Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1111

Rīgā 2013.gada 15.oktobrī (prot. Nr.54 23.§)
Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30.panta otro daļu un 32.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) atzīst Latvijas Republikas teritorijā citas valsts izsniegtu civilās aviācijas personāla apliecību (turpmāk – ārvalstu personāla apliecība);

1.2. ārvalstu personāla apliecības turētājam paredzētās prasības.

2. Civilās aviācijas aģentūra ārvalstu personāla apliecības atzīst saskaņā ar:

2.1. Komisijas 2011.gada 3.novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011), III pielikumā noteiktajām prasībām;

2.2. šo noteikumu prasībām.

3. Šo noteikumu 2.2.apakšpunktu piemēro attiecībā uz šādām ārvalstu personāla apliecībām:

3.1. lidotāja stūrmaņa apliecībām, lidotāja inženiera apliecībām, planiera, dirižabļa un gaisa balona pilota apliecībām, kas izsniegtas saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk – Konvencija) I pielikuma prasībām, ja apliecības turētājs plāno veikt komerclidojumus, izmantojot Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi;

3.2. ārvalstu personāla apliecībām, kas izsniegtas saskaņā ar ārvalstu nacionālo normatīvo aktu prasībām, ja apliecības turētājs plāno veikt lidojumus, izmantojot Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, vai veikt lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā;

3.3. lidotāja stūrmaņa apliecībām, lidotāja inženiera apliecībām, planiera, dirižabļa un gaisa balona pilota apliecībām, kas izsniegtas saskaņā ar Konvencijas I pielikuma prasībām, ja apliecības turētājs plāno veikt lidojumus ar noteiktu Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi konkrēta uzdevuma veikšanai (piemēram, mācību lidojumus, demonstrācijas lidojumus, izmēģinājuma lidojumus).

4. Uz šo noteikumu 3.punktā minētās ārvalstu personāla apliecības atzīšanu Latvijas Republikā ir tiesīgs pretendēt Latvijas pilsonis un nepilsonis, kā arī ārzemnieks, kuram saskaņā ar Imigrācijas likumu ir tiesisks pamats uzturēties Latvijas Republikā vai kurš ir noslēdzis darba tiesiskās attiecības ar gaisa kuģa ekspluatantu par Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrēta gaisa kuģa pilotēšanu.

5. Civilās aviācijas aģentūra atzīst šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs izsniegtās apliecības kopā ar norādītajām kvalifikācijas atzīmēm (paziņojums apliecībā vai atsevišķā dokumentā, kurā norādītas ar šo apliecību saistītas tiesības, nosacījumi vai ierobežojumi), ja pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma ārvalstu personāla apliecības izdevējiestāde ir apstiprinājusi apliecības turētāja veselības apliecības, ārvalstu personāla apliecības un kvalifikācijas atzīmes derīgumu.

6. Civilās aviācijas aģentūra atzīst šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās trešajās valstīs (valstis, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis) izsniegtās apliecības ar norādītajām kvalifikācijas atzīmēm, ja:

6.1. pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma ārvalstu personāla apliecības izdevējiestāde ir apstiprinājusi apliecības turētāja veselības apliecības, ārvalstu personāla apliecības un kvalifikācijas atzīmes derīgumu;

6.2. apliecības turētājs atbilst šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām.

7. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās apliecības atzīst, ja:

7.1. apliecības turētājs iesniedz dokumentu, kas pierāda viņa kvalifikāciju un lidojumu pieredzi (veikto lidojumu stundu skaitu);

7.2. apliecības turētājs atbilst šo noteikumu pielikumā noteiktajām prasībām.

8. Ja, izskatot jautājumu par šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētās apliecības atzīšanu, ir pamatotas šaubas par ārvalsts prasību atbilstību attiecīgajām Latvijas Republikā spēkā esošajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra pieprasa papildu informāciju no tās valsts kompetentās aviācijas iestādes, kas izdevusi attiecīgo ārvalstu apkalpes personāla apliecību. Izvērtējot saņemto informāciju, Civilās aviācijas aģentūra katrā gadījumā individuāli nosaka nepieciešamo teorētisko zināšanu un kvalifikācijas pārbaudes apjomu un kārtību, par to rakstiski informējot apliecības turētāju.

9. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās apliecības atzīst, ja:

9.1. apliecības turētājam ir derīga veselības apliecība, ārvalstu personāla apliecība un kvalifikācijas atzīme, kas dod tiesības veikt lidojumus ar konkrētu gaisa kuģa kategoriju (tipu) un izpildīt konkrētu lidojuma veidu;

9.2. apliecības turētājam ir tieša vai netieša saistība ar konkrētā gaisa kuģa ražotāju (piemēram, apliecības turētājs ir gaisa kuģa ražotāja darbinieks vai kvalificēts pilots, kas var veikt lidojumu ar konkrēto gaisa kuģi).

10. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā pēc ārvalstu personāla apliecības turētāja rakstiska iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ārvalstu personāla apliecības atzīšanu vai atteikumu atzīt ārvalstu personāla apliecību.

11. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt ārvalstu personāla apliecības atzīšanu, uz kuru attiecas regulas Nr. 1178/2011 III pielikuma prasības, ja ārvalstu personāla apliecības turētājs minētās prasības neizpilda.

12. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt šo noteikumu 3.punktā minētās ārvalstu personāla apliecības atzīšanu, ja:

12.1. ārvalstu personāla apliecības turētājs neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām;

12.2. ārvalstu personāla apliecības turētājs neatbilst šo noteikumu pielikumā minētajām prasībām;

12.3. ārvalstu personāla apliecības izdevējiestāde nav apstiprinājusi apliecības turētāja veselības apliecības, ārvalstu personāla apliecības vai kvalifikācijas atzīmes derīgumu.

13. Ja Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atzīt:

13.1. ārvalstu personāla apliecību, uz kuru attiecas regulas Nr. 1178/2011 III pielikuma prasības, Civilās aviācijas aģentūra apliecības turētājam izsniedz apliecības apstiprinājumu saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 III pielikuma 2.punktu;

13.2. šo noteikumu 3.punktā minētās ārvalstu personāla apliecības, Civilās aviācijas aģentūra apliecības turētājam izsniedz apliecības apstiprinājumu atbilstoši ārvalstu personāla apliecības veidam, kvalifikācijas atzīmēm un derīguma termiņam, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem.

14. Apliecības apstiprinājumā norāda šādu informāciju:

14.1. apliecības apstiprinājuma izdevējiestādes nosaukums un logo;

14.2. apliecības apstiprinājuma numurs;

14.3. tās apliecības kategorija, numurs un izdevējvalsts, kura tiek atzīta ar šo apliecības apstiprinājumu;

14.4. tiesības, kas tiek piešķirtas ar šo apliecības apstiprinājumu;

14.5. apliecības apstiprinājuma derīguma nosacījumi.

15. Ārvalstu personāla apliecības turētājs, kura apliecība atzīta saskaņā ar šo noteikumu 2.2.apakšpunktu, apliecības apstiprinājuma derīguma laikā ārvalstu personāla apliecību un kvalifikācijas atzīmes uztur atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumu Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi" prasībām.

16. Šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punkts neattiecas uz privātpilota, planiera, dirižabļa un gaisa balona pilota apliecībām, kas izsniegtas saskaņā ar Konvencijas I pielikuma prasībām, ja apliecības turētājs plāno veikt privātus lidojumus tikai dienā saskaņā ar vizuālo lidojumu noteikumiem ar Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētu gaisa kuģi, kas sertificēts viena pilota vadībai. Šajā punktā minētos lidojumus ārvalstu apliecības turētājs ir tiesīgs veikt bez apliecības apstiprinājuma.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1111
Prasības civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanai

Nr.p.k.

Lidojumu apkalpes personāls

Apliecība/kategorija

Medicīniskā apliecība

Pretendenta vecums (gadi)

Pieredze

Kvalifikācijas pārbaude

1.

Lidotājs inženierisFEL (lidmašīna (A)/ helihopters (H))Pirmās vai otrās klases medicīniskā apliecība1

21–60

500 nolidojuma stundas, pildot lidotāja inženiera pienākumusTeorētisko zināšanu pārbaude2 un kvalifikācijas pārbaude gaisa kuģī vai trenažierī3

2.

Lidotājs stūrmanisFNL (lidmašīna (A))500 nolidojuma stundas, pildot lidotāja stūrmaņa pienākumus

3.

Pilota apliecības turētājs, uz kuru attiecas šo noteikumu 3.2.apakšpunktsKā noteikusi apliecības izdevējiestādeMedicīniskā apliecība1

No 17

Atbilstoša gaisa kuģa kategorijaiTeorētisko zināšanu pārbaude un/vai kvalifikācijas pārbaude gaisa kuģī Civilās aviācijas aģentūras noteiktajā apjomā un kārtībā

Piezīmes.

1 Medicīniskā apliecība atbilstoši 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi".

2 Teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi". Apliecības turētājs teorētisko zināšanu pārbaudi var kārtot latviešu vai angļu valodā.

3 Kvalifikācijas pārbaude gaisa kuģī vai trenažierī saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātu programmu.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārvalstu civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes personāla apliecību atzīšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1111Pieņemts: 15.10.2013.Stājas spēkā: 18.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 17.10.2013. OP numurs: 2013/203.15
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261015
18.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)