Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"

This document has not been officially translated by the State Language Centre.
 
Document information
Title: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme .. Status:
In force
in force
Issuer: Cabinet of Ministers Type: regulation Document number: 814Adoption: 14.12.2021.Entry into force: 17.12.2021.Publication: Latvijas Vēstnesis, 243, 16.12.2021. OP number: 2021/243.9
Related documents
  • Amendment to
  • Issued pursuant to
  • Annotation / draft legal act
328441
17.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"