Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra noteikumus Nr. 73 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

Ministru kabineta noteikumi nr. 51

Rīgā 1995. gada 14. martā (prot. nr. 14, 17.§)

Noteikumi par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 7.pantu

I. Lietotie termini

Algas likme - samaksa par darba likmi, ņemot vērā pedagoģiskā darbinieka izglītību un pedagoģiskā darba stāžu.

Amatalga - samaksa par pedagoģiskā darbinieka darbu mēnesī (normālā darba laikā konkrētā amatā).

Darba alga - kopējā darba samaksa mēnesī, ņemot vērā pamata darba algu, samaksu par darba kvalitāti un piemaksas.

Darba likme - pedagoģiskā darbinieka mācību (audzināšanas) darba normatīvais stundu skaits nedēļā vai gadā.

Pamata darba alga - darba samaksa mēnesī, ņemot vērā pedagoģiskā darbinieka amatalgu, algas likmi un slodzi.

Slodze - pedagoģiskajam darbiniekam tarificētais mācību (audzināšanas) darba apjoms (stundu skaits) nedēļā vai gadā.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģisko darbinieku (tālāk tekstā - "pedagoģiskie darbinieki") darba samaksas kārtību neatkarīgi no minēto iestāžu pakļautības.

2. Pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek noteikta, ņemot vērā:

2.1. izglītību;

2.2. pedagoģiskā darba stāžu;

2.3. pedagoģiskā darba kvalitāti.

III. Pedagoģisko darbinieku amati

3. Pedagoģisko darbinieku amati (profesijas) un kodi atbilstoši Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

4. Šo noteikumu 1.pielikumā minētie amati atbilst Izglītības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9.nr., 19.nr.) lietotajam terminam "pedagoģiskais darbinieks".

5. Nosakot pedagoģiskā darba stāžu, par pedagoģisko darbinieku amatiem papildu šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem amatiem tiek uzskatīti šādi amati:

5.1. skolu valdes priekšsēdētājs;

5.2. izglītības valsts inspektors;

5.3. bērnu tiesību aizsardzības inspektors, ja tieši pirms stāšanās šajā amatā darbinieks ir bijis pedagoģiskā darbinieka amatā;

5.4. vēlētie amati izglītības valsts pārvaldes un izglītības arodbiedrības institūcijās, ja tieši pirms stāšanās attiecīgajā amatā darbinieks ir bijis pedagoģiskā darbinieka amatā.

IV. Pedagoģisko darbinieku minimālā algas likme

6. Augstākajās mācību iestādēs pedagoģisko darbinieku algas likme, iekļaujoties attiecīgās iestādes darba algas fonda ietvaros, nosakāma šādā apmērā:

6.1. asistentam - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 11.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.2. dekānam - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 8.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.3. docentam - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 9.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.4. katedras vadītājam - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 9.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.5. lektoram - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 10.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.6. prodekānam - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 10.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.7. profesoram - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 8.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.8. prorektoram - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 8.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme;

6.9. rektoram - ne mazāka kā budžeta iestādēs strādājošo 7.kvalifikācijas kategorijas minimālā algas likme.

V. Pedagoģisko darbinieku darba algas fonda veidošanas kārtība

7. Izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) un viņu vietnieku amatalga, ņemot vērā attiecīgās iestādes darba sarežģītības pakāpi, nosakāma saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Pārējo pedagoģisko darbinieku algas likme, ņemot vērā viņu izglītību un pedagoģiskā darba stāžu, nosakāma saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

8. Rajona (pilsētas, pilsētas rajona) izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) pamata darba algas fonds tiek veidots no attiecīgajā teritorijā esošo vietējās nozīmes izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) pamata darba algām.

Ministriju tiešā pakļautībā esošo iestāžu vadītāju (direktoru) pamata darba algas fonds tiek veidots no attiecīgās ministrijas pakļautībā esošo iestāžu vadītāju (direktoru) pamata darba algām.

Izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku pamata darba algas fonds tiek veidots no attiecīgajā iestādē strādājošo pedagoģisko darbinieku, izņemot iestādes vadītāju (direktoru), pamata darba algām.

9. Izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) darba kvalitātes stimulēšanai papildu pamata darba algas fondam tiek veidots fonds samaksai par darba kvalitāti (20% apmērā no izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) pamata darba algas fonda).

10. Pedagoģisko darbinieku (izņemot šo noteikumu 9.punktā minēto darbinieku), darba kvalitātes stimulēšanai papildu pamata darba algas fondam tiek veidots fonds samaksai par darba kvalitāti (10% apmērā no attiecīgās iestādes pedagoģisko darbinieku pamata darba algas fonda).

VI. Pedagoģisko darbinieku mācību (audzināšanas) darba likme un slodze

11. Pedagoģisko darbinieku mācību (audzināšanas) slodze, kas atbilst vienai darba likmei, norādīta šo noteikumu 2.pielikumā.

12. Pedagoģisko darbinieku slodzē ietilpst arī klases (grupas) audzināšana, kas tarificējama kā mācību stundas. Klašu (grupu) audzināšanai vispārizglītojošās dienas un vakara skolās, kā arī grupu audzināšanai arod(amat)izglītības un vidējo speciālo mācību iestāžu dienas nodaļās mācību iestādei paredzētas:

12.1. trīs mācību stundas nedēļā katrai klasei (grupai), ja klasē (grupā) ir 25 vai mazāk skolēnu (audzēkņu);

12.2. četras mācību stundas nedēļā katrai klasei (grupai), ja klasē (grupā) ir vairāk kā 25 skolēni (audzēkņi).

13. Skolēnu (audzēkņu) rakstu darbu labošanu valodās, literatūrā un matemātikā tarificē ar šādu skolotāja darba stundu skaitu nedēļā par vienu darba likmi:

13.1. viena stunda, ja klasē (grupā) ir 5 vai mazāk skolēnu (audzēkņu);

13.2. divas stundas, ja klasē (grupā) ir no 6 līdz 15 skolēniem (audzēkņiem);

13.3. trīs stundas, ja klasē (grupā) ir no 16 līdz 25 skolēniem (audzēkņiem);

13.4. četras stundas, ja klasē (grupā) ir vairāk par 25 skolēniem (audzēkņiem).

VII. Piemaksu noteikšanas kārtība

14. Pedagoģisko darbinieku, izņemot izglītības iestāžu vadītāju (direktoru), samaksas par darba kvalitāti apmēru nosaka komisija, kas izveidota saskaņā ar attiecīgās izglītības iestādes nolikumu, un apstiprina attiecīgās izglītības iestādes vadītājs (direktors), iekļaujoties šīs iestādes samaksas par darba kvalitāti fonda ietvaros.

15. Izglītības iestāžu vadītāju (direktoru) samaksas par darba kvalitāti apmēru nosaka:

15.1. ministriju tiešā pakļautībā esošo izglītības iestāžu vadītājiem (direktoriem) - attiecīgās ministrijas izveidota komisija;

15.2. vietējās nozīmes izglītības iestāžu vadītājiem (direktoriem) - rajona (pilsētas, pilsētas rajona) skolu valde.

16. Pedagoģiskajiem darbiniekiem piemaksas par papildu darbu, darba zonas paplašināšanu, kā arī darba apjoma palielināšanu pedagoģiskās darbības jomā piešķir un to apmērus nosaka iestādes vadītājs attiecīgās iestādes darba algas fonda ietvaros.

17. Pedagoģiskajiem darbiniekiem piemaksa par darbu specifiskos apstākļos nosakāma saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

18. Pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuriem ar viņu piekrišanu pamatdarbā noteikta divās daļās sadalīta darbadiena (ja pārtraukums ilgāks par divām stundām), nosakāma piemaksa par šādā režīmā nostrādāto laiku (20% apmērā no attiecīgā darbinieka mēneša amatalgas (algas likmes) vai stundas tarifa likmes proporcionāli nostrādāto stundu skaitam). Pārtraukuma laiks darba laikā netiek ieskaitīts.

