Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 330

Rīgā 2000.gada 26.septembrī (prot. Nr.46 36.§)
Vakcinācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
30.panta pirmo, otro, trešo daļu un 31.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka infekcijas slimības, pret kurām obligāti veicama vakcinācija, vakcinējamo personu loku (tai skaitā atsevišķās profesijās nodarbinātās vai paaugstināta riska grupās ietilpstošās personas) un vakcinācijas kārtību, kā arī obligātās minimālā nodrošinājuma prasības vakcinācijas veikšanai.

2. Vakcināciju organizē un īsteno vakcinācijas iestādes (ārstniecības iestādes, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un pamatprasībām par higiēnisko un pretepidēmisko režīmu ārstniecības iestādē).

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.416 redakcijā)

2.1 Ārstniecības persona vakcināciju var veikt ārpus ārstniecības iestādes, ja tiek nodrošinātas šo noteikumu 17.punktā minētās prasības.

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.416 redakcijā)

3. Obligāti vakcinējami ir:

3.1. bērni – pret tuberkulozi, difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju, B hepatītu, vējbakām, pneimokoku infekciju, rotavīrusu infekciju, cilvēka papilomas vīrusa infekciju saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;

3.2. pieaugušie – pret difteriju un stingumkrampjiem saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu;

3.3. bērni un pieaugušie – pret trakumsērgu pēc saskares ar dzīvniekiem vai cilvēkiem, kuri ir slimi vai ir aizdomas par viņu saslimšanu ar trakumsērgu;

3.4. (svītrots ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 640)

3.5. personas, kuras nav vakcinētas pret B hepatītu un saņem hroniskās hemodialīzes vai hemodiafiltrācijas procedūras, – pret B hepatītu;

3.6. nevakcinētas kontaktpersonas (bērni un pieaugušie) pēc epidemioloģiskām indikācijām – pret difteriju, poliomielītu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu;

3.7. bērni – pret ērču encefalītu saskaņā ar šo noteikumu 23.1 punktu;

3.8. grūtnieces – pret garo klepu.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.09.2021. noteikumiem Nr. 640; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 892)

3.1 Ja bērns nav saņēmis šo noteikumu 3.1. apakšpunktā norādīto vakcīnu, viņam ir tiesības to saņemt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja to pieļauj vakcīnas lietošanas instrukcija un ja konkrētā vakcīna ir bijusi iekļauta vakcinācijas kalendārā laikā, kad bērnam bija šo noteikumu 1. pielikumā norādītais vakcinācijai atbilstošais vecums. Vakcināciju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai veic, ievērojot vakcīnas lietošanas instrukcijā norādīto vakcinācijas shēmu un vakcīnas devu skaitu.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

3.2 Slimību profilakses un kontroles centrs katru gadu līdz 30. janvārim novērtē šo noteikumu 44.1 punktā minēto personu vakcinācijas pret sezonālo gripu norisi un vakcīnas atlikuma apjomu un plāno vakcināciju pret sezonālo gripu kārtējai gripas izplatības sezonai.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

5. Persona netiek vakcinēta, ja tai pēc attiecīgās vakcīnas lietošanas vai uz kādu no vakcīnas sastāvdaļām ir konstatēta absolūtā vakcinācijas kontrindikācija (anafilakse). Personas vakcinācija var tikt atlikta personas veselības stāvokļa dēļ. Personas nevakcinēšanas vai vakcinācijas atlikšanas iemeslus ieraksta pacienta medicīniskajā dokumentācijā.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

6. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 3., 23.1 un 44.1 punktā minēto vakcināciju, tās organizēšanu, pārraudzību un kontroli, arī ar vakcīnu iegādi, medicīniskās dokumentācijas noformēšanu, vakcīnu ievadīšanu, kā arī ar vakcinācijas izraisīto komplikāciju (blakusparādību) ārstēšanu, kas ietilpst normatīvajos aktos noteiktajā iedzīvotājiem sniedzamo ārstniecisko pakalpojumu minimumā, finansē no valsts pamatbudžeta.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

6.1 (Svītrots ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr. 376)

7. Vakcinācijas iestādēm ir tiesības veikt vakcināciju par maksu, izmantojot vakcīnas, kas iegādātas ārpus valsts pasūtījuma, ja vakcinējamā persona vai viņas likumīgais pārstāvis tam piekrīt. Šādos gadījumos ārstniecības personu pienākums ir informēt pacientus par iespēju vakcinēties bez maksas ar citām vakcīnām, ja pastāv šāda iespēja.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

8. Epidēmijas vai tās draudu gadījumā veselības ministrs ir tiesīgs izdot rīkojumu par atsevišķu iedzīvotāju grupu obligātu vakcināciju neparedzētos gadījumos un papildu vakcīnu iegādi Veselības ministrijai budžetā iedalīto līdzekļu ietvaros. Ja epidēmijas vai tās draudu gadījumā ir nepieciešama papildu obligāta vakcinācija, kas pārsniedz Veselības ministrijai iedalītos līdzekļus, lēmumu par papildu obligāto vakcināciju pēc veselības ministra priekšlikuma pieņem Ministru kabinets.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

9. Lai profesionāli izvērtētu jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju un imunizācijas valsts politiku, un sniegtu priekšlikumus to risināšanai, kā arī lai izvērtētu vakcīnu pasūtījumus, veselības ministrs izveido konsultatīvu Imunizācijas valsts padomi un apstiprina tās nolikumu. Padomes locekļi atalgojumu par darbu padomē nesaņem.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

II. Vakcinācijas plānošana un organizēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

10. Vakcinācijas iestādes:

10.1. plāno un pasūta nepieciešamo vakcīnu daudzumu, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1.1. regulāri (katru mēnesi) izmantojamās vakcīnas pasūta tādā daudzumā, kas nepārsniedz vakcinācijas iestādes divu mēnešu vidējo katras vakcīnas izlietojumu, ņemot vērā vakcinējamo personu skaitu, esošo vakcīnu atlikumu un iespējas nodrošināt vakcīnu uzglabāšanu atbilstoši šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām. Maksimālo pasūtāmo vakcīnu daudzumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pmax = I × 2 – A, kur

Pmax – maksimālais pasūtāmo vakcīnu daudzums;

I – vidējais vakcīnas izlietojums pēdējo 12 mēnešu laikā;

2 – divi mēneši;

A – vakcīnas atlikums pasūtījuma noformēšanas dienā;

10.1.2. vakcīnas, kuras netiek izmantotas regulāri vai vakcinācijas kalendārā iekļautas no jauna, pasūta, balstoties uz vakcīnu izlietojuma prognozi, nepārsniedzot divu mēnešu krājuma apjomu;

10.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapu (3. pielikums). Ja ārpus kārtējā pasūtījuma nepieciešama papildu vakcīna, vakcinācijas iestāde sagatavo un iesniedz Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pamatotu rakstisku pieprasījumu konkrētās vakcīnas saņemšanai. Minēto pasūtījumu ieraksta iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapā;

10.3. atbild par vakcīnu racionālu plānošanu, pasūtīšanu, krājumu uzturēšanu, uzglabāšanu un izlietojumu, kā arī norīko atbildīgo personu par vakcīnu saņemšanu, uzglabāšanu, izlietošanu, uzskaiti, atdošanu atpakaļ vai norakstīšanu un iznīcināšanu vakcinācijas iestādē.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

10.1 Ģimenes ārsti katru gadu līdz 10.janvārim iesniedz Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pārskatu par iepriekšējā gadā vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām katrā ģimenes ārsta praksē atsevišķi, aizpildot vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinēto personu pārskata veidlapu (5.pielikums).

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1103 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

11. Nacionālais veselības dienests kopīgi ar Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgo reģionālo nodaļu epidemiologiem izvērtē vakcinācijas rezultātus un vakcīnu izlietojumu, kā arī plāno un veic darbības, lai nodrošinātu maksimāla iedzīvotāju skaita vakcināciju.

(MK 23.12.2003. noteikumu Nr.738 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

12. Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgo reģionālo nodaļu epidemiologi:

12.1. līdz katra mēneša divpadsmitajam datumam izvērtē un apkopo apkalpojamā teritorijā esošo vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumu un vakcīnu izlietojumu, veicot korekcijas, ja konstatētas neprecizitātes vai pasūtījums bez pamatojuma pārsniedz vakcinācijas iestādes vidējo vakcīnas izlietojumu paredzētajā pasūtījuma periodā, neatbilst vakcīnas izlietojuma prognozei un epidemioloģiskajai situācijai, kā arī ja netiek ņemts vērā vakcinācijas iestādē esošais vakcīnas atlikums. Apkopotos datus iesniedz Slimību profilakses un kontroles centrā;

12.2. (svītrots ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.376);

12.3. analizē iedzīvotāju imunizācijas un saslimstības rādītājus un vakcīnu izlietojumu.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.6; MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.738; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.376; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.487; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

13. Slimību profilakses un kontroles centrs:

13.1. plāno kopējo nepieciešamo vakcīnu daudzumu vakcinācijas kalendāra izpildei, ņemot vērā demogrāfiskos datus un vidējo preparātu patēriņu, un saskaņo to ar Veselības ministriju;

13.2. katru mēnesi līdz astoņpadsmitajam datumam apkopo datus par vakcinācijas iestāžu vakcīnu pasūtījumu un veic korekcijas, ja pasūtījums neatbilst valsts iepirkto vakcīnu daudzumam mēnesī, kā arī iesniedz kopējo vakcīnu pasūtījumu zāļu lieltirgotavai, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu atbilstoši šo noteikumu 14.punktam un kura nodrošina vakcīnu piegādi vakcinācijas iestādēm šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, un Nacionālajam veselības dienestam;

13.3. nodrošina vakcinācijas kalendāra izpildes pārraudzību un, ja nepieciešams, organizē un ierosina pasākumus vakcinācijas uzlabošanai.

(Grozīts ar MK 03.01.2002. noteikumiem Nr.6; MK 28.10.2003. noteikumiem Nr.596; MK 23.12.2003. noteikumiem Nr.738; MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417; MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.376; MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.487; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

14. Nacionālais veselības dienests Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iegādājas vakcīnas, lai veiktu vakcināciju pret šo noteikumu 3., 23.1 un 44.1 punktā minētajām infekcijas slimībām.

(MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

14.1 Zāļu lieltirgotavas nodrošina vakcīnu uzglabāšanu un piegādi vakcinācijas iestādēm saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra iesniegto vakcinācijas iestāžu sarakstu un vakcīnu pasūtījumu ne vēlāk kā līdz katra mēneša pēdējam datumam.

(MK 05.06.2007. noteikumu Nr.376 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.487; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

III. Vakcinācijas veikšana

15. (Svītrots ar MK 05.06.2007. noteikumiem Nr.376.)

16. Ārstniecības personas un/vai vakcinācijas iestādes laikus informē aprūpē esošos pacientus par vakcinācijas nepieciešamību.

17. Telpā, kurā veic vakcināciju ārpus vakcinācijas iestādes, atrodas:

17.1. dezinfekcijas līdzekļi injekcijas vietas dezinficēšanai un apstrādei;

17.2. vienreizējās lietošanas šļirces un vienreizējās lietošanas sistēmas šķīdumu intravenozai ievadīšanai;

17.3. termometrs, tonometrs un fonendoskops;

17.4. anafilaktiskā šoka terapijas līdzekļi;

17.5. paplāte vakcīnu, materiālu un instrumentu sagatavošanai;

17.6. termokonteiners vai aukstumsoma ar atdzesētiem (no +2 °C līdz +8 °C) aukstumelementiem īslaicīgai vakcīnu uzglabāšanai;

17.7. roku dezinfekcijas līdzekļi, kurus var lietot, nemazgājot rokas, ja nav mazgātnes ar aukstā un karstā ūdens padevi;

17.8. dūrienizturīgs konteiners lietoto adatu, materiālu un šļirču savākšanai.

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.416 redakcijā)

18. Vakcīnas uzglabā ledusskapī oriģinālā iepakojumā atbilstoši ražotāja noteiktajam uzglabāšanas temperatūras režīmam. Darbdienas sākumā un beigās pārbauda un reģistrē temperatūru ledusskapī, kā arī norāda temperatūras neatbilstības iemeslus un to novēršanas pasākumus, plānotos ledusskapja atslēgumus (ledusskapja atkausēšana un tīrīšana), profilaktiskās apskates, bojājumus un remontdarbus. Minētos ierakstus glabā trīs gadus.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

18.1 Vakcinācijas iestādē, kur uzglabā vakcīnas, ir pasākumu plāns vakcīnu bojājuma novēršanai elektroapgādes pārtraukuma vai ledusskapja bojājuma gadījumā. Par pasākumu plāna izstrādi, aktualizāciju un piemērošanu atbild vakcinācijas iestādes vadītājs.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1103 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.446)

18.2 Vakcinācijas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Vakcinācijas iestāde nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.446 redakcijā)

18.3 Vakcinācijas iestādē atļauts lietot tikai tās vakcīnas, kuras vakcinācijas iestādei piegādājusi aptieka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju vai zāļu lieltirgotava – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.446 redakcijā)

18.4 Ja vakcinācijas iestādē konstatē lietošanai nederīgu vakcīnu, kas iegādāta par valsts budžeta līdzekļiem, vakcinācijas iestāde piecu darbdienu laikā aizpilda un iesniedz Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam pārskatu par vakcīnu norakstīšanu/atdošanu atpakaļ (8. pielikums).

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

19. Vakcīnu no ledusskapja, termokonteinera vai aukstumsomas izņem pirms vakcinācijas. Vakcīnas nedrīkst lietot, ja:

19.1. vakcīnas flakonam (ampulai vai šļircei) nav marķējuma;

19.2. marķējuma informācija nav salasāma;

19.3. ir beidzies vakcīnas derīguma termiņš;

19.4. ir atklāta marķējumā sniegtās informācijas neatbilstība saturam;

19.5. vakcīnas flakonam (ampulai vai šļircei) ir bojājumi;

19.6. konstatēta vakcīnas vai šķīdinātāja redzama neatbilstība lietošanas instrukcijā norādītajām fizikālajām īpašībām;

19.7. vakcīnas šķīdinātājs nav paredzēts konkrētajai vakcīnai;

19.8. ir aizdomas vai pazīmes, kas liecina par vakcīnas uzglabāšanas režīma neievērošanu.

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.416 redakcijā)

20. Vakcinācijas laikā ir pieejami telefona sakari neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukšanai.

21. (Svītrots ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 416)

22. Iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties vakcinācijas iestādi vai ārstniecības personu, kura veiks vakcināciju, kā arī atteikties no vakcinācijas, arī no aizbildnībā esošas personas vakcinācijas.

23. Vakcināciju pret dzelteno drudzi veic šo noteikumu 6.pielikumā norādītajās vakcinācijas iestādēs.

(MK 23.05.2006. noteikumu Nr.417 redakcijā)

23.1 Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai:

23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epide­mioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 610)

24. Pirms vakcinācijas ārstniecības persona informē vakcinējamo personu vai tās likumīgo pārstāvi:

24.1. par vakcīnas efektivitāti infekcijas slimības profilaksē, aizsardzības efekta ilgumu un ieteicamo vakcinācijas atkārtošanu;

24.2. par organisma reakciju, kas var rasties vakcinējoties vai pēc vakcinācijas;

24.3. par profilakses pasākumiem, lai samazinātu iespējamo blakusparādību smagumu, un gadījumiem, kad nepieciešama ārstniecības personas palīdzība.

25. Ārstniecības persona pirms katras vakcinācijas noskaidro vakcinējamās personas veselības stāvokli, kā arī relatīvās kontrindikācijas vakcinācijas veikšanai un citus piesardzības aspektus, kuru dēļ vakcinācija ir jāatliek, vai iespējamo absolūto kontrindikāciju (anafilakse), kad vakcinācija netiek veikta.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

26. Ārstniecības persona ir atbildīga:

26.1. par vakcinācijas absolūtās kontrindikācijas vai relatīvo kontrindikāciju noskaidrošanu. Ja vakcinējamai personai konstatēta relatīvā kontrindikācija vai nepieciešams ievērot piesardzību citu iemeslu dēļ, attiecīgā persona vai viņas likumīgie pārstāvji tiek informēti par laiku, kad nepieciešams ierasties uz atkārtotu apskati vai vakcināciju;

26.2. par vakcinācijas higiēniskās un epidēmiskās drošības prasību ievērošanu, arī par vakcīnas pareizu ievadīšanu, vakcinējamās personas medicīnisko novērošanu pēcvakcinācijas periodā atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu noteiktajā laikposmā;

26.3. par to, lai vizītes laikā pacientam saskaņā ar vakcinācijas kalendāru veiktu visas nepieciešamās un atbilstoši veselības stāvoklim iespējamās vakcinācijas.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 417; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

26.1 Primārās aprūpes ārsta pienākums ir apzināt vakcinācijas statusu tā aprūpē reģistrētajiem pacientiem un nodrošināt vakcinācijas pēctecības uzraudzību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.446 redakcijā)

27. Veicot vakcināciju, ārstniecības personas pienākums ir:

27.1. aizpildīt medicīnisko dokumentāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtībai un ierakstīt potēšanas pasē vakcīnas nosaukumu, vakcinēšanas datumu, vakcīnas sēriju un ievadīto daudzumu, ievadīšanas veidu, kā arī apliecināt minētos ierakstus ar parakstu. Vakcinējot pret dzelteno drudzi, saskaņā ar Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem izsniedz Starptautisko vakcinācijas vai profilakses apliecību, ko aizpilda angļu valodā;

27.2. rakstiski informēt personu par laiku, kad nepieciešams atkārtoti vakcinēties vai veikt citas vakcinācijas;

27.3. skaidrot vakcinācijas nozīmi un, ja vakcinācija nav iekļauta vakcinācijas kalendārā, ieteikt personām, kuras pieder pie riska grupām, atbilstoši individuālajam riskam vai medicīniskajām indikācijām vakcinēties pret sezonālo gripu, ērču encefalītu, A hepatītu, B hepatītu, pneimokoku infekciju, meningokoku infekciju, vējbakām, garo klepu, masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un cilvēka papilomas vīrusa infekciju.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr. 417; MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 416; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

28. Ja vakcinējamā persona atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot minētajai personai attiecīgā profilakses pasākuma nozīmi individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja vakcinējamā persona nemaina savu lēmumu, ārstniecības persona rakstiski noformē atteikumu un vakcinējamā persona to paraksta.

(MK 03.01.2002. noteikumu Nr.6 redakcijā)

29. Līdz jaunu potēšanas pasu izdošanai ir atļauts izmantot esošās potēšanas pases. Potēšanas pasēs, kas tiks izdotas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, obligāti jānorāda šāda informācija:

29.1. personas vārds, uzvārds, personas kods, vecums vakcinācijas un imunitātes pārbaudes dienā;

29.2. vakcinācijas datums, vakcīnas nosaukums, ievadītās vakcīnas daudzums, ievadīšanas veids, sērija, vakcīnas ražotājs, atzīme par vakcīnas izraisītajām blakusparādībām, ārstniecības personas uzvārds, paraksts un zīmogs;

29.3. imunitātes pārbaudes datums, rezultāts, ārstniecības personas uzvārds, paraksts un zīmogs.

IV. Atsevišķās profesijās nodarbinātu un paaugstināta riska grupās ietilpstošu personu obligātā vakcinācija

30. Arodinfekcijas (infekcijas slimība, ar kuru cilvēks var inficēties, ja, pildot darba pienākumus, viņš nonāk saskarē ar bioloģiskas izcelsmes materiāliem, kuri satur vai var saturēt infekcijas slimību izraisītājus, kā arī ar slimības izraisītāju pārnēsātājiem, infekciozām personām vai dzīvniekiem) novēršanai darbiniekus obligāti vakcinē pret šādām infekcijas slimībām: B hepatītu, trakumsērgu, ērču encefalītu un dzelteno drudzi.

31. Darba devēju un izglītības iestāžu vadītāju (turpmāk - darba devējs) pienākums ir:

31.1. novērtēt katra darbinieka, studenta un audzēkņa (turpmāk - darbinieks) inficēšanās risku, ņemot vērā viņa konkrētos funkcionālos pienākumus un darba vai prakses apstākļus;

31.2. pilnīgi, objektīvi un skaidri informēt darbiniekus par inficēšanās risku, slimības sekām, vakcinācijas drošību un efektivitāti, kā arī darbinieku tiesībām un pienākumiem jautājumos, kas saistīti ar vakcināciju;

31.3. atbilstoši inficēšanās riskam nodrošināt darbiniekiem bezmaksas vakcīnu un vakcināciju pret šo noteikumu 30.punktā minētajām infekcijas slimībām un, ja nepieciešams, - atkārtotu vakcināciju (informējot par to saskaņā ar šo noteikumu 31.2.apakšpunktu), kā arī nodrošināt iespēju tās veikšanai;

31.4. kontrolēt darbinieku vakcināciju atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītajai shēmai un pārbaudīt potēšanas pases;

31.5. ne mazāk kā 10 gadus glabāt arodinficēšanās riskam pakļauto darbinieku sarakstus un dokumentus par attiecīgo darbinieku vakcināciju un laboratoriskajām pārbaudēm. B hepatīta arodinficēšanās riska gadījumos dokumentu glabāšanas laiks ir 40 gadu;

31.6. ja nepieciešams, par šo noteikumu 31.1. un 31.2.apakšpunktā minēto pasākumu pilnīgu vai daļēju izpildi vienoties ar ārstniecības personu vai epidemiologu.

