Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1036

Rīgā 2004.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 7.§)
Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta un pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem, samaksas kārtību par minētajiem pakalpojumiem, kā arī kārtību, kādā veidojamas plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu centralizētas rindas.

2. Veselības aprūpes iedalījums ir šāds:

2.1. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

2.2. primārā veselības aprūpe;

2.3. sekundārā veselības aprūpe:

2.3.1. sekundārā ambulatorā veselības aprūpe;

2.3.2. sekundārā stacionārā veselības aprūpe;

2.4. terciārā veselības aprūpe:

2.4.1. terciārā ambulatorā veselības aprūpe;

2.4.2. terciārā stacionārā veselības aprūpe.

3. Veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus izlieto:

3.1. samaksai par šo noteikumu 2.punktā minētajiem pakalpojumiem;

3.2. samaksai par kompensējamām zālēm un medicīnas ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

3.3. samaksai par centralizētajiem iepirkumiem.

4. Rezerves fonda līdzekļus veido valsts budžeta līdzekļi atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam un līdzekļi, ko ieskaita citas Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis par viņu pilsoņiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas Republikā. Rezerves fonda līdzekļus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izmanto šādos gadījumos:

4.1. neplānoti mainās pacientu skaits (izņemot epidēmiju gadījumus atbilstoši epidemioloģisko drošību regulējošiem normatīvajiem aktiem);

4.2. prasību izpildei, kuras noteiktas veselības aprūpes jomu regulējošos starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību aktos par sociālās drošības shēmu piemērošanu personām, kas pārvietojas Eiropas Savienības teritorijā;

4.3. pasākumiem, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām;

4.4. veselības aprūpes reformas nodrošināšanai un pakalpojumu sniedzēju struktūras optimizācijai.

(Grozīts ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.419)

5. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) šo noteikumu 2.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai paredzētos valsts budžeta līdzekļus plāno novirzīt:

5.1. samaksai par ambulatorajiem ārstniecības pakalpojumiem — ne mazāk kā 32 % apmērā;

5.2. samaksai par stacionārajiem ārstniecības pakalpojumiem — ne vairāk kā 61,6 % apmērā;

5.3. samaksai par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu pakalpojumiem — ne mazāk kā 6,4 % apmērā.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

6. Persona saņem no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, ievērojot šajos noteikumos un citos veselības aprūpi reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

7. Saņemot veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā. Ambulatori un dienas stacionārā veiktie diagnostiskie izmeklējumi un operācijas, par kurām veicamas pacientu iemaksas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumu, noteiktas 32. un 33.pielikumā.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

8. Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi nedrīkst pārsniegt 80 latu.

9. Pacienta iemaksu kopsumma par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 150 latu.

10. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

10.1. bērni vecumā līdz 18 gadiem;

10.2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

10.3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;

10.4. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

10.5. tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

10.6. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

10.7. pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

10.8. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 22.pielikumā noteikto infekcijas slimību gadījumos;

10.9. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

10.10. valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;

10.11. visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktisko apskati šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā kārtībā;

10.12. visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju imunizācijas valsts programmas ietvaros vai pasīvo imūnterapiju.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

11. Pacienta iemaksu par šo noteikumu 10.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām, kā arī pacienta iemaksu pacienta nāves gadījumā sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

12. Pacienta iemaksu iekasē ārstniecības iestāde.

13. No valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz tās ārstniecības iestādes, kuras noslēgušas līgumu ar aģentūru, kā arī valsts aģentūras un valsts pārvaldes iestādes, kuras veselības aprūpes pakalpojumus sniedz saskaņā ar nolikumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

14. No valsts budžeta neapmaksā veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav līgumattiecībās ar aģentūru esoša ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību šajos noteikumos minētajos gadījumos), un nesedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

14.1. par ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas–žokļu šķeltņu gadījumos personai vecumā līdz 22 gadiem), par silantu lietošanu, par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm — pilnā apmērā;

14.2. par ambulatori veicamajām injekcijām ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi (izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas slimniekiem);

14.3. par pirmreizējiem medicīniski profilaktiskajiem pasākumiem, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī par obligātajām veselības pārbaudēm, ja mainās darba vides faktori;

14.4. par periodiskajām medicīniskajām apskatēm, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ;

14.5. par legālu abortu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grūtniecības pārtraukšanas organizatorisko kārtību;

14.6. par spermas donoru bankas uzturēšanu, mākslīgo insemināciju, in vitro fertilizāciju;

14.7. par tādiem pašiem vai informatīvi līdzvērtīgiem izmeklējumiem sekundārajā veselības aprūpē, kuri atkārtoti veikti mēneša laikā no dienas, kad veikts izmeklējums ar ģimenes ārsta nosūtījumu (izņemot gadījumus, ja pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību);

14.8. par seksoloģisko ārstēšanu;

14.9. par ārstnieciskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos;

14.10. par kosmetoloģiskajiem pakalpojumiem un estētiski ķirurģiskām operācijām;

14.11. par homeopātisko ārstēšanu;

14.12. par redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi, izņemot briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm;

14.13. par dzirdes aparātu (izņemot kohleāros implantus bērniem) iegādi;

14.14. par psihoterapeitisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila nodaļās vai specializētās slimnīcās);

14.15. par vakcināciju (izņemot pasīvo imūnterapiju un valsts imunizācijas programmā noteiktās vakcinācijas);

14.16. par profilaktiskajām un citām medicīniskajām apskatēm (izņemot šo noteikumu 2.pielikumā minētās profilaktiskās apskates);

14.17. par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu (izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodrošināšanai);

14.18. par tādu pacientu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;

14.19. par speciālistu un stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, ja pacients rakstiski atsakās no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pats vai trešā persona veic maksājumus par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;

14.20. par ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

14.21. par orgānu un audu transplantāciju (izņemot asinis un to preparātus, nieres, autologās perifērisko asiņu cilmes un alogēnās asiņu cilmes šūnas, kaulus un saistaudus, fasciju, ādu, cīpslas, skrimšļaudus, sirds vārstuļus un radzenes);

14.22. par speciālistu mājas vizīti (izņemot psihiatra mājas vizītes pie psihiatriskiem slimniekiem pēc psihiatra izvēles);

14.23. par ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:

14.23.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

14.23.2. I grupas invalīdiem;

14.23.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;

14.24. par ambulatori veiktajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem (izņemot šo noteikumu 3.pielikumā minētos izmeklējumus);

14.25. par konsultācijām, klīniskajiem un paraklīniskajiem diagnosticējošajiem izmeklējumiem, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām. Samaksu par minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic tiesu medicīnas ekspertīzes pieprasītājs;

14.26. par medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:

14.26.1. pacientus, kas medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai nosūtīti tieši no reģionālajām vai lokālajām daudzprofilu slimnīcām vai specializētajiem centriem (slimnīcām) un stacionēti rehabilitācijai sešu mēnešu laikā pēc izrakstīšanās no minētajām ārstniecības iestādēm;

14.26.2. pacientus ar nervu sistēmas iedzimtu un iegūtu organisku bojājumu sekām ar paralīzi;

14.26.3. dinamisko novērošanu saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

14.26.4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;

14.26.5. ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju;

14.26.6. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

14.27. par ķirurģiskām operācijām slimnīcās (izņemot reģionālās un lokālās neatliekamās palīdzības slimnīcas, specializētos centrus un specializētās slimnīcas, stacionāro ārstniecības iestāžu ambulatorās nodaļas un dienas stacionārus);

14.28. par pacientu īslaicīgo sociālo aprūpi ārstniecības iestādēs (pamatdiagnozes saskaņā ar Starptautisko statistisko slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK-10 red.) kodiem: Z59 — ar dzīvesvietu un ekonomiskiem apstākļiem saistītas problēmas; Z60 — ar sociālo vidi saistītas problēmas);

14.29. par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus sniegušas ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas, kurām nav līgumattiecību ar aģentūru;

14.30. par ārstēšanos sanatorijās un kūrortos;

14.31. par ambulatorajām fizikālās medicīnas manipulācijām (izņemot šo noteikumu 5.pielikumā minētās manipulācijas bērniem).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

15. Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz maksu par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem šādām personām:

15.1. Aizsardzības ministrija:

15.1.1. pacienta iemaksas — profesionālā militārā dienesta karavīriem, militārajiem darbiniekiem un obligātā militārā dienesta karavīriem, kā arī atvaļinātajiem karavīriem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizsardzības jomā ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi;

15.1.2. par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti profesionālā un obligātā dienesta karavīriem un militārajiem darbiniekiem, kā arī atvaļinātajiem karavīriem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi, veicot medicīnisko ekspertīzi vai dispanserizāciju;

15.1.3. par ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti zemessargiem veselības pārbaudes (dispanserizācijas) laikā;

15.2. Tieslietu ministrija — personām, kuras atrodas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pakļautībā esošajās brīvības atņemšanas iestādēs (izņemot medikamentus tuberkulozes un HIV/AIDS ārstēšanai, ko apmaksā no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem);

15.3. Iekšlietu ministrija:

15.3.1. Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem un izglītojamajiem ar speciālajām dienesta pakāpēm — sedz pacientu iemaksas un maksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus šīm personām ir tiesības saņemt saskaņā ar iekšlietu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurus neapmaksā no Veselības ministrijai veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem;

15.3.2. patvēruma meklētājiem, kā arī ārzemniekiem, kuri aizturēti Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, — par veselības aprūpes pakalpojumiem, kuri nepieciešami viņu izmitināšanas laikā un vietā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem garantēti šīm personām (izņemot neatliekamo palīdzību, dzemdību palīdzību un Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus, kā arī tuberkulozes ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus apmaksā no Veselības ministrijai veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem). Ja šo personu veselības aprūpe ir apdrošināta, veselības aprūpes izdevumus sedz apdrošinātājs;

15.3.3. par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas ambulatori sniegti Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās ievietotajām personām (izņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību un Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus, kad veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā no Veselības ministrijai veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem).

16. Ja personai, kurai veselības kaitējums ir nodarīts prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma rezultātā, veselības aprūpes pakalpojumi ir sniegti par valsts budžeta līdzekļiem, aģentūra regresa kārtībā piedzen šos izdevumus no personas, kuru par vainīgu atzinusi kompetenta institūcija.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

II. Primārās veselības aprūpes organizācija

17. Primārā veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji sniedz personai ambulatorajās ārstniecības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādes ambulatorajā nodaļā vai dzīvesvietā.

18. Primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji ir:

18.1. ģimenes ārsts;

18.2. ārsta palīgs;

18.3. māsa;

18.4. vecmāte;

18.5. zobārsts, zobārsta asistents, zobārsta māsa un higiēnists.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

19. Primārās veselības aprūpes pakalpojumus persona saņem:

19.1. pēc savas iniciatīvas vēršoties pie ģimenes ārsta, zobārsta vai higiēnista;

19.2. pēc ģimenes ārsta uzaicinājuma, tai skaitā profilaktiskās apskates programmas ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

20. Katrai personai ir tiesības izvēlēties ģimenes ārstu. Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un aizpilda reģistrācijas anketu (6.pielikums), kuru paraksta persona un ģimenes ārsts.

21. Ģimenes ārsts var nepiekrist personas reģistrācijai savu pacientu sarakstā, ja:

21.1. personas dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas, kuru nosaka aģentūras un ģimenes ārsta noslēgtajā līgumā atbilstoši aģentūras apstiprinātajam un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajam ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas plānam;

21.2. ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 2000 reģistrētu pacientu vai 900 bērnu, izņemot jau reģistrēta pacienta pirmās pakāpes lejupējos radiniekus vai laulāto un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošas personas.

22. Katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pārreģistrāciju ne biežāk kā divas reizes kalendāra gada laikā (izņemot gadījumus, ja pārreģistrācijas iemesls ir dzīvesvietas maiņa).

23. Lai pārreģistrētos, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un atkārtoti aizpilda reģistrācijas anketu.

24. Šo noteikumu 20. un 23.punktā minēto aizpildīto reģistrācijas anketu ģimenes ārsts piecu darbdienu laikā iesniedz aģentūrā.

25. Lai iekļautu personu ģimenes ārsta pacientu sarakstā vai svītrotu no tā, aģentūra veic:

25.1. pacienta pirmreizējo reģistrāciju — pacientu pirmo reizi reģistrē ģimenes ārsta pacientu sarakstā;

25.2. pacienta pārreģistrāciju — iepriekš reģistrētu pacientu pārreģistrē cita ģimenes ārsta pacientu sarakstā;

25.3. pacienta reģistrācijas bloķēšanu. Tas ir reģistrācijas notikums, ar kuru pacientam piešķir statusu, kas uz laiku aptur esošo reģistrāciju un nepieļauj pacienta pārreģistrāciju pie cita ģimenes ārsta;

25.4. pacientu reģistrācijas atbloķēšanu. Tas ir reģistrācijas notikums, ar kuru pacientam atjauno reģistrāciju, kāda viņam bija pirms tās bloķēšanas;

25.5. pacienta svītrošanu — pacientu svītro no ģimenes ārsta pacientu saraksta.

26. Ja ģimenes ārsts izbeidz līgumattiecības ar aģentūru, aģentūra vietējos plašsaziņas līdzekļos izziņo ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu pārreģistrāciju. Pārreģistrācijas termiņš ir vismaz 30 kalendāra dienu.

27. Pacienti 30 kalendāra dienu laikā izvēlas citu ģimenes ārstu no aģentūras piedāvātā ģimenes ārstu saraksta un iesniedz reģistrācijas anketu izvēlētajam ģimenes ārstam.

28. Pacientus, kuri 30 kalendāra dienu laikā nav pārreģistrējušies pie cita ģimenes ārsta, aģentūra ir tiesīga pārreģistrēt pie šo noteikumu 27.punktā minētajā sarakstā iekļautajiem ģimenes ārstiem.

29. Ja pārreģistrāciju veic saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu, aģentūra un ģimenes ārsts vienojas par pārreģistrējamo pacientu skaitu un rakstiski informē pacientus par pārreģistrāciju.

30. Bērnus, kuriem piešķirts personas kods, bet kuri nav reģistrēti pie ģimenes ārsta, aģentūra ir tiesīga piereģistrēt pie bērna mātes, tēva vai aizbildņa ģimenes ārsta pēc iepriekšējas reģistrācijas saskaņošanas ar attiecīgo ģimenes ārstu.

31. Ja ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu skaits pārsniedz šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minēto skaitu, aģentūra ir tiesīga piedāvāt ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas dzīvojošiem pacientiem reģistrēties pie ģimenes ārsta, kura darbības pamatteritorijā pacients dzīvo.

32. Ārstniecības likuma 42.pantā noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz ģimenes ārsta iesniegumu un Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas pārbaudes atzinumu, aģentūra ir tiesīga svītrot pacientu no ģimenes ārsta pacientu saraksta un informēt par to pacientu. Pacientam ir tiesības reģistrēties pie cita ģimenes ārsta.

33. Latvijas Republikas valstiskās piederības statusu zaudējušos un mirušos pacientus no pacientu saraksta svītro aģentūra, pamatojoties uz informāciju, kuru tā saņem no Iedzīvotāju reģistra.

34. Pacienta reģistrāciju aģentūra bloķē:

34.1. psihiatriskajās slimnīcās dzīvojošiem pacientiem;

34.2. ieslodzījuma vietās esošām personām;

34.3. personām, kas uzturas ārpus Latvijas Republikas ilgāk par sešiem mēnešiem.

35. Ja ir zudis šo noteikumu 34.punktā minētais pacienta reģistrācijas bloķēšanas iemesls, aģentūra atbloķē pacienta reģistrāciju.

36. Ģimenes ārstam ir tiesības saņemt no aģentūras pilnu savu pacientu sarakstu (elektroniskā (tai skaitā izmantojot interneta pieslēgumu) vai rakstiskā veidā) un informāciju par izmaiņām sarakstā.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

37. Aģentūra ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc reģistrācijas anketas saņemšanas nosūta pacientam rakstisku paziņojumu par reģistrāciju. Ģimenes ārstam nosūta reģistrācijas anketu ar atzīmi par reģistrācijas datumu. Anketu ģimenes ārsts uzglabā, kamēr pacients ir reģistrēts viņa pacientu sarakstā. Ja pacients pārreģistrējas pie cita ģimenes ārsta, aģentūra piecu darbdienu laikā informē to ģimenes ārstu, no kura pacientu saraksta persona ir izstājusies.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

38. Persona var būt reģistrēta tikai pie viena ģimenes ārsta.

39. Pēc personas pieprasījuma aģentūra sniedz informāciju par ģimenes ārstiem, pie kuriem var reģistrēties, šo ģimenes ārstu prakses atrašanās vietu un kārtību, kādā notiek reģistrācija. Minēto informāciju aģentūra ievieto savā mājas lapā internetā.

40. Ģimenes ārsta pacients ir:

40.1. persona, kura reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā;

40.2. ģimenes ārsta pacientu sarakstā nereģistrējusies persona (turpmāk — īslaicīgais pacients):

40.2.1. persona, kuru ģimenes ārsts ir piekritis iekļaut savā ģimenes ārsta pacientu sarakstā, bet kura vēl nav saņēmusi reģistrācijas apstiprinājumu no aģentūras;

40.2.2. persona, kura īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējums, apciemojums) laikā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimusi un vērsusies pēc ģimenes ārsta palīdzības saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu;

40.2.3. persona, kura periodiski atrodas tuvinieku vai aizbildņu aprūpē attiecīgā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

40.2.4. persona, kurai vakcināciju veic vakcinācijas iestādē un kura nav reģistrēta ģimenes ārsta pacientu sarakstā.

41. Katrs ģimenes ārsts atbilstoši līgumam ar aģentūru sniedz veselības aprūpes pakalpojumus darbības pamatteritorijā, nodrošinot savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpi.

42. Ģimenes ārsts savā pacientu sarakstā reģistrētam pacientam var sniegt veselības aprūpes pakalpojumus arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, par to rakstiski vienojoties ar pacientu.

42.1 Ģimenes ārsta pienākums ir:

42.1 1. konstatēt pie viņa reģistrētā vai viņa aprūpē esoša mājas apstākļos miruša pacienta nāves faktu, kā arī, ja ģimenes ārstam ir zināms nāves cēlonis, izsniegt normatīvajos aktos par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību noteiktos dokumentus;

42.1 2. normatīvajos aktos par patolog­anatomisko izmeklēšanu noteiktajos gadījumos nosūtīt mirušo patologanatomiskai izmeklēšanai;

42.1 3. informēt Valsts policijas teritoriālo iestādi, ja ģimenes ārstam ir aizdomas par vardarbīgu nāvi.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

43. Ģimenes ārsts kopīgi ar māsu vai ārsta palīgu atbilstoši specialitātes nolikumam nodrošina pacientam veselības aprūpes pakalpojumu ģimenes ārsta prakses vietā vai darbavietā (ja ģimenes ārsts ir darbinieks ārstniecības iestādē) un pacienta dzīvesvietā, ievērojot šādus nosacījumus:

43.1. pacientu kopējais pieņemšanas laiks — ne mazāk par 20 stundām nedēļā;

43.2. prakses darba laiks — ne mazāk par 40 stundām nedēļā;

43.3. laiks, kad pacientus pieņem ģimenes ārsts, — gan rīta (laikā no plkst.8.00 līdz 13.00), gan vakara (laikā no plkst.13.00 līdz 19.00) stundās;

43.4. noteikts pieņemšanas laiks pacientiem bez iepriekšēja pieraksta (akūtiem pacientiem) katru dienu — ne mazāk par stundu;

43.5. noteikts pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu;

43.6. primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana piecu darbdienu laikā;

43.7. mājas vizīšu pieteikšanas nodrošināšana darbdienās — vismaz līdz plkst.15.00.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

43.1 Ārpus šo noteikumu 43.punktā minētā darba laika ģimenes ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus var nodrošināt dežūrārsts (ārsts, kurš sniedz primārās veselības aprūpes pakalpojumus ārpus ģimenes ārstu darba laika).

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

44. Izvērtējot pacienta veselības stāvokli, ģimenes ārsts savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu var nosūtīt saņemt sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus.

45. Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar informāciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā informācija par aizvietošanu ir publiski pieejama.

46. Ja ģimenes ārsta prombūtne nepārsniedz mēnesi, ģimenes ārsts par to informē aģentūru. Ja ģimenes ārsta prombūtne pārsniedz vienu mēnesi, ģimenes ārsts ar aģentūru saskaņo savas prombūtnes laiku un informē par ģimenes ārstu, kas viņu aizvietos.

47. Ģimenes ārsts nodrošina, lai viņa prombūtnes laikā viņu aizvietotu cits ģimenes ārsts. Ja ģimenes ārsts nevar nodrošināt aizvietošanu, viņš par to 30 dienas iepriekš informē aģentūru. Aģentūra ģimenes ārstam piedāvā izvēlēties iespējamos aizvietotājus, ievērojot ģimenes ārsta iespējamā aizvietotāja sniedzamo pakalpojumu apjomu un teritoriālo izdevīgumu.

48. Ģimenes ārsts nodrošina šo noteikumu 43.punktā minētās māsas vai ārsta palīga aizvietošanu viņu prombūtnes laikā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

48.1. māsu var aizvietot māsa vai ārsta palīgs;

48.2. ārsta palīgu var aizvietot ārsta palīgs vai māsa.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

49. Ja ģimenes ārsts ir darbinieks ārstniecības iestādē, ģimenes ārsta aizvietošanu nodrošina ārstniecības iestāde saskaņā ar šo noteikumu 46., 47. un 48.punktu.

50. Aģentūra veido šo noteikumu 18.1., 18.2. un 18.3.apakšpunktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju gaidīšanas sarakstu.

51. Ģimenes ārstu reģistrē ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstā, ja ģimenes ārsts ir iesniedzis aģentūrā rakstisku iesniegumu, kurā izteicis vēlēšanos strādāt par ģimenes ārstu aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā un būt līgumattiecībās ar aģentūru.

52. Māsu vai ārsta palīgu reģistrē māsu un ārstu palīgu gaidīšanas sarakstā, ja māsa vai ārsta palīgs ir iesniedzis aģentūrā rakstisku iesniegumu, kurā izteicis vēlēšanos strādāt kopā ar ģimenes ārstu aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

53. Ģimenes ārstu svītro no ģimenes ārstu gaidīšanas saraksta, ja:

53.1. ģimenes ārsts izteicis šādu vēlēšanos;

53.2. ir anulēts ģimenes ārsta sertifikāts;

53.3. ģimenes ārsts ir svītrots no ārstniecības personu reģistra;

53.4. ģimenes ārsts neievēro šajos noteikumos noteikto primārās veselības aprūpes kārtību vai ar aģentūru noslēgtajā līgumā ietvertos noteikumus;

53.5. pie ģimenes ārsta nav reģistrējies minimālais pacientu skaits, ņemot vērā teritorijas nodrošinājumu ar ģimenes ārstu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

54. Māsu vai ārsta palīgu svītro no māsu un ārsta palīgu gaidīšanas saraksta, ja:

54.1. māsa vai ārsta palīgs ir izteikuši šādu vēlēšanos;

51.2. māsai vai ārsta palīgam ir anulēts attiecīgi māsas vai ārsta palīga sertifikāts;

54.3. māsa vai ārsta palīgs ir svītroti no ārstniecības personu reģistra.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

III. Primārās veselības aprūpes finansēšana

55. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra plāno atbilstoši šādām teritorijām:

55.1. Rīga (Rīga, Jūrmala, Rīgas rajons);

55.2. Kurzeme (Liepāja, Liepājas rajons, Ventspils, Ventspils rajons, Talsu rajons, Kuldīgas rajons, Saldus rajons, Tukuma rajons);

55.3. Latgale (Daugavpils, Daugavpils rajons, Rēzekne, Rēzeknes rajons, Preiļu rajons, Krāslavas rajons, Ludzas rajons);

55.4. Vidzeme (Valmieras rajons, Cēsu rajons, Madonas rajons, Alūksnes rajons, Valkas rajons, Limbažu rajons, Balvu rajons, Gulbenes rajons);

55.5. Zemgale (Jelgava, Jelgavas rajons, Dobeles rajons, Jēkabpils rajons, Aizkraukles rajons, Bauskas rajons, Ogres rajons).

56. Primārās veselības aprūpes finansēšanai plāno ne mazāk kā 20 % no valsts budžeta līdzekļiem, kas paredzēti samaksai par veselības aprūpes pakalpojumiem. Līdzekļus samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra novirza administrēšanai aģentūras teritoriālajām nodaļām, ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaitu un vecumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumā minēto formulu.

57. Šo noteikumu 56.punktā minētos valsts budžeta līdzekļus aģentūras teritoriālās nodaļas plāno novirzīt samaksai par:

57.1. ģimenes ārstu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā maksājumam, kuru aprēķina, ņemot vērā reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta pacientu sarakstā, minēto pacientu dalījumu pa vecuma grupām un ģimenes ārsta pakalpojuma patēriņa koeficientu (kapitācijas naudu) saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu, paredzot kapitācijas naudas līdzekļus ne mazāk kā 30% apmērā no šo noteikumu 56.punktā paredzētajiem līdzekļiem samaksai par primārās veselības aprūpes pakalpojumiem. Noteikt mēneša vidējo kapitācijas naudas maksājumu:

57.1.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

57.1.2. 0,539 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu;

57.2. māsas un ārsta palīga darbu;

57.3. zobārstu, zobārstu asistentu, zobārsta māsu un higiēnistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

57.4. to pacientu veselības aprūpi, kuri nav reģistrēti pie ģimenes ārsta;

57.5. vecmātes, dežūrārsta, vakcinācijas koordinatora darbu;

57.6. speciālistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (ar ģimenes ārstu nosūtījumu);

57.7. ģimenes ārstu veiktajām ārstnieciskajām manipulācijām.

(Grozīts ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.419; MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954; 57.1.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2006., sk. 226.2 punktu)

58. Ģimenes ārstu mēneša ieņēmumus par pacientu aprūpi veido:

58.1. maksājums, kuru aprēķina, ņemot vērā reģistrēto pacientu skaitu ģimenes ārsta pacientu sarakstā, minēto pacientu dalījumu pa vecuma grupām un ģimenes ārsta pakalpojuma patēriņa koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu;

58.2. fiksētais maksājums ģimenes ārsta prakses uzturēšanai 160 latu apmērā;

58.3. samaksa par ģimenes ārsta veiktajām manipulācijām (saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu) līdz 7 % apmērā no šo noteikumu 56.punktā minētajiem veselības aprūpes finansēšanas līdzekļiem;

58.4. fiksētās piemaksas saskaņā ar šo noteikumu 10.pielikumu;

58.5. samaksa par īslaicīgo pacientu (pacienti, kas nav reģistrēti pie ģimenes ārsta, kurš sniedz veselības aprūpes pakalpojumu) aprūpi saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu;

58.6. māsas un ārsta palīga darba samaksa saskaņā ar šo noteikumu X nodaļu;

58.7. līdzekļi samaksai par speciālistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (ar ģimenes ārsta nosūtījumu) — ne vairāk kā 75 % apmērā no piešķirto līdzekļu atlikuma, kas nav izlietots samaksai par speciālistu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (ar ģimenes ārsta nosūtījumu);

58.8. samaksa par cita ģimenes ārsta aizvietošanu, aizvietojot uz laiku, ilgāku par vienu mēnesi, — atbilstoši aizvietojamās prakses mēneša ieņēmumu aprēķinam saskaņā ar šo noteikumu 58.1., 58.2., 58.3., 58.4., 58.5., 58.6. un 58.7.apakšpunktu, ja aizvietotājs pilnībā nodrošina aizvietojamā ģimenes ārsta pacientu aprūpi. Ja ģimenes ārsta aizvietotājs pilnībā nenodrošina aizvietojamo pacientu aprūpi, par ko ģimenes ārsta aizvietotājs informē aģentūru, vai informācija par pilna apjoma veselības aprūpes pakalpojumu nenodrošināšanu apstiprinās aģentūras veiktās pārbaudes laikā — samaksu samazina atbilstoši sniegtajam veselības aprūpes apjomam.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

59. Aprēķināto mēneša kapitācijas naudu attiecīgā ģimenes ārsta pacientu veselības aprūpei aģentūras teritoriālā nodaļa sadala:

59.1. pamatmaksājumā — 85 % apmērā no aprēķinātās mēneša kapitācijas naudas apmēra;

59.2. ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgajā maksājumā — 15 % apmērā no aprēķinātās mēneša kapitācijas naudas apmēra.

60. Ģimenes ārsta darbības novērtējuma mainīgo maksājumu sadala ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējuma mainīgajā maksājumā un ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma mainīgajā maksājumā proporcijā 1:1.

61. Ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējuma mainīgo maksājumu aģentūras teritoriālās nodaļas aprēķina atbilstoši šo noteikumu 11.pielikumam.

62. Ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma mainīgo maksājumu aprēķina, pamatojoties uz ģimenes ārsta gada darbības rādītāju izvērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumu.

63. No kapitācijas naudas mainīgā ārsta darbības novērtējuma (mēneša un gada) maksājuma neizmaksātās daļas aģentūras teritoriālās nodaļas veido uzkrājumus, kurus izlieto šādiem mērķiem:

63.1. primārās veselības aprūpes attīstīšanai reģionā (piemēram, prakšu atvēršana, aprīkošana, ģimenes ārstu apmācības organizēšana, jaunatvērto prakšu darbības apmaksa);

63.2. izmaksā ģimenes ārstiem, kuriem bijuši neparedzēti izdevumi sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos viņu darbības pamatteritorijā.

63.1 Šo noteikumu 43.1 punktā minētajam dežūrārstam par darbu samaksā saskaņā ar tāmes finansējumu.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

64. Pilna darba samaksa māsai un ārsta palīgam ir noteikta par:

64.1. 1800 pacientu veselības aprūpi ārsta praksē un teritorijā;

64.2. 800 pacientu vecumā līdz 18 gadiem veselības aprūpi ārsta praksē un teritorijā.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

65. Māsas un ārsta palīga darba samaksu aģentūra aprēķina, ņemot vērā ar ģimenes ārstu noslēgtā līguma nosacījumus, izmantojot vienu no šādiem aprēķina veidiem:

65.1. proporcionāli konkrētā ģimenes ārsta aprūpē esošo pacientu skaitam;

65.2. proporcionāli ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas iedzīvotāju skaitam;

65.3. proporcionāli māsas vai ārsta palīga veikto pacientu apmeklējumu skaitam.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

66. Aģentūras teritoriālās nodaļas, ņemot vērā veselības pakalpojumu sniegšanas teritoriālo apgrūtinājumu (piemēram, neattīstīta transporta infrastruktūra), var noteikt pilnu maksājumu arī par mazāka iedzīvotāju skaita veselības aprūpi, nekā tas noteikts šo noteikumu 64.punktā.

67. Māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanai maksājumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

68. Ģimenes ārsts no saviem ieņēmumiem var noteikt papildu atalgojumu māsai un ārsta palīgam.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

69. Ja pie ģimenes ārsta reģistrēti vairāk par 2000 pacientu vai 1000 bērnu, tad, aprēķinot ģimenes ārsta kapitācijas naudu, var piemērot regresa koeficientu saskaņā ar šo noteikumu 14.pielikumu, ņemot vērā šādus kritērijus:

69.1. sadarbība ar citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

69.2. ģimenes ārsta pakalpojumu saņemšanas nodrošinājums teritorijā;

69.3. primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;

69.4. sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte, tai skaitā iepriekšējā perioda darba aktivitātes un gada darbības novērtējuma rādītāji (īpaši — prakses darbības organizācija);

69.5. pacientu pārreģistrācijas iespējas pie citiem ģimenes ārstiem;

69.6. iedzīvotāju sūdzības.

69.1 Zobārstu, zobārstu asistentu, zobārstu māsu un zobu higiēnistu veikto darbu apmaksā atbilstoši zobārstniecības pakalpojumu tarifiem (27.pielikums).

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.419 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

69.2 Teritorijās ar nepietiekamu ģimenes ārstu pakalpojumu sniedzēju nodrošinājumu un apgrūtinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību aģentūra izņēmuma gadījumos slēdz līgumu ar pašvaldību par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

IV. Sekundārās un terciārās veselības aprūpes organizēšana

70. Sekundārā veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojumu kopums, ko personai sniedz kādā slimību profilā specializējusies ārstniecības persona:

70.1. ambulatorajā ārstniecības iestādē;

70.2. slimnīcas ambulatorajā nodaļā;

70.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādē, ja tajā organizēta ambulatorās palīdzības sniegšana;

70.4. dienas stacionārā;

70.5. slimnīcā.

71. Sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus persona saņem:

71.1. pēc ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma;

71.2. pēc savas iniciatīvas vēršoties pie šādiem tiešās pieejamības speciālistiem:

71.2.1. pie psihiatra, ja persona slimo ar psihisku slimību;

71.2.2. pie narkologa, ja persona slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;

71.2.3. pie ftiziopneimonologa, ja persona slimo ar tuberkulozi;

71.2.4. pie dermatovenerologa, ja persona slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

71.2.5. pie endokrinologa, ja persona slimo ar cukura diabētu;

71.2.6. pie onkologa, ja persona slimo ar onkoloģisku slimību;

71.3. pēc savas iniciatīvas vēršoties pie ginekologa, lai veiktu šo noteikumu 2.pielikumā minēto ginekoloģisko profilaktisko apskati;

71.4. pēc savas iniciatīvas vēršoties šo noteikumu 70.punktā minētajās ārstniecības iestādēs, lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību;

71.5. pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtījuma.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

72. Lai saņemtu sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus (izņemot šo noteikumu 71.2., 71.3. un 71.4.apakšpunktā minētos gadījumus), ģimenes ārsts vai speciālists noformē nosūtījumu. Nosūtījumu noformē uz veidlapas, kas apstiprināta normatīvajos aktos par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību.

73. Lai pacients saņemtu sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

73.1. kopīgi ar pacientu izvēlas konsultācijas vai diagnostiskā izmeklējuma vietu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;

73.2. informē pacientu par nepieciešamību pa tālruni vai personīgi pieteikties uz konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu. Nosūtot uz dienas stacionāru, ģimenes ārsts vai speciālists vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

74. Pacients vienojas ar šo noteikumu 73.punktā minēto ārstniecības iestādi par konkrētu laiku, kad tiks saņemta nosūtījumā norādītā konsultācija vai veikts diagnostiskais izmeklējums.

75. Nosūtījumā norādītā ārstniecības iestāde informē attiecīgo ģimenes ārstu vai speciālistu par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu atbilstoši nosūtīšanas mērķim.

76. Pacientu nosūta uz dienas stacionāru ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šādos gadījumos:

76.1. pacientam nepieciešami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi un atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešams lietot ārstniecības līdzekļus, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;

76.2. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851);

76.3. pacientam nepieciešama sarežģīta diagnostiska izmeklēšana;

76.4. pacientam pirms diagnostiskas izmeklēšanas nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana;

76.5. pacienta izmeklēšanai nepieciešams lietot anestēziju (izņemot lokālo anestēziju);

76.6. ķirurģisko operāciju veikšanai;

76.7. rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

77. Lai pacients saņemtu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

77.1. ja nepieciešama diennakts ārstniecības personas uzraudzība, nosūta pacientu uz slimnīcu, pievienojot izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;

77.2. kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;

77.3. vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

78. Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas stacionēšanai:

78.1. ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka slimnieku nav nepieciešams stacionēt, uzņemšanas nodaļa noformē stacionēšanas atteikumu un informē par to nosūtītāju;

78.2. ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

79. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nosūta pacientu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai slimnīcā atbilstoši šo noteikumu 77.1.apakšpunktā noteiktajam, nogādājot pacientu tuvākajā slimnīcā, kura atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām neatliekamās palīdzības sniegšanai.

80. Ja pacients vēršas slimnīcas uzņemšanas nodaļā pēc savas iniciatīvas un pacientu nestacionē:

80.1. un viņa stāvoklis atbilst šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.4. un 101.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, slimnīcas uzņemšanas nodaļā sniegtos ambulatoros pakalpojumus apmaksā aģentūra atbilstoši veselības aprūpes epizožu un manipulāciju tarifiem un šo noteikumu 3.pielikumam;

80.2. bet viņa stāvoklis neatbilst šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3., 101.4. un 101.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, saņemtos ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā pacients atbilstoši slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādim.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

81. Ārstniecības iestādes savstarpēji atzīst veikto izmeklējumu rezultātus mēneša laikā no izmeklējuma veikšanas dienas.

V. Sekundārās un terciārās veselības aprūpes finansēšana

82. Līdzekļus samaksai par sekundārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra plāno atbilstoši šo noteikumu 55.punktā noteiktajām teritorijām:

82.1. samaksai par speciālistu sniegtajiem ģimenes ārstu kontrolētajiem (ar ģimenes ārsta nosūtījumu) ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpoju­miem, kuru katram ģimenes ārstam aprēķina, izmantojot vienu no noteiktajiem maksājumiem:

82.1.1. maksājums par katru reģistrēto iedzīvotāju, ja pie ģimenes ārsta reģistrēto bērnu īpatsvars nepārsniedz 70%:

82.1.1.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

82.1.1.2. 0,754 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;

82.1.2. maksājums par katru reģistrēto iedzīvotāju, ja pie ģimenes ārsta reģistrēto bērnu īpatsvars pārsniedz 70%:

82.1.2.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

82.1.2.2. 0,587 latus par vienu ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrēto pacientu mēnesī;

82.2. samaksai par speciālistu sniegtajiem pārējiem sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.419; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954; 82.1.1.2. un 82.1.2.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2006., sk. 226.2 punktu)

83. Papildus šo noteikumu 82.punktā minētajiem līdzekļiem aģentūra speciālistu sniegto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai plāno un, ja nepieciešams, novirza līdzekļus no šo noteikumu 59.1.apakšpunktā minētās ģimenes ārsta kapitācijas naudas, bet ne vairāk kā 20 % no tās, ja maksa par speciālistu sniegtajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (ar ģimenes ārsta nosūtījumu) pārsniedz šo noteikumu 82.1.apakšpunktā minēto apmēru.

84. Samaksu par speciālistu sniegtajiem sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā dienas stacionārā, veic:

84.1. saskaņā ar aprūpes epizožu sarakstu (15.pielikums), manipulāciju sarakstu, par kurām veic piemaksas (16.pielikums), ambulatoro pasākumu sarakstu, kuru apmaksa netiek veikta no ģimenes ārsta kontrolētajiem naudas līdzekļiem (29.pielikums);

84.2. saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem (27.pielikums) un aprūpes epizožu tarifiem (28.pielikums);

84.3. saskaņā ar tāmes finansējumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851; MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

85. Tāmes finansējumu piemēro samaksai par šādu speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbu:

85.1. psihiatrs;

85.2. narkologs;

85.3. ftiziopulmonologs;

85.4. dermatologs venerologs;

85.5. endokrinologs;

85.6. onkologs, onkolohematologs;

85.7. diabētiskās pēdas aprūpes kabinets;

85.8. paliatīvās aprūpes kabinets;

85.9. bronhiālās astmas kabinets;

85.10. traumpunkts;

85.11. stomas kabinets.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

86. Tāmes finansējuma apmēra aprēķinā ietver:

86.1. ārstu un māsu darba algu šo noteikumu X nodaļā minētajā apmērā;

86.2. darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

86.3. darbības nodrošināšanai nepieciešamos līdzekļus.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

87. Šo noteikumu 86.3.apakšpunktā minēto līdzekļu apmēru nosaka katrai ārstniecības iestādei atsevišķi, izmantojot ārstniecības iestādes sniegtos datus par:

87.1. komunālajiem maksājumiem un ar ēkas uzturēšanu saistītajiem faktiskajiem izdevumiem;

87.2. iekšējās infrastruktūras (piemēram, mazvērtīgais inventārs, zāles, veļa, medicīnas iekārtas un ierīces) iegādes un uzturēšanas faktiskajiem izdevumiem.

88. Aģentūra samaksu par stacionārās veselības aprūpes iestādes sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic saskaņā ar šo noteikumu X nodaļā minēto pakalpojumu cenas formulu, izmantojot šādus samaksas veidus:

88.1. gadījuma samaksa par konkrētu slimības diagnozi vai diagnožu grupu;

88.2. samaksa par slimību profilos iekļautajām diagnozēm;

88.3. samaksa pēc faktiskajām gultasdienām.

89. Gadījuma samaksa ir fiksēta samaksa par noteiktu diagnozi vai diagnožu grupu, kuras ārstēšanas izmaksas, veicot ārstēšanās izmaksu uzskaiti, ir līdzīgas. Grupas veidojot, ņem vērā šādus kritērijus:

89.1. samaksas grupā iekļautās diagnozes;

89.2. samaksas grupai raksturīgās pazīmes (piemēram, ķirurģiskās operācijas, izmeklējumi, pacientu grupas);

89.3. ārstēšanās ilguma intervālu, kurā nosaka nemainīgas ārstēšanās izmaksas;

89.4. izmaksu atšķirības vecuma grupās (0–18 gadu, 18–60 gadu, vairāk par 60 gadiem);

89.5. gadījumus, kuros samaksas grupas tarifam nosaka piemaksas, — blakusdiagnozes, komplikāciju diagnozes, īpašu ārstēšanas shēmu piemērošana, specifiskas medicīnisko tehnoloģiju izmaiņas.

90. Gadījuma samaksas grupas nosaka un grupu tarifus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados, veicot pilnu ārstēšanas izdevumu uzskaiti par pārskata periodu (30. un 31.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

91. Ja pacients ārstējas īsāku laiku, nekā paredz šo noteikumu 89.3.apakšpunktā minētais intervāls, aģentūra samaksā par faktiskajām slimnīcā pavadītajām dienām (atbilstoši gultasdienas tarifam stacionārā) un par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

92. Ja pacients ārstējas ilgāku laiku, nekā paredz šo noteikumu 89.3.apakšpunktā minētais intervāls, aģentūra maksā noteikto gadījuma tarifu, pieskaitot tam naudas summu, ko veido pēcintervāla periodā pavadīto gultasdienu skaita reizinājums ar 70% no noteiktā gultasdienas tarifa stacionārā un pēcintervāla periodā veikto manipulāciju tarifu summa atbilstoši 27.pielikumam.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

93. Slimību profilu grupās diagnozes apvieno pēc klīniskajām specialitātēm, izmantojot Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK-10 red.) kodus. Slimību profilu vidējo ārstēšanas ilgumu aģentūra pārskata reizi trijos gados, izmantojot datus par ārstniecības iestāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (30. un 31.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

94. Ja pacients ārstējas īsāku laiku, nekā konkrētajam slimību profilam noteiktais vidējais ārstēšanas ilgums, vai vienādu ar to, aģentūra stacionārajai ārstniecības iestādei samaksā par faktisko slimnieka ārstēšanas laiku un par šajā laikā veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

95. Ja pacients ārstējas ilgāku laiku, nekā paredz slimību profilam noteiktais vidējais ārstēšanās ilgums, aģentūra stacionāram samaksā 70% no noteiktā gultasdienas tarifa par katru gultasdienu un par veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

96. Gultasdienas tarifus ne retāk kā reizi trijos gados nosaka kā vidējos tarifus attiecīgajā slimnīcu grupā, pamatojoties uz ārstniecības iestāžu pārskatiem par faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā (30. un 31.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

97. Veicot samaksu pēc faktiskajām gultasdienām, aģentūra stacionārajai ārstniecības iestādei samaksā par faktisko slimnieka ārstēšanas laiku un par veiktajām manipulācijām atbilstoši 27.pielikumam.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

98. Norēķinu kārtību par ārstniecības iestādes sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nosaka aģentūras un ārstniecības iestādes līgumā.

99. Aprēķinot stacionārā pavadīto gultasdienu skaitu (ārstēšanās ilgumu), pacienta iestāšanās dienu un izrakstīšanās dienu uzskata par vienu dienu.

VI. Neatliekamā medicīniskā palīdzība

100. Ja cietušais (saslimušais) ir dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī, neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz:

100.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigāde;

100.2. ārstniecības iestāde;

100.3. Katastrofu medicīnas centrs.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

101. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigāde neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajam (saslimušajam) sniedz notikuma vietā, kā arī trans­portēšanas laikā uz ārstniecības iestādi šādos gadījumos:

101.1. nelaimes gadījumi, avārijas, katastrofas, smagas mehāniskās, termiskās, ķīmiskās un kombinētās traumas, elektro­traumas, svešķermeņi elpošanas ceļos, slīkšana, smakšana, saindēšanās;

101.2. pēkšņa saslimšana vai trauma sabiedriskā vietā;

101.3. pēkšņa saslimšana vai hronisku slimību paasināšanās, kas apdraud pacienta dzīvību:

101.3.1. sirds un asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas sāpes, smakšanas lēkmes vai aizdusa, auksti sviedri, sirdsdarbības ritma traucējumi, samaņas zudums;

101.3.2. perifēro asinsvadu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes rokās vai kājās, roku vai kāju aukstums, bālums;

101.3.3. centrālās vai perifērās nervu sistēmas saslimšanas, kurām raksturīgi pēkšņi apziņas traucējumi, krampji, ģībonis, galvas vai muguras sāpes, jušanas vai kustību traucējumi;

101.3.4. kuņģa vai zarnu trakta saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes vēderā, vemšana, auksti sviedri, nepārtraukta caureja;

101.3.5. urīnceļu saslimšana, kurai raksturīgas pēkšņas sāpes jostas un krustu apvidū vai akūti urinācijas traucējumi;

101.3.6. akūti psihiskās darbības traucējumi, kuriem raksturīga agresīva rīcība vai pašnāvības mēģinājums;

101.3.7. dzīvībai bīstama jebkuras izcelsmes asiņošana;

101.3.8. dzīvībai bīstamas jebkuras izcelsmes alerģijas reakcijas;

101.3.9. bronhiālās astmas lēkme;

101.4. ja veselībai un dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešama pacienta neatliekama pārvešana atbilstoši šo noteikumu 71.1.apakšpunktā, 78. un 79.punktā noteiktajam, kā arī dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā ārstniecības iestādē;

101.5. ārpus ambulatoro ārstniecības iestāžu darba laika, ja gaidīšana līdz ambulatoro ārstniecības iestāžu darba laika sākumam var apdraudēt personas dzīvību.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

102. Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 101.punktā, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes sniegtais veselības aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādi, izņemot gadījumu, ja neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde konstatējusi nāves faktu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

102.1 Katastrofu medicīnas centrs sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību:

102.1 1. katastrofās vai ārkārtējās medicīniskās situācijās pēc glābšanas dienestu vai ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma;

102.1 2. pēc ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz pieejamās medicīniskās palīdzības iespējas šādos gadījumos:

102.12.1. smagas galvas traumas un spontāni intrakraniāli asinsizplūdumi;

102.12.2. mugurkaula traumas ar muguras smadzeņu bojājumiem;

102.12.3. smagas politraumas;

102.12.4. smags vai plašs apdegums, apsaldējums;

102.12.5. maģistrālo asinsvadu ievainojums vai akūts slēgums;

102.12.6. traumatiskas amputācijas, kur iespējama replantācija;

102.12.7.smagas akūtas ķirurģiskas saslimšanas vai ķirurģiskas operācijas smagas komplikācijas;

102.12.8. smagas iekšējas asiņošanas;

102.12.9. smags miokarda infarkts, akūti sirdsdarbības ritma traucējumi;

102.12.10. akūts augšējo elpošanas ceļu nosprostojums, ja nepieciešama bronhologa palīdzība;

102.12.11. smagas saindēšanās;

102.12.12. neskaidra infekcioza saslimšana vai masveida infekcijas saslimšana īsā laikā, kā arī pamatotas aizdomas par sevišķi bīstamu infekcijas slimību gadījumiem.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

102.2 Gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 102.1 punktā, Katastrofu medicīnas centra sniegtais veselības aprūpes pakalpojums ir maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto Katastrofu medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

103. Ambulatorā ārstniecības iestāde, slimnīcas ambulatorā nodaļa vai dienas stacionārs nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu savā darba laikā. Reģionālo un lokālo daudzprofilu slimnīcu uzņemšanas nodaļa neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz visu diennakti.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

104. Neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāde reģistrē neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumus. Attiecīgās iestādes atbildīgā dežurējošā ārstniecības persona izvērtē saņemto informāciju, nosaka steidzamību, kādā cietušajam (saslimušajam) sniedzama neatliekamā medicīniskā palīdzība, kā arī atsaka nepamatotus izsaukumus (izsaukumus, kas nav minēti šo noteikumu 101.punktā) un sniedz informāciju par citām veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām.

105. Kompetentā iestāde, kura organizē neatliekamās medicīniskās palī­dzības sniegšanu valstī, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes brigādes attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvieto tā, lai pēc neatliekama izsaukuma saņemšanas neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstoši šo noteikumu 101.1., 101.2., 101.3. un 101.4.apakš­punktā noteiktajam 75 % gadījumu nodrošinātu:

105.1. republikas pilsētās un rajonu pilsētās — ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža;

105.2. pārējās teritorijās — ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

106. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai nepieciešamo brigāžu skaitu aģentūra plāno, ņemot vērā:

106.1. iedzīvotāju blīvumu republikas pilsētās un rajonu pilsētās;

106.2. iedzīvotāju blīvumu un apkalpojamās zonas lielumu rajonu pilsētās ar lauku teritoriju;

106.3. apkalpojamās zonas lielumu pārējās teritorijās;

106.4. citus faktorus, kuri ietekmē neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību atbilstoši noteiktajam laikam (piemēram, slikta ceļu kvalitāte).

107. Samaksu par neatliekamās palīdzības brigādes darbu veic pēc tāmes finansējuma principiem atbilstoši faktiskajiem izdevumiem sadalījumā pa izdevumu veidiem.

VII. Līgumu slēgšana

108. Aģentūra nodrošina līgumu slēgšanu ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par:

108.1. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu — šo noteikumu 111.punktā minētajā kārtībā;

108.2. stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu — ar šo noteikumu 17.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm;

108.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu — ar šo noteikumu 18.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm.

109. Aģentūra veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus šo noteikumu 55.punktā minētajās teritorijās atlasa šādā kārtībā:

109.1. primārās veselības aprūpes ārstus —, veidojot primārās veselības aprūpes ārstu gaidīšanas sarakstus;

109.2. sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus —, veicot atlases procedūru.

110. Aģentūra ir tiesīga, veicot atlases procedūras, slēgt līgumus ar citām stacionārajām ārstniecības iestādēm, ja šo noteikumu 17.pielikumā minētās ārstniecības iestādes nenodrošina no valsts budžeta samaksāto pakalpojumu sniegšanu atbilstoši nepieciešamajam apjomam.

111. Paziņojumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru aģentūra publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto informāciju aģentūras mājas lapā internetā. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji pēc aģentūras paziņojuma publikācijas 20 dienu laikā iesniedz piedāvājumu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

112. Aģentūra izveido veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisiju ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā.

113. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase notiek, ņemot vērā šādus kritērijus:

113.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs atbilst prasībām, kas ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām noteiktas normatīvajos aktos;

113.2. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs iesniedz attīstības stratēģiju vismaz triju gadu periodam;

113.3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sniegto veselības aprūpes pakalpojumu veidi un to nodrošināšanai izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas;

113.4. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nodrošinājums ar kvalificētu medicīnisko personālu;

113.5. atbilstošs veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja materiāltehniskais nodrošinājums;

113.6. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja priekšlikumi valsts budžeta līdzekļu izlietošanas izmaksu efektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā veselības aprūpes pakalpjumu cenu samazināšanas iespējas;

113.7. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs apliecina iespējas un gatavību līguma ietvaros sniegt veselības aprūpes pakalpojumus par noteikto cenu, nepieprasot papildu maksu no veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēja, izņemot pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu;

113.8. atbilstoša veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pieredze attiecīgo pakalpojumu sniegšanā;

113.9. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

113.10. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

113.11. citi kritēriji, kas raksturo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja iespējas sniegt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

114. Aģentūra atbilstoši šo noteikumu 113.punktā noteiktajiem kritērijiem izvērtē veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus, izvēlas atbilstošāko un slēdz līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izvērtēšanas rezultāti ir vienādi, tad priekšrocības ir tai ārstniecības iestādei vai tās struktūrvienībai, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību sertifikācijas kārtību ir sertifikāts par atbilstību attiecīgajā standartā vai citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 13.12.2005. noteikumiem Nr.954)

115. No valsts budžeta samaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu finanšu apmēru (budžetu) katram veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam nosaka kalendāra gadam. Līguma darbības laikā pakalpojumu apjomu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam aģentūra nosaka un iekļauj līgumā ne vēlāk kā mēnesi pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam izsludināšanas.

116. Līguma finanšu apmēru veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem aģentūra nosaka, pamatojoties uz šādiem rādītājiem:

116.1. ārstēto pacientu skaits un sniegto veselības aprūpes pakalpojumu veidi (iepriekšējo triju gadu dinamikā);

116.2. finansējuma apmērs samaksai par pakalpojumiem atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam;

116.3. reģionālo daudzprofilu slimnīcu gultu slodzes nodrošinājums ir vismaz 85 %.

117. Aģentūra, nosakot līgumu apjomus stacionārajām ārstniecības iestādēm, ņem vērā ārstniecības iestādes telpu platību normatīvu, rēķinot uz gultu ne mazāk par 7 m2 palātās un 21 m2 papildu platību (administrācijas telpas, koridori, uzņemšanas nodaļa, virtuve, operāciju zāles, slēgta tipa aptieka, palīgdienestu kabineti un palīgtelpas).

118. Aģentūra līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem slēdz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

119. Līgumu starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un aģentūru slēdz atbilstoši Civillikuma nosacījumiem par līgumu slēgšanu, papildus iekļaujot tajā šādus nosacījumus:

119.1. finanšu apmēru (budžetu) un tā prognozēto sadalījumu pa ceturkšņiem;

119.2. valsts budžeta līdzekļu ietvaros noteiktos ierobežojumus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam attiecībā uz tiesībām izmantot citus veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus (nosūtījumi, speciālistu konsultācijas) vai izrakstīt kompensējamos medikamentus;

119.3. informācijas apmaiņas nosacījumus un termiņus, statistiskos pārskatus par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tajā skaitā kārtību, kādā sniedz pārskatus par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši šo noteikumu 23., 24., 25. un 26.pielikumam;

119.4. pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un rindu veidošanas kārtību specializētu pakalpojumu saņemšanai;

119.5. zaudējumu atlīdzības pienākumu, sankcijas līgumsoda un nokavējuma naudas veidā;

119.6. pakalpojuma sniedzēja darbības kontroles kārtību.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

120. Aģentūra līgumā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekļauj pienākumu pusēm pēc aģentūras pieprasījuma izdarīt grozījumus līgumā attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu apjomu vai finanšu apmēru (budžetu), ja:

120.1. pieņemts likums par valsts budžetu kārtējam gadam;

120.2. pieņemti grozījumi likumā par valsts budžetu kārtējam gadam;

120.3. pieņemti jauni normatīvie akti vai izdarīti grozījumi spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas attiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem;

120.4. notikusi veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pārstrukturizācija vai speciālists, kurš sniedz līgumā noteiktu attiecīgu veselības aprūpes pakalpojumu, pārtraucis darba attiecības ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kas ir līguma attiecībās ar aģentūru;

120.5. pakalpojumu sniedzējs neizpilda līgumā noteikto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu.

121. Lai nodrošinātu šo noteikumu 108.punktā minētā līguma izpildi, aģentūra pārbauda pakalpojumu pamatotību un efektivitāti, medicīnisko un finanšu dokumentāciju attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ne retāk kā reizi ceturksnī kontrolē datus par plānotā finanšu apmēra sasniegšanu un to prognozēto sadalījumu pa ceturkšņiem.

122. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs nesasniedz vai pārsniedz plānoto gada finanšu apmēru ne vairāk kā 5 % robežās no plānotā gada finanšu apmēra, aģentūra samaksā pakalpojuma sniedzējam visu paredzēto gada finanšu apmēru.

123. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs pārsniedz plānoto gada finanšu apmēru par vairāk nekā 5 %, aģentūra, izvērtējot pārsnieguma iemeslus (piemēram, neprognozēts saslimstības pieaugums, epidēmija, katastrofa, citi iepriekš neparedzēti apstākļi) un veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja paskaidrojumus, ir tiesīga samaksāt veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējam līdz 25 % no pārsniegtās summas.

124. Aģentūra nemaksā par veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja par attiecīgo pakalpojumu ir nepilnīgi vai nesalasāmi aizpildīta medicīniskā dokumentācija vai nav aizpildīta medicīniskā dokumentācija, vai medicīnisko dokumentāciju veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs neuzrāda pēc aģentūrā strādājošā ārsta eksperta vai citas aģentūras pilnvarotas personas pirmā pieprasījuma.

125. Aģentūra līgumā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekļauj tiesības aģentūrai pirms līgumā noteiktā termiņa vienpusēji atkāpties no līguma ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju šādos gadījumos:

125.1. pakalpojumu sniedzējs nepilda līguma noteikumus vai neizpilda tos pilnīgi un laikus, vai pārkāpj normatīvo aktu prasības;

125.2. pret pakalpojumu sniedzēju likumā noteiktajā kārtībā ir ierosināts maksātnespējas process vai pakalpojumu sniedzējs atbilst likumā noteiktajām maksātnespējas pazīmēm, vai pakalpojumu sniedzējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

125.3. pakalpojumu sniedzējam ir beidzies un netiek atjaunots sertifikāta derīguma termiņš par pakalpojumu sniedzēja atbilstību obligātajām prasībām vai tam normatīvajos aktos noteiktajā veidā ir zudušas vai ierobežotas tiesības sniegt veselības aprūpes pakalpojumus;

125.4. pakalpojuma sniedzējs ir atteicies vienoties par līguma noteikumu grozījumiem šo noteikumu 120.punktā minētajos gadījumos.

126. Aģentūra līgumā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekļauj tiesības aģentūrai šo noteikumu 125.punktā neminētos gadījumos vienpusēji atkāpties no līguma pirms līgumā noteiktā termiņa, ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš iesniedzot rakstisku brīdinājumu par līguma pārtraukšanu.

127. Aģentūra līgumā ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju iekļauj pienākumu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ne mazāk kā trīs mēnešus iepriekš iesniegt aģentūrā rakstisku brīdinājumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma.

128. Ārstniecības iestāde līdz līgumā ar aģentūru noteiktajam termiņam iesniedz informāciju par iepriekšējā mēnesī izrakstītajiem un pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, fiksējot tos medicīniskajā dokumentācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnisko un uzskaites dokumentu lietvedību.

VIII. Centralizēto iepirkumu veikšana

129. Aģentūra veic iepirkumus valsts pārvaldes iestādēm un līgumattiecībās ar aģentūru esošajām slimnīcām par šo noteikumu 19.pielikumā minēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču (turpmāk — ārstniecības līdzekļi) piegādēm.

130. Aģentūra, darbojoties kā pasūtītājs vai pasūtītāja pārstāvis, veic ārstniecības līdzekļu centralizētos iepirkumus saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

131. Aģentūra, veicot ārstniecības līdzekļu centralizētos iepirkumus:

131.1. darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs, ja veselības aprūpes pakalpojumu tarifā neietilpst šo noteikumu 19.pielikuma 1.punktā minēto ārstniecības līdzekļu izmaksas;

131.2. darbojas kā iepirkuma konkursa rīkotājs — pasūtītāja pārstāvis, ja maksātājs ir valsts pārvaldes iestāde vai slimnīca.

132. Ja aģentūra darbojas kā iepirkuma pasūtītājs un maksātājs, tā veic ar iepirkuma procedūru saistītās darbības, slēdz līgumu ar piegādātāju un veic samaksu par iepirkumu.

133. Ja aģentūra darbojas kā iepirkuma konkursa rīkotājs — pasūtītāja pārstāvis, tā veic ar iepirkuma procedūru saistītās darbības un sagatavoto iepirkuma līguma projektu vai vispārīgās vienošanās līguma projektu, bet valsts pārvaldes iestādes un slimnīcas slēdz līgumu ar piegādātāju un veic samaksu par iepirkumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

134. Valsts pārvaldes iestādes un slimnīcas iesniedz aģentūrā iepirkuma tehnisko specifikāciju, paredzēto finanšu līdzekļu aprēķinus un iepirkuma apjomu, bet aģentūra nodrošina ar iepirkuma komisijas darbību saistīto pienākumu izpildi. Attiecīgajam iepirkumam izveidotās iepirkuma komisijas sastāvā aģentūra var uzaicināt valsts pārvaldes iestāžu un slimnīcu pilnvarotās personas. Iepirkuma komisijas sastāvā var iekļaut arī citu kompetento institūciju pilnvarotās personas (medikamentu iepirkumiem — Zāļu cenu valsts aģentūras un Zāļu valsts aģentūras pilnvaroto pārstāvi, medicīnas preču iepirkumiem — Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras pilnvaroto pārstāvi).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

135. Valsts pārvaldes iestādes un slimnīcas, kuru vajadzībām aģentūra kā pasūtītājs un maksātājs veic centralizētos iepirkumus, iesniedz aģentūrā pārskatus un nodrošina, lai veselības aprūpes datu informācijas sistēmā tiktu ievadīti dati par finanšu līdzekļu izlietojumu, kas saistīti ar veikto iepirkumu.

136. Aģentūra veic tikai tādu ārstniecības līdzekļu iepirkumu, kurus ir atļauts izplatīt saskaņā ar veselības aprūpes jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību. Lai panāktu valsts budžeta līdzekļu efektīvu izmantošanu iepirkuma procesā un izvērtētu iepirkuma lietderību, aģentūra var pieprasīt, lai valsts pārvaldes iestādes un slimnīcas iepirkuma pieprasījumā iekļauj šādas ziņas:

136.1. pacientu skaits, kuriem paredzēts pieprasītais ārstniecības līdzekļu apjoms;

136.2. pieprasīto ārstniecības līdzekļu izmantošanas metodes attiecīgās diagnozes ārstniecībā;

136.3. vidējās izmaksas uz vienu pacientu;

136.4. pieprasīto ārstniecības līdzekļu analogi;

136.5. ārstniecības līdzekļu atlikums un minimālo rezervju daudzums valsts pārvaldes iestādēs un slimnīcās.

137. Ja nepieciešams, aģentūra pieprasa attiecīgas izziņas no kompetentām institūcijām.

138. Nosakot prasības pretendentiem, aģentūra pieprasa, lai pretendents iesniedz apliecinājumu par spējām nodrošināt to ārstniecības līdzekļu piegādi iepirkumā noteiktajā daudzumā, par kuriem tas ir iesniedzis piedāvājumu. Ja pretendents nav ārstniecības līdzekļu ražotājs, tā pienākums ir iesniegt iepirkuma komisijai arī ražotāja apliecinājumu par spējām nodrošināt iepirkumā noteiktā ārstniecības līdzekļu daudzuma saražošanu.

139. Par piedāvājumu vērtēšanas kritēriju iepirkuma komisija izvēlas viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja nepieciešams, aģentūra veic iepirkuma procedūru, kuras mērķis ir noslēgt vispārīgo vienošanos starp pasūtītāju un vienu vai vairākiem piegādātājiem par ārstniecības līdzekļu piegādi, nosakot vienas vienības cenu. Nosakot par piedāvājumu vērtēšanas kritēriju saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, aģentūra papildus likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 1.panta 9.punkta “a” apakšpunktā minētajiem kritērijiem ņem vērā šādus kritērijus:

139.1. ar publicētiem klīnisko pētījumu datiem pierādītas ārstniecības līdzekļu priekšrocības;

139.2. ārstniecības līdzekļu atbilstība ārstēšanas vadlīnijām un apstiprinātajām medicīniskām tehnoloģijām;

139.3. klīniskā efektivitāte;

139.4. blaknes;

139.5. ārstniecības līdzekļu ievadīšanas veids;

139.6. derīguma termiņš;

139.7. glabāšanas režīms;

139.8. piegādes noteikumi.

140. Konkursa nolikumā nosaka piemērojamos kritērijus un katra kritērija svaru kopējā piedāvājuma novērtējumā.

141. Ja izraudzītais pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu vai noteiktajā termiņā neiesniedz iepirkuma līguma izpildes nodrošinājumu, pasūtītājs šo līgumu piedāvā noslēgt pretendentam, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājumus vai attiecīgi piedāvājums ar viszemāko cenu.

142. Priekšlikumus šo noteikumu 4.punktā minētā rezerves fonda līdzekļu izmantošanai var iesniegt:

142.1. Veselības ministrija;

142.2. aģentūra;

142.3. pašvaldība;

142.4. ārstniecības iestāde, kura noslēgusi līgumu ar aģentūru par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un samaksu par tiem;

142.5. citas iestādes, kuras saņem valsts budžeta finansējumu par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu vai uzraudzību.

143. Institūcijas, kuras nav minētas šo noteikumu 142.punktā, priekšlikumus rezerves fonda līdzekļu izmantošanai var iesniegt ar šo noteikumu 142.punktā minēto institūciju starpniecību.

144. Priekšlikumus rezerves fonda līdzekļu izmantošanai iesniedz aģentūrā rakstiski.

145. Priekšlikumā rezerves fonda līdzekļu izmantošanai norāda šādu informāciju:

145.1. iesniedzēja nosaukums un adrese (fiziskai personai — vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu; juridiskai personai — nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs);

145.2. naudas līdzekļu izmantošanas mērķis atbilstoši šo noteikumu 4.punktā noteiktajiem izmantošanas gadījumiem;

145.3. nepieciešamais naudas līdzekļu apmērs latos;

145.4. aprēķins, kas pamato nepieciešamo naudas līdzekļu apmēru.

146. Priekšlikumus rezerves fonda izmantošanai izvērtē un lēmumu par līdzekļu piešķiršanu pieņem izvērtēšanas komisija.

147. Izvērtēšanas komisijas sastāvā ir pieci locekļi:

147.1. divi Veselības ministrijas pārstāvji;

147.2. divi aģentūras pārstāvji;

147.3. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras pārstāvis.

148. Izvērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina veselības ministrs.

149. Priekšlikumus rezerves fonda līdzekļu izmantošanai izvērtēšanas komisija izskata 30 dienu laikā no to saņemšanas.

150. Izvērtējot priekšlikumu rezerves fonda līdzekļu izmantošanai, izvērtēšanas komisija ņem vērā priekšlikuma atbilstību šo noteikumu 4.punktā minētajiem gadījumiem.

151. 10 dienu laikā pēc izvērtēšanas komisijas sēdes izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs iesniedz veselības minis-tram informācijai izvērtēšanas komisijas sēdes protokolu. Ja nepieciešams, veselības ministrs izvērtēšanas komisijas lēmumu nosūta pārskatīšanai vai pieprasa papildu informāciju, kas pamato izvērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanu.

152. Izvērtēšanas komisijas lēmumu par rezerves fonda līdzekļu izmantošanu apstiprina veselības ministrs.

153. Rezerves fonda līdzekļus novirza, slēdzot rakstisku līgumu starp aģentūru un rezerves fonda līdzekļu saņēmēju. Līgumā nosaka līdzekļu saņemšanas, izlietošanas un pārskatu sniegšanas kārtību.

154. Aģentūra nodrošina no rezerves fonda piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroli.

155. Aģentūra reizi pusgadā iesniedz veselības ministram pārskatu par rezerves fonda līdzekļu izlietošanu.

X. Veselības aprūpes pakalpojumu izmaksas

156. Aģentūra aprēķina veselības aprūpes pakalpojumu tarifus:

156.1. manipulācijām;

156.2. aprūpes epizodēm;

156.3. gultasdienām;

156.4. gadījuma samaksai.

157. Aģentūra, aprēķinot veselības aprūpes pakalpojumu tarifu, izmanto ārstniecības iestāžu vidējās izmaksas atbilstoši ārstniecības iestāžu sniegtajiem pārskatiem triju iepriekšējo kalendāra gadu periodā.

158. Veselības pakalpojumu tarifu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = TC + P, kur

C — veselības aprūpes pakalpojumu tarifs;

TC — pakalpojuma sniegšanas kopējās izmaksas;

P — peļņa (attīstības izdevumi).

159. 5 % no iekasētās pacientu iemaksas un no valsts budžeta samaksātās pacientu iemaksas par atbrīvotajām personu kategorijām novirzāmi attīstības izdevumu segšanai (formulas P elements). 95 % no iekasētās pacientu iemaksas novirzāmi pā-rējo tarifa formulas elementu segšanai.

160. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kopējās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TC = VC (D + S + M + E) + FC (U + A + R + N), kur

VC — mainīgās izmaksas (tiešās izmaksas):

D — darba samaksa (lati par stundu);

S — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M — medikamenti (ārstniecības līdzekļi);

E — ēdināšanas izdevumi;

FC — pastāvīgās izmaksas (netiešās izmaksas):

U — pieskaitāmās izmaksas;

A — administratīvās izmaksas;

R — netiešās ražošanas izmaksas (šajā gadījumā — izdevumi mīkstā un pārējā inventāra iegādei, ēku un būvju kārtējam remontam);

N — amortizācija.

161. Koeficientu D aprēķina, ņemot vērā, ka vidējā darba samaksa mēnesī ir noteikta šādā apmērā:

161.1. ārstiem:

161.1.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

161.1.2. 440 latu;

161.2. ārstniecības un pacientu aprūpes personām:

161.2.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

161.2.2. 264 lati;

161.3. ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām:

161.3.1. (zaudējis spēku ar 01.07.2006.; sk. 226.1 punktu);

161.3.2. 176 lati.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā; 161.1.2., 161.2.2. un 161.3.2.apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2006., sk. 226.2 punktu)

XI. Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un norēķini ar personām par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

162. Latvijas Republikas iedzīvotājam ir tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus citās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (turpmāk — ES un EEZ dalībvalstis) saskaņā ar 1971.gada 14.jūnija Padomes Regulu (EK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk — regula Nr. 1408/71), un 1972.gada 21.marta Padomes Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk — regula Nr. 574/72).

163. Personas tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstīs apliecina šādas E veidlapas un Eiropas veselības apdrošināšanas karte (turpmāk — apdrošināšanas karte) vai Eiropas veselības apdrošināšanas kartes aizvietojošais sertifikāts (turpmāk — aizvietojošais sertifikāts), kurus atbilstoši šiem noteikumiem ir aizpildījusi un apstiprinājusi aģentūra:

163.1. E 106 “Sertifikāts, kas apliecina tiesības saņemt slimības un maternitātes apdrošināšanas pabalstus pakalpojumu veidā personām, kuras rezidē citā valstī kā kompetentā valstī” (turpmāk — E 106);

163.2. E 109 “Darba ņēmēja vai pašnodarbinātā ģimenes locekļa reģistrācijas un reģistrācijas aktualizēšanas sertifikāts” (turpmāk — E 109);

163.3. apdrošināšanas karte vai aizvietojošais sertifikāts. Tie apliecina tiesības saņemt pabalstus pakalpojumu veidā, īslaicīgi uzturoties citā dalībvalstī;

163.4. E 112 “Sertifikāts, kas apliecina tiesību saglabāšanu uz pašlaik sniegto slimības vai maternitātes pabalstu” (turpmāk — E 112);

163.5. E 120 “Sertifikāts, kas apliecina tiesības saņemt pabalstus pakalpojumu veidā personām, kuras pretendē uz pensiju, un viņu ģimenes locekļiem” (turpmāk — E 120);

163.6. E 121 “Pensionāra vai viņa ģimenes locekļu reģistrācijas un reģistra aktualizēšanas sertifikāts” (turpmāk — E 121).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

164. Šo noteikumu 163.punktā minētās E veidlapas, apdrošināšanas karte vai to aizvietojošais sertifikāts personām ir pieejams aģentūrā un aģentūras mājas lapā internetā. Aizpildītas un apstiprinātas E veidlapas, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu izsniedz aģentūra.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

165. No valsts budžeta līdzekļiem netiek apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi citās ES un EEZ dalībvalstīs personām, kuras ir uzskatāmas par apdrošinātām saskaņā ar regulas Nr. 1408/71 un regulas Nr. 574/72 noteikumiem citas ES vai EEZ dalībvalsts sociālā nodrošinājuma shēmas ietvaros.

166. Personām, kuras Latvijas Republikā uzturas, pamatojoties uz termiņuzturēšanās atļauju, E veidlapas, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu var izsniegt uz laiku, kas nepārsniedz uzturēšanās atļaujā norādīto termiņu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

167. Personām, kurām saskaņā ar regulu Nr. 1408/71 un regulu Nr. 574/72 ir tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, aizpildītas un apstiprinātas E veidlapas, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu var izsniegt uz laiku, kas nepārsniedz šo tiesību pastāvēšanas laiku.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

168. Aizpildītas un apstiprinātas E veidlapas, apdrošināšanas karte vai to aizvietojošais sertifikāts nodrošina personām tiesības atbilstoši regulai Nr. 1408/71 saņemt no Latvijas Republikas valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstī tādā pašā kārtībā, kādā tos saņem saskaņā ar šo dalībvalstu sociālā nodrošinājuma shēmām apdrošinātās personas.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

169. Lai saņemtu aģentūras aizpildītu un apstiprinātu E 106, E 109, E 120, E 121 veidlapu, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu, persona iesniedz aģentūrā iesniegumu. Ja persona Latvijas Republikā uzturas, pamatojoties uz uzturēšanās atļauju, iesniegumam pievieno pases kopiju.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

170. Iesniegumu aģentūrā persona iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu vai faksu. Iesniegumu apdrošināšanas kartes vai to aizvietojošā sertifikāta saņemšanai persona var aizpildīt aģentūras mājas lapā internetā tiešsaistes režīmā.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

171. Aģentūra aizpilda šo noteikumu 169.punktā minētās E veidlapas un 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz tās personai vai nosūta pa pastu. Aģentūra aizpilda šo noteikumu 169.punktā minēto apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu un 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz to personai.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

172. Personai nav tiesību saņemt šo noteikumu 169.punktā minētās E veidlapas, apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu, ja tas neatbilst Ārstniecības likumā minētajiem nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 167.punktā minētās personas) vai šo noteikumu 165. vai 166.punktā minētajiem nosacījumiem. Šādā gadījumā aģentūra pieņem rakstisku lēmumu, kurā norāda E veidlapas, apdrošināšanas kartes vai to aizvietojošā sertifikāta izsniegšanas atteikuma iemeslus, un paziņo to personai.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

173. Aģentūra izsniedz aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu, lai nodrošinātu personām tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstīs, ja persona turp dodas, lai saņemtu attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu.

174. Aģentūra aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu izsniedz tikai attiecībā uz tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus finansē no valsts budžeta, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

174.1. veselības aprūpes pakalpojums neietilpst šo noteikumu 14.punktā minētajos veselības aprūpes pakalpojumos;

174.2. iesnieguma izskatīšanas laikā neviena no šo noteikumu 13.punktā minētajām ārstniecības iestādēm nevar nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un par to saņemts pamatots ārstniecības iestādes atteikums;

174.3. šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību;

174.4. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

175. Aģentūra aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu neizsniedz attiecībā uz tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz klīnisku pētījumu ietvaros vai kuriem izmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

176. Lai saņemtu aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu, persona aģentūrā iesniedz:

176.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

176.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontakttālrunis;

176.1.2. veselības aprūpes pakalpojums, kas personai nepieciešams saskaņā ar ārstniecības iestādes atzinumu;

176.1.3. pamatojums šī pakalpojuma saņemšanai citā ES vai EEZ dalībvalstī;

176.1.4. vēlamā pakalpojuma saņemšanas valsts un pakalpojuma sniedzējs, ja personai tāds zināms;

176.1.5. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851);

176.2. pakalpojuma saņēmēja pasi (bērniem — dzimšanas apliecību), kuru aģentūra nokopē un kopiju pievieno lietas materiāliem;

176.3. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

177. Aģentūrai ir tiesības pieprasīt no ārstniecības iestādēm papildu atzinumus.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

178. Personas iesniegtos dokumentus izskata un lēmumu par aizpildītas un apstiprinātas E 112 veidlapas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt veidlapu E 112 pieņem aģentūras izveidota komisija. Komisijas izveidošanas un darbības kārtību apstiprina Veselības ministrija.

179. Aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu, ja:

179.1. persona neatbilst Ārstniecības likuma 17.pantā minētajiem nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 167.punktā minēto gadījumu) vai šo noteikumu 165. vai 166.punktā minētajiem nosacījumiem;

179.2. gadījums, par kuru ir saņemts iesniegums, neatbilst šo noteikumu 174. un 175.punktā un regulas Nr. 1408/71 22.pantā minētajiem noteikumiem.

180. Aģentūra 30 dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par aizpildītas un apstiprinātas E 112 veidlapas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu.

181. Pieņemot lēmumu par aizpildītas un apstiprinātas E 112 veidlapas izsniegšanu, aģentūrai ir tiesības noteikt dalībvalsti un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, pie kura pakalpojumi saņemami, ņemot vērā ekonomiskā izdevīguma apsvērumus. Ja persona atsakās saņemt pakalpojumus pie aģentūras izvēlētā pakalpojumu sniedzēja, aģentūrai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu.

182. Izsniedzot aizpildītu un apstiprinātu E 112 veidlapu, aģentūra tajā norāda dalībvalsti, kurā personai ir tiesības saņemt pieprasītos veselības aprūpes pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un laikposmu, kurā pakalpojumi saņemami.

183. Par aizpildītas un apstiprinātas E 112 veidlapas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt E 112 veidlapu aģentūra pieņem pamatotu rakstisku lēmumu un paziņo to personai.

184. Personām, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumus citās ES un EEZ dalībvalstīs, norēķinoties par tiem ar saviem līdzekļiem, šajos noteikumos minētajos gadījumos ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem.

185. Izdevumus atmaksā aģentūra no valsts budžeta līdzekļiem.

186. Izdevumus atmaksā par tādu personu saņemtajiem pakalpojumiem, kuras Latvijas Republikā ir tiesīgas saņemt no valsts budžeta finansētu veselības aprūpes pakalpojumu.

187. Aģentūra atmaksā izdevumus tikai par pakalpojumiem, par kuriem jau ir veikta samaksa pakalpojumu sniedzējam.

188. Aģentūra atmaksā personas izdevumus par citās ES un EEZ dalībvalstīs saņemtajiem pakalpojumiem, ja:

188.1. persona ir saņēmusi pakalpojumus, uz kuriem personai ir tiesības, pamatojoties uz regulas Nr. 1408/71 22.panta 1.daļas “a” punktu, 22.a pantu, 22.panta trešo daļu, 31.1.a pantu vai 34.a pantu, bet nav izpildījusi prasības attiecībā uz apdrošināšanas kartes vai aizvietojošā sertifikāta saņemšanu un uzrādīšanu pakalpojumu sniedzējam;

188.2. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851);

188.3. persona ir saņēmusi pakalpojumus, uz kuriem personai ir tiesības, pamatojoties uz regulas Nr. 1408/71 22.panta 1.daļas “c” punkta “i” apakšpunktu, bet nav izpildījusi prasības attiecībā uz E 112 veidlapas saņemšanu un uzrādīšanu pakalpojumu sniedzējam;

188.4. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851);

188.5. persona ir saņēmusi pakalpojumus, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 49.pantu, un Eiropas Kopienu tiesības paredz šo izdevumu atmaksu no kompetentās valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

189. Lai saņemtu izdevumu atmaksu, persona 60 dienu laikā no dienas, kad tā beigusi saņemt pakalpojumus citā ES vai EEZ dalībvalstī, personīgi vai ar citas personas starpniecību iesniedz aģentūrā vai nosūta pa pastu šādus dokumentus:

189.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

189.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontakttālrunis;

189.1.2. saņemtie pakalpojumi, par kuriem tā samaksājusi;

189.1.3. ES vai EEZ dalībvalsts un pakalpojumu sniedzējs, pie kura pakalpojumi saņemti;

189.1.4. pakalpojumu saņemšanas laikposms;

189.1.5. iemesls pakalpojumu saņemšanai citā ES vai EEZ dalībvalstī;

189.1.6. izdevumi par pakalpojumiem;

189.1.7. atmaksājamā summa;

189.1.8. norēķinu rekvizīti;

189.2. maksājumu apliecinoša dokumenta oriģinālu, pēc kura iespējams identificēt maksātāju;

189.3. dokumentu, kas apliecina pakalpojumu saņemšanu (piemēram, pakalpojumu sniedzēja izziņa, ārstējošā ārsta atzinums, slimības vēstures izraksts);

189.4. (svītrots ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851).

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

190. Saņemot šo noteikumu 189.punktā minētos dokumentus, aģentūra:

190.1. izvērtē, kuri no personas izdevumiem ir atmaksājami, saņemot attiecīgu informāciju no ES vai EEZ dalībvalsts (kurā pakalpojumi saņemti) kompetentās institūcijas saskaņā ar regulas Nr. 574/72 34.panta otro daļu;

190.2. pārbauda izdevumus apliecinošo dokumentu īstumu;

190.3. analizē veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību;

190.4. šo noteikumu 188.5.apakšpunktā minētajā gadījumā pārbauda, vai pakalpojumi ir apmaksājami no valsts budžeta.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

191. Aģentūra atmaksā personas izdevumus regulā Nr. 1408/71 un citos Eiropas Kopienu tiesību aktos noteiktajā apmērā. Aģentūra neatmaksā pacienta iemaksu veidojošos izdevumus.

192. Aģentūra sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 189.punktā minēto dokumentu saņemšanas no personas izskata jautājumu par izdevumu atmaksu, pieņem lēmumu un rakstiski paziņo to personai.

193. Pieņemot lēmumu par izdevumu atmaksu personai, aģentūra 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaita atmaksājamo summu uz personas norādīto norēķinu kontu.

194. Atmaksājamo summu aģentūra izmaksā Latvijas nacionālajā valūtā, pamatojoties uz Eiropas Centrālās Bankas noteikto valūtas kursu dienā, kurā iesniegts personas iesniegums.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

195. Aģentūras lēmumu par E veidlapu izsniegšanu vai atteikumu izsniegt E veidlapu persona var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

195.1 Savstarpējiem norēķiniem ar ES vai EEZ dalībvalstīm par šo valstu personām, kurām saskaņā ar regulu Nr. 1408/71 un regulu Nr. 574/72 ir tiesības saņemt no valsts budžeta finansētus veselības aprūpes pakalpojumus, valsts aģentūru un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem aģentūra aprēķina vidējās viena pacienta izmaksas, pamatojoties uz valsts aģentūrām piešķirto valsts budžeta līdzekļu un neatliekamās medicīniskās palīdzības iestāžu brigādes tāmes apmēru.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

XII. Centralizētu pretendentu rindu veidošana plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai

196. Centralizētu pretendentu rindu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai (turpmāk — rinda) veido aģentūra sadarbībā ar ārstniecības iestādēm.

197. Aģentūra veic rindu pārraudzību un veido vienotu datorizētu sistēmu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas plānošanai un uzskaitei (turpmāk — rindu reģistrs).

198. Rindu veido:

198.1. ortopēdijā — saskaņā ar šo noteikumu 20.pielikuma 1.punktu;

198.2. otorinolaringoloģijā (kohleāro implantu ievietošana bērniem) — saskaņā ar šo noteikumu 21.pielikuma 3. un 4.punktu;

198.3. hematoloģijā (autologo šūnu transplantācija).

199. Rindu veido atbilstoši:

199.1. medicīniskajām indikācijām plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai;

199.2. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam veselības aprūpei piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

199.3. ārstniecības iestādes tehnoloģiskajam nodrošinājumam un nodrošinājumam ar ārstniecības personām;

199.4. pacienta izvēlei ārstēties konkrētā ārstniecības iestādē, kas sniedz atbilstošu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

200. Ģimenes ārsts, konsultējoties ar ārstu, kurš attiecīgi darbojas kādā no šo noteikumu 198.punktā minētajām specialitātēm (turpmāk — ārsts speciālists), izvērtē pacienta veselības stāvokli un pieņem lēmumu par pacienta iekļaušanu rindā.

201. Ģimenes ārsts informē pacientu par plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas iespējām un kārtību. Ģimenes ārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību aizpilda nosūtījuma veidlapu, norādot, kurā šo noteikumu 198.punktā minētajā rindā pacients iekļaujams un kurā ārstniecības iestādē pacients vēlas saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, un nosūta to aģentūrai.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

202. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts laikposmā līdz plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai nosūta pacientu uz papildu izmeklējumiem.

203. Aģentūra reģistrē šo noteikumu 201.punktā minēto nosūtījuma veidlapu un iekļauj pacientu ģimenes ārsta norādītajā rindā, piešķirot kārtas numuru un prognozējot iespējamo pakalpojuma saņemšanas laiku. Veidlapas saņemšanas datumu aģentūrā reģistrē kā pacienta rindā iestāšanās datumu.

(Grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

204. Aģentūra informē pacientu un ģimenes ārstu par prognozējamo laiku un ārstniecības iestādi, kurā varēs saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu.

205. Pacients un ārstniecības iestāde, kura sniegs plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, savstarpēji vienojas par konkrētu laiku, kad pacients iestāsies ārstniecības iestādē. Ārstniecības iestāde informē aģentūru par šo vienošanos.

206. Pacients noteiktajā laikā ierodas ārstniecības iestādē, lai saņemtu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu.

207. Ārstniecības iestāde un pacients var vienoties par citu plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku, ja:

207.1. attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu plānotajā laikā nav iespējams sniegt pacienta veselības stāvokļa vai no ārstniecības iestādes neatkarīgu iemeslu dēļ;

207.2. pacients attaisnojoša iemesla dēļ nevar ierasties, lai saņemtu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, un viņš par to vismaz trīs dienas iepriekš ir informējis ārstniecības iestādi.

208. Ja ārstniecības iestāde un pacients vienojas par citu plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku, ārstniecības iestāde rakstiski par to informē aģentūru.

209. Ja pacients noteiktajā laikā neierodas ārstniecības iestādē, lai saņemtu plānveida veselības aprūpes pakalpojumu, ārstniecības iestāde par to ziņo aģentūrai. Aģentūra nosaka citu šī pakalpojuma saņemšanas laiku, izdara grozījumus rindu reģistrā un informē par to pacientu un ģimenes ārstu.

210. Laikposmā līdz plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai pacientu ambulatori konsultē tās ārstniecības iestādes ārsts speciālists, kura sniegs plānveida veselības aprūpes pakalpojumu. Konsultācijas laikā ārsts speciālists:

210.1. ja nepieciešams, veic papildu diagnostiskos izmeklējumus;

210.2. izvērtē medicīniskās indikācijas un kontrindikācijas plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai;

210.3. sniedz ģimenes ārstam ieteikumus par pacienta aprūpi;

210.4. konstatējot neatbilstību medicīniskajām indikācijām, rakstiski sniedz pacientam pamatotu atteikumu plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai un informē pacientu par optimālo ārstniecības veidu. Par pieņemto lēmumu ārsts nekavējoties rakstiski informē aģentūru.

211. Aģentūra svītro pacientu no rindas, ja:

211.1. pacientam vairs nav nepieciešams attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums un pacients par to rakstiski informējis to ārstniecības iestādi, kura sniegs plānveida veselības aprūpes pakalpojumu. Ārstniecības iestāde rakstiski informē aģentūru;

211.2. pacients attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu saņem ārpus rindas un pacients vai trešā persona, veicot maksājumu ārstniecības iestādei, nodrošina pilnu samaksu par attiecīgo pakalpojumu;

211.3. tā saņēmusi šo noteikumu 210.4.apakšpunktā minēto informāciju;

211.4. pacients miris.

212. Pēc plānveida veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ārstniecības iestāde informē aģentūru.

213. Aģentūra nosaka plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem paredzētā valsts finansējuma sadalījumu atsevišķos pakalpojumu veidos, kā arī, izvērtējot šo noteikumu 198.2. un 198.3.apakšpunktā minētos kritērijus, veic plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas procesa analīzi valstī.

214. Aģentūra informē pacientus un ārstniecības iestādes par plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas termiņu izmaiņām vai atlikšanu, norādot iemeslu.

215. Pēc pacienta pieprasījuma aģentūra informē viņu par izmaiņām rindā.

216. Aģentūra veic rindā esošo pacientu uzskaiti rindu reģistrā, iekļaujot tajā šādu informāciju:

216.1. pacienta personas dati (vārds, uzvārds, personas kods);

216.2. datums, kad pacients uzņemts rindā;

216.3. diagnoze, plānveida veselības aprūpes pakalpojuma veids un ārstniecības iestāde, kurā tiks sniegts attiecīgais pakalpojums;

216.4. pacienta kārtas numurs rindā (pieteikšanas secībā) un plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas prognozējamais datums un laiks;

216.5. ja plānveida veselības aprūpes pakalpojums tiek atlikts, — tā atlikšanas iemesls un precizētais minētā pakalpojuma sniegšanas laiks.

217. Aģentūra aktualizē rindu reģistrā esošo informāciju:

217.1. izslēdz pacientus no rindu reģistra;

217.2. precizē pacienta personas datus;

217.3. veic izmaiņas pakalpojumu saņemšanas laikā un vietā;

217.4. atzīmē plānotā pakalpojuma saņemšanu un samaksas veidu.

218. Aģentūra pārrauga plānveida veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas procesu ārstniecības iestādē un, ja nepieciešams, sagatavo grozījumus līgumā ar pakalpojumu sniedzēju.

219. Lai steidzamības kārtā nodrošinātu pacientiem nepieciešamos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ortopēdijā (gūžas un ceļa locītavu endoprotezēšanai), aģentūra veido papildu rindas:

219.1. pamatojoties uz šo noteikumu 20.pielikuma 2. un 3.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuru esību pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots ārstu konsilijs;

219.2. pamatojoties uz šo noteikumu 20.pielikuma 1.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, ja pacients sedz plānveida endoprotezēšanas izdevumus 50 % apmērā no noteiktā veselības aprūpes pakalpojumu tarifa (tarifā iekļauta endoprotēzes vērtība).

220. Lai steidzamības kārtā nodrošinātu pacientiem nepieciešamos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus otorinolaringoloģijā (kohleāro implantu ievietošana bērniem), aģentūra veido papildu rindas:

220.1. pamatojoties uz šo noteikumu 21.pielikuma 1.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuru esību pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots ārstu konsilijs;

220.2. pēc šo noteikumu 220.1.apakš-punktā minēto pacientu iekļaušanas aģentūras veidotajā papildu rindā secīgi iekļauj pacientus, pamatojoties uz šo noteikumu 21.pielikuma 2. un 4.punktā minētajām medicīniskajām indikācijām, kuru esību pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē izveidots ārstu konsilijs.

XIII. Noslēguma jautājumi

221. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.aprīli.

222. Šo noteikumu 82.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu un pakalpojumu sniedzēju sarakstu 2005.gadam apstiprina veselības ministrs.

223. Līdz 2006.gada 1.janvārim ir spēkā aģentūras noteiktie un veselības ministra apstiprinātie šo noteikumu 57.1.apakšpunktā, 69.1 punktā, 82.1., 84.1. un 84.2.apakšpunktā, 90., 93.un 96.punktā minētie veselības aprūpes pakalpojumu tarifi un maksājumi 2005.gadam, veselības aprūpes pakalpojumu saraksti 2005.gadam, kuri atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 6.punktā noteiktajām diagnostisko izmeklējumu grupām un šo noteikumu 1.pielikuma 7.punktā minētajām operācijām, kā arī šo noteikumu 7.pielikuma 2.punktā minētie veselības aprūpes pakalpojumu tarifi.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.419 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.815)

224. Aģentūra atbilstoši šo noteikumu X nodaļā minētajai veselības aprūpes pakalpojumu cenas formulai veic šo noteikumu 223.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un maksājumu pārrēķinu. Veselības ministrija līdz 2006.gada 1.janvārim iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā šo noteikumu 82.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu un pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kā arī šo noteikumu 223.punktā minēto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un maksājumu sarakstu.

(MK 14.06.2005. noteikumu Nr.419 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.815)

225. Šajos noteikumos minētās ģimenes ārsta funkcijas veic arī primārās veselības aprūpes pediatrs un primārās veselības aprūpes internists.

