Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumus Nr. 189 "Valsts būvinspekcijas nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 339

Rīgā 1997.gada 30.septembrī (prot. nr.54 2.§)

Valsts būvinspekcijas nolikums

Izdoti saskaņā ar
Ministriju iekārtas likuma 15.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts būvinspekcija (turpmāk - Būvinspekcija) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kura veic būvniecības valsts kontroli un būvniecības valsts ekspertīzi, kā arī kontrolē likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvizstrādājumu kvalitāti.

2. Būvinspekcija ir juridiska persona, un tai ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu nosaukumu.

3. Būvinspekcija savus uzdevumus pilda sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamentu un reģionālajām struktūrvienībām, citām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.

4. Būvinspekcija tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, un tai ir budžeta konts Valsts kases norēķinu centrā.

II. Būvinspekcijas uzdevumi un funkcijas

5. Būvinspekcijas galvenie uzdevumi ir veikt būvniecības valsts kontroli un būvniecības valsts ekspertīzi, kā arī kontrolēt likumu un citu normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz būvizstrādājumu kvalitāti.

6. Lai izpildītu šo noteikumu 5.punktā minētos uzdevumus, būvinspekcija veic šādas funkcijas:

6.1. pārbauda, vai būvniecības dalībnieki, kā arī amatpersonas un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas ievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības būvniecībā;

6.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos veic būvniecības valsts ekspertīzi, tai skaitā būvprojektu valsts ekspertīzi;

6.3. kontrolē būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām;

6.4. izstrādā un iesniedz priekšlikumus par būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, kuri iekļaujami atbilstības novērtēšanas reglamentētajā sfērā;

6.5. piedalās būvmateriālu un būvizstrādājumu kvalitātes testēšanas un citas atbilstības novērtēšanas institūciju nodrošināšanā ar informāciju (standarti, tehniskie noteikumi, testēšanas metodika un citi normatīvi tehniskie dokumenti);

6.6. piedalās būvniecības kontrolē un to komisiju darbā, kuras veic attiecīgo būvju pieņemšanu ekspluatācijā, ja būves ir pilnīgi vai daļēji būvētas par valsts līdzekļiem, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

6.7. izvēles kārtībā pārbauda jebkurus būvobjektus (neatkarīgi no īpašuma formas);

6.8. atbilstoši veikto pārbaužu rezultātiem sniedz atzinumus un dod attiecīgajiem būvniecības dalībniekiem norādījumus par būvnormatīvu un citu normatīvo aktu pārkāpumu novēršanu;

6.9. piedalās speciālo komisiju darbā, lai noskaidrotu avāriju cēloņus būvobjektos;

6.10. izskata iesniegumus un sūdzības un noteiktā kārtībā sniedz atbildes uz tām;

6.11. savas kompetences ietvaros sniedz informāciju un priekšlikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būvniecības jautājumos;

6.12. veic citus uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem.

III. Būvinspekcijas struktūra

7. Būvinspekcijas darbu organizē un vada Būvinspekcijas priekšnieks, kurš vienlaikus ir arī galvenais valsts būvinspektors.

8. Būvinspekcijas priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

9. Būvinspekcijas amatpersonas ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti), kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata saskaņā ar likumu "Par valsts civildienestu".

10. Būvinspekcijas priekšnieks:

10.1. ir atbildīgs par Būvinspekcijas uzdevumi izpildi;

10.2. saskaņā ar darba samaksas fondu apstiprina Būvinspekcijas štatu sarakstu un izdara tajā izmaiņas;

10.3. ieceļ amatā un atbrīvo no amata Būvinspekcijas amatpersonas, kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba Būvinspekcijas darbiniekus;

10.4. dod Būvinspekcijas struktūrvienībām, to amatpersonām un darbiniekiem saistošus rīkojumus;

10.5. esošā finansējuma ietvaros un atbilstoši normatīvo aktu prasībām nosaka amatpersonu un darbinieku piemaksas pie darba algas un piešķir materiālos pabalstus;

10.6. slēdz līgumus ar pieaicinātiem ekspertiem vai juridiskām personām atsevišķu ar būvniecības valsts ekspertīzi saistītu uzdevumu veikšanai, kā arī slēdz citus Būvinspekcijas darbības nodrošināšanai nepieciešamus līgumus;

10.7. izskata iesniegumus un sūdzības par Būvinspekcijas amatpersonu rīkojumiem un, ja nepieciešams, izdara grozījumus attiecīgajos rīkojumos vai atceļ tos;

10.8. organizē Būvinspekcijas amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;

10.9. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvaro Būvinspekcijas amatpersonas atsevišķu uzdevumu veikšanai;

10.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Būvinspekciju jebkurā jautājumā savas kompetences ietvaros;

10.11. atbild par piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu, materiālās bāzes nodrošinājumu un tās attīstību;

10.12. savas kompetences ietvaros atceļ pašvaldību būvinspektoru lēmumus, ja tie ir pretrunā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

11. Būvinspekcijā ir daļas, kuras vada daļu vadītāji. Daļas izveido, reorganizē vai likvidē Būvinspekcijas priekšnieks. Attiecīgo daļu uzdevumi un funkcijas tiek noteiktas Būvinspekcijas priekšnieka apstiprinātajos daļu nolikumos.

IV. Būvinspekcijas amatpersonu tiesības un atbildība

12. Būvinspekcijas amatpersonas ir tiesīgas:

12.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām (arī valsts un pašvaldību institūcijām) uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

12.2. apskatīt un pārbaudīt būves, ieiet tajās un apsekot tās;

12.3. pārbaudot būvniecību, pieprasīt paskaidrojumus un Vispārīgajos būvnoteikumos, kā arī specializētajos būvnoteikumos paredzētos izpildes dokumentus;

12.4. pieprasīt atbrīvot telpas (attiecīgos izdevumus sedzot no būvētāja (pasūtītāja) līdzekļiem) un padarīt tās pieejamas vai atsegt būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja ir konstatētas attiecīgās konstrukcijas nedrošuma pazīmes (plaisas, izliece u.c.) vai atkāpes no akceptētā būvprojekta;

12.5. pārtraukt būvniecību (par to informējot būvētāju (pasūtītāju)) uz laiku, līdz tiek izpildīti dotie norādījumi, šādos gadījumos:

12.5.1. ir konstatētas konstrukcijas nedrošuma pazīmes;

12.5.2. ir konstatētas būtiskas atkāpes no akceptētā būvprojekta;

12.5.3. nav izpildīti iepriekšējā pārbaudē dotie norādījumi;

12.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināt būvi nojaukt;

12.7. anulēt aktus par attiecīgo būvju pieņemšanu ekspluatācijā, ja pieņemšanas komisija ir norīkota vai darbojusies, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību;

12.8. ierosināt fizisko personu būvprakses sertifikātu un juridisko personu licenču būvniecības jomā apturēšanu vai anulēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tiek pārkāpti likumi vai netiek ievēroti būvnormatīvi;

12.9. administratīvi sodīt vainīgās personas par izdarītajiem pārkāpumiem būvniecības jomā;

12.10. savu uzdevumu veikšanai izmantot teritoriālplānus, inženierkomunikāciju plānus un vietējos apbūves noteikumus;

12.11. veikt citas likumos un citos normatīvajos aktos paredzētas darbības.

13. Būvinspekcijas amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto darbību atbilstību likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

14. Būvinspekcijas amatpersonām ir aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

V. Noslēguma jautājumi

15. Noteikumi stājas spēkā ar 1998.gada 1.janvāri.

16. Šo noteikumu 12.9.apakšpunkts stājas spēkā pēc attiecīgu grozījumu izdarīšanas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Ministru prezidents G.Krasts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts būvinspekcijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 30.09.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253/254, 03.10.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
45127
01.01.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)