Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 72.§)
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību.

2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma), reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir valsts vienotās informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē vietējās pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem, kā arī Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās uzraudzības objektos.

4. (Svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101)

5. Datubāzē:

5.1. reģistrē suņus, kam implantēta mikroshēma;

5.2. var reģistrēt kaķus un mājas (istabas) seskus, kam implantēta mikroshēma.

6. Mājas (istabas) dzīvnieku tā īpašnieks reģistrē datubāzē vienā no šādiem veidiem:

6.1. pie praktizējoša veterinārārsta;

6.2. vietējā pašvaldībā;

6.3. Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs);

6.4. izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 101; MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

II. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija pie praktizējoša veterinārārsta

7. Praktizējošs veterinārārsts ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

7.1 Praktizējošs veterinārārsts identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

8. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks praktizējošam veterinārārstam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību.

9. Praktizējošs veterinārārsts:

9.1. mājas (istabas) dzīvniekam mikroshēmu implantē kakla apvidus kreisajā pusē;

9.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un izsniedz datu centra sagatavotu rēķinu vai iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 7. punktā minētais līgums;

9.3. ja dzīvnieku datubāzē nav iespējams reģistrēt tiešsaistē, aizpilda mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu (1. pielikums) (turpmāk – reģistrācijas veidlapa) un izsniedz to mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam;

9.4. ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, bet ir mainījies tā īpašnieks, mainījusies turēšanas vieta, dzīvnieks ir sterilizēts, pazudis, atrasts, nomiris vai eitanazēts, reģistrē attiecīgo informāciju vai aizpilda ziņojumu par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (2. pielikums) (turpmāk – ziņojums) un piecu darbdienu laikā to nosūta datu centram;

9.5. reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu;

9.6. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

10. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks 30 dienu laikā pēc reģistrācijas veidlapas saņemšanas nodrošina mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

III. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija vietējā pašvaldībā

11. Vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.

11.1 Vietējā pašvaldība elektroniski iesniedz datu centrā iesniegumu un to pašvaldības darbinieku sarakstu, kuriem ir piešķiramas tiesības reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

11.2 Pašvaldības darbinieks identifikācijai datubāzē izmanto datu centra vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

12. Vietējā pašvaldība ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

13. Lai datubāzē reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, tā īpašnieks vietējās pašvaldības darbiniekam uzrāda personu apliecinošu dokumentu (juridiskās personas pilnvarotā persona – arī atbilstošu pilnvarojumu) un mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai aizpildītu reģistrācijas veidlapu.

14. Vietējās pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 13. punktā minētajiem dokumentiem, veic vienu no šādām darbībām:

14.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un izsniedz datu centra sagatavotu rēķinu vai iekasē maksu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 12. punktā minētais līgums;

14.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ja mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu ir samaksājis par reģistrāciju;

14.3. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma izsniedz izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

IV. Prasības datu centram

15. Datu centrs:

15.1. uztur datubāzi;

15.2. iekļauj informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē pēc tam, kad dzīvnieka īpašnieks ir samaksājis par dzīvnieka reģistrāciju;

15.3. pamatojoties uz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka uzrādīto personu apliecinošo dokumentu un mājas (istabas) dzīvnieka pasi, reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē vai ievada tajā informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku;

15.4. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju saskaņā ar reģistrācijas veidlapu, kas saņemta no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka;

15.5. piecu darbdienu laikā ievada datubāzē informāciju par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku saskaņā ar ziņojumu, kas saņemts no attiecīgā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai praktizējoša veterinārārsta;

15.6. izdara izmaiņas reģistrētajā informācijā, pamatojoties uz dzīvnieka īpašnieka iesniegumu, administratīvu aktu vai tiesas nolēmumu;

15.7. ja nepieciešams, biedrības "Latvijas Veterinārārstu biedrība" mājaslapā internetā pārbauda informāciju, vai veterinārārsts, kas atsūtījis reģistrācijas veidlapu, ir saņēmis veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu un viņam ir reģistrēta veterinārmedicīniskās prakses vieta;

