc tās pieprasījuma.

9. Ja ārzemnieks pieprasa vīzu vairākkārtējai ieceļošanai Latvijas Repub­likā, viņš iesniedz pierādījumus, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pirmajai uzturēšanās reizei Latvijas Republikā un paraksta deklarāciju, ka ir informēts par finanšu līdzekļu nepieciešamību turpmākajām ieceļošanas un uzturēšanās reizēm Latvijas Republikā.

10. Ja ārzemnieks uzrādījis dokumentus, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, šo informāciju, izsniedzot vīzu, iekļauj vīzu informā­cijas sistēmā.

III. Finanšu līdzekļi ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā pieprasa vai ir saņēmis uzturēšanās atļauju

11. Nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

11.1. darba samaksa vai ienākumi no komercdarbības Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo divkāršai mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju) ? ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētie ārzemnieki un viņu uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību;

11.2. darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju) — ja ārzemnieki pieprasa uzturēšanās atļauju saistībā ar nodarbinātību, kas nav minēta šo noteikumu 11.1.apakš­punktā;

11.3. finanšu līdzekļi atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza vidējai vērtībai gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju) — pārējos gadījumos.

12. Nepilngadīgam bērnam nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir 60procenti no šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētā iztikas nodrošinājuma.

13. Dokumenti, kas apliecina ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, ir šādi:

13.1. ceļojuma čeki;

13.2. dokumenti, kas apliecina darba samaksas apjomu vai ienākumus no komercdarbības;

13.3. bankas izsniegts apliecinājums par ārzemnieka bankas konta stāvokli vai bankas izsniegts apliecinājums par citas personas konta stāvokli ar norādi, ka ārzemniekam ir tiesības rīkoties ar šo kontu;

13.4. notariāli apliecināts vai pārvaldes amatpersonas klātbūtnē parakstīts pilngadīga Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai ārzemnieka, kuram ir derīga termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, iesniegums par regulāru uzturēšanās izdevumu segšanu un dokumenti, kas apliecina izdevumu segšanas iespēju;

13.5. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas juridiskas personas apliecinājums par ārzemnieka uzturēšanās izdevumu segšanu Latvijas Republikā;

13.6. dokumenti par pensijas apjomu. Ja pensija tiek saņemta Latvijā, pārvalde informāciju par pensijas apjomu pieprasa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras.

14. Ārzemnieks, kuram ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza, pieprasot uzturēšanās atļauju, iesniedz dokumentus, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru.

IV. Noslēguma jautājums

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.augustu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministra vietā — satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 515Pieņemts: 12.07.2005.Stājas spēkā: 01.08.2005.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 19.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
112776
01.08.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)