32. Izglītības iestādes un sociālās aprūpes iestādes vadītāja pienākums ir pieprasīt, lai izglītojamais vai sociāli aprūpējamā persona, iestājoties izglītības vai sociālās aprūpes iestādē, iesniegtu ārstniecības personas apliecinātu izziņu, kurā norādīts, kādu vakcīnu persona ir saņēmusi atbilstoši vakcinācijas kalendāram.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

33. Pret B hepatītu obligāti vakcinējami darbinieki, kuri regulāri (vismaz reizi mēnesī), pildot darba pienākumus vai mācībās, nonāk tiešā saskarē ar pacientiem vai cilvēku bioloģiskajiem materiāliem, kas var saturēt vai pārnest B hepatīta vīrusu, vai ar šiem materiāliem piesārņotiem objektiem:

33.1. ārstniecības personas, kuras sniedz medicīnisko palīdzību vai veic šādas diagnostiskas vai ārstnieciskas procedūras:

33.1.1. asins ņemšanu;

33.1.2. ķirurģiskas un līdzīgas invazīvas iejaukšanās;

33.1.3. injekcijas;

33.1.4. brūču apstrādi un pārsiešanu;

33.1.5. aprūpi dzemdību laikā;

33.1.6. zobārstniecības procedūras;

33.1.7. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;

33.1.8. patoloģiski anatomisko izmeklēšanu;

33.1.9. laboratoriskas pārbaudes;

33.1.10. asins pārliešanu;

33.1.11. akupunktūru;

33.1.12. reanimācijas un anestēzijas ierīču apkalpošanu;

33.1.13. mikrobioloģiskus eksperimentus ar aktīvu B hepatīta izraisītāju;

33.1.14. B hepatīta slimnieku fizikālo izmeklēšanu;

33.2. ārstniecības, rehabilitācijas un profilakses iestāžu palīgpersonāls, arī personas, kuras mazgā un sterilizē medicīniskos instrumentus, apkopēji un veļas mazgātavu darbinieki;

33.3. medicīnas studenti un medicīnas skolu audzēkņi, kuri ir medicīniskajā praksē ārstniecības iestādē;

33.4. personas, kuras sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus, kā arī saistītas ar tetovēšanas un ādas caurduršanas procedūrām.

34. Darbiniekiem, kuri ir obligāti vakcinējami pret B hepatītu, pirms šo noteikumu 33.punktā minēto darbu un nodarbību uzsākšanas un vakcinācijas ir tiesības uz vienreizēju laboratorisko pārbaudi pārnestas vai esošas B hepatīta infekcijas noteikšanai. Izdevumus, kas saistīti ar attiecīgajām pārbaudēm, darbiniekiem sedz darba devējs, bet studentiem un medicīnas skolu audzēkņiem - mācību iestāde. Personas, kurām ir konstatēta pārnesta vai esoša B hepatīta infekcija, nav jāvakcinē.

35. Pret trakumsērgu obligāti vakcinējami veterinārmedicīnas speciālisti un apmācībā esošas personas, kuras nodarbojas ar dzīvnieku ārstēšanu un aprūpi, virusoloģisko laboratoriju darbinieki, kuri strādā ar aktīvu trakumsērgas vīrusu, patoloģiskās morfoloģijas laboratoriju darbinieki, kuri strādā ar dzīvnieku audiem, un klaiņojošu dzīvnieku ķērāji.

36. Pret dzelteno drudzi obligāti vakcinējami jūras kuģu un lidmašīnu apkalpes locekļi, kuri veic reisus uz minētās infekcijas skartajām valstīm, un mikrobioloģijas laboratoriju darbinieki, kuri strādā ar aktīviem slimības izraisītājiem. Dzeltenā drudža skarto valstu sarakstu nosaka Pasaules veselības organizācija.

37. Pret ērču encefalītu obligāti vakcinējami mežstrādnieki, mežsargi, mežziņi, virsmežziņi, vides valsts inspektori, Nacionālo bruņoto spēku personālsastāvs, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuriem, pildot dienesta pienākumus, pastāv risks inficēties ar ērču encefalīta vīrusu, mikrobioloģijas laboratoriju darbinieki, kuri strādā ar aktīvu ērču encefalīta vīrusu, un citas personas, kuras tiešā saskarē ar ērču encefalīta pārnēsātājiem nonāk, pildot darba pienākumus vai mācību laikā.

(Grozīts ar MK 29.11.2002. noteikumiem Nr.520)

38. Lai saņemtu šo noteikumu 30.punktā minēto vakcīnu, darba devējs vai darbinieks informē vakcinācijas iestādi par nepieciešamo vakcināciju. Vakcinācijas iestāde saskaņā ar šo noteikumu 10., 12. un 13.punktu plāno, pasūta un saņem vakcīnas, norādot vakcinācijas mērķi, vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iegādājas vakcīnas tieši no licencētām zāļu lieltirgotavām, ja lieltirgotava nodrošina vakcīnu uzglabāšanu un transportēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

39. Ja darbinieks atsakās no vakcinācijas pret šo noteikumu 30.punktā minētajām slimībām, darba devēja pienākums ir noformēt atteikšanos rakstiski. Dokumentu paraksta darbinieks, darba devējs vai viņa pārstāvis.

(Grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

40. Ja ārstniecības persona, kura veic ķirurģiskas procedūras, invazīvas manipulācijas, ginekoloģiskas apskates, sniedz stomatoloģisko palīdzību un pieņem dzemdības, nav vakcinēta pret B hepatītu, tā katru gadu laboratoriski pārbaudāma B hepatīta izraisītāju klātbūtnes noteikšanai.

41. Ja darbinieks, kurš nav pakļauts obligātai vakcinācijai pret B hepatītu, pildot darba pienākumus, cieš nelaimes gadījumā, kurā tam tiek ievadīts vīrusu saturošs bioloģisks materiāls, vai darbinieka gļotāda vai bojātā āda nonāk saskarē ar minēto materiālu, darba devēja pienākums ir nekavējoties nodrošināt darbinieka bezmaksas vakcināciju pret B hepatītu.

42. Ja darbinieks pieder pie obligāti vakcinējamo personu grupas, viņa pienākums ir pēc darba devēja, Veselības inspekcijas un Valsts darba inspekcijas amatpersonu, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologu pieprasījuma uzrādīt potēšanas pasi.

(Grozīts ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.50; MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

43. Studenti un medicīnas skolu audzēkņi, kuri nav vakcinēti pret šo noteikumu 30.punktā minētajām infekcijas slimībām, nedrīkst piedalīties nodarbībās, ja to laikā viņi var tikt pakļauti inficēšanās riskam ar B hepatītu, trakumsērgu, dzelteno drudzi vai ērču encefalītu.

44. Nevakcinēts darbinieks, ja darba devējs nav nodrošinājis vakcināciju, ir tiesīgs atteikties no tādu darba pienākumu pildīšanas, kas viņu pakļauj inficēšanās riskam ar šo noteikumu 30.punktā minētajām infekcijas slimībām.

IV1. Valsts apmaksāta vakcinācija pret sezonālo gripu

(Nodaļa MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

44.1 Ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pretgripas vakcinācijas veikšanu, sezonālās gripas izplatības laikā atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam veic to personu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu, kas pieder šādām riska grupām:

44.11. bērni vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot);

44.12. bērni vecumā no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot), kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:

44.12.1. bērni ar hroniskām plaušu slimībām;

44.12.2. bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;

44.12.3. bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām;

44.12.4. bērni ar hroniskām nieru slimībām;

44.12.5. bērni ar imūndeficītu;

44.12.6. bērni, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju;

44.12.7. bērni, kuri ilgstoši saņem terapiju ar ac. acetylsalicylicum;

44.13. grūtnieces;

44.14. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;

44.15. ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;

44.16. ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti;

44.17. personas vecumā no 65 gadiem;

44.18. pieaugušie, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām:

44.18.1. personas ar hroniskām plaušu slimībām;

44.18.2. personas ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;

44.18.3. personas ar hroniskām vielmaiņas slimībām;

44.18.4. personas ar hroniskām nieru slimībām;

44.18.5. personas ar imūndeficītu;

44.18.6. personas, kuras saņem imūnsupresīvu terapiju;

44.18.7. personas ar psihiskām slimībām.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 892 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.05.2022. noteikumiem Nr. 283)

44.2 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz vakcinācijas iestāžu sniegtajiem pārskatiem par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījumiem, novērtē šo noteikumu 44.1 punktā minēto riska grupu vakcinācijas pret sezonālo gripu norisi un vakcīnas atlikuma apjomu un, ja Slimību profilakses un kontroles centrs secina, ka ir izveidojies pārmērīgs no valsts pamatbudžeta finansēto vakcīnu pret sezonālo gripu atlikums, tas informē ārstniecības iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par pretgripas vakcinācijas veikšanu, ka no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu var veikt:

44.21. no 1. novembra – bērniem no 24 mēnešu līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam un iedzīvotājiem vecuma grupā virs 50 gadiem;

44.22. no 1. decembra – ikvienam iedzīvotājam.

(MK 10.05.2022. noteikumu Nr. 283 redakcijā)

V. Vakcinācijas valsts uzraudzība un kontrole

45. Veselības inspekcija kontrolē:

45.1. telpas, kur tiek veikta vakcinācija, un higiēnisko un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu vakcinācijas laikā;

45.2. sertifikātu esību ārstniecības personām, kuras veic vakcināciju, kā arī medicīnisko dokumentāciju un vakcinācijas iestādes nodrošinājumu ar anafilaktiskā šoka terapijas līdzekļiem;

45.3. vakcīnu izplatīšanu un lietošanu.

(MK 29.01.2008. noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

46. (Svītrots ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.50)

47. Ja netiek ievērotas vakcinācijas higiēnas un epidemioloģiskās drošības prasības, Veselības inspekcijas amatpersonām ir tiesības pieņemt lēmumu par vakcinācijas apturēšanu attiecīgajā vakcinācijas iestādē. Par pieņemto lēmumu tās nekavējoties informē Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologu un Nacionālo veselības dienestu.

(MK 29.01.2008. noteikumu Nr.50 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr.267)

48. (Svītrots ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr. 50)

VI. Noslēguma jautājumi

49. Šo noteikumu 37.punkts stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri (izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekus ar speciālajām dienesta pakāpēm, attiecībā uz kuriem 37.punkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri), 33.punkts - ar 2002.gada 1.janvāri, izņemot 33.2., 33.3. un 33.4.apakšpunktu, kuri stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri, un 35.punkts - ar 2003.gada 1.janvāri.

(Grozīts ar MK 23.10.2001. noteikumiem Nr.453)

50. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026)

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 18.janvāra noteikumus Nr.24 "Vakcinācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 18./19.nr.).

52. (Svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1026)

53. Vakcināciju pret vējbakām bērniem 15 mēnešu vecumā uzsāk ar 2008.gada 2.janvāri.

(MK 05.06.2007. noteikumu Nr.376 redakcijā)

54. Šo noteikumu 23.12. apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā)

55. Vakcināciju pret pneimokoku infekciju divus mēnešus veciem bērniem uzsāk ar 2010.gada 1.janvāri.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā)

56. Vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju 12 gadus vecām meitenēm uzsāk ar 2010.gada 1.septembri.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā)

57. Vakcināciju pret rotavīrusu infekciju divus mēnešus veciem bērniem uzsāk ar 2015.gada 1.janvāri.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.487 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1103; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1453)

58. (Svītrots ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.124)

59. Šo noteikumu 10.3.2.apakšpunkts zaudē spēku 2010.gada 20.decembrī.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1103 redakcijā)

60. Vakcināciju pret vējbakām septiņus gadus veciem bērniem (2.deva) uzsāk ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1453 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 786)

61. Prasība vakcinācijas iestādēm aizpildīt pārskatu par vakcīnu norakstīšanu/atdošanu atpakaļ stājas spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

62. Vakcināciju pret sezonālo gripu sešus līdz 23 mēnešus (ieskaitot) veciem bērniem un grūtniecēm uzsāk ar 2019. gada 1. oktobri.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 610)

63. Kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un poliomielītu 14 gadus veciem bērniem lieto līdz 2019. gada 31. decembrim.

(MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

64. No 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. maijam no valsts budžeta līdzekļiem pret sezonālo gripu vakcinē:

64.1. ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;

64.2. ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekus, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;

64.3. ilgstošas sociālās aprūpes centru klientus.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

65. 2020. gadā Slimību profilakses un kontroles centrs, novērtējot pretgripas vakcinācijas norisi atbilstoši šo noteikumu 3.2 punktam, ņem vērā arī šo noteikumu 64. punktā minēto personu vakcināciju pret sezonālo gripu.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

65.1 2020. gadā ārstniecības persona ir tiesīga uzsākt šo noteikumu 3.punktā minēto vakcināciju arī pirms 1. novembra atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām norādēm.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 636 redakcijā)

66. Šo noteikumu 3. pielikuma 12.B. punkts ir spēkā līdz 2021. gada 1. maijam.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

67. Sezonālās gripas izplatības laikā (no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 1. maijam) papildus šo noteikumu 2. punktā minētajām vakcinācijas iestādēm un 44.1 punktā minētajām ārstniecības iestādēm vakcināciju pret sezonālo gripu veic arī Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādes, Valsts robežsardzes ārstniecības iestādes un ieslodzījuma vietu ārstniecības iestādes.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 892 redakcijā).

68. Šo noteikumu 67. punktā minētās ārstniecības iestādes un veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēji:

68.1. faktu par personas apskati pirms sezonālās gripas vakcinācijas var reģistrēt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 2. pielikumā norādītajā veidlapā, kurā var iekļaut papildu informāciju. Minētā veidlapa aizvieto ambulatorā pacienta medicīnisko karti un tiek uzglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību;

68.2. var neaizpildīt normatīvajos aktos par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību minēto profilaktiskās potēšanas uzskaites žurnālu (veidlapa Nr. 064/u), ja vakcinācijas fakts pret sezonālo gripu tiek reģistrēts vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 892 redakcijā)

69. Sezonālās gripas izplatības laikā (no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 1. maijam) no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu papildus šo noteikumu 44.1 punktā minētajām riska grupām var veikt arī ieslodzījuma vietās esošajām personām un darbiniekiem, kas nonāk tiešā saskarē ar ieslodzītajiem, Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 892 redakcijā)

70. Vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju no valsts budžeta līdzekļiem 2022. gadā nodrošina 12 līdz 14 gadus (ieskaitot) veciem zēniem un 2023. gadā – 12 līdz 17 gadus (ieskaitot) veciem zēniem.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 218 redakcijā)

71. Vakcināciju pret garo klepu 14 gadus veciem bērniem un grūtniecēm 2022. un 2023. gadā nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 31.01.2023. noteikumu Nr. 48 redakcijā)

72. Sezonālās gripas izplatības laikā (līdz 2022. gada 1. maijam) no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcināciju pret sezonālo gripu papildus šo noteikumu 44.1 un 69. punktā minētajām riska grupām var veikt ikvienam iedzīvotājam atbilstoši pieejamajam pretgripas vakcīnu apjomam.

(MK 22.02.2022. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1453 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Padomes 2010.gada 10.maija Direktīvas 2010/32/ES, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatlīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr. 330

(Pielikums MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 218 redakcijā)

Bērnu vakcinācijas kalendārs
Nr.
p. k.
Vakcinējamās personas vecumsInfekcijas slimība, pret kuru obligāti veicama vakcinācijaVakcīnu nosaukumu apzīmējumi1Piezīmes
1.0–12 stundasB hepatītsHBVakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai
2.No 12 stundāmTuberkulozeBCGJa vakcinācija tiek veikta, bērnam sasniedzot divu mēnešu vecumu, pirms vakcinācijas tiek veikts tuberkulīna tests, lai izslēgtu iespējamu bērna inficēšanos ar tuberkulozi
3.No 6 nedēļāmRotavīrusu infekcijaRV1, RV2 vai RV1, RV2 un RV3Divas vai trīs devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai
4.2 mēnešiDifterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatītsDTaP-IPV-Hib-HB1Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu
Pneimokoku infekcijaPCV1 
5.4 mēnešiDifterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatītsDTaP-IPV-Hib-HB2Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu
Pneimokoku infekcijaPCV2 
6.6 mēnešiDifterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatītsDTaP-IPV-Hib-HB3Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu
7.12–15 mēnešiDifterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa Haemophilus influenzae infekcija, B hepatītsDTaP-IPV-Hib-HB4Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu
Pneimokoku infekcijaPCV3 
Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotītsMPR1Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu. Iespējams lietot arī kombinēto vakcīnu pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un vējbakām
VējbakasVaricella1 
8.7 gadiDifterija, stingumkrampji, garais klepus, poliomielītsDTaP-IPV5Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu) un poliomielītu.

Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi

Masalas, masaliņas, epidēmiskais parotītsMPR2Pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu MPR vakcīnas devu.

Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi

VējbakasVaricella2Pret vējbakām revakcinē bērnus, kuri saņēmuši vienu vakcīnas devu pret vējbakām un kuri nav pārslimojuši vējbakas.

Bērnu drīkst vakcinēt agrāk, ja bērns uzsāk obligātās pamatizglītības apguvi

9.12 gadiCilvēka papilomas vīrusa infekcijaCPV1 un CPV2Izmanto divu devu vakcinācijas shēmu ar minimāli 6 mēnešu intervālu starp devām2
10.14 gadiDifterija, stingumkrampji, garais klepusTdap 6Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu

 

Piezīmes.

1 Ja vakcinācijas kalendārā noteiktā kombinētā vakcīna valstī nav pieejama, to var aizvietot ar citu līdzvērtīgu vakcīnu kombināciju.

Augsti imūnsupresētiem pacientiem tiek izmantota trīs devu vakcinācijas shēma (CPV1, CPV2 un CPV3).
2. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr. 330
Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stinguma krampjiem

(Pielikums MK 14.09.2021. noteikumu Nr. 640 redakcijā)

 

1. To pieaugušo pamatvakcinācija pret difteriju un stinguma krampjiem, kas nav vakcinēti pret difteriju un stinguma krampjiem

 

Deva

Intervāls starp vakcinācijām

Pamatvakcinācija

1.deva (Td)*

Pirmajā ārstniecības personas apmeklējuma reizē

2.deva (Td)

1-1,5 mēnešus pēc pirmās devas ievadīšanas

3.deva (Td)

6-12 mēnešus pēc otrās devas ievadīšanas

Pirmā balstvakcinācija

5 gadus pēc pamatvakcinācijas

Otrā un nākamā balstvakcinācija (Td)

Skat. 2.shēmu

 

2. To pieaugušo balstvakcinācija** pret difteriju un stinguma krampjiem, kuriem agrāk tika veikts pilns plānveida vakcinācijas kurss*** pret difteriju un stinguma krampjiem

 

Laika periods pēc pēdējās balstvakcinācijas

Indikācijas vakcinācijai

Vakcīna

< l gads

Balstvakcinācija nav nepieciešama

-

l-4 gadi

Ieteicama šādu riska grupu personu balstvakcinācija:

1) jauniesaucamie, iestājoties militārajā dienestā;

2) reflektanti, iestājoties medicīnas, iekšlietu un militārā profila mācību iestādēs;

3) kontaktpersonas difterijas perēkļos

Td

(viena deva)

5-9 gadi

Ieteicama šādu riska grupu balstvakcinācija:

1) personas, kas atrodas slēgtos kolektīvos (piemēram, psihoneiroloģiskajās nodaļās vai pansionātos, rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādēs, Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās, ieslodzījuma vietās, patversmēs);

2) ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu apkalpojošais personāls, epidemiologi;

3) izglītības un audzināšanas iestāžu pedagogi un apkalpojošais personāls;

4) personas, kas strādā apkalpojošā sfērā (pārdevēji, sabiedriskā transporta konduktori, kontrolieri un vadītāji, kā arī citas personas, kas bieži kontaktējas ar klientiem);

5) policijas iestāžu operatīvie darbinieki;

6) personas ar alkohola, narkotisko un citu apreibinošo vielu atkarību

Td

(viena deva)

10 gadi

Veicama balstvakcinācija personām, kuras nepieder riska grupām

Td

(viena deva)

Ilgāk par 10 gadiem

Veicama balstvakcinācija

Td

(divas devas ar intervālu 1-1,5 mēneši)

 

Piezīmes.

1. * Td - difterijas un stinguma krampju toksoīds ar samazinātu difterijas toksoīda daudzumu.

2. ** Balstvakcinācija (revakcinācija, bustervakcinācija) — atkārtota vakcīnu ievadīšana, lai, stimulējot imunoloģiskās atmiņas mehānismu, palielinātu specifisko antivielu līmeni.

3. *** Pilns plānveida vakcinācijas kurss — visas saņemtās difterijas un stinguma krampju toksoīda devas atbilstoši vakcinācijas kalendāram (vecumam).

3. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr. 330

(Pielikums MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 218 redakcijā)

Iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapa

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese

 
Kods
 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

 

 

Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums

 

20___. gada

 
 

(mēnesis)

 

1.A. Bērnu vakcinācija pret tuberkulozi

Vakcinējamo bērnu vecums

Rindas numurs

Vakcinēto bērnu skaits

A

B

01

Kopā

1

 
t. sk. 0–5 dienas1

2

 
6 dienas–11 mēneši

3

 

Piezīme. 1 Norāda potes, kas veiktas bērniem 0–5 dienu vecumā, kā arī vēlāk, ja potes jaundzimušajiem veiktas dzemdību nodaļā pirms izrakstīšanas.

 

1.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret tuberkulozi (BCG)

1

  

 

2.A. Bērnu vakcinācija pret B hepatītu

VakcinācijaVakcinējamo bērnu vecumsRindas numursVakcinēto bērnu skaits
kopāt. sk. ar monovakcīnu
ABC0102
1. devaKopā1  
t. sk. 0–12 stundas12  
2 mēneši3  
2. devaKopā4  
3. devaKopā5  
t. sk. 6–11 mēneši6  
4. devaKopā7  
t. sk. 12–15 mēneši8  
Kopā9  

Piezīme. 1 Norāda vakcināciju, kas veikta bērniem 0–12 stundu vecumā.

 

2.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret B hepatītu bērniem

1

  

 

3.A. Bērnu vakcinācija pret difteriju, stingumkrampjiem1, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju, poliomielītu un pneimokoku infekciju

Potes

Vakcinējamo bērnu vecums

Rindas numurs

Vakcinēto bērnu skaits pret

difteriju un stingumkrampjiem

garo klepu

poliomielītu

b tipa Haemophilus influenzae infekciju

pneimokoku infekciju

A

B

C

01

02

03

04

05

1. poteKopā

1

     
t. sk. 2 mēneši

2

     
2. poteKopā

3

     
3. poteKopā

4

    

X

t. sk. 6–11 mēneši

5

    

X

4. pote2Kopā

6

     
t. sk. 12–15 mēneši

7

     
5. poteKopā

8

   

X

X

t. sk. 7 gadi

9

   

X

X

6. poteKopā

10

 

 

 

X

X

t. sk. 14 gadi

11

 

 

 

X

X

Kopā

12

     

Piezīmes.