15.8. publisko savā mājaslapā internetā informāciju, kas minēta šo noteikumu 16.1.1., 16.1.4. un 16.1.7.apakšpunktā;

15.9. nodrošina praktizējošiem veterinārārstiem, pašvaldībām, Pārtikas un veterinārajam dienestam, dzīvnieku patversmēm, pašvaldības policijai un Valsts policijai autorizētu pieeju datubāzei saskaņā ar vienošanos par datubāzes izmantošanu;

15.10. (svītrots ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101);

15.11. ievieto un uztur savā mājaslapā internetā no personām saņemto informāciju par atrastiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem un no dzīvnieku īpašniekiem saņemto informāciju par pazudušiem reģistrētiem mājas (istabas) dzīvniekiem, norādot:

15.11.1. dzīvnieka identitātes numuru;

15.11.2. piezīmi par to, kur var saņemt papildu informāciju;

15.12. ievieto šo noteikumu 1. un 2.pielikumā iekļautās veidlapas savā mājaslapā internetā;

15.13. izslēdz no datubāzes mājas (istabas) dzīvnieku, ja 20 gadu laikā pēc mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nav saņemts ziņojums no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka. Informāciju par reģistrēto mājas (istabas) dzīvnieku un tā īpašnieku pēc izslēgšanas no datubāzes datu centrs glabā vismaz trīs gadus;

15.14. glabā datubāzē reģistrēto informāciju par mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka maiņu, turēšanas vietas maiņu un sterilizāciju visu dzīvnieka dzīves laiku.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.101)

16. Datubāzē iekļauj:

16.1. ziņas par mājas (istabas) dzīvnieku:

16.1.1. suga;

16.1.2. dzimšanas datums vai vecums;

16.1.3. vārds;

16.1.4. dzimums;

16.1.5. dzīvnieka apraksts (šķirne, krāsa, īpašas pazīmes);

16.1.6. turēšanas vietas adrese;

16.1.7. identitātes numurs, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā;

16.1.8. mikroshēmas lokalizācijas vieta;

16.1.9. mikroshēmas ievadīšanas datums, ja tāds ir zināms;

16.1.10. tetovējums (ja tāds ir);

16.1.11. mājas (istabas) dzīvnieka pases numurs;

16.2. ziņas par dzīvnieka īpašnieku (ja mājas (istabas) dzīvniekam ir divi vai vairāki īpašnieki (līdzīpašnieki), iekļauj ziņas tikai par vienu no tiem pēc līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās):

16.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;

16.2.2. tālruņa numurs;

16.2.3. e-pasta adrese;

16.2.4. deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

16.3. dzīvnieka sterilizācijas datums;

16.4. dzīvnieka pazušanas vai atrašanas datums;

16.5. norāde par dzīvnieka nāvi vai eitanāziju;

16.6. pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu.

V. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pienākumi

17. Suņa īpašnieks (juridiskai personai – pilnvarota persona) nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu mēnešu vecuma sasniegšanai.

18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar normatīvo aktu par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi un izsniegto rēķinu veic maksājumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu par reģistrētajiem mājas (istabas) dzīvniekiem vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to datu centram, informē par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka:

19.1. turēšanas vietas maiņu;

19.2. nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par bīstamu);

19.3. pazušanu vai atrašanu;

19.4. īpašnieka maiņu.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 47)

20. Ja mainās reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, iepriekšējais īpašnieks:

20.1. nodod jaunajam īpašniekam mājas (istabas) dzīvnieka pasi;

20.2. ievada datubāzē jaunā īpašnieka apstiprinātu informāciju par dzīvnieka īpašnieka maiņu vai aizpilda ziņojumu un nosūta to datu centram.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Atcelt Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.277 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 61., 201.nr.; 2009, 206.nr.; 2010, 103.nr.).

22. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23. Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017. gada 1. janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim (izņemot suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas).

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23.1 Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga noteikt, ka tās teritorijā turētos suņus datubāzē reģistrē pirms 2017. gada 1. janvāra, paredzot, ka šādu prasību piemēro ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

23.2 No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs).

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

24. Suni, kas piedalās izstādēs vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas, datubāzē reģistrē līdz 2012.gada 1.jūlijam.

25. Šo noteikumu 2.punkts, 6.1., 6.2., 9.2. un 9.4.apakšpunkts, 11., 13. un 14.punkts, kā arī 15.8., 15.9., 15.10. un 15.11.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

26. Šo noteikumu 9.5. un 16.6.apakšpunkts piemērojams ar 2017. gada 1. janvāri.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 416)

27. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis

1.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.491

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA

 

 

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM

  Veidlapas aizpildīšanas datums     .    

.

        .
(dd. mm. gggg.)
Mikroshēmas uzlīme
                                     
  Mikroshēmas numurs                                  
(aizpilda, ja nav uzlīmes)
  Lokalizācijas vieta kakla apvidus   kreisā puse   labā puse
           
  pleca apvidus   kreisā puse   labā puse
  ja cita, norāda aprakstoši  
  Mikroshēmas ievades datums     .     .         .
(dd. mm. gggg.)
Mājas (istabas) dzīvnieka pase Nr.
               
  Suga   suns   kaķis   mājas (istabas) sesks
Vārds
                                       
  Dzimšanas datums     .     .         . S   V        
(dd. mm. gggg.) (dzimums)
Šķirne
Apmatojuma krāsa
Īpašas pazīmes
 
  Īpašnieka personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs
              -          

LV

                     
  Īpašnieka vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums
   
Turēšanas vieta* LV-
                                       
                                       
(tālruņa numurs) (mobilā tālruņa numurs) (e-pasta adrese)
         
(īpašnieka paraksts**) (īpašnieka vārds, uzvārds)
Tetovējums
Sterilizēts
Pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu . . .
(dd. mm. gggg.)
Nākamās vakcinācijas datums pret trakumsērgu . . .
(dd. mm. gggg.)
  Z. v.**    
(praktizējoša veterinārārsta paraksts**) (praktizējoša veterinārārsta vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. * Norāda tās vietas adresi, kurā dzīvnieku tur ilgāk nekā sešus mēnešus gadā.

2. ** Rekvizītus "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


2.pielikums

Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.491

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.101 redakcijā)

ZIŅOJUMS PAR REĢISTRĒTU MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM

  Notikuma datums       .     .         .
(dd. mm. gggg.)
    Īpašnieka maiņa           Dzīvnieka nāve              
Turēšanas vietas maiņa Dzīvnieka sterilizācija
  Suga           suns     kaķis   mājas (istabas) sesks      
  Mikroshēmas uzlīme      
 
  Mikroshēmas numurs                                        
    (aizpilda, ja nav uzlīmes)        
  Mājas (istabas) dzīvnieka pases Nr.    
  Vārds                                                    
 
  Dzimšanas datums       .     .         .                        
    (dd. mm. gggg.)  
  Ja suns atzīts par bīstamu, dzīvnieka sterilizāciju vai nāvi apstiprina praktizējošs veterinārārsts
Z. v.*
         
  (praktizējoša veterinārārsta paraksts*)     (praktizējoša veterinārārsta vārds, uzvārds)
   
 

ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA JAUNO ĪPAŠNIEKU UN (VAI) TURĒŠANAS VIETU

 
              -                 LV                          
  (personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)    
     
 

(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
                                         
  (tālruņa numurs)   (mobilā tālruņa numurs)     (e-pasta adrese)
  Dzīvnieka turēšanas vieta**                                        
     

LV

-            
  (adrese)                    
  Veidlapas aizpildīšanas datums     .     .         .              
    (dd. mm. gggg.)  
         
  (īpašnieka paraksts*)     (īpašnieka vārds, uzvārds)
                                                               
Ja mainījies dzīvnieka īpašnieks, notikumu obligāti apstiprina ar parakstu arī iepriekšējais dzīvnieka īpašnieks.
         
  (iepriekšējā īpašnieka paraksts*)     (iepriekšējā īpašnieka vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Norāda tās vietas adresi, kurā dzīvnieku tur ilgāk nekā sešus mēnešus gadā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 491Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
232354
{"selected":{"value":"27.01.2017","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.01.2017","iso_value":"2017\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2015","iso_value":"2015\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)