Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 338 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 376

Rīgā 2001.gada 23.augustā (prot. Nr.39 8.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija".

2. Būvprojektiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā akceptēti līdz 2001.gada 31.augustam un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojektu dokumentācijas pārstrāde atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" noteiktajām prasībām nav obligāta.

3. Ar 2001.gada 1.septembri Latvijas Republikas teritorijā netiek piemērotas bijušās PSRS Celtniecības normas un noteikumi SNiP 2.01.01.-82 "Celtniecības klimatoloģija un ģeofizika" (apstiprināti ar bijušās PSRS Celtniecības lietu valsts komitejas 1982.gada 21.jūlija lēmumu Nr.188).

4. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr. 376
Latvijas būvnormatīvs LBN 003-01
"Būvklimatoloģija"

1. Būvnormatīvs satur klimatoloģiskos rādītājus, kas piemērojami būvniecībā.

2. Būvnormatīva 1.pielikumā ietvertos klimatoloģiskos rādītājus piemēro inženierizpētē, būvprojektēšanā un būvdarbu veikšanā, arī būvju remontā, renovācijā un rekonstrukcijā.

3. Būvnormatīvs nav piemērojams būvēm, kurām Ministru kabinets saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu ir noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību, kas paredz citu klimatoloģisko rādītāju normatīvu piemērošanu.

(MK 07.06.2005. noteikumu Nr.396 redakcijā)

4. Jebkura ģeogrāfiskā punkta klimatoloģiskos rādītājus būvniecības vajadzībām Latvijas teritorijā nosaka pēc šī būvnormatīva 1.pielikuma tabulās ietvertā tuvākā ģeogrāfiskā punkta klimatoloģiskajiem rādītājiem.

5. Vēja raksturlielumus Baltijas jūras piekrastes atklātās teritorijas ģeogrāfiskajiem punktiem piecu kilometru platā joslā nosaka, ņemot vērā šī būvnormatīva 1.pielikuma 13., 14. un 15.tabulā minētos Liepājas klimatoloģiskos rādītājus.

5.1 Ja būves un to konstrukcijas projektē atbilstoši piemērojamo standartu prasībām:

5.11. maksimālā vēja ātruma un maksimālo vēja brāzmu vērtības nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulu;

5.12. fundamentālo vēja pamatātruma vērtību (ar varbūtību reizi 50gados) nosaka atbilstoši ģeogrāfiskajam novietojumam saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulas 1.1attēlu;

5.13. vēja spiediena pamatvērtību nosaka atbilstoši ģeogrāfiskajam novie­tojumam saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 15.tabulas 1.2attēlu;

5.14. sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgās vērtības (ar varbūtību 0,02) nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.1tabulas 2.1attēlu;

5.15. ārkārtējās sniega slodzes uz zemes virsmas nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.2tabulas 2.2attēlu;

5.16. ziemas perioda maksimālās sniega slodzes variācijas koeficientu nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.3tabulu;

5.17. sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgās vērtības (ar varbūtību reizi 150 gados) nosaka saskaņā ar šī būvnormatīva 1.pielikuma 16.4tabulu.

(MK 07.06.2005. noteikumu Nr.396 redakcijā)

5.2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" pēc Ekonomi­kas ministrijas ieteikuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē to standartu sarakstu, kurus var piemērot šī būvnormatīva izpildei.

(MK 07.06.2005. noteikumu Nr.396 redakcijā)

6. Skaidrojumi par klimatoloģisko rādītāju piemērošanu sniegti šī būvnormatīva 2.pielikumā.

7. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehniskajām komitejām organizē šo noteikumu izpildei nepieciešamo Latvijas nacionālo standartu izstrādi un starptautisko standartizācijas organizāciju standartu adaptāciju, kā arī izdod ieteikumus šī būvnormatīva izpildei.

(Grozīts ar MK 07.06.2005. noteikumiem Nr.396)

8. Hidrometeoroloģisko informāciju, kas nav ietverta šajā būvnormatīvā, saskaņā ar pasūtītāja tehnisko uzdevumu, pamatojoties uz atbilstošu līgumu, sagatavo Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs
1. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr. 376)

(Pielikums grozīts ar MK 07.06.2005. noteikumiem Nr.396)

1.tabula

Vidējā gaisa temperatūra (° C)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Vidēji
gadā

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

-5,2

-5,0

-1,6

3,9

10,2

14,5

16,5

15,9

11,8

7,3

2,2

-2,2

5,7

2.

Alūksne

-7,6

-6,8

-2,5

4,0

11,0

14,8

16,1

15,0

10,2

5,2

-0,4

-4,9

4,5

3.

Daugavpils

-6,7

-5,9

-1,8

5,2

12,1

15,7

16,9

15,9

11,2

6,1

1,0

-3,8

5,5

4.

Dobele

-5,0

-4,7

-1,0

4,9

11,4

15,2

16,5

15,9

11,5

6,8

1,7

-2,6

5,9

5.

Liepāja

-3,0

-3,0

-0,2

4,6

10,3

14,3

16,4

16,4

12,9

8,5

3,7

-0,3

6,7

6.

Mērsrags

-3,8

-4,0

-1,0

3,9

9,9

14,7

16,3

15,9

11,9

7,4

2,5

-1,4

6,0

7.

