Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Par Ministru prezidenta 1999.gada 6.februāra rīkojuma Nr.37 "Par nepieciešamajiem pasākumiem Baltijas valstu saskaņotas lauksaimniecības atbalsta politikas, ārējās tirdzniecības politikas un vienotu tirdzniecības tehnisko un sanitāro barjeru izstrādei un īstenošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu

This document has not been officially translated by the State Language Centre.
 
Document information
Title: Par Ministru prezidenta 1999.gada 6.februāra rīkojuma Nr.37 "Par nepieciešamajiem pasākumiem Baltijas .. Status:
In force
in force
Issuer: Prime Minister Type: order Document number: 475Adoption: 16.12.1999.Entry into force: 16.12.1999.Publication: Latvijas Vēstnesis, 428/433, 21.12.1999.
Related documents
  • Changes legal status of
14749
16.12.1999
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"