Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.936

Rīgā 2010.gada 5.oktobrī (prot. Nr.51 27.§)
Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zemessardzes likuma 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas Zemessardze (turpmāk – Zemessardze) sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.

2. Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā un sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku komandiera (vai viņa pilnvarotās amatpersonas) pavēli un pēc valsts vai pašvaldību institūciju rakstiska pieprasījuma.

3. Zemessardze var sniegt atbalstu:

3.1. Valsts policijai un pašvaldībām – Valsts civilās aizsardzības plāna un pašvaldību civilās aizsardzības plānu preventīvajos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kas saistīti ar likumpārkāpumu novēršanu, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanu;

3.2. Valsts vides dienestam – vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas (tai skaitā zvejas un makšķerēšanas) noteikumu pārkāpumu novēršanā;

3.3. Dabas aizsardzības pārvaldei – īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumu novēršanā;

3.4. Valsts meža dienestam – dabas resursu izmantošanas pārkāpumu novēršanā saskaņā ar meža resursu izmantošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.5. Valsts policijai:

3.5.1. pazudušu personu meklēšanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos;

3.5.2. sabiedriskās kārtības uzturēšanā valsts nozīmes pasākumos, pamatojoties uz attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu;

3.5.3. personas meklēšanā, kura tiek turēta aizdomās par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, ja Valsts policijas rīcībā esošie resursi ir nepietiekami aizturēšanas pasākumu veikšanai un Zemessardzes piesaiste var ievērojami paātrināt minētās personas atrašanu vai ja Zemessardzes rīcībā ir speciāli resursi šo darbību veikšanai;

3.6. Valsts robežsardzei:

3.6.1. robežkontroles pagaidu atjaunošanā uz valsts iekšējām robežām, lai nepieļautu, ka personas un transportlīdzekļi šķērso valsts robežu ārpus šim nolūkam noteiktajām vietām vai citā nelikumīgā veidā;

3.6.2. valsts ārējās robežas neaizskaramības nodrošināšanā valsts apdraudējuma gadījumā saskaņā ar Valsts aizsardzības operatīvajā plānā noteikto kārtību;

3.6.3. tādas personas meklēšanā, kura tiek turēta aizdomās par valsts ārējās robežas nelikumīgu šķērsošanu;

3.7. Drošības policijai – likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā atbilstoši Nacionālajam pretterorisma plānam un pamatojoties uz attiecīgu aizsardzības ministra lēmumu;

3.8. valsts un pašvaldību institūcijām – likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā valsts apdraudējuma gadījumā, pamatojoties uz Ministru kabineta pieņemtajiem lēmumiem un rīcības plāniem;

3.9. Valsts policijai vai pašvaldības policijai – sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā valsts un pašvaldību iestāžu organizētajos publiskajos pasākumos (turpmāk – publiskais pasākums), pamatojoties uz Valsts policijas vai pašvaldības policijas pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 132; MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 257)

4. Zemessardze var atteikt atbalsta sniegšanu šo noteikumu 3.punktā minētajos gadījumos, ja:

4.1. Zemessardzei ir jāveic uzdevumi, kas saistīti ar valsts aizsardzības pasākumu īstenošanu;

4.2. valstī vai tās daļā ir izsludināts izņēmuma stāvoklis;

4.3. Zemessardzes rīcībā nav pieprasīto resursu (personālsastāva vai materiāltehnisko līdzekļu).

5. Valsts policija sadarbībā ar Zemessardzi veic likumpārkāpumu novēršanas, vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības garantēšanas pasākumos iesaistāmo zemessargu apmācību.

5.1 Valsts robežsardze sadarbībā ar Zemessardzi veic šo noteikumu 3.6. apakšpunktā minētajos pasākumos iesaistāmo zemessargu apmācību.

(MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

6. Sniedzot atbalstu likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā, zemessargi īsteno savas tiesības un pienākumus zemessargu dienesta gaitu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Kārtība, kādā Zemessardze sniedz atbalstu Valsts policijai un pašvaldībām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā publiskajos pasākumos un Valsts civilās aizsardzības plāna un pašvaldību civilās aizsardzības plānu preventīvajos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos, kā arī Valsts policijai likumpārkāpēju meklēšanā

(Nodaļas nosaukums MK 24.03.2015. noteikumu Nr.132 redakcijā)

7. Zemessardzes iesaistīšanu konkrētas administratīvās teritorijas sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā, kas ir saistīta ar Valsts civilās aizsardzības plāna preventīvajiem, reaģēšanas un likvidēšanas pasākumiem (katastrofu skartās zonas patrulēšana, tajā esošo iedzīvotāju īpašuma apsardze un materiālo vērtību evakuācija, evakuācijas maršrutu norādīšana, transporta kustības regulēšana), pieprasa Valsts policijas attiecīgās teritoriālās pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotā amatpersona, vai attiecīgās pašvaldības pilnvarotā amatpersona.

7.1 Zemessardzes iesaistīšanu sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā publiskajā pasākumā konkrētajā administratīvajā teritorijā pieprasa tās Valsts policijas teritoriālās pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotā amatpersona, vai pašvaldības policijas atbildīgā amatpersona, kuras darbības teritorijā norisināsies pasākums.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.132 redakcijā)

7.2 Zemessardzes iesaistīšanu atbalsta sniegšanā Valsts policijai likumpārkāpēja meklēšanā pieprasa Valsts policijas teritoriālās pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotā amatpersona.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.132 redakcijā)

8. Valsts policijas attiecīgās teritoriālās pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotā amatpersona, vai attiecīgās pašvaldības pilnvarotā amatpersona pieprasījumā Nacionālo bruņoto spēku komandierim (vai viņa pilnvarotajai amatpersonai) norāda:

8.1. pasākumu, kurā nepieciešams Zemessardzes atbalsts;

8.2. pasākuma norises laiku, vietu un raksturu;

8.3. vēlamo Zemessardzes vienības personāla skaitu;

8.4. uzdevumus sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā;

8.5. uzdevumu izpildei nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus (atsevišķi norādot sakaru līdzekļus, speciālos līdzekļus, kā arī – šo noteikumu 7. un 7.2 punktā minētā atbalsta sniegšanai – dienesta šaujamieročus);

8.6. atbildīgo Valsts policijas vai pašvaldības amatpersonu.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.132)

9. Nacionālo bruņoto spēku komandieris (vai viņa pilnvarotā amatpersona) informē Valsts policijas attiecīgās teritoriālās pārvaldes priekšnieku vai viņa pilnvaroto amatpersonu, vai attiecīgās pašvaldības pilnvaroto amatpersonu par sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā iesaistāmās Zemessardzes vienības:

9.1. uzdevumiem sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā;

9.2. darbības uzsākšanas un beigšanas laiku;

9.3. personāla skaitu;

9.4. materiāltehniskajiem līdzekļiem (atsevišķi norādot sakaru līdzekļus, speciālos līdzekļus, kā arī – šo noteikumu 7. un 7.2 punktā minētā atbalsta sniegšanai – dienesta šaujamieročus);

9.5. komandieri.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.132)

10. Ja sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanai nepieciešams iesaistīt vairāk nekā 50 zemessargu vai valstī vai tās daļā ir izsludināta ārkārtas situācija, lēmumu par atbalsta sniegšanu pieņem aizsardzības ministrs.

11. Ierodoties sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanas pasākumu vietā, Valsts policijas vai pašvaldības atbildīgā amatpersona instruē zemessargus par veicamo uzdevumu specifiku.

12. Sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā iesaistītās Zemessardzes vienības komandieris:

12.1. vada padoto vienību un atbild par vienības uzdevumu izpildi atbilstoši Valsts policijas vai pašvaldības policijas atbildīgās amatpersonas norādījumiem, kā arī ir tiesīgs atsaukt atsevišķus vienības zemessargus no pienākumu pildīšanas un veikt izmaiņas personālsastāvā;

12.2. informē atbildīgo Valsts policijas vai pašvaldības amatpersonu par darbības uzsākšanu, tās gaitu, pabeigšanu un uzdevumu izpildes vietas atstāšanu.

13. Sniedzot atbalstu sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā šo noteikumu 7. vai 7.2 punktā minētajos gadījumos, iesaistītās Zemessardzes vienības komandieris tiek iekļauts sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu operatīvā štāba sastāvā.

(Grozīts ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.132)

14. Par sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanas pasākumiem atbildīgā Valsts policijas vai pašvaldības amatpersona ir atbildīga par norādījumiem, kas doti sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā iesaistītajai Zemessardzes vienībai tai noteiktā uzdevuma ietvaros un par šo norādījumu izpildes izraisītajām sekām.

15. Valsts policijas attiecīgās teritoriālās pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarotā amatpersona, pašvaldības domes priekšsēdētājs vai pašvaldības pilnvarotā amatpersona un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotās Zemessardzes vienības (bataljona) komandieris reizi ceturksnī apmainās ar informāciju par gada laikā iespējamiem vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības garantēšanas pasākumiem administratīvajā teritorijā un iespējamo Zemessardzes iesaisti.

III. Kārtība, kādā Zemessardze sniedz atbalstu Valsts vides dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei un Valsts meža dienestam

16. Valsts vides dienests un Nacionālie bruņotie spēki var noslēgt starpresoru vienošanos, paredzot zemessargu iesaistīšanu atbalsta sniegšanā profilaktisko pasākumu (kontroles) veikšanai vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas noteikumu pārkāpumu novēršanā vai profilaksē.

17. Dabas aizsardzības pārvalde un Nacionālie bruņotie spēki var noslēgt starpresoru vienošanos, paredzot zemessargu iesaistīšanu atbalsta sniegšanā profilaktisko pasākumu (kontroles) veikšanai īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumu novēršanā vai profilaksē.

18. Valsts meža dienests un Nacionālie bruņotie spēki var noslēgt starpresoru vienošanos, paredzot zemessargu iesaistīšanu atbalsta sniegšanā likumpārkāpumu novēršanai dabas resursu izmantošanā.

IV. Kārtība, kādā Zemessardze sniedz atbalstu Valsts robežsardzei

(Nodaļa MK 26.04.2016. noteikumu Nr. 257 redakcijā)

19. Lai plānotu gatavošanos un īstenotu šo noteikumu 3.6.1. un 3.6.3. apakšpunktā minētos pasākumus, Valsts robežsardze saskaņo ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri (vai viņa pilnvaroto amatpersonu) Zemessardzei noteikto uzdevumu izpildes kārtību, tajos iesaistītā personāla skaitu un pienākumus, uzdevumu izpildei nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus (atsevišķi norādot sakaru līdzekļus, speciālos līdzekļus un dienesta šaujamieročus), kā arī sadarbības kārtību, noslēdzot starpresoru vienošanos.

20. Zemessardzes uzdevumus, to izpildes laiku un vietu, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei valsts ārējās robežas neaizskaramības nodrošināšanā valsts apdraudējuma gadījumā, nosaka Valsts aizsardzības operatīvajā plānā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 936Pieņemts: 05.10.2010.Stājas spēkā: 09.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 08.10.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
219248
{"selected":{"value":"29.04.2016","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.04.2016","iso_value":"2016\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2015","iso_value":"2015\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2015.-28.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-26.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.04.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)