226. Ar 2005.gada 1.jūniju aģentūra primārās veselības aprūpes ārstu sarakstā nereģistrē jaunus primārās veselības aprūpes pediatrus un primārās veselības aprūpes internistus.

226.1 Šo noteikumu 57.1.1., 82.1.1.1., 82.1.2.1., 161.1.1., 161.2.1. un 161.3.1.apakšpunkts zaudē spēku ar 2006.gada 1.jūliju.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

226.2 Šo noteikumu 57.1.2., 82.1.1.2. un 82.1.2.2., 161.1.2., 161.2.2. un 161.3.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

(MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

227. Atzīt par spēku zaudējušiem:

227.1. Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra noteikumus Nr.360 “Slimokasu izveides un darbības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1997, 280., 342./346.nr.; 2003, 167.nr.; 2004, 27., 173.nr.);

227.2. Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumus Nr.35 “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību” (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.; 2003, 167.nr.).

228. E 111 veidlapas, kuras izdotas līdz 2005.gada 1.augustam, apliecina personas tiesības līdz 2006.gada 1.janvārim saņemt tādus pašus pakalpojumus, kādi pieejami saskaņā ar apdrošināšanas karti vai to aizvietojošo sertifikātu.

(MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Pacienta iemaksas apmērs

(Pielikums grozīts ar MK 14.06.2005. noteikumiem Nr.419; MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

(latos)

1.

Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

0,50

2.

Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

2,00

2.1Valsts sociālās apdrošināšanas vecuma pensiju saņēmēji, kuru pensiju lielums ir mazāks par 60 latiem un tas ir apliecināts ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu (ko izsniedz par katru kalendāra gadu) — par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu

1,00

3.

Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

0,50

4.

Par ģimenes ārsta mājas vizīti

2,00

5.

Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu, bet ne vairāk par 80,00 latiem par katru hospitalizācijas gadījumu:

5.1.

reģionālajās daudzprofilu slimnīcās

5,00

5.2.

specializētajos centros un valsts aģentūrās

4,00

5.3.

lokālajās daudzprofilu slimnīcās

3,00

5.4.

specializētajās slimnīcās, pārējās slimnīcās un veselības centros

1,50

5.5.

par ārstēšanos onkoloģijā un onkohematoloģijā (diagnožu kodi atbilstoši SSK–10 red.: C00–C97, D00–D16, D18–D21, D23–D48), no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK–10 red.: F10–F19) un saņemot medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši šo noteikumu 14.26.apakšpunkta nosacījumiem

1,00

6.

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

6.1.

elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

0,50

6.2.

sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

1,50

6.3.

galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

1,00

6.4.

neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

1,00

6.5.

funkcionālie kuņģa–zarnu trakta izmeklējumi

2,00

6.6.

endoskopiskie izmeklējumi

3,00

6.7.

sonoskopiskie izmeklējumi

1,00

6.8.

rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

0,50

6.9.

rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

1,50

6.10.

radionuklīdā diagnostika

1,50

6.11.

datortomogrāfiskie izmeklējumi bez kontrastvielas

2,50

6.12.

datortomogrāfiskie izmeklējumi ar kontrastvielu

5,00

6.13.

kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi bez kontrastvielas

6,00

6.14.

kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi ar kontrastvielu

9,00

7.

Par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju)

3,00

* Piezīme. Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.

Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Profilaktisko apskašu programma

(Pielikums grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

1. Bērnu profilaktiskās apskates:

1.1. pirmajā dzīves mēnesī:

1.1.1. ģimenes ārsta veikta apskate mājās — vienu reizi pirmajās trijās dienās pēc izrakstīšanās no dzemdību nodaļas un vienu reizi trešajā dzīves nedēļā;

1.1.2. māsas vai ārsta palīga veikta apskate mājās — vienu reizi pirmajās trijās dienās pēc izrakstīšanās no dzemdību nodaļas un turpmāk vienu reizi 10 dienās;

1.1.3. ceturtajā piektajā dzīves dienā — asins paraugu noņemšana un nosūtīšana uz fenilketonūrijas (FKU) un iedzimtas hipotireozes skrīningu (TSH), ja tas nav izdarīts dzemdību nodaļā vai ir pieprasījums no Valsts medicīnas ģenētikas centra par atkārtotu izmeklēšanu;

1.1.4. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

1.2. 1–6 mēnešu vecumā:

1.2.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā;

1.2.2. māsas vai ārsta palīga mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.2.3. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

1.3. 7–11 mēnešu vecumā:

1.3.1. māsas, ārsta palīga vai ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā — divas reizes minētajā laikposmā;

1.3.2. māsas vai ārsta palīga mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.4. 12 mēnešu vecumā:

1.4.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā;

1.4.2. hemoglobīna koncentrācijas noteikšana asinīs;

1.4.3. māsas vai ārsta palīga mājas vizīte, ja bērns neierodas uz noteikto apskati;

1.4.4. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

1.5. 13–24 mēnešu vecumā:

1.5.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā — divas reizes gadā;

1.5.2. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

1.5.3. okulista veikta apskate (redzes spēju orientējoša pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6. 2–6 gadu vecumā:

1.6.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā — reizi gadā;

1.6.2. zobu higiēnista apmeklējums — reizi gadā;

1.6.3. okulista veikta apskate triju gadu vecumā (salīdzinoša redzes asuma pārbaude pēc E burtu tabulas vai zīmējumu tabulas, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6.4. okulista veikta apskate pirms skolas 6–7 gadu vecumā (redzes asums tuvumā un tālumā, stereoredzes un binokulārās redzes pārbaude, acu kustību pārbaude, konverģences pārbaude, šķielēšanas leņķis ar aizklāšanas un prizmas testu, acs ābolu kustības, skiaskopija pēc īsas cikloplēģijas, acs dibena apskate, paplašinot zīlītes);

1.6.5. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

1.7. 7–18 gadu vecumā:

1.7.1. ģimenes ārsta veikta apskate ārsta prakses vietā — reizi gadā;

1.7.2. zobu higiēnista apmeklējums — reizi gadā;

1.7.3. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai.

2. Pieaugušo profilaktiskās apskates:

2.1. ģimenes ārsta veikta apskate — reizi gadā (izņemot gadījumu, ja ģimenes ārsts pacientu ir izmeklējis slimības laikā);

2.2. imūnprofilakse atbilstoši imunizācijas valsts programmai;

2.3. vēža skrīnings:

2.3.1. ginekoloģisko apskati (ietverta krūšu dziedzeru palpācija) ar onkocitoloģiskās iztriepes paņemšanu no dzemdes kakla sievietēm vecumā no 20 līdz 35 gadiem veic reizi gadā. Ja iegūtie rezultāti atbilst normai, ginekoloģisko apskati un iztriepes paņemšanu atkārto reizi trijos gados. Sievietēm vecumā no 35 līdz 70 gadiem ginekoloģisko apskati un iztriepes paņemšanu veic reizi gadā;

2.3.2. fēču izmeklēšana uz slēptajām asinīm reizi gadā vecumā no 50 gadiem;

2.3.3. krūts vēža skrīnings ar mammo-grāfijas metodi sievietēm vecumā no 50 līdz 69 gadiem — reizi divos gados;

2.3.4. prostatas specifiskā antigēna (PSA) noteikšana asinīs vīriešiem vecumā no 50 līdz 69 gadiem — reizi trijos gados.

3. Šī pielikuma 1. un 2.punktā minētajā ģimenes ārsta apskatē ģimenes ārsts izvērtē papildu izmeklējumu un speciālistu konsultāciju nepieciešamību.

Veselības ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko izmeklējumu saraksts

(Pielikums MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Nr.

p.k.

Manipu­lācijas kods

Laboratorisko izmeklējumu nosaukums

1.

40001

Kapilāru asins ņemšana ar Pančenkova pipeti

2.

40002

Seruma (plazmas) iegūšana

3.

40003

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu vienā stobriņā

4.

40004

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu divos stobriņos

5.

40005

Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu trijos stobriņos

6.

40006

Kapilāru asins ņemšana ar mikrotaineru

7.

40010

Hemoglobīns

8.

40011

Hemoglobīns, izmantojot vienreizlietojamas kivetes

9.

40012

Eritrocīti (skaitot kamerā)

10.

40013

Leikocīti (skaitot kamerā)

11.

40014

Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija

12.

40016

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot speciālo ņemšanas komplektu (seditainers u.c.)

13.

40017

Trombocīti (skaitot kamerā)

14.

40018

Retikulocīti

15.

40019

Retikulocīti — automatizēta izmeklēšana ar hematoloģisko analizatoru

16.

40025

Asins tecēšanas laiks pēc Dukē metodes

17.

40028

Asins recēšanas laiks pēc Lī-Vaita metodes

18.

40029

Hematokrīts (nosakot ar Hct centrifūgu)

19.

40034

Sternālpunktāta izmeklēšana

20.

40040

Asins analīze ar triju daļu diferencējošo asins analizatoru

21.

40041

Asins analīze ar piecu daļu diferencējošo asins analizatoru (papildus nelieto kodus — 40010, 40012, 40013, 40014, 40017, 40029)

22.

40043

Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru

23.

40085

Protrombīns un INR

24.

40086

Protrombīna komplekss un INR

25.

40087

Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL)

26.

40088

Fibrinogēns

27.

40089

Antitrombīns III

28.

40090

Trombīna laiks

29.

40095

Fibrīna degradācijas produkti

30.

40096

D-dimēru noteikšana (kvalitatīvi un puskvantitatīvi)

31.

40097

Šķīstošie fibrīna monomēru kompleksi

32.

40098

VIII faktora aktivitātes noteikšana

33.

40099

IX faktora noteikšana

34.

40100

VIII faktora C aktivitātes noteikšana

35.

40105

IX faktora Ag aktivitātes noteikšana

36.

40106

XI faktora aktivitātes noteikšana

37.

40107

Proteīna C noteikšana

38.

40108

Proteīna S noteikšana

39.

40109

Von Villebranda faktors

40.

40115

Plazminogēna aktivitātes noteikšana

41.

40116

Plazminogēna koncentrācijas noteikšana

42.

40118

Heparīna kvantitatīva noteikšana

43.

40119

Proteīna C rezistences tests (APC-R)

44.

40123

D-dimēri (kvantitatīvi)

45.

40131

Olbaltums kvantitatīvi (ar pirogalola sarkanā reakciju)

46.

40132

Glikoze kvantitatīvi

47.

40133

Ketonvielas

48.

40134

Īpatnējais svars un glikoze kvalitatīvi

49.

40135

Glikoze un ketonvielas urīnā

50.

40140

Urīna sedimenta kvantitatīva izmeklēšana

51.

40148

Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri)

52.

40149

Urīna īpatnējais svars ar refraktometru, urometru

53.

40150

Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija

54.

40160

Koprogramma

55.

40161

Apslēptās asinis fēcēs

56.

40164

Nokasījumi no perianālajām krokām uz spalīšu oliņām

57.

40165

Enterobiozes izmeklēšana ar lipīgās lentes metodi

58.

40167

Apslēptās asinis ar teststrēmeli

59.

40168

Vienšūnu cistu un helmintu oliņu izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

60.

40169

Helmintu oliņu noteikšana ar Kato metodi

61.

40170

Helmintu un to fragmentu noteikšana

62.

40171

Vienšūnu zarnu parazītu noteikšana natīvā un ar Lugola šķīdumu krāsotā preparātā

63.

40180

Žults izmeklēšana mikroskopiski (viena porcija)

64.

40181

Likvora klīniskā analīze

65.

40183

Krēpu klīniskā analīze

66.

40184

Eozinofīlie leikocīti krēpās

67.

40188

Prostatas eksprimāta izmeklēšana

68.

40190

Materiāla (nagi, āda, mati) izmeklēšana sēnītes noteikšanai

69.

40191

Iztriepju bakterioskopija uz mikrofloru un seksuāli transmisīvajām slimībām

70.

40193

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana

71.

40194

Mikobaktēriju bakterioskopiskā izmeklēšana ar bagātināšanas metodi

72.

40300

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (tiešā reakcija)

73.

40301

Asins grupas noteikšana ABO sistēmā ar plaknes metodi (dubultreakcija)

74.

40302

Rh (D) pazīmes noteikšana ar plaknes metodi

75.

40303

Rh (D) pazīmes noteikšana gela tehnikā

76.

40304

Asins grupas noteikšana ABO un Rh sistēmās gela tehnikā

77.

40309

Nepilno antieritrocitāro antivielu skrīnings gela tehnikā ar diviem skrīningeritrocītu paraugiem (ID karte Liss/Coombs)

78.

40315

Nepilno antieritrocitāro antivielu titrēšana gela tehnikā ar vienu antigēnu (ID karte Liss/Coombs)

79.

40316

Nepilno antieritrocitāro antivielu identifikācija ar ID paneli
gela tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

80.

40318

Recipienta un donora individuālās saderības testi laboratorijā gela tehnikā (ID karte Liss/Coombs)

81.

40325

Tiešais antiglobulīna tests (DAT) gela tehnikā
(ID karte Liss/Coombs)

82.

40326

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā
(ID karte IgG+C3d+ctl/IgG+C3d+ctl)

83.

40327

Tiešā antiglobulīna testa (DAT) diferencēšana gela tehnikā
(ID karte IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl)

84.

40330

Krioglobīni kvalitatīvi

85.

40335

Aukstuma aglutinīnu noteikšana gela tehnikā

86.

40336

AB0 sistēmas antieritrocitāro antivielu titrēšana serumā

87.

40338

Antigēnu M un N fenotipizācija gela tehnikā

88.

40339

Antigēnu Jka un Jkb fenotipizācija gela tehnikā

89.

40340

Antigēnu K un k fenotipizācija gela tehnikā

90.

40341

Antigēna P1 noteikšana gela tehnikā

91.

40342

Antigēnu Lua un Lub fenotipizācija gela tehnikā

92.

40343

Antigēnu Lea un Leb fenotipizācija gela tehnikā

93.

40344

Antigēnu Kpa un Kpb fenotipizācija gela tehnikā

94.

40345

Antigēnu Fya un Fyb fenotipizācija gela tehnikā

95.

40346

Antigēnu S un s fenotipizācija gela tehnikā

96.

41001

Kopējais olbaltums

97.

41002

Albumīns

98.

41003

Olbaltuma frakcijas serumā

99.

41004

Urīnviela

100.

41005

Urīnskābe

101.

41006

Kreatinīns

102.

41020

Sārmainā fosfotāze

103.

41021

Skābā fosfotāze

104.

41022

ALAT

105.

41023

ASAT

106.

41024

Gamma glutamīntransferāze

107.

41025

Kreatīnkināze

108.

41026

Laktātdehidrogenāze

109.

41027

Lipāze

110.

41028

Laktātdehidrogenāzes frakcijas

111.

41030

Kreatīnkināzes MB frakcija

112.

41031

Kreatīnkināzes MB masa

113.

41032

Holīnesterāze

114.

41033

Sārmainās fosfotāzes frakcijas

115.

41034

Alfa amilāze

116.

41035

Angiotenzīna konvertāze

117.

41045

Kopējais holesterīns

118.

41046

Triglicerīdi

119.

41047

ABL-holesterīns (tiešā metode)

120.

41048

Apolipoproteīns A1

121.

41049

Apolipoproteīns B

122.

41050

Lipoproteīdu frakcijas

123.

41051

Lipoproteīns (A)

124.

41052

Bilirubīns, frakcijas

125.

41054

ABL-holesterīns (ar precipitāciju)

126.

41055

ZBL-holesterīns (tiešā metode)

127.

41065

Kālijs

128.

41067

Nātrijs

129.

41068

Kalcijs

130.

41069

Fosfors

131.

41070

Hlorīdi

132.

41071

Dzelzs

133.

41072

Magnijs

134.

41073

Dzelzs saistīšanas spēja

135.

41077

Varš asinīs

136.

41081

Jonizētais kalcijs

137.

41095

Glikoze asinīs

138.

41096

Glikozes slodzes tests

139.

41097

Glikohemoglobīns

140.

41099

C peptīds

141.

41100

Insulīns

142.

41101

Mikroalbumīnūrijas noteikšana

143.

41102

Glikozes noteikšana ar vienreizlietojamām kivetēm

144.

41115

Antistreptolizīns (kvalitatīvi)

145.

41116

Antistreptolizīns (kvantitatīvi)

146.

41117

Transferīns

147.

41122

Ceruloplazmīns

148.

41124

Ferritīns

149.

41125

CRO kvalitatīvi

150.

41126

Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi)

151.

41127

CRO kvantitatīvi

152.

41128

Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi)

153.

41129

Imūnglobulīnu vieglās ķēdes

154.

41130

Paraproteīnu noteikšana ar imūnfiksāciju

155.

41140

Trijodtironīns (T3)

156.

41141

Tiroksīns (T4)

157.

41142

Tireotropais hormons (TSH)

158.

41143

Brīvais tiroksīns (T4)

159.

41144

Brīvais trijodtironīns (T3)

160.

41150

Prolaktīns

161.

41151

Folikulstimulējošais hormons (FSH)

162.

41152

Luteinizētājhormons (LH)

163.

41153

Estradiols

164.

41154

Testosterons

165.

41155

Progesterons

166.

41156

Estriols (brīvais)

167.

41161

Dehidroepiandrosterona sulfāts

168.

41163

Androstendions

169.

41164

Horiongonadotropīns

170.

41170

Aldosterons

171.

41172

Somatotropais hormons

172.

41173

Kortizols

173.

41175

Parathormons

174.

41176

Adrenokortikotropais hormons (AKTH)

175.

41184

Ciklosporīns A (Sandimuns) (radioimunoloģiskā metode)

176.

41189

Etanola noteikšana fermentatīvi

177.

41200

Vitamīns B 12

178.

41202

Deoksipiridolīns

179.

41203

Troponīns I

180.

41205

Mioglobīns

181.

41209

Eritropoetīns

182.

41223

Reducētais glutations

183.

41230

Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL)

184.

41231

Sifilisa ekspresdiagnostika kvantitatīvā metode (SED, RPR, VDRL titri)

185.

41232

Sifiliss — TPHA

186.

41233

Sifiliss — TPHA kvantitatīvā metode (titri)

187.

41234

Uzsējums uz gonoreju (negatīvs)

188.

41235

Uzsējums uz gonoreju (pozitīvs)

189.

41236

Bālās treponēmas imobilizācijas reakcija (Nelsona tests)

190.

41237

Imunofluorescences reakcija uz sifilisu, toksoplazmozi

191.

41240

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi
(TIFR) — “MOMP’’ antigēns

192.

41245

Hlamīdiju noteikšana ar tiešo imunofluorescences metodi
(TIFR) — “MOMP’’ antigēns sievietēm (no dzemdes kakla kanāla un urīnizvadkanāla)

193.

41247

Uzsējums uz mikoplazmu

194.

41248

Uzsējums uz ureaplazmu

195.

41251

Imunofluorescences reakcija IgM antivielu noteikšanai pie sifilisa
(IFR abs. IgM)

196.

41253

Imūnfermentatīvā analīze sifilisa diagnostikai

197.

41254

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgG noteikšanai

198.

41255

Imūnfermentatīvā analīze hlamīdiju IgA noteikšanai

199.

41260

Uzsējums uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm

200.

41263

Antitoksoplazmozes IgM

201.

41264

Antitoksoplazmozes IgG

202.

41279

Anti-Hg Ehrlichia sp. IgM

203.

41280

Anti-Borrelia burgdorferi IgG

204.

41281

Anti-Borrelia burgdorferi IgM

205.

41283

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG

206.

41284

Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM

207.

41286

Gonorejas izsaucēja noteikšana ar metodi “Gen-probe”

208.

41287

Chlamydia trachomatis noteikšana ar metodi “Gen-probe”

209.

41290

Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (ELISA)

210.

41291

Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (ELISA)

211.

41301

HBs Ag

212.

41302

Anti-HBs (kvalitatīvi)

213.

41303

Anti-HBs (kvantitatīvi)

214.

41304

HBs Ag (apstiprinošais tests)

215.

41305

HBs Ag (ekspresdiagnostika)

216.

41306

HBV DNS

217.

41307

Anti-HAV IgM

218.

41308

Anti-HAV

219.

41309

Anti-HCV

220.

41310

Anti-HCV (WB) (apstiprinošais)

221.

41317

HCV RNS (PĶR)

222.

41320

Anti-HCV IgM

223.

41321

Anti-HBc IgM

224.

41322

Anti-HBc IgG

225.

41323

Anti-HBe

226.

41324

HBe Ag

227.

41325

HDV Ag

228.

41326

Anti-HDV IgM

229.

41327

Anti-HDV IgG

230.

41328

Izmeklējamā materiāla sagatavošana (piemaksa pie p. 41302, 41303, 41306, 41307, 41308, 41309, 41310, 41316, 41317, 41318, 41319, 41320, 41321, 41322, 41323, 41324, 41325, 41326, 41327, 41401, 41405, 47035, 47038, 47039, 47043, 47044, 47052, 47054, 47055, 47057, 47058, 47059, 47065, 47066)

231.

41401

Anti-HIV 1/2 (IFA) (bez diagnostikas cenas)

232.

41404

Antivielas pret HIV 1 vai HIV 2 (Western Blot apstiprinošais tests) (bez diagnostikas cenas)

233.

41405

Anti-HIV 1/2 ekspresdiagnostika (ar diagnostikas cenu)

234.

42003

Onkocitoloģiskās iztriepes no dzemdes kakla un mugurējās velves (viens preparāts)

235.

42004

Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti)

236.

42005

Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti)

237.

42006

Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) (serozo dobumu šķidrumi)

238.

42007

Citoloģiskie izmeklējumi pēc specifiskas terapijas (staru, hormonu vai ķīmijterapijas (trīs preparāti))

239.

42008

Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi
(pieci preparāti)

240.

42012

Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana
(trīs preparāti)

241.

42013

Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti)

242.

42014

Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts)

243.

42015

Biopsijas un operācijas materiāla nospiedumu citoloģiskā izmeklēšana

244.

42016

Veidojumu un orgānu punktātu citoloģiskā izmeklēšana
(trīs preparāti)

245.

44001

Asins uzsējums uz mikrofloru — negatīvs

246.

44002

Asins uzsējums uz mikrofloru — negatīvs (ar BACTEC)

247.

44003

Asins uzsējums uz mikrofloru — pozitīvs

248.

44004

Asins uzsējums uz mikrofloru — pozitīvs (ar BACTEC)

249.

44008

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju
(t.sk. kakla un deguna), skalojumu u.c. materiāla uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru — negatīvs

250.

44009

Brūču atdalījumu, dobumu punktātu, eksudātu, iztriepju
(t.sk. kakla un deguna ), skalojumu u.c. materiālu uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru — pozitīvs

251.

44015

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana — negatīvs

252.

44016

Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita noteikšana — pozitīvs

253.

44017

Krēpu uzsējums uz mikrofloru — negatīvs

254.

44018

Krēpu uzsējums uz mikrofloru — pozitīvs

255.

44025

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem — negatīvs

256.

44026

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem — pozitīvs

257.

44027

Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. mikroorganismiem — pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās identifikācijas sistēmas)

258.

44028

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru — negatīvs

259.

44029

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru — pozitīvs (Shigella, Salmonella identifikācija līdz serogrupai)

260.

44030

Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru — pozitīvs
(Sigella, Salmonella identifikācija līdz serovaram)

261.

44031

Fēču uzsējums uz enteropatogēnām E. coli — negatīvs

262.

44046

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae — negatīvs

263.

44047

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae — pozitīvs

264.

44048

Uzsējums no kakla un deguna uz C. diphtheriae — pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētās sistēmas )

265.

44049

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu — negatīvs

266.

44050

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu — pozitīvs
(bez N. meningitidis seroloģiskās tipēšanas)

267.

44051

Uzsējums no kakla uz N. meningitidis nēsāšanu — pozitīvs
(ar N. meningitidis seroloģisko tipēšanu)

268.

44055

Uzsējums uz B. pertussis un B. parapertussis — negatīvs

269.

44056

Uzsējums uz B. pertussis un B. parapertussis — pozitīvs

270.

44057

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem — negatīvs

271.

44058

Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem — pozitīvs (identifikācija līdz Lensfilda grupai)

272.

44059

Uzsējums no kakla uz S. aureus nēsāšanu — negatīvs

273.

44060

Uzsējums no kakla uz S. aureus nēsāšanu — pozitīvs

274.

44064

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm — negatīvs

275.

44065

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm — pozitīvs

276.

44082

Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām ar difūzijas metodi agārā, lietojot diskus

277.

44105

Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm — pozitīvs (lietojot identifikācijā kompjuterizētas identifikācijas sistēmas)

278.

44106

Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret antibiotiskām vielām (lietojot kompjuterizētas sistēmas)

279.

44107

Uzsējums uz ureoplazmām un mikoplazmām ar medikamentu jutības noteikšanu

280.

44108

Antivielu pret Helycobacter pylori noteikšana ar ekspresmetodi

281.

44110

Aglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (garais klepus, bruceloze, tularēmija u.c.)

282.

44115

Hemaglutinācijas reakcija pie bakteriālām infekcijām (salmonelloze, dizentērija, jersinioze, pseidotuberkuloze u.c.)

283.

44116

Seroloģiskā reakcija uz antivielām pret Y. enterocolitica un
Y. pseudotuberculosis

284.

44117

Izmeklējamā materiāla sagatavošana pirmajai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā seroloģiskai analīzei. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

285.

44118

Izmeklējamā materiāla sagatavošana katrai nākamajai analīzei bakterioloģiskajā laboratorijā seroloģiskai analīzei. Piemaksa pie p. 44110, 44115 un 44116

286.

44119

ELISA reakcija specifisko IgG klases antivielu noteikšanai pret difterijas toksīnu

287.

44126

Barotņu pagatavošana mycobacteria ģints mikroorganismu audzēšanai

288.

44127

Izmeklējamā materiāla apstrāde, uzsēšana un izaugušo koloniju mikroskopija uz mycobacteria ģints mikroorganismiem (bez barotnes pagatavošanas )

289.

45001

Uzsējums tuberkulozes diagnostikai ar BACTEC sistēmu

290.

45002

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret
pirmās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

291.

45003

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās un otrās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

292.

45004

Mycobacterium ģints mikroorganismu diferenciāltests (NAP) ar BACTEC sistēmu

293.

45005

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirazinamīdu (PZA) ar BACTEC sistēmu

294.

45006

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

295.

45007

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret otrās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

296.

45008

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret pirmās un otrās rindas medikamentiem uz cietajām barotnēm

297.

45009

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret otrās rindas medikamentiem ar BACTEC sistēmu

298.

45010

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu ar BACTEC sistēmu

299.

45011

Mycobacterium ģints mikroorganismu mikroskopiskā izmeklēšana ar luminiscento metodi

300.

45012

Mycobacterium ģints mikroorganismu jutības noteikšana pret vienu medikamentu uz cietajām barotnēm

301.

45014

Cietās Lēvenšteina-Jansena barotnes pagatavošana

302.

46010

T un B limfocītu subpopulāciju noteikšana (viena pozīcija)

303.

46015

CD3+ un CD19+ šūnu noteikšana

304.

46016

CD4+ un CD8+ šūnu noteikšana

305.

46017

T un B šūnu virsmas receptoru noteikšana (CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/HLA-DR, HLA-DR) (citofluorimetrija)

306.

46022

Citokīnu noteikšana asins serumā

307.

46036

HLA-B27 noteikšana (imunofluorescences metode)

308.

46051

Imūnglobulīnu G (A, M) noteikšana

309.

46054

Cirkulējošo imūnkompleksu noteikšana (CIK) nefelometriski

310.

46057

Imūnglobulīna Ig A noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

311.

46059

Imūnglobulīna Ig E noteikšana (ELISA)

312.

46060

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis — 5 Ag)

313.

46065

Specifiskā Ig E noteikšana (panelis — 12 Ag)

314.

46066

Specifisko Ig E noteikšana — 20 atsevišķu antigēnu panelis

315.

46067

Totālā un specifiskā IgE noteikšana (IgE totālais + IgE specifiskais) (ELISA)

316.

46069

C1 inhibitora noteikšana (radiālā imūndifūzijā)

317.

46070

Komplementa komponentes C3 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

318.

46071

Komplementa komponentes C4 noteikšana nefelometriski (turbidimetriski)

319.

46074

Cistatīna C noteikšana

320.

46075

Seruma amiloīda A noteikšana

321.

46085

ANA noteikšana HEP — divu šūnu kultūrā (skrīnings — netiešā imunfluorescence)

322.

46086

ANA noteikšana HEP — divu šūnu kultūrā (titrēšana — netiešā imunfluorescence)

323.

46087

ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (skrīnings — netiešā imunfluorescence)

324.

46088

ANA, SMA, GPC, LKM, AMA noteikšana audu griezumos (titrēšana — netiešā imunfluorescence)

325.

46089

ANCA noteikšana (skrīnings — netiešā imunfluorescence)

326.

46092

Anti-DNS antivielu noteikšana (kvantitatīvi)

327.

46095

Reimatoīdo faktoru noteikšana (RF-IgG, RF-IgA, RF-IgM) (ELISA)

328.

46100

ENA noteikšana (skrīnings — ELISA)

329.

46101

ENA subtipu (SM, RNP, SSB, SSA, J0-1, Scl-70) noteikšana

330.

46102

ENA subtipu (1 pozīcijas no sešām, punktā 409101 norādītām) noteikšana (ELISA)

331.

46104

ENA skrīnings un ANA noteikšana HEP — divu šūnu kultūrā

332.

46107

Antivielu pret Helicobacter pylori IgG noteikšana (ELISA)

333.

46108

Antivielu pret Helicobacter pylori IgA noteikšana (ELISA)

334.

46109

Antitireoidālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

335.

46110

Autoantivielu pret tireoglobulīnu noteikšana

336.

46115

Antimikrosomālo antivielu noteikšana (ELISA)

337.

46116

Tireoglobulīns

338.

46117

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgG)

339.

46118

Antigliadīna antivielu noteikšana (IgA)

340.

46119

Antispermālo antivielu total IgG, IgM noteikšana (ELISA)

341.

46120

Antiadrenālo antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

342.

46122

Antiolnīcu antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

343.

46123

Anti-GBM antivielu noteikšana (netiešā imunfluorescence)

344.

46124

Antihistonu antivielu noteikšana (ELISA)

345.

46125

Antikardiolipīnu antivielu noteikšana

346.

46130

Antivielu pret skeleta muskulatūru noteikšana (netiešā imunfluorescence)

347.

46131

Antivielu noteikšana pret glutamildekarboksilāzi

348.

46132

TSH receptoru antivielu noteikšana

349.

46135

Anti-GM1 antivielu noteikšana

350.

46136

Anti-MAG antivielas

351.

46145

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika ar tumora marķieri (bez reaģenta cenas)

352.

46146

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika — par otro marķieri (bez reaģenta cenas)

353.

46147

Onkoloģisko slimnieku imunoloģiskā diagnostika — par trešo marķieri (bez reaģenta cenas)

354.

46148

CYFRA

355.

46149

SCC

356.

46150

Beta-HGH

357.

46151

Alfa-FP

358.

46152

CEA

359.

46153

CA-125

360.

46154

CA 19-9

361.

46155

NSE

362.

46156

PSA

363.

46157

PSA, brīvais

364.

46158

MCA, CA 15-3

365.

46159

Beta 2 mikroglobulīns

366.

46171

Dauna sindroma un trisomijas 18 (Edvardsa sindroma) diagnostika (AFP + HGH + brīvais estriols) (ELISA)

367.

46172

Spontāna aborta draudu imunoloģiskā kontrole
(LAI — tests + HGH)

368.

47026

Rotavīrusa Ag

369.

47035

IgM klases antivielas pret ērču encefalīta vīrusu

370.

47038

Anti-CMV-IgG

371.

47039

Anti-CMV-IgG (kvantitatīvi)

372.

47040

Anti-CMV-IgM

373.

47042

Anti-EBV-IgM

374.

47043

Anti-EBV-IgG

375.

47044

Anti-EBV-IgG (kvantitatīvi)

376.

47045

Anti-EBV total

377.

47050

Antivielas pret EBV kodola antigēnu (EBV EBNA total)

378.

47052

Paul-Bunell tests

379.

47053

Anti-Herpes simplex I, II IgM

380.

47054

Anti-Herpes simplex I, II IgG

381.

47055

Anti-Herpes simplex I, II IgG (kvantitatīvi)

382.

47056

Anti-Varicella Zoster (VZV) — IgM

383.

47057

Anti-Varicella Zoster (VZV) — IgG

384.

47058

Anti-Varicella Zoster (VZV) — IgG (kvantitatīvi)

385.

47059

Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana
(ērču encefalīta vīruss)

386.

47061

Anti-Rubella IgG

387.

47062

Anti-Rubella IgM

388.

47065

Vīrusa specifisko IgG klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

389.

47066

Vīrusa specifisko IgM klases antivielu noteikšana (parotīta vīruss)

390.

48001

Kašķa ērce

391.

48002

Anti-Trichinella spiralis

392.

48003

Anti-Echinococcus sp. (Ag)

393.

48004

Giardia lamblia trofozītu un cistu Ag

394.

48005

Lambliju un helmintu oliņu noteikšana žults natīvā preparātā un sedimentā (viena porcija)

395.

48006

Anti-Toxocara canis

396.

48007

Anti-Echinococcus (HA)

397.

48010

Izmeklēšana uz demodekozi, dziedzerērci

398.

48013

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no viena perēkļa

399.

48014

Materiāla paņemšana izmeklēšanai uz patogēnām ādas, matu, nagu sēnītēm vai dziedzerērci, vai kašķa ērci no vairākiem perēkļiem (vidēji 2–3 perēkļi)

400.

48015

Materiāla (nagi, āda, mati) no vairākiem perēkļiem izmeklēšana uz sēnītēm

401.

49001

Aminoskābju spektra noteikšana asinīs ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

402.

49002

Aminoskābju spektra noteikšana urīnā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

403.

49003

Aminoskābju spektra noteikšana amniotiskajā šķidrumā ar šķidruma hromatogrāfijas palīdzību

404.

49004

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija urīnā

405.

49005

Ogļhidrātu plānslāņa hromatogrāfija asins serumā

406.

49006

Jaundzimušo fenilketonūrijas skrīnings

407.

49007

Jaundzimušo iedzimtas hipotireozes skrīnings

408.

49008

PAPP-A noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā trimestrī

409.

49009

Brīvā beta horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm pirmajā un otrajā trimestrī

410.

49010

Alfa-fetoproteīna un brīvā beta-horioniskā gonadotropīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm otrajā trimestrī (grūtnieču divu marķieru bioķīmiskais skrīnings augļa trisomiju procentuālā riska noteikšanai)

411.

49015

Alfa-fetoproteīna noteikšana asins serumā riska grupas grūtniecēm (prenatālais skrīnings augļa nervu caurules defektiem)

412.

49016

Alfa-fetoproteīna noteikšana amniotiskajā šķidrumā riska grupas grūtniecēm

413.

49017

Organisko skābju spektra noteikšana urīnā ar gāzu hromatogrāfijas palīdzību

414.

49021

Mukopolisaharīdu (MPS) skrīnings un kvantitatīvā spektrometriskā noteikšana urīnā

415.

49022

Mukopolisaharīdu (MPS) kvantitatīva spektrofotometriska noteikšana amniotiskajā šķidrumā

416.

49023

Mukopolisaharīdu (MPS) spektra noteikšana urīnā ar elektroforēzes palīdzību

417.

49025

Genoma DNS izdalīšana

418.

49030

DNS analīze, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju

419.

49031

Genoma DNS izdalīšana no Guthrie papīrīšiem

420.

49032

Gēnu mutāciju selektīvais skrīnings ar DGGE analīzi

421.

49033

SMA gēna mutāciju noteikšana

422.

49034

Fenilalanīnhidroksilāzes gēna mutāciju noteikšana (vienai mutācijai)

423.

49035

Vidēja garuma Acil-Ko A dehidrogenāzes gēna K329E mutācijas noteikšana

424.

49036

Fragilā X sindroma selektīvais skrīnings ar PCR metodi

425.

49037

Fragilā X sindroma mutācijas noteikšana ar Sauzerna blotingu, izmantojot neradioaktīvas iezīmes

426.

49038

Nekultivēto šūnu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

427.

49039

Fibroblastu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam)

428.

49040

Papildu metafāžu hromosomu fluorescentās in situ hibridizācijas metodes (izmaksas vienam pacientam vienai patoloģijai)

429.

49045

Papildu hromosomu C joslu krāsošana ar bārija hidroksīdu

430.

49046

Papildu hromosomu KOR joslu krāsošana ar Gimzas krāsu

431.

49047

Postnatālās fragilās X hromosomas analīzes (izmaksas vienam pacientam)

432.

49048

Asiņu un kaulu smadzeņu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) ar standarta metodi

433.

49049

Amniocītu kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

434.

49050

Horiona biopsijas kultūras hromosomu analīzes (izmaksas vienam pacientam) (prenatālajā diagnostikā)

435.

49061

VNTR (minisatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

436.

49062

STR (mikrosatelītu) sistēmas analīze FAH gēnā

437.

49063

Y hromosomas delēciju noteikšana, izmantojot “Promega System, Version 1.1’’ kitu ar PCR metodi

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Diagnožu un sindromu grupas, kuru ārstēšanai nepieciešami rehabilitācijas pakalpojumi dinamiskās novērošanas veidā

(Pielikums MK 13.12.2005. noteikumu Nr.954 redakcijā)

1. Dinamisko novērošanu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā izmanto, lai pacientiem ar hroniskiem veselības traucējumiem un ar tiem saistītajiem funkcionālo spēju ierobežojumiem nepieciešamajā apjomā nodrošinātu specializētu rehabilitaloga novērošanu, funkcionālo spēju novērtēšanu un ārstniecību, kā arī stacionārus un ambulatorus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus šādā veidā:

1.1. dinamisko novērošanu organizē stacionārās vai ambulatorās medicīniskās rehabilitācijas iestādes;

1.2. pēc iekļaušanas dinamiskās novērošanas programmā tiek novērtēts pacienta veselības stāvoklis un funkcionālās spējas, to atkārtojot vismaz vienreiz gadā. Pacienta stāvoklim stabilizējoties, pacientam pārejot dzīvot stacionāri organizētas institucionālas sociālās palīdzības sistēmā vai pēc pacienta iniciatīvas dinamiskā novērošana pacientam var tikt atcelta;

1.3. iekļaujot pacientu medicīniskās rehabilitācijas dinamiskās novērošanas programmā, rehabilitalogs:

1.3.1. nosaka pacienta veselības stāvokļa kontroles intervālus un organizē to īstenošanu;

1.3.2. ordinē nepieciešamās medicīniskās rehabilitācijas tehnoloģijas, medikamentus un konsultācijas;

1.3.3. nosūta pacientu valsts apmaksātu stacionāro vai ambulatoro medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai;

1.3.4. ja nepieciešams, saskaņo un koordinē izstrādāto ārstniecības un rehabilitācijas plānu ar ģimenes ārstu un pašvaldību sociālo dienestu;

1.4. rehabilitācijas iestāde, kura iekļāvusi pacientu dinamiskās novērošanas programmā, nodrošina:

1.4.1. dinamiskās novērošanas programmā iekļauto pacientu uzskaiti;

1.4.2. pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa novērtēšanas rezultātu apkopošanu.

2. Iedzimtu un iegūtu organisku (piemēram, traumatisku, infekciozu, intoksikācijas, somatogēnu) nervu sistēmas bojājumu sekas:

2.1. cerebrālā trieka un citi paralītiski sindromi (G 80–G 83.9):

2.1.1. bērnu cerebrālā trieka (G 80–80.9);

2.1.2. citi paralītiski sindromi (G 81–G 83.9) ar muguras smadzeņu bojājumu – pirmajos trijos gados pēc akūtā perioda ar kontroli reizi gadā;

2.1.3. ja uzsākta botulīna toksīna terapija;

2.2. muguras smadzeņu bojājumu sekas (T 91.3) – pirmos trīs gadus pēc akūtā perioda – 1–2 reizes gadā (īslaicīgi);

2.3. intrakraniālu ievainojumu sekas (T 90.5) – līdz diviem gadiem pēc traumas;

2.4. iedzimtas nervu sistēmas kroplības (Q 01–Q 07.9) – līdz diviem gadiem pēc operācijas;

2.5. encefalopātija līdz viena gada vecumam (G 93.1) – draudoša bērnu cerebrālā trieka (G 93.1);

2.6. nervu, nervu saknīšu un pinumu bojājumi (G 50–G 59.8) – līdz diviem gadiem pēc traumas;

2.7. cerebrovaskulāru slimību (I 60–I 69.8) sekas, ja uzsākta botulīna toksīna terapija;

2.8. sekas pēc galvas un muguras smadzeņu audzēju operācijas (G 99.8);

2.9. multiplā skleroze (G 35).

3. Ortopēdiskas saslimšanas ar kustību un balsta orgānu funkciju traucējumiem, ķirurģiskas slimības, anatomiski defekti un deformācijas:

3.1. iedzimtas kroplības un deformācijas (Q 65–Q 65.9) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.2. citas iedzimtas pēdas deformācijas (Q 66.8) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.3. iedzimta skolioze un mugurkaulāja deformācija (Q 67.5) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.4. citas iedzimtas muskuļu un skeleta deformācijas (Q 68.0–Q 70.9) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.5. iedzimtas augšējo un apakšējo ekstremitāšu kroplības (Q 71–Q 74.9) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.6. iedzimtas mugurkaulāja un krūškurvja kaulu anomālijas (Q 76.0–Q 76.9) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.7. citu locītavu bojājumi (M 24.5, M 24.6) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.8. dorsopātijas (M 40.1, M 41.0–M 42.0) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā;

3.9. juvenilās osteohondropātijas (M 91.1.) – pēc operatīvas ārstēšanas līdz augšanas procesa beigām – reizi gadā.

4. Iekšējo orgānu slimības:

4.1. sirds išēmiskās slimības (I 21.0–I 23.8, I 25.2) – pēcinfarkta periodā, pēc trim un sešiem mēnešiem;

4.2. stāvokļi pēc ķirurģiskām sirds operācijām (I 97.0.–I 97.1.) – pēc sešiem mēnešiem un gada;

4.3. bronhiālā astma (J 45.0–J 45.9);

4.4. cukura diabēts (E 10–E 14).

5. Oftalmoloģiskas un centrālās nervu sistēmas (turpmāk – CNS) saslimšanas ar pilnīgu vai daļēju redzes zudumu:

5.1. iedzimtas acu kroplības (Q 11.2–Q 15.9);

5.2. redzes traucējumi un aklums (H 53–H 54.7);

5.3. priekšlaicīgi dzimušu bērnu retinopātija (H 35.1);

5.4. pārmantota tīklenes distrofija (H 35.5).

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Ambulatorās fizikālās medicīnas manipulācijas

Nr.
p.k.

Manipulācijas kods

Manipulācijas nosaukums

1.

05016

Elektroforēze

2.

05017

Dobumu un acu elektroforēze

3.

05021

Transkutānā elektroneirostimulācija (TENS)

4.

05023

Fonoforēze

5.

05024

Diadinamiskās strāvas (DDS)

6.

05025

DDS-forēze

7.

05026

Sinusoidāli modulētās strāvas (SMS)

8.

05027

SMS-forēze

9.

05031

Darsonvalizācija

10.

05035

Induktotermija

11.

05036

Ultraīsviļņu terapija

12.

05038

Centimetru viļņu terapija

13.

05039

Decimetru viļņu terapija

14.

05041

Mainīga magnētiskā lauka terapija

15.

05042

Pastāvīga magnētiskā lauka terapija

16.

05044

Ultraskaņas terapija

17.

05045

Aerosolterapija (inhalācijas)

18.

05047

Ultravioletā apstarošana

19.

05048

Lāzera terapija

20.

05049

Magnetolāzera terapija

21.

05053

Parafīna–ozokerīta terapija

22.

05102

Vispārējā masāža pediatrijā līdz viena gada vecumam

23.

05103

Vispārējā masāža pediatrijā no viena līdz triju gadu vecumam

24.

05104

Vispārējā masāža pediatrijā no triju līdz 12 gadu vecumam

Veselības ministrs G.Bērziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036

PDF1.PNG (98225 bytes)

PDF2.PNG (16248 bytes)

Veselības ministrs G.Bērziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Samaksa par īslaicīgo pacientu aprūpi

1. Par īslaicīgajiem pacientiem veiktajām aprūpes epizodēm, izņemot 4.veida (profilaktiskās apskates un izmeklējumi) aprūpes epizodes, ģimenes ārstam samaksā aprūpes epizodes cenu.

2. Par īslaicīgajiem pacientiem veiktajām profilaktiskajām apskatēm atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam, pirmsvakcinācijas apskatēm un vakcinācijām atbilstoši imunizācijas valsts programmai (4.veida aprūpes epizodes) samaksā saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem.

3. Par īslaicīgo pacientu aprūpi maksā no naudas summas (kapitācijas nauda, piemaksas, samaksa par manipulācijām, samaksa par īslaicīgo pacientu aprūpi), kas aprēķināta ģimenes ārstam, pie kura attiecīgais pacients reģistrēts, neietekmējot fiksētā maksājuma apmēru prakses darbības nodrošināšanai.

4. Ja pacients nav reģistrēts ne pie viena ģimenes ārsta, par īslaicīgo pacientu aprūpi maksā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra no līdzekļiem, kas ieplānoti samaksai par nereģistrēto pacientu aprūpi.

5. Papildus samaksai par šī pielikuma 1.punktā minētajām epizodēm ģimenes ārstam samaksā par īslaicīgajiem pacientiem veiktajām manipulācijām saskaņā ar manipulāciju sarakstu, par kurām ģimenes ārstam tiek samaksāts.

6. Ja ģimenes ārsta prombūtnes laikā pie viņa reģistrētajiem pacientiem veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ģimenes ārsta aizvietotājs, par šo pacientu aprūpi nemaksā kā par īslaicīgo pacientu aprūpi.

7. Ja ģimenes ārsts pacientu, kurš neatbilst īslaicīgā pacienta kritērijiem, nosūta pie speciālista, par speciālista sniegtajiem pakalpojumiem maksā no nosūtītājam aprēķinātās naudas summas (kapitācijas nauda, piemaksas, samaksa par manipulācijām, samaksa par īslaicīgo pacientu aprūpi).

8. Ja ģimenes ārsts īslaicīgo pacientu nosūta pie speciālista plānveida pakalpojumu saņemšanai, par speciālista sniegtajiem pakalpojumiem maksā no nosūtītājam aprēķinātās naudas summas (kapitācijas nauda, piemaksas, samaksa par manipulācijām, samaksa par īslaicīgo pacientu aprūpi).

9. Pacienti, kuri neatbilst īslaicīgā pacienta kritērijiem, primārās veselības aprūpes pakalpojumus saņem par maksu.

Veselības ministrs G.Bērziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Primārās veselības aprūpes resursu sadales formula

1. No Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1036 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 5.1.1.apakšpunktā minētā primārajai veselības aprūpei paredzētā finansējuma kalendāra gadā ne mazāk par 11 % plānots novirzīt samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem un ne vairāk par 89 % — pārējai primārajai veselības aprūpei.

2. Patēriņa koeficientus primārajai veselības aprūpei, pamatojoties uz veselības aprūpes datu informācijas sistēmas datiem, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra aprēķina reizi divos gados pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31.decembri, ņemot vērā vecuma grupas un apmeklējumu skaitu katrā vecuma grupā.

3. Pacientus iedala šādās vecuma grupās:

3.1. vecumā līdz 1 gadam;

3.2. 1 līdz 7 gadi; 

3.3. 7 līdz 18 gadi;

3.4. 18 līdz 45 gadi;

3.5. 45 līdz 65 gadi;

3.6. 65 gadi un vecāki.

4. Pamatojoties uz veselības aprūpes datu informācijas sistēmas datiem par ambulatorajiem apmeklējumiem, iegūst ambulatoro apmeklējumu skaitu pie ģimenes ārsta katrā vecuma grupā un valstī kopā.

5. To pacientu skaitu, kuru pasē ir personas kods un kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, katrā vecuma grupā un valstī kopā nosaka pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 31.decembri.

6. Dalot apmeklējumu skaitu ar to pacientu skaitu katrā vecuma grupā, kuru pasē ir personas kods un kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, iegūst katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu un valsts vidējo absolūto patēriņa koeficientu (apmeklējumu skaitu uz vienu pacientu, kura pasē ir personas kods un kurš ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā) gadā.

7. Dalot katras vecuma grupas absolūto patēriņa koeficientu ar vidējo patēriņa koeficientu, iegūst katras vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficientu (ki1...6).

8. Primārās veselības aprūpes naudas līdzekļu apmēru gadā kopā (bez finansējuma, kas paredzēts samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

8.1. aprēķina primārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu valstī (Kp):

Kp = (n1 x ki1 + n2 x ki2 + n3 x ki3 + n4 x ki4 + n5 x ki5 + n6 x ki6), kur

n 1...6 — dalībnieku skaits attiecīgajā vecuma grupā valstī kopumā;

ki1...6 — attiecīgās iedzīvotāju vecuma grupas primārās veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas patēriņa koeficients;

8.2. aprēķina primārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu attiecīgajā teritorijā Kr(1...5):

Kr(1...5) = (z1 x ki1 + z2 x ki2 + z3 x kI3 + z4 x ki4 + z5 x ki5 + z6 x ki6), kur

z1...6 — dalībnieku skaits attiecīgajā teritorijā attiecīgajā vecuma grupā;

8.3. naudas līdzekļu apmēru primārajai veselības aprūpei attiecīgajā teritorijā aprēķina, reizinot primārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu attiecīgajā teritorijā Kr(1...5) ar naudas līdzekļu apmēru primārajai veselības aprūpei gadā (L) un dalot ar primārās veselības aprūpes pakalpojumu apjomu valstī (Kp):

Lr(1...5) = Kr(1...5) x L : Kp, kur

Lr(1...5) — naudas līdzekļu apmērs (latos) primārajai veselības aprūpei attiecīgajā teritorijā;

L — naudas līdzekļu apmērs (latos) primārajai veselības aprūpei gadā.

Veselības ministrs G.Bērziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Manipulācijas, par kurām ģimenes ārstam tiek samaksāts

(Pielikums MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Nr.

p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipu­lā­cijas kods

Diagnoze

Speciālists, kuram maksā par veikto manipulāciju

1

2

3

4

5

1.

Urīna analīze ar teststrēmeli

40148

B15–B18, C00-C97,

E10–E27, E79, E83,

I10–I15.9, I25-I50.9,

K71–K74, M30-M34,
N04–N11, N04-N11,
N18–N30, N40, T66, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

2.

Hemoglobīns

40010

D45–D89,

M16, M47, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

3.

Kopējais holesterīns

41045

E03–E03.8, E10-E27, I10–I15.9,

I25-I50.9,

I60–I70.2

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

4.

Glikoze asinīs

41095

E10–E11, E23.2,

I10–I15.9, Z34

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

5.

Dzemdes noslīdējuma korekcija, ieliekot riņķi

16010

ģimenes ārsts

6.

Elkoņa vai ceļa locītavas punkcija

03180

ģimenes ārsts

7.

Dzemdes spirāles izņemšana

16016

ģimenes ārsts

8.

Sieviešu slimību un dzemdību speciālista vai ģimenes ārsta veikta profilaktiskā apskate

01004

ģimenes ārsts

9.

Ārsta veikta primāra grūtnieces apskate, uzsākot viņas dispanserizāciju

01070

ģimenes ārsts

10.

Izmeklēšana un konsultēšana grūtniecības norises laikā

01071

ģimenes ārsts

11.

Galvas, pleca, gūžas locītavas vai ķermeņa riņķa apsējs

03004

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

12.

Locītavu stabilizācijas atbalsta pārsēji

03006

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

13.

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

03015

ģimenes ārsts

14.

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana vienai locītavai

03035

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

15.

Cirkulāra ģipša pārsēja (tutora) noņemšana divām locītavām

03036

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

16.

Ģipša pārsēja (longetes vai šinas) noņemšana

03041

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

17.

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai (katrā apmeklējumā)

04011

ģimenes ārsts

18.

Svešķermeņa izņemšana no

acs konjunktīvas maisa vai mehāniska skropstu matiņu izņemšana

17123

ģimenes ārsts

19.

Sēra korķu izņemšana

(arī abpusēja)

18115

ģimenes ārsts

20.

Nekustīga svešķermeņa izņemšana no dzirdes ejas

18118

ģimenes ārsts

21.

Urīnpūšļa katetrizācija

(bez vienreizējā katetra cenas)

19015

ģimenes ārsts

22.

Urīnpūšļa katetrizācija, izmantojot ārstniecības iestādes apmaksātu vienreizēju katetru

19016

ģimenes ārsts

23.

Urīnpūšļa katetrizācija ar skalošanu, medikamentu instilāciju un/vai asins sarecējumu izskalošanu; pastāvīga katetra ielikšana

19017

ģimenes ārsts

24.

Urīnpūšļa skalošana un/vai instilācija, ja ielikts pastāvīgs katetrs

19018

ģimenes ārsts

25.

Mazu brūču primārā apstrāde, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

20010

ģimenes ārsts

26.

Lielu brūču primārā apstrāde, tualete. Primāri dzīstošu brūču pārsiešana

20013

ģimenes ārsts

27.

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

20014

ģimenes ārsts

28.

Diegu vai skavu izņemšana no mazām brūcēm (vienā vai vairākās apmeklējuma reizēs)

20015

ģimenes ārsts

29.

Ligatūras, brūcē redzama svešķermeņa izņemšana

20019

ģimenes ārsts

30.

Medikamentu ievadīšana, dobumu skalošana abscesa un strutojošu brūču gadījumos, drenas maiņa

20030

ģimenes ārsts

31.

Antirabiskais darbs
(pirmā pieņemšana)

20031

ģimenes ārsts, terapeits, pediatrs

32.

Vakcīna pret trakumsērgu

03102

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

33.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

06003

I10-I50

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

34.

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem apraksts

06004

ģimenes ārsts

35.

Mājas apstākļos mirušas personas nāves fakta apliecināšana

60085

ģimenes ārsts, internists, pediatrs

10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Fiksētās piemaksas

1. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par pamatteritorijas iedzīvotāju blīvumu:

1.1. teritorijas, kurās iedzīvotāju blīvums ir lielāks par 500 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, – nav;

1.2. teritorijas, kurās iedzīvotāju blīvums ir no 100 līdz 499 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, – 180 latu gadā (15 latu mēnesī);

1.3. teritorijas, kurās iedzīvotāju blīvums ir no 20 līdz 99 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, – 300 latu gadā (25 lati mēnesī);

1.4. teritorijas, kurās iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 20 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru, – 480 latu gadā (40 latu mēnesī).

2. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas administratīvās teritorijas (pilsētas, pagasti), nosaka šo pagastu iedzīvotāju vidējo blīvumu uz kvadrātkilometru. Teritoriju (piemēram, pilsētu), kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu. 

3. Piemaksu nenosaka, ja:

3.1. ģimenes ārsta sertificētā prakses vieta neatrodas aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

3.2. ģimenes ārsta prakses vietas atrodas visās ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ietilpstošajās administratīvajās teritorijās, bet viņš pieņem pacientus tikai vienā administratīvajā teritorijā;

3.3. ārsts pieņem visās ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas administratīvajās teritorijās, bet īsāku laiku, nekā tas būtu nepieciešams, rēķinot pēc administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaita.

4. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par ģimenes ārsta prakses vietas (darbavietas) attālumu līdz slimnīcai:

4.1. ja attālums nepārsniedz 20 km, – nav;

4.2. ja attālums ir no 20 līdz 40 km, – 240 latu gadā (20 latu mēnesī);

4.3. ja attālums pārsniedz 40 km, – 480 latu gadā (40 latu mēnesī).

5. Par attālumu līdz slimnīcai uzskata attālumu no apdzīvotās vietas, kurā atrodas ģimenes ārsta prakses vieta, līdz tuvākajai reģionālajai daudzprofilu slimnīcai vai lokālajai daudzprofilu slimnīcai.

6. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas administratīvās teritorijas ar vairākām ārstniecības iestādēm (doktorātiem, ambulancēm, feldšeru–vecmāšu punktiem), fiksēto piemaksu nosaka par katru administratīvo teritoriju.

7. Ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir vairākas sertificētas prakses vietas (doktorāti, ambulances, feldšeru–vecmāšu

punkti), fiksēto piemaksu nosaka par katru prakses vietu.

8. Piemaksu par attālumu līdz slimnīcai nenosaka, ja:

8.1. ģimenes ārsta sertificētā prakses vieta neatrodas aģentūras apstiprinātajā un ar attiecīgo pašvaldību saskaņotajā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā;

8.2. ģimenes ārsta sertificētās prakses vietas atrodas visās ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ietilpstošajās administratīvajās teritorijās, bet viņš pieņem pacientus tikai vienā administratīvajā teritorijā;

8.3. ārsts pieņem visās ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas administratīvajās teritorijās, bet īsāku laiku, nekā tas būtu nepieciešams, rēķinot pēc administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaita.

9. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par katru ģimenes ārsta sarakstā reģistrēto bērnu vecumā līdz 18 gadiem ir 0,12 latu mēnesī. 

10. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par ģimenes ārsta sertifikātu ir 20 latu. Minēto piemaksu saņem tikai tie ģimenes ārsti, kuru pacientu vecuma struktūra atbilst šādiem kritērijiem:

10.1. vismaz 30 % reģistrēto pacientu ir vecāki par 18 gadiem;

10.2. vismaz 10 % reģistrēto pacientu ir jaunāki par 18 gadiem.

11. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētā piemaksa par sociālās palīdzības iestāžu iemītnieku aprūpi ir 0,20 latu mēnesī par katru iemītnieku.

12. Ģimenes ārsta ikmēneša fiksētās piemaksas par hronisko slimnieku aprūpi:

Nr.
p.k.

Piemaksa par katru pacientu (lati mēnesī)

Diagnožu kodi

12.1.

0,04

C00, C17, C26, C43, C44, C63, C68, I09, I11, I50, K50

12.2.

0,09

C04, C09, C15, C18, C53, C54, C76, E25, E27, I20, K74, M06, N18

12.3.

0,17

C20, C22, C23, C32, C50, C67, C70, C90, C91, C92, E84, G10, I05, I10, I25, N04, Z95

12.4.

0,30

C16, C25, C31, C48, C55, C56, C64, C74, C81, C88, E10, E22, E23, F20, G70, J45, K51

12.5.

0,42

C12, C13, C34, C39, C61, C71, C72, C73, C82, E11, E83, G20, G40, M05, M34

12.6.

0,53

C07, G35, M33, T66

12.7.

0,68

C37, C51, C57, C96, M32

12.8.

0,98

C45, C47, C66

13. Šī pielikuma 12.punktā minētās piemaksas ģimenes ārsts saņem tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārstu trīs reizes vai vairāk.

Veselības ministrs G.Bērziņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējuma mainīgais maksājums

(Pielikums grozīts ar MK 08.11.2005. noteikumiem Nr.851)

1. Ģimenes ārsta darba aktivitāti izvērtē katru mēnesi, piemērojot šādus rādītājus:

1.1. prakses darbības organizācija – nodala 50 % no līdzekļiem par mēneša darbības novērtējumu;

1.2. ģimenes ārsta veikto apmeklējumu skaits uz vienu 1., 2. un 3.veida aprūpes epizodi – nodala 25 % no līdzekļiem par mēneša darbības novērtējumu;

1.3. savu pacientu apmeklējumu skaits mēnesī uz 100 pie ģimenes ārsta reģistrētiem pacientiem – nodala 25 % no līdzekļiem par mēneša darbības novērtējumu;

1.4. ģimenes ārsta kontrolēto speciālistu pakalpojumu samaksas līdzekļu atlikums procentos no aprēķinātās mēneša summas.

2. Ģimenes ārsta prakses darbības organizāciju – primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētiem pacientiem – izvērtē, izmantojot šādus kritērijus:

2.1. informācijas pieejamība (arī pa tālruni) pacientiem par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību;

2.2. pacientu pieņemšanas laiks ģimenes ārsta prakses vietā (darbavietā) – ne mazāk par 20 stundām nedēļā, plānojot pieņemšanas laiku gan rīta, gan vakara stundās;

2.3. atsevišķs pacientu pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu (pieņemšanas laiks ir sabalansēts ar rindas garumu) un akūtiem pacientiem (bez iepriekšēja pieraksta). Akūto pacientu pieņemšanas laiks katru dienu – ne mazāk par stundu;

2.4. atsevišķi izdalīts laiks padomu sniegšanai pa tālruni;

2.5. mājas vizīšu pieteikšana pacientiem darbdienās – vismaz līdz plkst.15.00.

3. Visus šī pielikuma 2.punktā minētos kritērijus vērtē vienādi. Ģimenes ārsta prakses darbības atbilstību šī pielikuma 2.punktā minētajiem kritērijiem izvērtē šādi:

3.1. ja ģimenes ārsta prakses darbības organizācijā ir konstatēta atbilstība visiem prakses darbību raksturojošiem kritērijiem, iedalītos līdzekļus par darba organizācijas atbilstību kritērijiem izmaksā 100 % apmērā;

3.2. ja konstatēta neatbilstība vienam prakses darbību raksturojošam kritērijam, iedalītos līdzekļus par darba organizācijas atbilstību kritērijiem izmaksā 50 % apmērā;

3.3. ja konstatēta neatbilstība vairākiem prakses darbību raksturojošiem kritērijiem, iedalītos līdzekļus par darba organizācijas atbilstību neizmaksā.

4. Novērtējumu katru mēnesi veic vismaz trešdaļai no līgumattiecībās ar aģentūru esošajiem ģimenes ārstiem, četru mēnešu laikā nodrošinot visu līgumattiecībās ar aģentūru esošo ģimenes ārstu prakses novērtēšanu. Ja ģimenes ārsta prakses darbības organizācijā ir konstatēta atbilstība visiem prakses darbību raksturojošiem kritērijiem, atkārtota pārbaude kalendāra gada laikā nav nepieciešama.

5. Ģimenes ārstu prakses, kuras konkrētajā samaksas periodā vēl nav izvērtētas, atzīst par atbilstošām prakses darbību raksturojošiem kritērijiem, un ģimenes ārstam iedalītos līdzekļus par darba organizācijas atbilstību prakses darbību raksturojošiem kritērijiem izmaksā 100 % apmērā.

6. Ģimenes ārsta prakses novērtēšanas rezultātus apkopo prakses darbības organizācijas izvērtējuma anketā (tabula). Anketu paraksta ģimenes ārsts un aģentūras pilnvarotā persona.

Tabula

Prakses darbības organizācijas izvērtējuma anketa

Ģimenes ārsta prakses vieta (darbavieta) ____________________________________

Pārbaudes laiks ______________________________________________________________

Nr.
p.k.

Nosacījums

Vērtējums
(“0” vai “1”)

Komentārs

1.

Informācijas pieejamība (arī pa tālruni) pacientiem par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību

2.

Pacientu pieņemšanas laiks ārsta prakses vietā (darbavietā) – ne mazāk par 20 stundām nedēļā, plānojot laiku gan rīta, gan

3.

Atsevišķs pacientu pieņemšanas laiks pacientiem ar iepriekšēju pierakstu un akūtiem pacientiem (bez iepriekšēja pieraksta). Akūto pacientu pieņemšanas laiks katru dienu – ne mazāk par stundu

4.

Prakses darba laiks – ne mazāk par 40 stundām nedēļā. Atsevišķi izdalīts laiks padomu sniegšanai pa tālruni

5.

Mājas vizīšu pieteikšana pacientiem darbdienās – vismaz līdz plkst.15.00

6.

Primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana piecu darbdienu laikā

Vērtējums _________________________________
(ar vārdiem – atbilst/neatbilst)

Ģimenes ārsts _________________________
Paraksts

Ārsts eksperts _______________________
Paraksts

7. Ģimenes ārsta veikto apmeklējumu skaitu uz vienu aprūpes epizodi kā ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējumu izvērtē šādi:

7.1. pie ģimenes ārsta reģistrēto pacientu skaitu attiecīgajā mēnesī fiksē pēc pacientu skaita, kuru pasē ir personas kods un kuri ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, uz katra mēneša divdesmito datumu;

7.2. atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par veikto darbu (informācijas avots – ambulatorā pacienta talons) katram ģimenes ārstam aprēķina viņa pacientiem veikto 1., 2. un 3.veida aprūpes epizožu kopskaitu, šīm epizodēm atbilstošo kopējo apmeklējumu skaitu un apmeklējumu skaitu uz vienu aprūpes epizodi;

7.3. no aģentūras nodaļas ģimenes ārstu rādītājiem aprēķina mediānu (turpmāk – M) un tā zemāko pieļaujamības robežu – 0,75 M;

7.4. ja ģimenes ārstam aprēķinātais rādītājs ir mazāks par 0,75 M, aprēķināto līdzekļu apmēru viņam neizmaksā;

7.5. ja ģimenes ārstam aprēķinātais rādītājs ir 0,75 M vai lielāks, aprēķināto līdzekļu apmēru viņam izmaksā pilnā apmērā.

8. Kopējo ģimenes ārsta veikto apmeklējumu skaitu mēnesī uz 100 reģistrētiem pacientiem kā ģimenes ārsta mēneša darbības novērtējumu izvērtē, izmantojot šādus kritērijus:

8.1. atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par veikto darbu (informācijas avots – ambulatorā pacienta talons) aprēķina ģimenes ārsta veikto pie viņa reģistrēto pacientu apmeklējumu kopskaitu visu veidu (1., 2., 3., 4., 5. un 6.veida) aprūpes epizodēs;

8.2. izmantojot šī pielikuma 7.1. un 8.1.apakšpunktā minētos rādītājus, katram ģimenes ārstam aprēķina apmeklējumu skaitu uz 100 pie viņa reģistrētajiem pacientiem;

8.3. no aģentūras nodaļas ģimenes ārstu rādītājiem aprēķina mediānu un tā zemāko pieļaujamības robežu – 0,75 M;

8.4. ja ģimenes ārstam aprēķinātais rādītājs ir mazāks par 0,75 M, aprēķināto līdzekļu apmēru viņam neizmaksā;

8.5. ja ģimenes ārstam aprēķinātais rādītājs ir 0,75 M vai lielāks, aprēķināto līdzekļu apmēru viņam izmaksā pilnā apmērā.

9. Ja ģimenes ārsta kontrolēto speciālistu pakalpojumu samaksas līdzekļu ceturkšņa atlikums pārsniedz 30 % no ceturksnī aprēķinātās summas, ģimenes ārsta ceturkšņa darbības analīzi par speciālistu pakalpojumu izmantošanu veic aģentūras ārsts eksperts. Aģentūras ārsts eksperts pieņem lēmumu par līdzekļu izmaksu.

Veselības ministrs G.Bērziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Ģimenes ārsta gada darbības novērtējuma mainīgā maksājuma salīdzinošās novērtēšanas un sadales metodika

1.Aģentūra novērtē ģimenes ārsta gada darbības rādītājus, izmantojot šādu novērtēšanas metodiku:

1.1.apkopo ambulatorā pacienta talonā esošo informāciju par katra ģimenes ārsta pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem un katram ģimenes ārstam aprēķina aptveres rādītājus;

1.2.novērtē iegūtos rādītājus atbilstoši šī pielikuma 1.tabulai;

1.tabula

Profilaktisko apskašu un izmeklējumu kritēriji un aptveres prasības

Nr.
p.k.

Apskate vai izmeklējums

Vecuma grupa

Biežums

Aptvere 2005.gadam

1.

Pacientu aptvere

no 18 gadiem

reizi gadā

60 %

2.

Vakcinācijas aptvere

no 0 līdz 18 gadiem

atbilstoši imunizācijas valsts programmas prasībām

atbilstoši imunizācijas valsts programmas prasībām

3.

Patronāžas un profilaktiskās apskates

no 0 līdz 7 gadiem

atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 21.decembra noteikumu Nr.1036 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 2.pielikumam

92 %

4.

Onkocitoloģiskie izmeklējumi sievietēm

no 20 līdz 35 gadiem

reizi gadā; ja rezultāts normāls, atkārto reizi trijos gados

40 %

no 36 līdz 70 gadiem

reizi gadā

40 %

5.

Fēču izmeklēšana uz slēptajām asinīm

no 50 gadu vecuma

reizi gadā

40 %

6.

Krūts vēža skrīnings ar mammogrāfijas metodi sievietēm

no 50 līdz 69 gadiem

reizi divos gados

10 % katru gadu

Piezīme. Šī pielikuma 1.tabulā minētās aptveres rādītāju vērtības aģentūra pārskata reizi divos gados vai atkarībā no medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas un grozījumiem budžetā.

1.3. aprēķina izmaksājamos gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus pēc stāvokļa uz novērtējamā gada 31.decembri. Līdzekļus pārskaita ģimenes ārstam neatkarīgi no ģimenes ārsta juridiskā statusa un darbavietas maiņas novērtējamā gada laikā (piemēram, pāreja no darba ņēmēja statusa slimnīcā, poliklīnikā, doktorātā uz ārsta prakses darba formu vai otrādi), ja vien līgumā starp ģimenes ārstu un viņa darba devēju nav noteikts citādi.

2. Gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļus aģentūra sadala atbilstoši ģimenes ārsta darbības salīdzinošās novērtēšanas gada rādītājiem, izmantojot šādu metodiku:

2.1. ģimenes ārsta gada samaksai par kvalitāti novirza 50 % no kopējiem aprēķinātajiem mainīgā darbības novērtējuma maksājuma līdzekļiem;

2.2. lai nodrošinātu taisnīgu gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļu piešķiršanu triju dažādu tipu ģimenes ārstu praksēm (ģimenes ārsta tips, pediatriskais tips, internais tips), visas prakses sadala trijās grupās atkarībā no
0–18 gadu vecu pacientu īpatsvara, ievērojot šādus nosacījumus:

2.2.1. ģimenes ārsta tipa prakse – bērnu skaits veido 10–70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita;

2.2.2. pediatriskā tipa prakse – bērnu skaits veido vairāk nekā 70 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita;

2.2.3. internā tipa prakse – bērnu skaits veido mazāk par 10 % no kopējā pie ārsta reģistrēto pacientu skaita;

2.3. katru gadu vērtē šādus profilaktiskā darba rādītājus:

2.3.1. pacientu aptveres rādītājs;

2.3.2. bērnu apskašu aptveres rādītājs;

2.3.3. vakcinācijas kalendāra izpilde (vecuma grupas un vērtējamās vakcinācijas katru gadu nosaka aģentūra);

2.3.4. divi no četriem vēža skrīningizmeklējumu rādītājiem (vērtējamos izmeklējumus katru gadu nosaka aģentūra);

2.4. gada darbības novērtējuma maksājuma aprēķināto daļu sadala atbilstoši šī pielikuma 2.tabulai un aprēķina ģimenes ārstam izmaksājamo naudas summu par veiktajām apskatēm, vēža skrīningizmeklējumiem un vakcināciju, ievērojot šādus nosacījumus:

2.4.1. ja aprēķinātie rādītāji ir vienādi ar tabulā minētajiem aptveres rādītājiem vai pārsniedz tos, ārsts saņem 100 % no gada samaksai par kvalitāti aprēķinātās daļas;

2.4.2. ja aprēķinātie rādītāji ir robežās starp 80 % un 100 % no tabulā minētajiem aptveres rādītājiem, ģimenes ārsta gada samaksai par kvalitāti aprēķināto līdzekļu daļu proporcionāli samazina;

2.4.3. ja aprēķinātie rādītāji ir zemāki par 80 % no tabulā minētajiem aptveres rādītājiem, ārsts samaksu par kvalitāti nesaņem.

2.tabula

Gada darbības novērtējuma maksājuma līdzekļu sadale atbilstoši ģimenes ārsta prakses tipam

Nr.
p.k.

Ģimenes ārsta prakses tips

Pacientu aptvere un
0–7 gadu vecu bērnu apskates

Vēža skrīningizmeklējumi

Vakcinācija

1.

Ģimenes ārsta tipa prakse

15 %

35 %

50 %

2.

Pediatriskā tipa prakse

30 %

10 %

60 %

3.

Internā tipa prakse

20 %

65 %

15 %

Veselības ministrs G.Bērziņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Ģimenes ārsta māsas un ārsta palīga darbības nodrošināšanas maksājuma koeficients

1. Lai nodrošinātu ģimenes ārsta māsas un ārsta palīga darbību, piemēro darbības apstākļu izlīdzināšanas koeficientu, kas atbilst iedzīvotāju blīvumam ģimenes ārsta māsas un ārsta palīga aprūpējamā teritorijā:

1.1. teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir lielāks par 500 cilv./km2, piemēro koeficientu 1,0;

1.2. teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir 100–499 cilv./km2, piemēro koeficientu 1,2;

1.3. teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir 20–99 cilv./km2, piemēro koeficientu 1,3;

1.4. teritorijās, kurās iedzīvotāju blīvums ir mazāks par 20 cilv./km2, piemēro koeficientu 1,4.

2. Ja ģimenes ārsta māsas vai ārsta palīga aprūpē bez pilsētas teritorijas ir arī viens vai vairāki pagasti, nosaka aprūpējamās teritorijas vidējo blīvumu un piemēro atbilstošu darbības apstākļu izlīdzināšanas koeficientu.

3. Pilsētu vai pagastu, kura iedzīvotājus aprūpē ģimenes ārsts kopā ar ģimenes ārsta māsu vai ārsta palīgu, uzskata par teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu.

Veselības ministrs G.Bērziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Regresa koeficienta piemērošana

(Pielikums MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

1. Regresa koeficientu piemēro, lai veicinātu ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību un kvalitātes paaugstināšanu.

2. Regresa koeficientu var piemērot, ja ģimenes ārsta praksē:

2.1. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir lielāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir mazāk par 1000;

2.2. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir mazāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir vairāk par 1000;

2.3. kopējais reģistrēto pacientu skaits ir lielāks par 2000, no tiem bērnu līdz 18 gadu vecumam ir vairāk par 1000.

3. Regresa koeficientu ģimenes ārstam diferencēti piemēro šādā kārtībā:

3.1. regresa koeficientu K1 ar vērtību 0,9 vai 0,45:

3.1.1. par katru reģistrēto pacientu robežās no 2001 līdz 2200;

3.1.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam robežās no 1001 līdz 1100;

3.2. regresa koeficientu K2 ar vērtību 0,6 vai 0,3:

3.2.1. par katru reģistrēto pacientu robežās no 2201 līdz 2500;

3.2.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam robežās no 1101 līdz 1300;

3.3. regresa koeficientu K3 ar vērtību 0,3 vai 0,15:

3.3.1. par katru reģistrēto pacientu virs 2500;

3.3.2. par katru reģistrēto bērnu līdz 18 gadu vecumam virs 1300.

4. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

Rr = (2000 + K1 x r1 + K2 x r2 + K3 x r3), kur

r1 — pacientu skaits starp 2001 un 2200 (vērtība var būt no 1 līdz 200);

r2 — pacientu skaits starp 2201 un 2500 (vērtība var būt no 1 līdz 300);

r3 — pacientu skaits virs 2500 (vērtība var būt no 1 līdz reālajam skaitam).

5. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

Rbr = (1000 + K1 x r1 + K2 x r2 + K3 x r3), kur:

r1 — pacientu skaits starp 1001 un 1100 (vērtība var būt no 1 līdz 100);

r2 — pacientu skaits starp 1101 un 1300 (vērtība var būt no 1 līdz 200);

r3 — pacientu skaits virs 1300 (vērtība var būt no 1 līdz reālajam skaitam).

6. Ja pacientu skaits atbilst šī pielikuma 2.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piemēro šādu ģimenes ārsta regresēto pacientu skaita aprēķina formulu:

6.1. atbilstoši šī pielikuma 3.1.2, 3.2.2. un 3.3.2.apakšpunktam aprēķina regresēto bērnu skaitu Rbr un nosaka, par cik tiek samazināts reģistrēto bērnu skaits (Rb – Rbr);

6.2. no kopējā reģistrēto skaita R atņem bērnu skaitu, kas pārsniedz 1000. Ja starpība pārsniedz 2000, veic regresa aprēķinu atbilstoši šī pielikuma 5.punktam un nosaka, par cik tiek samazināts reģistrēto skaits (R – Rr);

6.3. no kopējā reģistrēto skaita R atņem (Rb – Rbr) un (R – Rr), iegūstot kopējo regresēto skaitu Rrk.

7. Par regresa koeficienta piemērošanu Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra savstarpējā līgumā noteiktajā kārtībā informē ģimenes ārstu un sagatavo nepieciešamos grozījumus līgumā par pakalpojumu sniegšanu.

15.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Aprūpes epizodes

(Pielikums MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

1. Ambulatorās veselības aprūpes speciālistu darba uzskaitei un samaksai aprūpes epizodes iedala šādos veidos:

1.1.  1.veids — aprūpes epizode sakarā ar akūtu saslimšanu vai traumu;

1.2.  2.veids — aprūpes epizode sakarā ar pirmoreiz mūžā diagnosticētu hronisku saslimšanu;

1.3.  3.veids — aprūpes epizode sakarā ar iepriekš diagnosticētas slimības paasinājumu;

1.4.  4.veids — aprūpes epizode sakarā ar profilaktisku apskati, patronāžu, profilaktiskajiem izmeklējumiem, vakcināciju;

1.5.  5.veids — aprūpes epizode sakarā ar hroniskas slimības vai veselības stāvokļa dinamisku novērošanu;

1.6.  6.veids — aprūpes epizode sakarā ar 1., 2., 3., 4. un 5.veida aprūpes epizodē neklasificētiem iemesliem;

1.7.  7.veids — aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Aprūpes epizožu veidus izmanto visi šī pielikuma tabulā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti:

Nr.
p.k.

Specia­litātes kods

Specialitātes nosaukums

2.1.

P 01

Internists

2.2.

P 35

Arodslimību ārsts

2.3.

PP 02

Hepatologs

2.4.

PP 03

Imunologs

2.5.

PP 09

Arodveselības ārsts

2.6.

PP 11

Seksologs, seksopatologs

2.7.

A 011

Kardiologs

2.8.

A 012

Reimatologs

2.9.

A 013

Ftiziopulmonologs

2.10.

A 014

Endokrinologs

2.11.

A 015

Nefrologs

2.12.

A 016

Gastroenterologs

2.13.

P 44

Ģenētiķis

2.14.

P 02

Ģimenes ārsts

2.15.

P 15

Pediatrs

2.16.

A 151

Neonatologs

2.17.

A 1510

Bērnu alergologs

2.18.

A 152

Bērnu infektologs

2.19.

A 153

Bērnu kardiologs

2.20.

A 154

Bērnu reimatologs

2.21.

A 155

Bērnu pneimonologs

2.22.

A 156

Bērnu endokrinologs

2.23.

A 157

Bērnu nefrologs

2.24.

A 158

Bērnu gastroenterologs

2.25.

A 159

Bērnu hematoonkologs

2.26.

P 16

Onkologs

2.27.

A 161

Onkoloģijas ķīmijterapeits

2.28.

A 162

Onkoloģijas ķirurgs

2.29.

A 163

Onkoloģijas ginekologs

2.30.

P 17

Hematologs

2.31.

P 20

Neirologs

2.32.

P 21

Bērnu neirologs

2.33.

P 24

Infektologs

2.34.

P 27

Dermatologs venerologs

2.35.

PP 01

Alergologs

2.36.

P 28

Narkologs

2.37.

P 19

Psihiatrs

2.38.

PP 12

Bērnu psihiatrs

2.39.

P 03

Ķirurgs

2.40.

P 04

Neiroķirurgs

2.41.

P 05

Torakālais ķirurgs

2.42.

P 06

Sirds ķirurgs

2.43.

P 07

Asinsvadu ķirurgs

2.44.

P 09

Plastiskais ķirurgs

2.45.

P 10

Transplantologs

2.46.

P 11

Ambulatorais ķirurgs

2.47.

P 26

Mutes, sejas un žokļu ķirurgs

2.48.

P 08

Urologs

2.49.

P 12

Bērnu ķirurgs

2.50.

P 14

Ginekologs, dzemdību speciālists

2.51.

A 141

Bērnu ginekologs

2.52.

P 13

Traumatologs ortopēds

2.53.

P 23

Otorinolaringologs

2.54.

A 232

Pedaudiologs

2.55.

A 231

Foniatrs

2.56.

P 22

Oftalmologs

2.57.

P 31

Radiologs terapeits

2.58.

PP 15

Algologs

2.59.

P 18

Anesteziologs reanimatologs

2.60.

n27

Ārsta palīgs (feldšeris)

16.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1036
Manipulācijas, par kurām veic piemaksas

(Pielikums MK 08.11.2005. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Nr.

p.k.

Kods

Nosaukums

Ārsta specialitātes kods

1.

01078

Iztriepes paņemšana seksuāli transmisīvo slimību diagnostikai

P 08, P 14, A 141, P 27

2.

01083

Materiāla paņemšana bakterioloģiskiem uzsējumiem seksuāli transmisīvo slimību diagnostikā (bez barotnes cenas)

P 08, P 14, A 141, P 27

3.

03015

Ģipša longete, aptverot vismaz divas lielās locītavas (pleca, elkoņa, plaukstas, ceļa, pēdas), kā arī pagaidu pārsējs lūzuma gadījumā

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13, P 02

4.

03016

Augšdelma kaula lūzuma imobilizācija pēc Turnera metodes

P 03, P 11, P 12, P 13

5.

03017

Ģipša pārsējs spieķkaula lūzuma gadījumā tipiskā vietā, vienas locītavas (plaukstas, ceļa) imobilizācija

P 03, P 11, P 12, P 13

6.

03018

Ģipša longetes pārsējs metatarsālo kaulu lūzuma gadījumā

P 03, P 11, P 12, P 13

7.

03019

Pēdas un pēdas locītavas imobilizācija ar ģipša longetēm apakšstilba kaulu distālā 1/3 lūzuma gadījumā vai citas patoloģijas gadījumā pēdas locītavas rajonā (piemēram, saišu sastiepumi)

P 03, P 11, P 12, P 13

8.

03028

Cirkulārs ģipša pārsējs vienai locītavai (tutors)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

9.

03029

Divas ģipša longetes vai cirkulārs ģipša pārsējs, ietverot divas lielās locītavas. Riņķveida kakla ģipša pārsējs ar plecu saiti un galvas balstu

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

10.

03030

Cirkulārs ģipša pārsējs trim locītavām (gonita tipa pārsējs)

P 03, P 11, P 12, P 13

11.

03038

Cirkulāra ģipša pārsēja uzlikšana abām gūžas locītavām

P 03, P 11, P 12, P 13

12.

03150

Maģistrālo vēnu (V. subclavia, v. jugularis,
v. femoralis) punkcijas katetrizācija

P 06, P 07, P 10,
P 18, PP 14

13.

03180

Elkoņa, ceļa, pleca un gūžas locītavu punkcija

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 16, A 012,
A 154, A 162, P 02

14.

03183

Pleiras dobuma punkcija, izmantojot vienreizējas lietošanas komplektu

P 01, P 03, P 05,
P 06, P 11, P 12,
P 13, P 15, A 013, A 155, P 16, A 162

15.

03184

Vēdera dobuma vai pleiras telpas punkcija

P 01, P 03, P 05,
P 06, P 11, P 12,
P 13, P 15, A 013, A 155, P 16, A 162

16.

03185

Sirds somiņas punkcija

P 03, P 05, P 06

17.

03186

Kaulu smadzeņu punkcija

P 03, P 05, P 10,
P 11, P 12, P 13,
A 159, P 16, P 17, A 162, PP 03

18.

03187

Piena dziedzeru, vienas vairogdziedzera puses, siekalu dziedzeru vai sēklinieku punkcija

P 03, P 08, P 11,
P 12, P 13, P 14,
P 16, A 162,
A 163, P 17, P 23, P 26, A 141

19.

03188

Aknu, liesas, aizkuņģa dziedzera punkcija

P 03, P 10, P 11,
P 12, P 13, P 16,
P 17, A 162,
A 159, P 24

20.

03189

Urīnpūšļa vai hidrocēles punkcija

P 03, P 08, P 11,
P 12, P 13, P 16,
A 162

21.

04002

Retrobulbāra anestēzija vienai acij

P 22

22.

04003

Virsmas anestēzija dziļākiem deguna rajoniem, bungādiņai, bungu dobumam vai urīnvadam un urīnpūslim

P 03, P 04, P 08,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 23, P 26

23.

04004

Virsmas anestēzija rīkles, balsenes un bronhu rajonam

P 03, P 04, P 05,
A 013, A 155,
P 12, P 13, P 18,
P 23, P 26, P 11, PP 14

24.

04005

Adatas caurduršanas kanāla anestēzija pirms injekcijas, infūzijas vai punkcijas

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, A 141, A 162, A 163,

P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, P 18, P 17, A 013, PP 14

25.

04010

Infiltrācijas anestēzija ar vietējo anestēzijas līdzekli

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 17, A 141, A 162, A 163,

P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, P 27, PP 03, P 18

26.

04011

Vietējā anestēzija sāpju noņemšanai (katrā apmeklējumā)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, A 141, A 162, A 163, P 18, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26

27.

04012

Perifērā nerva vada anestēzija (arī spināliem nerviem)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 18, A 141, A 162, A 163, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26, PP 15

28.

04013

Vada anestēzija kājas vai rokas pirkstam

P 03, P 04, P 07, P 09, P 11, P 12, P 13, A 162, P 18, P 20, P 21

29.

04014

Nerva vai nervu ganglija vada anestēzija galvaskausa pamatnē vai retrobulbāra anestēzija galvaskausa pamatnē, vai retrobulbāra anestēzija (jāuzrāda nervs vai ganglions)

P 03, P 04, P 05, P 06, P 07, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, A 162, A 163, P 18, P 20, P 21, P 22, P 23, P 26

30.

06003

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153, P 39, P 40, PP 14

31.

06005

Elektrokardiogrammas pieraksts ar mazāk nekā 12 novadījumiem (no ekstremitātēm un/vai krūšu kurvja, pēc Neba metodes u.c.)

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153

32.

06007

Elektrokardiogrammas ar 12 novadījumiem pieraksts (bērniem līdz triju gadu vecumam)

A 011, P 01, P 02, P 15, A 153

33.

07001

Vitālās kapacitātes noteikšana (ārsts vai māsa)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

34.

07002

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana (PEF-metrija) (ārsts vai māsa)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

35.

07003

Izelpas maksimumplūsmas (IMP) noteikšana ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01

36.

07004

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze

A 013, A 155, PP 01, A 1510

37.

07005

Ārējās elpošanas pamatrādītāju (VC, FEV1 un Tiffno indekss) noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

38.

07006

Spirogrammas reģistrācija un analīze ar tilpuma–laika spirogrāfu pēc “pilnas programmas” (VC, FVC, FEV1, Tiffno indekss, MV, F, MVV, elpošanas rezerves koeficients utt.)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

39.

07007

Piemaksa pie p. 07006, izvērtējot ar datoru

A 013, A 155, PP 01

40.

07008

Piemaksa pie p. 07006 par bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01

41.

07009

Piemaksa pie p. 07006 par skābekļa izmantošanas koeficienta noteikšanu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

42.

07015

Pneimotahogrāfija ar plūsmas–tilpuma cilpas reģistrāciju

A 013, A 155, PP 01, A 1510

43.

07016

Pneimotahogrāfija ar plūsmas–tilpuma cilpas reģistrāciju un bronhodilatācijas testu

A 013, A 155

44.

07017

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi

A 013, A 155, PP 01

45.

07018

Pneimotahogrāfija ar automātisku datoranalīzi un bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

46.

07020

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07005

A 013, A 155, PP 01, A 1510

47.

07021

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07016

A 013, A 155, PP 01, A 1510

48.

07022

Spirogrāfijas un funkcionālās proves ar bronhodilatatoriem terapijas efekta novērtēšanai par katru papildu bronhodilatatoru pie p. 07018

A 013, A 155, PP 01, A 1510

49.

07023

Elpceļu nespecifiskās reaktivitātes noteikšana (“bronhu provokācijas tests”) ar metaholīna inhalācijām (ar pneimotahogrāfu, ar datorprogrammu)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

50.

07025

Visa ķermeņa pletizmogrāfija

A 013, A 155, PP 01, A 1510

51.

07026

Visa ķermeņa pletizmogrāfija ar bronhodilatācijas testu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

52.

07027

Piemaksa pie p. 07004–07006, 07015–07018 par pretbaktēriju filtru lietošanu

A 013, A 155, PP 01, A 1510

53.

07028

Pārejas faktora (plaušu difūzijas spēju) noteikšana

A 013, A 155

54.

07029

Piemaksa pie p. 07002 un 07003 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms izelpas maksimumplūsmas noteikšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20–30 minūtes pirms testa veikšanas)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

55.

07030

Piemaksa pie p. 07004, 07017, 07018 par bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācību pirms spirogrāfijas (pneimotahogrāfijas) izdarīšanas (apmācību veic medicīnas darbinieks 20–30 minūtes pirms testa veikšanas)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

56.

07031

Pneimotahogrāfija ar iebūvētu datoranalīzes programmu (bērnu līdz 10 gadu vecumam apmācība mērījumu izdarīšanai 10–15 minūtes 2 dienas pirms to izdarīšanas). Piemaksa pie p. 07002 un 07003

A 013, A 155, PP 01, A 1510

57.

07043

Sviedru proves skrīninga izdarīšana ar CF indikatoru (ādas apstrāde ar vati, destilētu ūdeni un ēteri, elektroforēzes iedarbība uz ādu, hlorīdu testa plākstera pielīmēšana, sviedrēšana un sviedru proves skrīninga rezultātu novērtēšana)

A 013, A 155, PP 01, A 1510

58.

08001

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

59.

08002

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija bērniem ar vienelektroda zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

60.

08003

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar divu elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

61.

08004

Barības vada manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

62.

08005

Oddi sfinktera manometrija ar ūdens perfūzijas vienkanāla katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

63.

08006

Anorektāla manometrija ar ūdens perfūzijas četrkanālu katetru atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

64.

08007

Laktozes malabsorbcijas diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

65.

08008

Zarnu disbakteriozes diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

66.

08009

Orāli cekālā tranzīta laika diagnostika ar ūdeņraža elptestu

A 016, A 158

67.

08010

Barības vada manometrija ar astoņu kanālu ūdens perfūzijas katetru

A 016, A 158

68.

08011

Anorektāla manometrija ar astoņu kanālu ūdens perfūzijas katetru

A 016, A 158, P 12

69.

08012

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar četru elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

70.

08013

24 stundu barības vada un/vai kuņģa pH-metrija pieaugušajiem ar triju elektrodu zondi atkārtotai lietošanai

A 016, A 158

71.

08014

Portatīvā elektrogastrogrāfija

A 016, A 158

72.

08015

Anorektālā sfinktera vektoru tilpumanalīze ar astoņu kanālu katetru

A 016, A 158

73.

08030

Kuņģa pH-metrija vienam pacientam

A 016, A 158

74.

08036

Kuņģa–barības vada refluksa izmeklēšana (ar reģistrējošo sistēmu vai datorsistēmu)

A 016, A 158

75.

08037

Automatizētā kuņģa pH-metrija vienam pacientam

A 016, A 158

76.

08058

Gastroskopija un/vai parciāla duodenoskopija bez parauga ekscīzijas, punkcijas

A016, A 158

77.

08110

Rektoskopija

A 016, A 158, P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

78.

08140

13C elptests Helicobacter pylori noteikšanai

A 016, A 158

79.

08141

13C metacetīna elptests aknu funkcijas noteikšanai

A 016, A 158

80.

08142

13C etiķskābes elptests kuņģa evakuācijas funkcijas noteikšanai

A 016, A 158

81.

08144

13C jaukto triglicerīdu elptests lipāzes deficīta noteikšanai

A 016, A 158

82.

10008

Ādas dūriena raudze (prick tests) ar vienu alergēnu

PP 01, A 1510

83.

10009

Ādas dūriena raudze (prick tests) – par katru nākamo alergēnu

PP 01, A 1510

84.

10010

Ādas dūriena (prick testa) izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

85.

10011

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes alergēna devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

86.

10012

Dūriena–dūriena raudze (prick–prick tests) ar vienu alergēnu

PP 01, A 1510

87.

10013

Dūriena–dūriena raudze (prick–prick tests) – par katru nākamo alergēnu

PP 01, A 1510

88.

10022

Intrakutānā testa izdarīšana ar vienu bišu, lapseņu indes devu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

89.

10023

Par katru nākamo bišu, lapseņu indes devas ievadīšanu (ieskaitot alergēna cenu)

PP 01, A 1510

90.

10025

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju (hiposensibilizācija, par katru injekciju)

PP 01, A 1510

91.

10026

Specifiskā imūnterapija ar alergēna injekciju ar bišu, lapseņu indi (hiposensibilizācija, bez alergēna cenas)

PP 01, A 1510

92.

10037

Ādas aplikācijas tests ar UV apstarošanu fotosensibilizācijas diagnostikai, vienam pacientam

PP 01, A 1510

93.

10038

Pneimotahogrāfija ar automātisko datoranalīzi bronhiālās astmas slimniekiem pirms un pēc imūnterapijas atkārtotas injekcijas

PP 01, A 1510

94.

10041

Intranazāls provokācijas tests ar alergēna ekstraktu, klīnisku novērtējumu un rinomanometriju

PP 01, A 1510

95.

10043

Orālas provokācijas tests ar pārtikas vai medikamentu alergēniem

PP 01, A 1510

96.

10044

“Inducēto krēpu” iegūšana un sagatavošana analīzei

PP 01, A 1510

97.

11001

Lumbālpunkcijas izpilde (ieskaitot anestēziju)

P 20, P 21, P 03, P 11, P 24

98.

11002

Lumbālpunkcijas izpilde bērniem (ieskaitot anestēziju)

P 20, P 21, P 03, P 11, P 15, P 18, P 24, A 152

99.

11003

Likvora dinamisko provju pārbaude, piemaksa pie p. 11001, 11002

P 20, P 21, P 24, A 152

100.

11021

Galvas smadzeņu sānu vēderiņu punkcija caur lielo avotiņu (zīdaiņiem)

P 04, P 12, P 18, P 20, P 21, P 24, A 151, A 152

101.

11100

Infiltrējošas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

P 20, P 21

102.

11101

Blokādes nervu kanālos, epidurālas un peridurālas blokādes (ar materiālu un medikamentu izmaksām)

P 20, P 21

103.

11103

Zvaigžņveida un citu veģetatīvo gangliju blokāde (ar materiālu un medikamentu (piemēram, kenaloga) izmaksām)

P 20, P 21

104.

15008

Medikamentoza provokācija uz seksuāli transmisīvām slimībām

P 27

105.

16007

Dzemdes kakla konusveida elektroekscīzija

P 14, A 141, A 163

106.

16008

Maksts sieniņas vai dzemdes kakla biopsija

P 14, A 141, A 163

107.

16009

Dzemdes dobuma aspirācija un sagatavošana citoloģiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

108.

16019

Bartolini dziedzera cistas izlobīšana

P 14, A 163

109.

16017

Maksts svešķermeņa izņemšana (bērnam)

P 14, A 141

110.

16018

Bartolini dziedzera incīzija

P 14, A 141, A 163

111.

16020

Cervikālā kanāla polipu noņemšana

P 14, A 141

112.

16025

Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija diagnostiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

113.

16026

Dzemdes dobuma abrāzija (diagnostiskā, kurā ietilpst cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija, pēcdzemdību, pēcaborta, pūslīšmolas evakuācija, pēc amniocentēzes un missed abortion)

P 14, A 141, A 163

114.

16029

Histeroskopija, ieskaitot materiāla paņemšanu citoloģiskai izmeklēšanai

P 14, A 141, A 163

115.

16033

Vagināla Duglasa telpas atvēršana, kolpotomija ar drenāžu

P 14, A 141, A 163

116.

16034

Transvaginālās punkcijas US kontrolē, horionbiopsija, folikulu iegūšana

P 14, A 163, A 141

117.

16043

Endometrija rezektoskopija

P 14, A 141, A 163

118.

16051

Olvadu caurlaidības pārbaude ar krāsvielu

P 14, A 141, A 163

119.

17062

Datorizētā projekcijas perimetrija (statiskā, krāsu) vienai acij

P 22

120.

17070

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

P 22

121.

17071

Indirektā lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus abām acīm

P 22

122.

17072

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienai acij

P 22

123.

17073

Kombinētā krioterapija un lāzerterapija zīdaiņa vecumā vienlaikus abām acīm

P 22

124.

17096

Fluorescentā angiogrāfija ar kontrastvielu

P 22

125.

17097

Fundus oculi fotografēšana bez kontrastvielas

P 22

126.

17098

Elektroretinogrāfija

P 22

127.

17100

Asaru novadceļu kontrasta izmeklēšana un zondēšana

P 22

128.

17120

Sonogrāfiska izmeklēšana vienas acs ābola audu diagnostikai ar A attēla un B attēla metodi, ieskaitot fotodokumentāciju, arī otras acs salīdzinošu izmeklēšanu un rezultātu izvērtēšanu

P 22

129.

17122

Beta aplikatora piemērošana (viens seanss vienai acij)

P 22

130.

17138

Acs konjunktīvas vai plakstiņa veidojuma likvidēšana

P 22

131.

17139

Orbītas veidojuma ekstirpācija

P 22

132.

17140

Svešķermeņu vai silikona plombu izņemšana no orbītas dobuma

P 22

133.

17141

Asaru maisiņa pārgriešana abscesa gadījumā

P 22

134.

17142

Plakstiņa pārgriešana abscesa gadījumā

P 22

135.

17143

Plakstiņa sašūšana

P 22

136.

17151

Dakriocistorinostomija

P 22

137.

17153

Asaru kanālu bužēšana un skalošana zīdaiņiem (vienā pusē)

P 22

138.

17156

Asaru kanālu bužēšana un zondēšana zīdaiņiem (vienā pusē)

P 22

139.

17157

Asaru un deguna eju bužēšana ar biomateriālu operatīvā ceļā (vienā pusē)

P 22

140.

17165

Asaru kanāla pārrāvuma sašūšana

P 22

141.

17166

Asaru punktiņa operācija (vienā pusē)

P 22

142.

17170

Asaru maisiņa izņemšana

P 22

143.

17172

Paplašināto vai sašaurināto plakstiņu spraugu plastiska korektūra, kā arī epicantus, ektropiona, entropiona vai nepareiza plakstiņa stāvokļa labošana

P 22

144.

17180

Plakstiņu noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacēlāju saīsināšanu

P 22

145.

17181

Plakstiņa noslīdēšanas (ptosis) operācija ar tiešu plakstiņa pacelšanu

P 22

146.

17182

Piemaksa pie manipulācijām 17180 un 17181 par biomateriālu izmantošanu

P 22

147.

17183

Tenona telpas bioplombēšanas operācija progresējošas tuvredzības gadījumā vienā acī

P 22

148.

17184

Acu plakstiņu plastiska operācija ar apkārtējās ādas kroku pārbīdīšanu

P 22

149.

17185

Blefarorafija

P 22

150.

17186

Acu konjunktīvas saaugumu operēšana ar plastiku

P 22

151.

17187

Pterīga operācija

P 22

152.

17188

Pterīga operācija ar kārtaino keratoplastiku

P 22

153.

17189

Konjunktīvas brūces sašūšana

P 22

154.

17195

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot līdz piecām šuvēm

P 22

155.

17196

Radzenes vai sklēras brūces sašūšana, uzliekot vairāk par piecām šuvēm

P 22

156.

17197

Radzenes segšana ar konjunktīvu

P 22

157.

17199

Saaugumu discīzija starp acs ābolu un plakstiņu

P 22

158.

17216

Vienas acs viena muskuļa operācija šķielēšanas gadījumā

P 22

159.

17217

Šķielēšanas labošanas operācija, operējot slīpo muskuli

P 22

160.

17218

Piemaksa pie p. 17216 un 17217 par katru nākošo muskuli acī, sākot no otrā

P 22

161.

17219

Piemaksa pie p. 17216 un 17217 par otras acs operāciju

P 22

162.

17225

Svešķermeņa evakuācija no konjunktīvas (ar griezumu)

P 22

163.

17226

Radzenes svešķermeņa evakuācija ar magnētu

P 22

164.

17227

Keratotomija

P 22

165.

17228

Radzenes kārtainā transplantācija

P 22

166.

17229

Radzenes totālā transplantācija

P 22

167.

17230

Radzenes ķīmiskā piededzināšana

P 22

168.

17231

Radzenes nokasīšana

P 22

169.

17232

Konjunktīvas un radzenes termoterapija un krioterapija

P 22

170.

17233

Acs priekšējās kameras atvēršana, izskalošana un/vai atkalatjaunošana ar šuvju uzlikšanu

P 22

171.

17240

Sekundāras kataraktas discīzija ar lāzera palīdzību

P 22

172.

17241

Acs ārējo daļu lāzerkoagulācija

P 22

173.

17242

Kapsulotomija vai sekundāras kataraktas discīzija

P 22

174.

17243

Kataraktas operācija – kataraktas krioekstrakcija

P 22

175.

17245

Luksētas lēcas ekstrakcija ar cilpu un iridektomija

P 22

176.

17250

Intrakapsulāra kataraktas ekstripācija pēc antiglaukomatozas operācijas

P 22

177.

17251

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija pēc antiglaukomatozas operācijas

P 22

178.

17252

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju

P 22

179.

17253

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija un intraokulāras lēcas implantācija vienlaikus ar antiglaukomatozu operāciju

P 22

180.

17254

Kataraktas ekstrakcija ar priekšējo vitrektomiju un intraokulāras lēcas implantāciju

P 22

181.

17255

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju – aspirāciju vai fakoemulsifikāciju

P 22

182.

17256

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju – aspirāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

P 22

183.

17257

Ekstrakapsulāra kataraktas ekstrakcija, izmantojot fakoemulsifikāciju (ieskaitot lēcas izmaksas)

P 22

184.

17258

Piemaksa pie p. 17255 un 17257 par vienreizējā fakoemulsifikācijas komplekta lietošanu

P 22

185.

17259

Piemaksa par salokamās lēcas lietošanu (slimokase neapmaksā)

P 22

186.

17270

Intraokulāras lēcas implantācija priekšējā kamerā

P 22

187.

17271

Intraokulāras lēcas implantācija mugurējā kamerā

P 22

188.

17272

Intraokulāras lēcas izņemšana vai pārvietošana

P 22

189.

17273

Mugurējā sklerotomija

P 22

190.

17274

Ciklodiatermijas vai ciklokriotermijas operācija

P 22

191.

17280

Lāzera iridektomija

P 22

192.

17281

Lāzera trabekuloplastika

P 22

193.

17285

Atvērta kakta glaukomas operācija

P 22

194.

17286

Antiglaukomatoza operācija (trabekulotomija, trabekulostomija, trabekulektomija)

P 22

195.

17287

Slēgta kakta glaukomas operācija ar fistulizējošiem elementiem

P 22

196.

17288

Bazāla iridektomija

P 22

197.

17289

Neovaskulāra glaukomas operācija – modificēta antiglaukomatoza operācija ar fistulizējošiem elementiem

P 22

198.

17295

Tīklenes lāzerkoagulācija (viens seanss)

P 22

199.

17296

Tīklenes lāzerkoagulācija (par katru nākamo seansu tās pašas acs ārstēšanas procesā)

P 22

200.

17297

Tīklenes lāzerkoagulācija pēc fluorescentās angiogrāfijas datiem

P 22

201.

17320

Acs ābola eviscerācija

P 22

202.

17321

Acs ābola enukleācija

P 22

203.

17322

Piemaksa pie p. 17320, 17321 un 17325 par pagaidu protēzes lietošanu pēcoperācijas periodā

P 22

204.

17323

Donora materiāla sagatavošana radzenes transplantācijai

P 22

205.

17324

Rutēna un Joda aplikatora lietošana acs melanomas ārstēšanai

P 22

206.

17325

Acs ābola enukleācija ar četru muskuļu sašūšanu un/vai implantāta iešūšanu

P 22

207.

17335

Krioterapija vienai acij neiznēsātiem bērniem retinopātijas gadījumā

P 22

208.

17336

Krioterapija vienlaikus abām acīm

P 22

209.

17340

Molusku ekstirpācija sejas un acu plakstiņu rajonā

P 22

210.

17360

Redzes spēju novērtējums vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu un bērniem līdz triju gadu vecumam ar neskaidrību par redzes iespējām

P 22

211.

17361

Kontrastredzes izmeklēšana dažādos attālumos

P 22

212.

17362

Krāsu redzes izmeklēšana bērniem dažādu redzes spēju gadījumā

P 22

213.

17363

Krēslas redzes novērtēšanas testi, redzes adaptācijas novērtēšana

P 22

214.

17364

Orientējoša redzes lauka noteikšana bērniem ar ierobežotām redzes spējām un bērniem invalīdiem ar apgrūtinātu kontaktu

P 22

215.

17365

Vājredzīgo un neredzīgo bērnu redzes un alternatīvo uztveres spēju novērtēšanas fotodokumentācija un iespējamā salīdzināšana dinamikā

P 22

216.

17366

Vecāku apmācība kontaktkorekcijas piemērošanai bērniem

P 22

217.

17367

Kontaktkorekcijas piemērošana bērniem līdz astoņu gadu vecumam

P 22

218.

17368

Nodarbību vadīšana, bērnu, vecāku un pedagogu konsultēšana atbilstoši dzīvesvietai un mācību vietai (šo punktu var piemērot visi BRAC speciālisti)

P 22

219.

17369

Piemaksa par darbu ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu vai bērnu invalīdu ar apgrūtinātu kontaktu (piemaksa pie kodiem, kuros nav norādes par vājredzību, neredzību vai apgrūtinātu kontaktu) (šo punktu var piemērot visi BRAC speciālisti)

P 22

220.

17370

Binokulāro redzes lauku noteikšana un novērtēšana

P 22

221.

17371

Koordimetrija

P 22

222.

17372

Digitāla fotodokumentācija patoloģijas izvērtēšanai dinamikā (šķielēšana, iedzimtas patoloģijas)

P 22

223.

17373

Prizmu adaptācijas tests

P 22

224.

17374

Šķielēšanas kvalitatīvā leņķa noteikšana septiņos skata virzienos

P 22

225.

17375

Šķielēšanas kvalitatīvā leņķa noteikšana deviņos skata virzienos

P 22

226.

18012

Deguna tamponāde no priekšpuses (patstāvīgs pakalpojums)

P 23

227.

18013

Deguna mugurējā tamponāde

P 23

228.

18014

Elektrokoagulācijas lietošana ORL – deguna asiņošanas, deguna gliemežnīcu, mandeļu, balsenes piededzināšanā, veidojumu ekscīzijā un citās operācijās

P 23, A 162

229.

18020

Rinomanometriskā izmeklēšana ar plūsmas mērīšanu (piemēram, nazālās sekundes kapacitāte, nazālā maksimālā plūsma), viens apmeklējums

P 23

230.

18021

Deguna galveno dobumu un/vai deguna rīkles dobuma endoskopiska izmeklēšana (ieskaitot balss saišu izmeklēšanu)

P 23, A 231

231.

18022

Deguna gliemežnīcas daļēja vai pilnīga izņemšana

P 23, A 162, P 26, P 09

232.

18023

Deguna polipu operatīva izņemšana (ambulatori)

P 23

233.

18024

Operatīva deguna polipu vai liela jaunveidojuma izņemšana no deguna (stacionāra vai dienas stacionāra apstākļos)

P 23, A 162

234.

18030

Lāzera koagulācija, piemaksa par pakalpojumiem pie p. 18022, 18023, 18024

P 23

235.

18031

Krioterapija

P 23

236.

18032

Abscesa atvēršana deguna starpsienā

P 23

237.

18033

Submukoza rezekcija deguna starpsienā

P 23, P 09

238.

18034

Submukoza rezekcija deguna starpsienā ar deformētu skrimšļaudu rezekciju

P 23, P 09

239.

18038

Deguna kaulu repozīcija vaļēja lūzuma gadījumā (operācija)

P 23, P 09, P 26

240.

18040

Deguna koriģējoša operācija (iedzimti defekti) pēc heiloplastikas

P 09, P 23, P 26

241.

18041

Deguna koriģējošas un plastiskas operācijas

P 23, P 09, P 26

242.

18045

Deguna blakusdobumu sonogrāfiska izmeklēšana

P 23

243.

18046

Haimora dobuma punkcija, ieskaitot skalošanu un/vai medikamentu ievadīšanu

P 23

244.

18047

Deguna blakusdobumu endoskopiska operācija

P 23

245.

18048

Pieres, sfenoidālā, etmoidālā dobuma zondēšana un skalošana pa dabīgo vai mākslīgo atveri, ieskaitot medikamentu ievadīšanu (operācija)

P 23

246.

18050

Haimora dobuma punkcija (caur muti) eventuāli ieskaitot tā satura atsūkšanu (operācija)

P 23

247.

18055

Funkcionāla endonazāla deguna blakusdobumu operācija Messerklingera tehnikā

P 23

248.

18056

Daļēja vai pilnīga Haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses

P 23

249.

18057

Haimora dobuma radikāla operācija

P 23

250.

18060

Operatīva pieres dobuma un eventuāli etmoidālo šūnu atvēršana no deguna iekšpuses

P 23

251.

18061

Pieres un sfenoidālā dobuma zondēšana un skalošana, izmantojot drenāžu

P 23

252.

18062

Spārnkaula operācija vai etmoidālo šūnu iztīrīšana caur degunu

P 23

253.

18070

Durtu svešķermeņu izņemšana no mutes dobuma vai rīkles

P 23, P 26

254.

18071

Bioptāta paņemšana no rīkles

P 23

255.

18073

Vienas aukslēju mandeles izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

P 23, A 162

256.

18074

Abu aukslēju mandeļu izlobīšana un rezekcija ar kapsulu (tonsilektomija)

P 23, A 162

257.

18075

Konservatīvi neapturamas asiņošanas operatīva ārstēšana pēc tonsilektomijas

P 23

258.

18076

Peritonsilāra abscesa atvēršana

P 23

259.

18077

Peritonsilāra abscesa atkārtota atvēršana

P 23

260.

18078

Retrotonsilāra, retrofaringeāla abscesa atvēršana

P 23

261.

18079

Palielinātas rīkles mandeles izņemšana (adenotomija)

P 23

262.

18088

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana

P 23, A 231

263.

18089

Balss saišu stroboskopiska izmeklēšana, izmantojot videostroboskopu

P 23, A 231

264.

18091

Tiešā mikrolaringoskopija (ar mikroskopu un balsta laringoskopu)

P 23, A 231

265.

18092

Bioptāta paņemšana no balsenes mikrolaringoskopijas laikā

P 23, A 231

266.

18093

Endolaringeāla mikrolaringoskopiska operācija

P 23

267.

18100

Fibrorinofaringolaringoskopija

P 23

268.

18101

Balsenes mikroķirurģija ar fibroendoskopu (biopsijas paņemšana)

P 23, A 162

269.

18103

Endobronhiāla ārstēšana ar elastīgo cauruli, balsenes bužēšana

P 23

270.

18106

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes (pieaugušajiem)

P 23, A 162

271.

18107

Polipu vai citu jaunveidojumu izņemšana no balsenes (bērniem līdz septiņu gadu vecumam)

P 23, A 162

272.

18108

Balsenes abscesa atvēršana

P 23

273.

18109

Polipu vai citu jaunveidojumu mikroķirurģiska izņemšana no balsenes

P 23, A 162

274.

18126

Operācija ārējā dzirdes ejā (piem., labdabīgu ādas jaunveidojumu izņemšana)

P23, A 162

275.

18128

Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma (ambulatori)

P 23

276.

18129

Stenozes vai eksostenozes operatīva novēršana dzirdes ejas skrimšļa daļā

P 23

277.

18135

Bungādiņas un/vai bungu dobuma izmeklēšana ar binokulārmikroskopiju

P 23

278.

18140

Bungādiņas incīzija (paracentēze)

P 23

279.

18141

Bungu drenāžas pielikšana (bez protēzes vērtības)

P 23

280.

18142

Bungādiņas protēzes ielikšana vai nomaiņa, vai pastāvīgas caurulītes atkārtota ielikšana vai izņemšana (bez protēzes izmaksām)

P 23

281.

18143

Piemaksa pie p. 18141, 18142 par protēzi

P 23

282.

18152

Miringoplastika, no dzirdes kanāla puses

P 23

283.

18154

Radikāla vidusauss operācija

P 23, A 162

284.

18155

Vidusauss holesteatomas operācija

P 23

285.

18156

Timpanoplastika (patstāvīgs pakalpojums)

P 23

286.

18157

Timpanoplastika ar interpozīciju un dzirdes skriemeļu ķēdes izveidošanu, bez protēzes vērtības

P 23

287.

18167

Eksperimentāla līdzsvara rotācijas un/vai siltuma pārbaude horizontāla un vertikāla kairinājuma gadījumā ar automatizētu stimulāciju un digitālu kontroli

P 23

288.

18168

Elektronistagmogrāfija spontānā un/vai eksperimentālā nistagma reģistrēšanai un izvērtēšanai

P 23

289.

18177

Incīzija ārējā auss ejā abscesa atvēršanai

P 23

290.

18179

Ārējās auss plastikas, rekonstruktīvas operācijas

P 23, P 09

291.

18180

Pieauss rajona iedzimtu fistulu ekscīzija

P 23

292.

18187

Mēles labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija

P 23, A 162

293.

18188

Incīzija siekalu dziedzeru vai to izvadu rajonā iekaisuma gadījumā

P 23

294.

18195

Iekaisuša zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

P 23

295.

18196

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija labdabīga jaunveidojuma gadījumā

P 23, A 162

296.

18198

Abscesu un flegmonu izgriešana sejas, žokļu rajonā

P 23, P 26

297.

18199

Incīzija aukslēju abscesa gadījumā

P 23

298.

18205

Labdabīgu jaunveidojumu aukslējās ekscīzija

P 23, A 162, P 26

299.

18206

Labdabīgu jaunveidojumu ekscīzija citās vietās mutes dobumā

P 23, A 162, P 26

300.

18209

Vaiga kaula vaļēja korekcija (osteosintēze)

P 23, P 09, P 26

301.

18211

Citas sejas kaulu lūzumu korekcijas

P 23, P 09, P 26

302.

18213

Hipertrofētu rētu (keloīdu) ekscīzija galvas, sejas un kakla rajonos

P 23, P 09, P 26

303.

18242

Kakla cistu izņemšana

P 23

304.

18243

Kakla limfmezglu paplašināta izņemšana, preskalēnā biopsija (onkoloģisku vai uz to aizdomīgu saslimšanu gadījumā)

P 23

305.

18280

Dzirdes sliekšņa pārbaude (audiometrija)

P 23

306.

18281

Virssliekšņa testi

P 23

307.

18282

Valodas audiometriska izmeklēšana, atsevišķi labajai un kreisajai ausij

P 23

308.

18283

Valodas audiometriska izmeklēšana dzirdes aparāta kontrolei brīvā skaņu laukā

P 23

309.

18284

Timpanometrija ar impedances mērīšanu, bungādiņas dzirdes skriemeļu aparāta kustīguma noteikšana ar grafisku līknes ceļa attēlošanu (arī abpusēja)

P 23

310.

18285

Refleksu noteikšana iekšējās auss muskuļiem, ar impedances mērīšanu, vismaz ar četrām pārbaudes frekvencēm, eventuāli pie ipsilaterāliem un kontralaterāliem novadījumiem, kā arī nosakot reflexdecay (arī abpusēji)

P 23

311.

18286

Dzirdes aparāta pielaikošana

P 23

312.

18287

Dzirdes aparāta noregulēšana un raksturlīkņu nomērīšana (audiometrija)

P 23

313.

19009

Endoskopiska uretras un urīnpūšļa izmeklēšana un/vai operatīva iejaukšanās, lietojot elektrokoagulāciju

P 03, P 08, P 12

314.

19019

Meatotomija

P 03, P 08, P 12

315.

19021

Cirkumcīzija

P 03, P 08, P 12

316.

19030

Plastiska priekšādas un/vai frenulum operācija

P 03, P 08, P 12

317.

19031

Skrotālā vazotomija (sterilizācija)

P 03, P 08, P 12

318.

19033

Varikozoperācija ar v.spermatica nosiešanu (vēdera griezums)

P 03, P 08, P 12

319.

19034

Hidro- un/vai spermatocēles operācija

P 03, P 08, P 12,
A 162

320.

19035

Sēklinieka izņemšana, ieskaitot sēklinieka piedēkļa izņemšanu

P 03, P 08, P 12,
A 162

321.

19036

Abpusēja orhektomija

P 03, P 08, P 12,
A 162

322.

19038

Cirkšņa kriptorhisma operācija

P 03, P 08

323.

19048

Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija

P 03, P 08, P 12,
A 162

324.

19055

Apakšējo urīnceļu urodinamiskie izmeklējumi

P 08, P 12

325.

19056

Transuretrāla mikroviļņu terapija (TUMT)

P 08

326.

19057

Optiska uretrotomija

P 03, P 08, A 162

327.

19059

Cistoskopija, ieskaitot uretroskopiju un/vai biopsiju

P 08, P 12

328.

19060

Urīnvada zondēšana(-as), ieskaitot nieru bļodiņu skalošanu(-as) un/vai medikamentu un/vai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās (papildus pakalpojumam pie p. 19059)

P 08, P 12, A 157,
A 015

329.

19065

Urīnvada pastāvīgas šinas ielikšana vai nomaiņa

P 08, P 12

330.

19066

Urīna izdalīšanās mērīšana, ieskaitot reģistrāciju. Urofloumetrija

P 08, P 12

331.

19067

Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju, apsēja uzlikšanu un katetra cenu

P 08, P 12, P 16,
A 162

332.

19068

Operatīva urīnpūšļa fistulas uzlikšana

P 08, A 162

333.

19069

Pūšļa akmeņu skaldīšana un izņemšana, pielietojot elektrodus (papildus pie p. 19059)

P 08

334.

19070

Urīnpūšļa asins tamponādes tīrīšana

P 08

335.

19075

Operatīva iejaukšanās urīnpūslī, transuretrāla lielu svešķermeņu un/vai lielu audzēju izņemšana un stenta izņemšana

P 08, A 162

336.

19076

Akmens, tā šķembu vai svešķermeņa ekstrakcija no urīnvada vai nieres (papildus pie p. 19080 (ar cilpas vērtību))

P 08, A 157,
A 015

337.

19077

Urīnvada atveres griezums (papildus pakalpojumam pie p. 19059)

P 08

338.

19078

Operatīva viena vai vairāku akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām

P 08, P 12, A 015, A 157

339.

19079

Nieres cistas perkutāna punkcija

P 08, P 12, A 015, A 157

340.

19080

Nieru fistulas operatīva un/vai perkutāna uzlikšana (patstāvīgs pakalpojums)

P 08, A 015, A 157

341.

19085

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanu, katetra fiksāciju un apsēju (ar katetra cenu)

P 08, P 12, P 16,
A 162

342.

19086

Urīnpūšļa fistulas katetra maiņa, ieskaitot skalošanas katetra fiksāciju un apsēju (bez katetra cenas)

P 08, P 12, P 16,
A 162

343.

19087

Piemaksa par katetru urīnpūšļa fistulai

P 08, P 12, P 16,
A 162

344.

19088

Urostomas apkope (bez katetra maiņas)

P 08, P 12, P 16,
A 162, P 02

345.

19089

Nieres fistulas katetra maiņa (ar katetra cenu)

P 08, P 12, P 16,
A 162

346.

19117

Periuretrālas cistas ekscīzija

P 08, A 162

347.

19148

Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija

P 08, A 162

348.

19151

Kavernozo ķermeņu punkcija, indurācijas ekscīzija

P 08, A 162

349.

19158

Prostatas un sēklinieka biopsija (ar vienreizējās adatas vērtību)

P 08, A 162

350.

19161

Fleksibla apakšējo urīnceļu uroendoskopija

P 08

351.

19162

Fleksibla augšējo urīnceļu uroendoskopija

P 08

352.

19173

Ureterorenoskopija (ar šinas vērtību)

P 08

353.

19187

Ekstrakorporālā litotripsija

P 08, A 015, A 157

354.

20014

Brūču primārā ķirurģiskā apdare, ieskaitot izgriešanu un noslēgšanu

P 03, P 04, P 05,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 22, P 23,
P 26, P 04, P 02

355.

20028

Lielas primāri nedzīstošas brūces apstrāde un/vai nekrožu izgriešana (ambulatori)

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

356.

20029

Nekrektomija pie apdeguma virsmas virs
150 cm2

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

357.

20039

Punkcijas biopsija operāciju zālē

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08, P 09, P 10, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

358.

20040

Virspusējo audu punkcijas biopsija (ambulatori)

P 03, P 04, P 05, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

359.

20041

Vaļēja kaulu, muskulatūras, cīpslu, limfmezglu biopsija, ļaundabīgu ādas un mīksto audu veidojumu ekscīzija (operācijas zālē)

P 03, P 04, P 05, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, A 141, P 16, A 162, A 163, P 22, P 23, P 26, P 27

360.

20043

Bursas ekstripācija (operāciju zālē)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13

361.

20044

Virspusēja incīzija ar drenāžu vai bez tās (furunkuls, karbunkuls, panarīcijs, abscess, flegmona, mastīti)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 22, P 23, P 25, P 26, P 27

362.

20050

Ādas transplantācija maza ādas defekta nosegšanai (līdz 10 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 13, P 16, A 162, P 26

363.

20051

Naevus flammeus izņemšanas operācija, katrs seanss

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13, P 16,
P 27, A 162

364.

20052

Piemaksa pie operāciju pakalpojumiem pie
p. 20051, veicot ar lāzeru

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08,
P 09, P 11, P 12, P 13, P 16, P 27, A 162, P 22, P 23

365.

20053

Hemangiomas, kapilaropātijas, pigmentu patoloģijas un teleangiektāzijas selektīvā fototermolīze (viens impulss, laukums līdz 3 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

366.

20054

Selektīvā fototermolīze hipertrofisku rētu apstrādei (viens impulss, laukums līdz 3 cm2)

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

367.

20055

Piemaksa pie p. 20053, 20054 par katru nākamo impulsu, sākot ar otro

P 03, P 04, P 09, P 11, P 12, P 16,
P 27, A 162

368.

20056

Lāzerdestrukcija labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

P 03, P 11, P 12, P 16, P 27, A 162

369.

20057

Kriodestrukcija labdabīgu un ļaundabīgu ādas un zemādas veidojumu likvidācijai

P 03, P 11, P 12, P 16, P 27, A 162

370.

20059

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija operācijas zālē

P 03, P 04, P 05,
P 09, P 11, P 12, P 16, A 162

371.

20060

Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija (ateromas, lipomas u.c.), virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsija ambulatori

P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

372.

20065

Impulsa lāzera ablācija. Autodermoplastika, kuras laukums nepārsniedz 100 cm2

P 03, P 09, P 11, P 12, P 16, A 162

373.

20066

Piemaksa pie p. 20065 par katriem nākamajiem 100 cm2

P 03, P 11, P 12, P 16, A 162

374.

20070

Rokas vai kājas pirksta naga ablācija vai trepanācija

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

375.

20071

Kājas vai rokas pirksta naga iznīcināšana ar naga saknes rezekciju

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

376.

20072

Piemaksa pie p. 20070, 20071 par katru nākamo nagu, sākot ar otro

P 03, P 11, P 12, P 13, P 27

377.

20073

Kaula un cīpslas maksts, panarīciju atvēršana, ieskaitot drenāžu, plaukstas flegmonas atvēršana

P 03, P 11, P 12, P 13

378.

20085

Pirkstu kaula ekscīzija, rezekcija traumu, audzēju vai citu saslimšanu gadījumā. Pirkstu ekskohleācija un plastika

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
A 162

379.

20087

Lielo locītavu “Z’’ plastika pie kontraktūrām

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

380.

20100

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

381.

20101

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

382.

20108

Ahilla cīpslas primāra vai sekundāra šuve

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13

383.

20127

Ambulatora svešķermeņa izņemšana rtg kontrolē

P 03, P 04, P 11, P 12, P 13

384.

20128

Kaula vai skrimšļa materiāla ņemšana brīvai pārstādīšanai vai osteonekrektomija

P 03, P 04, P 10,
P 09, P 11, P 12,
P 13

385.

20139

Plaukstas, pēdas vai žokļa locītavas izmežģījuma operatīva reponēšana

P 03, P 11, P 12,
P 13, P 26

386.

20140

Lielo locītavu mežģījuma vaļēja reponēšana

P 03, P 12, P 13

387.

20141

Atslēgas kaulu galu vai patellas mežģījuma vaļēja repozīcija

P 03, P 12, P 13

388.

20146

Locītavu saišu plastika, sašūšana, rokas un kājas pirkstu, plaukstas, pēdas un žokļa locītavām

P 03, P 04, P 09,
P 11, P 12, P 13,
P 26

389.

20147

Dziļi guļoša svešķermeņa izņemšana no mīkstiem audiem, kauliem ar operācijas palīdzību (arī rtg kontrolē)

P 03, P 04, P 05,
P 06, P 07, P 08,
P 09, P 11, P 12,
P 13, P 14, P 22,
P 23, P 26, A 162, A 141

390.

20149

Stieples fiksācija vairākām mazām locītavām vai īkšķa pamatnei plaukstā vai pēdā

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

391.

20155

Rokas vai kājas pirksta locītavas rezekcija (artrodēze)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

392.

20159

Kaula audzēja vai dobuma ekskohleācija

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

393.

20160

Osteotomija sīkiem delnas un/vai pēdas kauliem un/vai pēdas kauliem, eksostozes rezekcija pie hallux valgus (Šēde)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

394.

20161

Osteotomija lieliem stobra kauliem (bez fiksācijas)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

395.

20169

Piemaksa par implantu — tibijas plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

396.

20174

Piemaksa par implantu — par atslēgas kaula plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

397.

20177

Piemaksa par implantu — tension band (Zuggurtung)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

398.

20178

Piemaksa par implantu — apakšdelma plāksni ar skrūvēm (vienam kaulam)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

399.

20179

Piemaksa par implantu — 6,5 mm spongiozā skrūve

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

400.

20180

Piemaksa par implantu — kortikālā skrūve

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

401.

20181

Piemaksa par implantu — Endera stieņiem

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

402.

20182

Piemaksa par implantu — Kinčera stienis

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

403.

20183

Piemaksa par implantu — radija distālā gala plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

404.

20184

Piemaksa par implantu — plaukstas vai pleznas kaula un falangu plāksnēm un skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

405.

20185

Piemaksa par implantu — laterālās potītes plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

406.

20186

Piemaksa par implantu — mediālās potītes skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

407.

20187

Piemaksa par implantu — BAROUK skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

408.

20190

Piemaksa par implantu — 3,5 mm kakulēto skrūvi

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

409.

20191

Piemaksa par implantu — papēža plāksni ar skrūvēm

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

410.

20200

Osteotomija maziem stobra kauliem, kaulu izaugumu nokalšana vai “Z’’ veida osteotomija I metatarsālajam kaulam

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

411.

20202

Lielo stobra kaulu osteosintēze ar stieni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

412.

20203

Mazo stobra kaulu, plaukstas un pēdas kaulu, falangu osteosintēze (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

413.

20204

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no lieliem stobra kauliem

P 03, P 12, P 13

414.

20205

Kaula iekšējās fiksācijas izņemšana no maziem stobra kauliem (stieņa, plāksnes, skrūvju, bloķējošās skrūves)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

415.

20207

Slēgta repozīcija ar transosālu vai transartikulāru fiksāciju

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

416.

20209

Papildu stieples (stieņa) ievadīšana ārējās fiksācijas aparātam

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

417.

20210

Ārējās fiksācijas aparāta uzlikšana (bez aparāta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

418.

20212

Ārējās fiksācijas aparāta noņemšana (operācija)

P 03, P 09, P 11, P 12, P 13

419.

20215

Lielo stobra kaulu rezekcija, iegurņa kaula, kaula audzēju rezekcija un plastika (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13, A 162

420.

20217

Pēdas un plaukstas pirkstu locītavu artrotomija

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

421.

20218

Lielo locītavu artrotomija, meniskektomija un/vai citu locītavu struktūru izņemšana (saites, svešķermeņi un citi), locītavas skalošanas sistēmas uzlikšana

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

422.

20219

Sinovijektomija ceļa locītavai

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

423.

20220

Lielo locītavu artrodēze (bez fiksācijas)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

424.

20222

Roku un kāju pirkstu, plaukstas un pēdu artroplastika

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

425.

20224

Apakšdelma viena kaula osteosintēze (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

426.

20229

Atslēgas kaula OS ar plāksni, lāpstiņas OS ar plāksni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

427.

20249

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācija, amputācijas stumbra apstrāde

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

428.

20251

Augšējo vai apakšējo ekstremitāšu eksartikulācija, amputācija, amputācijas stumbra apstrāde, revīzija (par katru ekstremitāti)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

429.

20263

Lielo stobrkaulu diafīzes osteosintēze ar plāksni (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

430.

20270

Potītes OS ar skrūvi (bez implanta vērtības)

P 03, P 09, P 11,
P 12, P 13

431.

20281

Diagnostiska artroskopija, lielo locītavu artroskopiskas operācijas (elkoņa, ceļa vai pēdas locītavu artroskopija, brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

P 03, P 11, P 12,
P 13

432.

20282

Artroskopiska pleca stabilizējoša operācija (bez implanta vērtības)

P 03, P 11, P 12,
P 13

433.

20288

Diagnostiska pleca locītavas artroskopija (brīvo ķermeņu izņemšana, biopsija)

P 03, P 11, P 12,
P 13

434.

21001

Abscesu, cistu, hematomu u.c. šķidruma kolekciju perkutāna drenāža US kontrolē

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

435.

21002

Piemaksa pie p. 21001 par vienetapa drenāžas komplektu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

436.

21003

Piemaksa pie p. 21001 par divetapu drenāžas komplektu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

437.

21004

Transkutāna orgāna punkcija un/vai biopsija ar audu parauga paņemšanu US kontrolē

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

438.

21005

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas ierīci

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

439.

21006

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo punkcijas biopsijas adatu daudzkārtlietojamai punkciju ierīcei

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

440.

21007

Piemaksa pie p. 21004 par vienreizlietojamo automātisko “TRU–CUT” tipa adatu (“COOK”)

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P26, A 141, A 162

441.

21008

Piemaksa pie p. 21004 un 50016 par vienreizlietojamo PIA adatu metastāžu alkoholizācijai

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

442.

21009

Piemaksa pie p. 21004 un 50016 par audzēju un metastāžu lokalizācijas adatas pielietošanu

P 03, P 04, P 05, P 08, P 11, P 12, P 13, P 14, P 16, P 26, A 141, A 162

443.

21022

Piena dziedzera sektorāla rezekcija

P 03, A 162

444.

21024

Konvencionāla herniorafija

P 03, P 12

445.

21026

Postoperatīva trūces plastika

P 03, P 12

446.

21047

Radikāla mastektomija

P 03, A 162

447.

21067

Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā

P 03, P 05, P 07,
P 23, A 162

448.

21080

Piemaksa par operācijām ar divu vai vairāk orgānu rezekciju, operācijām dažādās lokalizācijās, ko izdara vienlaicīgi. Onkoloģijā arī operācijās virs 3 stundām (par katru stundu). Otorinolaringoloģijā izdarot vienlaicīgi divas vai vairākas operācijas ausī

A 141, P 08, P 12, P 14, P 16, P 22,
P 23, A 163, P 03, A 162

449.

21100

Diagnostiskā laparoskopija

P 03, P 08, P 12,
P 14, A 162, P 13, A 016, A 158

450.

21103

Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika (TEP)

P 03, P 09, P 12

451.

21104

Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika (TAPP)

P 03, P 09, P 12

452.

21140

Piemaksa par griezējšuvēja–GIA magazīna lietošanu

A 141, P 03, P 12, P 14, P 16, A 162, A 163

453.

21176

Iliostomas, kolostomas aprūpe

P 03, P 02, P 11, P 12, P 16, A 162

454.

21190

Operācijas pie proktoloģiskām saslimšanām ar starpenes pieeju

P 03, P 11, P 12,
A 162, P 08

455.

22020

Krūšu daļas simpatektomija

P 03, P 05, P 07,
A 162

456.

22034

Arteriovenozu fistulu izveidošana

P 07, P 10

457.

22060

Virspusējo vēnu operācijas

P 03, P 07

458.

22061

Varikozu vēnu operācijas ar subfasciālu pieeju

P 03, P 07

459.

22062

Endoskopiska subfasciāla perforanto vēnu klipēšana

P 03, P 07

460.

22063

Segmentāra vēnas ekstirpācija

P 03, P 07

461.

23002

Perifērā nerva primārā vai sekundārā šuve

P 04, P 09

462.

23021

Mazu mīksto audu defektu mikroķirurģiskā plastika ar ādas, zemādas autotransplantātiem. Pamatoperācija

P 03, P 09

463.

23037

Lokālie, vietējie vai rotētie lēveri (pārkrustotie lēveri,V-Y lēveri u.c., mazie)

P 03, P 09

464.

23052

Deformējošas rētas korekcija. Pamatoperācija

P 03, P 04, P 09

465.

23053

Defekta slēgšana ar pilna biezuma vai plāninātu ādas transplantātu līdz 10 cm2

P 03, P 04, P 09

466.

23062

Liela lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

P 03, P 04, P 09

467.

23063

Maza un vidēja lēvera kājiņas atdalīšanas operācija

P 03, P 04, P 09

468.

23064

Ganglija operācija

P 03, P 04, P 09

469.

23065

Pirksta rētas Z, V-Y u.c. plastika

P 03, P 04, P 09

470.

23068

Cīpslas maksts stenozes operācija ar paraugu izgriešanu

P 03, P 13, P 04,
P 09

471.

23069

Tendovagināla radikāla operācija (tendosinovialektomija) ar kaulu daļu un cīpslu rezekciju

P 13, P 04, P 03,
P 09

472.

23070

Dziļi esoša audzēja ekstripācija delnā un apakšdelmā ar nervu un asinsvadu kūlīšu atbrīvošanu

P 09, P 03, A 162,
P 04

473.

23078

Iztaisnotāja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 04, P 09, P 03

474.

23079

Savilcēja cīpslas sagatavošana un sašūšana, ietverot svaigas brūces apstrādi

P 04, P 09, P 03

475.

23080

Savilkšana, saīsināšana, pagarināšana vai plastiska izgriešana cīpslai, fascijai vai muskulim (rekonstrukcija)

P 09, P 04, P 03

476.

23081

Cīpslas tenolīze, miolīze

P 09, P 04, P 03

477.

23083

Cīpslas transpozīcija

P 09, P 03, P 04

478.

23084

Brīva cīpslas transplantāta ņemšana

P 09, P 03, P 04,
P 10

479.

23090

Dipitrēna kontraktūras operācija

P 04, P 09, P 03

480.

23091

Dipitrēna kontraktūras operācija ar neirovaskulāro kūlīšu atbrīvošanu

P 03, P 04, P 09,
P 13

481.

23092

Karpāl- vai tarzāltuneļa sindroma operācija ar nervu dekompresiju (arī citu tuneļu sindromu operācijas)

P 03, P 04, P 09,
P 13, P 12

482.

23093

Saites primārā šuve un/vai locītavas somas sašūšana rokas un kājas pirkstu, plaukstas un pēdas un žokļa locītavām

P 04, P 09, P 03,
P 26, P 13, P 12

483.

23094

Stieples fiksācija maziem kauliem plaukstā vai pēdā vaļēja bojājuma gadījumā

P 04, P 09, P 03,
P 13, P 12

484.

23095

Piemaksa pie p. 23094 par katru nākamo pirkstu

P 04, P 09, P 03,
P 12, P 13

485.

23098

Osteotomija un/vai rezekcija maziem delnas kauliem

P 09, P 03, P 12,
P 13

486.

23106

Plaukstas un pēdas pirkstu eksartikulācija vai amputācijas stumbra apstrāde

P 04, P 09, P 03,
P 12, P 13

487.

23111

Pirkstu Z, V-Y u.c. plastika svaigas traumas gadījumā

P 04, P 09

488.

24042

Piemaksa par bilaterāla elektroneirostimulatora pielietošanu (ENS)

P 04

489.

24043

Unilaterāla ENS darbības pārbaude un programmēšana

P 04

490.

24107

Ekstrakraniālu veidojumu operācijas

P 04

491.

24127

Nervu un muskuļu biopsija pie neiromuskulārām distrofijām

P 04

492.

24128

Vertebroplastija ar vienu vertebroplastijas komplektu

P 04

493.

24129

Piemaksa par papildus adatas izmantošanu cementa ievadīšanai otrā skriemelī

P 04

494.

27003

Mīksto audu un kaulaudu sastrutojumu operācijas bērnu vecumā (stacionārā)

P 12

495.

29001

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

496.

29002

Virspusēju ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

497.

29003

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare garumā līdz 3 cm (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

498.

29004

Dziļo ādas un zemādas mīksto audu bojājumu primāra apdare virs 3 cm garuma (ambulatori)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23

499.

29005

Mīksto audu bojājumu sekundāra apdare pie caurejošas skalpētas brūces ar svešķermeņiem (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

500.

29006

Vairāku mīksto audu bojājumu primārā apdare (garumā virs 3 cm), komplicētas brūces (sadragātas malas) (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

501.

29007

Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem ādas vai gļotādas un no ārpuses ir sataustāms vai redzams

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

502.

29008

Svešķermeņa izņemšana no zemādas vai zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

503.

29009

Dziļi guloša svešķermeņa izņemšana no mīkstajiem audiem vai kauliem ar operācijas palīdzību (operācijas zālē)

P 26, P 03, P 04,
P 11, P 12, P 13,
P 23, P 09

504.

29015

Apakšžokļa ievilkšana vecas luksācijas gadījumā (operācija)

P 26

505.

29016

Deguna repozīcija ar funkcijas traucējumiem (operācija)

P 26

506.

29019

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, operatīva vaiga kaula repozīcija

P 26

507.

29020

Zygomatico orbitāles kompleksa bojājums, vaiga kaula osteosintēze

P 26

508.

29022

Vaiga kaula repozīcija caur deguna blakusdobumu (operācija)

P 26

509.

29023

Deguna kaula starpsienas repozīcija (operācija)

P 26

510.

29024

Apakšžokļa šinēšana vienā vietā lauztam žoklim

P 26

511.

29025

Repozīcija un retensija vairākās vietās lauztam apakšžoklim, apakšžoklim ar šķembu lūzumu vai lūzumam ar kaulu audu defektu

P 26

512.

29030

Šinas uzlikšana veselam neievainotam žoklim

P 26

513.

29031

Apakšžokļa transfokāla osteosintēze ar stiepli vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

514.

29032

Apakšžokļa transfokālā osteosintēze ar stiepli vairākās vietās lauztam žoklim

P 26

515.

29033

Apakšžokļa fragmentu ekstrafokālas kompresijas distrakcijas osteosintēze

P 26

516.

29034

Apakšžokļa repozīcija un ekstrafokāla fiksācija ar Kiršnera stiepli (operāciju zālē)

P 26

517.

29035

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla ligatūru vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

518.

29036

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar e/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

519.

29037

Apakšžokļa osteosintēze ar metāla plāksnīti ar i/o pieeju vienpusēja lūzuma gadījumā

P 26

520.

29039

Augšžokļa osteosintēze ar i/o pieeju ar ligatūru vai metāla plāksnīti

P 26

521.

29040

Perimandibulāru ligatūru uzlikšana (operācija)

P 26

522.

29045

Locītavas galviņas izņemšana pie komplicētiem lūzumiem

P 26

523.

29046

Locītavas galviņas repozīcija, fiksācija pie lūzumiem

P 26

524.

29050

Pasākumi, lai novērstu spontānu lūzumu osteomielīta gadījumā, kā arī žokļa apstrāde ortopēdiskas vai plastiskas operācijas vai žokļu rezekcijas gadījumā

P 26, P 09

525.

29052

Stieples ligatūras, āķīšu, vienkāršu stieples loku vai kā līdzīga uzlikšana (Aivi)

P 26

526.

29064

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskas operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu – vieglos gadījumos

P 26, P 09, P 162

527.

29065

Balsta ierīču, turētājierīču vai palīgierīču, savienojošas vai noslēdzošas plates uzlikšana, pelotes vai kā līdzīga uzlikšana plastiskās operācijas gadījumā, lai izsargātos vai lai ārstētu rētu kontraktūru vai trizmu, lai izdarītu apstarošanu – smagos gadījumos

P 26, P 09, P 162

528.

29070

Pseidoartrozes vai kaula lūzuma operācija, kura saistīta ar kaula šuves uzlikšanu

P 26

529.

29084

Asiņošanas apturēšana ar asinsvadu liģēšanu – a.temporalis superficialis, a.facialis

P 26

530.

29085

Deguna tamponāde no priekšpuses

P 26, P 02, P 23

531.

29086

Deguna mugurējā tamponāde

P 26, P 02, P 23

532.

29087

Hematomas i/o atvēršana

P 26

533.

29089

Dziļas hematomas i/o atvēršana (operāciju zālē)

P 26

534.

29090

Osteosintēzes plāksnītes izņemšana (operācija)

P 26

535.

29095

Kaula šuves (stieples) izņemšana (operācija)

P 26

536.

29096

Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam+neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

P 26

537.

29097

Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas) (operāciju zālē)

P 26

538.

29098

Vienā vietā lauztam žoklim – šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

P 26

539.

29099

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) (operāciju zālē)

P 26

540.

29100

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim) + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas (operāciju zālē)

P 26

541.

29101

Divās un vairākās vietās lauztam žoklim šinēšana (lauztam + neievainotam žoklim + zoba ekstrakcija no lūzuma spraugas + intraorālā ekstrafokālā fiksācija ar Kiršnera stiepli) (operāciju zālē)

P 26

542.

29102

Abscesa un furunkula atvēršana zemgļotādas vai zemperiostala abscesa (operāciju zālē)

P 26

543.

29103

Virspusēja (zemādas) furunkula atvēršana (operāciju zālē)

P 26

544.

29104

Dziļā abscesa, arī karbunkuļa atvēršana (operāciju zālē)

P 26

545.

29110

Flegmonas e/o atvēršana viena topogrāfiskā rajona robežās (operāciju zālē)

P 26

546.

29111

Flegmonas e/o atvēršana divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

P 26

547.

29112

Flegmonas e/o atvēršana vairāk nekā divu topogrāfisko rajonu robežās (operāciju zālē)

P 26

548.

29113

Žokļa sekvestroektomija

P 26

549.

29119

Žokļa kaulu trepanācija

P 26

550.

29126

Gļotādas proliferācijas ekscīzija – epulis izoperēšana

P 26

551.

29127

Gļotādas proliferācijas ekscīzija – fibromas, papilomas izoperēšana

P 26

552.

29128

Fisurālās cistas ekstirpācija

P 26

553.

29129

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas — diametrā līdz 2 cm

P 26

554.

29130

Radikulārās cistas ekstirpācija bez sakņu gala rezekcijas — diametrā virs 2 cm

P 26

555.

29131

Radikulāras cistas ekstirpācija ar viensakņu zoba gala rezekciju

P 26

556.

29132

Radikulāras cistas ekstirpācija ar vairāku viensakņu zobu sakņu galu rezekciju

P 26

557.

29133

Radikulāras cistas ekstirpācija ar dzerokļu sakņu galu rezekciju

P 26

558.

29134

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vienam viensakņu zobam

P 26

559.

29135

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu vairākiem viensakņu zobiem

P 26

560.

29136

Radikulāras cistas ekstirpācija ar zobu saknes gala rezekciju ar retrogrādu plombēšanu dzeroklim

P 26

561.

29143

Cistotomija pie follikulārām un radikulārām cistām

P 26

562.

29144

Gļotu cistas izoperēšana

P 26

563.

29145

Orālā cistotomija (ranula)

P 26

564.

29146

Zemžokļa siekalu dziedzera ekstirpācija

P 26

565.

29147

I/o siekalu dziedzera fistulas operācija

P 26

566.

29148

E/o siekalu fistulas slēgšana

P 26

567.

29149

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no izvada

P 26

568.

29150

Siekalu dziedzera i/o siekalakmens izņemšana no dziedzera

P 26

569.

29151

Pieauss siekalu dziedzera subtotāla rezekcija, saglabājot n.facialis zarus

P 26

570.

29152

Pieauss siekalu dziedzera ekstirpācija, saglabājot n.facialis zarus

P 26

571.

29156

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode — alkoholizācija

P 26

572.

29157

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode — neiraskerēze

P 26

573.

29158

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode — atveres dekompresija

P 26

574.

29159

Neiralģiju ķirurģiskā ārstēšanas metode — kanāla dekompresija

P 26

575.

29160

Neiralģiju ķirurģiskās ārstēšanas metode — bazālās blokādes

P 26

576.

29165

Nerva traumas gadījumā — intrafascikulāra šuve (apvalks vesels, šuve uz fascikuliem)

P 26

577.

29166

Nerva traumas gadījumā — epineirālā šuve (nerva apvalka šuve)

P 26

578.

29167

Labdabīga ādas veidojuma izgriešana (ateroma, kārpa, papiloma, lipoma)

P 26

579.

29168

Odontomas un osteomas izņemšana

P 26

580.

29169

Hemangiomas un limfangiomas ekstirpācija

P 26

581.

29172

Augšžokļa vai apakšžokļa procesus alveolaris daļas nokalšana

P 26

582.

29183

Limfmezglu biopsija

P 26

583.

29184

Mīksto audu biopsija

P 26

584.

29185

Piemaksa par implantu pie p. 29020, 29021, 29036, 29037, 29039, 29046, 29071, 29098, 29101 — sejas kaulu miniplāksne ar skrūvēm

P 26

585.

29186

Piemaksa par implantu pie p. 29172, 29173, 29174, 29175, 29180 — sejas kaulu rekonstrukcijas plāksne ar skrūvēm

P 26

586.

29187

Traucējošu gļotādas saišu, muskuļu piestiprinājuma vietu vai deformēta alveolārā izauguma daļas novēršana priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē vienā seansā

P 26

587.

29188

Alveolārā izauguma kaulu rezekcija, lai sagatavotu vietu zobu protēzei priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē (patstāvīgi sniegta palīdzība vienā seansā)

P 26

588.

29189

Mutes dobuma pamatnes vai vestibulum plastika priekšzobu rajonā vai vienā žokļa pusē

P 26

589.

29190

Tuber plastika vienā pusē

P 26

590.

29196

Mēles saitītes atbrīvošana ar Z–plastiku

P 26

591.

29197

Mēles saitītes atbrīvošana ar brīvas ādas transplantāciju

P 26

592.

29199

Deguna plastika — osteotomija ar deguna starpsienas korekciju

P 26

593.

29202

5–10 cm rētas izgriešana bez plastikas paņēmieniem

P 26

594.

29203

Rētas, garākas par 10 cm, izgriešana bez plastikas paņēmieniem

P 26

595.

29204

Rētas izgriešana ar vietējo audu plastiku no blakus esošajām topogrāfiskajām zonām

P 26

596.

29205

Mīksto audu defektu aizvietošana ar blakus esošajiem audiem

P 26

597.

29220

Ādas slīpēšana 500 mm2

P 26

598.

29221

Ādas slīpēšana: 501–1000 mm2

P 26

599.

29222

Ādas slīpēšana: 1001–2000 mm2

P 26

600.

29223

Ādas slīpēšana: 2001–4000 mm2

P 26

601.

29224

Vienas puses vai frontālā rajona kortikotomija

P 26

602.

29238

Ekspandera ielikšana

P 26

603.

29239

Ekspandera izņemšana un plastika ar izstieptiem audiem

P 26

604.

29240

Kontūrplastika sejas rajonā ar auto, allo, mākslīgo transplantātu

P 26

605.

29241

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu — līdz 1 cm

P 26

606.

29242

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu — 1–3 cm

P 26

607.

29243

Kriodestrukcija, elektrokoagulācija uz visu kursu virs 3 cm

P 26

608.

29244

Kriomasāža (uz visu kursu)

P 26

609.

29250

Augšžokļa osteotomija pēc Le Fort. Tipa

P 26

610.

29251

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa zara rajonā

P 26

611.

29252

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: apakšžokļa korpusa rajonā

P 26

612.

29253

Apakšžokļa osteotomija ar i/o pieeju: mentālajā rajonā

P 26

613.

29257

Viena zoba implanta ielikšana

P 26

614.

29258

Viena zobu implanta ielikšana augšžoklī ar antrotomiju deguna blakusdobuma sagatavošanai

P 26

615.

29259

Piemaksa par implantu pie p. 29258, zoba implants

P 26

616.

30027

Astes kaula rezekcija

P 03, P 13

617.

30028

Hallo aparāta uzlikšana

P 03, P 13

618.

30030

Implanta izņemšana no mugurkaula

P 03, P 13

619.

31001

Pleiras drenas uzlikšana

P 05, P 06, A 013, A 155

620.

31022

Svešķermeņa izņemšana no krūšu sienas

P 05

621.

31030

Ribas rezekcija

P 05

622.

31033

Krūšu kaula lūzuma fiksācija

P 05

623.

31097

Mediastinoskopija ar videnes limfātisko mezglu biopsiju

P 05

624.

31130

Barības vada stenta implantācija (bez stenta vērtības)

P 05

625.

31131

Piemaksa par barības vada stentu “POLIFLEX’’

P 05

626.

31132

Piemaksa par traheobronhiālo stenožu stentu

P 05

627.

31133

Trahejas vai bronhu stenta repozīcija

P 05

628.

31134

Trahejas vai bronhu stenta evakuācija

P 05

629.

31135

Barības vada stenta repozīcija

P 05

630.

31136

Barības vada stenta evakuācija

P 05

631.

31145

Torakoskopija ar biopsiju

P 05

632.

31160

Pleiras biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (“tru-cut’’, “si-cut’’, “bio-cut’’ u.c.)

P 05

633.

31161

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par vienreizlietojamās pusautomātiskās biopsijas adatas izmantošanu

P 05

634.

31162

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par vienreizlietojamās automātiskās biopsijas adatas izmantošanu

P 05

635.

31163

Piemaksa pie p. 31160, 31215 par daudzkārtlietojamās punkcijas biopsijas ierīces (“pistoles’’) izmantošanu

P 05

636.

31164

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu rtg televīzijas kontrolē

P 05

637.

31165

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu CT kontrolē

P 05

638.

31166

Piemaksa pie p. 31160, 31215, 31216 par manipulācijas izdarīšanu US kontrolē

P 05

639.

31167

Piemaksa pie p. 31160 par pleiras satura aspirāciju ar vienreizējas lietošanas komplektu

P 05

640.

31175

Krūšu sienas biopsija

P 05

641.

31177

Mikrotraheostoma

P 05

642.

31178

Mākslīgais pneimotoraks, pneimomediastinuma un pneimoperitoneuma uzlikšana

P 05

643.

31185

Bronhoskopija

P 05, A 155, A 013

644.

31186

Fibrobronhoskopija (var lietot kopā ar p. 08136)

P 05, A 155, A 013

645.

31187

Endobronhiālā veidojuma elektrokoagulācija

P 05, A 155, A 013

646.

31188

Piemaksa par videoendoskopijas aparatūras lietošanu

P 05, A 155, A 013

647.

31189

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par trahejas un bronhu gļotādas biopsiju

P 05, A 155, A 013

648.

31190

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (“birstītes biopsija’’) no trahejas un bronhu gļotādas

P 05, A 155, A 013

649.

31191

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par citoloģiskā materiāla iegūšanu (“birstītes biopsija’’) no plaušu perifērijas

P 05, A 155, A 013

650.

31192

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par materiāla iegūšanu bakterioloģiskai izmeklēšanai ar “aizsargāto birstīti’’

P 05, A 155, A 013

651.

31193

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par transbronhiālu limfmezgla vai veidojuma punkciju pēc Wang

P 05, A 155, A 013

652.

31194

Piemaksa pie p. 31185, 31186 par transbronhiālu plaušu audu biopsiju

P 05, A 155, A 013

653.

31195

Piemaksa pie p. 31186 par bronhu alveolāro lavāžu (BAL)

P 05, A 155, A 013

654.

31196

Trahejas–bronhu dilatācija (bužēšana). Piemaksa pie p. 31185 un 31186

P 05, A 155, A 013

655.

31205

Stenta ievadīšana trahejā rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

P 05, A 155

656.

31206

Stenta ievadīšana galvenajā bronhā rtg kontrolē (bez stenta vērtības)

P 05

657.

31207

Svešķermeņu izņemšana no bronhiem. Piemaksa pie
p. 31185, 31186

P 05

658.

31208

Barības vada bužēšana pieaugušajiem

P 05, A 016

659.

31209

Barības vada dilatācija

P 05, A 016

660.

31215

Transtorakāla plaušas (veidojuma) biopsija ar vienreizlietojamo giljotīnas tipa biopsijas adatu (“tru-cut’’, “si-cut’’, “bio-cut’’ u.c.)

P 05

661.

31216

Transtorakāla plaušas (veidojuma) punkcijas — aspirācijas biopsija ar vienreizlietojamo aspirācijas biopsijas adatu un fiksējamo aspirācijas šļirci

P 05

662.

31220

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par taisniem traheobronhiāliem stentiem

P 05

663.

31221

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par Polyflex tipa stentiem

P 05

664.

31222

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par apklātajiem Ultraflex tipa stentiem

P 05

665.

31223

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par neapklātajiem Ultraflex tipa stentiem

P 05

666.

31224

Piemaksa pie p. 31206 par vadīklas izmantošanu Ultraflex tipa stenta ievadīšanai galvenajā bronhā

P 05

667.

31225

Piemaksa pie p. 31205, 31206 par d