Priekuļi

-6,2

-5,6

-1,6

4,6

11,3

15,0

16,3

15,4

10,9

6,1

0,7

-3,8

5,3

8.

Rīga

-4,7

-4,3

-0,6

5,1

11,4

15,4

16,9

16,2

11,9

7,2

2,1

-2,3

6,2

9.

Stende

-4,5

-4,4

-1,1

4,4

10,7

14,5

15,9

15,3

11,2

6,8

1,8

-2,3

5,7

10.

Zīlāni

-6,7

-5,9

-1,5

5,0

11,9

15,3

16,6

15,6

11,0

6,0

0,7

-4,0

5,3

2.tabula

Gaisa temperatūras absolūtais minimums un tā varbūtības (° C)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Gaisa gada minimālā temperatūra, kuras pārsniegšana iespējama reizi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gadā

50 gados10 gados

1.

Ainaži

-35,1

-35,3

-34,4

-18,8

-7,5

-1,3

2,7

0,2

-4,8

-13,8

-18,7

-37,1

-37,1

-36,3

-33,0

2.

Alūksne

-37,4

-36,8

-28,8

-15,9

-5,8

-0,3

2,9

0,7

-5,1

-10,6

-20,6

-36,8

-37,4

-37,4

-32,7

3.

Daugavpils

-42,7

-43,2

-32,0

-18,6

-5,5

-1,3

2,1

-1,5

-5,0

-14,7

-24,1

-38,7

-43,2

-41,0

-35,5

4.

Dobele

-34,1

-35,9

-25,7

-13,2

-3,7

0,3

4,7

1,9

-3,7

-9,2

-21,7

-31,9

-35,9

-35,9

-32,5

5.

Liepāja

-32,9

-31,6

-23,8

-10,1

-4,3

0,5

4,8

4,6

-1,7

-7,3

-17,5

-25,8

-32,9

-31,5

-26,1

6.

Mērsrags

-33,7

-36,2

-28,9

-16,2

-5,4

-2,2

3,3

1,4

-3,9

-10,0

-18,1

-25,4

-36,2

-34,2

-29,9

7.

Priekuļi

-36,5

-38,0

-26,4

-12,6

-5,4

-1,4

3,5

-0,1

-4,5

-12,9

-20,6

-39,0

-39,0

-38,2

-31,8

8.

Rīga

-33,7

-34,9

-30,3

-13,1

-5,5

-2,3

4,0

0,0

-4,1

-8,7

-18,9

-31,9

-34,9

-34,8

-31,0

9.

Stende

-34,5

-36,1

-27,9

-15,9

-5,4

-3,1

2,0

-0,2

-4,5

-11,8

-16,7

-26,0

-36,1

-34,9

-30,0

10.

Zīlāni

-38,5

-36,7

-32,3

-14,4

-6,0

-0,4

2,7

0,1

-6,4

-10,9

-22,0

-35,2

-38,2

-38,0

-33,4

3.tabula

Gaisa temperatūras absolūtais maksimums un tā varbūtības (°C)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Gaisa gada maksimālā
temperatūra, kuras pārsniegšana iespējama reizi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gadā

50 gados

10 gados

1.

Ainaži

7,3

10,8

17,5

25,1

29,5

33,2

32,7

33,2

30,0

22,0

15,4

10,5

33,2

33,1

31,1

2.

Alūksne

7,9

10,9

18,2

26,5

30,2

30,8

33,3

32,9

29,4

21,1

13,1

10,0

33,3

33,2

31,1

3.

Daugavpils

7,6

13,1

18,4

27,6

31,8

32,8

35,1

36,4

31,3

24,0

16,3

10,4

36,4

36,0

33,0

4.

Dobele

9,5

13,8

20,0

26,1

30,6

33,1

35,8

34,4

30,7

23,5

16,8

11,1

35,8

35,8

32,8

5.

Liepāja

7,9

15,5

17,8

25,4

30,0

33,0

33,7

33,6

30,7

22,2

15,4

10,1

33,7

33,0

31,5

6.

Mērsrags

9,4

13,6

20,8

26,8

31,6

34,6

34,4

33,8

29,1

24,9

15,5

13,9

34,6

34,7

32,8

7.

Priekuļi

7,9

10,9

17,2

25,9

30,3

32,0

34,0

32,7

29,5

21,5

14,3

9,8

34,0

33,5

31,6

8.

Rīga

9,4

13,5

20,5

26,5

30,4

32,5

33,6

32,5

29,4

23,4

17,2

11,5

33,6

33,3

32,2

9.

Stende

8,5

12,0

18,3

25,8

29,0

32,6

33,6

34,3

29,7

23,5

16,1

10,5

34,3

34,0

31,9

10.

Zīlāni

7,8

11,8

18,0

26,3

30,0

31,9

34,5

34,3

30,5

22,6

16,6

9,9

34,5

34,4

31,9

4.tabula

Viskarstākā mēneša vidējā maksimālā gaisa temperatūra (° C) un tās varbūtības

Nr.
p.k.

Vieta

Viskarstākā mēneša
vidējā maksimālā
gaisa temperatūra

Viskarstākā mēneša vidējā maksimālā temperatūra, kuras pārsniegšana
iespējama reizi

50 gados

10 gados

1.

Ainaži

21,3

24,4

23,2

2.

Alūksne

21,9

24,8

23,7

3.

Daugavpils

23,3

26,5

25,3

4.

Dobele

23,0

26,3

25,0

5.

