Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 20

Rīgā 2020. gada 29. maijā (prot. Nr. 16, 3. §)

Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 19. punktu un
43. panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 137; 2011, Nr. 91; 2012, Nr. 87; 2013, Nr. 53; 2015, Nr. 21, Nr. 172; 2016, Nr. 79, Nr. 103, Nr. 197; 2017, Nr. 87; 2018, Nr. 76; 2020, Nr. 67, Nr. 93) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2. apakšpunktā vārdus "daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētais daudzbērnu ģimenes vecāks" ar vārdiem "ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks".

2. Aizstāt 2.4. apakšpunktā skaitļus un vārdus "I, II vai III invaliditātes grupa" ar skaitļiem un vārdiem "I vai II invaliditātes grupa, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas ar III invaliditātes grupu,".

3. Aizstāt 2.14. apakšpunktā vārdus "daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētais daudzbērnu ģimenes vecāks" ar vārdiem "ģimeņu atbalsta reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks".

4. Papildināt 6. punktu aiz vārda "personām," ar vārdiem un skaitli "izņemot personām ar III invaliditātes grupu,".

5. Papildināt 11.1 punktu aiz vārda "izplatību," ar vārdiem "kā arī līdz brīdim, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 izplatību,".

6. Svītrot 11.1 punktā skaitļus un vārdu ", 5. un 5.1".

7. Aizstāt 11.11. apakšpunktā skaitļus un vārdu "2.4., 2.12., 2.14., 2.15. un 2.15.1" ar skaitļiem un vārdu "2.3., 2.4., 2.6., 2.12., 2.14., 2.15., 2.15.1, 2.16., 2.18.1. un 2.18.2.".

8. Izteikt 11.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.12. saistošo noteikumu 2.19. un 2.20. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām tiek piemērots šāds braukšanas maksas atvieglojums:

11.12.1. līdz ārkārtējās situācijas beigām - 100 % apmērā no biļetes cenas;

11.12.2. pēc ārkārtējās situācijas beigām - 2.19. un 2.20. apakšpunktā minētais braukšanas maksas atvieglojums;".

9. Papildināt 11.13. apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "18. maija" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2020. gada 7. jūlijam".

10. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.14. saistošo noteikumu 2.5., 2.7., 2.8. un 2.10. apakšpunktā minētajām pasažieru kategorijām tiek piemērots braukšanas maksas atvieglojums 100 % apmērā no biļetes cenas darbdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00."

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 20 "Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" paredz pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.

1.2. Saistošie noteikumi paredz atjaunot ar Rīgas domes 2020. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījums Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" atceltos braukšanas maksas atvieglojumus darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 šādām pasažieru kategorijām:

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kas vecākas par 75 gadiem;

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem nestrādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem līdz 75 gadu vecumam;

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem līdz 75 gadu vecumam.

1.3. Saistošie noteikumi arī paredz pilnā apmērā atjaunot braukšanas maksas atvieglojumus:

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

- Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošām personām, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus;

- Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem.

1.4. Ar saistošajiem noteikumiem tiek arī atjaunoti braukšanas maksas atvieglojumi 1 stundas biļetes (izmantošanai darba dienās vai brīvdienās) cenai personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, vai kuras ir samaksājušas maksu par Rīdzinieka karti, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušām personām, ja attiecīgās pašvaldības pilnībā kompensē ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu saistītos zaudējumus. Atvieglojums 1 stundas biļetes cenai tiek atjaunots arī studentiem un Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem.

1.5. Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts periods, kādā 9. un 12. klašu skolēniem ir spēkā braukšanas maksas atvieglojums, proti, nosakot to līdz 2020. gada 7. jūlijam. Kā arī noteikts, ka, beidzoties izsludinātajai ārkārtējai situācijai valstī, Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumu Nr. 89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 89) 2.19. un 2.20. apakšpunktā noteiktajām pasažieru kategorijām tiek piemērots braukšanas maksas atvieglojums tā iepriekšējā apmērā.

1.6. Papildus tiek noteikts, ka saistošo noteikumu Nr. 89 11.1 punktā noteiktie ierobežojumi ir spēkā arī līdz brīdim, kamēr pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 izplatību, un minētais punkts zaudē spēku tikai ar atsevišķiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem.

1.7. Saistošie noteikumi paredz arī precizēt nosaukumu datubāzei, kurā apkopoti dati par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2.1. Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" veiktos ārkārtējās situācijas ierobežojumu samazinājumus un, lai mazinātu sociāli mazāk aizsargāto pasažieru grupu faktiskos pārvietošanās ierobežojumus, nepieciešams pakāpeniski daļēji atjaunot Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus, tomēr saglabājot atsevišķus ierobežojumus līdz brīdim, kamēr beidz pastāvēt epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 izplatību.

2.2. Ar Rīgas domes 2019. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 2674 "Par grozījumiem Rīgas domes 23.05.2017. lēmumā Nr. 5290 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru"" tika mainīts nosaukums datubāzei, kurā apkopoti dati par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem, - tās nosaukums tagad ir Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs. Tādējādi ir nepieciešams precizēt šīs datubāzes nosaukumu arī saistošajos noteikumos Nr. 89.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ar Satiksmes ministra 2020. gada 8. maija rīkojumu Nr. 01-03/112 "Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā" noteikts, ka ar ieviestajiem piesardzības pasākumiem saistītās izmaksas un zaudējumi tiek kompensēti Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" paredzētajā kārtībā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2010. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 89 "Par braukšanas maksas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 29.05.2020.Stājas spēkā: 30.05.2020.Zaudē spēku: 05.07.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībās; Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 03.06.2020. OP numurs: 2020/106.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
315132
30.05.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)