Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1083

Rīgā 2013.gada 8.oktobrī (prot. Nr.52 41.§)
Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 21.1 panta
devīto daļu, Veterinārmedicīnas likuma 12.pantu un 53.panta
pirmās daļas 5.punktu, Dzīvnieku barības aprites likuma 3.panta
ceturto daļu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 26.1 panta
piekto daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta
devīto daļu un Farmācijas likuma 12.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veicama samaksa par:

1.1.1. Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām;

1.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un veterināro kontroli;

1.1.3. Farmācijas likumā noteiktajām darbībām;

1.2. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanu;

1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus un cenrādi;

1.4. maksas apmēru un kārtību, kādā veic samaksu:

1.4.1. par atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai izmēģinājuma projekta procedūrā, kā arī minētās atļaujas grozīšanu un atjaunošanu;

1.4.2. par izmēģinājuma projekta izvērtēšanā nepieciešamo ekspertu (pētnieku) piesaisti.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk – Regula Nr. 882/2004), iekasē maksu par:

2.1. dzīvu dzīvnieku un gaļas, tai skaitā gaļas produktu, mājputnu, medību dzīvnieku, trušu un saimniecībā audzētu medību dzīvnieku gaļas un blakusproduktu, dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barības un zvejniecības produktu valsts uzraudzību un kontroli, ja tie tiek importēti vai vesti tranzītā cauri Eiropas Savienības dalībvalstīm;

2.2. valsts uzraudzības un kontroles darbībām un pakalpojumiem gaļas sadales uzņēmumos.

3. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām un pakalpojumiem nosaka tādā apmērā, lai segtu dienesta izdevumus saskaņā ar Regulas Nr. 882/2004 27.panta 4.punktu un VI pielikumu.

4. Maksu par normatīvajos aktos noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, bet maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem – saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

5. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē dienests iekasē saskaņā ar Regulas Nr. 882/2004 V pielikumu un šo noteikumu 3.pielikumu atbilstoši preču neto svaram un kravu skaitam.

6. Regulas Nr. 882/2004 28.pantā noteikto maksu par oficiālo papildu kontroli un 54. pantā noteikto maksu par neatbilstības gadījumā piemēroto pasākumu dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

(Grozīts ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

7. Maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

8. (Svītrots ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 340)

9. Maksu par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs sedz:

9.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

9.2. iemaksājot naudu dienesta kontā ar kredītiestādes vai tādas citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

10. Par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs maksā saskaņā ar dienesta sagatavoto rēķinu.

10.1 Ja pēc pakalpojuma ņēmēja pieprasījuma dienests rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem, reģistrācijas apliecību vai citu dokumentu nosūta pa pastu, no pakalpojuma ņēmēja iekasē maksu par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta komersanta tarifiem.

(MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.05.2016. noteikumiem Nr. 340)

11. Pamatojoties uz pakalpojuma ņēmēja iesniegumu, dienests ar pakalpojuma ņēmēju var vienoties par finanšu līdzekļu iemaksu dienesta kontā pirms valsts uzraudzības un kontroles darbību veikšanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī attiecīgā rēķina saņemšanas.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumus Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.; 2011, 111.nr.; 2012, 85.nr.; 2013, 147.nr.).

13. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumus Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu".

14. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

15. Šo noteikumu 5. pielikuma 5.1. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 340 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1083
Maksa par normatīvajos aktos noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām

(Pielikums MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 280 redakcijā)

Nr.

p. k.

Uzraudzības un kontroles darbība

Cena bez PVN
(euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN
(euro)

I. Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana2

1.Dzīvnieku veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana, tostarp dzīvnieku pārbaude pirms karantīnas un karantīnas laikā (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu):
1.1.pamata darba laikā

17,60

0,00

17,60

1.2.ārpus darba laika darbdienās un brīvdienās

23,63

0,00

23,63

1.3.nakts stundās

26,65

0,00

26,65

1.4.svētku dienās

29,67

0,00

29,67

1.5.svētku dienu nakts stundās

32,69

0,00

32,69

2.Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana par mājas (istabas) dzīvnieku

7,50

0,00

7,50

3.Dzīvnieku izcelsmes produktu veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par kravu):
3.1.pamata darba laikā

31,60

0,00

31,60

3.2.ārpus darba laika darbdienās un brīvdienās

42,46

0,00

42,46

3.3.nakts stundās

47,89

0,00

47,89

3.4.svētku dienās

53,32

0,00

53,32

3.5.svētku dienu nakts stundās

58,75

0,00

58,75

4.Augu un dzīvnieku valsts barības veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu):
4.1.pamata darba laikā

17,60

0,00

17,60

4.2.ārpus darba laika darbdienās un brīvdienās

23,63

0,00

23,63

4.3.nakts stundās

26,65

0,00

26,65

4.4.svētku dienās

29,67

0,00

29,67

4.5.svētku dienu nakts stundās

32,69

0,00

32,69

II. Atbilstības sertifikāta, kontroles apliecības un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistīto apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana2

5.Augkopības produktu atbilstības sertifikāta sagatavošana un izsniegšana:
5.1.labībai un tās pārstrādes produktiem bez iepakojuma:
5.1.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

19,92

0,00

19,92

5.1.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām

(par tonnu)

0,33

0,00

0,33

5.1.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām

(par tonnu)

0,30

0,00

0,30

5.1.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām

(par tonnu)

0,23

0,00

0,23

5.1.5.partijai ar svaru no 10 001 tonnas (par tonnu)

0,20

0,00

0,20

5.2.labībai un tās pārstrādes produktiem iepakojumā:
5.2.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

24,19

0,00

24,19

5.2.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām

(par tonnu)

0,40

0,00

0,40

5.2.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām

(par tonnu)

0,36

0,00

0,36

5.2.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām

(par tonnu)

0,28

0,00

0,28

5.2.5.partijai ar svaru no 10 001 tonnas (par tonnu)

0,21

0,00

0,21

5.3.citiem augkopības produktiem (par kravu)

11,65

0,00

11,65

6.Sēņu un meža ogu sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par kravu)

23,30

0,00

23,30

7.Atbilstības sertifikāta vai kontroles apliecības sagatavošana par importēto vai eksportējamo svaigo augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem un tās izsniegšana:
7.1.kravai ar svaru līdz 1000 kg (par kravu)

11,65

0,00

11,65

7.2.kravai ar svaru no 1001 kg (par katriem nākamajiem 1000 kg virs 1000 kg)

0,90

0,00

0,90

8.Kontroles apliecības sagatavošana par atkārtotu svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanu tirdzniecības standartiem (par neatbilstošo produkta partiju atkarībā no tās svara) un tās izsniegšana:
8.1.līdz 100 kg

17,40

0,00

17,40

8.2.no 101 līdz 1000 kg

26,20

0,00

26,20

8.3.no 1001 līdz 10 000 kg

34,90

0,00

34,90

8.4.no 10 001 līdz 25 000 kg

43,60

0,00

43,60

8.5.25 001 kg un vairāk

52,30

0,00

52,30

9.Atbilstības un speciālā sertifikāta sagatavošana par lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensāciju saņemšanu (atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par darba stundu), un tā izsniegšana

17,60

0,00

17,60

10.Ar uzraudzību un kontroli, tostarp intervences pasākumiem, saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par darba stundu):
10.1.pamata darba laikā

17,60

0,00

17,60

10.2.ārpus darba laika darbdienās un brīvdienās

23,63

0,00

23,63

10.3.nakts stundās

26,65

0,00

26,65

10.4.svētku dienās

29,67

0,00

29,67

10.5.svētku dienu nakts stundās

32,69

0,00

32,69

11.Ar preču un produktu robežkontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana vai sertifikāta izraksta apstiprināšana (par kravu)

23,30

0,00

23,30

12.Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu, pārbaudes protokola izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana (ja nav nepieciešama speciāla uzraudzības objekta pārbaude vai citas darbības (laboratoriskie izmeklējumi))

2,95

0,00

2,95

III. Normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības objektu novērtēšanas, atzīšanas un kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšana

13.Atzīšanas, apstiprināšanas apliecības noformēšana un izsniegšana:
13.1.informācijas ievadīšana un aktualizācija datubāzēs

9,96

0,00

9,96

13.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,42

0,00

1,42

14.Izmaiņu izdarīšana atzīšanas apliecībā vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecībā:
14.1.informācijas ievadīšana un aktualizācija datubāzēs

5,69

0,00

5,69

14.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,42

0,00

1,42

15.Atzīšanas apliecības vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības dublikāta izsniegšana

7,11

0,00

7,11

16.Inspektora vienas darba stundas izmaksas par novērtēšanu (pārbaudi) pirms atzīšanas, reģistrācijas vai kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšanas un atkārtotu novērtēšanu (pārbaudi), ja konstatēta neatbilstība

17,60

0,00

17,60

17.Reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana

1,42

0,00

1,42

18.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas (bez viesnīcas izmaksām) par uzņēmuma (objekta) vai dokumentu pārbaudi dažādu apliecinājumu saņemšanai vai ierobežojumu atcelšanai, kā arī paraugu ņemšanu (pēc klienta rakstiska pieprasījuma)

17,60

0,00

17,60

19.Uzņēmuma atzīšana eksportam uz trešajām valstīm

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai saskaņā ar nosūtītājvalsts ekspertu nosacījumiem noteiktajiem tarifiem

IV. Zvejas produktu pārbaude

20.Zvejas produktu pārbaude izkraušanas vietās (par tonnu)

3,27

0,00

3,27

V. Veterinārā ekspertīze un pastāvīgā veterinārā uzraudzība kautuvēs un medījumu apstrādes uzņēmumos2

21.Vienas darba stundas izmaksas par pakalpojumu (tostarp trihinelozes diagnostiku kautuves laboratorijā):
21.1.par  darba stundu noteiktajā darba laikā

6,40

0,00

6,40

21.2.par darba stundu ārpus noteiktā darba laika vai darbu svētku dienā

12,09

 

12,09

22.Izdevumi par patērēto degvielu (ne vairāk kā 10 litru uz 100 km) vai autogāzi (ne vairāk kā 14 litru uz 100 km) vai sabiedriskā transporta izmantošanu

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai noteiktajiem tarifiem

23.Transporta izmaksas (par kilometru), ja pakalpojuma sniegšanai izmanto dienesta automašīnu

0,26

0,00

0,26

VI. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī

24.Iesniegto dokumentu pārbaude un ziņojuma sagatavošana pēc kontroles institūcijas darbības izvērtēšanas

557,77

0,00

557,77

25.Kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un noteiktajiem tarifiem (komandējuma dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītne un citi izdevumi)

VII. Produktu sertificēšana pārtikas kvalitātes shēmā, ikgadējā pārbaude un atkārtota pārbaude, ja konstatēta neatbilstība

26.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas

17,60

0,00

17,60

VIII. Izmēģinājumu projekta atļaujas izsniegšana dzīvnieka izmantošanai procedūrā

27.Izmēģinājuma projekta un ar to saistīto dokumentu izvērtēšana un izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšana (ja izvērtēšanai nav nepieciešami papildu dokumenti)

57,79

0,00

57,79

28.Papildus iesniegto izmēģinājuma projektam nepieciešamo dokumentu izvērtēšana

36,12

0,00

36,12

29.Izmēģinājuma projekta izvērtēšanā iesaistītā eksperta (pētnieka) atlīdzība (par vienu projektu)

180,07

0,00

180,07

30.Izmēģinājuma projekta atļaujas grozīšana

21,67

0,00

21,67

31.Izmēģinājuma projekta atļaujas atjaunošana

36,12

0,00

36,12

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Maksa ietver oficiālo paraugu ņemšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1083
Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 08.09.2015. noteikumiem Nr. 513; MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 63; MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Cena
bez PVN
(euro)

PVN (euro)

Cena
ar PVN (euro)

1.

(Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

2.Kravas pilnīga vai daļēja izkraušana un iekraušana (par katru tonnu)

15,13

3,18

18,31

3.Atzinums par mērījumu un testēšanas rezultātiem un ieteikumu sagatavošana turpmākai rīcībai17,483,6721,15
4.Veterinārās uzraudzības apritē iesaistīto dokumentu veidlapu izplatīšana:
4.1.mājas (istabas) dzīvnieka pase (par vienu pasi)

0,92

0,19

1,11

4.2.veterināro recepšu veidlapu komplekts

0,08

0,02

0,10

4.3.dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījuma veidlapu komplekts

0,08

0,02

0,10

4.4.īpašo veterināro recepšu veidlapu komplekts

0,21

0,05

0,26

5.Informatīvie materiāli veterinārmedicīnā un pārtikas apritē (par vienu lappusi)

0,14

0,03

0,17

6.Kopēšana:
6.1.A4 formāts (par vienu lappusi)

0,19

0,04

0,23

6.2.A3 formāts (par vienu lappusi)

0,25

0,05

0,30

7.Aprīkojuma, iekārtu (piemēram, audioaparatūras, videoaparatūras, kodoskopa, diaprojektora) noma (par vienu stundu)4,390,925,31
8.Sanāksmju zāles noma teritoriālajā struktūrvienībā (euro/h)

7,17

1,51

8,68

9.

(Svītrots ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1083
Samaksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē

(Pielikums MK 08.09.2015. noteikumu Nr. 513 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

Nr.
p.k.
Uzraudzības un kontroles veidsCena (euro)1
1.Pārtikas, materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nekaitīguma uzraudzība un kontrole (izņemot pārtiku, par kuras kontroli samaksa noteikta Regulā Nr. 882/2004):
1.1.kravām, kas nav minētas šā pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4. apakšpunktā:
1.1.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10,99 kg) (par kravu)3,50
1.1.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)8,70
1.1.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)5,20
1.1.4.kravai ar svaru no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)156,90
1.1.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)183,10
1.1.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)209,20
1.1.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)235,40
1.2.sāls kravai (par kravu)8,70
1.3.graudaugiem un eļļas augu sēklām (paredzētas lietošanai pārtikā vai pārtikas ražošanā), jēlcukuram, melasei:
1.3.1.kravai ar svaru līdz 10 000 kg (par kravu)10,50
1.3.2.kravai ar svaru no 10 001 līdz 40 000 kg (par kravu)22,70
1.3.3.kravai ar svaru no 40 001 līdz 100 000 kg (par kravu)34,90
1.3.4.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)69,70
1.4.materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku:
1.4.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)3,50
1.4.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)8,70
1.4.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)1,70
1.4.4.kravai ar svaru no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)52,30
1.4.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)61,00
1.4.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)69,70
1.4.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)78,50
2.Nepārtikas preču drošuma kontrole medikamentiem un augu aizsardzības līdzekļiem:
2.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)3,50
2.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)8,70
2.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)1,70
2.4.kravai ar svaru no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)52,30
2.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)61,00
2.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)69,70
2.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)78,50
3.Dzīvnieku barības kontrole (izņemot dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barību, par kuras kontroli samaksa noteikta Regulā Nr.  882/2004):
3.1.kravai ar svaru līdz 10 000 kg10,50
3.2.kravai ar svaru no 10 001 līdz 40 000 kg22,70
3.3.kravai ar svaru no 40 001 līdz 100 000 kg34,90
3.4.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk69,70
4.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas par kravas paraugu paņemšanu un nosūtīšanu laboratoriskiem izmeklējumiem pēc kravas īpašnieka (pilnvarotās personas) pieprasījuma17,60

Piezīme. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1083
Maksa par papildu oficiālo kontroli un par neatbilstības gadījumā piemēroto pasākumu

(Pielikums MK 15.05.2018. noteikumu Nr. 280 redakcijā)

Nr. p. k.

Kontroles darbība

Cena bez PVN
(euro)

PVN (euro)1

Cena ar PVN
(euro)

1.Vienas darba stundas izmaksas par papildu oficiālo kontroli un par neatbilstības gadījumā piemēroto pasākumu

17,60

0,00

17,60

2.Izdevumi, kas saistīti ar laboratorisko izmeklējumu veikšanu un testēšanas pārskatu sagatavošanu

saskaņā ar laboratoriju izmeklējumu faktiskajām izmaksām

Piezīme. 1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
5.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1083
Maksa par Pārtikas un veterinārā dienesta maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē

(Pielikums MK 31.05.2016. noteikumu Nr. 340 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2018. noteikumiem Nr. 280)

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)1

Cena ar PVN
(euro)

I. Veterināro zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un reģistrācijas uzraudzība

1. NACIONĀLĀ REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA
1.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu reģistrācijai:
1.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

750,00

0,00

750,00

1.1.1.1.katrai papildu zāļu formai2

320,00

0,00

320,00

1.1.1.2.katram papildu zāļu stiprumam2

235,00

0,00

235,00

1.1.2.homeopātiskajām zālēm

160,00

0,00

160,00

1.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai: 
1.2.1.vienai zāļu formai un stiprumam

320,00

0,00

320,00

1.2.1.1.katrai papildu zāļu formai2

160,00

0,00

160,00

1.2.1.2.katram papildu zāļu stiprumam2

96,00

0,00

96,00

1.2.2.homeopātiskajām zālēm

96,00

0,00

96,00

2. SAVSTARPĒJĀS ATZĪŠANAS PROCEDŪRA
2.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu reģistrācijai:
2.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1565,00

0,00

1565,00

2.1.2.katrai papildu zāļu formai2

785,00

0,00

785,00

2.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2

525,00

0,00

525,00

2.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)

1955,00 

0,00 

1955,00 

2.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai:
2.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1045,00

0,00

1045,00

2.2.2.katrai papildu zāļu formai2

655,00

0,00

655,00

2.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2

265,00

0,00

265,00

2.2.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)

1955,00 

0,00 

1955,00 

3. DECENTRALIZĒTĀ REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA
3.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu reģistrācijai decentralizētajā procedūrā:
3.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1565,00

0,00

1565,00

3.1.2.katrai papildu zāļu formai2

785,00

0,00

785,00

3.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2

525,00

0,00

525,00

3.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)

1955,00 

0,00 

1955,00 

3.2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai:
3.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1045,00

0,00

1045,00

3.2.2.katrai papildu zāļu formai2

655,00

0,00

655,00

3.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus2

265,00

0,00

265,00

3.2.4.par atsauces (references) valsts procedūru katram iesniegumam (papildus šā pielikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3. apakšpunktā minētajām ekspertīzēm)

1955,00 

0,00 

1955,00 

4. APLIECĪBU UN SERTIFIKĀTU IZSNIEGŠANA
4.1.Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības izsniegšana

15,00

0,00

15,00

4.2.Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana

10,00

0,00

10,00

4.3.Produkta (veterināro zāļu) eksporta sertifikāta izsniegšana

140,00

0,00

140,00

4.4.Produkta (veterināro zāļu) saīsinātā sertifikāta izsniegšana (brīvās tirdzniecības sertifikāts vai paziņojums par veterināro zāļu reģistrācijas statusu)

41,50 

0,00 

41,50

5. PĒCREĢISTRĀCIJAS UZRAUDZĪBA
5.1.Gada maksa4 vai:

235,00

0,00

235,00

5.1.1.gada maksa, ja kopējais apgrozījums no attiecīgajām veterinārajām zālēm, kas izplatītas Latvijā iepriekšējā kalendāra gadā, pārsniedz 2000,00 euro

235,00 

0,00

235,00

5.1.2.gada maksa, ja kopējais apgrozījums no attiecīgajām veterinārajām zālēm, kas izplatītas Latvijā iepriekšējā kalendāra gadā, ir no 1000,01 līdz 2000,00 euro

100,00

0,00

100,00

5.2. Periodiskā drošības ziņojuma analīze – padziļinātā ekspertīze5

275,00

0,00

275,00

5.3.Periodiskā drošības ziņojuma izskatīšana bez padziļinātas ekspertīzes

75,00

0,00

75,00

6. IZMAIŅU IZDARĪŠANA VETERINĀRO ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS DOKUMENTĀCIJĀ (par katru produktu)
6.1.Nelielas I A tipa izmaiņas

132,50

0,00

132,50

6.2.Nelielas I B tipa izmaiņas

199,50

0,00

199,50

6.3.Nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana vai reģistrācijas paplašināšana

391,50

0,00

391,50

6.4.Nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja nav nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana

229,00

0,00

229,00

6.5.Nozīmīgas II tipa izmaiņas, kas saistītas ar reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu (jaunais reģistrācijas apliecības īpašnieks nav viena un tā pati persona)

132,50

0,00

132,50

6.6.Izmaiņas lietošanas instrukcijā vai marķējumā, kuras nav saistītas ar izmaiņām zāļu aprakstā

132,50

0,00

132,50

6.7. Marķējuma maketa apstiprināšana

135,50

0,00

135,50

6.8.Izmaiņas marķējuma maketā

41,50

0,00

41,50

II. Atļauju izsniegšana veterināro zāļu apritē

7. PARALĒLI IMPORTĒTĀS VETERINĀRĀS ZĀLES
7.1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

225,00

0,00

225,00

7.2.Izmaiņu izdarīšana paralēli importēto veterināro zāļu lietošanas instrukcijā

65,50

0,00

65,50

7.3.Izmaiņu izdarīšana paralēli importēto veterināro zāļu marķējumā

65,50

0,00

65,50

7.4.Izmaiņu izdarīšana paralēli importēto veterināro zāļu dokumentācijā (komersanta juridiskās adreses maiņa)

26,50

0,00

26,50

7.5.Atļaujas izsniegšana paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

6,65

0,00

6,65

8. VALSTĪ NEREĢISTRĒTU VETERINĀRO ZĀĻU IZPLATĪŠANA
8.1.Iesnieguma un dokumentu padziļināta zinātniska izvērtēšana ievešanas un izplatīšanas atļaujas izsniegšanai

70,00

0,00

70,00

8.2. Iesnieguma un dokumentu ekspertīze bez padziļinātas zinātniskas izvērtēšanas ievešanas un izplatīšanas atļaujas izsniegšanai

35,00

0,00

35,00

8.3. Izmaiņu veikšana nereģistrētu veterināro zāļu ievešanas un izplatīšanas atļaujā

15,00

0,00

15,00

8.4.Ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem (arī imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), ja pieprasījumu iesniedz lieltirgotava vai importētājs

28,15

0,00

28,15

8.5.Ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem (arī imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), ja pieprasījumu iesniedz veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde vai praktizējošs veterinārārsts

5,85

0,00

5,85

8.6.Imunoloģisko veterināro zāļu ievešanas un lietošanas atļauja izņēmuma gadījumiem, ja imunoloģiskās veterinārās zāles nepieciešamas plānveida vakcinācijai

28,15

0,00

28,15

8.7.Atļaujas izsniegšana nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai (papildus šā pielikuma 8.1., 8.2. un 8.3. apakšpunktā minētajām darbībām)

6,65

0,00

6,65

9. PRODUKTA ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒŠANA
9.1.Produkta novērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību veterināro zāļu definīcijai (bez laboratoriskajiem izmeklējumiem): 
9.1.1.produktam, kura dokumentācijas novērtēšanai nav nepieciešama padziļināta zinātniska ekspertīze

275,00

0,00

275,00

9.1.2.produktam, kuram nepieciešama tā sastāva un farmakoloģisko īpašību padziļināta zinātniska ekspertīze

550,00

0,00

550,00

10. KLĪNISKĀ IZPĒTE
10.1.Iesniegums klīniskai izpētei un pievienotie dokumenti – izskatīšana (izvērtēšana):
10.1.1.produktīvie dzīvnieki

376,25

0,00

376,25

10.1.2.citi dzīvnieki

270,00 

0,00

270,00 

10.2.Iesniegums par grozījumiem klīniskās izpētes atļaujā un pievienotie dokumenti – izskatīšana (izvērtēšana):
10.2.1.produktīvie dzīvnieki

160,00

0,00

160,00

10.2.2.citi dzīvnieki

130,00

0,00

130,00

10.3.Atļaujas klīniskai izpētei izsniegšana

6,65

0,00

6,65

11. CITU ATĻAUJU IZSNIEGŠANA  
11.1.Veterināro zāļu parauga importam:
11.1.1.iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu parauga importam

135,50 

0,00

135,50 

11.1.2.atļaujas izsniegšana veterināro zāļu paraugu importam

6,65

0,00

6,65

11.2.Atlikušo krājumu izplatīšanai:
11.2.1.iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanai

26,50

0,00

26,50

11.2.2.atļaujas izsniegšana atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanai

6,65

0,00

6,65

III. Atbilstības novērtēšana, darbības reģistrēšana un licencēšana

12. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA
12.1.Veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma atbilstības novērtēšana:
12.1.1. pirmās veterināro zāļu formas novērtēšana

523,55

0,00

523,55

12.1.2.katras papildu veterināro zāļu formas novērtēšana

336,10

0,00

336,10

12.1.3.tāda veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma novērtēšana, kurš neveic importēšanu

391,50

0,00

391,50

12.1.4.tāda veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma novērtēšana, kurš veic daļēju ražošanas procesu (tostarp fasēšanu, iepakošanu, galaproduktu noformēšanu)

391,50

0,00

391,50

12.1.5.tāda veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma novērtēšana, kurš ražo tikai pētāmās zāles

261,85

0,00

261,85

12.2.Atbilstības novērtēšanas pārbaude veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā (tostarp dokumentu izvērtēšana un protokola sagatavošana):
12.2.1.veterinārajā aptiekā

52,95

0,00

52,95

12.2.2.veterināro zāļu lieltirgotavā

210,60

0,00

210,60

12.3.Dokumentu ekspertīze:
12.3.1.izmaiņas dokumentos un informācijā, ja nav nepieciešams pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskai darbībai, neiekļaujot atbilstības novērtēšanu

40,00

0,00

40,00

12.3.2.veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentu ekspertīze, ja tiek sākta (notiek) izejvielu ražošana vai importēšana

40,00

0,00

40,00

12.4.Tādas personas atbilstības novērtēšana, kura nenodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, bet ir tiesīga iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā savas darbības nodrošināšanai bez tiesībām tās tālāk izplatīt (atbilstoši faktiskajam inspekcijas laikam par darba stundu vienam inspektoram)

17,60

0,00

17,60

13. LABA RAŽOŠANAS PRAKSE
13.1.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (Eiropas Ekonomikas zonas valstī) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst (neiekļaujot komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas3):
13.1.1.vienu dienu (viens inspektors)

350,00

0,00

350,00

13.1.2.divas dienas (viens inspektors)

444,00

0,00

444,00

13.1.3.trīs dienas (viens inspektors)

538,00

0,00

538,00

13.1.4.četras dienas (viens inspektors)

632,00

0,00

632,00

13.1.5.piecas dienas (viens inspektors)

726,00

0,00

726,00

13.2.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst (neiekļaujot komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas3):
13.2.1.vienu dienu (viens inspektors)

525,00

0,00

525,00

13.2.2.divas dienas (viens inspektors)

666,00

0,00

666,00

13.2.3.trīs dienas (viens inspektors)

807,00

0,00

807,00

13.2.4.četras dienas (viens inspektors)

948,00

0,00

948,00

13.2.5.piecas dienas (viens inspektors)

1088,50

0,00

1088,50

13.3.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšana

40,00

0,00

40,00

13.4.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses dokumentu izvērtēšana

142,30

0,00

142,30

IV. Veterināro zāļu paraugu kontrole

14. VETERINĀRO ZĀĻU PARAUGI
14.1.Parauga ņemšana

17,60

0,00

17,60

14.2.(Svītrots ar MK 15.05.2018 noteikumiem Nr. 280)

V. Veterināro zāļu statistikas datu apstrāde

15. STATISTIKA, INFORMĀCIJA
15.1.Informācija pēc pieprasījuma (pēc vienošanās) par katru darba stundu

15,00

0,00

15,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Piemēro, ja iesniegums iesniegts vienlaikus ar pirmo zāļu formu un stiprumu tā paša nosaukuma veterinārajām zālēm.

3 Transporta, komandējuma un piesaistīto ekspertu izmaksas – atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un tarifiem, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

4 Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) ir atbrīvots no gada maksas vai tiek piešķirts atvieglojums gada maksai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu reģistrāciju.

5 Pirmreizējā ekspertīze vai tad, ja ir iesniegti jauni zinātniski pamatoti dati saistībā ar veterināro zāļu drošumu vai efektivitāti.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1083Pieņemts: 08.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 11.10.2013. OP numurs: 2013/199.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260831
{"selected":{"value":"18.05.2018","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2018","iso_value":"2018\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2017","iso_value":"2017\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2017.-17.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2016","iso_value":"2016\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2016.-02.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2015","iso_value":"2015\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2015.-14.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"