Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 28. jūnija saistošos noteikumus "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.89

Rīgā 2010.gada 24.augustā (prot. Nr.38, 4.§)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.punktu un
43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

1.1 Rīdzinieka karte – personalizēta viedkarte (e-talons) ar Rīdzinieka statusu, kuru izsniedz un administrē Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Iegūt Rīdzinieka statusu un saņemt Rīdzinieka karti, aizpildot attiecīgu pieteikumu pie Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", var persona no 7 gadu vecuma, kura atbilst vienam vai vairākiem šādiem nosacījumiem:

1.11. personas deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi);

1.12. personai Rīgā pieder nekustamais īpašums;

1.13. samaksājot Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" maksu EUR 775,00 gadā.

(Rīgas domes 24.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 206 redakcijā)

1.2 Persona zaudē Rīdzinieka statusu, ja neatbilst 1.11. vai 1.12.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(Rīgas domes 24.05.2016. saistošo noteikumu Nr. 206 redakcijā)

2. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgas saņemt šādas pasažieru kategorijas:

2.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klases izglītojamie un Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 1.–4.klases izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.2. Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks, kurš aprūpē sešus vai vairāk bērnus, – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.3. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.4. personas, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas ar III invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu, kurai noteikta I invaliditātes grupa vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.5. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.6. Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus, – 100% braukšanas maksas atvieglojums no biļetes cenas;

2.7. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kas vecākas par 75 gadiem, – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.8. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vecuma pensionāri un Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie nestrādājošie izdienas pensionāri – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas;

2.9. (svītrots ar Rīgas  domes 13.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19);

2.10. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieki – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.11. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.–12.klases klātienē izglītojamie un Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 5.–12.klases klātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.12. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.13. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie un Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu studējošie – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.14. Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks, kurš aprūpē trīs līdz piecus bērnus, – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.15. Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Nacionālās Mākslu vidusskolas struktūrvienību – Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" pedagogi – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.15.1 Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu tehniskie darbinieki, kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas, – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.16. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie strādājošie izdienas pensionāri – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.17. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie vispārējās izglītības iestādēs neklātienē izglītojamie vecumā līdz 19 gadiem – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas;

2.18. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn);

2.19. Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālisti, aprūpētāji, veselības aprūpes personāls, audzinātāji, aukles, kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu klientiem un kuriem noteikts normālais darba laiks, – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.20. ārstniecības procesā iesaistītās personas, kuras strādā Rīgas valstspilsētas pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas, – braukšanas maksas atvieglojums 50 % apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas;

2.21. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras saņem Latvijas Republikas valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma gadījumā, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

2.22. Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem reģistrētiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir izceļojuši no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā, – braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 129; Rīgas domes 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 176; Rīgas domes 19.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 208; Rīgas domes 16.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 132; Rīgas domes 22.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 197; Rīgas domes 24.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 206; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; Rīgas domes 11.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 250; Rīgas domes 28.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; Rīgas domes 13.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19; Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 36; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 139; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

2.1 Vecuma pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, un ir ieguvusi pensionāra statusu. Izdienas pensionārs saistošo noteikumu izpratnē ir persona, kura saņem Latvijas Republikas izdienas pensiju.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-174-sn redakcijā)

3. Braukt bez maksas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir tiesīgi:

3.1. pirmsskolas vecuma bērni;

3.2. valsts vai pašvaldības policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā, uzrādot apliecību;

3.3. visi pasažieri 4.maijā, 23. un 24.jūnijā, 18.novembrī, 31.decembrī, 1.janvārī un tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā (augusta sestdienā, svētdienā), kā arī pasažieri, kas sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto īpašos apstākļos (piemēram, masu pasākumi, svētku un svinamās dienas, laika apstākļi, avārijas u.c.) saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv publicēto informāciju.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 159; Rīgas domes 11.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 250)

4. 2.1.–2.17. un 2.19.– 2.21. apakšpunktā minētās pasažieru kategorijas braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgas izmantot, lietojot personalizēto viedkarti normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta lietošanu, un pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 132; Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 220; Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

4.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

5. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

5.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

6. 2.4.apakšpunktā noteiktajām personām, izņemot personām ar III invaliditātes grupu, nelietojot personalizēto viedkarti, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no vienreizējās biļetes cenas, uzrādot transportlīdzekļa vadītājam invaliditāti apliecinošu dokumentu un saņemot brauciena apliecinājumu.

(Rīgas domes 07.06.2011. saistošo noteikumu Nr. 129 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 11.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 250; Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

7. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

8. Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņem Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Satiksmes departamentā. Rīgas domes Satiksmes departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

9. (Svītrots no 01.01.2012. ar Rīgas domes 07.06.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.129, sk. grozījumu 2.punktu)

9.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-174-sn)

10. Atcelt Rīgas domes 2009.gada 17.februāra saistošos noteikumus Nr.157 "Pasažieru kategorijas, kam ir tiesības izmantot līguma cenas atvieglojumu sabiedriskajā transportā Rīgas pilsētas maršrutu tīklā".

11. Saistošo noteikumu 2.2. un 2.14.apakšpunktā noteiktās pasažieru kategorijas, kuras braukšanas maksas atvieglojumu saņēmušas līdz Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistra darbības uzsākšanai, bez reģistrēšanās šajā reģistrā saņemto atvieglojumu drīkst izmantot 180 dienas no minētā reģistra darbības uzsākšanas dienas.

(Rīgas domes 28.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

11.1 (Svītrots ar Rīgas domes 11.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

11.2 (Svītrots ar Rīgas domes 11.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

11.3 Saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktais netiek piemērots 2020. gada 23. un 24. jūnijā. 2020. gada 23. un 24. jūnijā darbojas braukšanas maksas atvieglojumi, kas noteikti braucieniem brīvdienās (sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās).

(Rīgas domes 11.06.2020. saistošo noteikumu Nr. 29 redakcijā)

11.4 Saistošo noteikumu 2.8. un 2.16. apakšpunktā noteiktās pasažieru kategorijas, kurām braukšanas maksas atvieglojums bija piešķirts līdz spēkā stājies saistošo noteikumu 2.punkts un kuras dzimušas pēc 1956. gada oktobra, iepriekš saņemto braukšanas maksas atvieglojumu drīkst izmantot ne ilgāk kā 180 dienas no saistošo noteikumu 2.punkta spēkā stāšanās dienas.

(Rīgas domes 15.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā)

11.5 Saistošo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktais netiek piemērots 2020. gada tradicionālo Rīgas pilsētas svētku laikā (augusta sestdienā, svētdienā), 18. novembrī, 31. decembrī un 2021. gada 1. janvārī.

(Rīgas domes 06.08.2020. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

11.6 Saistošo noteikumu 3.3. apakšpunkts netiek piemērots 2021. gadā un 2022. gada 1. janvārī.

(Rīgas domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

11.7 Rīgas pilsētas izpilddirektors ārkārtējās situācijas laikā vai, izvērtējot epidemioloģiskās drošības situāciju, ar rīkojumu var noteikt braukšanas maksas atvieglojumus vai ierobežot tiesības izmantot saistošajos noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā, rīkojumu publicējot Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv.

(Rīgas domes 27.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 98 redakcijā)

11.8 Saistošo noteikumu 2.22. apakšpunktā noteiktā pasažieru kategorija braukšanas maksas atvieglojumu drīkst izmantot, kamēr ir spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 139 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-179-sn)
 

12. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 89Pieņemts: 24.08.2010.Stājas spēkā: 01.09.2010.Zaudē spēku: 05.07.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībās; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 31.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
215859
{"selected":{"value":"31.12.2022","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-04.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-04.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2022","iso_value":"2022\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2022","iso_value":"2022\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2022.-27.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2021","iso_value":"2021\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2021.-16.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-28.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2020","iso_value":"2020\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2020","iso_value":"2020\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2020.-25.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2020","iso_value":"2020\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2020.-30.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2020","iso_value":"2020\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2020.-14.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2020","iso_value":"2020\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2020.-11.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2020","iso_value":"2020\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2020.-29.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2020","iso_value":"2020\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2020.-13.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2018","iso_value":"2018\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2018.-03.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.04.2018","iso_value":"2018\/04\/18","content":"<font class='s-1'>18.04.2018.-30.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2017","iso_value":"2017\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-17.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2017","iso_value":"2017\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2017.-31.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-03.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2015","iso_value":"2015\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2015.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2013","iso_value":"2013\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2013.-30.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-15.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2011","iso_value":"2011\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-10.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"