1 Tai skaitā arī stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse.

2 Norāda balstvakcināciju (trešo poti) pret pneimokoku infekciju.

 

3.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB)

1

  
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa Haemophilus influenzae infekciju (DTaP-IPV-Hib)

2

  
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV)

3

  
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un poliomielītu (Td-IPV)

4

  
Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (DT)

5

  
Vakcīna pret poliomielītu (IPV)

6

  
Vakcīna pret pneimokoku infekciju (PCV)

7

  
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu (Tdap)8  

 

4.A. Bērnu vakcinācija pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām

Potes

Rindas numurs

Vakcinēto bērnu skaits pret

masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām

vējbakām

kopā

tai skaitā

kopā

tai skaitā

12–15 mēnešu vecumā

7 gadu vecumā

12–15 mēnešu vecumā

7 gadu vecumā

A

B

01

02

03

04

05

06

1. pote

1

      
2. pote

2

 

X

  

X

 
Kopā

3

 

X

  

X

 

 

4.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām (MPR)

1

  
Vakcīna pret vējbakām (varicella)

2

  
Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām (MPR-Var)

3

  

 

5.A. Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stingumkrampjiem1

Potes

Rindas numurs

Vakcinēto personu skaits vecuma grupās (gados)

  

18–29

30–39

40–49

50–59

60 un >

kopā

A

B

01

02

03

04

05

06

1. pote

1

      
2. pote

2

      
3. pote

3

      
Balstvakcinācija

4

      
Kopā

5

      

Piezīme. 1 Tai skaitā arī stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse.

 

6.A. Stingumkrampju neatliekamā imūnprofilakse un pēcekspozīcijas imunizācija pret trakumsērgu

Imunizācijas veids

Rindas numurs

Vakcinēto personu skaits

kopā

t. sk. bērni

A

B

01

02

Vakcināciju skaits pret stingumkrampjiem

1

  
Personu skaits, kam tika ievadīts imūnglobulīns pret stingumkrampjiem

2

  
Vakcināciju skaits pret trakumsērgu

3

  
Personu skaits, kam tika ievadīts imūnglobulīns (serums) pret trakumsērgu

4

  

 

5./6.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret difteriju un stingumkrampjiem (Td)

1

  
Vakcīna pret trakumsērgu

2

  

 

7.A. Vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju

VakcinācijaRindas numursVakcinēto meiteņu skaitsVakcinēto zēnu skaits
kopāt. sk. 12 gadu vecumākopāt. sk. 12 gadu vecumā
AB01020304
1. deva1    
2. deva2    
3. deva13 X X
Kopā4    

Piezīme. 1 Augsti imūnsupresētiem pacientiem tiek izmantota trīs devu vakcinācijas shēma.

 

7.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu (CPV)

1

  

 

8.A. To personu vakcinācija pret B hepatītu, kuras saņem hroniskās hemodialīzes vai hemodiafiltrācijas procedūras

VakcinācijaRindas numursVakcinēto personu skaits
AB01
Kopā1 
t. sk.1. deva2 
 2. deva3 
 3. deva4 
 4. deva5 

 

8.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukumsRindas numursAtlikums (devas)Pasūtījums (devas)
AB0102
Vakcīna pret B hepatītu (HB) personām, kuras saņem hroniskās hemodialīzes vai hemodiafiltrācijas procedūras1  

 

9.A. Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

Vecuma grupa

Vakcinēto bērnu skaits

1. pote

2. pote

3. pote

balstvakcinācija

1–11 gadi    
12–15 gadi    
16–17 gadi    
Kopā    

 

9.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 1 līdz 11 gadiem

1

  
Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem

2

  
Vakcīna pret ērču encefalītu bērniem vecumā no 16 līdz 17 gadiem

3

  

 

10.B. Šļirču atlikums un pasūtījums

Šļirces

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Šļirces BCG vakcīnas ievadīšanai

1

  
Šļirces intramuskulārām injekcijām

2

  

 

11. Vakcinācija, kuru neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai apmaksā daļēji

Infekcijas slimība, pret kuru veikta vakcinācijaRindas numursVakcinēto personu skaits
kopāt. sk. bērni
AB0102
A hepatīts1. deva1  
2. deva2  
3. deva3  
B hepatīts1. deva4  
2. deva5  
3. deva6  
4. deva7  
Dzeltenais drudzis 8  
Ērču encefalīts1. deva9  
2. deva10  
3. deva11  
balstvakcinācija12  
Sezonālā gripa1. deva13  
2. deva14  
Holera 15  
Vēdertīfs 16  
Japānas encefalīts 17  
Poliomielīts 18  
Masalas 19  
Masaliņas 20  
Epidēmiskais parotīts 21  
Meningokoku infekcijavakcinācija22  
balstvakcinācija23  
Pneimokoku infekcija1. deva24  
2. deva25  
3. deva26  
4. deva27  
balstvakcinācija28  
Trakumsērga (profilaktiski)1. deva29  
2. deva30  
3. deva31  
balstvakcinācija32  
Vējbakas1. deva33  
2. deva34  
Cilvēka papilomas vīrusa infekcija1. deva35  
2. deva36  
3. deva137  
Garais klepus 38  
Cita _____________ 39  

Piezīme. 1 Augsti imūnsupresētiem pacientiem tiek izmantota trīs devu vakcinācijas shēma.

 

11.A. Bērnu vakcinācija pret rotavīrusu infekciju

 

VakcinācijaRindas numursKopā
AB01
1. deva1 
2. deva12 
3. deva13 
Kopā4 

Piezīme. 1 Pilns vakcinācijas kurss – divas vai trīs vakcīnas devas (atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai).

 

11.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums

Rindas numurs

Atlikums (devas)

Pasūtījums (devas)

A

B

01

02

Vakcīna pret rotavīrusu infekciju

1

 

 

 

12. Vakcinācija pret sezonālo gripu

12.A. Vakcinācija pret sezonālo gripu

Vakcinējamo grupaNosacījumi/izņēmumiRindas numursVeikto vakcināciju skaitsVakcinēto personu skaits1
A B0102
6–23 mēnešus (ieskaitot) veci bērni 1  
Bērni (no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot)), kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām 2  
Grūtnieces 3  
Ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas 4  
Ilgstošas sociālās aprūpes centra klienti 5  
Ilgstošas sociālās aprūpes centra darbinieki 6  
Personas vecumā no 65 gadiem 7  
Pieaugušie, kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām 8  

Bērni no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem (ieskaitot)

Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums9  
Personas vecumā virs 50 gadiemAr 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums10  
Citas, pie riska grupām nepiederošas personas

Ar 1. decembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums

11  
Kopā 12  

Piezīme. 1 Pabeigts vakcinācijas kurss (1 vai 2 potes atkarībā no pacienta vecuma un vakcīnas).

 
12.A./B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums
Vakcīnas nosaukumsNosacījumi/izņēmumiRindas numursAtlikums (deva)Pasūtījums (deva)
A B0102
Vakcīna pret sezonālo gripu 6–23 mēnešus (ieskaitot) vecu bērnu vakcinācijai 1  
Vakcīna pret sezonālo gripu 24 mēnešus–17 gadus (ieskaitot) vecu bērnu vakcinācijai 2  
Vakcīna pret sezonālo gripu grūtnieču vakcinācijai 3  
Vakcīna pret sezonālo gripu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu vakcinācijai 4  
Vakcīna pret sezonālo gripu ilgstošas sociālās aprūpes centra klientu vakcinācijai 5  
Vakcīna pret sezonālo gripu ilgstošas sociālās aprūpes centra darbinieku vakcinācijai 6  
Vakcīna pret sezonālo gripu personu vecumā no 65 gadiem vakcinācijai 7  
Vakcīna pret sezonālo gripu to pieaugušo vakcinācijai, kuri pieder pie noteiktām veselības riska grupām 8  
Vakcīna pret sezonālo gripu bērnu no 24 mēnešu līdz 17 gadu (ieskaitot) vakcinācijai

Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums

9  
Vakcīna pret sezonālo gripu personu vecumā virs 50 gadiem vakcinācijai

Ar 1. novembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums

10  
Vakcīna pret sezonālo gripu citu, pie riska grupām nepiederošu personu, vakcinācijai

Ar 1. decembri, ja ir attiecīgs Slimību profilakses un kontroles centra lēmums

11  
Kopā 12  
 
13. Nevakcinētu kontaktpersonu vakcinācija atbilstoši epidemioloģiskām indikācijām
Infekcijas slimībaRindas numursVakcinēto personu skaitsVeikto vakcināciju skaits
AB  
Difterija1  
Poliomielīts2  
Masalas3  
Masaliņas4  
Epidēmiskais parotīts5  

 

14.A. Grūtnieču vakcinācija pret garo klepu

      Vakcinējamo grupa Rindas numursVakcinēto personu skaits
   B01
Grūtnieces1 
Kopā2 

 

14.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukumsRindas numursAtlikums (devas)Pasūtījums (devas)
AB0102
Vakcīna pret difteriju, stingumkrampjiem un garo klepu1  

 

 

Iestādes vadītājs

   

(datums*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  

Z. v.*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330

(Pielikums svītrots no 01.01.2011. ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1103, sk. grozījumu 3.punktu)

5. pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr. 330

(Pielikums MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 218 redakcijā)

Vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinēto personu pārskata veidlapa

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese

 

 
Kods
 

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

 

Pārskats par vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām
20____. gadā

 

Vecums

Vakcinācija

Reģistrēto pacientu skaits (ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu skaits decembra pēdējā nedēļā)

Vakcinēto pacientu skaits

Nevakcinēto pacientu skaits

pārslimoja

kontrindikācija

rakstiski noformēts atteikums

cits iemesls

1 gadsTuberkuloze      
B hepatīts (3. pote)     
Difterija un stinguma krampji (3. pote)     
Garais klepus (3. pote)     
b tipa Haemophilus influenzae infekcija (3. pote)     
Pneimokoku infekcija (2. pote)     
Rotavīrusu infekcija (pabeigts vakcinācijas kurss)     
2 gadiB hepatīts (4. pote)      
Difterija un stinguma krampji (4. pote)     
Garais klepus (4. pote)     
Poliomielīts (4. pote)     
b tipa Haemophilus influenzae infekcija (4. pote)     
Pneimokoku infekcija (3. pote)     
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas (1. pote)     
Vējbakas (1. pote)     
8 gadiDifterija un stinguma krampji (5. pote)      
Garais klepus (5. pote)     
Poliomielīts (5. pote)     
Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas (2. pote)     
Vējbakas (2. pote)     
13 gadi (meitenes)Cilvēka papilomas vīrusa infekcija (pabeigts vakcinācijas kurss)      
13 gadi (zēni)Cilvēka papilomas vīrusa infekcija (pabeigts vakcinācijas kurss)      
15 gadiDifterija un stinguma krampji (6. pote)      
Poliomielīts (6. pote)     
B hepatīts (3. pote)     
Pieaugušie (25 gadi un vecāki)Difterija un stinguma krampji (3. pote vai balstvakcinācija)      

 

 

 

 

Iestādes vadītājs

   

(datums*)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

  

Z. v.*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330
Vakcinācijas iestādes, kurās veic vakcināciju pret dzelteno drudzi

(Pielikums MK 23.05.2006 noteikumu Nr. 417 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr. 416; MK 17.04.2012. noteikumiem Nr. 267; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 446; MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

1. Akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.

2. (Svītrots ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Diplomātiskā servisa medicīnas centrs”.

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kronoss”.

5. (Svītrots ar MK 19.03.2019. noteikumiem Nr. 125)

6. (Svītrots ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 446)

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIA UNA”.

8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs 4”.

9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".

10. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

11. Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs.

12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca".

13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bowarin centrs".

15. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".

7.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumiem Nr.330

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 23.05.2006. noteikumiem Nr.417)

Starptautiskais sertifikāts par vakcināciju vai revakcināciju pret dzelteno drudzi

International certificate of vaccination or revaccination against yellow fever

Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la fiévre jaune

(Pielikums svītrots ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.416)

8. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra
noteikumiem Nr. 330

(Pielikums MK 19.03.2019. noteikumu Nr. 125 redakcijā)

Pārskats par vakcīnu norakstīšanu/atdošanu atpakaļ

(vajadzīgo pasvītrot)

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese
 

Kods

 
(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

Informācija par vakcīnu

1. Nosaukums 
2. Sērijas numurs 
3. Derīguma termiņš 
4. Saņemšanas datums 
5. Norakstīšanas iemesls/atdošanas atpakaļ iemesls 
 (norāda kodu* atbilstoši vakcīnu norakstīšanas/
atdošanas atpakaļ iemeslu klasifikatoram)
6. Daudzums 
7. Fakta konstatēšanas datums 
8. Norakstīšanas/atdošanas atpakaļ datums 
9. Iznīcināšanas datums 
10. Iznīcināšanas veids 
 
Piezīmes (ja nepieciešams) 
 
 
 Iestādes vadītājs   
(datums**) (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Z. v.**

Iemeslu klasifikators vakcīnu norakstīšanai/atdošanai atpakaļ

Kods*Iemesls vakcīnas norakstīšanai/atdošanai atpakaļ
01Beidzies vakcīnas derīguma termiņš
02Vakcīnas flakonam (ampulai vai šļircei) nav marķējuma
03Marķējuma informācija nav salasāma
04Atklāta marķējumā sniegtās informācijas neatbilstība saturam
05Saņemta bojāta vakcīna (nelabvēlīgu ražošanas vai transportēšanas faktoru ietekme)
06Vakcīna acīmredzami bojāta ārstniecības iestādē
07Ir aizdomas vai pazīmes, kas liecina par vakcīnas uzglabāšanas režīma neievērošanu
08Konstatēta vakcīnas vai šķīdinātāja redzama neatbilstība lietošanas instrukcijā norādītajām fizikālajām īpašībām
09Vakcīnas šķīdinātājs nav paredzēts konkrētajai vakcīnai
10Vakcīnas lietošana apturēta vai atsaukta
11Vakcinācijas iestāde pārtrauc savu darbību
12Cits iemesls (norādīt)

Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vakcinācijas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 330Pieņemts: 26.09.2000.Stājas spēkā: 30.09.2000.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 341/343, 29.09.2000.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
11215
{"selected":{"value":"10.05.2023","content":"<font class='s-1'>10.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2023","iso_value":"2023\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2023","iso_value":"2023\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2023.-09.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2022","iso_value":"2022\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2022.-06.02.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2022","iso_value":"2022\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2022.-12.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2022","iso_value":"2022\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2022.-24.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2021","iso_value":"2021\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2021.-03.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2021","iso_value":"2021\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2021.-27.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2021","iso_value":"2021\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2021.-17.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2020","iso_value":"2020\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2020.-01.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2020","iso_value":"2020\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-20.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2019","iso_value":"2019\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2019.-01.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-22.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2013","iso_value":"2013\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2013.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.08.2013","iso_value":"2013\/08\/03","content":"<font class='s-1'>03.08.2013.-30.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-02.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2012","iso_value":"2012\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2012.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-24.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2010","iso_value":"2010\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-19.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2010","iso_value":"2010\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-30.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2009","iso_value":"2009\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2009.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2008","iso_value":"2008\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2008.-18.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2008","iso_value":"2008\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2008.-13.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2007","iso_value":"2007\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2007.-01.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2006","iso_value":"2006\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2006.-12.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2006","iso_value":"2006\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2006.-05.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2004","iso_value":"2004\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2004.-06.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-31.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2002","iso_value":"2002\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2002.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2002","iso_value":"2002\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2002.-04.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2001","iso_value":"2001\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2001.-08.01.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2000","iso_value":"2000\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2000.-26.10.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)