Liepāja

20,9

24,3

23,0

6.

Mērsrags

21,5

24,3

23,5

7.

Priekuļi

22,3

25,3

24,2

8.

Rīga

22,4

25,5

24,3

9.

Stende

22,0

25,3

24,2

10.

Zīlāni

22,9

26,2

25,0

5.tabula

Visaukstākā mēneša vidējā minimālā gaisa temperatūra (° C) un tās varbūtības

Nr.
p.k.

Vieta

Visaukstākā mēneša
vidējā minimālā gaisa temperatūra

Visaukstākā mēneša vidējā minimālā temperatūra, kuras pārsniegšana
iespējama reizi

50 gados

10 gados

1.

Ainaži

-10,8

-19,6

-16,8

2.

Alūksne

-12,4

-20,3

-17,7

3.

Daugavpils

-12,3

-21,8

-18,5

4.

Dobele

-10,2

-18,5

-15,7

5.

Liepāja

-7,5

-15,1

-12,5

6.

Mērsrags

-8,8

-18,0

-14,5

7.

Priekuļi

-11,0

-19,6

-16,4

8.

Rīga

-9,7

-18,5

-15,3

9.

Stende

-9,7

-17,8

-14,6

10.

Zīlāni

-11,4

-20,0

-16,8

6.tabula

Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra (° C) un tās varbūtības

Nr.
p.k.

Vieta
Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra
Visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra un tās varbūtība

0,98

0,92

1.

Ainaži

-23,2

-26,8

-22,7

2.

Alūksne

-25,1

-29,5

-24,0

3.

Daugavpils

-24,0

-28,4

-24,1

4.

Dobele

-22,3

-24,4

-20,9

5.

Liepāja

-18,3

-20,5

-17,3

6.

Mērsrags

-19,6

-22,0

-19,3

7.

Priekuļi

-23,8

-28,2

-22,7

8.

Rīga

-20,7

-24,6

-20,7

9.

Stende

-19,9

-22,5

-19,5

10.

Zīlāni

-23,8

-26,8

-23,2

7.tabula

Apkures perioda ilgums un vidējā gaisa temperatūra (° C)

Nr.
p.k.

Vieta

Diennakts vidējā gaisa temperatūra £ 8 ° C

perioda ilgums (dienas)

vidējā temperatūra (° C)

1.

Ainaži

205

-0,5

2.

Alūksne

214

-1,9

3.

Daugavpils

205

-1,3

4.

Dobele

204

-0,4

5.

Liepāja

193

0,6

6.

Mērsrags

211

0,4

7.

Priekuļi

208

-1,1

8.

Rīga

203

0,0

9.

Stende

209

-0,2

10.

Zīlāni

206

-1,3

8.tabula

Gaisa temperatūras vidējā amplitūda (° C)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

6,0

6,3

6,9

7,8

9,6

10,2

8,2

7,9

7,2

5,8

4,7

5,5

2.

Alūksne

5,4

6,1

7,0

8,5

10,4

10,0

9,5

8,7

7,5

5,7

4,1

4,9

3.

Daugavpils

6,2

6,9

8,1

9,7

11,8

11,3

10,7

10,6

8,9

7,0

4,5

5,4

4.

Dobele

5,9

6,2

7,1

9,1

11,2

11,0

10,8

10,3

9,2

6,9

4,8

5,4

5.

Liepāja

5,2

5,4

6,0

6,9

8,3

7,7

6,8

6,8

6,3

5,4

4,4

4,8

6.

Mērsrags

5,3

6,0

5,5

7,9

9,5

9,8

9,2

8,1

8,1

6,6

3,9

4,9

7.

Priekuļi

5,3

6,1

6,7

8,4

10,6

10,3

9,7

9,1

7,6

5,8

4,2

4,8

8.

Rīga

5,3

5,8

7,0

8,8

12,2

9,9

9,2

8,9

8,0

6,4

4,4

4,8

9.

Stende

5,6

6,0

6,9

8,7

10,9

11,0

10,0

9,7

8,3

6,4

4,6

4,9

10.

Zīlāni

5,5

6,0

7,2

9,0

11,0

10,8

10,2

10,0

8,5

6,6

4,4

4,7

9.tabula

Diennakts vidējais ūdens tvaiku parciālais spiediens gaisā (hPa)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Vidēji
gadā

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

4,0

3,9

4,4

6,2

9,2

12,8

15,0

14,8

11,6

8,8

6,4

4,8

8,5

2.

Alūksne

3,5

3,5

4,2

5,9

8,8

11,8

13,7

13,4

10,5

7,9

5,7

4,2

7,8

3.

Daugavpils

3,7

3,7

4,5

6,5

9,8

12,6

14,2

13,9

11,0

8,3

6,1

4,4

8,2

4.

Dobele

4,2

4,1

4,7

6,6

9,5

12,6

14,5

14,1

11,3

8,8

6,5

4,8

8,5

5.

Liepāja

4,6

4,5

5,2

6,7

9,4

12,6

14,9

14,9

12,0

9,5

7,0

5,5

8,9

6.

Mērsrags

4,3

4,2

4,9

6,4

9,2

12,4

14,7

14,5

11,6

8,9

6,7

5,0

8,6

7.

Priekuļi

3,7

3,7

4,4

6,1

9,0

12,0

14,0

13,8

10,9

8,3

6,0

4,4

8,0

8.

Rīga

4,1

4,0

4,8

6,4

9,3

12,5

14,5

14,3

11,4

8,7

6,4

4,8

8,4

9.

Stende

4,2

4,1

4,8

6,2

8,7

11,7

13,8

13,7

11,1

8,7

6,4

4,9

8,2

10.

Zīlāni

3,7

3,7

4,6

6,5

9,8

12,7

14,4

14,1

11,2

8,4

6,1

4,5

8,3

10.tabula

Diennakts vidējais gaisa relatīvais mitrums (%)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Vidēji gadā

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

84

83

80

76

74

78

80

82

83

84

86

86

81

2.

Alūksne

87

84

78

71

68

71

75

79

84

87

90

90

80

3.

Daugavpils

85

83

79

73

70

72

75

78

83

85

88

88

80

4.

Dobele

87

84

81

75

70

73

77

80

83

86

89

89

81

5.

Liepāja

85

84

83

79

76

78

80

80

80

83

85

86

82

6.

Mērsrags

85

84

82

79

75

75

79

81

83

84

86

86

82

7.

Priekuļi

85

82

77

72

68

71

76

79

85

86

89

88

80

8.

Rīga

85

82

79

73

69

72

76

78

81

83

86

86

79

9.

Stende

87

85

81

74

69

72

77

79

83

86

89

87

81

10.

Zīlāni

87

84

80

75

71

73

78

80

85

87

90

90

82

11.tabula

Gaisa relatīvā mitruma amplitūda (%)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

4

6

12

18

22

21

20

20

17

11

5

3

2.

Alūksne

3

10

19

26

32

31

32

31

24

15

5

2

3.

Daugavpils

6

11

19

30

37

36

35

36

26

18

8

4

4.

Liepāja

3

6

12

18

21

20

19

19

16

12

5

3

5.

Mērsrags

3

8

12

20

25

25

25

25

20

14

6

4

6.

Priekuļi

4

9

16

24

31

31

31

31

23

14

6

4

7.

Rīga

4

8

16

25

28

28

28

27

22

15

6

3

8.

Stende

3

9

17

27

34

34

32

32

25

16

6

3

9.

Zīlāni

5

10

18

27

34

34

34

34

26

18

8

3

12.tabula

Mēneša un gada nokrišņu summa (mm)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Kopā gadā

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Ainaži

37

25

30

35

43

54

65

76

80

70

71

55

641

2.

Alūksne

40

32

36

40

53

74

84

85

70

62

61

54

691

3.

Daugavpils

36

27

34

40

51

73

83

74

66

52

52

46

634

4.

Dobele

31

22

28

39

43

51

79

76

59

52

55

39

574

5.

Liepāja

46

31

36

35

40

46

74

80

78

74

83

67

690

6.

Mērsrags

38

25

30

37

40

52

72

75

75

60

65

48

618

7.

Priekuļi

31

22

31

40

51

66

90

92

81

64

61

46

674

8.

Rīga

33

25

31

39

43

61

79

79

76

60

61

49

636

9.

Stende

40

26

35

37

42

56

83

79

77

68

70

53

666

10.

Zīlāni

39

30

38

42

52

65

75

79

69

58

59

55

662

13.tabula

Vēja virzienu un bezvēja atkārtošanās (%)

1. Ainaži

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

8

9

14

19

23

13

9

5

1

2.

II

7

7

16

18

23

13

8

8

2

3.

III

8

7

16

14

25

14

8

8

2

4.

IV

10

9

14

11

18

14

12

12

2

5.

V

11

12

15

9

13

13

13

14

2

6.

VI

11

9

11

7

12

15

18

17

2

7.

VII

10

6

11

9

13

18

18

15

2

8.

VIII

8

8

11

11

15

18

17

12

3

9.

IX

8

7

11

14

17

18

14

11

2

10.

X

8

4

11

16

21

18

12

10

1

11.

XI

8

6

12

19

23

14

10

8

1

12.

XII

8

7

13

20

21

14

10

7

1

13.

Gadā

9

7

13

14

19

15

12

11

2

2. Alūksne

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

5

5

12

13

21

14

19

11

6

2.

II

4

6

13

15

20

11

20

11

7

3.

III

3

7

13

14

20

13

20

10

9

4.

IV

6

10

16

13

15

9

20

11

10

5.

V

8

13

19

9

13

7

18

13

12

6.

VI

9

9

14

9

11

9

25

14

11

7.

VII

7

7

12

8

13

12

26

15

13

8.

VIII

6

7

11

10

15

14

23

14

14

9.

IX

5

4

10

10

19

15

27

10

11

10.

X

4

3

8

11

20

15

27

12

7

11.

XI

4

3

9

13

25

16

21

9

5

12.

XII

4

5

9

11

24

15

21

11

7

13.

Gadā

5

7

12

11

18

13

22

12

9

3. Daugavpils

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

6

7

10

14

20

19

18

6

13

2.

II

6

8

12

18

17

14

18

7

15

3.

III

5

8

11

16

20

15

18

7

17

4.

IV

8

11

11

14

16

12

17

11

16

5.

V

11

13

14

12

13

10

16

11

18

6.

VI

12

11

10

7

12

13

22

13

20

7.

VII

10

7

7

8

12

16

27

13

22

8.

VIII

8

7

7

8

16

18

25

11

24

9.

IX

6

6

6

9

17

21

26

9

21

10.

X

5

4

5

13

19

20

25

9

16

11.

XI

6

3

7

13

23

20

21

7

11

12.

XII

6

5

6

12

22

19

23

7

14

13.

Gadā

7

8

9

12

17

17

21

9

17

4. Dobele

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

9

8

6

12

17

21

19

8

5

2.

II

13

7

9

15

15

16

16

9

5

3.

III

13

6

7

14

16

18

18

8

6

4.

IV

19

9

8

12

11

14

16

11

6

5.

V

20

12

8

9

10

13

17

11

8

6.

VI

19

9

6

7

9

15

22

13

7

7.

VII

14

7

4

6

9

19

26

15

8

8.

VIII

12

7

4

6

12

21

26

12

8

9.

IX

9

4

5

8

14

21

26

13

8

10.

X

5

3

5

12

20

23

22

10

6

11.

XI

6

6

6

11

22

21

20

8

4

12.

XII

5

6

6

12

20

22

20

9

5

13.

Gadā

12

7

6

10

14

12

21

11

6

5. Liepāja

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

7

10

12

20

16

13

15

7

1

2.

II

9

12

14

17

17

11

12

8

1

3.

III

8

11

13

15

16

17

12

8

1

4.

IV

14

13

11

10

13

18

11

10

1

5.

V

15

13

12

9

10

17

13

11

1

6.

VI

16

12

8

6

10

20

16

12

1

7.

VII

12

8

7

6

9

21

23

14

1

8.

VIII

12

10

7

8

10

17

23

13

1

9.

IX

10

8

8

13

12

14

24

11

1

10.

X

7

6

10

17

14

15

21

10

1

11.

XI

7

8

9

18

17

13

18

10

1

12.

XII

8

8

10

19

16

12

18

9

1

13.

Gadā

11

10

10

13

13

16

17

10

1

6. Priekuļi

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

6

9

7

14

26

22

10

6

6

2.

II

6

8

8

17

24

19

12

6

7

3.

III

5

8

7

15

25

19

14

7

7

4.

IV

8

11

8

15

18

15

16

9

7

5.

V

9

14

11

13

15

13

15

10

8

6.

VI

10

11

8

10

14

16

19

12

9

7.

VII

9

8

6

9

16

20

20

12

11

8.

VIII

7

7

5

10

21

21

19

10

11

9.

IX

5

5

6

12

22

24

17

9

9

10.

X

5

4

5

13

24

26

15

8

7

11.

XI

6

5

5

12

30

25

10

7

5

12.

XII

5

6

6

12

29

23

11

8

5

13.

Gadā

7

8

7

13

22

20

15

8

8

7. Rīga

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

7

6

9

20

30

14

9

5

6

2.

II

8

6

12

20

23

13

10

8

7

3.

III

8

5

11

22

25

13

8

8

7

4.

IV

18

7

10

12

17

11

10

15

10

5.

V

23

9

9

12

13

9

9

16

10

6.

VI

23

5

6

8

15

13

12

18

11

7.

VII

16

4

6

8

17

16

14

19

13

8.

VIII

14

6

5

9

20

18

13

15

12

9.

IX

10

5

5

12

25

20

13

10

9

10.

X

6

5

8

18

28

19

10

6

5

11.

XI

7

5

6

17

34

17

9

5

4

12.

XII

7

6

10

17

32

15

8

5

5

13.

Gadā

12

6

8

15

23

15

10

11

8

8. Stende

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

7

5

9

19

24

18

13

5

7

2.

II

7

6

12

21

20

14

13

7

8

3.

III

6

6

12

20

21

17

11

7

8

4.

IV

11

8

12

16

15

14

13

11

8

5.

V

12

12

15

13

12

13

13

10

9

6.

VI

13

10

10

10

13

16

16

12

11

7.

VII

10

6

8

9

16

19

20

12

12

8.

VIII

9

7

7

11

19

20

18

9

16

9.

IX

6

4

7

15

21

20

19

8

11

10.

X

4

3

7

17

22

22

18

7

8

11.

XI

5

3

7

17

29

19

15

5

6

12.

XII

5

3

6

18

28

19

15

6

8

13.

Gadā

8

6

9

16

20

18

15

8

9

9. Zīlāni

Nr.
p.k.

Mēnesis

Vēja virziens

Bezvējš

Z

ZA

A

DA

D

DR

R

ZR

1.

I

5

7

12

18

18

19

13

8

5

2.

II

5

8

14

21

15

16

14

7

5

3.

III

4

7

12

20

19

17

14

7

5

4.

IV

7

10

14

16

13

14

14

12

5

5.

V

10

12

15

15

12

11

14

11

7

6.

VI

10

11

11

11

12

14

18

13

7

7.

VII

8

7

8

10

14

20

20

13

10

8.

VIII

7

7

8

12

16

20

20

10

10

9.

IX

6

5

8

13

19

22

18

9

8

10.

X

4

3

8

17

19

23

18

8

6

11.

XI

5

5

8

17

21

23

15

6

4

12.

XII

4

6

9

16

21

23

15

6

6

13.

Gadā

6

7

11

15

17

19

16

9

7

14.tabula

Vidējais vēja ātrums (m/s)

Nr.
p.k.

Vieta

Mēnesis

Vidēji

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

gadā

1.

Ainaži

5,1

4,7

4,7

4,3

4,0

3,8

3,8

4,0

4,5

5,1

5,4

5,2

4,5

2.

Alūksne

3,1

3,0

2,9

2,7

2,4

2,3

2,1

2,2

2,6

2,9

3,1

3,0

2,7

3.

Daugavpils

3,5

3,4

3,4

3,3

3,0

2,9

2,7

2,6

2,9

3,3

3,7

3,5

3,2

4.

Dobele

4,2

4,0

4,0

3,9

3,7

3,5

3,2

3,1

3,4

3,8

4,2

4,3

3,8

5.

Liepāja

5,9

5,3

5,4

5,1

4,6

4,5

4,6

4,7

5,3

5,7

6,3

6,0

5,3

6.

Priekuļi

4,3

4,0

4,0

3,7

3,3

3,2

3,0

3,1

3,7

4,1

4,4

4,3

3,8

7.

Rīga

4,9

4,4

4,5

4,2

3,9

3,9

3,6

3,7

4,3

4,8

5,2

5,1

4,4

8.

Stende

3,9

3,7

3,7

3,4

3,2

2,9

2,7

2,7

3,1

3,6

3,9

3,8

3,4

9.

Zīlāni

3,8

3,6

3,6

3,4

3,1

3,0

2,8

2,7

3,1

3,5

3,8

3,7

3,3

15.tabula

Maksimālais vēja ātrums un maksimālās vēja brāzmas (m/s)

1. Ainaži

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20*

18*

18*

17*

17*

17*

17*

20

20*

34

20*

34

II 1945-V 1976

no 10 min. vidējiem

17

13

14

13

14

13

15

13

16

15

15

16

17

VI 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

26

22

23

20

21

18

28

21

28

26

40

23

40

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

2. Alūksne

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

24

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17

17*

17*

17*

24

24

VI 1945-III 1975

no 10 min. vidējiem

18

11

14

14

14

12

12

12

12

11

15

16

18

IV 1975-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

34

23

24

20

20

24

24

29

24

24

25

34

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

3. Bauska

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

28

17*

17*

20

17*

17*

17*

14

18

28

17*

17*

28

I 1946-III 1975

no 10 min. vidējiem

14

11

12

11

11

10

14

9

11

16

16

14

16

IV 1975-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

40

21

24

26

20

28

27

20

24

40

28

25

40

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

4. Daugavpils

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20

20

20*

20*

17*

16

17*

17*

25

28

20

28

II 1947-IV 1973

no 10 min. vidējiem

18

12

14

14

10

15

10

10

14

15

16

20

20

V 1973-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

24

28

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

5. Dobele

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

17

18*

17*

20*

20*

17*

17*

17*

18

18

25

20

25

X 1949-III 1976

no 10 min. vidējiem

22

16

13

14

13

12

13

11

14

14

15

15

22

IV 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

31

24

24

26

23

24

33

22

28

28

34

24

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

6. Jelgava

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20*

20*

20*

17*

17*

17*

17*

20*

20

20*

20*

20

I 1945-II 1975

no 10 min. vidējiem

17

13

12

15

11

10

10

9

13

12

14

15

17

III 1975-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

26

24

28

21

20

19

20

18

28

28

34

24

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

7. Gulbene

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

14

16

14

17*

12*

11*

10*

12*

14*

18

12

18

18

I 1945-II 1975

no 10 min. vidējiem

14

13

12

13

10

10

11

11

13

12

13

14

14

III 1975-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

24

21

24

24

19

20

19

19

24

34

26

27

34

VIII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

8. Kolka

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

18

20*

20

20*

20*

20*

20*

17*

18

20*

20

22

22

VII 1945-XI 1974

no 10 min. vidējiem

15

14

17

14

10

10

12

13

16

18

18

17

18

XII 1974-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

28

27

28

27

23

27

22

23

24

27

34

27

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

9. Liepāja

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

34*

24

34*

24*

20*

20*

20*

24*

28*

28*

28*

34*

34

VI 1945-IX 1965

no 10 min. vidējiem

20

18

20

18

17

14

20

17

20

30

24

24

30

X 1965-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

31

28

28

29

24

22

30

27

28

48

33

29

48

VIII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

10. Mērsrags

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20*

20*

20*

17*

20*

20*

20*

20*

24*

24*

24*

24

VI 1945-XI 1974

no 10 min. vidējiem

15

13

13

13

12

10

10

11

12

13

13

18

18

XII 1974-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

26

23

28

24

21

20

20

20

23

24

28

28

28

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

11. Pāvilosta

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

24*

28*

24*

28*

20*

17*

18*

28*

24*

28*

28*

28*

28

VII 1945-XI 1974

no 10 min. vidējiem

22

13

12

13

11

10

10

10

12

14

18

16

22

XII 1974-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

30

25

24

28

19

20

24

24

24

28

28

28

30

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

12. Priekuļi

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

18

20*

17*

17*

17*

17*

17*

20

20

24

20*

24

I 1945-I 1976

no 10 min. vidējiem

15

14

14

14

14

12

13

11

16

12

14

15

16

II 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

28

26

28

26

25

22

28

19

27

28

34

29

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

13. Rēzekne

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20*

20*

17*

21*

17*

17*

17*

17*

24

20

18

24

X 1947-IX 1976

no 10 min. vidējiem

17

12

13

12

12

12

10

11

13

14

15

12

17

X 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

24

24

20

22

21

28

19

19

22

34

24

24

34

VIII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

14. Rīga

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

17*

18

17*

17*

20*

14*

12*

17*

24*

18

17*

24

I 1945-IV 1973

no 10 min. vidējiem

22

16

19

15

13

15

15

15

16

17

20

20

22

V 1973-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

28

24

25

24

22

20

23

23

25

23

31

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

15. Rūjiena

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

17*

20*

17*

17*

17*

17*

17*

20

20

17*

17*

20

I 1945-V 1976

no 10 min. vidējiem

13

16

13

13

13

12

13

10

15

13

17

13

17

VI 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

26

24

22

20

24

22

24

20

24

24

29

24

29

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

16. Saldus

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

17*

18

17*

17*

17*

12

12*

20*

17*

20*

14

17*

20

I 1946-III 1967

no 10 min. vidējiem

15

18

18

16

14

14

14

14

20

16

20

16

20

IV 1967-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

30

25

25

28

24

25

24

28

34

30

34

28

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

17. Skrīveri

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

17*

17*

17*

17*

17*

14*

17*

20*

17*

17*

18

16

20

I 1945-I 1976

no 10 min. vidējiem

11

12

10

12

10

9

13

9

9

10

11

12

13

II 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

23

24

24

20

25

18

22

18

28

24

34

21

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

18. Skulte

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

20

18

17*

16*

17*

20*

20*

20*

28*

20

28*

28

III 1945-XI 1974

no 10 min. vidējiem

12

11

14

10

9

9

10

11

12

14

13

12

14

XII 1974-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

22

34

28

20

23

20

21

24

24

34

34

24

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

19. Stende

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

16

17*

17*

17*

14*

12*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17

VI 1945-X 1965

no 10 min. vidējiem

18

15

15

14

13

13

11

11

13

15

20

15

20

XI 1965-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

28

23

25

22

24

20

19

20

24

28

34

25

34

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

20. Ventspils

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

28*

28

34

28*

20*

28

20

28

28*

34

34

34

34

VIII 1945-X 1965

no 10 min. vidējiem

20

17

20

22

20

20

20

20

26

30

26

22

30

XI 1965-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

40

40

40

31

25

34

28

34

34

40

40

40

40

IX 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

21. Zīlāni

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

15*

16

17*

20

14*

12*

17*

12

14

24

18

17*

24

III 1947-VIII 1975

no 10 min. vidējiem

18

14

13

14

12

11

12

11

14

17

14

16

18

IX 1975-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

35

22

25

28

21

23

21

20

24

34

24

24

35

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

22. Zosēni

Vēja raksturlielumi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Gads

Novērojumu
periods

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

ātr.

br.

Maksimālais
vēja ātrums

no 2 min. vidējiem

20*

12

14*

17

12

17*

12*

12

17*

18

17*

17*

20

V 1945-I 1976

no 10 min. vidējiem

11

10

10

10

11

10

10

8

10

11

10

10

11

II 1976-XII 2003

Maksimālā vēja brāzma

21

21

24

20

20

23

18

20

22

24

23

21

24

VII 1959-XII 2003

* Maksimālais vēja ātrums novērots laikposmā, kad vēja brāzmu novērojumi vēl netika veikti.

1ATT COPY.GIF (42718 BYTES)


16.tabula

Sniega segas biezums un svars

Nr.
p.k.

Vieta

Vidējais maksimālais
sniega segas biezums (cm)

Maksimālais sniega segas svars (kg/m²),
kas iespējams reizi

5 gados

10 gados

20 gados

50 gados

1.

Ainaži

18

63

80

96

112

2.

Alūksne

43

134

154

171

191

3.

Bauska

22

77

99

121

154

4.

Daugavpils

25

79

98

120

154

5.

Dobele

20

69

86

102

129

6.

Liepāja

15

59

79

96

114

7.

Mērsrags

15

65

78

101

156

8.

Priekuļi

25

86

107

125

158

9.

Rēzekne

28

102

119

131

147

10.

Rūjiena

28

96

118

132

146

11.

Stende

24

82

99

114

135

12.

Zīlāni

26

89

110

136

181

13.

Gaiziņkalns

49

178

205

229

262

2ATT COPY.GIF (44653 BYTES)

3ATT COPY.GIF (47482 BYTES)

16.1 tabula

Sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība sk ar varbūtību 0,02 (reizi 50 gados), kN/m2

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

1.

Ainaži

1,1

17.

Praviņi

1,2

2.

Alūksne

2,1

18.

Priekuļi

1,6

3.

Bauska

1,4

19.

Rēzekne

1,7

4.

Carnikava

1,2

20.

Rucava

1,1

5.

Dagda

1,7

21.

Rūjiena

1,6

6.

Daugavpils

1,5

22.

Saldus

1,4

7.

Dobele

1,2

23.

Sigulda

1,7

8.

Gaiziņkalns

2,8

24.

Sīļi

1,5

9.

Gulbene

1,6

25.

Skrīveri

1,6

10.

Kuldīga

1,3

26.

Smiltene

1,6

11.

Liepāja

1,1

27.

Stende

1,5

12.

Lubāna

1,7

28.

Valmiera

1,5

13.

Mērsrags

1,1

29.

Vārdava

1,3

14.

Nereta

1,6

30.

Viļaka

1,6

15.

Pāvilosta

1,1

31.

Zīlāni

1,7

16.

Pļaviņas

1,7

32.

Zosēni

1,8

16.2 tabula

Ārkārtējās sniega slodzes uz zemes virsmas vērtība sAd, kN/m2 (ārkārtējās sniega slodzes koeficienta Cesl vērtība ir 2,0)

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

1.

Ainaži

2,2

17.

Praviņi

2,4

2.

Alūksne

4,2

18.

Priekuļi

3,2

3.

Bauska

2,8

19.

Rēzekne

3,4

4.

Carnikava

2,4

20.

Rucava

2,2

5.

Dagda

3,4

21.

Rūjiena

3,2

6.

Daugavpils

3,0

22.

Saldus

2,8

7.

Dobele

2,4

23.

Sigulda

3,4

8.

Gaiziņkalns

5,6

24.

Sīļi

3,0

9.

Gulbene

3,2

25.

Skrīveri

3,2

10.

Kuldīga

2,6

26.

Smiltene

3,2

11.

Liepāja

2,2

27.

Stende

3,0

12.

Lubāna

3,4

28.

Valmiera

3,0

13.

Mērsrags

2,2

29.

Vārdava

2,6

14.

Nereta

3,2

30.

Viļaka

3,2

15.

Pāvilosta

2,2

31.

Zīlāni

3,4

16.

Pļaviņas

3,4

32.

Zosēni

3,6

16.3 tabula

Ziemas perioda maksimālās sniega slodzes variācijas koeficients V

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

1.

Ainaži

0,54

17.

Praviņi

0,46

2.

Alūksne

0,35

18.

Priekuļi

0,55

3.

Bauska

0,60

19.

Rēzekne

0,51

4.

Carnikava

0,61

20.

Rucava

0,69

5.

Dagda

0,43

21.

Rūjiena

0,58

6.

Daugavpils

0,57

22.

Saldus

0,59

7.

Dobele

0,53

23.

Sigulda

0,45

8.

Gaiziņkalns

0,40

24.

Sīļi

0,61

9.

Gulbene

0,47

25.

Skrīveri

0,50

10.

Kuldīga

0,62

26.

Smiltene

0,47

11.

Liepāja

0,69

27.

Stende

0,57

12.

Lubāna

0,56

28.

Valmiera

0,54

13.

Mērsrags

0,66

29.

Vārdava

0,64

14.

Nereta

0,53

30.

Viļaka

0,54

15.

Pāvilosta

0,60

31.

Zīlāni

0,54

16.

Pļaviņas

0,60

32.

Zosēni

0,47

16.4 tabula

Sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība ar varbūtību vienu reizi 150 gados, kN/m2

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

Nr.
p.k.

Vieta

Vērtība

1.

Ainaži

1,3

17.

Praviņi

1,4

2.

Alūksne

2,4

18.

Priekuļi

1,9

3.

Bauska

1,7

19.

Rēzekne

2,0

4.

Carnikava

1,4

20.

Rucava

1,4

5.

Dagda

2,0

21.

Rūjiena

2,0

6.

Daugavpils

1,8

22.

Saldus

1,7

7.

Dobele

1,4

23.

Sigulda

2,0

8.

Gaiziņkalns

3,2

24.

Sīļi

1,8

9.

Gulbene

1,9

25.

Skrīveri

1,9

10.

Kuldīga

1,6

26.

Smiltene

1,9

11.

Liepāja

1,4

27.

Stende

1,8

12.

Lubāna

2,1

28.

Valmiera

1,8

13.

Mērsrags

1,3

29.

Vārdava

1,6

14.

Nereta

1,9

30.

Viļaka

1,9

15.

Pāvilosta

1,3

31.

Zīlāni

2,0

16.

Pļaviņas

2,0

32.

Zosēni

2,1

17.tabula

Apledojuma- sarmas nogulumu svars uz 10 mm diametra vadiem 10 m augstumā ar dažādu varbūtību

Nr.
p.k.

Vieta

Svars (g/m), kas iespējams reizi

2 gados

5 gados

10 gados

15 gados

20 gados

25 gados

30 gados

50 gados

1.

Ainaži

110

180

240

290

330

360

400

490

2.

Alūksne

160

220

280

310

340

360

390

450

3.

Liepāja

40

80

140

190

230

270

320

430

4.

Mērsrags

30

60

100

140

170

200

240

330

5.

Priekuļi

150

210

270

310

340

360

390

450

6.

Rēzekne

150

280

420

520

620

690

790

1020

7.

Rīga

80

130

190

240

280

310

350

440

8.

Stende

120

200

280

340

390

430

480

590

9.

Zīlāni

110

180

260

320

360

400

450

560

10.

Zosēni

190

320

450

540

630

690

770

950

18.tabula

Normatīvais apledojuma slānis uz 10 mm diametra vadiem 10 m augstumā ar dažādu varbūtību

Nr.
p.k.

Vieta

Apledojuma slāņa biezums (mm), kas iespējams reizi

2 gados

5 gados

10 gados

15 gados

20 gados

25 gados

30 gados

50 gados

1.

Ainaži

3,0

4,5

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,5

2.

Alūksne

4,0

5,0

6,0

6,5

7,0

7,5

7,5

8,0

3.

Liepāja

1,5

2,5

3,5

4,5

5,0

5,5

6,0

7,0

4.

Mērsrags

1,0

2,0

2,5

3,5

4,0

4,5

5,0

6,5

5.