Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.93

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 16.§)
Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 54.panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var izmantot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.

II. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas pamatprasības un kārtība

2. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un radīt personām materiālu kaitējumu.

3. Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas apjoms un intensitāte nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai nedrīkst pārsniegt attiecīgajam valsts drošības apdraudējuma veidam un bīstamības pakāpei nepieciešamo apmēru.

4. Speciālo radiolīdzekļu izmantošana var būt īslaicīga vai pastāvīga.

5. Īslaicīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu nosaka un par to atbild:

5.1. valsts drošības iestādes (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija) – lai nodrošinātu ārvalstu augsta ranga amatpersonu drošību ierobežotās pasākumu norises vietās, eskortēšanas maršrutos vai citās nepieciešamajās vietās un novērstu terorisma vai diversijas aktus;

5.2. Nacionālie bruņotie spēki – lai novērstu un pārvarētu valsts apdraudējuma situācijas.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

6. Pastāvīga speciālo radiolīdzekļu izmantošana atļauta ieslodzījuma vietās un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās. To nodrošina attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija pēc tam, kad valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" saņemts pozitīvs atzinums par elektromagnētiskās saderības novērtēšanu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai (turpmāk – atzinums).

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

7. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus ieslodzījuma vietām un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām.

8. Pastāvīga speciālā radiolīdzekļa izmantošana nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus ārpus frekvenču joslām, kurās ir atļauta speciālā radiolīdzekļa darbība.

9. Lai saņemtu atzinumu speciālā radiolīdzekļa izmantošanai, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz atzinuma pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums). Pieprasījumam pievieno:

9.1. rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;

9.2. pilnvaru (ja jautājumus kārto pilnvarotā persona);

9.3. informāciju par speciālā radiolīdzekļa veidu, tipu, modeli, komplektāciju un izgatavotāju;

9.4. informāciju par plānoto darba frekvenču joslu;

9.5. speciālā radiolīdzekļa un tā izmantošanas vietas aprakstu;

9.6. informāciju par plānoto speciālā radiolīdzekļa izstarotās jaudas līmeni;

9.7. informāciju par antenas maksimālā izstarojuma azimutu;

9.8. informāciju par virziena diagrammas galvenā maksimuma platumu horizontālajā un vertikālajā plaknē –3 dB līmenī;

9.9. informāciju par plānoto datumu, kurā tiks uzsākta speciālā radiolīdzekļa izmantošana;

9.10. ražotāja noteiktos radioiekārtas uzstādīšanas un izmantošanas nosacījumus un darbības aprakstu;

9.11. informāciju par jaudas regulēšanas diapazonu, ja jauda ir regulējama;

9.12. informāciju par ārpusjoslas izstarojumu līmeni;

9.13. informāciju par normatīvajiem aktiem un tehniskajām specifikācijām, kurās noteiktajām prasībām atbilst speciālais radiolīdzeklis un saskaņā ar kurām veikti speciālā radiolīdzekļa parametru mērījumi;

9.14. pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma – citu informāciju, kas saistīta ar speciālā radiolīdzekļa izmantošanu.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

10. Par pieprasījumā iekļauto tehnisko parametru atbilstību šo noteikumu prasībām atbild pieprasījuma iesniedzējs.

11. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata pieprasījumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt, rakstiski informējot pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma iemesliem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

12. Izskatot pieprasījumu, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic atzinuma sniegšanai nepieciešamos elektromagnētiskās saderības mērījumus.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

13. Pirms atzinuma saņemšanas speciālo radiolīdzekli atļauts ieslēgt tikai mērījumu veikšanai pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

14. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata pieprasījumu, izvērtē elektromagnētiskās saderības mērījumu rezultātus un, ja elektromagnētiskās saderības nosacījumi ir izpildīti, sniedz pozitīvu atzinumu. Ja konstatētas nepilnības, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" atsaka speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanu līdz nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

15. Pēc speciālā radiolīdzekļa izmantošanas uzsākšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", ja nepieciešams, veic atkārtotus elektromagnētiskās saderības mērījumus.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

16. Pieprasījuma izskatīšana un elektromagnētiskās saderības pārbaudes un mērījumi ir valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" maksas pakalpojumi.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

17. Pēc pozitīva atzinuma sniegšanas valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" par to rakstiski paziņo atzinumā minētajās frekvenču joslās strādājošajam elektronisko sakaru komersantam, norādot speciālā radiolīdzekļa izmantošanas vietu un atļautās frekvenču joslas.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

18. Par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas atbilstību šo noteikumu prasībām atbild attiecīgi Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija.

19. Speciālā radiolīdzekļa izmantošanu pārtrauc, ja:

19.1. nav izpildītas šo noteikumu 2., 7. vai 8.punktā minētās prasības;

19.2. nav izpildītas šo noteikumu III nodaļā minētās prasības.

20. Ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", pārbaudot pieteikumu par kaitīgajiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā vai citu radiosakaru darbībā ārpus ieslodzījuma vietām vai Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām, konstatē, ka radiotraucējumu avots ir speciālais radiolīdzeklis, tā pieņem lēmumu par speciālā radiolīdzekļa darbības pārtraukšanu līdz radiotraucējumu novēršanai.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

21. Ja radiosakari tiek ierobežoti, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai Valsts policija nodrošina, lai attiecīgajā teritorijā tiktu izvietota attiecīga paskaidrojoša informācija.

III. Tehniskās prasības pastāvīgai speciālo radiolīdzekļu darbībai

22. Pastāvīgu speciālo radiolīdzekļu izmantošanu drīkst noteikt tikai šajā punktā minētajās frekvenču joslās, un speciālo radiolīdzekļu radītais traucējošā signāla līmenis (PSRL), mērot ar 0dBi pastiprinājuma antenu un savienojošo kabeli ar 0dB vājinājumu, ārpus ieslodzījuma vietas un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas teritorijas nedrīkst pārsniegt šādas vērtības:

Nr.p.k.

Radiosakaru sistēma

Frekvenču joslas (MHz)

PSRL (dBm)

1.

CDMA 450

CDMA 900

460–467,5

915–921

–105

2.

GSM 900

GSM 1800

921–925

925–935

935–960

1805–1880

–106

3.

UMTS 900

UMTS 1800

UMTS 2100

925–935

935–960

1805–1880

1900–1920

2110–2170

–110

4.

UMTS/IMT

2500–2690

–110

23. Ja šo noteikumu 22.punktā minētajās frekvenču joslās darbojas vairākas radiosakaru sistēmas, piemēro izmantotajām radiosakaru sistēmām atbilstošu PSRL vērtību ar augstākām prasībām.

24. Speciālā radiolīdzekļa jaudas līmenis ārpus frekvenču joslām, kurās paredzēta speciālā radiolīdzekļa darbība, nedrīkst pārsniegt šādas normas:

Nr.p.k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamā izstarojumu jauda

Mēruztvērēja izšķiršanas josla

1.

30 MHz līdz 1000 MHz

–36 dBm

100 kHz

2.

1 GHz līdz F x 5, kur F ir speciālā radiolīdzekļa augstākā frekvence, kurā paredzēta tā darbība

–30 dBm

1 MHz

25. Traucējumu spriegumam uz speciālā radiolīdzekļa līdzstrāvas barošanas spailēm (piemēro, ja iekārtas barošanas kabeļa garums pārsniedz trīs metrus) un maiņstrāvas barošanas spailēm jāatbilst šādām normām:

Nr.p.k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV)

Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV)

Mēruztvērēja izšķiršanas josla (kHz)

1.

0,15–0,5 MHz

66–56
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)

56–46
(līmenis samazinās lineāri, logaritmiski palielinoties frekvencei)

9

2.

0,5–5 MHz

56

46

9

3.

5–30 MHz

60

50

9

26. Speciālā radiolīdzekļa izstarojumiem frekvencēs no 30 MHz līdz 6 GHz (izņemot frekvences, kurās paredzēta iekārtas darbība) 10 m attālumā ir jāatbilst šādām normām:

Nr.p.k.

Frekvences, kurās veic mērījumus

Maksimāli pieļaujamais kvazigalotnes līmenis dB (μV/m)

Maksimāli pieļaujamais vidējais līmenis dB (μV/m)

Maksimāli pieļaujamais galotnes līmenis
dB (μV/m)

Mēruztvērēja izšķiršanas josla (kHz)

1.

30–230 MHz

30

120

2.

230–1000 MHz

37

120

3.

1–3 GHz

50

70

1000

4.

3–6 GHz

54

74

1000

Piezīme. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zem 500 MHz, mērījumus veic tikai līdz 2 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence ir zem 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz 5 GHz frekvencei. Ja speciālā radiolīdzekļa raidītāja frekvence (F) ir virs 1 GHz, mērījumus veic tikai līdz F x 5 GHz vai 6 GHz frekvencei.

27. Speciālā radiolīdzekļa atbilstību šo noteikumu 24., 25. un 26.punktā minētajām prasībām novērtē, veicot pārbaudes saskaņā ar metodiku, kas atbilst Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) vai Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) rekomendācijām.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.379)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 04.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19 (4417), 03.02.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
225274
{"selected":{"value":"07.07.2017","content":"<font class='s-1'>07.07.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.07.2017","iso_value":"2017\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-06.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2011","iso_value":"2011\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2011.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.07.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva