Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 816 "Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un publiskās apspriešanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.565

Rīgā 2004.gada 29.jūnijā (prot. Nr.39 16.§)
Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 6.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija nodrošina nacionālā attīstības plāna izstrādi, sabiedrisko apspriešanu, ieviešanu, uzraudzību un izvērtēšanu.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija:

3.1. sagatavo nacionālā attīstības plāna izstrādes metodiku;

3.2. izveido nacionālā attīstības plāna izstrādes darba grupas (turpmāk — darba grupas);

3.3. koordinē nacionālā attīstības plāna izstrādi;

3.4. nacionālā attīstības plāna izstrādes laikā saskaņā ar ministrijas izstrādātajiem darba uzdevumiem izveido ekspertu grupu ar padomdevēja tiesībām;

3.5. izstrādā ekspertu izvērtēšanas un piesaistes kārtību, iesniedz to reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram apstiprināšanai un pēc apstiprināšanas ievieto ministrijas mājas lapā internetā;

3.6. organizē nacionālā attīstības plāna sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par diviem mēnešiem;

3.7. nodrošina sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu nacionālā attīstības plāna izstrādē;

3.8. paziņojumu par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un lielākajos dienas laikrakstos, kā arī ievieto ministrijas mājas lapā internetā un paziņo televīzijā un radio. Paziņojumā norāda vietu un laiku, kad sabiedrība var iepazīties ar nacionālā attīstības plāna projektu, kā arī veidu, kādā sabiedrība var izteikt viedokli par nacionālā attīstības plāna projektu;

3.9. nacionālā attīstības plāna projektu ievieto ministrijas mājas lapā internetā;

3.10. sagatavo pārskatu par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, ievieto to ministrijas mājas lapā internetā un iesniedz vadības grupai;

3.11. organizē nacionālā attīstības plāna projekta sākotnējo izvērtējumu:

3.11.1. sākotnējā izvērtējuma pamatkomponenti ir valsts stipro un vājo pušu, kā arī potenciālo iespēju analīze, Eiropas Savienības strukturālās politikas un Latvijas nacionālā attīstības plāna stratēģijas un prioritāšu savstarpējā atbilstība, sagaidāmo kvantitatīvo rezultātu prognoze un salīdzinājums ar sākotnējo stāvokli, sagaidāmās ietekmes uz sociālo un ekonomisko situāciju novērtējums, finanšu resursu nepieciešamības pamatojums, piedāvāto ieviešanas un uzraudzības pasākumu lietderības novērtējums;

3.11.2. sākotnējā izvērtējumā ietver sociālās un ekonomiskās situācijas novērtējumu un saskaņotību ar darba tirgus tendencēm valstī, cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības stratēģiju, ietekmes uz vidi novērtējumu un situācijas novērtējumu dzimumu līdztiesības jomā;

3.11.3. sākotnējo izvērtējumu veic neatkarīgi eksperti;

3.12. (svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.350).

4. Darba grupas ir starpnozaru un starpreģionālas institūcijas, kuru uzdevums ir nodrošināt nacionālā attīstības plāna kvalitatīvu sagatavošanu un pilnveidošanu, kā arī uzraudzīt to rīcības virzienu un pasākumu piedāvājumu, kuri saistīti ar plānā noteiktajām prioritātēm. Darba grupās saskaņā ar nacionālā attīstības plāna izstrādes metodiku iesaista pārstāvjus no nevalstiskajām organizācijām.

5. Darba grupas:

5.1. nodrošina stratēģisko plānošanas dokumentu saskaņotību;

5.2. izstrādā nacionālo attīstības plānu saskaņā ar tā izstrādes metodiku un laika grafiku;

5.3. nosaka nacionālā attīstības plāna prioritātes, mērķi un uzdevumus;

5.4. izstrādā nacionālā attīstības plāna stratēģisko pamatojumu;

5.5. izstrādā nacionālā attīstības plāna ieviešanas finansējuma plānu;

5.6. atbilstoši kompetencei apkopo un analizē informāciju;

5.7. ir atbildīgas par uzdevumu kvalitatīvu izpildi darba grupu sanāksmēs noteiktajā laikā.

6. Darba grupu locekļu piedalīšanās sanāksmēs un uzdevumu izpilde ir obligāta.

7. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs izveido nacionālā attīstības plāna vadības grupu (turpmāk — vadības grupa).

8. Pārstāvjus darbam vadības grupā deleģē šādas institūcijas un organizācijas:

8.1. Ekonomikas ministrija;

8.2. Finanšu ministrija;

8.3. Iekšlietu ministrija;

8.4. Izglītības un zinātnes ministrija;

8.5. Kultūras ministrija;

8.6. Labklājības ministrija;

8.7. Satiksmes ministrija;

8.8. Tieslietu ministrija;

8.9. Vides ministrija;

8.10. Veselības ministrija;

8.11. Zemkopības ministrija;

8.12. Bērnu un ģimenes lietu ministrija;

8.13. (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.465);

8.13.1 (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.465);

8.14. Valsts kanceleja;

8.15. (svītrots ar MK 01.11.2005. noteikumiem Nr.823);

8.15.1 Latvijas Banka;

8.16. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija;

8.17. plānošanas reģionu attīstības padomes;

8.18. Latvijas Darba devēju konfederācija;

8.19. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;

8.20. Latvijas Pašvaldību savienība;

8.21. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

(Grozīts ar MK 11.01.2005. noteikumiem Nr.42)

9. Vadības grupu vada reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs.

10. Vadības grupa:

10.1. apstiprina nacionālā attīstības plāna izstrādes laika grafiku;

10.2. apstiprina nacionālā attīstības plāna izstrādes metodiku;

10.3. pieņem lēmumu par nacionālā attīstības plāna projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai;

10.4. izvērtē sabiedriskās apspriešanas rezultātus un nacionālā attīstības plāna projektu pēc sabiedriskās apspriešanas;

10.5. izvērtē nacionālā attīstības plāna projektu pēc tā sākotnējā izvērtējuma;

10.6. pieņem lēmumu par nacionālā attīstības plāna projekta turpmāko virzību - nodošanu Nacionālajai attīstības padomei;

10.7. uzrauga nacionālā attīstības plāna izstrādi.

(Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.350)

11. Nacionālā attīstības plāna projekta sākotnējo izvērtējumu veic vienlaikus ar nacionālā attīstības plāna projekta sabiedrisko apspriešanu.

12. Pēc šo noteikumu 10.6.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs nacionālā attīstības plāna projektu iesniedz Nacionālajā attīstības padomē.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.350 redakcijā)

13. Pēc nacionālā attīstības plāna projekta izvērtēšanas Nacionālajā attīstības padomē reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs iesniedz nacionālā attīstības plāna projektu Ministru kabinetā, pievienojot Nacionālās attīstības padomes lēmumu.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.350 redakcijā)

14. Tiešās valsts pārvaldes iestādes un citas iesaistītās institūcijas īsteno nacionālo attīstības plānu atbilstoši plānā noteiktajai institucionālajai atbildībai.

15. Nacionālā attīstības plāna ieviešanas uzraudzību nodrošina Nacionālā attīstības padome. Nacionālā attīstības padome nacionālā attīstības plāna ieviešanas laikā:

15.1. vienreiz gadā pirms iesniegšanas Ministru kabinetā izskata kārtējā gada progresa ziņojumu par nacionālā attīstības plāna īstenošanas gaitu;

15.2. izskata atbildīgo institūciju priekšlikumus un pieņem lēmumus par nacionālā attīstības plāna pilnveidošanu.

(MK 29.05.2007. noteikumu Nr.350 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.350.)

Ministru prezidents I.Emsis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 565Pieņemts: 29.06.2004.Stājas spēkā: 07.07.2004.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 105, 06.07.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
90709
{"selected":{"value":"03.06.2009","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2007","iso_value":"2007\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2007.-02.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2005","iso_value":"2005\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2005.-01.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2005","iso_value":"2005\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2005.-04.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2004","iso_value":"2004\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2004.-08.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"