Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 18. februāra noteikumus Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.199

Rīgā 2014.gada 15.aprīlī (prot. Nr.23 13.§)
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
17.panta devīto un desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā būvniecībā radušos atkritumu (turpmāk – būvniecības atkritumi) radītājs vai apsaimniekotājs nodrošina radīto vai apsaimniekoto būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti;

1.2. kārtību, kādā būvniecības atkritumu pārvadājumus uzskaita Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarota iestāde vai komersants, kuram šo uzdevumu deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā;

1.3. maksu par būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtību.

2. Šie noteikumi nav attiecināmi uz:

2.1. būvniecības atkritumu radītājiem – fiziskajām personām, kuras nav komersanti;

2.2. būvniecības atkritumiem, kuri uzskatāmi par bīstamiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

II. Būvniecības atkritumu un to pārvadājumu reģistrācija un uzskaite

3. Būvniecības atkritumu radītājs vai apsaimniekotājs (komersants) nodrošina būvniecības atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā (1. pielikums) papīra formā vai elektroniskā veidā.

4. Pārvadājot un uzglabājot būvniecības atkritumus, tos marķē un iepako atbilstoši normatīvajiem aktiem par kravu pārvadājumiem.

5. Būvniecības atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (turpmāk – sistēma).

6. Sistēmas pārzinis ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

7. Sistēmas lietotāji ir būvniecības atkritumu apsaimniekotāji – pārvadātāji.

8. Valsts un pašvaldību iestādes, kuras normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei izmanto sistēmā iekļauto informāciju, minēto informāciju pēc pieprasījuma saņem bez maksas.

9. Sistēmas pārzinis reģistrē šo noteikumu 7. punktā minēto sistēmas lietotāju, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vadītāja vai komersanta rakstisku iesniegumu, un piešķir tam lietotājvārdu un paroli.

10. Sistēmas pārzinis, izmantojot internetu, nodrošina sistēmas lietotājam iespēju:

10.1. sistēmā elektroniski aizpildīt būvniecības atkritumu pārvadājumu kartes – pavadzīmes (turpmāk – pavadzīme) veidlapu (2. pielikums);

10.2. sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei (atkritumu daudzumam, kas atrodas pie lietotāja) par sistēmas lietotāja veiktajiem pārvadājumiem.

11. Sistēmas lietotājs ir atbildīgs par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu sistēmā. Ja sistēmas lietotājs nepiekrīt sistēmas uzskaitītajai informācijai, tas 30 dienu laikā par to rakstiski paziņo sistēmas pārzinim. Sistēmas pārzinis 10 dienu laikā nodrošina informācijas labojumu veikšanu.

12. Izmantojot sistēmā uzkrāto un apkopoto informāciju, veido statistiskos pārskatus par kalendāra gadā uzskaitītajiem atkritumiem un veiktajiem būvniecības atkritumu pārvadājumiem.

13. Sistēmas pārzinis nodrošina, ka sistēmas aktīvajā datubāzē informāciju glabā vismaz trīs gadus, pēc tam to pārvieto uz arhīva datubāzi. Sistēmas arhīva datubāzē informāciju glabā piecus gadus. Pēc minētā termiņa beigām informāciju nodod Latvijas Nacionālajam arhīvam arhīvu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc attiecīga akta sastādīšanas izdzēš no uzskaites sistēmas.

14. Sistēmas pārzinis sistēmā apkopoto informāciju privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm izsniedz elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību.

III. Maksa par būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti un tās maksāšanas kārtība

15. Sistēmas lietotājs maksu par būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti maksā sistēmas pārzinim. Maksu veido:

15.1. ikgadējā maksa par būvniecības atkritumu pārvadājumu uzskaiti (neatkarīgi no tā, cik mēnešus gadā persona izmanto sistēmu) – 472 euro un pievienotās vērtības nodoklis;

15.2. maksa par katru pavadzīmi – 1,43 euro un pievienotās vērtības nodoklis.

16. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto maksu sadala ceturkšņa maksājumos. Sistēmas pārzinis līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

17. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto maksu aprēķina katru ceturksni par sistēmā reģistrēto pavadzīmju skaitu. Sistēmas pārzinis līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūta rēķinu sistēmas lietotājam. Sistēmas lietotājs maksājumu veic 10 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

18. Sistēmas lietotājs, kurš šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto rēķinu vēlas saņemt pa pastu, par to informē sistēmas pārzini un sedz izdrukāta rēķina piegādes izdevumus.

19. Maksu par būvniecības atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti maksā ar kredītiestādes starpniecību.

IV. Noslēguma jautājums

20. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. maijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.199
Būvniecības atkritumu uzskaite

Nr. 
p. k.

Datums

Atkritumu izcelsme (tehnoloģiskais process, piegādātājs)

Atkritumu sastāvs

Atkritumu daudzums (tonnas)

Atkritumu atrašanās (uzglabāšanas) vieta uzņēmumā

Piezīmes par atkritumu pārvadāšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekotājam (pavadzīmes numurs, atkritumu apsaimniekotāja nosaukums, vieta)

Par atkritumu uzskaiti atbildīgā persona

vārds, uzvārds

paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         
         
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.199
Būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas karte – pavadzīme

Sērija

 

Nr.

 
 
1.INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU NOSŪTĪTĀJU 
 Komersanta reģistrācijas numurs vai
personas kods
  Komersanta nosaukums/vārds uzvārds un juridiskā adrese 
 
   tālrunis ___________e-pasts ____________
 Atkritumu nosūtīšanas adrese (novads, pagasts, mājas vai pilsēta, iela, mājas numurs) 
  
  
 Par atkritumu nosūtīšanu atbildīgā persona vai pārvadātājs  

Atkritumu pārvadāšanas datums

 
          
 

(vārds, uzvārds)

        
 tālrunis     

(diena)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 
    

(paraksts)

        
  

2.

INFORMĀCIJA PAR PĀRVADĀTAJIEM ATKRITUMIEM

Nosaukums

Klase

Atkritumi savākti to rašanās vietā*

Daudzums (t)

Mērķis**

1.

       

  

2.

       

  

3.

       

  
* Jāatzīmē, ja atkritumi savākti to sākotnējā rašanās vietā (piemēram, būves nojaukšanas vietā). Nav jāatzīmē, ja atkritumi savākti no pārkraušanas vai šķirošanas laukuma.

** 1 – pārstrādei (tai skaitā otrreizējai izmantošanai); 2 – apglabāšanai; 3 – uzglabāšanai.

      

3.

INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU TRANSPORTU Atkritumu pārvadāšanas atļauja Nr. ____________ ,
izsniegta ___. gada ___.___________
 
Komersanta reģistrācijas numurs

 

Komersanta nosaukums un juridiskā adrese 

 
       tālrunis ___________fakss __________e-pasts _________
Par atkritumu pārvadājumu atbildīgā persona 

(vārds, uzvārds)

tālrunis 

(paraksts)

    
 4.INFORMĀCIJA PAR BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU SAŅĒMĒJU 
 Komersanta reģistrācijas numurs vai
personas kods
 
  Komersanta nosaukums/vārds uzvārds un juridiskā adrese 
 
   tālrunis _____________e-pasts ___________________
 Atkritumu saņemšanas adrese (novads, pagasts, mājas vai pilsēta, iela, mājas numurs) 
  
  
         
 Atkritumu pieņēmējs  
  

(vārds, uzvārds)

 
 tālrunis       
   

(paraksts)

    
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 199Pieņemts: 15.04.2014.Stājas spēkā: 01.05.2014.Zaudē spēku: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 17.04.2014. OP numurs: 2014/77.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
265711
01.05.2014
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"