VIII. Algas starpības izmaksas kārtība

19. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem jaunā amatalga (algas likme) ir mazāka par 1994./95.mācību gadā noteikto amatalgu (algas likmi), tad darbiniekam par darbu tajā pašā vai augstākā amatā, ja viņš strādā tajā pašā iestādē, izmaksājama algas starpība (iekļaujoties attiecīgās iestādes darba algas fonda ietvaros), bet ne ilgāk kā līdz 1994./95.mācību gada beigām.

IX. Noslēguma jautājumi

20. Katru reizi, paaugstinot mēneša amatalgu (algas likmju) apmēru budžeta iestādēs strādājošajiem, vienlaicīgi tiek paaugstināts amatalgu (algas likmju) apmērs pedagoģiskajiem darbiniekiem (izdarot attiecīgus grozījumus šo noteikumu 4. un 5.pielikumā).

21. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas ietaupītos līdzekļus var izmantot pedagoģisko darbinieku darba algām pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas likumā par valsts budžetu.

22. Instrukciju par šajos noteikumos minēto pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtību izstrādā un pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija.

23. Noteikumi, izņemot 12. un 13.punktu, stājas spēkā ar 1995.gada 1.martu.

24. Šo noteikumu 12.un 13.punktā paredzētās normas stājas spēkā ar 1995./96.mācību gadu.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem:

25.1. Ministru Padomes 1991.gada 13.novembra lēmumu nr.318 "Par vienotu darba samaksas sistēmu no budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 11.nr., 18.nr., 39.nr.; oficiāls izdevums AP MP, 1992, 44.nr., 48.nr., 55.nr., 72.nr.; 1993, 4.nr., 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 37.nr., 47.nr., 71.nr., 116.nr., 126.nr.; 1994, 3.nr., 9.nr., 16.nr., 26.nr., 36.nr., 82.nr., 111.nr., 116.nr., 118.nr., 135.nr.) attiecībā uz pedagoģiskajiem darbiniekiem;

25.2. Ministru kabineta 1994.gada 7.jūnija instrukciju nr.1 "Par Izglītības likumā lietotā termina "pedagoģiskie darbinieki" attiecināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 73.nr.);

25.3. Ministru kabineta 1994.gada 23.augusta noteikumus nr.191 "Par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 111. nr., 135. nr.).

Ministru prezidents M. Gailis

Izglītības un zinātnes ministrs, Ministru prezidenta biedrs J. Vaivads

 

 

1.PIELIKUMS
Ministru kabineta noteikumiem nr.51

 

Pedagoģisko darbinieku amati (profesijas) un kodi saskaņā ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatoru

Nr. p.k. Amata nosaukums Kods profesiju klasifikatorā
 
1. Arod(amat)mācības skolotājs 2320 03, 3340 02
2. Asistents 2310 01
3. Ārpusstundu darba organizators 2359 04
4. Dekāns 1229 01
5. Docents 2310 02
6. Fizkultūras organizators 2359 05
7. Internāta, izglītības iestādes dienesta viesnīcas skolotājs 2359 03
8. Izglītības iestādes direktors 1319 02
9. Izglītības iestādes vadītājs 1319 14
10. Izglītības iestādes izpilddirektors 1319 08
11. Izglītības iestādes vadītāja (direktora) vietnieks *
12. Mācību un audzināšanas iestādes bibliotekārs 2432 02
13. Izglītības metodiķis 2351 01
14. Izglītības psihologs 2445 03
15. Izglītības sociologs, socionoms *
16. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs izglītības jomā 1229 03
17. Koncertmeistars 2320 04
18. Lektors 2310 03
19. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 01
20. Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks izglītības jomā 1229 14
21. Pamatskolas, vidusskolas, arod(amat)izglītības vai vidējās speciālās izglītības iestādes skolotājs 2320 01, 2320 02
22. Pirmsskolas audzinātājs 2332 02, 3320 01
23. Pirmsskolas fizkultūras audzinātājs (skolotājs) 2332 04, 3320 04
24. Pirmsskolas muzikālais audzinātājs (skolotājs) 2332 03, 3320 03
25. Pirmsskolas skolotājs 2332 01, 3320 03
26. Prodekāns 1229 20
27. Profesors 2310 04
28. Prorektors 1210 12
29. Pulciņa skolotājs 359 02
30. Rektors 1210 11
31. Sākumskolas skolotājs 2331 01, 3310 01
32. Skolas (sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas) direktors 1229 10
33. Skolotājs logopēds 2332 05, 2340 05,
3320 05, 3330 05
34. Speciālās (vājdzirdīgo un nedzirdīgo, vājredzīgo un neredzīgo, psihiskās attīstības noviržu, fiziskās attīstības noviržu, valodas attīstības) pirmsskolas skolotājs
*
35. Speciālās (vājdzirdīgo un nedzirdīgo) skolas skolotājs 2340 01, 3330 01
36. Speciālās (vājredzīgo un neredzīgo) skolas skolotājs 2340 02, 3330 02
37. Speciālās (fiziskās attīstības noviržu) skolas skolotājs 2340 04, 3330 04 *
38. Speciālās (psihiskās attīstības noviržu) skolas skolotājs 2340 03, 3330 03 *
39. Sporta treneris (visu tipu izglītības iestādēs) 3475 09

Piezīme . * Minētie amati nav iekļauti Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā vai arī to nosaukumus nepieciešams redakcionāli precizēt.

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

 

2.PIELIKUMS
Ministru kabineta noteikumiem nr.51

Pedagoģisko darbinieku mācību (audzināšanas) slodze, kas atbilst vienai darba likmei

Nr. p.k Amata nosaukums Darba slodze (stundas) nedēļā gadā

1. Skolotāji (izņemot šī pielikuma 2., 4., 5. un 6.punktā minētos), mūzikas skolu un vidējo speciālo mākslas mācību iestāžu koncertmeistari, skolotāji logopēdi, sporta treneri, pulciņu skolotāji 840

2. Baleta mākslinieki - skolotāji profesionālā horeogrāfijas skolā 640

3. Koncertmeistari 24

4. Internāta un pagarinātās dienas grupas skolotāji, pirmsskolas muzikālie audzinātāji (skolotāji), pirmsskolas fizkultūras audzinātāji (skolotāji), izglītības iestāžu sociologi, izglītības psihologi 30

5. Pirmsskolas audzinātāji un pirmsskolas skolotāji 36

6. Izglītības metodiķi, fizkultūras organizatori, ārpusstundu darba organizatori, speciālo skolu dzirdes un redzes kabineta skolotāji, arod(amat)mācības skolotāji, vidējo speciālo mācību iestāžu un arod(amat)izglītības mācību iestāžu dienesta viesnīcu skolotāji, mācību un audzināšanas iestāžu bibliotekāri 40

7. Augstskolu lektori, augstskolu asistenti un augstskolu koncertmeistari 600-1000

8. Augstskolu profesori un docenti 6 *

Piezīme . * Lekciju un semināru stundas.

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

 

3.PIELIKUMS
Ministru kabineta noteikumiem nr.51

Piemaksas apmērs no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem par darbu specifiskos apstākļos

Nr. p.k. Iestādes veids Piemaksas apmērs (procenti no amatalgas (algas likmes))

1. Infekcijas un tuberkulozes ārstēšanas iestādes un struktūrvienības; radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas iestādes un struktūrvienības 10 %

2. Speciālās izglītības (mācību un audzināšanas) iestādes, sanatorijas tipa iestādes, speciālās klases un grupas, kas paredzētas bērniem un pusaudžiem ar somatiskām slimībām, skoliozi un psihiskās attīstības aizturi un ilgstoši slimojošiem bērniem un pusaudžiem, kuriem nepieciešami īpaši audzināšanas apstākļi vai ilgstoša ārstēšanās mājās vai slimnīcā;

bāreņu un bez vecāku aizgādnības palikušo bērnu internātskolas, kā arī zīdaiņu nami, bērnu nami un patversmes, bāreņu un bez vecāku aizgādnības palikušo bērnu aprūpes, audzināšanas un rehabilitācijas iestādes 10 %

3. Speciālās izglītības (mācību, audzināšanas un arod(amat)apmācības) iestādes, speciālās klases un grupas, kas paredzētas garīgi atpalikušiem bērniem, pusaudžiem un jauniešiem, kā arī bērniem, pusaudžiem un jauniešiem ar dzirdes, redzes, valodas un smagiem fiziskās attīstības traucējumiem vai psihoneiroloģiskām slimībām 20 %

4. Mācību pāraudzināšanas iestādes, kurās nepilngadīgie tiek ievietoti ar tiesas nolēmumu, kā arī ieslodzījuma vietās izveidotās mācību iestādes 30%

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

 

4.PIELIKUMS
Ministru kabineta noteikumiem nr.51

Minimālās amatalgas (algas likmes) noteikšanas kritēriji pedagoģiskajiem darbiniekiem

(lati)

  Pedagoģiskā darba stāžs (gadi)
Pedagoģiskā darbinieka izglītība mazāk par 2 2-5 5-10 vairāk par 10
Augstākā pedagoģiskā izglītība 45 48 50 62
Augstākā izglītība 45 48 50 62
Nepabeigta augstākā izglītība vai vidējā pedagoģiskā izglītība 39 41 43 46
Vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība 39 39 39 41

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

5.PIELIKUMS
Ministru kabineta noteikumiem nr.51

5.1.tabula

Vispārizglītojošo iestāžu vadītāju (direktoru) minimālā amatalga, ņemot vērā iestādes darba sarežģītības pakāpi

(lati)

Skolēnu (audzēkņu) kaits Sākumskola Pamatskola Vidusskola un ārpusskolas iestāde *
Līdz 50 (ieskaitot) 66 66 66
51 - 200 70 75 85
201 - 600 75 80 95
601 - 1100 85 95 115
Vairāk par 1100 - 100 120

Piezīme. * Aprēķinot skolēnu (audzēkņu) skaitu ārpusskolas iestādēs, tiek piemērots koeficents 0,5.

 

5.2.tabula

Arod(amat)izglītības un vidējo speciālo mācību iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un speciālo skolu vadītāju minimālā amatalga (algas likme)

(lati)

Amats Iestādes vai struktūrvienības darba sarežģītības grupa
1 2 3 4 5 6
Iestādes vadītājs 81 100 107 107 110 128
Iestādes vadītāja vietnieks 52 65 81 81 90 110
Struktūrvienības vadītājs 41 43 52 65 81 81

5.3.tabula

Pirmsskolas iestāžu vadītāju minimālā amatalga, ņemot vērā iestādes darba sarežģītības pakāpi

(lati)

Iestādes darba sarežģītības grupa
1 2 3 4 5 6
Amatalga 65 70 75 80 90 100

 

5.4.tabula

Vispārizglītojošo iestāžu vadītāju vietnieku minimālā amatalga, ņemot vērā iestādes darba sarežģītības pakāpi

(lati)

Skolēnu (audzēkņu) skaits Sākumskola Pamatskola Vidusskola un ārpusskolas iestāde *
Līdz 50 (ieskaitot) 66 66 66
51 - 200 66 70 81
201 - 600 70 75 90
601 - 1100 80 90 100
Vairāk par 1100 - 95 110

Piezīme. * Aprēķinot skolēnu (audzēkņu) skaitu ārpusskolas iestādēs, tiek piemērots koeficents 0,5.

 

5.5.tabula

Pirmsskolas iestāžu metodiķu minimālā amatalga, ņemot vērā iestādes darba sarežģītības pakāpi

(lati)

Bērnu skaits pirmsskolas iestādē
mazāk par 30 30 - 75 76 - 100 101 - 150 151 - 200
Amatalga 50 60 70 80 85

Izglītības un zinātnes ministrs,
Ministru prezidenta biedrs J.Vaivads

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darba samaksu no budžeta finansējamo iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 14.03.1995.Stājas spēkā: 01.03.1995.Zaudē spēku: 01.06.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.1995.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
34311
01.03.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva