Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.737

Rīgā 2013.gada 3.septembrī (prot. Nr.47 25.§)
Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
165.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērinātu notāru atlīdzības takses un to noteikšanas kārtību.

2. Ja šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 17., 26., 27. un 37.punktā minēto dokumentu projektus persona sastāda bez zvērināta notāra un viņa personāla palīdzības, zvērināta notāra atlīdzības takse ir 75 % no šajos noteikumos paredzētās takses.

3. Ja dokuments, ko zvērināts notārs taisa kā notariālo aktu vai apliecinājumu, sastāv no vairāk nekā četrām lapām, zvērināts notārs šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 32., 36., 37., 38. un 39.punktā paredzētajai taksei pieskaita atlīdzību 10 % apmērā par katru nākamo lapu.

4. Ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem svešvalodā rakstīta akta vai taisa apliecinājumu svešvalodā, zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šajos noteikumos noteiktā atlīdzības takse, bet, ja zvērināts notārs apliecina parakstu zem vairākās valodās rakstīta akta, zvērināta notāra atlīdzības takse ir divkāršā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Zvērināti notāri šajos noteikumos noteiktajai zvērināta notāra atlīdzībai pieskaita pievienotās vērtības nodokļa summu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajam apmēram.

II. Atlīdzības takse par notariālo aktu taisīšanu

6. Notariālā akta taisīšana par darījumu, kura summa ir:

6.1. līdz 1424 euro, – 15,65 euro;

6.2. no 1425 euro līdz 7115 euro, – 15,65 euro plus 0,9 % no darījuma summas, kas pārsniedz 1424 euro;

6.3. no 7116 euro līdz 28458 euro, – 72 euro plus 0,7 % no darījuma summas, kas pārsniedz 7115 euro;

6.4. no 28459 euro līdz 71145 euro, – 236,34 euro plus 0,5 % no darījuma summas, kas pārsniedz 28458 euro;

6.5. no 71146 euro līdz 142288 euro, – 471,11 euro plus 0,3 % no darījuma summas, kas pārsniedz 71145 euro;

6.6. vairāk par 142289 euro, – 705,89 euro plus 0,1 % no darījuma summas, kas pārsniedz 142288 euro.

6.1 Notariālā izpildu akta taisīšana:

6.1 1. par saistībām, kas vērstas uz naudas samaksu, – 50 % apmērā no šo noteikumu 6.punktā minētās takses, par pamatu aprēķinam ņemot piedzenamās summas apmēru;

6.1 2. par vienreizējiem vai periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem – 7,83 euro;

6.1 3. par citām saistībām – 39,13 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1450 redakcijā)

7. Laulības līguma taisīšana – 28,17 euro.

8. Pilnvaras taisīšana:

8.1. universālpilnvara – 39,13 euro;

8.2. ģenerālpilnvara – 20,35 euro;

8.3. speciālpilnvara – 15,65 euro;

8.4. pilnvara pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai – 1,42 euro;

8.5. pilnvara nepilngadīgo interešu pārstāvībai – 4,27 euro.

9. Notariālā akta taisīšana, ja tam nav pastāvīgu saistību rakstura (piemēram, lūgums, paziņojums, apliecinājums, atļauja), – 6,26 euro.

10. Notariālā akta taisīšana, ja tam ir pastāvīgu saistību raksturs un nav noteikta darījuma summa (piemēram, lietošanas kārtības līgums, mantojuma līgums), – 78,26 euro.

11. Darījuma noteikumu grozījums – 9,39 euro, bet, ja ar grozījumu tiek palielināta darījuma summa, piemēro šo noteikumu 6.punktā minēto taksi attiecībā uz darījuma summas starpību.

12. Testamenta taisīšana – 36 euro.

13. Testamenta glabāšana un attiecīga notariāla akta taisīšana – 51,65 euro.

14. Kuģa pieņemšanas un nodošanas akts – 23,48 euro.

III. Atlīdzības takse par apliecinājumu taisīšanu

15. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram ir pastāvīgu saistību raksturs (piemēram, rokasnaudas, ķīlas, cesijas, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma, pirkuma, maiņas, uztura, uzņēmuma, nomas un īres līgums), – 10,96 euro, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 4,70 euro par katras nākamās personas parakstu.

16. Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kuram nav pastāvīgu saistību rakstura, – 2,35 euro.

17. Paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšana uz pieteikumiem un lūgumiem publiskajiem reģistriem – 18,78 euro, bet, ja dokumentu paraksta vairāk nekā divas personas, – 4,70 euro par katras nākamās personas parakstu.

18. Apliecinājums, ka persona ir dzīva, – 4,70 euro.

19. Jūras protesta apliecināšana – 9,39 euro.

20. Vekseļu un čeku protesta akts – 50 % no šo noteikumu 6.punktā minētās takses.

21. Protestam iesniegtā vekseļa iekasēšana pirms protesta – 0,1 % no iekasētās summas, bet ne mazāk kā 7,83 euro.

22. Noraksta apliecināšana – 1,57 euro par katru lappusi, noraksta izgatavošana – 0,47 euro par katru lappusi.

23. Notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu un notariālo aktu otro un turpmāko norakstu izsniegšana – 3,13 euro par katru aktu grāmatas lappusi, par reģistra izrakstu – 2,03 euro par katru lappusi.

24. Dokumentu uzrādīšanas laika apliecināšana – 0,94 euro par katru lapu, dokumentu ierakstīšana aktu grāmatā – 3,13 euro par katru grāmatā ierakstītu lapu.

25. Tulkojuma pareizības apliecināšana – 3,91 euro par katru lappusi.

26. Pilnvarojuma atsaukums – 9,39 euro.

27. Paziņojuma nodošana – 6,26 euro.

28. Paziņojuma apliecības izsniegšana – 2,35 euro par katru paziņojumu un katru atbildi.

29. Apliecība par līdzēju ierašanos vai neierašanos zvērināta notāra prakses vietā – 2,35 euro par katru personu.

30. Seifu un citu glabātavu satura apliecināšana – 23,48 euro stundā.

31. Sapulču, darbību un notikumu norises apliecināšana – 23,48 euro stundā.

32. Iesnieguma, paziņojuma (deklarācijas) un liecības sniegšanas apliecināšana – 20,35 euro.

IV. Atlīdzības takse par naudas, vērtspapīru, vērtslietu, priekšmetu un dokumentu pieņemšanu glabāšanā

33. Ja glabājumā nodota nauda, vērtspapīri, vērtslietas, priekšmeti vai ieķīlājuma raksti, – 70 % gadā no šo noteikumu 6.punktā minētās takses, bet ne mazāk kā 7,83 euro mēnesī. Ja glabājuma termiņš nav noteikts, atlīdzību ņem par trijiem mēnešiem uz priekšu, un šī atlīdzība nav atmaksājama.

34. Ja glabājumā nodoti citi dokumenti vai slēgtas aploksnes, – 7,83 euro mēnesī par dokumentu vai aploksni.

35. Noguldījuma procenti, kas saņemti par zvērināta notāra kontā kredītiestādē iemaksāto glabājuma naudu, pieskaitāmi šo noteikumu 33.punktā minētajai zvērināta notāra atlīdzībai.

V. Atlīdzības takse par mantojuma lietu vešanu

36. Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu – 23,48 euro.

37. Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecināšana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā – 15,65 euro.

37.1 Notariāls akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam – 23,48 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.326 redakcijā)

38. Apliecība par laulātā mantas daļu – 16,43 euro, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 4980 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no mantas vērtības, kas pārsniedz 4980 euro.

39. Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

39.1. no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem – 31,30 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11383 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,25 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11383 euro;

39.2. no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem – 46,95 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8537 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8537 euro;

39.3. no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem – 58,69 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3557 euro, papildus noteiktajai taksei – 1,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3557 euro;

39.4. no ceturtās šķiras mantiniekiem – 58,69 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 1067 euro, papildus noteiktajai taksei – 5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1067 euro;

39.5. no pārējiem mantiniekiem – 70,43 euro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 854 euro, papildus noteiktajai taksei – 7,5 % no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 euro.

40. 50 % likme no šo noteikumu 36.punktā, 39.1. un 39.2.apakšpunktā minētās takses piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

40.1 Notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu – 31,30 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1450 redakcijā)

40.2 Eiropas mantošanas apliecības taisīšana:

40.2 1. ja lietvedību pārrobežu mantojuma lietā uzsāk Latvijas zvērināts notārs un pabeidz to ar Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanu, piemēro šo noteikumu 39. un 40. punktā minēto taksi;

40.2 2. ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikums ir iesniegts pabeigtā mantojuma lietā, – 50 % no šo noteikumu 39. un 40. punktā minētās takses;

40.2 3. ja Eiropas mantošanas apliecības izsniegšanas pieteikumu ir iesniedzis testamenta izpildītājs vai mantojuma pārvaldnieks sava statusa un pilnvaru pierādīšanai, – 78,26 euro.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

40.3 Ja pārrobežu mantojuma lietā zvērināts notārs piemēro ārvalsts likumu (tai skaitā veic lietu tiesību (in rem) pielāgošanu), zvērināta notāra atlīdzības takse ir par 50 % lielāka nekā šo noteikumu 40.2 1. un 40.2 2. apakšpunktā norādītā takse.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

40.4 Apliecinājums attiecībā uz publisku aktu mantošanas lietā – 54,78 euro.

(MK 29.09.2015. noteikumu Nr. 550 redakcijā)

VI. Atlīdzības takse par mantas dalīšanas projekta sastādīšanu un darbībām ārpus prakses vietas

41. Mantas dalīšanas projekta sastādīšana – 18,78 euro, bet, ja dalāmās mantas vērtība pārsniedz 5691 euro, papildus noteiktajai taksei – 0,3 % no dalāmās mantas vērtības, kas pārsniedz 5691 euro.

42. Par darbību ārpus zvērināta notāra prakses vietas – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti, pieskaitot attiecīgo summu šajos noteikumos minētajai zvērināta notāra atlīdzībai par katru amata darbību.

VII. Atlīdzības takse par projektu sastādīšanu

43. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram ir pastāvīgu saistību raksturs, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, – 54,78 euro.

44. Dokumenta projekta sastādīšana, kuram nav pastāvīgu saistību rakstura, ja dokumenta projektam neseko notariāls akts, – 7,83 euro.

VIII. Atlīdzības takse par juridisko palīdzību

45. Tiesību un tiesību nodrošinājuma nostiprināšana zemesgrāmatā (dokumentu iesniegšana un saņemšana no attiecīgas zemesgrāmatu nodaļas) – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti.

46. Atļaujas, apliecības un citu dokumentu pieprasīšana un saņemšana, lai varētu noslēgt un nostiprināt notariāli taisāmos un apliecināmos aktus, – 6,26 euro par katru atļauju, apliecību vai citu dokumentu.

47. Darījuma izpildes pilnīga pārraudzība (kompleksas darbības, kas pilnībā ietver šo noteikumu 45. un 46.punktā minētās darbības) – 50 % no zvērināta notāra atlīdzības, kas noteikta par izpildāmā akta apliecināšanu.

48. Amata darbību veikšanai nepieciešamā ieskatīšanās valsts informācijas sistēmā, ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir par maksu, – 4,27 euro par katru personu vai īpašumu.

49. Amata darbību veikšanai nepieciešamā ieskatīšanās valsts informācijas sistēmā, ja zvērinātam notāram šīs informācijas saņemšana ir bez maksas, – 1,42 euro par katru personu vai īpašumu.

50. Zemesgrāmatu likuma 97.pantā minēto zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu lēmumu pārsūdzēšana (sūdzības sagatavošana un iesniegšana) – 4,70 euro par katru pilnu stundu.

51. Dokumenta iesniegšana un saņemšana no komercreģistra – 4,70 euro par katru pilnu stundu, bet ne vairāk kā 20,35 euro par diennakti.

52. Konsultācija notariālu darbību jautājumos, ja tai neseko notariāls akts vai apliecinājums, – 10,96 euro par katru pilnu stundu.

53. Zvērināta notāra tulkojums – 3,13 euro par lappusi.

IX. Atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietu vešanu un mediācijas vadīšanu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 513)

54. Par laulības šķiršanas lietas vešanu (ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana, laulības šķiršanas apliecības taisīšana un notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana un otra laulātā informēšana par to) – 71,14 euro.

54.1 Mediācijas vadīšana – pēc vienošanās ar personām, kuras izmanto mediāciju, bet ne vairāk kā 100 euro stundā.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 513 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

55. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumus Nr. 747 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 152.nr.; 2011, 8.nr.).

56. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 737Pieņemts: 03.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174 (4980), 06.09.2013. OP numurs: 2013/174.5
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
259604
{"selected":{"value":"10.08.2016","content":"<font class='s-1'>10.08.2016.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"10.08.2016","iso_value":"2016\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2016.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2015","iso_value":"2015\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2015.-09.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-02.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva